P. 1
Carte Fenomenul Sectar Crestin

Carte Fenomenul Sectar Crestin

|Views: 112|Likes:
Published by Baciu Alexandru

More info:

Published by: Baciu Alexandru on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2014

pdf

text

original

Sections

 • I. Introducere
 • II.1.1. Secta – Noţiuni şi conţinut
 • II.1.2. Manifestări psihomaladive ale sectarului
 • II.1.3. Normele psihologice ale grupurilor sectare
 • II.1.4. Tendinţele deformante, potenţate la
 • II.1.5. Secta: manifestare sau manipulare a
 • II.2.1. Sectele cu aspecte de extraversie
 • II.2.2. Sectele cu aspecte de introversie
 • II.2.3. Sectarul – singuratic şi abătut – perspectiva psiho-socială
 • II.2.4. Sufletul bolnav religios
 • II.2.5. Individul supus presiunilor inconştientului
 • II.2.6. Sectarul: nevrotic sau paranoic?
 • II.2.7. Alterarea mecanismelor psihice la
 • II.2.8. Tipuri psihologice
 • II.2.9. În loc de concluzii
 • III. Reforma protestantă sau iniţierea procesului de „decreştinare”
 • IV. Mişcările neo-protestante. Preliminarii
 • V.1. Disidenţe baptiste
 • VI.1. Adventiştii de ziua a şaptea
 • VI.2. Disidente advente
 • VI.3. Martorii lui Iehova
 • VII. Mişcarea pietistă
 • VIII.1. Penticostalii
 • VIII.2. Disidente penticostale
 • IX.1. Moon
 • IX.2. Sathya Sai Baba
 • X. Grupări sincretiste de sorginte iudaică Mormonii
 • XI.1.1. Preliminarii
 • XI.1.2. Doctrină
 • XI.1.3. În loc de concluzii
 • XII. Concluzii

Prof. Univ. Dr. Pr.

Gheorghe Istodor FENOMENUL SECTAR „CREŞTIN”
-

Curs universitar pentru uzul studenţilor din anul III -

I. Introducere
Fenomenul sectar este fără îndoială o mare plagă a religiozităţii Bisericii Ortodoxe, o încercare de disoluţie venită din interior (în cazul sectelor) care apare şi proliferează (în cazul creştinismului) sau din exterior dacă ne referim la grupările ce provin din alte zone geografice decât cele occidentale sau din alte structuri religioase eminamente necreştine; o altă categorie se situează undeva la confluenţa celor două direcţii, este vorba de vechile gnoze şi manifestări păgâne “redeşteptate” odată cu Renaşterea sau Reforma şi care proliferează în contextul secularizării accentuate în Occident. Fenomenul sectar afectează grav unitatea creştină, în sensul că, efectele apariţiei şi dezvoltării acestuia sunt extreme de nocive pentru unitatea Bisericii lui Hristos; dacă Mântuitorul în grădina Ghetsimani S-a rugat pentru unitatea de credinţă (în primul rând credinţa fundamentală în Sfânta Treime care implicit conţine credinţa în dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos) a tuturor creştinilor, vedem limpede că fenomenul sectar se plasează la antipodul acestei rugăciuni a Fiului lui Dumnezeu. Această atitudine nu este întâmplătoare, deoarece în spatele fenomenului sectar este cel care vrea să dezbine, nu să unească, este cel care se călăuzeşte după dictonul “divide et impera” şi a cărei prezenţă este vădită de această realitate. Dacă ar fi să sintetizăm în câteva propoziţii esenţa fenomenului sectar, aceasta s-ar referi la două planuri: 1) un plan ar fi cel legat de întemeietorii de secte. Aici observăm din studierea sectelor că există similitudini exacte cu privire la aceştia: a) în primul rând toţi au avut pretenţia de a fi primit prin”revelaţie” sau în alt mod rugămintea, porunca, consacrarea, ungerea de la Dumnezeu Tatăl sau de la Dumnezeu Fiul să înceapă “opera” misionară şi implicit să întemeieze secta; b) Toţi aceşti indivizi au avut probleme fie medicale demonstrate, 5

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
fie probleme legate cu statul sau cu diferitele comunităţi locale; c) nici unul dintre aceşti “lideri” religioşi nu a recunoscut că greşit (excepţia este W. Müller întemeietorul în primă fază a mişcării advente, care a recunoscut că a greşit faţă de mişcarea baptistă de unde aparţinea şi mai avem un singur caz în care întemeietorul “Martorilor lui Yehova” care a fost condamnat de F. Rutheford ca eretic), deşi au fost dovezi solide, logice şi juridice în acest sens. 2) Un alt plan este cel reprezentat de ecoul acestor pretenţii aberante în conştiinţa oamenilor. Aceştia în loc să ofere ajutor de specialitate urgent acestor tulburaţi şi neputincioşi , au oferit girul lor acestor fantasme pseudo-religioase, hrănind astfel dereglările evidente ale “liderilor” din motive dintre cele mai bizare şi contribuind astfel la conturarea şi ulterior la proliferarea fenomenului sectar. Fenomenul sectar este unul parazitar, însoţeşte viaţa autentic religioasă a Bisericii, o imită, o condamnă, speculează nemulţumirile unora sau vulnerabilităţile altora şi construieşte în mod paralel o “revelaţie”, istorie şi doctrină în conformitate cu specificul fiecărei secte. Un mare avantaj pentru proliferarea fenomenului sectar la avut şi apariţia modernităţii cu generalizarea – în Occident cu precăderea secularizării. Acest fenomen a creat confuzie, împietrirea inimii, întunecarea raţiunii şi pierderea darului “deosebirii duhurilor ” şi a facilitat pe de o parte proliferarea sectară, pe de altă parte percepţia seculară cu deosebire la secte ca reprezentând autentica religiozitate. Într-o astfel de societate este “firesc” să existe pe lângă pluralism politico-social şi pluralism confesional într-o viziune pur mercantilă. Fenomenul sectar are legătură directă cu căderea protopărinţilor şi cu efectele acestei căderi, aşa se explică persistenţa cu care majoritatea ridică la rang de cult diferite păcate sau patimi (crima, suicidul, desfrâul, poligamia, consumul de droguri etc.) S-a spus că sectele ar fi fost persecutate în mod abuziv de către regimurile dictatoriale atee. Acest lucru s-a întâmplat doar atunci când sectele au fost asociate cu interesele occidentale ce erau periculoase pentru dictaturile respective, acestea considerau 6

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
prozelitismul excesiv al sectelor ca fiind de fapt proliferarea intereselor occidentale în problemele aşa numitelor “democraţii populare”. Însă, să nu uităm, în cazul nostru, statul comunist în perioada 1946-1955 a recunoscut toate grupările sectare ce fuseseră scoase în afara legii de Mareşalul Antonescu, ceea ce arată că, în realitate, fenomenul sectar şi dictatura atee sunt două faţete diferite ale aceleiaşi realităţi. Definitoriu pentru secte în general în afară de practica abuzivă prozelitistă, mai avem dezvoltarea tendinţelor fundamentaliste care pot deschide orice direcţie de comportament, precum şi generalizarea “cultului alesului”, ce conferă autoritate liderului faţă de adepţi şi adepţilor faţă de restul oamenilor. De asemenea tot ca direcţie generală sectele elimină fundamentele revelaţionale: transformă Sfânta Scriptură în idol, un obiect al interpretărilor aberante şi obscurantiste, elimină Sfânta Tradiţie pe care o confundă în mod ignorant cu datinile omeneşti ; această eliminare face ca mişcările protestante şi neoprotestante să fie lipsite de repere, de continuitatea şi coerenţa istoriei şi astfel să fie afectate dramatic de diferitele mişcări politico-sociale care au caracterizat anumite perioade istorice ( aşa a apărut “hirotonia femeii”, lupta între “sexe” provocată de mişcările feministe sau încercările de adaptare la condiţiile vremurilor actuale a “doctrinelor ” creştine). Mai mult sectele resping învăţătura despre Sfânta Treime cum am amintit deja, ca un rezultat al procesului de antropomorfizare a lui Dumnezeu la nivelul reprezentării Lui şi implicit al abordării Lui sau această respingere poate fi consecinţa tendinţelor de depersonalizare a lui Dumnezeu după modelul panteist, monist sau panenteist oriental, dar şi după modelul naturalist, materialist şi ateu occidental, precum şi a tendinţelor de depersonalizare a omului prezentă în cele două atitudini amintite. Cultul Maicii Domnului şi al sfinţilor este eliminat datorită pe de o parte exagerărilor medievale catolice în această direcţie, dar şi a faptului că în neliniştea lor, sectele cred că există o competiţie între Dumnezeu şi sfinţii Săi, competiţie ce trebuie eliminată, pentru că ei fac confuzie între adorare şi cinstire şi nu este acest fapt de mirat dacă ne gândim că întemeietorii sectelor au fost oameni ignoranţi , simpli, fără studii teologice sau instruire educaţională solidă. Sectele resping şi cultul icoanelor, moaştelor şi sfânta cruce 7

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
datorită exagerărilor medievale catolice şi confuziei pe care o fac între reprezentarea iconografică şi reminiscenţele maniheice în «doctrinele lor». Astfel sectele ajung la reconfigurarea delimitărilor dintre sacru şi profan, sacralitatea nu mai este dată de lucrarea nevăzută, tainică a lui Dumnezeu prin actele văzute ale Bisericii, ci este dată de adeziunea la sectă care nu este altceva decât eşecul pe plan personal, consecinţă a prozelitismului manipulator sectar. În fine pe linia eliminărilor fundamentelor revelate creştine, sectele neagă sărbătorile, caracterul văzut al Bisericii, calitatea ei de loc de întâlnire real şi autentic cu Dumnezeu, precum şi toată opera de sfinţire a omului şi creaţiei prin Biserică, rod al lucrării directe al Sfântului Duh. Fenomenul sectar este caracterizat prin aşa numitul « Sindrom Isav » (termenul îmi aparţine), care înseamnă din perspectiva celui vulnerabil, potenţial racolat o predispoziţie spre vindecarea şi mântuirea propriului suflet pe un blid de linte, ca oarecând Isav şi implicit pierderea mântuirii; iar din perspectiva agresorului sectar, predispoziţia spre o speculare a naivităţii oamenilor coroborată cu sărăcia materială a omului de azi şi problemele social materiale ce decurg de aici, starea vulnerabilă a acestuia şi achiziţionează ca adevăraţi «traficanţi de suflete, pe fondul anesteziei cvasi-generale a societăţii care este implicată să reacţioneze, condamnând acest adevărat « delict de manipulare mentală». Nu în ultimul rând, trebuie să recunoaştem că proliferarea sectelor este legată şi de anumite neputinţe ale slujitorilor Bisericii, a lipsei de catehizare ortodoxă, a compromisului pe care unele instituţii fundamentale ale statului şi anumite categorii profesionale responsabile o fac cu interesele mercantile ale sectelor. Din păcate sunt puţini oameni care consideră ca fiind periculoase sectele, majoritatea oamenilor subestimează capacitatea de manipulare sectară, de speculare a psihozelor şi a temerilor noastre (aşa se explică explozia milenaristă şi a sectelor terapeutice). Dacă, în trecutul apropiat, Sectologia a beneficiat de o structurare şi fundamentare remarcabilă prin osteneala competentă a regretabilului părinte profesor doctor Petre I. David, al cărui ucenic am încercat să fiu şi eu, astăzi este necesară o abordare fenomenologică a sectarismului modern, cu implicaţiile, pericolele 8

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
şi soluţiile aferente unei abordări obiective şi tranşante. Acest lucru îl încearcă demersul nostru, urmând ca situaţia cultelor, sectelor şi problemelor filosofice din arealul necreştin să facă obiectul unei viitoare cercetări.

II. Aspecte psiho-sociale ale fenomenului sectar II.1. Psihologia sectelor religioase II.1.1. Secta – Noţiuni şi conţinut
Prima definiţie a unei secte o vom aborda din punct de vedere misionar, adoptând acest punct de vedere: “Fenomen religios, social, iar astăzi şi politic. Concepţia sectară este pseudofilosofică, antibiblică; ea creează ideologia religioasă, care ideologie se adaptează, se asociază sau se războieşte cu unele societăţi.”1 Cea de a doua aparţine psihologiei: “Organizare sociologică specifică şi un joc de relaţii autorizând toate fenomenele de regresiune, de la transfer la identificare, care conduc la o dizolvare a individului în grup.”2 „Ruptă de Biserică şi adversară înverşunată a ei spre a o elimina, secta şi mai ales noile mişcări religioase de azi fără istorie, fără tradiţie religioasă şi spirituală, reprezintă, cum arată sectologul H. Ch. Chery atât psihologic dar şi sociologic, mai mult sub aspectul teologico – eclesial, „o excrescenţă parazitară” a autenticei religii, respectiv a Bisericii şi o superstiţie” explicabilă în contextul libertăţii umane căzute, a alegerii între bine şi rău, virtute şi păcat, păcat şi moarte. Prin autoexcludere de la comuniunea sfinţilor în frunte cu Fecioara Maria, şi cădere din comuniunea Bisericii, fără metanoia – penitenţă şi întoarcerea la

1

David, Petru, I., Diac. Prof. Dr. - “Invazia sectelor”, vol. I, Editura Christ, Bucureşti, 1997, p. 18 2 Gărmăcea, Corneliu - “De ce devenim adepţii unei secte?”, în Psihologia VII, 6(40), 1997, p. 40

9

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
credinţă şi viaţa eclesială adevărată, secta rămâne un grup apostatic” 3. “Secta este o mişcare socială spontană, care ia naştere în condiţii care e uşor de descris, se separă de grupul în care trăieşte, trece printr-o perioadă de conflict şi conştiinţă accentuat a propriei sale existenţe, care se concretizează într-o organizaţie. Trece apoi printr-o perioadă de izolare şi integrare, în care se poate întâmpla să se dezvolte o formă comunitară de viaţă, reia în mod gradat contactele cu comunitatea mai vastă şi prezintă în cele din urmă tendinţa de a se lăsa absorbită de grupul din care s-a desprins” 4, definire dată de sociologi şi sintetizată astfel de Joachim Wach.5 “În cele din urmă vom exemplifica şi cu o definiţie ce se bazează pe etimologie: Ce este «secta»? În acest caz etimologia nu ne este de mare ajutor. Ea ne indică cel mult o mişcare: fac parte dintr-o sectă cei care urmează o persoană, o doctrină (din latinescul sequi = a urma) … Uneori mai apare şi etimologia eronată secare (însemnând în latină «a separa», «a tăia»): în acest caz secta s-ar diferenţia de religie, precum un grup minoritar de trunchiul mamă din care s-a desprins.”6 Din cele patru definiţii desprindem şi fixăm, ca obiective de lucru, în ceea ce priveşte secta: 1. manifestări psihomaladive ale sectarului: normele psihologice ale grupurilor sectare; tendinţele deformante, potenţate la maxim în sectă; secta: manifestare sau manipulare a psihicului colectiv; 2. tipuri “sociologice” ale sectelor: secte introvertite; secte extravertite.

3

Pr. Gheorghe Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, Ed. Trinitas, 2000, p. 203; H. Ch. Chery, L’offensive des sects, Les Editions du Cerf, Paris, 1959, p. 106 4 Wach, Joachim - “Sociologia religiei”, Editura Polirom, Iaşi, 1997, p. 142 5 Ibidem, p. 138, 140, 142 6 Vernette, Jean - “Sectele”, Editura Meridiane, Bucureşti, 1996, p. 11

10

luând totul la ordin general. Structurând astfel aspectele fundamentale înţelegerii psihologice a fenomenului sectar. următoarele: 1. b) psihicul colectiv şi sectele.1. care interacţiune ajunge să se manifeste în plan social. Molima reprezentată de fenomenul sectar. îşi are rădăcina mai ales în individul afectat. cu aceleaşi interese: promovarea bolii spirituale. mic şi insignifiant chiar. Gheorghe Istodor II. fiind de ordin sufletesc. am încercat să atingem toate nivelurile. c) doctrina: tendinţă deformantă.2. agent de răspândire al maladiei. c) alăturarea complexelor psihice.Prof. atinge proporţii uimitoare. plecând de la numirea sectei privită din perspectiva unei boli generalizate. 2. astfel ajungem să privim întreaga pseudo-societate sectară ca o manifestare psihomaladivă a indivizilor afectaţi. Dr. b) trebuinţele sectei ridicate la nivelul întregii societăţi. b) transferul. a) tradiţia în sectă. 3. Pr. a) sentimentul general de superioritate. Tendinţele deformante. pe de alta). care sunt liantul de bază al întregii comunităţi 11 . adică al interacţiunilor între indivizi. spre a stabili de unde până unde putem vorbi de manifestare. cu toate că porneşte doar de la un singur grup. Trebuie să avem în vedere. potenţate la maxim în sectă (boala în manifestarea ei). a manifestărilor psihomaladive. Secta manifestare sau manipulare a spiritului colectiv? (întrebare la care ne dorim să răspundem cât mai exact. Manifestări psihomaladive ale sectarului Începem cercetarea noastră. pentru înţelegerea profundă a fenomenului sectar din perspectivă psiho-maladivă. pe de o parte şi de manipulare. Normele psihologice ale grupurilor sectare (cauze. agenţi şi acţiunea sectei la nivelul psihismelor individuale): a) regresiunea şi represiunea. laxităţii mentale ale fenomenului sectar. Univ. dacă se poate spune aşa.

Haack.3. traduit d’allemand par Francois Vial. instruiţi în spiritul grupării respective. repere sociologice fiind mişcările tineretului din deceniul şapte al secolului XX în America. 1981. aparent. de regăsire de sine.cit. 100-101. respectiv al grupului sectei. p. Pr. p. 1980. mai ales generaţia tânără. iar unii tot mai săraci. Această polarizare generează structuri depersonalizate ce se manifestă prin criză individuală sau colectivă. instituţionale. tehnocratică şi informatizată..Prof. Gheorghe Istodor sectare. c) Eliminarea oricărei autorităţi familiale. fără ca ei să conştientizeze că această atenţie deosebită ce li se acordă poate ascunde de cele mai multe ori interese oculte. Religion. în care se produce o polarizare dublă. într-o anumită securitate individuală şi de grup. şi analiştii din diferite domenii trag semnale de alarmă faţă de acest fenomen al înregimentării sectare a tinerilor. sau revoluţia studenţilor parizieni din 1968. Pentru cei marginalizaţi. Louvain-la-Neuve. culturale şi naţionale. Des sects pour les jeunes. II. 214. Magie et sects. Dr. unde ei sunt educaţi.1. b) Alienaţii societăţii. psihanaliza făcând ravagii în această privinţă. Une approche phenomenologique. drogaţii. Normele psihologice ale grupurilor sectare „Din atitudine. copiii străzii. se poate contura un portret psihologic al sectarului. industrializată. nu pe cea adevărată. cu Dumnezeu. Acest portret este motivat psihologic de mai mulţi factori: a) Marginalizarea individului în societatea contemporană. căreia i s-au demolat reperele spirituale. a deprogramării şi mecanizării comportamentului lor”. mod de comportament şi relaţii. De aceea unele categorii de tineri sunt o pradă uşoară pentru secte. cf. neluaţi în seamă. Gheorghe Petraru. a căror personalitate este desconsiderată. carenţe greu de recuperat în societăţile ce au experimentat acest model politico – social şi economic. au singularizat individul. op. unii devin tot mai bogaţi.7 7 Pr. Julien Ries. morale. W. Mame. de comunicare. pervertiţii de orice natură sunt atraşi la secte. Roger 12 . Univ. Ateismul militant al sistemului totalitar comunist a creat aceleaşi lacune. sectele oferă un mediu de normalitate a vieţii. Rezultă ceea ce numim o pseudo-societate bazată pe o falsă comuniune.

se exercită un autentic „viol psihic”9. 232 13 . ci şi a expune modul lor de manifestare socială comparativ cu evoluţia istorică a sectelor. Ed. manifestate vizibil la nivelul individului.cit. Haack. În cercetarea noastră ne-am oprit asupra a trei norme predominante şi oarecum caracteristice grupurilor sectare. dar şi particular. p.cit. dorinţe care nu coincid cu normele morale şi religioase ale societăţii. Aceasta este forma cea mai simplă de represiune. Pr. p. Regresiunea înseamnă decăderea ritmului de dezvoltare a unui individ. a) Regresiunea şi represiunea. Univ. întreg procesul de dezvoltare. Dossier Sa omme sects. 147 9 Francois d’Eaubonne. după ele. 143. Dr. de refuz şi de complex faţă de lume. p. supus presiunilor externe (presiuni ce sunt asimilate represiunii şi care provin de la un grup mic sau o persoană foarte influentă – guru) care duce la reprimarea dorinţelor şi nevoilor proprii (represiune) pentru a pune în prim plan nevoile şi dorinţele grupului sau şefului religios. Les sects: etat d’urgence. Gheorghe Petraru. existenţa sa are un alt sens..8 Liderul sectar este absolutizat iar membrii sectei sunt anulaţi ca persoane libere. 214. 1995 8 Pr. Asupra membrilor sectei care sunt „deprogramaţi”. Astfel. Alain Moreau. Lui i se inoculează o conştiinţă a superiorităţii şi a elitismului. Paris. b) transferul. c) alăturarea complexelor psihice sunt manifestările pregnante ale psihomaladiei sectare. comune în mod general. secta antrenează o mutaţie psihologică profundă în contextul orientării spirituale a individului care este supus unui „fenomen de convertire forţată şi definitivă” (John Clark – Harverd University). este percepută prin ochi. W.. care pune în evidenţă erodări legate de anumite stări psihice care atrag. Acest lider este situat ca „într-un turn de fildeş” spre a fi ascultat orbeşte şi adulat”. 227.Prof. tuturor sectelor. Albin Michel. a) Regresiunea şi represiunea. în viziunea liderului sectei. op. Gheorghe Istodor d) „În dualismul ei . în general. conştiente. Prin normele psihologice nu ne rezumăm numai la a da câteva caracteristici psihice. Paris. op. 1982. Ikor.

dacă în cazul “profeteselor” procesul de decădere este evidenţiat după moartea liderului religios. mulţi «studenţi» părăseau colegiile pentru «studiul» Bibliei. Toate procesele nu 10 11 “ Dictionar de psihologie”. p. 217-218 14 . p.”12 După cum observăm. Cu tot eşecul evident al «studenţilor serioşi» din anii 1874-1875 şi 1878. o lucrare de «specialitate» intitulată Scopul şi modul venirii a doua a Domnului în anul 1874. diferit. “studenţii” lui Russel 11 şi mulţi alţii. Bucureşti. “La puţin timp după moartea profetesei.Prof. cele 12 femei.. chiar dacă s-a dovedit a fi greşită şi chiar inutil. Diac. mai ales în cel de al doilea exemplu. «ca un fur» […]. ceea ce dovedeşte o înaltă identificare cu acesta. noi alegând doar aceste exemple pentru o analiză mai amănunţită. dar în duh. Numai după doi ani în 1874. – “Invazia sectelor”. fenomenul este caracterizat în primul rând de regresie şi represiune. prin afirmarea superiorităţii uneia faţă de celelalte. 1997. în cel al “studenţilor” se arată cât mai pregnant decăderea ritmului de dezvoltare şi represiunea prin calcularea şi recalcularea celei de a doua veniri a lui Hristos. Dr. aceştia nu s-au lăsat intimidaţi de «tăcerea» Domnului. 212 13 Ibidem.10 În istoria sectelor găsim nenumărate exemple: “profetesele” lui H. I. dar nu este aşa.600 David Petre. punând în evidenţă regresiunea şi represiunea. Univ. întrunul de uzură având loc şi o disfuncţionalitate cerebrală mai mare sau mai mică pe fondul angajării fluente sau a activităţii nervoase superioare a tuturor conduitelor. După deziluzia «venirii». Pr. asociat represiunii. au pretins că fiecare moşteneşte «darurile» celei «întâi chemate» şi deci dreptul şi obligaţia pe care o are la conducerea sectei. p. la prima vedere. pentru că. Dr.G. Gheorghe Istodor Întreg procesul se transformă. Prof. vol. ci i-au pregătit alţi ani ai «venirii» şi împlinirii profeţiilor…”13 Regresia este evidentă: ambele categorii de ucenici: “profetesele” şi “studenţii” se manifestă. ucenicii apropiaţi. Astfel. White. 212 şi 217 12 Ibidem. Editura Babel. Care este cadrul interacţiunii şi la ce rezultat se ajunge este cât se poate de evident. Russel alcătuieşte un «curs». nevăzut de nimeni.. I. «înţeleptul profet» a arătat că Hristos «a venit». p.

iar la un nivel mai înalt al procesului numit “transfer”. transferul nu este numai atât. c) Alăturarea complexelor psihice. New Age acordă un loc cu totul central sinelui. b) Transferul. pe de o parte. se spune. pentru că ei nu mai au în comun harul. chiar dacă vă folosiţi pentru aceasta de forţele cosmice. Petre. Pr. „Voi înşivă sunteţi aceia care vă realizaţi mântuirea.. ci una care este rezultatul direct al păcătoşeniei umane: complexul psihic. Trupul lui Hristos. p. Univ. nu mai sunt Biserica cea sfântă. forţa ce îi uneşte nu mai este divină. 703 David. 432 15 . 415 şi următoarele 16 Ibidem. multiplică la nesfârşit. sincretism. ce se alătură. ci şi sentimentalism pseudo-religios. cit. Gheorghe Istodor sunt decât expresia evidentă a regresiunii de uzură. Compelexele psihice comune membrilor sectei sunt de obicei două: de inferioritate şi de superioritate. şi adepţii noi pe de altă parte. un aspect al transferului fiind identificarea individului cu liderul. raţiona şi voi altfel decât guru. apoi cu interesele grupului şi nu în cele din urmă cu divinitatea (a se vedea New Age15). haos emoţional.”17 Toţi sunt alături unul de celălalt. 415 17 Ibidem. gândire mitică şi magică despre tainele vieţii şi un dram de creştinism. ci o adunare oarecare. trăi. sobornicească şi apostolească. primul asigură coeziunea grupului sectar. investesc într-altul tot “sentimentul” religios. p. cel de al doilea profetitismul şi 14 15 “ Dicţionar de psihologie”. şi totuşi sunt singuri. p.Prof. Dr. Exemplul elocvent îl avem în următoarele rânduri: “New Age este o nebuloasă ce conţine esoterism şi ocultism. Transferul este “un fenomen prin care o stare afectivă este transferată de la cel ce a provocat-o la altă persoană” 14 observat în relaţiile dintre membrii sectei şi conducătorii ei. Fenomenul social este amplu: grupul nu poate exista fără acest pseudo-conducător în care sunt investite toate nevoile personale şi sociale. p. totul proiectat pe fondul unui proces continuu de degradare şi decădere a ritmului de dezvoltare cu efecte primare: interzicerea de a mai simţi. op. totul amestecat cu cugetări de astrofizică” 16.

reprezentări marcate permanent de frica de inferioritate şi căutarea. p. eşec. amintim şi altele adiacente. Pr. Dr. iar boala evoluează nestingherită. 32 16 . alăturarea mai multor bolnavi duce la un focar de infecţie. Iacob – “Despre complexe”. spectacular. tiranie. în Psihologia (X). aroganţă. etc. pentru a se hrăni şi înmulţi.19 Alături de cele două mari complexe menţionate mai sus. Consecinţele pot fi: fie activitate exaltată. sevraj. reacţii.20 Toate acţionează într-un mod unic la nivelul psihicului individual deoarece ele sunt alăturate tuturor celorlalte.pare a fi un produs al societăţii. 28. fiecare înmulţire provocând noi mutaţii şi deci noi viruşi. doctrină. ceva în genul virusului care. cum ar fi: complexele de autoritate. relaţii strânse cu persoane importante. Cain. cultul erorilor. Complexul de inferioritate sau “ansamblul de manifestări care exprimă. manipularea celor slabi. Cauzele sunt: sentimentul de inferioritate care poate fi acutizat de un mediu perfecţionist. într-un mod mai mult sau mai puţin deghizat un sentiment de inferioritate. cochetărie până la excentricitate. 2000. masculinizare. cu toate că are aceleaşi caracteristici ale “originalului”. atitudini. toate conducând spre izolarea psihică faţă de restul comunităţii. De aici o utilizare permanentă şi exagerată a mijloacelor psihice disponibile care-l ţin într-o stare de exaltare a valorii proprii. p. compensatorie a superiorităţii. astfel încât luând la un moment dat “probe de analiză” vom observa că acea probă.. De aici rezultă că secta. Manifestări: vanitate. fie pasivitate afectată. Gheorghe Istodor ataşamentul faţă de lider. existând un proces continuu de distrugere şi regenare. p. 32-33 20 Ibidem. etc. dar de fapt este un alt fel de societate (denumită de noi pseudosocietate) închisă în sine.în genere. se foloseşte de un alt organism. fiind cauzat de o traumă reală sau fantasmică şi se manifestă ca emoţii. 18 19 Luminiţa. efeminare.”18 Complexul de superioritate este un “ansamblu de atitudini şi conduite bazate pe convingerea persoanei (mai mult sau mai puţin fundamentată) că ar dispune de trăsături care depăşesc prin latura lor pozitivă însuşirile semenilor. tendinţa de depreciere. 28-29 Ibidem. 25.Prof. fie căderea în toxicomanie”. Univ. care aparţin altor indivizi. organism. 4. fiind.

în defavoarea acestuia şi a celorlalte mutaţii. respectiv a mileniului cu cei aleşi. p. Fiecare mutaţie va fi oarecum adversara celeilalte şi va încerca să se răspândească în tot organismul. emoţional. printr-o combinaţie arbitrară de numere. Acest tip de sectă este reprezentat în general de sectele fundamentaliste caracterizate prin individualism şi „trezire”. 1875. 1975. 22 b) Tipul revoluţionar cuprinde acel spectru de secte în general eshatologice care nemulţumite de situaţia actuală a lumii aşteaptă intervenţia directă a lui Dumnezeu spre a instaura o împărăţie teocratică prin membrii sectei respective. Dr. Dr. Paris. 1844. Gheorghe Istodor mecanismele sale sunt transformate şi readaptate momentului respectiv. Între sectele revoluţionare se numără adventiştii. Acest autor este folosit în cercetarea lor şi de misiologi ortodocşi competenţi. Anii precum 1843. cum ar fi Pr. iehoviştii. a) Tipul conversionist este reprezentat de sectele marcate de o viziune dualistă. Prof. Les sects religieuses. Gheorghe Petraru 22 Ibidem. sunt date fixate de aceşti „calculatori serioşi ai mileniului” pentru sfârşitul apocaliptic. omul se regăseşte pe sine. maniheică despre lume. Bryan Wilson21 de la Oxford stabileşte şapte tipologii sectare cu elemente interferente ce se regăsesc sau se structurează ulterior în diferite secte. Hachette. rea. 52. Astfel. la slujirea Sa 21 Bryan Wilson. 57. 1925. Aceşti sectari dau însă o falsă interpretare textului Apocalipsei care se referă la domnia lui Hristos în Biserica Sa. fiecare în parte considerându-se instrumente . 17 . Pr.prin calcule ale unor date biblice. aceste secte fixează date exacte pentru venirea a doua a lui Hristos şi începutul domniei de 1000 de ani. etc. Univ. Prin convertire la secta ce se autopropune ca singura alternativă a mântuirii. agenţi ai planului lui Dumnezeu de instaurare a mileniului. 1977. În viziunea lor lumea este coruptă. Întrebarea e: Ce se va întâmpla când organismul gazdă va deveni imun sau va muri? Pentru înţelegerea mai exactă a fenomenului sectar. Ca remediu pentru ieşirea din această lume există secta. 2000. printr-un „ecumenism naiv”.Prof. mormonii.

p. d) Tipul „manipulativ” cuprinde un spectru larg de secte. 24. rupt de comunicarea cotidiană. Esoterisme. 83. 8). p. fiind insensibili total la dinamica societăţii. Dr. „izolarea ca o condiţie a mântuirii”24. este retragerea din lume. călăuzit spre a se alimenta din energia divină. esoterică şi gnostică ce caracterizează ceea ce generic se numeşte „noua religiozitate”25. op. prin îmbrăcăminte specifică. mentală sau cosmică iar demersul spiritual al individului uman trebuie orientat. de „sfinţenie” personală intensă: printr-un limbaj care.Prof. prin „sacralizarea” unor activităţi din care se întreţine comunitatea. Aceste grupări au întemeiat în general colonii izolate de ceilalţi membrii ai societăţii de care se diferenţiază şi se particularizează printr-o vastă pietate. devine arhaic. gnoses et nouvelle religiosite. op. p. p. P. Bryan Wilson. 1990. Pr. de o încremenire în trecut. Apocalipsa 20.cit. al retragerii este spaţiul lucrării efective. de mişcări religioase. prin endogamie (cei care contractează căsătorii cu alţi membrii decât ai sectei sunt expulzaţi).cit. membrii unor astfel de secte. divină. Locul izolării. op. Jesus au peril des sects. 92-116. Fundamentul absolut. Despre milenarism şi combaterea lui. Paris. David. 1986. constă din energia spirituală.. Diac.cit. Secte din această tipologie au doctrină monistă. Călăuză creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant. Gheorghe Istodor împărătească până la „predarea Împărăţiei Tatălui” (I Corinteni 15. hristice”. 1987 24 Bryan Wilson. 29 18 . hristică. de altfel. sigure a Sfântului Duh. absolute şi divine.I.23 c) Tipul introvertit sectar este reprezentat de către acele grupări care considera că singura modalitate de a împlini legea evanghelică. Ed. sunt panteiste şi propun „o viziune a lumii ce considera multiplicarea fiinţelor ca manifestare iluzorie a unităţii metafizice. 4. Arhiepiscopiei Aradului. p. Bucureşti. Univ. cu ansamblul cosmosului” şi chiar „o stăpânire absolută care este principiul libertăţii interioare”. a se consulta Îndrumări misionare. Această energie dă posibilitatea membrilor unor grupări să obţină „armonia cu sine. În acest fel se poate vorbi de o „fosilizare sectară”.. 117 25 Jean Vernette. conştientă. poruncile lui Hristos. Bucureşti. p. ultim al realităţii. la reforme sau revoluţii sociale. 23 26 Ibidem. Desclee. mai ales de nuanţă ocultistă. 917-923.26 23 Julien Ries.

Chery le face următorul portret psihologic: „Tendinţa ocultistă corespunde unei oarecare dispoziţii a sufletului. Ch.cit. 1992. Pr. sadismul. trecutul şi prezentul oferind destule mărturii”. dorinţa de certitudine intelectuală şi de siguranţă a mântuirii. p. speculându-le credulitatea.27 Aceasta explică şi sinuciderile care trebuie înţelese ca un avertisment clar despre ce înseamnă a inocula. 29 La membrii acestor secte abundă mesajele din lumea supranaturală.. orgoliu şi uneori vanitate puerilă. voinţa de putere ce duce la intrigă mai curând decât la poruncă şi caută mai curând realităţile liniştite decât onorurile publice. 126. Este mai ales cazul sectelor sincretiste de astăzi. pofta de insolit şi miraculos.cit. Ch. Pascal Martin. puţin răspândită.28 e) Tipul taumaturgic oferă un model spiritual nou. Dans le secret des sects. 166 19 . direcţie în care ocultismul virează cu o înfricoşătoare uşurinţă. op. cu tot ceea ce comportă acest cuvânt. 107. scenarii de „paradis” unor categorii umane credule şi uşor de manipulat.Prof. Paris. p. E aici esenţial comportamentul unui aristocrat. p. spre a-i fanatiza şi a-i manipula pentru interese proprii. Univ. Ocultistul este un aristocrat al sentimentului religios.. senzualismul. Flammarion. cu aceste dispoziţii amestecându-se perversitatea. H. Analizând stările comportamentale ale unor astfel de lideri sectari. ce utilizează concepte ale religiilor Indiei. Dr. a induce idei fixe. Chery. prin îndoctrinare forţată şi programe zilnice extenuante. mesaje 27 Jaques Cotta. anume acela al primatului miracolului asupra învăţăturii de credinţă. 147 28 H. “al taumaturgicului împotriva Ortodoxiei”. paralizându-le voinţa. nevoia de distincţie interioară. ai capriciilor erotice ale unor „guru”. dar mai răspândită decât o credem în mod obişnuit: gustul de secret şi de complicitate. op. transformându-i în sclavi ai unor reţele oculte. şi ai căror lideri se folosesc de metodele psihologice inductive spre a inocula membrilor sectei idei fixe. Gheorghe Istodor Liderii însă îi folosesc pe membrii sectei nu pentru a-i călăuzi pe o cale spirituală spre mântuire ci pentru a le înşela speranţele şi a-i deposeda de bunurile lor. 106 29 Brian Wilson.

p. op. Editura Teora. Pr. nerealiste.. curioşi de a afla mai multe despre cei dispăruţi. secta vrea ca membrii săi să devină lipsiţi de libertate individuală. Aceste grupări. dar tocmai această “grijă” provoacă scindări şi discontinuităţi în funcţionarea ei. fratietatea etc. pentru că intervine un factor imprevizibil: subiectul uman. negativ în viaţa omenirii. f) Tipul reformist propune o schimbare radicală a structurii lumii şi societăţii pe baza unor principii mai curând idealiste. izolându-se de lume. Bucureşti. g) Tipul utopic în tradiţia tuturor utopiilor filosofice sau sociale. p. De fapt aceste secte sunt mai aproape de magie şi de spiritism şi de aceea în sânul lor se încearcă consolarea acelor categorii de persoane care sunt la limita unor situaţii. 37 31 20 . 30 Julien Reis. 179 32 C. Secta este compusă din indivizi sau mai bine zis din individualităţi şi ea accentuează automat calităţile colective (predestinarea. Jung –” Personalitate şi transfer”. Aceste grupări religioase rigoriste pretind că întruchipează “conştiinţa lumii”30 şi de aceea duc o campanie de eliminare a ceea ce este rău. Ele consideră că vor reuşi să aducă o pace mondială. op.cit. 91 Brian Wilson. p.. Aceasta se va face prin “apelul de conştiinţă” 31 ceea ce desigur dezvăluie. specifică.cit. la aceste grupări o necunoaştere a complexităţii existenţei umane. 1997. Univ. Gheorghe Istodor spirituale care prevestesc catastrofe în cazul lipsei de convertire la o anumită sectă.32 Fiind un organism pseudo-social. în telepatie. prin eliminarea conflictelor. care au pierdut pe cei apropiaţi şi foarte uşor cred în realitatea comunicării cu cei de dincolo. complexe psihice. a războaielor.Prof.). este ilustrat de acele secte religioase ce îşi propun să construiască o lume nouă după o formulă comunitară locală.G. recompensând mediocritatea şi totul se pregăteşte şi vegheze într-un mod facil şi lipsit de responsabilitate. Dr. formează colonii unde membrii lor îşi conformează viaţa după anumite programe stricte pe care vor să le extrapoleze la lumea întreagă spre reorganizarea acesteia într-o perspectivă comunitară. ceea ce religiile tradiţionale nu au reuşit.

. de acum încolo duşmanul comunităţii din care s-a desprins şi a celorlalte comunităţi. caută să-şi diminueze complexul psihic prin adăugare (alăturare) a complexelor celorlalţi. încep să acţioneze conform propriilor principii şi nevoi. Răzvrătit încă din timpul şcolii împotriva arhiepiscopului de Magdeburg şi a catolicismului în general. până la urmă tendinţa separatistă se transformă în certitudine. din această cauză sunt preferate comunităţile mici. Pr. Gheorghe Istodor Adepţii sectei se simt cu toţii inferiori celorlalţi oameni. o comunitate puternică. acuzându-l că s-a oprit la jumătatea drumului (1517). ei având un complex predominant de superioritate faţă de ceilalţi membri ai sectei şi de inferioritate faţă de Marea Comunitate umană. Declanşându-se războiul ţărănesc. Univ. cit. mai ales dacă are de partea lui un grup oarecare. […]. Prin punerea în comun a deficienţelor psihice. Dr. simţinduse superiori doar conştient celorlalţi. factorul disturbator (individul) este “centrul” unui grup aparte. cu timpul devenind opusă total. Luther striga împotriva adepţilor lui Münzer: “…Să-i sfâşie în bucăţi. 33 P. Adept al lui Luther. adepţii cu personalităţi puternice. p. La început totul apare ca o părere puţin diferită de cea a liderului sau a grupului conducător. Tendinţele deformante. dorinţe de afirmare sau pur şi simplu mai “defecţi” mental decât restul membrilor. […] Adept la început al colegului său Luther. având cederi mai radicale. care are şi el o tendinţă centrifugă prin dorinţa de acumulare de putere şi prin necesităţile psihice care apar acum la conducători. să-i sugrume şi să-i junghie … ca pe nişte câini turbaţi. […] era un erudit teolog catolic. David – op. ei alcătuiesc o societate. Münzer îl numea acum pe acesta “carne ghiftuită”. Exemplul elocvent este următorul:” Thomas Münzer. care vizau societatea însăşi şi nu numai viaţa religioasă.”33 II.Prof. adică numai la reforma religioasă şi a pactizat cu principii.4. cu număr mare de membri presupunând apariţia tendinţelor centrifuge. 100-102 21 . Thomas Münzer se desparte curând de acesta.1. […]. potenţate la maxim în sectă.

Sibiu. Dr. După cum vedem. Jung – “Tipuri psihologice”. se ajunge la promovarea falselor valori sau non-valori în detrimentul Adevărului. tendinţele deformante se manifestă pregnant pe trei mari fronturi: cel al sentimentului religios.Prof. ci că la nivelul sectei sentimentul religios este deformat. 8-11.36 De aici înainte. ci şi al persoanelor cu care vine în contact direct sau indirect. în genere. Gheorghe Istodor Numim tendinţă deformantă orientarea comună a unei categorii de persoane de a altera anumite valori sau noţiuni în favoarea intereselor personale sau comunitare.G. am catalogat sentimentul religios în categoria tendinţelor deformante ale sectarului. nr. a) Sentimentul religios Sentimentul. primul. după cum atestă din belşug psihopatologia. Pr. Din punctul de vedere al psiho-sociologiei sectare. este “mai întâi un proces care are loc între eu şi un conţinut dat. 1921 22 . afectând astfel nu numai fondul valoric al societăţii în general. în Revista Teologică. Univ. nu că sentimentul religios ar fi o tendinţă deformantă. la nivelul fenomenului sectar 34 35 C. însemnând acceptare sau respingere («plăcere»sau «neplăcere»). Vezi:Iosif Trifa. Cum am cunoscut eu Biblia. dacă îi sunt contestate convingerile. iar al doilea: se manifestă şi este simţit de cei cu probleme psihice (ne referim în acest context la “psihic” drept ceea ce ţine de suflet). putând preveni tot atât de bine şi din conţinuturi inconştiente. strâns legat de simţire. el este însă şi un proces care. cel puţin verbal. abstracţie făcând de conţinutul momentan al conştiinţei sau de senzaţii momentane. şi anume un proces care atribuie conţinutului o anume valoare. p509 Ibidem 36 Oricine a stat de vorbă cu un sectar pe teme religioase. a putut să observe că acesta devine incoerent şi violent. care este una din cele patru funcţii fundamentale 34. astfel se ajunge la trăiri afective intense şi iraţionale. dar nu neapărat.”35 Cele două direcţii ale definiţiei sentimentului ne arată religios: care se manifestă şi este simţit de oameni normali. poate apărea izolat ca «o stare de spirit». cel al nevoilor (trebuinţelor) şi cel al doctrinei. În această din urmă situaţie el se poate raporta cauzal la conţinuturi anterioare ale conştiinţei.

I. cit.”37 Următoarea etapă. 440 39 J. 16 41 P.. În viziunea lui bolnavă se declarase «Dumnezeul dumnezeilor şi regele regilor». P. trimiţându-i în spatele frontului. p. este transformarea adepţilor în nişte “creduli fanatici”38. Fanaticii scapeţi strigau: «Pregătiţi calea Domnului … orice prun care nu face roade se taie şi se aruncă în foc …» (Mat. cit. mărturisită prin simbolul niceo-constantinopolitan. Găvănescu – “Există acţiuni dezinteresate?”. mai ales în perioadele de grele încercări pentru Rusia în campania lui Napoleon (18111812). Dr. vom afirma: “Iluzia. p. Marele geniu militar şi cel care a săpat mormântul lui Bonaparte. la victime ale misticismului bolnăvicios. Exemplul elocvent al acestor etape în “evoluţia” sentimentului religios deformat îl avem la scapeţi: “Cel ce a iniţiat secta a fost un ţăran analfabet. Selivonov este «mielul»40. David. 17 Ibidem. membru al comunităţii hlâştilor din Petrograd. organizaţiile religioase duc la obscurantism. David. pentru că “mintea întunecată de păcat a dus la religia naturii. Gheorghe Istodor nu se poate vorbi de sentiment religios. în ceea ce priveşte sentimentul religios deformat de sectar. ci cel mult de o impulsivitate pseudo-religioasă. după impulsivitatea pseudo-religioasă şi misticismul bolnăvicios. Prof. Univ.”39 Ceea ce rezultă este un fals.. David. 5 40 Diac. generalul Kutuzov. grupările anarhice. paralizarea voinţei şi incapacitate motorie. […] Aici pe pământ. Mulţime de creduli şi de fanatici. de isterici l-au urmat (bărbaţi şi femei). Dr.3)41 Concluzionând. a folosit din plin mişcarea scapeţilor. Dr. fiice ale “Stăpânitorului lumii acesteia”. este înlocuită cu inovaţii şi erezii. reflexul ideilor îmbrăcând înfăţişarea realităţii. p.I. Prof.. 273 23 .Prof. sectele. cit. deoarece “spiritul îndoctrinat ajunge a vedea chiar în natură lucruri care nu există. Selivanov (+1832). Pr. op. III. P.I. pentru că trăinicia credinţei apostolice. p. ajungându-se la halucinaţii (în cele mai grave cazuri) şi manifestări haotice. p. pregătind astfel răsunătoarea victorie de la Borodino. op. op. de dereglaţi hormonal. care dă naştere teoriei 37 38 Diac.

6. 7. p. trebuinţele stadiului de concordanţă între trăire şi acţiune. Gheorghe Istodor egoiste.”43 Fiecare om are trebuinţele sale. trebuinţe fiziologice. trebuinţe estetice. p. Pr. putem identifica pe baza nevoilor individuale. în care 42 43 J. Dezvoltarea decurge în mod inevitabil din interrelaţiile de schimb ale organismului şi personalităţii cu mediul social şi natural. op. s-a produs fără îndoială din neputinţa de a distinge între partea afectivă şi cea raţională a momentului sufletesc activ. S-a observat numai faţa emoţională. fiecare situându-se la sfârşitul vieţii pe una din ele. Jean Vernette. autodezvoltare. Căutarea apartenenţei sau a stării de comuniune. pe baza nevoilor individului sectar. Trebuinţele sunt ca atare instrumente ale psihicului şi personalităţii ce se exprimă prin tensiuni psihice şi biologice. autorealizare şi autoperfecţionare permanentă. Dr. trebuinţe cognitive. 705 44 Ibidem. s-a omis cea intelectuală. trebuinţe sociale. O nevoie de a obţine răspunsuri precise. Univ. trebuinţe de securitate. 5. 2.Prof. Prin extrapolare. 27 Dicţionar de psihologie. factori de siguranţă într-o lume aflată în schimbare rapidă. 2.”42 b) Trebuinţele sectei ridicate la nivelul întregii societăţi. ca reacţie faţă de o societate dură şi depersonalizată. 3. Găvănescu.44 Nu toţi indivizii umani ajung să străbată toate treptele. 4. clasificate astfel: 1. 8. p. Trebuinţa este “expresia psihică a energiei nevoilor şi necesităţilor înnăscute şi dobândite (culturale) ale omului. trebuinţe de autoactualizare. în cartea sa “Sectele” identifică opt nevoi personale ale adeptului: “1. 707 24 . şi trebuinţele unui grup social. deci şi pe cele ale sectei. cit. trebuinţe de recunoaştere şi apreciere socială la Eu. în genere.

care va da naştere în special unei multitudini de grupuri de terapii ce funcţionează ca înlocuitori de religii. 6. corespunzătoare la nivelul nostru celor ale sectei: 1. prezentă în special în structurile defavorizate din punct de vedere social. p. Similarizând trebuinţele/nevoile personale cu cele sociale.”45 De la aceste trebuinţe se poate ajunge foarte uşor la generalizare şi aplicarea pe plan social. Căutarea unei direcţii spirituale şi a unui conducător harismatic care să «stea la cârmă». similare celor individuale. care pare să-şi fi pierdut sufletul. 31-32 25 . Gheorghe Istodor certitudinile tradiţionale par să cedeze sub şocul permanentelor repuneri în discuţie. Dr. cit. O căutare nepotolită a transcendenţei şi a experienţei religioase personale directe. Nevoia grupului sectar de păstrare cât mai strânsă a coeziunii între membri prin cultivarea aceloraşi aptitudini şi deprinderi. într-o civilizaţie profund tehnicizată. 5. op. manifestată prin acţiuni denigratoare faţă de celelalte comunităţi religioase. Pr. deci. chiar dacă la primele observaţii nu ar părea aşa. Aspiraţia către o viziune pozitivă asupra viitorului. de participare şi de angajare activă. conflictele armate şi tulburările planetei. când este vorba de sectă. 7. de natură psiho-socială. O nevoie de recunoaştere socială. O căutare a integralităţii într-o armonie totală. deoarece este implicată întreaga societate umană. Revendicarea unei identităţi culturale. sau cel puţin o parte a ei.. raportat la cel afectat de fenomenul sectar. 8. 2. Univ. 45 Jean Vernette. Nevoile ce apar în cadrul grupului de căutare a securităţii “comunitare”. privit ca o «nouă eră» într-o lume în care drama colectivă creşte odată cu violenţa. am ajuns la următoarea stratificare a celor sociale. 4. nevoile sectei sunt. în special în ţările lumii a treia. prin promovarea cultelor autohtone.Prof. cel mult vizează familia sau un grup insignifiant. psiho-corporală. iar când vorbim despre adept şi trebuinţele lui avem o restrângere a cadrului: nivelul personal. 3.

În acest sens. Dorinţa şi nevoia de prestigiu a sectei. Templul popoarelor (referiri detaliate: P.Prof.46 4. Au peste 5 milioane de «misionari». Trebuie identificaţi ca să nu rămână vreun suflet nesalvat. David – “Călăuză creştină.48 7. Au creat o «biblie» pe care au retipărit-o şi este principalul obiect de colpartaj. ceea ce înseamnă înregistrarea datelor civile de recunoaştere: nume. Nevoia de a controla ordinea mondială şi de a supune întreaga lume tendinţelor distructive ale sectei. 5. cu adânci rădăcini în sincretismul mişcărilor de la sfârşitul secolului trecut (baptiste. 46 47 Mai toate sectele “creştine” îşi atribuie originile în timpurile apostolice Vezi Armaghedonul 48 Francmasoneria. a căsătoriei. Univ. advente. Curtea de Argeş. Dr. cât îi ajută firea. schimbă soţul sau soţia. 1996. Nevoia de concordanţă între acţiune şi doctrină. Nevoile grupului de apartenenţă la o anumită mişcare religioasă din trecutul îndepărtat.47 6. atât ale celor vii cât şi ale celor morţi. data şi locul naşterii. harismatice) … Adepţii se numesc «sfinţi pământeni». Mormonii. etc.I. Pr. Gheorghe Istodor 3. nu fumează. mai precis sufletele oamenilor. Se declară pe lângă sfinţi. obsedaţi ai eternităţii şi se consideră chemaţi să salveze întreaga umanitate. 49 Concretizată mai ales la sectele sinucigaşe. 8. sunt ponderaţi. de la începutul începuturilor existenţei omenirii.49 Toate nevoile şi dorinţele grupului sectar se pot verifica prin două exemple elocvente: Mormonii şi Martorii lui Iehova. Respectă un mod de viaţă destul de «auster». sionismul. data şi cauza morţii. 105 26 . penticostale. vizibile în acţiunile prozelitiste şi consideraţia că secta este cea mai importantă. nu beau. prenume. sectologie”. Nevoia de a realiza “planul mântuirii” propus de doctrina sectei. Nevoia de a se substitui lui Dumnezeu prin controlarea membrilor sectei sau chiar a unor comunităţi mai mari. ex. “sectă religioasă apocaliptică. Doctrina sectei este politeistă şi sincretistă. Şi-au asigurat o capitală a sectei şi un templu la Salt Lake City. Pentru aceasta au nevoie de numele celor ce s-au peregrinat pe glob. p.

trupele motorizate. de rachete «inteligente». de arme cu neutroni. state. misionare şi patriotice”. Sectologie. sunt deci. 7. va urma o pace de 1000 de ani.). vol. p. blindate. Dr. în apropierea celebrului Ierihon (Iisus Navi. tulburare între indivizi. parohii […].I. p. 46-54 52 P. 53 53 Gh. La marea conflagraţie vor participa toate naţiunile. noi sisteme antiaeriene precum şi «războiul stelelor» produc insomnii şi grave mutaţii psihice. 1998. aeriene. David – “Călăuza creştină. 104 Istorie. Oraşul Mesgidda constituie un dublu simbol: lupta dusă în scopul înfrângerii duşmanului şi glorioasa victorie şi pacea care va urma după aceea […]. vezi în P. cu toate forţele lor interne (forţe navale. Pr. Aceasta şi pentru faptul că zeci de milioane alocate pentru înarmare îngrozeşte omenirea. oficii de stare civilă. doctrină şi specific. VII) descoperă în zilele noastre care va avea loc în Israel. Gheorghe Istodor mormonii au format detaşamente care cercetează registrele din primării. nesiguranţă. p.Prof. În fine.”53 c) Doctrina: tendinţă deformantă 50 P. Sava – “Istoricitatea fenomenului sectar şi de apărare a dreptei credinţe”. comparat de adepţii iehovişti cu o fiară. Sectologie. I. David – Călăuza Creştină.”52 De aceea putem afirma că “sectele apar în istorie şi tot în ea dispar. iar Mesgidda va fi cel mai important punct strategic. 133 51 27 . 214-229 şi Călăuza Creştină. de submarine la mari adâncimi. rachetele intercontinentale. Univ. p. noile tipuri de bombardiere invizibile. nr. Ele nu au continuitate apostolică şi nici succesiune în credinţă.I. David. “Viitorul universului spun toţi iehovistii.I. Sectologie”. pământul întreg va fi eliberat de sistemele politice.”50 Martorii lui Iehova51“susţin că după Războiul universal din Armaghedon (Har Maghedon = Muntele de la Megida). în “Îndrumări bisericeşti. Acest război va fi ultimul din lume şi-i vor supravieţui numai iehoviştii. în valea dintre Megida şi ruinele vechiului oraş Mesgidda. nişte auxiliare şi dovadă a acţiunii demonice în lume prin agitaţie. depinde numai de rezultatul luptei dintre cele două forţe în conflict … Victoria va produce tuturor supravieţuitorilor (bineînţeles numai iehovişti) o imensă bucurie şi va avea loc «războiul zilei celei mari a Dumnezeului atotputernic». naţionalităţi. p. Invazia sectelor. etc.

181. Sectologie. Gheorghe Istodor Până acum am stăruit asupra aspectelor psihice ale sectei. 381 şi următoarele 57 P.54 mâncărurile curate şi necurate. Iată câteva aspecte comune ale doctrinei sectelor creştine: serbarea altei zile de odihnă. 381 şi următoarele 60 P. care nu sunt altceva decât manifestările psihomaladive ale sectei. David. în general. David. I. 60 considerarea papei ca antihrist. Călăuza Creştină. Invazia sectelor. I. ortodocşii sunt barbari. vol. 381 şi următoarele 28 . I. 165. David. 137.59 glosolalia. 362 şi următoarele 55 P.58 sectarii. Invazia sectelor. p. 136 şi 153 şi Călăuza Creştină. o diferenţiere faţă de ceilalţi oameni care nu mănâncă din “jertfa curată” adusă divinităţii. Dr. Vom lua fiecare aspect în parte şi îl vom analiza. 367 şi următoarele 56 P. p. I. p. p. p. 190. 188 şi următoarele şi Călăuza Creştină. p. Sectologie. Serbarea altei zile de odihnă (vezi ASZ) dă membrilor sectei senzaţia de aleşi. un an precalculat. Sectologie. fără să accentuăm prea mult pe cele doctrinare. protectorii lor. p. 190. observându-se un substitut al Trupului şi Sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Sectologie. Sectologie. I. 241. 244 şi Călăuza Creştină. 137-138. 236.I. 54 P. vol. Sectologie. 377 şi următoarele 58 P.I.56 calculele eshatologice. Univ.55 venirea a doua şi mileniul. de fapt.I. 223 şi Călăuza Creştină. 381 şi următoarele 59 P. Invazia sectelor. David. iar agapele din mâncărurile curate.I. Invazia sectelor. vol. Sectologie. Invazia sectelor. David.I. David. David. p. o înlocuire ineficientă psihic şi spiritual a Sfintei Euharistii. singurii salvaţi de iad şi predestinaţia. p.57 sfârşitul lumii.I. I. Mâncărurile curate şi necurate sunt. 164-165. vol. 107. p. 136 şi 213 şi Călăuza Creştină. prin interpretarea pe care o dau legilor se simt ei înşişi zei şi popor ales. p. Invazia sectelor. de adevăraţi păzitori ai legilor divine.I.Prof. vol. îndeosebi prin practica botezului la maturitate. vol. p. p. 215 şi următoarele şi Călăuza Creştină. Pr.

şi vor o victorie a “parţialului” asupra “întregului”. ce se vrea a fi normă pentru întreaga umanitate. autoflagelare şi. defulate în subconştientul personal al fiecărui adept. Sectologie. considerată o revigorare a păgânismului şi barbarităţii.altă formă de falsă teofanie. Gheorghe Istodor Doctrina predominantă. Cu toţii sunt animaţi de această dorinţă şi se manifestă prin violenţa verbală. vol. fizică. Iată dovada unui echilibru psihic precar. psihoze multiple şi chiar epilepsie în cazul glosolaliei . dar să şi conducă cu ei tendinţele nevrotice accentuate de lipsa certitudinii (de aici atâtea calcule). ai omenirii.considerat antihristul . ce atrage după sine şi celelalte aspecte doctrinare. 381 şi Invazia sectelor. în general. în genere. Univ. degradare psihică (regresiune. Sectarii se consideră coimperatori cu Zeul şi îi vor judeca pe ceilalţi. se roagă să vină eshatonul pentru a-i distruge pe ceilalţi şi să rămână ei singurii supravieţuitori malformaţi. Un aspect deloc neglijat este să se arate duşmanul: papa ca reprezentant al catolicismului .Prof. p. care vrea să-şi judece tatăl sau mama. Autoflagelaţia61 este un aspect particular. este eshatonul coroborat cu mileniul care sunt calculate şi recalculate.real (aşa cum lipsa certitudinii credinţei lor este accentuată de calculele eshatologice şi predestinaţie). Valenţele psihologice sunt multiple: frustrări de natură sexuală. Călăuza Creştină. represiune) prin crearea iluziei sfinţeniei şi mântuirii deja obţinute doar pentru că fac parte din sectă (predestinaţia şi salvarea de iad). 272 şi următoarele 29 . Sectarii au un dat psihic de a avea un duşman fizic. Diavolul şi lucrarea sa sunt aproape inexistente în doctrina sectară (de altfel cum ar putea da Satan propriilor sale slugi arme împotriva sa?). p. Doar enumerând toate de mai sus ne putem da seama ce cazuri interesante ar fi sectele pentru psihologie. Pr. dar important al unei secte. I. ajungându-se la diferite rezultate care toate sunt greşite. pentru că trupul este considerat vinovat de apartenenţa 61 Idem. pentru că din clipa intrării în sectă au fost predestinaţi pentru aceasta: distrugerea lumii prin orice mijloace. sectarii vor să condamne pe ceilalţi oameni. Dar să continuăm. Dr.şi Ortodoxia. fanatism şi profelitism. pentru că pe cel metafizic nu-l pot cuprinde în concepţiile lor înguste.

p. ci şi o abatere de la morală. Zaharia. o deviere psiho-comportamentală şi un efect al unei societăţi fără Dumnezeu. cel puţin manevrarea psihicului colectiv de către o persoană sau un grup de persoane spre un scop bine determinat prin alterarea a gândurilor. Bucureşti. Manipularea. ba chiar mai mult. “Sectele religioase”. înseamnă. afective şi voliţionale.21-22 63 P. fapte şi acţiuni a gândurilor. ca forţă de manifestare. Sentimentul religios. fără ca ei să poată interveni cumva în proces. sentimentelor. Dr. Secta: manifestare sau manipulare a psihicului colectiv? Manifestarea este exteriorizarea prin vorbe. deci liberul arbitru este îngrădit parţial sau total. 57 64 Dicţionar de psihologie. în G. Psihologia şi patologia lui. p. Sectologie. manifestarea psihicului colectiv o înţelegem a fi una de tip maladiv a gândurilor. Univ.1. p.B. Pr. iar obiectul rămâne adaptarea la mediu.A. sentimentelor şi credinţelor. 1925. presupune o oarecare libertate de voinţă. În ceea ce priveşte secta.. sentimentelor şi credinţelor unor oameni sau grup de oameni.I. şi a personalităţii celor manipulaţi. Călăuza Creştină. Editura Socec & CO S. II. 381.David. 541 30 .5. Conţinutul psihicului uman reprezintă orientarea în mediul problematic al existenţei omului. în cadrul sectei. Psihicul este “totalitatea fenomenelor şi proceselor prin care se realizează formele cele mai complexe de orientare şi reflectare şi care pot fi cognitive. p. Aşadar secta nu este numai “o abatere de la credinţa iniţială şi încercarea de a falsifica această credinţă” 63. Gheorghe Istodor la o omenire “întreagă”. credinţelor şi maladiilor avute. 5/1986. preferându-se automutilarea fizică pentru a întări mutilarea sufletească şi psihică62. Pentru a putea înţelege cât mai bine cele două elemente trebuie să definim şi psihicul colectiv.”64 62 M.Prof.

în schimb. Deci. Intensitate mai scăzută în societăţile moderne. p. în afară de persoana însăşi. În consecinţă. credinţe. după cum vom observa din analiza următoare este foarte mult afectată în sectă. toţi indivizii unui grup.” 66 Este partea cea mai dinamică a psihicului colectiv. Factor de coeziune socială şi de solidaritate între generaţii. a) Tradiţia în sectă Tradiţia (lat.vehiculează mai mult decât idei susceptibile de formă logică: ea încorporează o viaţă care cuprinde sentimente. care. 216 67 Ibidem. o menţin. cât şi în cel social.conform imaginii pe care o evocă sensul activ al etimologiei . aspiraţii şi comportamente. obţinem un sens lărgit al psihicului. o consolidează.Prof. aducând constrângeri şi libertăţi. scriere sau modul de a acţiona. p. ea dă loc la o întreagă serie de reinterpretări posibile. în cadrul unei societăţi. 216 31 . de arhetipizare şi idealizare comună a tuturor indivizilor. Univ. O parte însemnată a psihicului social este conştiinţa socială sau: “starea reprezentativă. 43 Ibidem. Gheorghe Istodor Adăugând adjectivul “colectiv” cu sensul de: care rezultă din participarea şi activitatea mai multor indivizi şi care aparţine tuturor. gânduri. de participare la o realitate în care efortul individual şi succesiv poate să extragă indefinit fără a o epuiza. cognitivă şi emoţională care cuprinde. se transmite în manieră vie prin cuvânt. Traditio = a transmite) “evocă ceea ce. Dr.”67 65 66 Dicţionar de psihologie. Se manifestă atât în planul personal. p. unul social. “Tradiţia . psihicul colectiv sau social este totalitatea fenomenelor şi proceselor comune indivizilor umani prin care se realizează formele cele mai complexe de orientare şi reflectare socială. Pr. o actualizează sau o reînnoiesc.”65 care. precum şi interesele şi valorile culturale. în strânsă relaţie cu conştiinţa colectivă (socială). ea oferă printr-un fel de contract fecund ceea ce generaţiile următoare au de întrepătruns şi ceea ce au de legat ca o condiţie permanentă de însufleţire. Departe de a considera cu vanitate cunoştinţele dobândite în secolele trecute ca pe un depozit intangibil.

iar ceea ce este mai important: doctrina. Jung . observarea superiorităţii elementului colectiv permite aproximarea atenţiei speciale ce trebuie acordată acestei plante fragile numite «individualitate» pentru a nu fi complet sufocată de către elementul colectiv. tradiţia a câştigat deja “războiul” pentru că după prima jumătate de secol apar anumite forme de manifestare: cărţi ale unor predicatori renumiţi sau a unor lideri “harismatici” (H. Acestea sunt forme uşor de observat în evoluţia istorică a oricărei secte. Gheorghe Istodor Tradiţia coroborată cu timpul este factorul destabilizator predominant al comunităţii sectare. După 50 de ani apar şi primele reacţii premature de respingere din partea unor indivizi izolaţi.strâns legată de conştiinţa socială. 113 32 . Dar dezvoltarea vreunei forme de tradiţie nu ţine de reacţiile umane conştiente sau subconştiente. dezvoltă în timp tradiţia . avându-se în vedere că dezvoltarea ei este lentă. sperând să nu se lege vreo tradiţie sau să dezvolte tradiţie. ci de forma colectivă a psihicului nostru. p. sola gratia.” Astfel.G. Pr. dar după primul deceniu apar primele forme de tradiţie. fiind şi o comunitate umană izolată sau în relaţii sociale complexe cu alte comunităţi. Univ.Prof. precum am mai amintit şi mai sus.”68 În primii ani (maxim 5) dezvoltarea unei tradiţii nu poate fi observată nici din exterior nici din interior.G.“Personaliatte şi transfer”. Dr. ale unor membrii ai comunităţii “luminaţi” de divinitate (“Turnul de veghe” . Sectele întotdeauna neagă tradiţia comunităţilor din care s-au desprins. în genere protestanţii şi neoprotestanţii au păstrat riguros cele trei puncte ale lui Luther: “Sola fide. De aceea “individuaţia reprezintă o pretenţie psihologică absolut indispensabilă. sola scriptura. care vor fi alungaţi din 68 C.Russel) şi ale celor “ridicaţi” miraculos din rândurile “Barbarilor”. White . care vor fi păstrate cu sfinţenie de sectă în întreaga ei evoluţie istorică: imnul şi chiar unele predici.“Tragedia veacurilor”).

I. Univ. p. Bucureşti. adică păstrarea păcii eterne prin refuzul de a pune mâna pe armă şi aşteptarea judecăţii. ucenicii apropiaţi.73 Roweniştii. vol. I. cele 12 femei au pretins că fiecare moşteneşte «darurile» celei întâi chemate şi deci dreptul la conducerea sectei. p.“Invazia sectelor”. “Călăuză creştină”. Simion a declarat război «idolilor» Bisericii Ortodoxe: icoanele de toate nuanţele”. Molocanii.71 “Organizatorii sectei mixte sunt socotiţi negustorul bogat Ilarion Pobirohin72. Pentru a demonstra valabilitatea celor enunţate de către noi. Wach . apoi din ce în ce mai efervescente.I. I.I. 44-46 33 . din comunitatea adventă a oraşului Los Angeles (California).Prof. smuls de la ucidere de «Domnul» pentru a întemeia o religie nouă. Müller sau Carol Parham. p. Având şi ceva studii. «reforma». 138. I. numindu-l eretic. veşmântarul şi bătrânul croitor. p. 278-279 74 Referinţe la P. mai întâi timide. David. că se socotea fiul lui Dumnezeu şi dispreţuia Sfânta Scriptură. pătrunde în toate activităţile sectei şi. David .74 “La câtva timp după moartea «profetesei». vom exemplifica cu două secte. vol.referinţă evocatoare în cazul Münzer. 73 P. Biblia fiind singura normă de credinţă. David . Meslin. Editura Humanitas.“Sociologia religiei”. 1993. Dr. dar mai ales ginerele său. Stiinta religiilor. David .I. 102 71 Detalii la P. Pentru a fi crezută Margareta a declarat că Hellen i-a lăsat poruncă şi i-a descoperit un secret al sectei. Uklein a fost condamnat la moarte de adepţii socrului … Scăpând. în evoluţia cărora se observă mai bine etapele (unele dintre ele cel puţin) stabilite mai sus.M. după un secol. p. Pr. 277 şi următoarele 72 Pobirohin a întemeiat mai întâi secta duhobortilor din care s-au desprins Molocanii. La rândul său. Simion Mateev Uklein … Uklein l-a condamnat pe socrul său Ilarion. vol. Au început iarăşi luptele interne şi influenţele externe. Pe oricine va participa 69 J. în curând. fiind înzestrat cu darul vorbirii.70 Tradiţia se manifestă şi mai mult acum. Rowen. p28 70 P. Cazul baptiştilor sau a penticostalilor din care s-au desprins întemeietori ca W. reuşind să se impună Margareta W. apar primele tendinţe separatiste.“Invazia sectelor”. Gheorghe Istodor cadrul grupului contractual”69 .“Invazia sectelor”. a arătat că este «alesul» cerului şi «profetul» lui Dumnezeu.

Pr. născându-se astfel mişcarea reformistă sau rowentismul.”75 Analizând cele două exemple. şi identificarea “alesului” în persoana care a iniţiat separaţia. p. Univ. Păstrarea doctrinei este evidentă. 1997. ne putem da seama că se observă cel mai bine tendinţele separatiste pe baza unei tradiţii. dar a căror cunoaştere a împărtăşit-o prin «gnoză». evident este cazul Uklein. mai ales în psihologia analitică există conceptele de inconştient personal şi inconştient colectiv. la ziua de odihnă (ziua a şaptea a Vechiului Testament) a adventiştilor sâmbătari se adaugă interzicerea consumului de carne. Bucuresti. Chiar dacă poate să ni se pară . Jung . după el va urma pacea eternă.şi nu fără motive întemeiate .“Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu”. totul pentru că “aventura spirituală a epocii noastre este abandonarea condiţiilor umane indefinitului şi indefinibilului. cel puţin în cazul Margareth Rowen. Gheorghe Istodor la război. White. David. pe care doar nebunii imprudenţi încearcă să o schimbe. în simbolistica dogmei creştine. pe de o parte. iar consumul de carne este interzis pentru adevăraţii «creştini» ai adventului. “Călăuză creştină”. iar ei nu vor mai avea bucuria mileniului.că şi în infinit guvernează acele legi psihice pe care nu le-a inventat omul.I. căsătoria nu mai are rost. Ambele sunt părţi integrante ale psihicului individual (în acest caz inconştientul personal deţine ponderea cea mai mare) şi ale psihicului colectiv (ponderea cea mai mare o deţine inconştientul colectiv). i-a părăsit Domnul. care se baza pe autoritatea profetesei H. chiar dacă se aduc unele adăugiri. 108 34 .G. cum ar fi interdicţia de a consuma carne sau de a se căsători. Războiul acesta este începutul sfârşitului lumii.G. dar şi cel al Margaretei Rowen. 45 C. Fiind aproape judecata. de asemenea cultura este de la antihrist.Prof. şi nu cei ce se îngrijesc de suflet. este realitatea 75 76 P. dintre adventişti. Dr. p.76 b) Psihicul colectiv şi sectele În psihologie. Inconştientul personal este “domeniul proceselor nervoase ce scapă pe de-a-ntregul controlului cristic personal. Aşadar. Editura Teora.

caracteristicile personalităţii de bază nefiind altceva decât nişte lipsuri mentale. Pr. năzuinţe. 360 Idem. dar trebuie să adăugăm şi că între aceste inconştiente colective80 sunt anumite relaţii. trebuinţe) plus produse refulate. având o tendinţă de izolare a “parţialilor”. Dr. p. al unei religii şi chiar al invalizilor.”79 Pe baza acestor observaţii există sigur şi inconştientul colectiv al unei secte. care-i resping prin acte sau gesturi inconştiente. “Întregii” sunt 77 78 Dictionar de psihologie. Inconştientul colectiv al oamenilor normali (îi putem numi “întregi”) are reacţia de a respinge şi tendinţa de a izola personalitatea de bază a invalizilor (îi putem numi “parţiali”). Univ. Gheorghe Istodor profundă în care se stratifică experienţele formaţiunilor psihice (impulsuri. se manifestă în diferite forme. Mai poartă numele şi de “personalitate de bază” ca “numitor comun al personalităţilor individuale într-un grup social dat.”77 Inconştientul colectiv “este comun tuturor oamenilor. p. existând un inconştient colectiv al unui popor sau grup de popoare. nevroze şi complexe puternic refulate fiind prin aceasta. Relaţiile pomenite există în toate raporturile inter-personalităţi şi inter-inconştiente. Secta îşi formează o personalitate de bază proprie. 361 79 Idem. “parţiali” faţă de ceilalţi membri ai comunităţii umane. Folosim ca exemplu personalitatea de bază a unor invalizi. nicicum surplusuri. tensiunilor şi dificultăţilor ce au traversat istoria umanităţii se exprimă prin anumite simboluri ale visurilor profunde care se regăsesc în arhetipurile vechilor legende” 78. Trăsături tipice constituente ale caracterului etnic sau naţional. p. martor al problemelor. caracterizată prin deficienţe psihice.Prof. Personalitatea de bază a unui grup majoritar cu reacţii de “rejectare”. Comunitatea religioasă majoritară se manifestă reticent şi repulsiv. “parţialitate” ce este accentuată şi de doctrina sectară specifică. 163 80 Preferăm denumirea de “personalitate de bază” 35 . de “respingere” faţă de cea a unui grup minoritar separatist. ce se simt inferiori fizic şi psihic celorlalţi oameni.

Univ. etc.”81 Individualul nu mai contează în cadrul socialului. făcându-i să creadă că numai ei sunt cei aleşi. Individul va fi strâmtorat. lume şi negarea statului. episcopie. omul existând autonom. siguranţă împlinită îndeosebi de prezenţa lui Dumnezeu în cadrul societăţii. Jung . 37 Ibidem. iar în secte nici nu se poate discuta despre ceva dumnezeiesc. dar şi ale individului. tot ceea ce se pregăteşte să vegeteze într-un mod facil şi lipsit de responsabilitate. iar pe ceilalţi “parţiali”. a-i stabili normele psihice. închistat în lupta sa inconştientă personal colectiv.“Personalitate şi transfer”. ea recompensează astfel mediocritatea. Mai întâi de toate trebuie să menţionăm că ne referim strict la societăţile în care relaţiile sunt de tip uman-uman. În opoziţie vedem organizarea Bisericii în corpuri sociale bine definite şi determinate: parohie. Pr. pentru că în societatea “modernă” divinul este alungat sau marginalizat. după cum observa C. nu divino-uman. pentru a sublinia deformările sufleteşti şi mutaţiile mentale ce se află în cadrul sectei. protoierie. 37 36 . o depărtare de societate. Lipsa divinului din societatea umană se concretizează prin deformări ale întregii comunităţi. 81 82 C. Tendinţele izolatoare ale sectarilor se potrivesc caracteristicilor lor psihice şi doctrinei lor. deoarece: “Cu cât un corp social este mai mic. p. Gheorghe Istodor şi ei “izolaţi” de “parţiali”. comunitatea fiind caracterizată prin mediocritate şi lâncezire spirituală. întărind şi Biserica şi credinciosul. cu mentalitate de turmă. p. fiindcă sectarii se consideră ei înşişi “întregi”. Jung: “În cazul în care societatea accentuează automat calităţile colective. individul este supus presiunilor colective şi se “transformă” într-un “animal social”. manifestările divinităţii în lume.G. care presupune o izolare din toate punctele de vedere.G. cu atât individualitatea membrilor săi va fi mai sigură” 82. ci numai un singur cuvânt descrie exact situaţia: diabolic.Prof. Ne oprim puţin din studiul nostru asupra psihicului colectiv al sectelor pentru a putea studia şi pe cel al unei comunităţi normale. Dr. cum este Biserica.

Or acceptarea sectei ar însemna a accepta o comunitate constituită mai mult după chipul omului cu consecinţele ce decurg din aceasta şi care sunt tot mai elocvente astăzi.Prof. 57 Dictionar de sociologie p. se îndreaptă către ceva ce i se pare accesibil. etc. Pr. 45 37 . p. David. cum ar fi integrările pe meserii: muncitori.”83 Cu toată această diversitate de tipologii descriptive realitatea sectelor este deosebit de complexă.I. secta este o boală religioasă răspândită aproape în toate Bisericile. anarhic. existând diferite grupuri sociale excesiv de mari şi lipsite de orice morală socială. Sociologia sectelor religioase Construirea de categorizări este percepută de majoritatea autorilor din toate domeniile. făcându-se simţită lipsa pastoraţiei şi a misiunii unor preoţi în parohiile lor. religie. chiar dacă sunt false dintr-un izvor «divin» şi secta este un pericol social. Dr. Acum este nevoie de intervenţia comunităţii creştin-ortodoxe. iehoviştii – care în prozelitismul lor vor să anuleze Biserica şi perspectiva ortodoxă în care credincioşii doar în Biserică adoră pe Dumnezeu şi experiază comuniunea de viaţă cu El prin harul Său spre a-şi modela persoana după „chipul lui Dumnezeu” spre sfinţenie şi mântuire şi nu „după chipul omului” care duce la ruină spirituală. ingineri. II. “Secta este o problemă de conştiinţă. uneori şi parohiile fiind excesiv de mari.. mai întâi fiindcă credulul sau adeptul îşi adapă sentimentele religioase. spiritualitate. dar nu prea se întâmplă aşa.2. ca un efort de abstractizare ce autorizează puneri la punct sau comparaţii. Sectele religioase.84 83 84 P. mineri. apărând astfel tensiuni între grupuri şi provocând individului nevoia de morală. uşor şi fără responsabilităţi aparente: secta. Gheorghe Istodor Dar nu toate stau aşa şi nu toţi sunt integraţi în parohie. morală şi materială. care neştiind unde să o caute. Se poate vorbi de o interferenţă de tipologii ale sectelor – mormonii. Cultivând bigotismul şi misticismul şi având obscurantismul drept justificare […]. Univ. într-o anumită fabrică sau uzină.

dintre toate combinaţiile posibile numai unele sunt realizate sau conduc la configuraţii stabile interceptabile sociologic. Când Parsons opune două tipuri de societăţi pe baza unor valori specifice (universalism / particularism. mentalitate / afectivitate. specificitate / generalitate). al separării acesteia de creştinismul universal. Se consideră în acest caz că. şi secta la rândul ei ca grup pseudo-religios se defineşte în raport cu socialul. realizare / calitate. J. Gheorghe Istodor În ceea ce priveşte domeniul Misiologiei ortodoxe şi implicit al Sectologiei Ortodoxe. se dovedeşte dificilă în disciplinele tematice în care realităţile prezintă un grad mai ridicat de singularităţi. J. Modurile de percepere a realităţii pot fi sistematizate: “analiza exterioară a datelor trebuie într-adevăr să fie îmbogăţită de înţelegerea lor interioară.87 De obicei sunt folosite trei proceduri de tipizare: .Selectarea apriori a unor criterii are nevoie la descrierea componentelor. B. p. . această abordare presupune probleme complexe. Dacă încadrăm domeniul nostru în marea categorie a ştiinţelor sociale – ceea ce n-ar fi departe de adevăr – trebuie să afirmăm că ceea ce este semnificativ în cazul acesta – modurile de percepere a realităţii85 . deci poate deveni o noţiune teologică şi sociologică. Seguy.nu semnifică prea mult în cadrul altor ştiinţe (mai ales în domeniul ştiinţelor naturii). Milton Yinger. explicând legăturile dintre trăsăturile caracteristice. Sociologii religiei precum Max Weber. Apostolat des Editions. Montreal. Dr. el emite ipoteza că primul 85 86 Ibidem Ibidem 87 Richard Bergeron.Construirea de tipuri ideale. Pr. 48 38 .Prof.”86 Având în vedere şi dimensiunea socială a Bisericii. definesc în general secta pornind de la principiul depărtării. Alegerea criteriilor semnificative pentru a ajunge la o reprezentare a formelor curentă. Editions Paulines. 1990. Le cotege des fou de Dieu. Ernst Troeltsch. Ioachim Wach. modele abstracte ale realităţii studiate şi a căror coesenţă internă se apreciază prin raportarea la scheme operatorii. Paris. mai ales dacă se abordează şi din punct de vedere psiho-sociologic. Wilson. Un chretien scrute les nouvelles religions. Univ.

G.407 93 Ibidem. În cele din urmă să comentăm ce înţelegem prin: “raţional” şi “iraţional” “Raţionalul este rezonabilul. Se procedează atunci prin agregare. pp. 215-216 C. care.Prof. Pentru fiecare clasificare vom da un exemplu considerat de noi elocvent. atât pentru datele calitative cât şi pentru cele cantitative. din punct de vedere al tipologiei noastre în limitele stabilite. credem noi. Tipuri psihologice.Regruparea. apoi vom face o listă. 361-440 92 Ibidem.”88 Folosind acest ultim procedeu în mare parte din analiza noastră tipologică şi mai puţin pe celelalte. Pr. Dr.90 Fiecare dintre cele două aspecte tipologice pe care le poate lua fenomenul sectar le-am împărţit astfel: a) raţionale. Jung. a unor unităţi în jurul unui mic număr dintre ele. mai ales pe primul. considerate ca esenţiale.91 Am ales împărţirea sectelor astfel pentru a putea avea un grad mai mare de exactitate în clasificarea psiho-sociologică. care va fi “disecat” şi studiat în amănunt. Această metodă este foarte mult utilizată în sociologie.89 2) secte cu aspecte de introversie. plecând de la o analiză a istoricului sectei până la studierea comportamentelor colective. Iraţionalul este nu numai “ceea ce contravine raţiunii” ci şi “ceea ce este în afara raţiunii”93 88 89 Ibidem. p. Gheorghe Istodor tip include un ansamblu de caractere pe care al doilea nu le conţine şi reciproc. am ajuns la organizarea tipică a sectelor astfel: 1) secte cu aspecte de extraversie. orientativă cu sectele. pp. 361-404 90 Ibidem. Univ. s-ar situa cel mai bine. Ed. .492 39 . 405-440 91 Ibidem pp.Humanitas. Bucureşti. este ceea ce corespunde raţiunii”92. 1998 pp. b) iraţionale. prin construirea de asemănări şi deosebiri. p.

Dr. Cum poţi să situezi în acelaşi plan . 234 95 Jean Duchesne. Nu se poate face de aceea nici o apropiere între Biserică şi sectă. mars-avril 1991. „marginală în raport cu societatea la naşterea ei”94 cum arată David Bosch. Domnul slavei. White. Lome. nu cunosc pe Hristos şi nici nu au credinţă religioasă care implică un ataşament integral. XVI. cu toată fiinţa. instituţia mântuirii. E. înviat. fiind acel grăunte de muştar care va creşte spre a adăposti păsările cerului (Matei 13. vom defini “extraversia”.. Dintru început Biserica inaugurează şi conţine noutatea absolută a vieţii în Hristos. mahomedanism şi cu atât mai mult întemeietorii sectelor dintotdeauna nu sunt personalităţi excepţionale de fiecare dată. p. Gheorghe Istodor II. Pr. o relaţie de iubire şi dăruire încrezătoare faţă de Dumnezeu. C.. Sectele cu aspecte de extraversie Biserica.1. a lui Hristos şi a sensului eclesial al existenţei.? Este o blasfemie şi o apostazie! Cei care pun pe Hristos alături de întemeietorii de secte şi religii.T. une secte?”. teologică. Sunt afirmaţii făcute în afara sistemului de referinţă. Paris. 31-32). Mahomed sau mai grav. 2. budism. hinduism. şi între Buda. Geneve. Une Eglise de sects? în “Communio” volumul “L’eglise. 5 40 . Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea lumii. David Berg etc. 1995. Dar nici întemeietorii celorlalte religii mondiale. Russel. Univ. Moon. Extraversia este de aceea într-o oarecare măsură 94 David Bosch. Desemnez prin această noţiune o relaţie violentă a subiectului cu obiectul în sensul unei deplasări pozitive a interesului subiectiv faţă de obiect . La dinamique de la mission chretienne. Histoire et avenir des modeles missionnaires. a obiectului abordat şi studiat. este un non-sens. ceea ce gnoseologic şi mai ales în cunoaşterea spirituală. “Extraversia înseamnă orientarea în afară a libidoului. sau astfel spus secta nu marchează începutul Bisericii. Înainte de a purcede la studiul propriu-zis al fenomenului sectar din acest punct de vedere. să pui semnul egalităţii intre Iisus Hristos – Dumnezeu – Omul.Prof. Haho-Karthala-Labor et fides. mort.2. p. din punct de vedere teologic nu poate fi interpretată ca fiind la început o „sectă”95 aşa cum se acreditează şi cum se inoculează această idee din raţiuni de relativizare a creştinismului.

1995. chiar dacă nu exclusiv. G. separare de celelalte comunităţi. de societate într-o atitudine de ascultare necondiţionată a tuturor membrilor de liderul religios. secta este rezultatul unui prozelitism datorită căruia reuşeşte să se implanteze oriunde. Gheorghe Istodor un transfer al interesului de la subiect la obiect .. psihologic şi sociologic. p. cult sau organizare. Univ.cit. prin care secta se manifestă în lume sub forma unei activităţi violente misionar sau verbal. atunci când obiectul o impune cu forţa. op. eventual împotriva propriei intenţii a acestuia. Secta reprezintă coagularea unor tendinţe centrifuge ce apar în fiecare religie unde aşa cum spune Joachim Wach există „proteste periodice împotriva tendinţelor principale” 97. 139 98 Bryan Wilson. Religion în Sociolocical Perspective. Dr. 91-92 41 . de obiect. traduit de l’Anglais par Maurice Lefevre.Prof. p. p. Paris. Absolutizând un aspect al acestuia şi eliminând alte caracteristici. închidere. din punct de vedere creştin. Tipuri. cu o repliere spre sine. atunci când ea este intenţionată de subiect şi de o extraversie pasivă. Tendinţa unei secte cu aspecte de extraversie spre raţional sau spre iraţional le putem stabili în funcţie de doctrină şi de modul de comportament social al fiecăruia. Sociologie de la religion. exclusivist ce revendică deja monopolul absolut al adevărului. constituind grupul voluntar. Acolo unde „protestul este radical riscă să se producă separarea”. „De asemenea secta este strâns legată de un cadru. Dăm exemplu elocvent în această privinţă cazul evangheliştilor români care influenţaţi negativ şi reducţionist de evanghelismul mondial consideră că Biserica lui Hristos a început să existe prin Teodor 96 97 C. O stare de extraversie habituală duce la apariţia tipului de extravertit.”96 Starea habituală a unei secte extravertire se poate enunţa ca fiind acel comportament obsedant. Oxford. New-York. Payot.. Se poate vorbi de o extraversie activă. psihologic şi fizic.461 Joachim Wach. de un orizont socio-cultural. În starea de extraversie subiectul este puternic determinat. Jung. Pr. în teologie.98 Astfel secta apare ca o grupare ce din voinţă proprie se desparte de comunitatea drept mărturisitoare. adică atrage interesul subiectului. cu o organizare laică ce îndepărtează funcţiile ierarhico – sacramentale tradiţionale. 1982.

Dillenburg.B. Dr. [. Astfel tezaurul cultural românesc este bagatelizat. mai ales la sectele cu aspecte de extraversie.cit. p. după cum am afirmat mai sus. 2000.. iar spiritualitatea românească şi ortodoxă este negată în expresii ofensatoare ce ar trebui să dea de gândit 99 Pr. “Tipul extravertit este inserat relativ fără fricţiuni în condiţiile date şi nu are. Exemplificăm şi în acest caz tot cu falsa şi tendenţioasa afirmaţie a evangheliştilor români. Biserica sau Adunarea. Jung. an). op.V. mai ales virulentă sau chiar violentă. Gute Botschaft Verlag (G. Pr. trivializat cu insolenţă. al naţiunii.99 Astfel o sectă cu tendinţa spre raţional va avea o doctrină care încearcă să explice cât mai raţional doctrina sa. a) Secte cu aspecte de extraversie raţionale Sociologic. G. stabilind astfel un criteriu de abordare. ca principală caracteristică o manifestare în exterior al libidoului. Gheorghe Istodor Popescu şi Dimitrie Cornilescu care „ilustrează trezirea din România fără influenţe din afara ţării”. am subliniat tendinţa atitudinii extravertită către o anume unilateralitate.. specifică. având întotdeauna “aplecări” spre misticism. 394 100 C. În cadrul studiului nostru asupra tipologiei sectare. Trinitas. Ed. III. de altfel tuturor sectelor. (f. Care sunt caracteristicile generale ale unei secte cu aspecte de extraversie? Vom organiza un model “ideal” al unei asemenea secte. fireşte. Ortodoxie şi prozelitism. Secta extravertită are.Prof. prezintă şi o anumită unilateralitate în ceea ce priveşte doctrina (spre exemplu: numai faptul că eşti membru al sectei te predestinează la mântuirea sigură).”100 Tipul sectei extravertite se caracterizează uşor: pe lângă o atitudine virulenta faţă de celelalte secte sau Biserică.). Tipuri. Univ. vom încerca să atingem şi importanţa pe care o are încadrarea unei secte din punct de vedere comportamental – doctrinar într-unul din tipuri.]. p.363 şi 366 42 . Gheorghe Petraru. pe care-l vom confrunta cu realitatea. vol. secta atentează la tezaurul cultural şi spiritual al Bisericii. 222. iar una cu tendinţă iraţională nu se va ocupa în deosebi de explicaţii riguroase sau ştiinţifice ale doctrinei. alte pretenţii decât de a îndeplini aceste condiţii obiective. p.

Martorii lui Iehova şi New Age. Ea va cunoaşte o a doua venire a lui Hristos. p.Prof. Dintre aceste secte am putea enumera câteva mai importante: Cultul creştin baptist.natura divină a conştiinţei interioare şi rolul corpului ca loc de integrare în dimensiunea cosmică.reîncarnarea şi legea Karmică. ce vin să îndemne periodic umanitatea către destinul său spiritual. Cultul Adventist de ziua a 7-a. Cultul creştinilor după Evanghelie. 1997. într-o perioadă nouă de trezire a conştiinţei spirituale şi planetare. marcată prin mutaţii profunde de ordin psihic. .1. Diac. prof. Ed..dr.credinţa într-un Hristos cosmic ce animă universul ca o energie sublimă şi existenţa unor “avataruri” hristice. oamenilor politici.. . factorilor de decizie din diferite domenii de activitate. vol.aşteptarea unei noi epoci a lumii preconizate în conformitate cu legea ciclurilor cosmice. Ed. un climat al speranţei şi temerii tipic oricărei perioade de criză. New Age.I. Vernette. Univ. Meridiane. . Pr.realizarea spirituală ca obiectiv al existenţei individuale şi trezirea unor conştiinţe planetare ca obiectiv al existenţei colective. “Invazia sectelor”. Doctrina reprezintă un sincretism 101 de convingeri împărtăşite în mod global: .102 “Sesizăm. astral şi o cosmologie ce integrează spiritele şi îngerii.1. 416-422 43 . în zorii erei astrologice a Vărsătorului. Ca exemplu de analiză vom folosi una dintre cele mai noi mişcări.Christ. Dr. . 56 David. care este Iisus. de armonie şi de lumină. 1996. “Sectele”. climat ce dă naştere în 101 102 J. Gheorghe Istodor intelectualilor. într-un plan secundar. Bucureşti.o antropologie care face loc corpurilor: subtil. p. eteric. . P. Tema “Noii Ere” se caracterizează prin convingerea că umanitatea este pe punctul de a intra. ale cărei “Energii” sunt deja active în planul vieţii terestre. Se poate recunoaşte în aceasta o nouă formă de milenarism pe anul 2000.

I.Prof. R. adepţii mişcării încep să se instaleze. . Se manifestă o respingere absolută a lumii care este coruptă sub toate formele sale actuale. dar şi a aspiraţiei către o altfel de lume. de aici o 103 104 J. . ce oferă fiecăruia posibilitatea de a-şi proiecta propriile aspiraţii religioase. “G. Câteva cântece de succes transmise la televiziune îi fac cunoscuţi într-o lumină favorabilă şi în Franţa.Educaţia: “Un aspect al vrăjitoriei pentru perpetuarea desfrâului”. Guenon. voi sunteţi cei mai mari răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu. Autorii de referinţă sunt: H. ca o nebuloasă densă. Steiner. op.Familia: “Părinţi. Gheorghe Istodor acelaşi timp stării de aşteptare a sfârşitului lumii. 1985 îi numeşte Copiii Domnului. nr. 56-57 P. Pentru a avea o imagine cât mai bună şi de ansamblu asupra tipului extravertit iraţional. dar cu contururi vagi.”103 b) Secte cu aspecte de extraversie iraţionale. R. Univ. Scientiştii creştini. Biserica Creştină universală a lui Cristos din Montvafet. Vernette. Pr. care îşi schimbă numele în Moise David (“MO”) şi doreşte “să ducă adevăratul mesaj al Evangheliei tineretului deziluzionat şi drogat al Statelor Unite”. Modelul acesta de sectă se poate identifica cu: Fiii lui Dumnezeu (MO). La naiba cu sistemul vostru diabolic!” .B. O doctrină a respingerii “lumii”. 44 . începând cu 1972. pp. Dr. cit. Acest curent nou reprezintă o utopie destul de vagă.104 Fiii lui Dumnezeu. Aurobinov.”. Pentru a fugi de calamităţile preconizate să se abată asupra ţării datorită crimelor petrecute în sânul societăţii. Darbyştii. vom exemplifica cu secta “Fiii lui Dumnezeu”. în mici colonii.Libertatea sexuală: “Abia astăzi tinerii s-au întors în sfârşit la o atitudine normală faţă de sex. Krishnamurti şi chiar Teilhard de Chardin. pe tot cuprinsul globului.5. David Brandt Berg (născut în 1919). Alice Bailey Gurdjuff. Blavatsky. Armata Salvării. în rev. P. graţie toleranţei culturii hippy şi abundenţei de experienţe în domeniul sexual”. David în “Sectele religioase – pericol al vieţii şi moralei şi al societăţii contemporane”. Au apărut în mediile hippy din San Francisco (1968) la iniţiativa unui fost pastor metodist.

yoga. “Părintele David” ia locul Bibliei ca referinţă unică. Omul şi religia sa. Dr.2. 1987. pp. Diavolul însuşi. Organizarea este totalitară: “Întotdeauna ţi se justifică ascultarea şi ţi se pedepseşte refuzul de a asculta”. p. Sectologie”. Bucureşti.2. Fayard.105 II. Curtea de Argeş. “Călăuza creştină. O perspectivă psihologică. Episcopiei Argeşului. J. Rue de Evangile.Prof. adică Fiii lui Dumnezeu în persoană. cosmic. Univ. care vor conduce pământul. într-un spaţiu rural amenajat ecologic. Pr. Însă ideologiile atee nu au erodat sensul creştin şi religios care este astfel suplinit de o neo – religiozitate ce include diferite tehnici spirituale de integrare într-un absolut metafizic. “A venit momentul de a viola America”. Vernette. De aceea. op. ocultiste. inspirate din practici zen.David. Ed. traducere de Andreea Bratsoin. Sectele cu aspecte de introversie Sociologic asistăm în contemporaneitate la o „revenire la religie”106 dar o dimensiune religioasa care aşa cum spune teologul Andre Manaranche „reprezintă astăzi pentru Biserică o ameninţare mai puternică decât ateismul”107. va instaura ultima dictatură mondială. momentul sfârşitului lumii este aproape. iar voinţa sa este identificată cu voinţa lui Dumnezeu. 105 P. Gheorghe Istodor formă de prostituţie pentru a arăta iubirea lui Iisus faţă de orice om.Societatea: trebuie să trăieşti în afara sistemului.cit.104-105. aceea de „homo religiosus” structurat dintr-o diversitate copleşitoare în întreaga lume. 1997. Polimark. dar şi magice. 1994.I.Bisericile: “Ele doresc să aibă o influenţă dictatorială asupra sufletelor. 43 107 Andre Manaranche. Apoi conducerea îi va reveni lui Iisus Christos cu “ajutoarele sale evanghelice şi sfinţii săi angelizaţi”. shamanice. în postură de profet. . În Occidentul creştin „homo religiosus” a însemnat pe cel ce este membru al Bisericii. Această afirmaţie se întemeiază pe faptul că această nouă formă de religie constă dintr-un amalgam de doctrine şi practici inconsistente şi eterogene care definesc o dimensiune umană esenţială. cu care fac comerţ”. Ed. .64-66 106 Jean-Francois Catalan. 104 45 . în persoana antichristului. Progresiv. un supraom. pp. p. Paris.

Lbor et Fides. “Hors de marche point du salut”. Pr. la care atenţia este centrată pe cea exterioară. primită într-o tradiţie religioasă neîntreruptă. ci „contemporanii noştri sunt constrânşi de a-şi construi propria lor identitate religioase. b) Religia a devenit o „afacere privată”. Jean-Claude Basset. Henry Mottu. Roland J. vol. negociind” relaţia lor cu una din organizaţiile religioase ce-şi oferă serviciile pe piaţa religioasă într-o competiţie în cel mai clasic stil capitalist. în experienţa spirituală a unei comunităţi. lipsit de sens. în locul seninătăţii oferite de noile perspective el se află într-un spaţiu stresant. La dignite de l’homme est inviolable. Omul modern prin raţionalitatea sa eliberată de obscurantismul medieval. morale.G. aproape suicidar. Geneve. angoasant. ceea ce este incompatibil cu demnitatea omului”. Toate valorile gravitează în direcţia unei pieţe totale care să absoarbă orice preocupare şi în care omul să devină un mecanism nesemnificativ angrenat într-un cerc vicios. 270. în contrast cu extraversia. Univ.Prof. În locul comunităţii umane structurate spiritual ca Biserică în plan naţional şi cultural specific într-o relaţie simfonică religie-cultură-stat. lider. p. este liber de determinările religioase care l-ar constrânge. 168 46 .110 Introversia poate fi definită ca repliere şi preocupare a persoanei de lumea interioară. Erich Fuchus. Dr. cu exigenţele sale intelectuale. 1993. iar raţionalitatea elimină credinţa. Pour sortir l’oecumenisme de Purgatoire. 1997. c) Conceptul „piaţă” este azi zeul omenirii. Gheorghe Istodor sataniste. modernitatea propune alte principii ce pot fi prezentate astfel: a) Statul – Providenţă în care individul este responsabil. Campiche. Que signifie le “marche” selon ce principe? în “Concilium”. oficiale. într-o „piaţă religioasă” din care el trebuie să aleagă ceea ce este compatibil cu idealul său.109 Ea nu mai reprezintă un tot la care se articulează individul prin acceptarea mărturisirii de credinţă dogmatice. p. Paradoxal. 65 109 Ibidem 110 Dietmar Mieth.Jung a descris tipul introvertit ca persoană care-şi direcţionează energia vitală spre 108 Oliver Fatis. C. În autonomia sa el trebuie să opereze şi „o recompunere religioasă”108 de manieră inclusivă şi nu exclusivă.

senzitive.G. Bucureşti. Ed. Dr. Mahisari (Lumina adevărului). anxioase. 1998. Au adeseori o bogată viaţă interioară. Ed. Rosicrucianismul îl considerăm reprezentativ pentru a exemplifica cât mai exact tipul introversie raţional. Este foarte rar de întâlnit o perosoană introvertită complet. “Rosicrucianismul de Aur (“Lectorium Rosicrucianum”) este de inspiraţie gnostică şi catară. Ca şi la sectele cu aspecte de extraversie. Rosicrucianismul.112 Cum s-ar caracteriza o sectă introvertită? Astfel: tipul de sectă amintit se orientează după acel factor al percepţiei şi cunoaşterii reprezentând dispoziţia subiectivă cu care se receptează stimulii sociali externi.Humanitas. Acest ordin îşi are originea: 111 112 C. timide. Bucureşti. adesea nepractice şi lipsite de încredere în ele şi preferă activităţile liniştite.Prof.382 47 . sunt contemplative. “Tipuri psihologice”. am împărţit tipizarea introversiilor în două: raţionale iraţionale. El se defineşte ca “Ordin tradiţional şi iniţiatic.111 Jung a considerat că introversia concretizează persoanele ce nu au contacte sociale numeroase. p.Babel. care perpetuează. chiar dacă sunt neinteresate. rezervate. A) Sectele cu aspecte de introversie raţionale Carecteristicile tipului se înscriu: Moon. depresive. S-au obţinut corelaţii evidente între tendinţele de introversie şi tendinţe obiective. p. Pr.178 “Dicţionar de psihologie”.Jung. în schimb tendinţele de introversie sunt mai accentuate sau mai puţin accentuate. Univ. Gheorghe Istodor propriile idei şi fantezii. Baha’i. Atitudinea introvertită se orientează în mod normal după structura psihică. Cel mai bine struturat este Ordinul rosicrucian AMORC (Ancien et Mystique Ordre de la Rose + Croix). în principiu dator ereditar şi inerentă subiectului. 1997. formaţiunea şi învăţăturile rosicrucianismului din trecut”. în lumea modernă.

Gheorghe Istodor . Ordinul AMORC “nu este nici sectă. capitlurii. Dr. Cu toate acestea. iar doctrina reîncarnării şi karmei aduce explicaţia 48 . Newton.. Ordinul invită pe fiecare la “susţinerea religiei sale astfel încât aceasta să poată să-şi urmeze misiunea de iluminare”. Ordinul este determinat de legea ciclurilor periodice de 108 ani. de la care păstrează simbolurile şi spiritul geometric. Bacon. afirmă responsabilii săi care îl definesc drept o mişcare filozofică şi fraternă preocupată atât de legile şi principiile cosmice. . în America. în care alternează perioadele active şi cele de acalmie. Pr. imperator.Chr. Mare Iniţiat esenian. prin Spencer Lewis.Prof. Univ. El urmăreşte “să-şi ajute membrii în găsirea echilibrului plenar. illuminati. Descaters. din punct de vedere doctrinar. Din punct de vedere religios “orice rosicrucian este un credincios”. nici înviat. Spinoza. nu era nici Fiul lui Dumnezeu. . dubla apartenenţă creştin – rosicrucian apare. ceea ce ar explica interesul său pentru astrologie.în Grecia şi la Roma. pronaos). cât şi de cunoaşterea iniţiatică şi tradiţională.în anticele “şcoli de mister” (de înţelepciune şi cunoaştere) din Egipt. care îşi respectă însă propria apartenenţă. către 1500 a. nici organizaţie religioasă”. Iniţierile sunt în număr de nouă. Pascal. Deviza este: “Cea mai largă toleranţă în cea mai strictă independenţă”. Începând de atunci se desfăşoară o intensă campanie promoţională (ce va continua până în anul 2017). dar şi Franklin şi Jefferson ar fi avut strânse legături cu Rosicrucianismul. Iisus. pentru AMORC. AMORC controlează funcţii importante din domeniul public. Dumnezeu este Energia cosmică universală. Ultimul ciclu de activitate: 1653 – 1801. de unde vin anumiţi termeni. Este o organizaţie piramidală bine ierarhizată şi structurată geografic (loji. Într-adevăr.în Babilon. fratres. în cadrul unui ritual simbolic “secret” (sau “discret”). nici evreu. Leibniz. În anumite ţări din Africa. Revirimentul modern a avut loc în 1909. Pentru Iluminaţi este niveluri suplimentare. cum ar fi: pronaos. prin dobândirea unor cunoştinţe şi a unei culturi menite să-i îmbogăţească din punct de vedere spiritual şi să impulsioneze progresul societăţii”. puţin compatibilă.

atunci când ajunge să-şi golească de 113 P. Ajutat de un “consilier spiritual”. transmisă prin tradiţia “Marilor Iniţiaţi”.. Meditaţia transcedentală. în cadrul şedinţelor de “audiţie”. Origine. Pr. Terapeutica mentală propusă de Dianetică se va dezvolta într-o filozofie religioasă aplicată. Pe de altă parte eşti invitat ca printr-o “ştiinţă” (gnoză) predată şi primită “în mod confidenţial şi personal”. Este o şcoală de Psihologie ce vizează ameliorarea spirituală a omului.1. Se promite ameliorarea aptitudinii de comunicare şi comportament în mediul social. popular în Statele Unite înainte de al II-lea război mondial. În 1954. ca fiind reprezentativă. Acest tip de psihanaliză poate fi verificat cu ajutorul unui detector de minciuni. Ştiinţa modernă a sănătăţii mentale (7 milioane de exemplare până în zilele noastre). Obiectivul este de a-i ajuta pe oameni să devină nişte făpturi “fericite şi împlinite”. Vernette.I. “mentalul” şi corpul fizic. Soka Gakkai. budiste şi ezoterice. ea urmăreşte eliberarea omului de inconştientul existenţelor sale anterioare. publică în 1950 un best-seller. Doctrina. subiectul este “limpezit” (acest concept s-ar putea apropia de boddhi – iluminarea. op. în budism). şi apoi într-o religie (în Franţa primeşte un nume nou: “Biserica Noii Înţelegeri”).cit.Prof. Ea se bazează pe credinţa în reîncarnare.”. Ron Hubbard (1911 – 1986). “Invazia . vol. autor de romane de aventuri şi ştiinţifico-fantastice. Dianetica.380-414. Dr. el fondează în California Scientologia. pp. Toate ar putea fi date ca “exemplu” dar am ales “Biserica de Scientologie”. în timp ce creştinismul reprezintă “mântuirea” dată printr-o Revelaţie oferită fiecărui om. alinarea suferinţelor şi construirea unei lumi mai bune. Printr-o metodă nouă.”113 B) Sectele cu aspecte de introversie iraţionale Dintre toate sectele acestea pot fi considerate cele mai periculoase: Biserica de Scientologie. “electrometrul”. printr-un mesaj deschis tuturor (nu doar iniţiaţilor) şi transmis de Biserică. pp. J. în special de imaginile mentale dureroase “engramele”. să ajungi la o “doctrină ascunsă”. Univ.96-98 49 . Bhagwan. având la bază elemente hinduiste.. Omul ar fi alcătuit din trei părţi: “thetan” (spiritul). Templul popoarelor. Gheorghe Istodor ultimă a scopurilor urmărite. David.

spaţiului şi timpului. chiar în interiorul mişcării pare să se manifeste. încă din 1983. Adesea sunt date în vileag aspectele de ordin financiar. De aici interdicţia de a desfăşura activităţi temporare în anumite ţări şi mai multe acţiuni judiciare. ci lasă fiecăruia posibilitatea de a-l descoperi”. de către informatori (“sistem de vindecare sau înşelătorie?”). pentru întreg parcursul. de către gurverne (“metode dăunătoare sănătăţii. cu cărţi de rugăciune şi predici înregistrate ale fondatorului. adică. reprezentând un pericol serios pentru cei care li se supun”). el trebuie să devină conştient de faptul că partea nemuritoare a fiinţei sale (thetan) trebuie să devină operaţională. grupul.Prof. cu 4 ore de saună pe zi timp de 15 zile şi doze de Niacină. Cifrele sunt elocvente. “Scientologia nu precizează un anumit zeu. Gheorghe Istodor conţinut mentalul reactiv. Omul este fundamental bun. În 1989. spaţiul şi timpul.750 FF. şi uneori puţin agreat de anumiţi scientologi.începutul parcursului de iniţiere – costau fiecare 16. umanitatea. cuplul şi copiii. El poate acţiona pe opt dinamici. Biserica are propriile sale ceremonii “religioase”: căsătorii. o reacţie împotriva autoritarismului ce 50 . materia şi energia. de aici şi simbolul crucii cu opt ramuri (care nu are semnificaţia crucii creştine): supravieţuirea individuală. natura. Pr. Thetanul operaţional îşi poate părăsi corpul atunci când doreşte. hirotonisiri. poate îndeplini misiunile ce îi sunt încredinţate în oricare punct al globului sau al spaţiului şi îi poate ajuta pe ceilalţi să se reîncarneze în cele mai bune condiţii. Dr. nivelurile de la 0 la 4 ale Academiei de Scientologie . Scientologia este viu criticată de către foşti adepţi (“aservirea celorlalţi din dorinţa de putere”). Vii critici. Cu toate acestea. Pentru a supravieţui războiului nuclear este recomandat să se urmeze “cura de purificare”: 13.500 FF. cu alte cuvinte să acţioneze asupra materiei. înmormântări. peste 70.. Însă acest caracter “religios” este viu contestat de către adversarii săi. FF. Responsabilii răspund acestor critici afirmând că tarifele sunt justificate de calitatea excelentă a produsului. Entitatea supremă. Într-un al doilea stadiu. “Doar prin propriile eforturi el poate intra în legătură directă cu divinitate”. energiei. Univ. Parcursul “St Hill Special Briexing Course” costa aproximativ 90..000 FF.

şi. dincolo de faptul că se luptă cu morile de vânt. vom stabili că sufletul sectarului este bolnav religios. “Noua psihologie”. totalizate. Pr.Vasilescu “Suflet şi viaţă”. 114 115 P.Jung: “Ceva din sufletele noastre nu este individ. A. Deci. apoi nu vom stărui să răspundem la întrebarea: “Sectarul nevrotic sau paranoic?”.I.15. În fine.p. Sectarul – singuratic şi abătut – perspectiva psiho-socială După ce am analizat în amănunţime fenomenul sectar în manifestarea sa socială. ci popor. op. Bucureşti. Ed. Psihologia.cit. chiar umanizate”116.C. pe C.1993//90s . în această ultimă parte. preţuri excesive).”disocierea factorilor sociali şi individuali complet se poate găsi numai în cazurile extreme:acela al extazului mistic şi cel al fanatismului intolerant.”90 II. Bucureşti. p. arătând că mecanismele psihice ale adeptului sunt alterate şi.39 51 .” p.Jung. spre a întregi. David “Sectologie . pp. 108 116 C.Vernette. în rev. ca o comunitate pseudo-socială.. 1993. 20 dec. vom stărui asupra ceea ce este elementul de bază al oricărei societăţi: individul. chiar dacă cuprinde doar un singur capitol.”115..2. Dr. J. nu contribuie cu nimic nici la afirmarea identităţii naţionale a românilor şi nici la interesul naţional fundamental: spiritualitatea ortodoxă. La fel se întâmplă şi cu cei care apreciază că aceste reprezentări mintale abstracte despre grupurile sociale nu conţin un sâmbure de adevăr.S. “Stereotipurile şi reprezentarea socială a identităţii naţionale”.98-101 Spetimiu Chelcea.Prof. se înşeală. nr. vom cita pe domnul doctor Septimiu Chelcea: “Cine crede că în judecăţile lui evaluative nu îşi fac lucrarea stereotipurile. Univ. Gheorghe Istodor domină în interiorul Bisericii.114 În încheierea acestui subcapitol.Stiinţifică.Mucchelli.G.103 .G. 2000. pentru că este supus presiunilor inconştientului. “Religie şi psihologie”. cei ce se încrâncenează să demoleze stereotipurile etnice pozitive.”. `n “C. împotriva metodelor în mod evident criticabile (coerciţie. 1995.5-6. E. în cele din urmă.3. adică în ceea ce priveşte secta. p.

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
pe baza studiilor noastre identificăm şi analizăm două tipuri de adepţi: sectarul extravertit şi cel introvertit. Sectarul este singuratic şi abătut pentru că, chiar dacă există, aparenţa unei comuniuni cu ceilalţi membri ai familiei sale sau ai sectei, el este singur, părăsind nu numai societatea, ci şi pe Dumnezeu, prin credinţa lui deficitară şi de inspiraţie demonică. Dar, mai înainte de a porni analiza noastră, vom defini sectarul sau, mai bine zis, adeptul. “Adeptul este o persoană care îmbrăţişează o doctrină, se leagă afectiv de un guru şi se îndepărtează treptat de lume”117, “în viaţa civilă el este de profesie pantofar, în cadrul sectei sale însă, poartă investitura de arhanghel, sau este în planul vizibil un mic negustor, însă în mijlocul francmasonilor e o figură întunecată; ziua stă la birou, seara, în cadrul cercului, este reîncarnarea lui Iulius Caesar, failibil ca om, infailibil în exerciţiul funcţiunii.”118 Într-o societate în care normele morale şi religioase sunt cât mai puţin băgate în seamă şi în care individul nu mai este conştient de prezenţa lui Dumnezeu în viaţa sa pentru că nu mai este membru activ al Bisericii, inflaţia psiho-morală se instalează în om şi, supus nevoilor sale, omul încearcă să se regăsească pe sine, uneori prin Biserică, prin intelect sau, mai uşor prin sectă.

II.2.4. Sufletul bolnav religios
Că sufletul sectarului este bolnav nu ne putem îndoi, iar că boala lui este de natură religioasă, este evident, deoarece întreg comportamentul lui îl vădeşte. Boala lui este rezultatul unei credinţe false, unor valori morale greşite, a unei doctrine care nu mai are în centrul ei pe Dumnezeu: Întreit în Persoane, Unul în Fiinţă, ci pe om, natură sau diavol, ca măsuri ale tuturor lucrurilor, nu pe Cuvântul ce-L făcut Trup (In.I.14) pentru mântuirea noastră. Boala sufletului adeptului se manifestă şi ca o respingere socială deoarece, “orice acţiune socială, gest public sau persoană pune în funcţiune diferite mecanisme valorizatoare, suscită opinii şi atitudini, stimulează nevoia de acţiune, solicită actualizarea sau
117 118

J.M. Abgrall, “Les mecanique des sectes”, apud C. Garmacea, art.cit.p.40 C.G. Jung, “Personalitate şi transfer”, Ed. Teora, Bucureşti, 1997, pp.100-101

52

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
inventarea unor noi modele de evaluări. Oamenii îşi formează o imagine despre orice fapt sau eveniment întâlnit, interpretează, elaborează teorii. Descifrăm contextul cu ajutorul unui <<aparat>> valorizator pe care-l perfecţionăm cu fiecare experienţă socială. Posedăm, fiecare o <<grilă de lectură>> cu care <<citim>> oamenii, evenimentele, lumea care ne înconjoară. Informaţia care nu vine din realitate este prelucrată şi reacţionăm nu la stimuli obiectivi, ci în funcţie de imaginea noastră despre realitate.119

II.2.5. Individul supus presiunilor inconştientului
Despre inconştient, pe care-l asimilăm conceptului de “personalitate de bază”120, am vorbit în subcapitolele precedente, de aceea vom stărui mai mult asupra presiunilor care le exercită asupra individului. Cum majoritatea sectelor aparţin într-o măsură, mai mică sau mai mare, curentului protestant şi neoprotestant, putem fi de acord cu următoarea afirmaţie: “protestantismul era şi este încă un mare risc ... şi el continuă să se dezintegreze ca biserică, reuşind prin aceasta să-l golească pe om de toată siguranţa lui spiritual şi de toate mijloacele de apărare împotriva experienţei obiective a acelor forţe care îşi aşteaptă eliberarea în inconştient” 121 , de aceea presiunile, identificate de noi într-o oarecare măsură cu cauzele psihologice ale convertirii, sunt: a) spiritul epocii şi promisiunile; b) nevoile psihologice personale; c) rolul fantasmelor.

a) Spiritul epocii şi promisiunile
O primă explicaţie o constituie starea actuală a societăţii, mai ales a celei occidentale şi noile aşteptări ale ei.
119 120

A. Neculau, “Ce sunt reprezentările sociale?” , în rev.”Ps” 5-6/2000 p.3 Dicţionar de sociologie p.163 121 C.G. Jung, “Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu”, Ed. Teora, Bucureşti, 1997, p.57

53

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
“Individualismul122 – care s-a dezvoltat începând cu anii 1960 – a ridicat grija pentru sine şi dorinţa de a dezvolta potenţialul interior la rangul de nevoie prioritară. Individul capătă potenţialul şi libertatea de a se “construi” pe sine, însă cu preţul de a-şi purta singur de grijă, un serios motiv de angoasă”. Prăbuşirea marilor idealuri (visul comunismului, mitul raţiunii moştenit de la filozofia clasică) 123 a avut drept rezultat deplasarea căutării unui sens dinspre lumea reală spre cea transcendentă. De aici resuscitarea nevoii de a crede şi aplecarea spre “spiritualitate”. Această căutare spirituală se înscrie adesea în contururile nebuloase ale mişcării New Age.124 În acest context, civilizaţia occidentală fiind asimilată unui cadru material şi cultural fără suflet, căutarea spirituală şi filozofică se orientează spre lumea Orientului.125 Mitul progresului este depăşit; a apărut dezamăgirea faţă de limitele ştiinţei, care a dat greş în misiunea sa – fericire şi sănătate pentru toţi. Cu toate acestea este revendicat mai mult ca oricând dreptul la sănătate; incurabilul nu mai este tolerat. Atunci când medicina se dovedeşte neputincioasă, oamenii se reîntorc la rugăciune şi spiritualitate. Contextul acesta de dezamăgire, sentimentul unei lumi rele, generează nevoia de “refugiul în miraculos”.126 Ceea ce am enunţat mai sus a fost o parte din ceea ce reprezintă “spiritul epocii” moderne, secularizate şi îndepărtate de orice spiritualitate sau, mai bine zis de Dumnezeu. În acest sens, după cum arată A. Woodraw, secta îşi asumă riscuri ce pot destabiliza structuri întregi sociale, politice şi economice prin dorinţa de putere personală, de bogăţie şi de dominaţie politică.127 Acestei triple tentaţii ce anihilează pe om nu se poate răspunde decât cu modelul smereniei şi jertfei lui Hristos
122 123

C. Garmacea, “De ce devenim adepţii unei secte?”, în rev. “Ps.”, nr.6, 1997, p.40 Ibidem 124 detalii la P.I.David, “Invazia ....” vol.1, p.381 şi urm. 125 J. Vernette, op.cit., p.71 şi urm;L. Tănase,”Sectarismul religios”,”GB”14/96,p.68. 126 C. Garmacea, art.cit., p.40 127 Alain Woodrow, Les nouvelles sects, Seuil, Paris, 1977, p. 124

54

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
care a învins pe ispititor în pustiu. În caz contrar secta şi mai ales întemeietorul ei ajunge la excese de megalomanie incredibile, lăsându-se „divinizat” de supuşii săi, autointitulându-se „Mesia”, „Dumnezeu”, „Duhul Sfânt”, „al treilea Adam”, „reîncarnarea lui Hristos”, aşa cum se prezintă indivizi precum: Moon, David Berg, Francisc Maitreya şi alţii. Promisiunile pe care secta le face “victimei” sunt în concordanţă deplină cu nevoile personale ale individului şi opuse spiritului epocii. Sectele, care exploatează tocmai aceste aşteptări, pot să aducă un răspuns pe măsură. Toate promit o legătură socială securizantă, promit să se ocupe de agasanţii care reuşesc să îşi organizeze viaţa. Ele mizează pe nevoia de a râde, atât de puternică astăzi, pretinzând că ar avea soluţii pentru maladiile cele mai grave şi ştiu să satisfacă această căutare religioasă printr-un amestec abil de doctrine, de ideologii – de inspiraţie New Age şi la îndemâna tuturor – care îi înglobează pe Buddha şi pe Iisus, “spiritualitate” şi “ştiinţă”, ecologie şi credinţă, medicina alternativă şi S.F. Succesul pe care îl cunoaşte în Occident biserica Scientologică se datorează, fără îndoială, faptului că pretinde că ar deţine atât adevărul religios, cât şi pe cel ştiinţific.128 Omul este asaltat de promisiuni de sănătate şi fericire, chiar dacă acum nu pot fi materializate, dar în curând vor fi, când Hristos (sau altcineva) va nimici lumea şi numai adepţii sectei vor supravieţui pentru a locui într-un rai de 1000 de ani.129 Promisiunea sectei nu este altceva decât, la prima vedere, o reţetă uşoară pentru obţinerea unei fericiri veşnice şi imediate. b) Nevoile psihologice personale Singurătatea, lipsa unui ideal, nevoia de certitudini, de miraculos, de afecţiune, sentimentul de culpabilitate – acestea sunt elementele care pot fi regăsite, măcar în parte, la adepţii sectelor, fiind asociate cu dorinţa de a se vindeca de aceste nelinişti fără a fi obligaţi să se autoanalizeze. Prin substitutele afective pe care le
128 129

C. Garmacea, art.cit., p.41 P.I. David, “Calauza....” p.381 şi urm.; “Invazia ....” vol.1 pp.137-138; 164-165; 140, 223

55

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
procură, secta apare ca un refugiu în faţa singurătăţii şi a lipsei de afecţiune. Datorită credinţei oferite de guru, “ pana de ideal” 130 poate fi depăşită şi nevoia de certitudini este satisfăcută. Considerându-l pe adept “ales” secta îi permite să îşi refacă imaginea, să se valorizeze, să refuleze problemele anterioare. Chiar dacă “îndrumătorii spirituali” nu ezită să culpabilizeze discipolul care nu dovedeşte că este la înălţimea rolului de “ales”, acesta din urmă poate împărţi această formă de culpabilitate cu alţi membri ai sectei aflaţi în aceeaşi situaţie. Ea taie mai întotdeauna, legăturile sociale. În al doilea rând, conducătorii sectei sunt tentaţi de puterea economică şi financiară, membrii sectei devenind sclavi pur şi simplu în corporaţiile maeştrilor spirituali proprii sau fiind nevoiţi să ofere întreaga proprietate sectei care de mult ori recurge la eliminarea fizică a unor membrii mai înstăriţi pentru a intra deplin în posesia bunurilor acestora. Situaţii ca acestea se petrec în Biserica scientologică, în secta Copiilor Domnului, Asociaţia internaţională pentru conştiinţa lui Krishna (AICK), Ordinul Templului Solar etc. De asemenea, sectele neoprotestante în general, deşi aparent propun scopuri religios-morale, în realitate ele au în vedere planuri economice şi succes în afaceri după logica „etici protestante” şi în spiritul liberalismului anglo-saxon care proclamă respectul şi teama de Dumnezeu nu din raţiuni teologicospirituale ci utilitariste, întrucât „Providenţa recompensează pe cei ce slujesc pe Dumnezeu prin binecuvântări materiale aici pe pământ” 131. Această atitudine întemeiată pe spiritul juridic al Vechiului Testament este la antipozii teologiei iubirii, a Fericirilor şi a spiritului Evangheliei. Analiza motivaţiilor “existenţiale” ale adepţilor sectelor arată că aceştia se lovesc de aceeaşi problemă ca toţi oamenii: ce trebuie să fac, cum trebuie să mă împac cu ceea ce sunt, unde este adevărul, cum să trăiesc în perspectiva morţii? Dorinţa de a crede, nevoia de certitudini, de afecţiune se regăsesc, de asemenea la majoritatea oamenilor. Setea de spiritualitate poate fi satisfăcută şi de religiile tradiţionale, de
130 131

J.M. Abgrall, op.cit aprod C. Garmacea, art.cit. p.40 Alain Woodrow, op.cit., p. 141

56

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
filozofiile orientale etc. Cum se explică atunci “soluţia” refugiului în sectă? Ceea ce o determină este o asociere de motive convergente. Dar se poate remarca şi faptul că întrebările existenţiale ale acestor oameni, nevoia lor de a crede, de a se sprijini pe certitudini are la ei un caracter absolut, care face ca numai răspunsuri radicale, indiscutabile să îi satisfacă. Cum au ajuns la această soluţie? Pentru unii, declicul l-a constituit întâlnirea cu un mesaj “plin de sens”, “salvator”; în cazul altora, munca de convingere răbdătoare a unui guru i-a condus treptat spre înscrierea în sectă. Această angajare este însă întotdeauna rezultatul unei istorii personale, singulare, pe care numai principalul interesat este în măsură să o descopere. Dar numai după ce a părăsit secta, în momentul în care poate începe să gândească singur. Adeptului, al cărui dumnezeu personal moare doreşte să fie un Zeu, pentru că Zeul lui a murit şi, de acum, va fi o “jertfă a inflaţiei divine”.132 Dar nevroza îl împiedică să devină zeu fără ajutorul altui “zeu”; devenit zeu în aceeaşi situaţie. Astfel face din cel ce l-a convertit zeul lui şi când va deveni suficient de puternic îl va nega pe el spre a putea “străluci”. c) Rolul fantasmelor Examinarea activităţii inconştiente a adepţilor sectelor a scos adesea la iveală fantasme infantile, cum ar fi: căutarea tatălui protector sau a afecţiunii materne necondiţionate sau fantasma paradisului pierdut, născută din nostalgia primei copilării. Ceea ce frapează în majoritatea cazurilor este imaturitatea credinţelor adeptului: deşi pretinde că este obsedat de căutare, ceea ce vrea de fapt este tocmai să fie scutit de efortul acesteia, să i se ofere răspunsuri imediate. Membrul unei secte nutreşte fantasma unei legături totale, care îl determină să abdice de la orice responsabilitate faţă de sine însuşi – de fapt, să se sinucidă din punct de vedere psihic, pentru a se supune unui guru sau grup. Ascultând un îndrumător puternic, discipolul îşi găseşte un

132

C.G. Jung, “Imagine ....” p.84

57

Prof. Gheorghe Istodor supraeu.p. p.”136 133 134 C. În definitiv parcă ai fi aplecat să-i treci cu vederea sectarului orice şchiopătare de logică. 98. dar atunci când îl vezi că. în acelaşi timp. T.cit. O persoană nu se rezumă însă la funcţia sa socială: un individ cu un statut social foarte înalt poate. art. op. care îl vor determina să îşi asume rolul de un copil în faţa liderului. art. a unor indivizi instruiţi şi bine integraţi în societate (cadre de conducere.Garmacea. În pofida poziţiei sale prestigioase.cit. pp. Pr. totuşi se cramponează după himere.. Univ.”10/38. f. dorindu-se a fi “raison d’être” a acelei comunităţi. Bodogae: “Cred că fenomenul cel mai caracteristic. mama tuturor relelor. orice incoerenţă în idei şi în viaţă. apar în bisericile “tradiţionale” dorind o afirmare fără precedent. el poate fi obsedat de fantasme ale copilăriei.. să resimtă o acută singurătate interioară sau să fie chinuit de sentimentul de vinovăţie.41 136 T.Vernette. Şi reversul acestui simţământ – chiar dacă nu-i mărturisit – nu poate fi decât ceva care se apropie de dispreţ a ceea ce s-ar numi voia altuia. “Psihologie sectară”. viaţa socială. în “R. “Trebuie totuşi precizat că aceleaşi fantasme alimentează şi viaţa psihică a unor indivizi care nu devin neapărat membrii unei secte”135 .133 Descoperirea în rândul membrilor unor secte ca Soka Gakkai. Aceasta pentru că ambele profiluri spirituale nu sunt decât închistarea mândriei.T. Un şef de întreprindere poate să se plictisească de rolul său social şi să devină avid de spiritualitate. Biserica Scientologică.41 J. deşi se clatină în siguranţa de a avea sau nu dreptate. credinţa că numai el are dreptate. 106 135 C. ci se difuzează în politică. Dr. care îi arată ce este permis sau nu.cit. oricât balanţa argumentelor s-ar părea că se pleacă în cealaltă parte. o lege cu ajutorul căreia se poate orienta. Rael134 . trăsătura care defineşte în chipul cel mai fericit structura sufletească a sectarului este exaltarea propriei lui vrednicii. medici) poate surprinde.Prof. Bodogae. recurgând la argumente ad hominum sau la invective răutăcioase. p.Garmacea. 58 . Cea mai bună concluzie o avem scrisă de Pr.87.

abătut. Nevroza este “tulburarea mintală care nu atinge funcţiile esenţiale ale personalităţii şi de care persoana este conştientă în parte. şi a binefacerilor ce decurg din primirea lor: virtuţile. nesigur în statutul său social. pentru că adeptul. b) maleabilitatea psihică.Prof. Sectarul: nevrotic sau paranoic? Înainte de a trece la analiza întrebării şi de a încerca a da un răspuns.505 139 Ibidem 59 . de grandoare. aici pe pământ. de gelozie. 137 138 “Dicţionar de psihologie”. erotice. suspiciune. este exagerat. caracterizate prin deliruri halucinatorii.478-479 Ibidem.”138 Pentru a stabili nevroza şi /sau paranoia sectarului este necesar a-i face un portret psihologic. Se consideră eforturile sale inconştiente sunt tensionate intens şi stau la baza oboselii. prin neîncredere în oameni. Cel ce suferă de nevroză este neliniştit. determinat de o hipervalorizare a Eului. falsitatea judecăţilor şi tendinţa de a persevera în propriile convingeri chiar dacă sunt greşite. Univ. Nevroza poate fi considerată starea psihologică întreţinută de o dramă interioară latentă şi poate evolua spre psihoză. Dr. Rezultatul concret al renunţării la Sfintele Taine. şi Împărăţia Cerurilor. ipohondrice. ce pot fi doar generale.paranoia – “denumire dată psihozelor sistematizate progresiv. de un exces nejustificat al stimei de sine. are insomnii. trebuie să stabilim ce se înţelege prin nevroză şi prin paranoia.2. Gheorghe Istodor II.credulitatea – nepăsarea faţă de valorile Bisericii – nevroza – paranoia – psihoza generalizată. Este o psihoză care se manifestă predominant în domeniul cognitiv. mistice. trecând de la nevroză spre psihoză . Iată caracteristicile: a) personalitatea subminată. Pr.6.”139 Lanţul elementelor bolii sufletului adeptului este: . p. agresiv faţă de alţii.”137 Paranoia sau “delirul cronic sistematizat nehalucinator în care bolnavul se caracterizează printr-un orgoliu excesiv. adică la harul Sfântului Duh. c) complexe psihice extrapolate. pp.

Gheorghe Istodor a) Personalitatea subminată Termenul de “personalitate” se referă la disponibilităţile generale şi caracteristice pe care le exprimă o persoană faţă de altele şi care conturează identitatea ei specifică. de produsele zonelor de filtrare critică ale supraeului (care constituie instanţa de implicaţie curentă în viaţa şi în solicitările şi în pragurile de incitaţie. se consideră că. majoritatea psihologilor consideră că personalitatea se referă la caracteristicile non-cognitive centrându-se pe caracteristicile emotive şi non-emotive. când modelul abisal psihic este izolat. pe structurile semnificative ale comportamentelor şi pe activitatea voinţei. el este organizat pe verticală. Ea lipseşte în bună măsură din mentalitatea primitivă. toleranţă şi restricţii sociale şi morale). cu funcţii de organizare a existenţei curente. după care urmează zonele medii ale Eului. deoarece “voinţa este un fenomen psihologic care îşi datorează existenţa culturii şi educaţiei morale. Univ. pe de o parte de impulsurile energetice ale inconştientului. Adeptul este supus presiunilor personalităţii de bază. de fapt. deoarece astfel ei ar scăpa oarecum modalităţilor de subminare mentală. Jung. cu indiferent ce formă s-ar prezenta acestea. Educaţia greşită constituie una din forţele psihicului bolnav de a se impune.”141 În esenţă. Această instanţă. pe de o parte. p. Dr. p..”.521 60 . este mereu inundată. la bază având instanţa inconştientului (subconştientului). sub presiunea crescândă a sectei.Prof. personalitatea se organizează şi se dezvoltă în perioadele de creştere. pe de altă parte. “Tipuri.. iar pe de altă parte în acele perioade se constituie o serie de caracteristici stabile care o individualizează mai expresiv prin reacţii comportamentale – de aici refuzul majorităţii sectelor de a boteza copiii. care a condensat forme de energie şi experienţă seculară umana. Pr.140 În general.517 CG. Definiţiile elaborate de psihologii abisali consideră personalitatea ca subminată. când. 140 141 Ibidem.

Nimic nu este nevoie să fie acceptat pe baza credinţei. se 142 E. Gheorghe Istodor Teoria arhetipurilor conturate de C. Adler143 a implicat în psihicul uman setea de dominare a mediului. cităm următorul text: “Discipolul este continuu invitat să verifice noua psihologie prin propria experienţă. Univ. Este bine surprinsă în următorul citat: “Cu un cuvânt nu stai faţă în faţă cu nedestoinicia în discuţii sau cu simplitatea unei ţărănci ce nu se putea încumeta la vorbă cu cei cu carte. erezia) să fie protejat şi astfel. p. manifestată intens. face pe eroul sau pe martirul..41 143 Ibidem. Spre a ne putea da seama de subminarea personalităţii adeptului. “De la Sigmund Freud la Jaques Lacan”. 61 .” 5-6/30. Pr. care sfârşeşte ultimele fraze cu spuma mâniei la gură sau cu urcarea sângelui la tâmple. în “R. De altfel e şi natural să fie aşa din moment ce sectarul a pus între el şi “ceilalţi” (nesectarii) un zid de despărţire.T. Clemen”Die Anwendung der Psycoanalyse auf Mytologie und Religiousgeschichte”. Ai ajuns pentru el străin. ci cu unul şi acelaşi sentiment de dispreţ. Dr.Rondimsco. p..170. Leipzig. mai pregnant. iar greşeşti de-i aprobi vreo opinie sau îl ameninţi. iar teoria individualistă a lui A.161 144 S. “Psihologia sectei”. p.”145 Maleabilitatea emoţională a adeptului se accentuează “atunci când refularea respinge atât cât poate ea fantasmele primare în afara conştiinţei.G. C. Şi se spune doar atât: “Încearcă şi vezi dacă merge” iar mentalitatea accidentelor este evident sedusă de acest fel de religie. “Ortodoxia şi religia viitorului”. cu scopul ca obiectul intern (falsa credinţă. derivatele vor fi tratate prin toate mecanismele de apărare care însoţesc refularea. prin instabilitate emoţională şi manifestarea nevrotică. abia-ţi dă bună ziua. p. 1928. mereu agresată de ofensivele mediului.Prof. Bodogae.”144 b) Maleabilitatea psihică Maleabilitatea psihică. f. Jung142 a creat psihologiei abisale forme de continuitate privind adoptarea prezentă cu adoptarea ancestrală umană. Rose.47 145 T. prin dorinţa de cucerire a acestuia şi de putere.p.

pe care o plimbă pretutindeni şi o găseşte totdeauna între sine şi natura exterioară.3-4.100 C. Cutanu.Prof.163 62 . Prin trăiri. ci de o lume a sa proprie. dorinţele de “spiritualizare” facilă se consumă o mare cantitate de energie psihică. Univ. Pr. este un fel de ecvaţie personală a dramatismului de fond al personalităţii şi o strategie sau un algoritm comportamental. modifică lucrurile şi fenomenele după cuprinsul său psihic şi le asimilează cu substanţa dogmei. Arad. el nu dă de lumea cognitivă.”146 Psihicul este cu atât mai maleabil cu cât sincretismul religios este mai particular şi pretinde că “îl apropie pe om de Dumnezeu. deoarece energia psihică este specifică fiecărei persoane în mod diferenţial. “Impactul sectelor orientale asupra lumii creştine”. 1891. cognoscibilă pur obiectiv. Captiv al propriilor sale gânduri el pare condamnat veşnic a se contempla pe sine însuşi în proiecţia în afară a lumii sale interioare. Gheorghe Istodor face ca Eul să sufere de pe urma violenţei fantasmei de descărcare impulsională activă sub forma echivalentelor simbolice. Complexele psihice extrapolate sunt legate de ideea energiei psihice potenţiale ce alimentează unele programe structurale psihice şi creează un fel de amprentă psihică personală a adeptului.115 148 J. 1999. p. “Există acţiuni dezinteresate?”. În aceste cazuri “libertatea de cercetare a spiritului dispare” 148. însă folosind metode şi tehnici meditaţie care nu au nimic de a face cu modul de viaţă creştin. p.149 c) Complexele psihice extrapolate Complexul se referă la sisteme de asociaţie şi de legătură între concepte şi relaţiile lor de integrare. p. “Energia psihică ce nu poate fi stocată.”150 146 147 “Preconştientul”.5 149 Ibidem 150 “Dicţionar de psihologie”. “Teologica” (III).”147 . format şi determinat de suma şi de natura ideilor ce conferă teoria obsedantă. Iaşi. peste care s-a aruncat vălul maleabilităţii psihoemoţionale. Găvărescu. mai ales prin cele tensionate de aspiraţii de mărire. organul intelectual de apercepţie. p. nr. în rev. Încotro se întoarce. nu mai vede lumea în obiectivitatea ei. după Alexander “Ea se elimină în altă parte. Dr.

Mândria aceasta este principiul dezbinării însăşi şi ea produce răutatea. 152 Ibidem 153 Idem.. Gheorghe Istodor Sectarul “începe şi se izolează .” 5-6/30 f. Pr. bigotism. secta oferindu-i primului tip de complex sentimentul siguranţei şi pluralităţii. Credinţa lor falsă extrapolată de complexe este că “Dumnezeu şi-a ales doar pe <<fraţii>> lui şi până când se va îndura să mai cheme între ei şi dintre creştini.T. excluzând că ar putea greşi sau că şi între alţii mai există mântuire – iată ceea ce este mai condamnabil din tot ce crede şi ce face un sectant.”152 “Încheind. Mesianismul pe care-l exaltă. până atunci aceştia sunt doar <<păgâni şi vameşi>>.”151 Dar acestea sunt principalele complexe: de inferioritate şi de superioritate.T. autoexaltarea virtuţilor proprii este prima şi cea mai tipică slăbiciune sectară.p.asta însemnează sectă până la a socoti virtute să nu mai aibă de a face decât cu <<fraţi>> de ai lui. Bodogae. El ştie lumea lui cuprinsă între zidurile chinezeşti ale casei lor de predici sau ale prejudecăţii şi altceva nimic.21). ţi-o interpretează imediat pe dos.T. căci El venise tocmai <<ca toţi să fie una>> (In. “Psihologia sectei”.p. “Psihologia sectei”. întemeietori de secte sau dizidenţe sectare.XVII.”Psihologia conversiunii”.”153 151 T. Tot aici stă răspunsul de ce sectarul nu poate aproba nici o valoare în afară de cercul lui strâmt de judecată. De aceea şi să vrei de multe ori să stai la discuţie cu ei. 63 . “R.Prof. Prin iubire Hristos ne-a unit pe toţi sub acelaşi sceptru.S. incoerenţă etc şi pe deasupra lor.”5-6/30f. “R. Contra ei un singur remediu este – când suntem pe plan de sinceritate . Dr. vom spune că în afară de însuşirile sufletului sectar: viclenie. iar celui de al doilea impresia divinizării personale – aceştia din urmă devenind întotdeauna conducătorii sectei sau unii dintre lideri.: iubirea.” 10/38 f.p. Cândea. Univ.”R.

Ele sunt denumiri generice pentru întregi “pachete” care aparţin activităţii psihice. p. În psihicul adeptului.I. – “Calauza .2. 154 155 David P.. Pr.”. Reflectarea este simplă. voinţa. impresionabilitatea depăşeşte cu mult în sensibilitate pe cea a omului normal. p. fiziologici. Prof. Aşadar vom începe cu activităţile cognitive (raţionale): Senzaţia este procesul psihic prin intermediul căruia se reflectă însuşirile simple şi separate ale durerilor în timpul acţiunii acestora asupra organelor de simţ. “Discriminarea se referă la însuşirea de a diferenţia modificarea de intensitate a stimulilor”157.7. el (adeptul) fiind foarte impresionabil şi influenţabil în acelaşi timp. 156 În cele ce urmează. următoarele: gândirea. predestinaţi la mântuire etc. “nemijlocită şi directă”155. psihici.635 157 Ibidem 64 .114 şi urm. p. predestinaţi iadului.. în comportamentul sectar observându-se o intensă discriminare. “Dicţionar de psihologie”. Diac.Prof. identificarea (recunoaşterea). vom defini fiecare aspect şi îl vom compara cu cele observate în comportamentul sectarilor. evaluarea. Gheorghe Istodor II. afectivitate. existând trei categorii de stimuli ce provoacă senzaţiile: fizici.634 156 Ibidem. discriminarea (acuitatea).. spre exemplu: ei sunt cei mai buni. Dr. Impresionabilitatea priveşte sensibilitatea şi este cuprinsă între două praguri absolut: minimal şi maximal. în genere. Univ.. pe când ceilalţi sunt fii ai diavolului. Alterarea mecanismelor psihice la individul sectar Mecanismele psihice sau fenomenele psihice 154 sunt. de aceea senzaţiile sunt elementele fundamentale ale oricărui proces de cunoaştere. În această parte a cercetării noastre ne vom ocupa de studierea activităţii psihice şi alterarea ei în mintea şi acţiunile adeptului. Dr.

mişcările şi totalitatea însuşirilor lor” 158. fapte. manipulată de către liderii sectei. fiind implicată în conturarea identităţii”162 la secte tocmai acest mecanism psihic fiind foarte alterat şi manipulat. ajungându-se la “delirul de imaginaţie”164.I.317 161 David P. p. – “Invazia sectelor”.I. Imaginaţia este un “proces psihic de creare de imagini noi 1n plan mental. fiinţe şi persoane în poziţiile.436 162 “Dicţionar de psihologie”. Percepţiile sunt “procesele de cunoaştere active implicate în adaptarea curentă. p. Diac. distingându-se două forme: imaginaţia creatoare şi imaginaţie reproductivă.352 164 Ibidem. extaz provocat. cu legături logice şi este specifică omului” 160. Diac.353 65 . Pr..Dr. care în comportamentul sectar sunt foarte mult dezechilibrate. unul din aspectele fundamentale ale gândirii este prospectarea viitorului. la secte sunt reduse şi înăbuşite de practici oculte. complexă. fenomene. p.Dr.439 163 Ibidem. fenomenele apocaliptice..435 “Dicţionar de psihologie”. Atenţia – “formă a autoreglajului psihic ce exprimă orientarea şi concentrarea activităţii psihice în mod selectiv asupra 158 159 David P. făcându-se calculări şi recalculări ale mileniului (a se vedea Martorii lui Iehova). Univ. şi adesea megalomanică: predestinaţia. p. obţinându-se o identitate subminată.”161 Memoria este “coloana vertebrală a personalităţii. abstractizată a realităţii ce operează cu simboluri. la sectari imaginaţia reproductivă luând amploare. “gândirea comandată şi canalizată până la concepţia fatalistă a reîncarnării şi la sinucidere. p. delir.Prof.Prof. aspect care este foarte denaturat şi dezorganizat la secte. p.636 160 Ibidem p. act de creaţie”163. formă de proiectare mintală. Dr. Gheorghe Istodor Identificarea şi evaluarea sunt capacităţile de a recunoaşte şi a realiza implicit comparaţii. glosolalia etc. “viziuni. prin care se reflectă obiecte. ca o fabulaţie explozivă şi excentrică.”159 Gândirea “exprimă actul de reflectare mijlocită. – “Invazia sectelor”.Prof.

de aceea “afectivitatea este un fel de musculatură a activităţii psihice curente”167. Factorii volitivi din psihicul sectar sunt tot la fel de greu de studiat ca şi cei afectivi. 167 Ibidem. trăieşte unic afectiv un moment dat în viaţa tuturor indivizilor. 168 Ibidem. p. în care totul se reduce pur şi simplu la ură. ca fenomen afectiv pasiv legat de majoritatea formelor de patologizare psihică.125 66 . de aceea ne vom opri în a sublinia doar câteva aspecte mai importante şi mai uşor de analizat. evenimente. stare faţă de situaţii. prostituţie şi chiar pornografie. 165 166 Ibidem. factorii voluţionali sunt: deprinderile. prozelitism. nu este proces psihic” 165 – este deformată în sectă şi este caracterizată prin tendinţe de dispariţie a oricărei forme de activitate. Secta cultivă o afectivitate bolnăvicioasă faţă de lider. Univ. din prezent şi din viitor (probabil). Afectivitatea se exprimă ca “trăire diferenţială. (a se vedea concepţia sectelor asupra mântuirii. noi limitându-ne la a-i expune şi arăta într-o oarecare măsură cum interacţionează şi funcţionează. comunitatea sectară şi emoţiile şi afectele sunt transformate în pasiuni devoratoare. Ibidem. Dr. producând stări confuzionale grave. o antrenare intelectuală şi acţionează în jurul unui scop”168. fără o abordare cât mai directă a mediului sectar. Voinţa este “activitate.”166 În orice stadiu al timpului. persoane etc. Gheorghe Istodor unui obiect sau fenomen.Prof.54 p. deci a importanţei inactivităţii). mai ales a neimportanţei faptelor bune. proces şi trăsătură psihică specifică omului şi cuprinde o mare complexitate de procese psihice. Pr. Procesele afective sunt mult mai complexe şi mai greu de studiat. cultul crimei. Astfel. Stările afective sunt strâns legate de temperament. Afectivitatea adeptului este canalizată spre fanatism. putând fi involuntară sau voluntară. aptitudinile şi interesele.88 p.53 p. fiind implicate şi cele din trecut. fiecare individ fiind un unicat.

Diac. aptitudinile se pot “modela” printr-o anumită educaţie. obiecte. 220 Ibidem. fiind strâns legate de aptitudini. 446 67 . Dr. p. Tipuri psihologice 169 170 Ibidem. p. comunităţile ancestrale şi proxenetiste. Univ.. dorindu-se crearea unei rase de sectari religioşi. pe care le dirijează şi canalizează. fanatici şi chiar marionete în mâinile conducătorilor sectei. relativ stabilă a personalităţii umane spre anumite domenii de activitate. practicând fanatismul şi obscurantismul. persoane” 171. care în curând vor ajunge principalii prozeliţi ai sectei.8. Cu toate că sunt oarecum date de codul genetic..I. În acest context încheiem acest subcapitol al studiului cu următoarele cuvinte: “Crezând în frică. p. 378 172 David P. mai nou.. Interesele sunt “stimuli interni motivaţionali. grupările religioase.2. limitarea şi depersonalizarea omului. Interesele liderilor sectelor şi ale sectei în genere. Gheorghe Istodor 1. sectarii. obedientă şi incapabilă de acte volitive proprii. prin manipulare genetică. prin însăşi faptul că totul se generalizează şi se încearcă. – “Invazia sectelor”. 3. care exprimă orientarea activă. violente şi revanşante sunt în permanent război cu ei înşişi şi cu lumea . sunt mai mereu incompatibile cu cele personale (individuale) şi dăunătoare individului. nu se poate vorbi de o psihologie sectară. ci de o psihoză. Pr. Deprinderile sunt “secvenţe de acţiune sau activităţi care devin prin exerciţiu o componentă automatizată”169. mai ales în copilărie. 2. sectele folosindu-se de aptitudinile membrilor lor în mai toate activităţile şi.Prof. standardizarea. care condiţionează realizarea cu succes a diferitelor feluri de activităţi”170.”172 II. Aptitudinile sunt “un complex de însuşiri relativ stabile ale personalităţii. ajungându-se la o standardizare şi la o limitare a omului. transformările posibile ale procesului dinamic care este deprinderea fiind pur şi simplu înăbuşite. 75 171 Ibidem. Dr. p. mişcările spiritiste. Prof. În cadrul sectelor deprinderile sunt cultivate îndeosebi copiilor. cum am mai spus.

dar noi am ales criteriile utilizate de C. persoane. Jung175. pe când extrovertitul este sociabil exteriorizat. încercând să urmăm o “linie” de analiză cu exemplificarea cât mai concludentă. Univ. Bucureşti. încercând astfel să nu ne abatem de la realitatea obiectivă şi să reuşim a fi folositori în demersul nostru de cunoaştere a fenomenului sectar prin cunoaşterea modelelor de bază ale sectei: membrii săi. Există foarte multe clasificări tipologice174. ca de altfel şi în analiza sectarului introvertit. sunt amintite peste 60 de clasificări tipologice 175 “Tipuri psihologice”. Gheorghe Istodor Faţă de tipologia sociologică. 697 “Dicţionar de psihologie”. debordant. situaţii176. organizate în formula genetică. am clasificat şi noi temperamentul individului sectar astfel: a) sectarul extravertit. Este vorba de o tipologie ce are la bază atitudinile generale ale persoanei umane. ce clasifică oamenii în categorii cu trăsături relativ – asemănătoare. dar influenţată şi de factorii peristaltici (de mediu). Pr.I. ca instrumente de tipizare: temperament extrovertit şi introvertit. Humanitas. Jung în “Tipuri psihologice” pentru partea psihologică şi ale părintelui profesor P.Prof. Dr. absorbit de probleme. b) sectarul introvertit. tipologia în psihologie aparţine ramurilor psihologiei personalităţii şi celei diferenţiale173. Jung consideră că introvertitul este dificil de înţeles şi că are o natură impenetrabilă. activ. Bucureşti. folosind optica bio-naturistă de clasificare. 68 . a) Sectarul extravertit177 Despre sectarul extravertit se poate afirma: imprevizibil şi indecis în atitudine. 1997 176 Ibidem. David pentru partea socio-istorică. obiecte. 1997. uşor abordabil în orice împrejurare. 173 174 “Dicţionar de psihologie”. Există grade de introversie şi extroversie în funcţie de caracterul şi mediul psiho-social şi religios. Se bazează pe observaţia că personalitatea umană se structurează în jurul unor caracteristici dominante sau centrale. G. agitaţie. ed.G. 358-440 177 Analiza realizată pe baza studiilor lui C. pp. Urmând linia tipologiei lui Jung. înclinare către dispoziţie capricioasă. Babel. care se bucură de o atenţie deosebită. ed. p.

Modelul descris mai sus este destul de răspândit printre adepţii sectelor. Si-a luat doctoratul în filozofie (Rostock. Îi place să administreze.G. evident prin mulţimea 178 C. R. născut la Kraljevic. cu tainele lor. El are o formulă precisă pentru tot ce i se întâmplă: fie că lucrurl nu este adevărat.. judecă orice şi pe toate la un loc în mod depreciator şi este întotdeauna mulţumit de sine. “Tipuri. 174-177 69 . dăruindu-se cu toate forţele ei. El. căreia îşi înfăţişează ca înzestrat cu încredere în sine şi perseverenţă. Desigur o acuzaţie gratuită. şcoala Waldorf . ca apoi să urmeze medicina (în special anatomia omului). îmbrăţişând evoluţionismul şi chiar medicina veterinară (acceptând creaţia în sensul generaţiei spontane).. Gheorghe Istodor nemulţumire şi criticism.. l-a acuzat că este iezuit. Pr. 1891). iar în sectă este foarte util. decât denunţându-l ca iezuit. nicidecum al creştinismului.. pe care nu-l putea înfrânge. a organizat.Prof.. prin lucrările sale – mai ales “Teze antropozofice”. “secretarul general al secţiei germane a societăţii teozofice. căruia îi dă numele de antropozofie [. pp.. Deşi judecata îi este falsă.. fiind dispus să-şi admire cutezanţa ideilor eretice. cum vom vedea. Steiner a studiat Scoala Tehnică Superioară din Viena. aceasta. dar cu a doua soţie. O altă acuzaţie care i s-a adus a fost aceea că practică magia neagră cu mijloace neospiritiste. iar proiectele îi eşuează. Descoperă repede dorinţele şi opiniile celorlalţi178. R. Steiner “corectează” greşelile înaintaşilor şi “reface” doctrina teozofică. se separă cu totul de Annie Bessant. are nemăsurată încredere în ele. dându-i chipul cel dintâi prin antropozofie. A cercetat literatura lui Schiller şi lucrările lui Göethe. Jung. Annie Bessant vedea în faţa ei un adversar de credinţă catolică. 1925 – pune bazele unei teorii fondate pe un ansamblu eclectic de idei religioase metafizice şi de vechi practici pseudo-mistice. Univ..”. care. Marie von Sivers. Nu a avut urmaşi. Steiner este considerat reformatorul spiritismului.. dar un exemplu cu adevărat grăitor este Rudolf Steiner. fie că este cunoscut de prea multă vreme. deoarece se ştia în mod precis că Steiner făcea parte din societatea teozofică de aproximativ cincisprezece ani.]. aparţinea unei familii catolice. În realitate.. R.. Pentru a se răzbuna. însă creează un drum nou în teozofie. luând ca pretext faptul că Steiner. Dr. urmându-şi ideile până la “moartea” spirituală a celor din jur.

Prof. tâlcuiri. imnuri religioase. rugăciuni libere. dar obsesiile sale de conducere sunt foarte mari. care se află azi în circulaţie la neo-protestanţi şi sectari) şi. p.177-179 181 P... Gheorghe Istodor ereziilor. 360-362 C. reîntors la Bucureşti începe să introducă sistematic în predici şi cateheze concepţiile sale. Dr.. necăutând plăcerea din simplă agitaţie. Se arată a fi un timid şi retras. socotindu-le “necesităţi şi încercări” omeneşti pentru a ajunge la înţelepciunea divină. pp. Religia iubirii e o replică psihologică perfectă la 179 180 P.G. Modul cel mai facil de a controla pe lungă durată sunt interpretările şi traducerile unor cărţi importante.I. iar modul de lucru era după practica şi metoda protestantă: şedinţe duminicale. pp. iar acolo unde este stăpână iubirea. la practica Bisericii strămoşeşti.. “Invazia . chiar de este verificat de el personal.I. cu greu lăsându-se “împins în faţă”. Dimitrie Cornilescu se retrage şi pleacă din ţară..180 Are o frică mare de autoritate. ci la moşia prinţesei Calimachi de la Stănceşti – Botoşani. iubirea sa de plăcere este de natură genuina.”181 În încheiere putem afirma. după liberul cuget al lui. Invazia . 1. David. tendenţios. El nu posedă siguranţă de sine şi nu are încredere în nici un adevăr. stabilindu-se nu la mănăstirea de metanie. este influenţat de Raluca Calimachi şi. Pr. nici o putere nu rezistă.. Univ. David.. Plăcerea cea mai mare a lui este să controleze din umbră pe ceilalţi membri ai sectei.. Jung. serate.160 70 .. alături de Jung că Hristos “a revelat omenirii vechiul adevăr că acolo unde este stăpână puterea nu există iubire. Aici începe traducerea Bibliei în limba română (aşa zisa Biblie Britanică. intră pe neaşteptate în monahism.” vol. răzleţe . “Tipuri . pentru a nu fi încorporat în armată.”. Renunţă la cult. Exemplul elocvent de sectar introvertit îl găsim chiar printre unul dintre conaţionalii noştri Dimitrie Cornilescu. A fost “cântăreţ la biserica Cuibul cu Barză (Sfântul Stefan) din Bucureşti unde era preot Teodor Popescu..”179 b) Sectarul introvertit Despre caracterul adeptului introvertit s-ar putea enunţa următoarele: plăcerile sale nu se schimbă de la oră la oră.

p.19 184 M. ca adept. Polirom. Gheorghe Istodor domnia romană a puterii” 182. p. 1992. “Dimensiunea românească a istoriei” în “Dreptul la memorie”.95 71 . pentru că “în spaţiul spiritualităţii ortodoxe răsăritene . dar când poate. Spiritul occidentalist protestant şi neoprotestant nu poate fi inserat în mentalitatea ortodoxă română.I. 1998. Cluj Napoca. în “R. dacă avem în vedere faptul că adepţii sectei pot fi împărţiţi în mai multe categorii: naivi. nu al proletarului occidental. fiind evidente aspectele generale (manifestarea sectei) şi particulare (manifestarea adeptului) ale reflectării subiective cu afecţiuni atât somatice cât şi psihice.”183 La sfârşit putem afirma.Dacia.religioase”.125 183 N. Ed. Pr.L” 3-4/84. Gavriluţă.Prof. Iaşi.2. vol. nevroza şi presiunile inconştiente. “Despre arhetipurile inconştientului colectiv”. precum Mircea Vulcănescu despre caracterul naţional român.G.. Nu putem lăsa la o parte nici manifestările sociale ale sectei. lipsite de implicarea religioasă şi morală corespunzătoare. de îndepărtare 182 C. 13/92. şarlatani. că: “Oricare dintre români munceşte că n-are încotro.Vulcănescu. căci în fenomenul sectar în manifestarea sa socială.9. Ce au în comun toţi? putem distinge următorii factori comuni: interesele. Jung. Ed. p. “Mentalităţi şi ritualuri magico . fanatici – prozeliţi. ca sectă şi individuală.T.. dogmele sacre şi adevărurile revelate rămân suficient de vii. În loc de concluzii Problematica psihopatologiei cu manifestări sociale este foarte delicată. Fenomenul este de natură socială cu conotaţii psihopatologice. trage chiulul sau doarme. dar somnul lui este al unui mare boier.3. ce izvorăşte din mândrie. şi în cadrul comunităţii sectare în particular. nu putem despărţi cele două aspecte şi trebuie să recunoaştem că sectele sunt produsul unei societăţi bolnave. Univ.”184 II. nu cunoaşte alte legi decât pe cele ale puterii. Dr. implicaţiile ei în societatea umană în general.

deoarece.22 188 Idem. ambele formulări având partea lor de adevăr. Fenomenul sectar este. Pr. “Omul şi Dumnezeul – om”.3. acesta pentru că în Biserică “Filozofia Duhului Sfânt e constituită din adevărurile veşnice privitoare la Dumnezeu. Popovici. Ed.)”188. mişcări sau influenţe.V. Deisis.23). în raport cu Dumnezeu. o manifestare psihopatologică cu tendinţe sociale sau o manifestare socială cu tendinţe psihopatologice.”186 “Biserica Ortodoxă caută să formeze credincioşi sfinţi. loiali cu stăpânirea cea dreaptă..”187 Totul în biserică este activ şi roditor. “Biserica în calitatea ei de Împărăţie a lui Dumnezeu – este trupul tainic al Mântuitorului (Ef. la grupuri anarhice şi organizaţii violente.XV.I. “Invazia sectelor”. vol. de la inimă rea şi gânduri pătimaşe (. smeriţi şi cinstiţi în raport cu societatea. III. Bucureşti. aşadar. vol. p.28). aşa cum era ea exercitată în trecut. 1997.83 I.1 p. este Biserica învierii şi s-a descoperit sau s-a revărsat şi s-a extins în istorie la Cincizecime.Societate”. David. în parte. Reforma protestantă procesului de „decreştinare” sau iniţierea Procesul descreştinării în naţiunile apusene nu a început de curând şi nici nu este produsul unei singure epoci. dezintegrarea unei entităţi creştine unificate în 185 186 D. “Hristos – Biserică .60 72 . EIBMBOR. 1998.141 187 P. Sibiu.XX.Mt. Or. o dată cu Pogorârea Sfântului Duh (Fap. Univ. p. la lume şi la om. prin Sângele Său (Fap. În limbajul evanghelic al Bisericii acestea se numesc dogme . nu ne dezvăluie toate aspectele. şi totuşi. Gheorghe Istodor a ei de Dumnezeu. ci pe Dumnezeu şi pe semeni” 185.19) şi ajung la Comunităţi suspecte. II. “Responsabilitatea creştinului ortodox are în vedere nu numai profesia. Dr. credulii şi sectarii pleacă de la superstiţie şi erezie.Prof.. Popescu. întemeiată o dată cu Răstignirea Sa. fapte care duc la coagularea în sânul societăţii a diferitelor unităţi individuale cu tendinţe centrifuge şi organizarea lor în comunităţi de un mare pericol pentru ea însăşi şi care presupune o psihopatologie a celor ce formează secta. p.

interzise în Italia. la fel ca mingea pe care Galilei a rostogolit-o pe o pantă şi a cărei viteză a ajuns la 10 ft/sec. şi a fost ameninţat cu moartea dacă nu renunţa la afirmaţiile sale. oamenii cultivaţi din întregul Apus au văzut aceste incidente ca pe un război creştin împotriva adevărului. acest proces a fost lent şi legat numai de îndoieli asupra doctrinelor cosmologice. Bucureşti. au fost totuşi publicate în Europa Nordică. Doru Costache. Pr. Nu a urmat imediat valul de decreştinare. Giordano Bruno fusese ars pe rug cu puţin timp în urmă. Deoarece lucrările sale. Cu experienţa lui Galilei. 9-10 73 . Editura XXI: Eonul Dogmatic. Abordarea persoanei educate în epoca post – creştină. Cu fiecare secol. Magda Stavinschi şi Pr. Univ. transparente şi mobile.şi transdisciplinare”. sentiment care s-a dezvoltat treptat în clasele mai educate ale societăţii apusene. de la cele mai înalte până la cele mai de jos niveluri. în “Noua Reprezentare a Lumii. Condamnarea lui Galilei de către forţele fundamentaliste din Biserica Romană a declanşat o reacţie în lanţ în toată Europa. după marea schismă. pentru „crima” copernicanismului: el a afirmat că Pământul se mişcă în jurul Soarelui. trase de entităţi spirituale. apăruseră îndoieli despre multe din învăţăturile care s-au 189 Arhiepiscopul Lazăr Puhalo. p. 4. coordonatori Dr.Prof. Totuşi. iar picăturile de îndoială au devenit curând un torent. procesul deconstrucţiei a început. şi că corpurile cereşti nu sunt fixate pe inele solide. Iniţial. acesta ar fi cu siguranţă procesul lui Galilei. Studii inter. Reforma protestantă. Nr. Timp de mai multe secole. a început să capete viteză şi să accelereze. această deconstrucţie a crescut ca ridicarea la pătrat a secundelor din acceleraţia experimentului lui Galilei189. dar gheţarul începuse deja să se topească. 2005. Dezintegrarea a pus bazele neîncrederii în credinţa creştină. a fost cel mai mare proces deconstructiv din istorie. Gheorghe Istodor Europa Apuseană a fost rezultatul degenerării şi corupţiei clerului. care a dus la alimentarea procesului originar al descreştinării. cât şi pe cele ale lui Bruno. Galilei a confirmat atât ideile lui Copernic. Creştinismul era atât de adânc întipărit în culturile Europei. Dacă ar trebui să plasăm un singur incident la baza prezentului fenomen al descreştinării. Dr. Dr. care a contribuit mult la popularizarea lucrărilor lui Galilei. încât a fost nevoie de alte trei secole pentru ca ceva asemănător unei decreştinări generale să devină evident.

Dr. aşa cum se întâmplase mai devreme în Est. la 31 octombrie 1517. pe măsură ce această deconstrucţie a luat amploare. Reforma protestantă a condus la deconstrucţia istoriei şi a tradiţiei Bisericii creştine.Prof. ea avea să submineze conceptele de tradiţie şi structură ierarhică. Aceste îndoieli erau mult amplificate de stilul de viaţă avar şi degenerat al clerului. care continuă în secolul XXI. în final. pe care îl numim Reformă. 10 191 Ibidem. Subminarea paradigmei familiei tradiţionale ar putea să fie unul dintre cele mai importante dezastre ale deconstrucţiei protestante 191. 11 74 . Gheorghe Istodor dezvoltat în Biserica Apuseană. Univ. Deconstrucţia Bisericii Romane începuse deja prin secolul XIII. 190 Arhiepiscopul Lazăr Puhalo. vieţii şi valorilor Bisericii Romane. Se pare că acest lucru a avut consecinţe enorme. diferite mişcări gnostice prinseseră putere în Europa Apuseană. Pr. Biserica Apuseană a fost înghiţită de un torent deconstructivist. în special al episcopilor şi al clerului de cel mai înalt rang. La început. ci creştinătăţii în ansamblu. respectul pentru toate tradiţiile şi structurile ierarhice din societate a fost subminat. În această epocă. Când Luther şia exprimat îndoielile asupra teologiei. Acuzaţiile pe care Martin Luther le-a afişat pe uşa Catedralei Tuturor Sfinţilor din Wittenberg. Cu Luther. Dar. acest lucru a afectat numai Biserica. Îndoielile care au apărut în urma arderii pe rug a lui Giordano Bruno şi condamnării lui Galilei la 21 iunie 1633 (ambii au fost găsiţi vinovaţi de “copernicanism”) aveau un caracter mult mai larg. Deconstrucţia introdusă de afacerea Galilei aparţinea nu numai Bisericii creştine apusene. p. p. se refereau numai la chestiuni eclesiastice. O bună parte din puterea mişcărilor gnostice consta în protestul lor împotriva modului de viaţă degenerat şi al clerului Bisericilor bizantină şi romană. Dar după 1600 au apărut îndoieli mult mai profunde190. Abordarea persoanei educate în epoca post – creştină. el nu făcea decât să dea expresie îndoielilor care apăruseră cu regularitate timp de mai multe secole. Era inevitabil ca ambele torente de deconstrucţie să fuzioneze.

Prof. Nu era vorba de faptul că emergenţa revoluţiei ştiinţifice era în opoziţie cu creştinismul. Iar fără fundament nu mai rămâne decât o structură care se va prăbuşi la primul torent sau cutremur. Gheorghe Istodor Cealaltă formă de deconstrucţie. Torentul a început lent. Nu ştiinţa a creat această deconstrucţie. Conducătorii creştini înşişi au generat cele mai mari îndoieli privind creştinismul în minţile oamenilor obişnuiţi. tradiţia sfântă şi structura ierarhică sunt rele. şi dacă. în ceea ce priveşte înţelegerea credinţei şi a Scripturii. pentru care considerăm procesul lui Galilei ca fiind prima piatră de hotar. Cutremurul a fost provocat mai devreme de Reforma protestantă. Nu mai există nici un fundament într-un creştinism care nu are o tradiţie sacră vie sau o autoritate după care sunt interpretate Scriptura şi simbolurile credinţei. a fost o provocare directă la adresa întregii creştinătăţi şi a religiei însăşi. p. 192 Ibidem. în consecinţă. nu putea să ducă decât la subminarea instituţiei însăşi. dar acum fiecare individ a devenit propria sa autoritate personală în interpretarea Scripturii şi a credinţei creştine. Tradiţia nu numai că a fost abandonată. Univ. cu procesul lui Galilei. aşa cum spuneau protestanţii. ea a făcut posibilă negarea oricărei forme de autoritate. atunci nu a mai rămas nimic din mişcarea fondată de Iisus Hristos şi de Apostolii Săi192. Dr. În final. ci au fost ancoraţi de Renaştere şi umanism. a fost mai degrabă reacţia arogantă a conducătorilor şi a intelectualilor creştini care au generat acest proces. şi a ajuns la apogeu cu dezbaterile despre Darwin. Pr. Dacă fundamentaliştii creştini erau confuzi şi conduşi la isterie de pretenţia deţinerii adevărului. ceea ce a permis nu numai să se răspândească concepţiile lor. ci să capete încrederea celor mulţi. trebuie să afirmăm cu toată onestitatea că procesul descreştinării a fost inaugurat de fapt de conducătorii şi apologeţii creştini. 11-12 75 . Reacţia aproape isterică a unor conducători creştini faţă de scrierile lui Charles Darwin nu a făcut decât să alimenteze flăcările acestei deconstrucţii a creştinismului. care a distrus fundaţia şi a făcut ca structura să înceapă să se fărâmiţeze. Reformatorii n-au început acţiunea izolat. Fundamentalismul. Reforma a fost începutul liberalismului şi al democraţiei liberale. cuplat cu subminarea respectului pentru autoritate şi tradiţie.

p. Fiecare mişcare sau sectă îşi „alcătuieşte” biblia ei în scop confesional. În plus. Dr. Aroganţa şi distanţarea clerului. se declară “părinţi spirituali”. cât şi un moralism mort. Bucureşti. care sunt predate ca şi când ar fi doctrine de credinţă. 1. Acest lucru este adesea făcut de clerul care doreşte să manipuleze şi să controleze în mod greşit credincioşii prin 193 Diac. chiar şi cei prost pregătiţi pentru aceasta. vol. din nou a revenit în Europa şi s-a răspândit în lumea întreagă. având la bază principiul lansat de reformă: interpretarea individuală liberă a Bibliei. fără responsabilitate filologică şi cu vădit scop prozelitist. Univ. sectele. Aceasta include eşecul multor preoţi şi ierarhi de a interacţiona cu credincioşii într-un mod semnificativ şi personal. uscat. nu în vederea unei ediţii cât mai aproape de original 193. Acesta include atât o interpretare excesiv literală a Scripturii. Dacă Biblia pentru reformatori a fost o preocupare nu numai exegetică. Invazia Sectelor. pentru a exercita putere şi control manipulativ peste turmele lor. or. traducerile neoprotestante sunt libere. Pr. mai degrabă decât predarea teologiei sănătoase. fără control ştiinţific. Interpreţii şi tălmăcitorii Bibliei formează alt grup de erezii. grupările anarhice şi organizaţiile violente religioase din timpul nostru folosesc obscurantismul şi fanatismul cu scopuri străine Evangheliei. Dr. 76-77 76 .Prof. Editura Christ. Superstiţiile populare. care. Petru I. s-a localizat şi apoi s-a organizat mai ales în America. Gheorghe Istodor Reformatorii s-au folosit de cultura veche în noi aspecte pentru contestarea papalităţii. Prof. 1997. ci şi ştiinţifică (traducerea cât mai aproape de sens). astfel încât să poată da răspunsuri semnificative şi convingătoare la întrebările ridicate de oameni educaţi şi cultivaţi. Ea include şi eşecul reprezentanţilor clerului de a continua să se educe ei înşişi. David. izolat. mult prea mulţi preoţi. în vreme ce ei nu înţeleg sensul real al acestei paternităţii (care este adevăratul model al părintelui spiritual). deşi a luat fiinţă în Apus. Cea mai importantă dintre afecţiunile care îi îndepărtează pe oameni de creştinism este boala spirituală numită “fundamentalism”.

este adevăratul vinovat. Univ. dă un sens adânc subiectului nostru. sunt factorii cei mai responsabili pentru decreştinarea societăţii. Se pare că filosoful şi iconograful grec Photios Kontaglou a avut dreptate atunci când a spus că tocmai conceptul creştin apusean despre Dumnezeu este cauza primă a ateismului în Vest. În afară de faptul că doctrina ne lasă cu impresia că Dumnezeu are caracteristici asemănătoare în cel mai bun caz unui fascism divin. noua doctrină apuseană a mântuirii.Prof. Fundamentalismul evanghelic. Acest “abuz spiritual” include complexe enorme. care sunt aruncate asupra oamenilor chiar şi pentru aspectele cele mai fundamentale ale umanităţii lor. cea mai obişnuită reclamaţie pe care o aud se numeşte “abuzul spiritual”. Într-adevăr. ci numai să spun că doctrina expierii ne învaţă într77 . Această problemă îi afectează pe creştinii ortodocşi mai mult decât pe orice alţi creştini şi are loc cel mai frecvent printre călugări. Deseori. masonul deist Thomas Jefferson. al doilea preşedinte american. Poate că în mod mai i clar. Ea alcătuieşte cea mai evidentă distragere de la o viaţă spirituală centrată pe Hristos în Biserica ortodoxă. Printre persoanele educate. de vinovăţie. crescute în aşa-numitele denominaţiuni “evanghelice” ale protestantismului. aceste superstiţii distrag complet oamenii de la conştientizarea deplinătăţii harului Duhului Sfânt. Acesta este unul dintre motivele cele mai frecvente date de cei care se convertesc pentru faptul că părăsesc acele denominaţiuni şi devin creştini ortodocşi. Dr. mai responsabili decât oricare altă forţă din lume. numită “expiere”. Faptul că am auzit asemenea sentimente exprimate efectiv de mii de ori de către studenţi. Gheorghe Istodor sentimentul de teamă. John Adams. cât şi de către cei care au renunţat deja la creştinism în întregime. Pr. a formulat exact acest punct de vedere în corespondenţa sa cu cel de-al treilea preşedinte al Americii. ea este contrară doctrinei şi învăţăturii Bisericii creştine vechi şi a fost inventată numai la începutul timpurilor medievale. Nu am timp aici să vorbesc despre această doctrină şi despre modul în care se opune doctrinei creştine ortodoxe a mântuirii. nevindecate. şi adesea de tineretul protestant evanghelic profund credincios. împreună cu proprii noştri teologi şi fundamentalişti.

Creştinismul a fost redus la un program de “comportament corect”. A ajutat la subminarea obiecţiilor noastre faţă de avort şi a eforturilor noastre de a păstra căsătoria şi de a încuraja cuplurile tinere să facă un angajament ferm prin căsătorie decât să trăiască pur şi simplu împreună. Pr.Prof. că acest moralism făţarnic este folosit ca o armă pentru persecutarea şi hărţuirea altora. Gheorghe Istodor adevăr că Hristos a murit pentru a ne salva de Dumnezeu. şi trebuie să fie sprijinit prin transformarea bisericilor în centre pentru distracţii superficiale. subminează mărturia creştină referitoare la probleme sociale autentice. Univ. Acest cod legal este exprimat nu într-o moralitate adevărată. el nu asigură mijlocul spiritual de atingere a unei vieţi cu adevărat morale în Hristos. El este lipsit de viaţă şi de sens. ci în sistemul făţarnic şi arogant al moralismului mort. Dr. Totuşi. care poate că nu împărtăşesc interpretarea fariseică a comportamentului moralist exterior. Este clar. Una dintre cele mai mari forţe ale descreştinării societăţii cultivate şi educate e activismul politic fundamentalist. podvig) pentru transformarea interioară şi transfigurarea minţii şi inimii credinciosului. fie în mod tacit. la care s-au alăturat unii clerici ortodocşi. în special prin denigrarea posturilor Bisericii Ortodoxe şi prin descurajarea oamenilor de a respecta posturile. Chiar şi unii clerici ortodocşi din America de Nord resping acum. care este lipsit de elementul luptei interne (askesis. Ceea ce a făcut această doctrină pentru creştinătatea vestică a fost să reducă credinţa creştină la un cod legal de comportament corect. O primă reacţie a acestui activism este războiul împotriva ştiinţei moderne. fie deschis. şi nu reuşeşte să relaţioneze versiunea sa despre moralitate cu 78 . Aceasta i-a determinat pe mulţi să pună la îndoială întregul mesaj creştin. Chiar şi în aceste probleme sociale valide şi urgente. Acest război. aceasta se datorează faptului că moralismul mort vorbeşte în termeni de absolut. de “negru şi alb”. cu bază ideologică. argumentele sunt oferite din perspectiva unui sistem ideologic mai degrabă moralist decât dintr-o autentică perspectivă creştină. imnuri centrate pe sine care confirmă ipocrizia şi înlătură ideea luptei pentru transformarea persoanei interioare întrun model viu al moralităţii adevărate. conceptul de luptă spirituală pentru transformarea inimii. dincolo de orice contradicţie. În parte.

şi transdisciplinare”. Nr. În secolul al XII-lea. În Europa Evului Mediu (ca şi în creştinismul antic) n-au lipsit predicatorii care contestau anumite puncte de vedere ale Bisericii şi nici mişcări milenariste visând să întemeieze împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Mai mulţi reformatori „avant la lettre” se simţiseră chemaţi de misiunea readucerii creştinătăţii la valorile evanghelice. coordonatori Dr. lor de-a fi. Magda Stavinschi şi Pr. Dr. Studii inter. 9-19 79 . Să nu ne închipuim că Reforma protestantă din secolul al XVI-lea a ţâşnit pe teritoriul unui creştinism occidental monolitic. Univ. veşted. El cere abandonarea a ceea ce a fost etichetat aprioric ca “rău”. totul trebuie să fie văzut mai degrabă în nuanţe de gri. Pr. p. Doru Costache. şi fără să ofere un program constructiv de luptă spirituală. filosofice. Dr. Ceea ce reuşeşte aproape întotdeauna este numai îndrumarea comportamentului către împliniri ascunse. Editura XXI: Eonul Dogmatic. ei fac ateismul inevitabil în rândul unui număr mare de oameni cultivaţi şi educaţi194. Când creştinii fundamentalişti insistă asupra literalismului absolut în interpretarea biblică. Abordarea persoanei educate în epoca post – creştină. Bucureşti. Moralismul pe care tocmai l-am descris se regăseşte în toate fundamentalismele din lume: creştine. fără analizarea profundă a rădăcinilor şi cauzelor. fără să mai aştepte. La fel cum patriotismul este ultimul refugiu al ticălosului. în “Noua Reprezentare a Lumii. El ascunde adesea răutatea reală sub mantia religiozităţii şi promovează consecvent dictonul că ultrajul moral este o formă de confesiune involuntară. pe care îl prezintă ca parte a felului.Prof. aşa şi moralismul este ultimul refugiu al omului corupt şi rătăcit. islamice. 2005. Moralismul este un tip de religiozitate care caută să eticheteze şi să condamne comportamentul extern. Celălalt fel de fundamentalism la care ne-am referit mai sus pe scurt este literalismul biblic. Gheorghe Istodor realitatea vieţii şi cu lupta spirituală autentică. politice: toate au o formă de moralism mort. 4. negustorul Lionez Valdus renunţă la toată averea sa şi porneşte să propovăduiască. E urmat de alţi credincioşi 194 Arhiepiscopul Lazăr Puhalo. Este perfect evident pentru orice observator atent că nu există “negru şi alb” absolut în condiţia umană.

Dar grupuri husite îi vor supravieţui. o internaţională ecumenică a contestatarilor creştinătăţii constantiniene” (AmedeoMolnar). pe rămăşiţele vechii mişcări a valdensilor. Biserica s-a corupt. se uită adesea de existenţa. Calvin şi alte figuri celebre. îl înfruntă pe papă şi. în loc să meargă până la capăt cu raţionamentul demersului lor. Univ. un alt precursor.Prof. De fapt. în aceeaşi perioadă. a acceptat toate compromisurile cu puterea laică. în secolul al IV-lea. scrie Jean Seguy. p. Mişcările neo-protestante. din punctul de vedere al acestor contestatari. Preliminarii Ne preocupă neoprotestanţii şi sectele fiindcă. de data aceasta însă în Boemia. în 1415. prin prozelitismul lor. cotitura nefastă din istoria creştinismului datează din timpul domniei împăratului Constantin. vor rezista împotriva tuturor în văile din Piemont şi se vor alătura Reformei. Sectele. IV. Pr. Din acel moment. Toată lumea a auzit de Luther. biserica Ortodoxă 195 Jean Francois Mayer. reformatorii nu mergeau prea departe şi nu aduceau decât mici corecturi unei structuri ecleziastice corupte. şi unii şi alţii. Poziţii speciale. bisericile apusene. unul dintre ele străduindu-se chiar să „organizeze. În schimb. prigoniţi ca eretici. recunoscută şi privilegiată de stat. a altor personaje ce au înlesnit o Reformă radicală: în ochii acestor creştini. Gheorghe Istodor „ce se lipsesc de averi şi pun totul în comun. urmând pilda apostolilor”. Jan Hus. „Fenomenul reformator din secolul al XVI-lea poartă pecetea pluralului”. cum s-a văzut. 21-22 80 . cultul Bisericii Ortodoxe. la Constanţa. iar ea s-a îndepărtat tot mai mult de puritatea creştinismului primitiv. întorcându-se fără compromisuri la modelul Bisericii Noului Testament 195. Dr. credinţa tradiţională şi originală strămoşească. mesajul ei a slăbit: împărăţia ei a ajuns să fie a lumii acesteia. este ars pe rug pentru erezie. În multe secte creştine întâlnim şi astăzi această concepţie asupra istoriei. pun pe credincioşii ortodocşi neavizaţi în situaţia de a-şi părăsi comunitatea. Grupuri de valdenzi. învăţături deosebite sau obiecţii „biblice” ale unor neoprotestanţi vizează.

obiceiurile şi datinile acestui pământ. verificată. vom putea şti ce să răspundem şi vom preveni pe tineri şi pe credincioşii noştri asupra pericolului ce ameninţă credinţa strămoşească şi asupra încercării . neverificată. iar justificarea acesteia prin „texte” biblice este autoînşelare. evoluţia sau involuţia lor. necesară şi trainică a Bisericii Ortodoxe şi credulitatea sau „filozofia” religioasă la modă. trebuie să cunoaştem originea acestora. Cultul Bisericii Ortodoxe dovedeşte nu numai experienţa trăitorilor în Hristos. Mişcarea Baptismală 81 . fără rezervă. V.în ultimă fază . cine le-a trimis. de a ţine trează vigilenţa slujitorilor şi dascălilor noştri pentru a-şi da seama de abaterea unor reprezentanţi şi adepţi neoprotestanţi de la propria lor concepţie. Legea strămoşească. Experienţa dă siguranţa şi trăinicia. Având acest cadru. instabilitatea morală. impusă sau acceptată din interes. deci continuitatea firească aşezată pe temeliile trainice lăsate de Mântuitorul Apostolilor Săi şi transmise nouă prin succesiunea apostolică şi succesiunea în credinţă. Gheorghe Istodor nefiind părtaşă obiceiurilor lor şi nici angajată în disputele lor referitoare la credinţă. nemulţumirile. la cine şi de ce? Cunoscând ce vor. Vorbim de acestea pentru a pregăti pe tineri şi elevi şi pe credincioşii ortodocşi de a se apăra şi. vom înţelege „mişcările” neoprotestante şi sectare de astăzi şi sub multiplele lor aspecte. „Noutatea” credinţei nu este altceva decât înşelare. care le-a fost scopul. răspândirea lor şi mai ales momentele de pătrundere în ţara noastră: ce le-a favorizat. transmisă de la persoane suspecte. ci şi credinţa lor luminată. Dr. la învăţătură sau la mântuire. corifeii lor. iubirea lor nepătată. Pentru înţelegerea situaţiei de astăzi. prin „ucenici străini” de tradiţiile. Trebuie să facem totdeauna deosebirile între credinţa mântuitoare. ignoranţă. la cult. în acelaşi timp. Pr.de a ne abate de la obligaţiile noastre străbune. Univ. jertfa lor pentru aproapele.Prof.

În 1608 s-a mutat în Olanda. cu care a întemeiat prima Biserică Baptista. p. are rădăcini mai vechi. Numele de baptişti a apărut ca o porecla dată în batjocura de cei cărora li se părea caraghios ca oamenii în toată firea să facă atâta caz de importanţa botezului. cel botezat la vârstă adultă 196 197 http://ro. A fost primul care s-a autobotezat în 1609 şi apoi i-a botezat şi pe alţi 36. asemenea unui Martin Luther. Numai persoanele capabile să facă mărturisirea de credinţă sunt acceptate la Botez”197.org/wiki/Bisericile_baptiste. „sola fide”. Huntington. Dacă o afirmaţie esenţială a protestantismului este mântuirea prin credinţă. pentru începutul vieţii în Hristos. A studiat la Christ College. Eastern Orthodox and other Denominations în the United States. la memorialul morţii şi învierii lui Hristos. copii nu pot primi Botezul şi deci ei nu pot fi botezaţi. Pr. mişcarea baptistă nu îşi poate identifica un întemeietor unic. Univ. A murit în Amsterdam în 1612. atunci baptiştii au ajuns la concluzia logică ultimă. de a face o mărturisire de credinţă. baptiştii reduc afundarea în apă a omului care doreşte să devină creştin doar la aducerea-aminte. Pr. Gheorghe Petraru. Separated Brethren. site citat la 25. „Negând orice valoare sacramental-mântuitoare actului Botezului. 72. din însuşi numele pe care şi 1-a luat.04. Dr. din cauza persecuţiei declanşate de casa regală împotriva separatiştilor. teoria înrudirii anabaptiste şi teoria derivării din separatiştii englezi196. între 1594-1598. 102 82 . 2006.2009 William J. Whalen. „Baptismul a apărut în secolul al XVII-lea. Craiova. este inspirat direct din anabaptism şi menonism şi. când a trecut de partea puritanilor separatişti. p. a Survey of Protestant. Nu se cunoaşte data şi locul naşterii lui în Anglia. Anglican. Zwingli. Există trei teorii cu privire la sursa din care s-a desprins mişcarea baptista: teoria succesiunii neîntrerupte. Gheorghe Istodor Spre deosebire de alte mişcări religioase. John Calvin sau John Wesley. doctrina şi practica baptistă se leagă de un act fundamental pentru viaţa creştină. Cambridge. Unii istorici îl socotesc pe John Smith un astfel de întemeietor. după cum este uşor de observat. 1979. Dr. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. anume că fiind în imposibilitate de a crede. Editura Universitaria. după care a slujit ca preot în Biserica Anglicana până în anul 1606. anume Botezul.Prof.wikipedia. În urma acestui act săvârşit cu multă solemnitate. cu o participare impresionantă a membrilor baptişti.

Gheorghe Petraru.. 38-39).. I Petru 3. propriu-zis. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 103 199 Dr.” (Marcu 16. singurul mântuitor. Dr. ceea ce determină pe unii istorici baptişti să-şi revendice o origine mai timpurie decât cea de obicei recunoscută. 317. Univ. p. Chicago. la îndemnul Sfântului Apostol Petru: „Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul Duhului Sfânt. Botezul fiind pentru baptist mai curând o declaraţie personală de apartenenţă la comunitatea baptistă. The Christian Tradition. Botezul este un act solemn prin care o persoană ce s-a decis să urmeze lui Hristos primeşte „Botezul exterior”. (1300-1700). 9. căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe. Vol. Dr. maturi. au primit Botezul. „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui. Gheorghe Petraru. Chicago and London. Omul este astfel lipsit de harul Duhului Sfânt dat de „naşterea din apă şi din Duh” (Ioan 3. act ce de fapt nici nu aduce iertarea păcatelor. şi care face aproape inutilă scufundarea în apă. consideră că această mişcare reprezintă „reînvierea creştinismului primar”199. p. Gheorghe Istodor devine prin convertirea sa interioară un următor al lui Hristos. Deşi problematica Botezului la vârstă adultă este premergătoare baptismului şi se întemeiază pe interpretarea unilaterală a textelor biblice şi neînţelegerea actului de mărturisire a credinţei în complexitatea lui. 16. 1984. Editura Bisericii Baptiste Române. anume. înaintea baptiştilor şi alţi erziarhi au proclamat botezul adulţilor. I. Pr. Însă. când cei adunaţi la Ierusalim la sărbătoarea Cincizecimii ebraice. reactualizarea după secole a Bisericii dintru început. vol. Pr. totuşi baptiştii. Pr. baptiştii consideră că botezul poate fi administrat numai celor adulţi. p. Coroborat cu textul de la Sfântul Evanghelist Marcu. 1980. Istoria baptiştilor în România. care pot săşi exprime în mod conştient şi liber credinţa lor în Hristos. Alexa Popovici. Reformation of Church and Dogma. actul interior premergător ce poate dura până la vârsta adultă.Prof. 21). 3-5). IV. 103 83 . după ce prin pregătire specială a primit „Botezul interior” cu Duhul Sfânt198. p. acestea fiind anulate prin convertire. ca de altfel majoritatea sectelor. mişcarea 198 Jaroslav Pelikan. de la Cincizecime. 16) şi altele din Noul Testament (Fapte 22. pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru” (Fapte 2. A History of the Development of Doctrine. Dr.

nu este nevoie de preoţie sacramentală. Pr. deci. Arnold de Brescia şi valdenzii. semnul crucii este odios. Gheorghe Petraru. Deşi n-au preluat în întregime doctrinele teologiei anabaptiste (mai ales în ceea ce priveşte pacifismul şi non-rezistenţa. 104 201 Jean Francois Mayer. p. 22 84 . în nordul Franţei. Din gruparea anabaptistă au făcut parte fraţii elveţieni.Prof. Biserica adevărată este alcătuită numai din adepţii mişcării respective. primatul raţiunii asupra credinţei.17 au continuat teologia 200 Pr. autorul moral al refuzului de a boteza copiii poate fi identificat în persoana lui Petru Abelard (1079-1142). concretizată astăzi prin puzderia de secte-denominaţiuni în spaţiul creştin”200. credincioşii adulţi201.16). Unul dintre curentele reformatoare radicale a fost anabaptismul. Sectele. Dr. împotriva lui Anselm de Canterbury. Dacă aceşti premergători ai baptismului reprezentau oarecum aspectul practic al problematicii. respingeau pedobaptismul. Aceste atitudini şi concepţii s-au perpetuat peste veacuri şi s-au constituit într-o paralelă coexistentă şi parazitară Bisericii. care susţinea. numit astfel pentru că nu recunoştea botezul copiilor şi „reboteza”. Adepţii lui Petru Bruys. p. Teoria are o puternică confirmare în dovezile istorice. depunerea jurământului. Gheorghe Istodor anabaptiştilor în secolul XVI. multe dintre adevărurile doctrinare şi practicile cultice creştine consacrate care vor fi respinse ulterior şi de baptişti şi de alte secte creştine: tot ceea ce nu are temei în Sfânta Scriptură este lipsit de valoare. Dr. din anabaptişti (aripa radicala a Reformei din sec. petrobrusienii la începutul secolului XII. nu trebuie să se facă jurăminte. interdicţia de a ocupa un oficiu public şi anumite detalii legate de natura întrupării). cunoscut în formulele scolastice consacrate „intelligo ut credam” (înţeleg ca să cred) spre deosebire de „credo ut intelligam” (cred ca să înţeleg). în general. respingeau botezul copiilor. atitudine condamnată de un fost călugăr benedictin Henric de Lausanne. direct sau indirect. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. nu există Taine prin care credinciosul primeşte harul mântuitor. Univ. Corifeii mişcării de mai sus respingeau. Teorie înrudirii anabaptiste susţine că baptiştii se trag. baptiştii sec. huteriţii şi menoniţii (adeptii lui Menno Simon).

Prescripţiile biblice trebuie urmate cu stricteţe. tentat să recurgă chiar la mijloace violente pentru a grăbi venirea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ: este cazul grupului ce preia controlul oraşului german Minister şi instituie un regim teocratic. şi se poate înţelege lesne efectul revoluţionar al unei astfel de poziţii în contextul epocii.eu/ site citat la 25. se hotărăsc să se „reboteze”. În seara de 21 ianuarie 1525. Prima e cea a unui anabaptism militant. în ciuda nenumăratelor şi 202 http://www. Dr. disputa sfârşeşte într-o baie de sânge. adevăraţii creştini nu primesc nici să ocupe funcţii publice. din fidelitate faţă de Noul Testament.iosif-ton-mesaje. Refuzul oricărei întrepătrunderi între Biserică şi stat constituie.04. anabaptismul secolului al XVI-lea are o dublă imagine. Univ. Refuzul lor de a boteza copiii are consecinţe serioase: el implică faptul că Biserica trebuie să fie alcătuită doar din credincioşi convinşi. Autorităţile întâmpină anabaptismul prin măsuri represive încă de la naşterea acestuia: de-a lungul întregii sale istorii. lăsată în suflete de epopeea sângeroasă de la Minister. din moment ce este cu desăvârşire şi încăpăţânare paşnică. Dar o Biserică de „voluntari”. Reprezentat de grupuri de o extremă diversitate.2009 85 . de fapt. Aceşti primi anabaptişti nu se mulţumesc cu atât. unii credincioşi. a preoţiei celor din bănci şi a libertăţii religiei scoase de sub controlul statului şi reaşezata sub autoritatea unică a conştiinţei202. cu toată simplitatea. după un lung asediu. ce adună doar o parte a populaţiei. nici să poarte armele. comuniunea trebuie săvârşită fără ceremonial. ce-şi manifestă credinţa trecând prin apele botezului. oraşul cade în mâinile trupelor prinţului episcop şi ale aliaţilor săi. După opinia lor. totuşi complet diferită. Gheorghe Istodor credincioşilor care au primit botezul doar ca urmare a unei mărturisiri personale de credinţa în Iisus Cristos. când. Pr. chiar în punctele considerate secundare de către alţi reformatori: astfel. în casele credincioşilor. credinţa anabaptistă va avea numeroşi martiri. un alt punct de fricţiune cu Zwingli. aflaţi într-o divergenţă crescândă cu reformatorul Zwingli.Prof. Amintirea tristă. nu poate fi decât separată de stat. s-a răsfrânt adesea asupra celeilalte direcţii a anabaptismului.

Amişii duc astfel până la capăt refuzul de a se conforma lumii şi modelor sale. Totuşi. Astăzi. excelează în activităţile agricole. preot catolic din Ţările de Jos. Dr. Hostetler)203. Sectele.). cucerit mai întâi de ideile lui Luther. S-a străduit să organizeze comunităţile ce-i împărtăşeau credinţa. în acţiuni misionare în afara Occidentului. apoi de convingerile anabaptiste. S-au văzut grupuri de amişi scindându-se ca urmare a unor dezbateri privind adoptarea unei inovaţii (de exemplu introducerea unor mijloace de locomoţie motorizate). poate. ei s-au lansat încă din secolul al XIX-lea. născuţi din anabaptismul helveto-alsacian.Prof. Pr. 23-24 86 . Univ. Mennoniţii nu se mulţumesc să rămână credincioşi mărturiei lor de credinţă. Mennoniţii îşi datorează numele lui Menno Simons (1496 —1561). Rigorismul lor i-a despărţit de alţi mennoniţi în secolul al XVII-lea. Ei au ajuns la o concepţie diferită de cea a majorităţii oamenilor moderni. Mennoniţii.. datorită acestui fapt. de pacifism şi de simplitate biblică: după o perioadă de reculegere. şi se deplasează cu mijloace de transport trase de cai. asupra modului de a trăi în lumea de astăzi” (John A. Cu toate că nu recurg deloc la mijloace moderne (şi. amişii. „Amişii nu sunt nici rămăşiţe ale unei epoci apuse. „Ei sunt convinşi că un discipol adevărat al lui Dsus Hristos va fi recunoscut nu numai prin comportamentul şi prin vorbele sale. Mai cunoscuţi marelui public sunt fără îndoială amişii.. diversele ramuri ale familiei mennonite numără peste 700 000 de creştini în întreaga lume. am greşi dacă am rezuma aceste atitudini la un fanatism îngust: acest „purism” exprimă mai degrabă — şi nu fără oarecare dreptate 203 Jean Francois Mayer. nici tractoare. p. ci şi prin aspectul său exterior” (Stephen Scott). ei nu se mai întâlnesc decât în America de Nord (şi printre câteva sute de emigranţi din Paraguay). nici oameni ce-au greşit secolul. hutterienii continuă până în zilele noastre acest al doilea curent. Gheorghe Istodor crudelor persecuţii suferite. Se deosebesc în societate prin ataşamentul lor faţă de mode vestimentare de acum trei secole şi prin reticenţele faţă de „progres”: mulţi dintre ei nu folosesc nici maşini. în multe secte creştine au avut loc schisme din pricini pe care mulţi dintre noi le-ar considera drept amănunte lipsite de importanţă.

Câţiva dintre ei s-au hotărât să renunţe la proprietatea individuală: aşa au apărut hutterienii (de la numele lui Jacob Hutter. se ajunge inevitabil la concesii tot mai mari faţă de „lumea” cea rea. între alte puncte de vedere doctrinare. că Botezul trebuia oferit numai credincioşilor. viaţa morală a membrilor comunităţii să fie cât mai rigoristă. proprietatea. în sânul comunităţii. Declarându-se ferm împotriva serviciului militar. calea creştină impune lepădarea de propria voinţă. Gheorghe Istodor — conştiinţa vie că. Mărturisirea de credinţă anabaptistă arată.21). fără să fie plătit. „Dacă voieşti să fii desăvârşit. „Iisus a respins. Dr. În secolul al XVI-lea. fiecărui membru îi este încredinţată o muncă. a legilor care constrângeau libertatea de conştiinţă. arăta hutterianul Andreas Ehrenpreis în 1650. un sat în apropiere de Schaffausen. ars pe rug în 1536). în chip limpede. După multe incidente tragice. În toate aceste I puncte. în America de Nord204. deşi trebuiau să se supună autorităţii statale. Univ. pentru a te supune celei a lui Dumnezeu. vinde-ţi averea ta. nu aveau voie să ocupe vreo dregătorie politică şi socială. du-te. apoi. hutterienii au emigrat în secolul al XVIII-lea în Ucraina. în anii 1870. unul dintre membrii „Uniunii frăţeşti a copiilor lui Dumnezeu credincioşi şi botezaţi”.Prof. prin viaţa comunitară. comunitatea bunurilor. după aceea. Hutterienii caută să împlinească mesajul biblic în prescripţiile lui cele mai radicale. dar duc o viaţă simplă şi practică. vino şi urmează-Mi” (Matei 19. dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer. Dincolo de renunţarea la bunuri ce ne leagă de iubirea de „lume”. torturat şi ars pe rug la Bothenberg. unde s-au bucurat de o anumită libertate. care însă a fost prins. Oricine merge cu el nu poate păstra nimic personal”. frângerea pâinii trebuia făcută numai în prezenţa celor care au fost botezaţi. Confesiunea de la Schleitheim. iar aceştia. a jurământului de 204 205 Ibidem Ibidem 87 . Pr. o parte a anabaptiştilor prigoniţi sau retras în Moravia. concepţia hutteriană se apropie de spiritul ordinelor monastice 205. de asemenea. Hutterienii nu refuză folosirea mijloacelor tehnice moderne în munca lor. cedând într-o privinţă. a fost redactată de către Michael Sattler.

Bruno Wurtz. însă persecutaţi au ajuns şi în alte părţi ale lumii. a introdus poligamia. Pr. Gheorghe Istodor supunere faţă de principi. care. Creştinismul de-a lungul secolelor. Dr. şi emigrantul olandez Jan Matthys. 1. după căderea lui în luptă. p. precum Ungaria şi 206 Ioan Bunaciu. a proprietăţii particulare. 1994. Pr. 1987. p. Dr. Jaroslav Pelikan. dar şi prin mişcările ţărăneşti expresia concretă a acestora fiind războiul ţărănesc german din 1524-1525 condus de Thomas Muntzer. anabaptismul.. p. Cairns. „Dieta de la Worms din 1535 a hotărât să desfiinţeze experimentul de la Munster. Editura Ştiinţifică. Doctrinele principalelor secte ale creştinismului contemporan. Propoveduirea în Bisericile creştine baptiste. Italia septentrională. anabaptiştii au trecut la transpunerea în practică a cestor principii. 288-291. conduse iniţial de Iacob Hutter (1536). P. anabaptismul răspândit şi în Elveţia. Univ. prin comunitatea de la Munster. 1992. Ovidiu Drâmba. 15-25. un regim teocratic care suprima proprietatea şi regla viaţa personală a membrilor proprii până în cele mai mici detalii. Bucureşti. 1988. p. a impozitelor. Istoria culturii şi civilizaţiei. autodeclarat profet al comunităţii. O istorie a Bisericii creştine. cf. a taxelor. 106 88 . Conducătorii comunităţii de la Minister au fost lutheranul Rotmann. brutar. Tirol. anabaptiştii au reuşit să creeze la Muntzer „comunitatea celor aleşi”. religios. cit. revendicativ. 1976. jocurilor de noroc. Arad. manifestându-se apoi pacifist. Astfel. luxului. Germania meridională. op. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. p. 296-300. datorită numărului mare de femei necăsătorite din Munster şi. Grupuri din Germania şi Moravia. care s-a rebotezat şi a trecut la anabaptişti. atât în plan religios. a alcoolului. Boemia şi Moravia. au continuat un mod de viaţă comună. 315-318. Earle E. 135-136. al cărui loc este preluat. Societatea Misionară Română.Prof. reuşind să convertească pe unii la programul ideologic ce includea comunitatea bunurilor şi ideea împărăţiei de o mie de ani. se constituie în temelia pe care s-a clădit antipedobaptismul modern” 206. David. spirirualcontemplativ. Călăuză creştină. 18-24. la constituirea unui model socio-politic de organizare umană în contextul tulbure al vremii. „Expresie a Reformei radicale. Gheorghe Petraru. de către Jan van Leyden. Timişoara. autoproclamat „regele Sionului”. el însuşi căsătorindu-se cu 17 femei. IV. având ca model pe unii dintre patriarhii Vechiului Testament. vol. Bucureşti. p. p. radical şi păgubitor psihic şi social. predicator entuziast.

000 în S. în secolul trecut. de atmosfera spirituală din acest spaţiu. Mişcarea îşi are originea în Olanda. Mennoniten în Okumene Lexicon. la Germantown (Pennsylvania). congregaţioniştii).S.Prof.000 în India.R. 20. Fils d'Abraham. practicând agricultura în comun Mennonismul poate fi considerat tot o formă de anabaptism însă mai moderat şi fără dimensiunea socială radicală pe care o cunoscuse comunitatea de la Munster. p. Dr.S. Frankfurt am Main. Bewegungen. de care se leagă începuturile acestei secte creştine. refuzul prestării jurământului. dar mai ales. refuzul Botezului copiilor. Cei care l-au urmat au renunţat la denumirea de anabaptişti din raţiuni de securitate. Edition Brepols. Panorama des communautes juives. toleranţa religioasă şi.. Pe de altă parte. a fost influenţată în emigraţia acestuia în Olanda. 107 89 .000 în Canada. Mennoniţii administrau Botezul prin stropire. Goertz.”207. În 1663 ia fiinţă prima comunitate mennonită din S. Gheorghe Petraru.U. nu prin afundare în apă. în America de Nord (Dakota de Sud) şi Canada (Manitoba). 1987. LembeckKnecht. mennonismul a constituit spaţiul favorabil apariţiei Baptismului propriu-zis. H. diversitatea teologică a diferitelor direcţii din noua Biserică (episcopalienii. independenţii. chretiennes et musulmanes. Astăzi există în lume 1. organizând comunităţi mennoniste în Olanda sau Germania.A.A. unde sunt cunoscuţi şi astăzi sub numele de luttheriţi. având în vedere persecuţiile şi decimările la care au fost supuşi aceştia.000 în Germania etc. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Pr. Religionen.U. 1987. 148-151. p. Dr. 800-803. firesc. Kirchen.5 milioane de creştini mennoniţi dintre care 350. unde Menno Simons (1496-1561) a îmbrăţişat opiniile anabaptiste renunţând la calitatea sa de preot romano-catolic în 1536. Menno Simons a făcut mai multe călătorii. Gheorghe Istodor Ucraina.J.000 în Zair.. cf. şi în comunitatea lor erau adepţii unor principii între care amintim refuzul serviciului militar.. pentru că personalitatea lui John Smyth. puritanii. apariţia baptismului trebuie legată de atmosfera generală a Occidentului protestant de la începutul secolului al XVI-lea: Reforma din Anglia (1534) de sub Henric al VIII-lea şi conflictul noii Biserici Anglicane cu Biserica Romano-Catolică. menoniţilor li s-a acordat libertate religioasă în Olanda. Pr. Univ. 152. persecuţiile la care erau 207 Joseph Langton. 140. 120.000 în ţările fostei U. În anul 1676. p. „O verigă între anabaptism şi baptism. 150.

Prof. care practica Botezul prin stropire şi susţinea. 102-108 90 . c) Formula antibiblică a săvârşitorului: eu te botez! Pe la 1900 s-au cristalizat următoarele principii: autoritatea divină a Bibliei. la Amsterdam. baptiştii liberi. în 1612. baptiştii cuvântului. Thomas Helwys (1550-1616) şi adepţii săi au întemeiat la Londra. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. între care Thomas Helwys şi John Murton. Dr. baptiştii unitarieni. necesitatea unei experienţe personale cu Dumnezeu pentru omul care devine membru al Bisericii. în 1612. apărut în 1606. influenţaţi de mennonism. baptiştii cufundători. un Botez nou. unde a fost adus. din comoditate. Între aceştia se numără şi grupul congregaţionist de la Gainsborough. Baptismul s-a structurat puternic în America. 1618. care. Gheorghe Istodor supuşi unii dintre dizidenţi. prima comunitate baptistă. Doctrina arminiană a fost condamnată la Sinodul de la Dordrecht. care pot înţelege 208 Arminienii era adepţii teologului Iacob Arminius (1560-1609). între care cele mai importante sunt următoarele: baptiştii celor şase principii. în 1633. baptiştii frăţietăţii etc. Trebuie înţeles că baptismul a apărut din dorinţa de a repara unele greşeli doctrinale şi liturgice romano-catolice: a) Botezul prin stropire şi turnare. a emigrat în Olanda. John Smyth şi alţi adepţi ai grupului său. Întorcându-se în Anglia. care manifestau şi o toleranţă largă faţă de toate confesiunile. sub conducerea lui John Smyth (1554-1612). au primit. b) Despărţirea Botezului de Mirungere (confirmare). în 1639. p. este cunoscută sub numele de baptiştii generali. baptiştii de ziua a 7-a. baptiştii s-au constituit în mai multe grupări. de către Roger Williams. prin stropire cu apă. Cu toată aparenta unitate dată de denumirea generică. Această primă comunitate. în Olanda. Pr. Gheorghe Petraru. Dr. Pr. reconsiderând aspectul libertăţii umane şi mărturisind că Hristos a murit pentru ca toţi oamenii să se mântuiască. administrarea botezului numai adulţilor. Univ. în comunitatea baptistă a lui Henry Iacob. care au început să boteze prin afundare” 208. în ceea ce priveşte doctrina teologică. Din grupul baptiştilor generali s-au desprins baptiştii particulari. în 1607. care a contestat concepţia predestinaţiei absolute a lui Jean Calvin. La Amsterdam. idei arminiene.

. nesocotirea obiectelor sfinte: cruce. Pr. amintiţi-vă că ea este Evanghelia străveche a martirilor. Dr. Gheorghe Istodor semnificaţia acestuia. Baptiştii. din respectul pentru libertatea individuală care este cea mai importantă pentru baptism. f.. 42-43 Mărturisirea de credinţă baptistă de la 1689. reţinerea a două simboluri (Botezul şi Cina comemorare). Trebuie să menţionăm că au apărut mai multe mărturisiri de credinţă baptiste dintre care una mai importantă este cea din 1689. spre deosebire de copii care nu sunt conştienţi de primirea botezului etc. care. a. Mai presus de toate ea este adevărul lui Dumnezeu pe care porţile iadului nu îl pot birui.209 „Deşi baptiştii au mai multe mărturisiri de credinţă. aceasta spun ei. a celor care au mărturisit-o. David. Mai presus de toate trăiţi în Iisus Hristos. exemplul vostru să vă împodobească crezul. acordând crezare numai învăţăturilor pe care El le-a dat şi fiţi stăpâniţi de Duhul Sfânt. înlăturarea Sf. printre alte învăţături afirmă următoarele: „Nu vă ruşinaţi de credinţa voastră. tăgăduirea Sf. totuşi ezită în structurarea unei doctrine unice. Dr. Pr. Fecioare. administrarea botezului numai adulţilor care pot înţelege semnificaţia acestuia. Prof. p. Vieţile voastre să fie o podoabă a credinţei voastre. . au concepţii comune: Credinţa (credulitatea) în Iisus. Sectologie. umblaţi în El. unitare în fond. Ţineţi-vă cu putere de cuvântul lui Dumnezeu care vă este arătat aici”210.Abia pe la 1900. p. Baza doctrinară. moaşte. a reformatorilor şi a sfinţilor. cinstirea Duminicii şi unor sărbători. Dr. ca toate sectele apărute înainte sau după mişcarea. icoane. spre deosebire de copii.Prof. îngerilor. baptismală.. sfinţilor. Gheorghe Petraru. 113 91 . Petru I. Tradiţii (menţinând „tradiţia” istoria cultului). Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Univ. Biblia (traducerea lor). s-au cristalizat câteva principii: autoritatea Bibliei. necesitatea unei experienţe personale cu Dumnezeu pentru omul care devine membrii al comunităţii baptiste. care nu sunt conştienţi de primirea botezului etc. 209 210 Diac.

„Ordinarea” acestora se face prin punerea mâinilor.Prof. confesiunea aceasta fiind reeditată în 1855. Omul păcătos prin naştere se poate mântui dacă îndeplineşte două condiţii: pocăinţa şi credinţa. trupul său e făcut din ţărână. Fiul şi Sfântul Duh. Pastorul se îngrijeşte de supravegherea. 6. Păcatul este universal. 7. 3. Gheorghe Istodor După unii istorici. spiritual. fie în acţiune. al celor salvaţi. Naşterea din nou este regenerarea vieţii. adică al celor care au crezut în Hristos şi au fost „născuţi din nou”. Păcatul. El răspunde de faptele. înzestrarea cu o dispoziţie deosebită care cuprinde intelectul. Mântuirea este scăparea omului de sub urmările păcatului. care e gratuit. Păcatul este lipsa de conformitate faţă de legea morală a lui Dumnezeu. Nu-şi poate ava mente. 5. sentimentele şi voinţa. Redăm din Mărturisirea de credinţă a Cultului baptist punctele doctrinare mai importante. 8. Dr. când au căpătat libertate deplină în Anglia. păstorirea şi cârmuirea 92 . Biserica cuprinde totalitatea credincioşilor din toate timpurile. Ca toţi sectanţii din România. fie în dispoziţie sau atitudine. prin fapte bune. iar natura spirituală e din Dumnezeu. susţinătorul tuturor lucrurilor. Tatăl. 1958 şi 1966. 4. omul nu se poate ascunde. Pr.. întreit în persoane. Nu e o organizaţie pământească „vizibilă”. Se pare că prima confesiune de credinţă baptistă a fost adoptată în 1689. după cum afirmă teologii baptişti... Mântuirea se dă prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul. Ademenit de diavol. şi baptiştii folosesc traducerea tendenţioasă a Bibliei britanice de Dimitrie Cornilescu. omul nu a ascultat porunca lui Dumnezeu şi astfel au intrat în lume păcatul şi blestemul. Scriptura este inspirată de Duhul Sfânt. 2. Univ.. este cuvântul lui Dumnezeu scris. vorbele şi gândurile lui. Slujitorii cultului sunt de două categorii: pastorii şi diaconii. ca să-şi acopere trecutul vinovat. confesiunile de credinţă au fost stabilite în diverse locuri şi date. Omul este creat de Dumnezeu. iar consecinţa acestuia este moartea spirituală. baptiştii nu au un Crez oficial. ci organismul viu. 1.

Disciplina în biserică se asigură prin măsuri ca: mustrare. n. Ea este exprimarea directă. n. Ziua Domnului . de aceea nu este nevoie de cărţi de rugăciuni. aceasta o face numai sângele lui Hristos. a) Botezul se săvârşeşte prin afundarea în numele Treimii. Cina se poate lua de către toţi aceia ce şi-au mărturisit credinţa în Hristos şi au fost botezaţi. Botezul se săvârşeşte numai la majorat. Nu există sărbători închinate sfinţilor. Dr. 93 . Pentru ca cineva să poată fi botezat. Univ. 13. 11.. Acestea nu sunt taine (subl. sfinţită de Dumnezeu prin învierea Fiului Său. pentru om. n. se compune din pâine şi vin. Viaţa de apoi – Până la venirea lui Hristos există o stare intermediară (subl. credinciosul are datoria de a se cerceta pe sine.purgatoriu?!). El este simbolul înmormântării omului vechi şi al învierii omului nou. întrucât nu pot mărturisi că au îndeplinit aceste condiţii. Rugăciunea este starea de legătură intimă a omului cu Dumnezeu. Pr. ea e universală (subl.). „Preoţia” nu formează o clasă specială. După judecata de apoi cei mântuiţi vor moşteni viaţa de veci în fericirea cerească. Gheorghe Istodor spirituală.să se pocăiască şi să creadă. Diaconii ajută pe pastori în a administra bunurile materiale ale bisericii şi iniţiază acţiunile filantropice. el trebuie mai întâi să primească mântuirea . Are caracter come morativ. Nu are calitatea iertării păcatelor. b) Cina Domnului — simbolul morţii lui Hristos. 12.). ci o calitate pe care o are fie care credincios. ridicarea drepturilor şi excluderea din biserică a celor care s-au abătut de la concepţia baptistă prin atitudine sau fapte. Când primeşte cina. fără alt mijlocitor. neamestecate. . iar cei nemântuiţi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu în chinul veşnic.. 9. Simbolurile Noului TestamentBiserica noutestamentară are două simboluri: a) Botezul şi b) Cina Domnului. nu sunt admişi pentru botez. este doar comemorarea iertării păcatelor prin jertfa lui Hristos.Prof. Nu are calitatea de a curaţi păcatele. 10.Duminica este ziua de adunare. Copiii. Fiecare credincios e „un preot” şi are dreptul de a se apropia de Dumnezeu prin Iisus Hristos.

Alte concepţii – sunt comune tuturor mişcărilor religioase211. Invazia sectelor. aceea. 15. Univ. şi de aceea baptiştii refuză orice tradiţie bisericească cu normă de viaţă creştină. vol. Raportul cultului cu societatea este conceput în sensul că statul este de la Dumnezeu. 2. îl săvârşesc prin cufundare. David. Acceptă preoţia universală şi nu aprobă patronajul altei atribuţii. Petru I.. de aceea. 17. Divorţul este admis numai în caz de adulter dovedit sau de părăsire a căminului.. Baptiştii admit în comunitatea lor numai pe cei care în mod conştient şi liber se decid pentru Hristos. De fapt această 211 Diac. respectiv preoţia sacramentală. ordinii şi pentru pedepsirea răufăcătorilor. „Sfinţenia” se obţine prin lucrarea progresivă pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Gheorghe Istodor 14. 16. Ei consideră comunitatea locală ca independentă şi reprezentare a suprastructurii ecclesiale care este inevitabilă ca organizare. 3. I. Pr. 105-107 94 . în viaţa celui salvat. 6. ci doar pe purtătorul duhului harismatic al autorităţii învăţătoreşti. Botezul copiilor mici care nici nu cred nici nu mărturisesc credinţa lor nu-1 consideră Botez şi de. Dr. Baptiştii înţeleg botezul ca moarte conform cu textul biblic din Epistola către Romani 6 a Sf. adică numai cu credincioşii (baptişti). „Baptiştii revendică libertatea conştiinţei creştine şi de aceea cer despărţirea Bisericii de Stat. Prof. Scriptura este unicul îndreptar pentru credinţă şi viaţă. 5. fiind investit cu putere pentru păstrarea dreptului.Prof. Cuvântul lui Dumnezeu îndeamnă la supunere faţă de legi. există anumite principii baptiste fără de care nu se poate înţelege esenţa acestui grup creştin. Creştinii trebuie să încheie o căsătorie numai în Domnul. Apostol Pavel şi. p. admit rebotezarea. Totuşi. se botează pe baza mărturisirii de credinţă şi se antrenează în disciplina comunităţii. 4. Dr. ca şi a celorlalte secte creştine şi care pot fi enunţate astfel: 1. Căsătoria este orânduită de Dumnezeu.

op. Pr. 1977. Biserica. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România.. nici nu poate judeca între Dumnezeu şi om. Denton Lotz. suma tuturor baptiştilor. e doar un rege pământesc. comitetul de conducere. Gheorghe Istodor libertatea individuală este fundamentală în viziunea baptiştilor care au ca principiu o Biserică liberă într-un Stat liber. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. p. Meister. pastorul. Însă. p. şi nu este organizaţie pământească vizibilă. turci sau evrei. De aceea. p. ori altceva. ci „societatea credincioşilor în Domnul nostru Iisus Hristos”. 119-123.. Pr. un factor de contestare şi de disoluţie a Bisericii. p. Gheorghe Petraru. în acest sens putem consemna crezul pionierilor baptismului. 1991. 86-88. Astfel Th. Helwys scria împotriva regelui Angliei: „Stăpânul nostru. p. Deşi formată din mai multe grupări. cit. al celor care au crezut în Iisus Hristos şi au fost născuţi din nou. Berlin New-York. 72. -are = a tăia). ceva tăiat dintr-un întreg. nu aparţine puterii lumeşti să-i pedepsească”. spiritual al celor mântuiţi. noua comunitate este de fapt o rupere de Biserică. regele nu va răspunde pentru aceasta. Gheorghe Petraru. Este o sectă (verbul latin: seco. 629-630. p. C.care nu este uniunea. Baptisen în Okumene Lexikon. Fie ei eretici. se poate spune că „libertatea religioasă şi libertatea conştiinţei caracterizează pe baptişti mai mult decât ceea ce cred ei despre Taina Botezului căruia îi neagă caracterul sacramental în favoarea unei interpretări simbolice baptistul prin botez fiind creştinul care este un următor al lui Iisus Hristos şi un membru al comunităţii locale. „Mai important decât Botezul este comunitatea. religia oamenilor faţă de Dumnezeu este între Dumnezeu şi ei înşişi. care se autodefineşte ca baptistă”213. ci Biserica este oriunde acolo unde un grup de credincioşi se numesc ca Biserică pe baza unei mărturisiri de credinţă personale. Walterde Gruyter. Pr. de structura comunităţii şi organizarea ei. Apartenenţa lor la Biserica universală nu este legată de botezul baptist. . Univ.Prof. Baptists în Dictionary Ecumenical Mevement. în Iisus Hristos. 212 Friedrich Heyer. Konfessions-Kunde.Biserica universală . 115 95 . Geneva. Dr. ci organismul viu. Biserica este totuşi în El. regele. 115 213 William J. Grand Rapols. Roger Williams spunea că „omul nu are nici o putere de a face legi care leagă conştiinţa” 212. organizate în diferite chipuri şi răspândită pretutindeni în lume. Whalen. Dr. Dr.

Pr. ci este o comunitate exclusiv a credincioşilor renăscuţi în mod personal. traducere de Ihor Lemnij. p. Pr. Hristos este Mântuitorul personal şi aflarea lui în mod direct. moartea şi învierea lui Hristos care premerge Cincizecimea. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. potrivit pretenţiei oricărui „ales”. Gheorghe Istodor Chiar dacă membrii acestei comunităţi se consideră pe ei înşişi Biserica. aceasta nu mai este o instituţie cu scopuri supranaturale care cuprinde şi pe cei drepţi şi pe cei păcătoşi. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Gheorghe Petraru. de dăruire absolută lui Hristos şi care a marcat din temelii istoria şi cultura lumii se datorează. revelaţiei individuale. Citirea Bibliei. Structurarea noii comunităţi. Bucureşti. renăscuţi spiritual şi devin fraţi ai lui Hristos în adevărata Biserică ce reeditează unicitatea în istoria mântuirii a Cincizecimii”214. Humanitas. 116 96 . paralele Bisericii este consecinţa unui act subiectiv uman. în mod automat produce această „renaştere” şi „trezire” personală care uneşte cu Hristos şi toţi cei care împărtăşesc o astfel de experienţă sunt treziţi personal la Dumnezeu. devoţiune ce consideră creştinismul centrat pe persoana lui Hristos prin convertire personală. de exemplu. această concepţie ecclesială este una fundamentalistă. „De fapt. Credinţa în sensul tezaurului de învăţături mântuitoare şi harul divin trec în plan secund şi nu sunt hotărâtoare. Dr. lume care a înregistrat pentru conştiinţa şi spiritualitatea creştină modele de sfinţenie. generat de emoţionalitate şi nu consecinţa unui act divin întemeietor. postfaţa de Ioan Mihăiescu. Fundamentalismul este definit în general ca acea direcţie devoţională intensă faţă de cuvântul Bibliei. respectiv jertfa. 1993. Această modalitate nouă de înţelegere ecclesială. determinante pentru mântuire. momentul incipient al istoricitătii Bisericii care penetrează şi umple timpul şi spaţiul uman spre a-1 face mediu al împărăţiei lui Dumnezeu. p. iluminării prin lucrarea nemijlocită a lui Dumnezeu asupra individului uman. Dr. prin revelaţie personală. trecând cu buretele peste istoria Bisericii care este realitatea prezenţei şi lucrării efective a lui Hristos prin Duhul Sfânt în lume.Prof. elimină condiţionarea istorico-ecclesială şi teologico-spirituală a Revelaţiei ceea ce 214 Max Weber. pentru mântuirea lor. 148-152. Univ. pentru apartenenţa la Biserică. pentru viaţa în Hristos.

anticulturale. Bellarmin.1. 175. mergând de la cele mai conservative până la cele mai liberale. Cu toate acestea. Pr. de culturile care au receptat şi au dat un profil propriu Evangheliei. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Baptiştii ecumenici tolerează un mare spectru de convingeri. Mişcarea baptistă contemporană poate fi împărţită în trei curente majore: baptiştii ecumenici. Gheorghe Petraru. sunt foarte militanţi pentru unirea tuturor bisericilor creştine din lume şi a tuturor celorlalte forme de spiritualitate religioasa în mişcarea ecumenica. Grubler Enthusiasten. Dr. Disidenţe baptiste De ce exista mai multe feluri de baptişti? Chiar dacă au atâtea lucruri comune. 1989. Paris. V. Termenul de fundamentalism este de origine anglo-saxonă şi trebuie localizat în mediul teologic american de după 1910 când au apărut cele 12 volume intitulate „The Fundamentals” ce cuprindeau 90 de articole redactate de mai mulţi teologi ce refuzau orice compromis cu modernitatea. 473 cf. prozelitismul sectar se manifestă viguros şi cu o intenţionalitate redusă la efemer şi terestru. Quell Verlag. baptiştii evanghelici conservatori şi baptiştii fundamentalişti.Prof. mulţimea de biserici baptiste răspândite în toate ţările lumii civilizate cunoaşte o mare varietate în specificul crezului şi în manifestare. p. cu liberalismul teologic specific unor curente ale lumii protestante şi care dădeau mărturie despre infailibilitatea absolută a Bibliei. 1. 1992. 126-127. 215 Jared Wicks. Pr. expresie literară a adevărului divin”215. p. Interpretarea fundamentalistă a creştinismului capătă şi conotaţii milenariste. cu ignorarea spiritualităţii şi a etosului local. aşa cum le arata şi numele. 1994. Fondamentalisme în Dictionnaire de Theologii foundamentale. Cerf. Kurt Hutten. p. Seher. Bucuresti. Ei accepta membralitatea deschisă (fără frecventarea consecventa a serviciilor divine). antisociale. un refuz al lumii. p. Dumnezeu îşi ia revanşa. Univ. Stuttgart. al realităţii şi refugiu în imaginar şi oniric. manifesta un interes deosebit pentru pace şi pentru respectarea drepturilor omului în ţările lumii. Ed. Gheorghe Istodor explică atitudinea ostilă faţă de Tradiţia Bisericii. Gille: Kepel. Dr. dualiste. 113-117 97 . antiştiinţifice. Artemis. au tendinţa de a fi mai degrabă liberali în probleme legate de moralitate şi de ordine socială şi. Montreal.

pericolul care-i paste pe baptişti este acela că încep să nu se mai deosebească de alte biserici evanghelice conservatoare. Baptiştii fundamentalişti. bisericile istorice căuta să-şi recapete statutul de biserică naţională. 3. baptiştii evanghelici se pronunţă împotriva ecumenismului mondial. Pr. Şi iată de ce sămânţa pusă de 98 . adopta un standard înalt de moralitate. cinstei şi hărniciei. au tendinţa de a fi dispensaţionalişti şi premilenişti în teologie. ei sunt aliaţi forţelor conservatoare care pun accent pe responsabilitatea individului în faţa societăţii şi pe valorile muncii. cât şi peste hotare. cât şi în sfera publica. Totuşi. Baptiştii aflaţi în cea de a doua şi cea de a treia categorie pun un accent deosebit pe activităţi misionare. fundamentaliştii rup orice fel de cooperare în clipa în care simt că o astfel de biserică întreţine legături şi cu biserici considerate liberale. În tarile democratice şi pluraliste. în democraţiile imature. majoritatea bisericilor baptiste din lume se încadrează distinct într-una din cele trei categorii menţionate. atât în tara de baştină. Dr. cu statut privilegiat şi cu pretenţii de protecţie şi suport din partea Statului). Tendinţe contemporane.Prof. Gheorghe Istodor 2. cea mai mare ameninţare la adresa identităţii distincte a baptiştilor nu vine nici de la mişcarea ecumenică şi nici din cauza persecuţiei din partea bisericilor naţionale majoritare (cu excepţia bisericilor baptiste aflate în fostele tari comuniste. 4. În cazul din urmă însă. În problematica sociala. proclamând imperativul unui înalt standard de moralitate. Ei au vederi profund conservatoare în sfera activităţii publice şi nu sunt gata de colaborare decât cu alte biserici fundamentaliste sau cu biserici evanghelice conservatoare. şi sunt gata să duca spiritul separatist la extrem. trecând de la separarea de Stat la o anumita nuanţă de separare fata de societate. militează activ împotriva teologiei liberale. Bineînţeles că există biserici baptiste care se încadrează undeva între gruparea evanghelică şi gruparea fundamentalistă. unde. Univ. pe care-l denunţă drept o periculoasa formă de compromitere a adevărului creştin. Paradoxal. Baptiştii evanghelici conservatori sunt grupul cel mai numeros şi activează sub un cadru de referinţă teologic conservator. Cu toate ca multe astfel de biserici cooperează în plan local sau internaţional cu alte biserici cu convingeri asemănătoare. atât individual.

000. Pr.com/athens/delphi/5647/rel46. mulţi membri ai acestora fiind persecutaţi. Dr. Univ. Thomas Helwys şi John Murton. în care multe din distincţiile tradiţionale. bisericile baptiste au început să scoată din numirea lor oficiala numele de baptista. 1612 au întemeiat la Londra prima comunitate baptistă. Întemeietorii baptismului s-au refugiat din Anglia în Olanda. În atmosfera generală a Occidentului începutului secolului XVII. populaţia secolului 20 tinde să creeze un sat global.New-York. „Începuturile baptismului se leagă de numele lui John Smyth. congregaţioniste. Din rândul acestora ia 1633 s-a desprins gruparea baptiştilor particulari condusă de Henry Iacob. marcat de reforma Bisericii din Anglia (1534) şi conflictul ei cu Biserica RomanoCatolică. la Amsterdam. care manifestau o larga toleranţă faţă de toate confesiunile creştine. Continentul american va reprezenta aria de dezvoltare şi structurare a acestui curent sectar creştin care numără astăzi aproape 70. Gheorghe Istodor Reformă şi de separatiştii secolului 17 a încolţit în secolele care au urmat şi a dus la apariţia unor biserici profund evanghelice în crez şi în manifestare.000 de adepţi dintre care peste 35. s-au refugiat în spaţii politice şi religioase mai liberale. în care Biblia este studiată şi respectată cu aceeaşi ardoare care a caracterizat creştinismul primelor secole. daca nu vor dispare cu desăvârşire. episcopaliene.04. 216 http://www. pierzându-şi din semnificaţia iniţială. independente. În America. ei au primit al doilea botez. puritaniste. Tradusă în majoritatea limbilor de circulaţie. Din dorinţa de a colabora masiv cu aceste biserici la evanghelizarea comunităţii şi a lumii.000 botezaţi. Biblia nu mai este astăzi apanajul exclusiv al clericilor. Deşi au ca deviză sintagma “nici un întemeietor uman. de diversitatea teologică a noilor orientări creştine. ci a ieşit din nou în arena publică. baptismul are ca iniţiator pe Roger Williams. influenţaţi de menonism.Prof. un protestant non-conformist care în 1639 implantează secta în Rhode Island . În 1607. aceea a baptiştilor generali. pe alocuri.htm site citat la 25.000. adunând în jurul ei o noua generaţie216. în acest secol informatic. Marele număr de creştini care au ieşit din structurile bisericilor istorice formează. În condiţiile unei extraordinare mobilităţi sociale.2009 99 . cel puţin se vor estompa.geocities. biserici ale comunităţii. iar întorcându-se în Anglia în.

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
nici o autoritate umană, nici un crez uman” 217 iar prin spiritul congregaţionist afirma autoritatea supremă a comunităţii locale, baptiştii şi-au formulat propriile lor mărturisiri de credinţă, importante fiind cele din 1677 de la Londra, apoi în 1689, Mărturisirea de credinţă de la Philadelphia 1707, şi cea de la New Hampshire, 1832, care lăsând în plan secund doctrina calvinistă a predestinaţiei insistă pe “angajarea personală a adulţilor”, pe autonomia comunităţilor locale faţă de stat şi de orice structură ecclesială”.218 Se prezintă ca un conglomerat de alianţe şi dizidente care se combină şi se divid dând naştere multor curente divergente în interiorul ei. Primii baptişti au venit din Anglia în secolul XVII, iar prima congregaţie pe pământ american apare în 1707. După o perioadă de organizare înfiinţează în 1832 Societate de misiune iar în 1837 Societate biblică. În 1845, Baptiştii se divizează datorită problemei sclaviei în Convenţia de Nord şi cea de Sud. în 1880 apare prima biserică baptistă a negrilor, cu numele de National Baptist Convention USA Inc. În paralel cu acestea au fost aduse din Europa şi alte curente baptiste ca Discipolii lui Hristos fondată de fraţii Crapbell, pastori prezbiterieni emigraţi în SUA la începutul secolului XIX, una din bisericile baptiste foarte active misionar şi astăzi. Din cele 77 de grupări din cadrul mişcării baptiste actuale cele mai importante alianţe sunt: Baptist World Alliance are 32 de milioane de membrii în întreaga lume, în 94 de ţări fiind implicată astăzi mai ale în Federaţia Rusă. În 1905 a luat fiinţă Alianţa Baptistă Mondială ce este alcătuită din baptiştii de pretutindeni, având centrul la Washington, susţinând o misiune creştină mondială, de fapt un nou model de creştinism împotriva Bisericii şi ierarhiei ei sacramentale, atitudine ce este caracteristică tuturor sectelor. De aceea baptiştii practică un prozelitism corosiv în spaţiile creştine printr-o strategie dublă cum arată pastorul Alexa Popovici, de infiltrare şi de consolidare. Astfel, fiecare baptist, pentru a nu rămâne o „slugă leneşă” şi “pom neroditor”, are datoria de aduce la
217 218

Gheorghe Petraru, op.cit., p. 240; William J. Wahlen, op.cit., p. 71 Gheorghe Petraru, op.cit., p. 240; Joseph Longdon, Films d’Abraham. Panorama des communantes juives, chretiennes et musulmanes, Brepols, 1987, p. 54

100

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
comunitate cel puţin “un singur snop” în viaţa sa. În România baptismul a pătruns prin maghiarii din Transilvania. American Baptist Church în the USA cunoscută şi ca Asociaţia baptiştilor din Nord. În 1972 pornesc o puternică campanie misionară, de când şi-au mutat birourile la Valley Forge Pennsylvania. În 1996 raportau 1,5 milioane de membrii în 5800 de congregaţii, 7 universităţi, 19 seminarii şi 122 de spitale Southern Baptist Convention219 este cel mai mare corp baptist din SUA, organizat încă din 1845, orintându-se spre o misiune agresivă. Acest curent neoprotestant s-a structurat decisiv în America, expresia cea mai elocventă a acestei situaţii constituind-o “Convenţia baptistă de sud” - “copilul problemă al protestantismului american” 220 prin faptul că a ajuns să fie cea mai mare comunitate neo-protestantă din America datorită unui misionarism zelos şi prin participarea la mişcările evanghelice, prin cruciadele de evanghelizare lansate mai ales de cunoscutul Billy Graham. Nu este afiliată la mişcarea ecumenică. Din punct de vedere misionar este “ locomotiva evanghelismului american”. Departamentul lor Foreign and Home Mission Broads sprijină peste 7000 de misionari instruiţi în 87 de limbi. Au o casă de presă proprie Broadmen and Holman Press,52 de universităţi şi 7 seminarii. În 1996 raportau ~ 16 milioane de membrii organizaţi în 40560 de congregaţii. International Church of Christ, formată în 1979 prin desprindere de mişcarea Discipolii lui Hristos îşi propunea să restaureze creştinismul biblic prin transformarea membrilor săi în ucenici care să răspândească Evanghelia. Un program special pentru femei în cadrul Bisericii a fost dezvoltat de soţia conducătorului actual, Elena McKean care a ţinut seminarii feministe în toată lumea(la Seminarul de la Los Angeles -1997 au participat peste 9000 de femei). Kip McKean a devoltat un plan în care voia să evanghelizeze lumea într-o generaţie: un mic grup de ucenici să fie trimis în fiecare capitală a lumii întemeind acolo câte
219

Winston Crawley, Global Mission: A Story to Tell: An Interpretation of Southern Baptist Foreign Missions, Nashville: Broadman Press, 1985 220 Gheorghe Petraru, op.cit., p. 240; Alexa Popovici, Istoria baptiştilor din România, I, Editura Bisericii Baptiste Române, Chicago, 1980, p. 215

101

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
o congregaţie care să fie stâlpul misiunii în ţara respectivă. Planul a debutat în 1981 şi primele biserici le-a întemeiat la Londra, Paris, New York, Toronto, Stokolm, etc. Planul a fost gândit ca o mişcare de familie, aceste biserici trebuiau să întemeieze altele, dar să rămână toate unite. În 1997 avea 312 biserici în 124 de ţări. Bisericile Baptiste Americane/S.U.A De la fondarea primei Biserici Baptiste în Rhode Island în 1638, baptiştii din America au format congregaţii locale autonome prin intermediul cărora îşi desfăşurau munca. Treptat, aceste biserici au început să se unească ca asociaţii de voluntariat, prima dintre ele fiind Asociaţia Philadelphia în 1707. Au urmat apoi altele în Carolina de Sud, Rhode Island, Massachusetts, New Jersey şi Virginia. Aceste asociaţii sprijineau construirea de biserici, colegii şi şcoli. Frăţia Biblică Baptistă, Internaţională Frăţia Biblică Baptistă este unul dintre grupurile „evanghelice mdependente”-poate grupul cel mai mare şi cel mai rapid ca dezvoltare de baptişti independenţi din S.U.A. - afiliat cu celelalte grupuri în predicarea şi învăţarea doctrinei baptiste ultraconservatoare 221. Conferinţa Generală Baptistă Ceea ce este cunoscută în zilele noastre drept Conferinţa Generală Baptistă îşi are originile în Rock Island, Illinois, în 1852. Gustaf Palmquist, un profesor şi predicator laic sosise din Suedia în anul anterior pentru a deveni liderul spiritual al unui grup de emigranţi suedezi care fuseseră influenţaţi de mişcarea pietistă din cadrul Bisericii Naţionale Luterane Suedeze. La Galesburg, Illinois, el intră în contact cu baptiştii, iar la începutul anului 1852, este botezat şi numit pastor baptist. în timpul vizitei făcute imigranţilor suedezi din Rock Island, el câştigă primii adepţi pentru credinţa baptistă şi botează pe trei dintre ei în râul Mississippi pe 8 august 1852. Din acest umil început s-a format o confesiune de 135.000 de membri, 821 de biserici şi 14 conferinţe

221

Frank S. Mead, Frank S. Mead, Handbook of Denomination în the Unites States of Denomination în the Unites States, revised by Samuel S. Hill, Abingdon Press Nashville, 1995, p. 60

102

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
districtuale sau statale, în 1879, s-a organizat o conferinţă naţională - Conferinţa Generală Baptistă Suedeză a Americii. Asociaţia Baptistă Misionară a Americii Organizat la Lirtle Rock, Arkansas, în mai 1950, ca Asociaţia Baptistă din America de Nord, acest grup şi-a schimbat numele, în 1968, în Asociaţia Misionară Baptistă a Americii. Grupul se concentrează pe dezvoltarea şi încurajarea cooperării misionare şi a avut o creştere surprinzătoare, numărând 1.312 biserici şi 230.127 de membri în 25 de state222. Asociaţia Pastorală Bethel Fondat ca Alianţa Pastorală Evanghelistă la Evansville, Indiana, în mai 1934, acest grup a fost inclus ca Adunarea Baptistă Bethel în martie 1960, apoi ca Asociaţie în 1972. Există 5.000 de membri în 18 biserici, 57 de clerici recunoscuţi şi 5 şcoli creştine -generale şi licee- cu 750 de elevi. Asociaţia Baptistă Centrală Asociaţia a fost formată în 1956 şi e alcătuită din 37 de biserici în Virginia, Tennessee, Kentucky, Indiana şi Carolina de Sud. Numărul de membri cunoscut în prezent este de aproximativ 4.000. Urmând doctrina şi organizarea baptistă uzuală, membrii săi de rang înalt nu au niciun fel de jurisdicţie asupra bisericilor membre. Un tabernacul, o casă de copii şi o tabără pentru tineri se găsesc la Jasper, Virginia. Asociaţia Baptistă Conservatoare a Americii Asociaţia Baptistă Conservatoare este descrisă oficial ca o frăţie voluntară de biserici baptiste suverane, autonome, independente şi care cred în Biblie... Asociaţia este complet separată de toate celelalte organizaţii...Bisericile componente sunt unite...printr-o dragoste puternică şi comună pentru faptele şi persoana lui Iisus Hristos şi pentru Cuvântul lui Dumnezeu, ca şi prin dragostea şi încrederea reciprocă 223. Asociaţiile de baptişti de pe Duck River (şi cele asemănătoare) (Biserica Baptistă a lui Hristos) Limitaţi la 5 state sudice, baptiştii de pe Duck River îşi au originea în 1825, dintr-o mişcare de protest în cadrul vechii
222 223

Ibidem, p. 62 Ibidem, p. 64

103

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
Asociaţii de pe Elk River, care avea o orientare puternic calvinistă. în 1843, rândurile contestatarilor au fost rupte de o dispută asupra legitimităţii misiunilor şi sprijinului unei societăţi publicistice şi a unei şcoli denominaţionale. Cei ce s-au retras au devenit cunoscuţi ca baptişti misionari, ceilalţi, ca baptişti separatişti sau Bisericile Baptiste ale lui Hristos. Separarea continuă; în zilele noastre, există două Asociaţii de pe Duck River224. Baptiştii Liberei Voinţe Ascensiunea baptiştilor liberei voinţe poate fi pusă pe seama influenţei baptiştilor de gândire arminiană care au migrat în coloniile americane din Anglia. Denominaţia a fost organizată pe două fronturi aproape în acelaşi timp. Linia de Sud, sau mişcarea Palmer, a început în 1727 când Paul Palmer a înfiinţat o biserică la Chowan, în Carolina de Nord. Linia de Nord, sau mişcarea Randall, a început cu o congregaţie organizată de Benjamin Randall în 1780 în New Durham, New Hampshire. Ambele grupuri predicau doctrinele slavei şi izbăvirii necondiţionate şi liberei voinţe. Au existat încercări de unificare a grupurilor de Nord şi de Sud până la izbucnirea Războiului Civil. Grupul de Nord s-a extins cu mai mare rapiditate în vest şi sud-vest. în 1910 această linie de baptişti ai liberei voinţe s-a unificat cu denominaţia Baptistă de Nord, luând totodată şi 857 din cele 1.100 de biserici, toate proprietăţile denominaţiei şi mai multe colegii. În 1916 reprezentanţe ale bisericilor rămase din mişcarea Randall s-au reorganizat în Asociaţia Generală Cooperativă a Baptiştilor Liberei Voinţe. Asociaţia Generală a Bisericilor Baptiste de rit obişnuit (vechi) Douăzeci şi două de biserici ale Convenţiei Americane Baptiste au părăsit Convenţia în mai 1932 pentru a fonda Asociaţia Generală a Bisericilor Baptiste de rit obişnuit (vechi). Protestul lor era împotriva a ceea ce ei considerau ca tendinţe şi învăţături moderniste, negarea principiului istoric baptist al independenţei şi autonomiei congregaţiei locale, inegalitatea reprezentării în

224

Ibidem, p. 65

104

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
adunările convenţiei, controlul muncii misionare prin evaluările şi bugetul convenţiei şi întregul principiu al convenţiei în general225. Biserica Baptistă Generală Biserica Baptistă Generală susţine că îşi trage numele şi originea de la John Smyth şi Thomas Helwys şi de la grupul de baptişti organizat în Anglia şi Olanda în 1611 (vezi articolul general despre baptişti). Roger Williams este considerat a fi primul pastor din coloniile americane. Conferinţa Generală a Bisericii Evanghelice Baptiste, Inc. Biserica Evanghelică Baptistă, cunoscută anterior ca Biserica Evangheliei întregi, Inc., a fost organizată în 1935 de către membri ai mai multor biserici Baptiste ale Liberei Voinţe. Biserica Baptistă Landmarkistă „Landmarkismul” este o atitudine a unora dintre baptişti privitoare la natura bisericii şi a anumitor detalii din practica bisericească. Numele îşi are originea în scrierile lui James Madison Pendleton şi James Robinson Graves în Kentucky şi Tennessee din ultima parte a secolului al nouăsprezecelea, deşi landmarkiştii insistă că principiile lor datează din perioada apostolică226. Convenţia Naţională Baptistă a Ainericii, Inc. „Baptiştii Naţionali” a fost numele unui aspect al vieţii comunităţii baptiste de culoare încă din 1886. În cele 3 decenii de după Războiul Civil, atât baptiştii de culoare liberi, cât şi cei de curând eliberaţi îşi dezvoltau viaţa publică, incluzând o viaţă bisericească organizată. Până în 1876 toate statele din Sud, cu excepţia Floridei aveau o convenţie misionară naţională. Cu toate acestea, grupuri mai mici existau încă din 1830 în America Centrală, ca şi eforturi misionare organizate care datau din aceeaşi perioadă în Nord. Convenţia Naţională Baptistă, S.U.A., Inc. Cel mai mare grup de baptişti de culoare din S.U.A., are o istorie comună cu denominaţia „din America” (tocmai descrisă), pe parcursul anilor formatori. Originile sale oficiale datează din 1895, avându-şi multe rădăcini şi predecesori în perioada din jurul anului
225 226

Ibidem, p. 66 Ibidem, p. 68

105

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
1840. Până la conflictul creat de deţinerea controlului asupra editurii denominaţiei, în 1915, erau un singur grup Naţional Baptist. Odată cu crearea convenţiei „din America”, comitetul misionar străin a devenit centrul operaţional al grupului227. Convenţia Naţională Misionară Baptistă a Americii Originea recentă a acestui grup de baptişti de culoare (a fost înfiinţat în 1988) sugerează în mod exact gradul de moştenire istorică pe care îl împarte cu cele două grupări Naţionale Baptiste mai vechi. Din nou, problema controlului asupra publicaţiei denominaţiei a condus la o ruptură. Această nouă frăţie se opunea deţinerii şi conducerii familiei Boyd a congresului şcolii de duminică şi a editurii Convenţiei. Ei căutau un plan de organizare prin care Convenţia însăşi ar controla congresul şi activităţile publicistice. Convenţia Naţională Primitivă Baptistă a S.U.A. Populaţia de culoare a Sudului, de-a lungul anilor de sclavie şi război civil, îşi îndeplinea obligaţiile religioase alături de populaţia albă în diferitele biserici ale acestora. Aşa s-a întâmplat şi în cazul acestui grup, denumit anterior Biserica Baptistă Primitivă de Culoare. Membrii săi se duceau la biserica Primitivă Baptistă a albilor până la vremea emancipării, când credincioşii albi i-au ajutat să îşi înfiinţeze propriile biserici, să trimită scrisori de fraternitate şi recomandare, să numească diaconi şi preoţi şi ajutându-i în multe alte feluri228. Conferinţa Baptistă Nord Americană Bisericile din această conferinţă îşi au începutul ca biserici baptiste germane, înfiinţate în America de Nord de către imigranţii germani acum mai mult de un secol. Iniţial, ei s-au stabilit în New Jersey şi Pennsylvania, unde Quakerii ofereau libertatea religioasă perfectă pe care o căutau. Bisericile disipate au devenit mai târziu Conferinţa Baptistă Nord Americană, organizând primele biserici locale din 1840 până în 1851. Baptiştii Originari Baptiştii originari au reputaţia de a fi cei mai stricţi ortodocşi şi cei mai exclusivişti dintre baptişti. Grupul este unic
227 228

Ibidem, p. 69 Ibidem, p. 71

106

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
prin faptul că nu a fost niciodată organizat ca o denominaţie şi nu are niciun fel de corp administrativ (fiecare biserică ar trebui să „se autoguverneze conform legilor lui Hristos aşa cum se găsesc în Noul Testament şi niciun preot, asociaţie sau convenţie nu are nicio autoritate asupra bisericilor”) reprezentând un protest ce datează din secolul al nouăsprezecelea împotriva atunci recentelor introduse misiuni „bazate pe bani” şi societăţi de binefacere, a faptului că bisericile trebuiau să susţină misiuni, misionari şi şcoli de duminică. Punctul lor de vedere era că pe vremea apostolilor nu existau societăţi misionare şi niciuna dictată de Scriptură, de aceea nu ar trebui să existe niciuna nici acum229. Convenţia Naţională Baptistă Progresistă, Inc. Precum s-a văzut, acest grup a luat fiinţă în 1961, după mai mulţi ani de încordare şi discuţii, desprinzându-se de Convenţia Naţională Baptistă, S.U.A., Inc. Două probleme se desluşeau clar. Prima, absenţa unor limite pentru mandatul preşedintelui ales al grupului şi a doua, politica de detaşare de drepturile civile şi alte lupte pentru dreptate socială din timpul anilor revoluţionari ce au urmat deciziei Curţii Supreme din 1954 privitoare la desegregarea (eliminarea discriminării) utilităţilor publice. Baptiştii Reformaţi Acest grup este mai degrabă o frăţie de biserici decât o denominaţie şi este alcătuit din 300 până la 400 de congregaţii în S.U.A. şi Canada, nu toate purtând numele de reformate. Unele nu doresc să fie numite baptiste. Legătura care le uneşte este o aderenţă strictă la „calvinismul în cinci puncte”- credinţa în doctrinele depravării totale, alegerea necondiţionată, ispăşire limitată şi definită, harul irezistibil (sau invincibil) şi perseverenţa tuturor sfinţilor adevăraţi. Ei sunt de asemeni de acord în mare parte cu doctrinele sinodului de la Dordt, cu „doctrina anabaptistă a unei biserici chemate” şi Confesiunea Philadelphia230. Baptiştii Separatişti în Hristos (Asociaţia Generală a Baptiştilor Separatişti)
229 230

Ibidem, p. 72 Ibidem, p. 74

107

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
Primii baptişti separatişti au sosit în S.U.A. În 1695, ca o secţie de refugiaţi ai mişcării separatiste din Anglia. Au fost în mod special activi pe vremea predicilor lui George Whitefield la începutul secolului al optsprezecelea şi în timpul conflictului dintre sectele Vechea Lumină şi Noua Lumină (Old Lighi şi New Light). Bisericile Baptisie Separatiste din această perioadă au fost marcate de un ealvinism blând. Conferinţa Generală Baptistă de Ziua a Şaptea Diferind de alte grupuri de baptişti din punctul de vedere al aderenţei la a şaptea zi ca sabat, baptiştii de ziua a şaptea (sau baptiştii sabatarieni, cum sunt numiţi adesea în Anglia) s-au organizat iniţial ca grup separat în America de Nord la Newport, Rhode Island, în 1671. Stephen Mumford venise aici din Anglia, cunoscând foarte bine pericolele nonconformismului religios, şi intrase într-o relaţie de acord cu cei care se retrăseseră din „Biserica (Baptistă) a Doctorului John Clarke” cu convingerea sabatului. Alte biserici au fost organizate în Philadelphia şi New Jersey şi din aceste trei centre, baptiştii de ziua a şaptea şi-au extins frontiera spre vest; acum, ei au 5.250 de membri în 90 de biserici şi frăţii231. Convenţia Baptistă de Sud Era inevitabil ca baptiştii din Nord şi cei din Sud să nu se separe din cauza chestiunii sclaviei, chiar şi înainte de izbucnirea Războiului Civil. Divergenţa dintre cele două părţi a început cu un sfert de secol înainte de Bull Run. Comitetul interimar pentru misiuni străine al baptiştilor îşi avea sediul central în Boston. Fiind localizat acolo, era în mod firesc puternic influenţat de mişcarea de abolire. A existat o dezbatere aprinsă între membrii comitetului şi, la începutul anilor 1840, a devenit evident faptul că acest comitet nu avea să accepte deţinători de sclavi ca misionari. Această chestiune a misionarilor şi a banilor pentru misiuni a constituit cauza imediată a separării. „Fraţii Nordului” au fost primii care au sugerat separarea; o lună mai târziu, în mai 1845, a fost organizată Convenţia Baptistă de Sud (CBS), stabilindu-şi totodată propriile comitete pentru misiuni străine şi locale232.
231 232

Ibidem, p. 75 Ibidem, p. 77

108

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
Baptiştii Uniţi Denominaţia baptiştilor uniţi reprezintă un amestec al mai multor grupuri de baptişti separatişti şi obişnuiţi, în principal în statele Virginia, Kentucky şi Carolina (de Nord şi de Sud). În timp ce atât teologia arminiană, cât şi cea calvinistă erau păstrate de diversele grupuri, ele au păstrat o libertate perfectă în predicare şi organizare după unificare. Odată cu trecerea anilor, mulţi dintre membri s-au alăturat fie convenţiei baptiste de Nord, fie celei de Sud, dar Baptiştii Uniţi este încă recunoscută ca denominaţie separată, cu 63.641 de membri în 586 de biserici. Prima organizaţie a fost în Richmond, Virginia, în 1787; un al doilea grup a fost organizat în Kentucky în 1801, când două asociaţii-Salem şi Elkhorn (baptişti obişnuiţi) şi Kentucky de Sud (baptişti separatişti)- s-au unit. Biserica Baptistă Unită a Liberei Voinţe În timp ce acest grup îşi datează originile odată cu cele ale Bisericii Baptiste a Liberei Voinţe (a albilor), Biserica Baptistă Unită a Liberei Voinţe a fost independentă încă de la organizarea sa oficială în 1901. Membrii săi se găsesc în mare măsură în Carolina de Nord, Georgia, Florida, Mississippi, Louisiana şi Texas233. Această trecere sumară în revistă a unor disidente baptismale, arată caracterul entropic al religiozităţii americane, în general, şi, în special, cu privire la diferitele mişcări neoprotestante; cu alte cuvinte sectarismul naşte sectarism.

VI. Mişcarea adventă Preliminarii
Mişcările milenariste, deşi adesea în lipsa unei denumiri clare de secta, au existat în Creştinism încă de la începuturi şi au jucat un rol major în istoria bisericii. Stabilirea datei celei de a doua veniri a lui Hristos şi speculaţiile conform cărora evenimentele din ultima perioadă dovedesc că trăim în vremurile cele din urma, pot fi găsite în marea majoritate a grupărilor sectare
233

Ibidem, p. 79

109

America's Alternative Religious. Dr. Una din primele secte milleriene bine documentate a fost cea montanistă care s-a răspândit din Phrygia. prin cât mai multe convertiri. consulting editors. dar şi a unei mari explozii de grupări sau secte religioase235. 33 235 "Termenul Second Great Awaking (A doua mare deşteptare religioasă) se referă la contextul religios american de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea caracterizat. Charles Finey (1792-1875). Boles. Linder. (179 p. Robert D. prin mari campanii de evanghelizare în rândul coloniştilor neafiliaţi la vreo biserică.Prof. la lansarea primelor programe misionare. 2007. New York 1950. 10671068. Univ. 1787-1805. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. (236 p. O diferenţă majoră între bisericile principale şi mişcarea milleriana în 1830 a fost aceea ca pentru aceştia din urmă.) apud Radu Petre Mureşan. Dictionary of Christianity în America. Editura Universităţii din Bucureşti. El predica în 1830 că mileniul se va 234 Timothy Miller. şi a inclus biserica părintelui Tertullian. coordinating editor. InterVarsity Press.) apud Radu Petre Mureşan. (383 p. p. p. p. 70 236 Termenul „burn-over district” a fost impus de studiul lui Whithney R. Gheorghe Istodor de-a lungul istoriei. 1995. Leominster: Day One Publications 2004. State University of New York. ca şi în cazul Marii Deşteptări dintre anii 17301740. The Social and lntellectual History of Enthusiastic Religion în Western New York (1800-1850). Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent.). John B. societatea americană a traversat o A doua mare deşteptare (Second Great Awakening). Aceste idei sunt încă proeminente în ramificaţiile mişcărilor moderne 234. The Great Revival. În jurul anului 1800. Pr. University Press of Kentucky 1972. Forgotten heroes of revival. noţiunile apocalipsei constituiau învăţătura principală. Cross. perioada unor noi convertiri în masă. Bucureşti. Predicile liderilor religioşi din toate denominaţiunile au dus la convertiri în masă. şi-a îndreptat toată energia în stabilirea regatului lui Dumnezeu pe pământ. 1990. 71 110 . chiar în perioada imediat următoare Războiului revoluţionar. New York-ul era cunoscut ca „teritoriul pârjolit” de fervoarea pietistă („burnedover district”) deoarece mulţi predicatori proveneau din această zonă 236. Mişcările care aşteaptă ca întoarcerea lui Hristos să pună capăt ordinii satanice actuale au devenit cunoscute în special în perioadele dificile ale marilor schimbări sociale. „Primele grupuri utopice şi milenariste. Reid. Tim Shenton. de exemplu. Daniel D. The Burned-over District. precum şi la apariţia unor grupări sau secte religioase. The Origins of the Southern Evangelical Mind. p. Impactul în societatea contemporană. Great men of the 18th century evangelical awakening.

Pr. New York 2002. Fayard. care a avut loc în America la 50 de ani după moartea ei237. 172-175. a devenit o adeptă a sectei. Prof. Dr. female messiah. p. ed. Această credinţă a fost foarte puternică mai ales în perioada de redeşteptare a Shakerilor. 1999. Aici a stabilit reguli comunitare foarte stricte şi a proclamat celibatul ca singura cale de mântuire. 1993. pe de altă parte ideea de « restaurare a Bisericii Noului Testament ». Gordon Melton. Stephen J. Histoire d'une Anitente.) apud Radu Petre Mureşan. Univ. Pearson. Constanţa. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. cunoscuţi şi sub numele de „United Society of Believers în Christ's Second Corning”. Shakerii. 1992. Gheorghe Istodor instaura în trei ani dacă adepţii lui continuă să muncească cu stăruinţă la propria lor mântuire”. Ei propovăduiau că a doua venire a lui Hristos avusese deja loc în persoana fondatoarei lor. edited with an introduction by Paul M. În urma unei viziuni. fondatorul „Comunităţii Oneida”. Invazia sectelor. nu departe de Albany fiind venerată pentru puterile profetice.Hr. The Shaker Experience în America. A History of the United Society of Believers. 71 111 . apoi bucătăreasă în Manchester. Shakerii considerau profeţia lui Daniel (VIII. Stein. Tot pe fondul unor aşteptări mileniale. Thomas Merton. 14) despre cele 2300 de zile. prin urmare. (388 p. 346.). Dr. cunoscută sub numele de „lucrarea mamei Ann”.d. mother of the Shakers. 1255. darul vindecării şi stările extatice. Editura Europolis. II. în 1774 a plecat în America împreună cu adepţii ei şi s-a stabilit la Niskeyuna.(anul în care profeţia a fost făcută) şi până în 1747. David. sunt poate cei mai cunoscuţi între aceste grupuri religioase. p. o emigrantă care sosise din Anglia în anul 1744. Christophe Bourseiller. două mari curente dominau viaţa religioasă în America: pe de o parte aşteptările milenariste. John Humphery Noyes (1811-1866). Les faux Messies. 1999. p. Seeking paradise: the spirit of the Shakers. credea că orice păcătos este curăţat în momentul aderării la comunitate şi purtat către perfecţiunea milenială şi s-a declarat. New York. începutul propovăduirii lui Ann Lee în America. the woman clothed with the sun.Prof. Encydopedia of America Religion. J. „La începutul secolului al XIX-lea. New York 2003 (125 p. Ann Lee (1736-1784). Richard Francis. apoi şi-a asumat conducerea grupării. Yale University Press. The story of Ann Lee. Este momentul în care apar mai multe grupuri religioase care preconizau comuniunea bunurilor. Petre I. John Humphery Noyes predica că 237 Ann Lee a fost muncitoare într-o fabrică de textile. p. Despre shakeri în general a se vedea Diac. Ann the Word. “plin de Duhul Sfânt şi fără de păcat”. ca timpul trecut de la 533 î. vol. îndepărtarea de societate şi stabilirea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. După moartea celor patru copii.

pentru a închipiui “acelaşi număr de zile câţi au fost anii păcatului lor”. Marsden. Acesta era anul „curăţării sanctuarului”. “The Wind Sweeping Over the Country: John Humphrey Noyes and the Rise of the Millerism”. (Kenneth C. obţinând anul 1843. ed. anul 457 î. a ajuns la concluzia că Hristos va veni în anul 1843 240. în timp ce cifrele erau regate. 71 239 Ruth Bloch vede în aceasta «declinul hegemoniei Bisericilor tradiţionale» (Visionary Republic. D. care se referă la fiară. Pr. G. Gheorghe Istodor instaurarea împărăţiei de 1000 de ani atârnă de voinţa credincioşilor de a trăi porunca dragostei divine.. 25).d. Millennial Themes în American Thought. by Mark A. p.) apud Radu Petre Mureşan. Vezi capitolul “John Humpphrey Noyes and the Oneida Community”. William Miller a identificat o dată de început.Prof. cap. 1756-1800. în care el vedea Judecata de Apoi şi sfârşitul lumii. Univ. Indiana University Press. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. p. evitând însă naşterea copiilor. cercetând textul de la Daniel VIII. atât în literatura academică. Adventismul propriu-zis ia naştere odată cu predica lui William Miller (1728-1849).. Michel Barkun.Hr. Acestea erau de două feluri: perioade de timp care erau descifrate prin substituirea unei zile pentru un an. cât şi în mediul popular239. 1983. Dr. Această formulă pretindea că a găsit-o chiar în Biblie (Iezechiel IV. A Treaiise on the Millenium. cum ar fi operele influente ale lui Samuel Hopkins (1721-1803). and the events which arefirst to take place. Roland Numbers and Jonathan Butler. New York: Cambridge University Press 1985. XII-XXI. introductory to it. Newport. p. prin care el înţelegea „căsătoria complexă”238. 1987. Noll. împărăţii etc. prin vindecări miraculoase şi dobândirea unei stări spirituale care le permitea să-şi abandoneze bunurile materiale şi tovarăşii de viaţă. Wells. ed. 143). Folosind această metodă. Acesta. Millerism and Millenarianism în the Nineteenth Century. decretul lui Artarxerxes de a reconstrui Ierusalimul (Daniel IX. N. „În anii 1780-1790 începe să se impună treptat premilenarismul. la care a adăugat 2 300. din Christianity în America. William Miller a acordat o mare atenţie şi textelor de la Apocalipsă. Woodbridge. Apocalypse and Millenium. 112 . Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. 6): Dumnezeu 1-a îndemnat pe profet “să îndure păcatul casei lui Iuda pentru 40 de zile. Sentiments Concerning the Corning of Christ. în The Disappointed. Edinburgh 1806 respectiv lucrarea lui Joshua Spaulding. p. 203-204. despre care credea că vor avea loc la a doua venire a lui Hristos. 72 240 William Miller pleca de la premisa că profeţiile biblice din cartea lui Daniel şi a Apocalipsei erau coduri care puteau fi descifrate. p. Prima 238 Acest sistem elaborat de John Humphery Noyes permitea tuturor bărbaţilor din comunitate să se „căsătorească” cu orice femeie. Michigan. J. Hatch. Ea comentează mai multe tratate din această vreme. 14 (“Până la două mii trei sute de seri şi dimineţi: după aceasta templul îşi va avea din nou rostul lui”). În 1847 a anunţat că regatul lui Dumnezeu a venit în comunitatea lor. Salem 1796 (120 p. 153-172 apud Radu Petre Mureşan. un predicator laic baptist. bătălia Armaghedonului şi Noul Ierusalim.

Dr. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. salvarea prin sacrificiul lui Hristos. multe din ele fiind cuprinse în broşura Evidence from the Scripture of the Second Corning of Christ. Studies în Biblical Exegesis. Oamenii din jurul său au avut o mare contribuţie la succesul său. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Între 1834-1849 a ţinut o serie de conferinţe publice. p. 72 241 Spre deosebire de alţi predicatori ai timpului.Prof. publicată în 1836241. acceptă ideea că Biblia este în totalitate scrisă după cuvântul lui Dumnezeu şi o creaţie ex nihilo. el nu era un predicator “harismatic” sau emoţional. Himes (18051895). care a reuşit să dea mişcării milenariste un caracter de masă. Biserica a avut de asemenea întotdeauna misiuni importante în toată lumea. about the Year 1843 (Invederare din Biblie a celei de A doua veniri a lui Hristos în anul 1843). 73 113 . p. Pr. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. 131-133 apud Radu Petre Mureşan. 2000) apud Radu Petre Mureşan. când a publicat o serie de articole în „Vermont Telegraph” şi a scris mai multe broşuri. Gheorghe Istodor prezentare publică a ideilor sale a avut loc în 1831. 72 242 Diac. Dr. Adventiştii de ziua a 7-a accepta în principiu doctrina trinităţii. Bucureşti. Prof. care făceau parte din curentul “renaşterii” (revivalist). Au creat rapid câteva edituri mari care tipăresc acum masiv literatură inclusiv numeroase reviste despre sănătate (Life and health). I. „Multele diferenţe dintre Adventiştii de ziua a 7-a şi principalele ramuri protestante includ: respingerea de către adventişti a ideii de veşnicie a sufletului. cafea. un mod de viaţă sănătos (membrii nu consumă ceai. Petre. vol. alcool sau tutun). credinţa conform căreia cei morţi aşteaptă judecata într-o stare de inconştienţă şi punerea accentului pe Vechiul Testament în special în ceea ce priveşte regulile alimentaţiei conform cărora biserica impune consumul cărnii provenite doar de la animalele care rumega hrana şi au copita divizata. ci folosea raţiunea şi logica spre a-şi convinge audienţa. David. p. Univ. Invazia sectelor. în special Joshua V. Metoda hermeneutică pe care William Miller a adoptat-o în lectura Bibliei era comună protestanţilor din acea vreme şi anume că profeţiile biblice au fost sau vor fi complet sau literal împlinite şi că Biblia este suficientă pentru înţelegerea cuvântului lui Dumnezeu (biblicism) apud Radu Petre Mureşan.I. 1997. p. şi-au asumat responsabilitatea pentru educaţie şi programe de ajutorare. Cambridge University Press. prin răspândirea idelor sale în ziare ca The Midnight Cry şi Signes of the Times”242.

îşi pierde din rolul său de pedagog către Hristos (Galateni 3. financiare şi din ce în ce mai puţin din considerente religioase. 511 p. 24. Ed. Dr. p. fiind o sursă predilectă de inspiraţie pentru tot felul de „calcule” advente. vânzând iluzii şi înşelând „pe mulţi”. Gheorghe Istodor teologie (Ministry). David Pestroiu enumeră cauzele apariţiei sectelor: „Grupările sectare din epoca modernă şi contemporană. 2000. actualitate (Signs of the times). America's Alternative Religious. anlihriştii „evanghelizatori”. 350 p. Constanţa.„Proorocii” timpului. 391 p. Bucureşti. apărute în număr tot mai mare pe întreg pământul. David ( 3 volume: 1.24) şi devine. Editura Insei Print. David Pestroiu. care încearcă să-şi impună ideologiile şi practicile. ca şi amploarea cuprinsă de fărâmiţarea religioasă în societatea timpurilor noastre. p. 1999. mascat sub forma pietistă a promovării unei deveniri spirituale atât de căutată de omul modern. 1997. 35 Acesta este şi titlul unei lucrări de referinţă în sectologie. dar.). Astăzi avem de-a face cu o adevărată „invazie” a sectelor244. un fel de „pedagog” către Eshaton. Pr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. ascunde interese materiale variate. nu urmăresc decât atragerea de adepţi. adeseori. din calcule politice. după cum suntem avertizaţi de însuşi Domnul Hristos (Matei. dascăli mincinoşi. 3. 2005. creatie (Origins). cu mistificarea gravă a unor sensuri semantice. Traducerile eronate ale Sfintei Scripturi. urmărind discreditarea religiei adevărate şi propunerea de noi valenţe ideologice. Editura Crist-1. Scopul existenţei lor este. Prof. 2. Editura Europolis. în realitate. însă „gustate” din plin de omul modern. Noul Testament îşi schimbă sensul central hristic şi evanghelic. avându-1 ca autor pe Diac. Dr. Dacă ne vom concentra atenţia asupra Bisericii Creştine şi vom cerceta originea sectarismului contemporan şi a mişcărilor advente ca părţi integrante ale acestuia. pentru majoritatea sectelor contemporane. De la erezii vechi Ia secte religioase ale timpului nostru. Pr. Europolis. Univ. şi libertate religioasă (Liberty)”243. 15 114 . Vechiul Testament. propunând o nouă „veste bună”: apropiata (şi 243 244 Timothy Miller.Prof. Constanţa.24).. Petre I. nu putem trece cu vederea mai multe cauze principale: 1. secularizat.. dezbrăcate de sensul mistic şi contestate sub aspectul adevăratei exegeze. Bucureşti. Pr. La rândul său.De la tălmăciri şi interpretări personale la traduceri biblice „controversate”. bunăoară.

Multe dintre valorile culturale au fost înlocuite. Propunerea unui nou tip de cultură. inundaţii). Pr. frica de moarte.) se află în tandem cu naivitatea. Exegeza umbrită de interese prozelitiste. Judecata. 3. Sensibilitatea umană este degradată spre forme extreme: psihoza cataclismelor finale. falsificând adevărul şi propunând o nouă învăţătură. Dr. confuzie spirituală sau schizofrenie a adepţilor lor. treptat. uneori până la trepte degradante. 15 115 . Unii. Univ. p. David Pestroiu. sunt tot atâtea imbolduri pentru ca sectele să propună noi coordonate spaţiale şi temporale ale vieţii. presupusul „mileniu” etc. Macularea ideii de „frumos” şi pervertirea simţămintelor umane. căderi de meteoriţi. Afecţiunile psihice. S-a dovedit că paranoia unor conducători de secte şi grupări religioase (pretinşi „Mesia”. disperarea în faţa unui viitor „apocaliptic” îi determină pe mulţi dezechilibraţi să treacă la secte. din păcate. dar interpretează textul sacru după bunul lor plac. care adaugă la Scriptură „al treilea Testament” „Cartea lui Mormon” sau „Martorii lui Iehova”. în convenienţă cu ideologiile lor eronate. lipsită de farul călăuzitor al Sfintei Tradiţii.Prof. „iniţiaţi”. comete. se grăbesc să considere drept „sacre” şi „inspirate” cărţi apocrife. 2. nemulţumiţi că Scriptura nu le oferă sursa de inspiraţie pentru inovaţiile lor doctrinare. Gheorghe Istodor „calculata”) Parusie şi celelalte evenimente majore ce o vor însoţi: Armaghedonul. fără să respecte o minimă deontologie ermineutică. cutremure. „guru”. unele fiind făcute în urma exagerării sau necunoaşterii fenomenelor naturale (eclipse. Unii dintre ei se izolează de societate. o realitate a vremii noastre. de kitsch şi imoralitate şi au fost impregnate de ateism. starea de depresie. 4. care completează Scriptura prin revistele bilunare „Turnul de veghere” şi „Treziţi-vâ!”. „pastori” şi „predicatori”. documente şi scrieri omeneşti sau chiar propriile lor elucubraţii”245. Poluarea şi „efectul de 245 De pildă. Toţi liderii sectari se consideră teologi de valoare. Involuţia simţului estetic este. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. „Sfinţii ultimelor zile”. Pr. iar alţii cad pradă ultimelor „ameninţări” venite în urma „profeţiilor” de peste hotare. secularizată. „studenţi în Biblie” etc.

sectele se dezvoltă. Interesul public a fost enorm. slaba pregătire teologică şi necunoaşterea fenomenului sectar de către unii slujitori bisericeşti.. dar „uită” de proprietăţile uriaşe pe care ei înşişi le deţin. egiptene sau din religiile orientale. Câştigurile financiare sunt. Univ. 7. Averile nenumărate sunt destinate „investiţiilor”. p.Prof. comite el însuşi fapte imorale. a lecturii biblice şi patristice. inevitabil. cât şi în informatică s-a realizat. s-a mers de la promiscuitate şi imoralitate până la sinucidere în masă. Lipsa de activitate pastoral-misionară. 246 247 Ibidem Ibidem 248 Ibidem. 5. de fapt. Atât în cinematografie. adeseori. Sectele nu puteau să nu speculeze acest lucru: şi-au „pigmentat” ceremoniile cu tot felul de manifestări mozaice. mai grav. fireşte. exhibiţionişti şi excentrici au fost atraşi de idei precum: refacerea paradisului edenic sau retrăirea timpurilor mesianice şi apostolice etc. care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila. incultura teologică a unor slujitori ai altarelor face ca. Întoarcerea în trecut. Gheorghe Istodor seră”.. accentuează deruta celor inculţi sau înclinaţi spre calcule advente”246. Lor li se adresează. urmând ca şi câştigurile ulterioare să fie pe măsură. de fapt. Deşi se adresează spiritului. incluzând. 14-16 116 . 6.. În plus. Lipsa studiului permanent.. Conducătorii religioşi sectari nu contenesc să-i ponegrească pe papă şi pe întâistătătorii Bisericii Ortodoxe. în acest mod se creează terenul propice pentru agresiunile prozelitiste sectare. (Matei 23. prin efecte speciale. prin influenţa exercitată asupra anotimpurilor. un scop în sine în lumea sectară. Arghirofilia. indiferenţa faţă de prezenţa sectară în câmpul pastoral-misionar atribuit fac din unii preoţi prazi Uşoare şi sigure în faţa predicatorilor eterodocşi”248. devenind un exemplu negativ. Acolo unde preotul nu-şi face datoria de păstor sau. În unele cazuri.24)”247. Mântuitorul: Povăţuitori orbi. greco-romane. Dr. sa câştige erezia în faţa dogmei. Pr. şi practicile religioase. Mulţi naivi. sectele nu neglijează nici „cele trecătoare”. în confruntările cu sectarii. adică susţinerii cu ajutoare materiale a muncii prozelitiste. minciuna în faţa adevărului. reconstituirea fidelă a unor vremuri de mult apuse.

ro/ site citat la 24. care conferinţă cuprindea 3. Şi tot dintr-un punct de vedere milenarist trebuie să înţelegem întemeierea unui colegiu apostolic în Anglia anilor 1830: Revoluţia franceză încurajase speculaţiile profetice. printre alţii. la fel ca şi un alt apostol.500 de membri şi aproximativ 30 de „pastori” împărţiţi în diferite federaţii locale. Pr. a nemulţumirii claselor sociale defavorizate Mult timp. Univ.1. Adventiştii de ziua a şaptea Adventiştii de ziua a Şaptea au constituit o organizare stabilă în 1861 prin fondarea „Conferinţei de la Michigan a Adventiştilor de Ziua a Şaptea”. şi chiar dacă Bisericile oficiale preferă în general s-o uite. 249 http://www. Drummond a făcut parte din Parlamentul britanic.2009 117 .04. Ea stă în centrul gândirii darbiste. nu este lipsit de interes să remarcăm că acest sentiment de înfrigurată aşteptare milenaristă putea fi semnalat. deci. să reapară la sfârşitul acesteia. mişcările milenariste fac să renască. Dr. numite „Conferences” (Conferinţe)249. foarte departe de imaginea clasică. alegerea numelui a fost făcută după o dezbatere aprinsă: în acest nume sunt exprimate două elemente importante ale doctrinei adventiste: a doua venire a lui Hristos (Advent) şi ziua a şaptea (Sabatul). potrivit căreia milenarismul n-ar fi decât expresia. Gheorghe Istodor VI. în mod logic. fiu al unui primministru. În 1863 a fost constituită Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea... influenţa dogmaticii marxiste a îngăduit să predomine această interpretare. Foarte bogat. o componentă esenţială a creştinismului primar. În cazul mişcării catolice apostolice. Iată-ne.Prof. apostolatul existase la începutul răspândirii mesajului creştin şi trebuia. Ea nu este întru totul nejustă. Aceasta nu se poate reduce la o explicaţie socio-politică. dar astăzi specialiştii sunt de acord în a recunoaşte complexitatea reacţiei milenariste.adventist. într-adevăr. Aşteptarea celei de-a doua veniri a lui Hristos a jucat un rol motor în multe mişcări neconformiste. şi la oameni aparţinând păturilor superioare ale societăţii. la adăpost religios. iar catolicii apostolici erau convinşi de iminenţa reîntoarcerii lui Hristos.

Dr. prin combinaţii numerologice încearcă să prevadă sfârşitul lumii. Revoluţia franceză din 1789. aşteptarea apropiatei reîntoarceri a lui Hristos nu se mărgineşte la câteva secte izolate. Apostolat des Editions. ale politologului american Thomas Paine.. A Story of the Seventh -Day Church of God. Miller se îndreaptă spre baptism. Pr. un fost pastor baptist care a ridicat iminenţa celei de a doua veniri. “ziua întunecată” din 19 mai 1780 din S.253 Apariţia adventismului trebuie percepută în contextul istoric şi ideologic al începutului secolului XIX dominat de raţionalism şi deism. Univ. Enthusiasten.cit.. Gheorghe Istodor Aşadar. 35-36 118 . Seher. “ploile de stele căzătoare” din 1799 şi 1833 au fost interpretate de Miller ca semne ale revenirii lui Hristos pe care a calculat-o cu exactitate pentru anul 1843. ale iluministului Voltaire.cit.A. p. nesatisfăcut de viziunile celor mai sus menţionaţi. 37-38 R. Paris. Miller era un raţionalist influenţat de operele filosofului David Hume. 1977 252 Gheorghe Petraru. perioada impactului asupra adventismului prin profeta Elena Gould White. p.. de ideile revoluţiei franceze. Kurt Hutten. până la 1844 anul calculat de William Miller pentru revenirea lui Hristos întru glorie şi respectiv. Montreal. Însuşi W. 1989. bazându-se pe scrierile apocaliptice ale Vechiului şi Noului Testament”. p. 244.U. „Adventiştii de ziua a 7-a. Richard Bergeron. Quell Verlag. Nikels. 1755. 77 253 Gheorghe Petraru. adică venirea lui Hristos pentru domnia sa de o mie de ani)250. Editions Paulines. Mişcarea adventistă251 în Statele Unite se datorează lui W. 245. p.252 „Mişcarea adventistă după cum remarcă sectologul Kurt Hutten trebuie înţeleasă prin cele două acte cronologice. Un spirit iscoditor. Evenimente cutremurătoare precum cutremurul de la Lisabona. Sectele. Grubler.Prof. Das Buch des traditionellen Sekten und religiosen Sonderbewegungen. Sheridan. Un chretien scrute les nouvelles religions. op. apoi 1844 pe baza unor 250 251 Jean Francois Mayer. Dar într-o mare măsură a ajuns semnul distinctiv al curentului adventist (de la cuvântul englezesc advent. Stuttgart. „Adventiştii fac parte din grupul sectelor apocaliptice care sunt fascinate de iminenta reîntoarcere a lui Hristos. Le cotege des fou de Dieu. Aceste secte prin calcule complicate dar arbitrare şi neîntemeiate teologic. p. op. Miller. 1990.

Les Adventistes de septiemejour. op. dans) şi o igienă grijulie (fără stimulente tip ceai sau cafea. Elena G. 78-79 256 Walter Martin. fără bijuterii şi farduri. 47 255 Gheorghe Petraru.cit. Hristos în sanctuarul ceresc împlineşte “un minister în favoarea noastră”254 pentru a învinge în această încleştare ce aminteşte parcă de teomahiile mitologice. Înpărăţia cultelor eretice. p. Adventismul se apropie astfel în plan ideologic de sistemele dualiste. corelate cu evenimentul din 457 î. al reîntoarcerii din robia babiloniană a evreilor în timpul regelui Artaxerxes. 1987. fără jocuri de amuzament.Prof. multe dintre părerile Lumii Vechi despre interpretarea profetică au traversat Atlanticul şi au pătruns în cercurile teologice americane256. Cum a declarat Miller 254 Gheorghe Petraru. în urma unor viziuni personale.cit. ţinuta sobră şi decentă.. Richard Bergeron.. Iisus Hristos avea să Se reîntoarcă. Pr. că Hristos a revenit cu adevărat la 22 octombrie 1844 dar. White este în viziunea adventiştilor marele profet al timpurilor moderne iar secta adventistă se caracterizează prin „eshatologismul şi milenarismul său de nezdruncinat şi prin respectarea riguroasă a zilei sabatului (ziua a 7-a a săptămânii. Hr. Astfel s-a declanşat marele conflict între Hristos şi Satan. Univ. Gheorghe Istodor numere biblice precum cele “2300 de seri şi dimineţi” (Daniel 8. Editions Brepols. Marea mişcare a celui de al doilea advent. în Sfânta Sfintelor a Sanctuarului ceresc.255 Adventismul de ziua a şaptea îşi are originea în „marea trezire a celei de a doua veniri” ce a zguduit lumea religioasă cu puţin înainte de mijlocul secolului al XIX-lea.. regim vegetarian. 14). adică în 1843. p. Dr. p. invizibil. aer curat. când în Marea Britanie şi pe continentul european s-a accentuat într-un mod exagerat cea de a doua venire a lui Iisus Hristos. 245. abstinenţă de la carnea de porc. op. cinema. exerciţii)”. p. 541 119 . p. care în anul 1818 propovăduia cu o convingere nestrămutată că peste „aproximativ” 25 de ani. Aşteptarea lui Hristos a fost desigur zadarnică însă Elena G. White a reuşit să oprească dezintegrarea totală a noii grupări milenariste convingând pe adepţi. 245. Richard Lehmann. sâmbăta) pe de o parte şi prin radicalismul său etic (nu alcool şi tabac. ce a străbătut Statele Unite în anii 1840 îşi are originea în mare parte în activitatea lui William Miller. Curând după aceea.cit. op.

Muller a recunoscut a doua oară că s-a înşelat.259 Adventiştii lui Muller au trăit noaptea de 9 spre 10 octombrie cu multă înfrigurare. între 21 martie 1843 şi 21 martie 1844. Creştinii Adventului. El şi-a sfătuit adepţii să se întoarcă la baptişti. să renunţi la acea împărăţie unică. „ceaşca mirosului plăcut al bucuriei nemuritoare zăcea acum spartă la picioarele lor”. Înpărăţia cultelor eretice. potrivit modului evreiesc de calcul al timpului. Hristos va veni şi îi va aduce cu Sine pe toţi sfinţii Lui şi că atunci El îl va răsplăti pe orice om după cum îi va fi lucrarea. p. la sfârşitul unui studiu al Scripturilor de doi ani de zile. 521-522 120 . Şi sunt pe deplin convins că la un moment dat. Univ. Gheorghe Istodor însuşi: „Astfel. întrucât. Uniunea 257 Francis D. În acele momente de derută pentru adventiştii lui Muller.Prof. Pr. 521 258 Signs of the Times. îmbrăcaţi în veşminte albe.”257 În continuare Miller a scris: Sunt de părere că timpul poate fi cunoscut de toţi cei care doresc să înţeleagă şi vor să fie gata pentru cea de a doua venire a Sa. 1944. „speranţele mileniste” nu mai puteau fi abandonate atât de uşor. p. aşa cum spuneau ei. 521 259 Walter Martin. p. Nu numai că baptiştii nu i-ar fi primit. D. Degeaba le-a spus Muller că s-a înşelat.258 Asociaţii lui au fixat în cele din urmă data de 22 octombrie 1844 ca dată finală când Iisus Hristos avea să Se reîntoarcă după sfinţii Lui.C. Înpărăţia cultelor eretice.. ei au aşteptat toată noaptea sunetul trâmbiţei îngereşti care trebuia să vestească lumii coborârea lui Hristos. Cei înşelaţi s-au văzut nevoiţi să se întoarcă la treburile lor. să aducă judecata asupra păcatului şi să întemeieze împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. în anul 1818. 25 ianuarie 1843 apud Walter Martin. dar era greu să renunţi la acele prea-frumoase închipuiri. Review and Herald. Nichol. am ajuns la concluzia solemnă că după aproximativ 25 de ani de la acea vreme toate activităţile actualului nostru stat aveau să fie lichidate. Adunaţi într-o sală mare din Boston sau urcaţi pe acoperişuri şi pe coline. Washington. care încep să se divizeze şi să se organizeze în diferite grupuri (Adventiştii Evangheliei. Dar calea întoarcerii eră imposibilă. The Midnight Cry. p. 35 apud Walter Martin. Înpărăţia cultelor eretice. Dr.

Pe data de 23 octombrie 1844. vol. Gheorghe Istodor Adventului etc. fără cruţare. cu faţa îndreptată în sus. a celor nelegiuiţi . teologia lui William Miller s-a deosebit de teologia adventistă de ziua a şaptea prin trei aspecte distincte: el a negat sabatul de ziua a şaptea. Invazia Sectelor. Petru I. însă tocmai în ziua următoare. 525 121 . Pentru a evita privirile batjocoritoare şi sarcasmele vecinilor lor. s-a afundat mai adânc în meditaţie. Prin urmare. Hiram Edson s-a oprit. Pr. L. lăsând la o parte speculaţiile cronologice.261 Aşa după cum am văzut. atunci când calculele milleriste au dat greş. 260 261 Diac. Înpărăţia cultelor eretice. ei şi-au croit drum printr-un lan de porumb. într-un lan de porumb în apropiere de Port Gibson. R. în dimineaţa imediat următoare „marii dezamăgiri”. ce a transformat cursul istoriei adventiste şi a determinat o reinterpretare a capitolelor 8 şi 9 din cartea lui Daniel. 1. a avut loc un eveniment singular. Univ. exact ca în sfântul Locaş din vechime. Hiram Edson. interpretare ce reprezintă o cheie de boltă în concepţia adventiştilor de ziua a şaptea referitoare la profeţie. 131-133 Walter Martin.Prof.toate acestea fiind doctrine susţinute de confesiunea adventistă de ziua a şaptea. a primit deodată o mare „revelaţie” spirituală. exprimând vădit o rugăciune de mulţumire din inimă pentru primirea luminii spirituale. p. Dr. p. apare o tânăra deliranta de 17 ani care va întemeia una din cele mai cunoscute secte adventiste: adventiştii de ziua a şaptea260. Dr. O. în cuvintele doctorului Froom: Deodată în mintea lui s-a ivit pe neaşteptate gândul că există două faze ale slujirii lui Hristos în cerul cerurilor. Prof. un adventist evlavios şi adept al lui William Miller. se părea că toţi sunt pierduţi. iar apoi. doctrina despre somnul sufletului şi nimicirea finală.). David. New York. Şi el nu a îmbrăţişat niciodată teoriile referitoare la „sfântul Locaş” şi la „judecata cu caracter investigator” formulate de către adventiştii de ziua a şaptea. În timp ce înaintau în tăcere deplină şi meditaţie prin lanul de porumb. se îndrepta încet spre casă împreună cu prietenul său. Crosier.

. Ei se aşteptaseră ca Hristos să vină pe pământ pentru a curaţi sfântul Locaş. Înpărăţia cultelor eretice. bunii adventişti-millerişti erau îndreptăţiţi să aprobe lucrarea lui William Miller. 526-527 William Miller. Review and Herald Publishing Association. Edson şi Crosier au formulat doctrina „sfântului Locaş ceresc şi a judecăţii cu caracter investigator”. peste el a venit convingerea copleşitoare „că în loc ca marele nostru preot să fi ieşit din locul preasfânt al sfântului Locaş ceresc pentru a veni pe acest pământ în cea de a zecea zi a celei de a şaptea luni la sfârşitul celor 2. pentru a inaugura judecata asupra lumii la cea de a doua mare venire a Lui. Hristos a trecut dintr-o „încăpere” a sfântului Locaş într-o altă „încăpere”. cunoscută acum drept. Pr. pentru a îndeplini o ultimă lucrare. Washington. sau va isprăvi cea de „a doua fază” a slujirii Lui în sfântul Locaş. nd. Early Writings.Prof. pentru a determina măsura în care aceştia sunt demni de viaţa veşnică. Această concepţie este interpretată în prezent în sensul că în anul 1844 Hristos a început cea de a „doua fază” a slujirii Lui în sfântul Locaş ceresc şi de atunci încoace El reexaminează mereu cazurile credincioşilor. Aceasta a fost în esenţă interpretarea care a modelat în teologia adventistă de ziua a şaptea concepţia ulterioară a „sfântului Locaş ceresc” şi a .judecăţii cu caracter investigator”. Univ. Mai mult.300 de zile. În cazul acesta. Hiram Edson a găsit motivul pentru care milleriştii fuseseră dezamăgiţi cu o zi în urmă. El are de îndeplinit o lucrare în locul preasfânt”. înainte de venirea Lui pe acest pământ. p. D. judecata cu caracter investigator”!262 Transferând acest ritual vechi-testamentar în Noul Testament şi dând o interpretare extrem de literală Epistolei către Evrei. Astfel. în loc să vină pe pământ. p. El va ieşi din cea de „a doua încăpere”. Dr. potrivit istoriei adventiste de ziua a şaptea. ci era localizat în cer! în consecinţă. Ei au afirmat chiar că Dumnezeu i-a îngăduit lui Miller să facă greşeli pentru o mai mare binecuvântare a „turmei mici”263. 74 122 . Gheorghe Istodor După propriile lui cuvinte. 262 263 Walter Martin.. El a intrat în acea zi pentru prima dată în cea de a doua încăpere a sfântului Locaş şi că. însă sfântul Locaş nu era pe pământ.C.

că datele au fost aşa cum a vrut El să fie. Hristos şi-a început lucrarea sa intrând. Convingerile adventiste ar putea fi împărţite în relaţie cu convingerile altor creştini sub următoarele titluri: G. 1-a speculat prompt şi cu succes. un bogătaş american. La puţin timp.265 264 265 Diac. căpitanul de vapor Iosif Bates264. 1. Univ. Aspecte doctrinare ale adventiştilor de ziua a şaptea Creştinii se împart în diferite curente de gândire asupra doctrinelor Bibliei.Prof. Această idee i-a fost inspirată de fapt din scrierile unui alt adventist. 528 123 . Dr. Doctrinele neacceptate de adventiştii de ziua a şaptea sunt considerate ca nefiind bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu. p. Câteva le sunt specifice. Împărăţia cultelor eretice. White a făcut următoarea afirmaţie: Am ajuns la concluzia că diagrama din 1843 a fost condusă de mâna Domnului şi că ea nu trebuie modificată. Hellen Harman are o „revelaţie”: data de 22 octombrie 1844 (10 octombrie după calendarul neîndreptat) nu a fost calculată greşit. Hellen White pretinde că are o „revelaţie” prin care Dumnezeu i-a poruncit să serbeze Sabatul în ziua a şaptea din săptămână. Gheorghe Istodor Printre cei care aşteptau în noaptea de 9 spre 10 octombrie 1844 venirea lui Hristos se afla negreşit şi Hellen Harman. Prof. Însă eşecul lui Muller nu a „descumpănit-o”. acelaşi an. Practic toate principiile adventiştilor de ziua a şaptea sunt susţinute de una sau mai multe grupări creştine. Chiar în anul căsătoriei. în decembrie. că mâna Lui a fost deasupra şi a ascuns o greşeală în unele dintre date. vol. adventiştii de ziua a şaptea se află într-un grup. În privinţa anumitor doctrine. în privinţa altor doctrine. Pr. Petru I. să cureţe Sanctuarul ceresc şi abia după aceea va coborî să întemeieze mileniul pe pământ. atraşi de faptul că „speranţele” lor nu au fost totuşi înşelate”. p. ci dimpotrivă. mai întâi. aşa încât nimeni nu a putut să o vadă până ce El nu Şi-a îndepărtat mâna. Invazia Sectelor. cu care va pune bazele doctrinare ale grupării mileniste de ziua a şaptea. ei sunt clasificaţi destul de diferit. O parte din adventiştii lui Muller s-au grupat în jurul fecioarei vizionare Hellen Harman. Dr. David. 133-134 Walter Martin. În 1846 Hellen Harman se „mărită” frăţeşte şi în Domnul cu James White.

se publică o expunere sumară a credinţei adventiste în 25 de puncte. mai există o direcţie în adventismul de ziua a şaptea contemporan şi anume aceea care îi văd pe liderii adventişti atât de compromişi cu „lumea” şi pe membrii săi atât de „căldicei” în spiritualitatea lor. Aceste tensiuni ating apogeul atunci când liderii adventişti se confruntă cu acuzaţii de erezie din partea unor grupări centrifuge şi încearcă să le supună unei discipline. uşor revizuit şi dezvoltat la 28 de capitole a apărut în Anuarul denominaţiunii din anul 1889 şi în cel din anul 1905. Gheorghe Petraru. încât „Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea” nu este pregătită să-L primească pe Hristos şi. după care a continuat să fie tipărit an de an. întărind convingerea că apostazia anunţată de Hellen G. În urma cererilor insistente din partea conducătorilor bisericii adventiste 266 Charles Wheeling. White este chiar în Biserica Adventistă”267. Gheorghe Istodor În eshatologismul adventist există tendinţa foarte răspândită de a aplica profeţiile lui Daniel şi ale Apocalipsei la timpurile prezente. Armageddon now. p. „În sfârşit. este responsabilă pentru întârzierea Parusiei. I-II. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Pr. p. cu atât mai mult cu cât Ierusalimul a devenit capitala noului stat în anul 1980. Pr. până în 1914. O altă grupare de interpreţi ai evenimentelor apocaliptice se distinge prin accentul pus pe statutul Ierusalimului la sfârşitul timpurilor. Acest document. 324. p. Un punct de vedere protestant asupra doctrinei advente În 1872. 1993. Dr. Cerrystone Press. în cadrul Bisericii adventiştilor de ziua a şaptea din Battle Creek. Adepţii acestei direcţii caută indicii în evenimentele contemporane şi le leagă de semnele profetice. „Jamison”. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 164 267 Ralph Larson. Apostasy is the Issue. Dr. Ei văd în unificarea Israelului din 1967 începutul „sfârşitul timpurilor”.Prof. Gheorghe Petraru. 164 124 . Cu precădere se deplâng modificările doctrinei adventiste care au rezultat din dialogul cu evangheliştii Walter Ralston Martin şi Donald Grey Barnhouse în anii 1950 şi care au avut un mare imapct asupra eshatologiei adventiste. Michigan. voi. Cel mai cunoscut dintre aceştia este Charles Wheeling care a văzut în timpul războiului dintre Iran şi Irak lupta Armagedonului 266. Pr. Statele Unite ale Americii. 1992. Dr. astfel. Univ.

şi 125 . a pregătit o declaraţie cuprinzând „principalele elemente” ale credinţei. aşa cum au celelalte Biserici creştine. Dr. Această declaraţie. ci este conferit adulţilor capabili de a decide pentru adeziunea lor de credinţă. Cele mai mari rituri practicate în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea sunt: botezul. cuprinzând 22 de puncte fundamentale de credinţa. Pentru această Biserică Decalogul este proclamat ca legea morală supremă pentru întreaga omenire. Pr. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea neagă doctrina nemuririi sufletului şi crede că nemurirea promisă de Dumnezeu va fi dată credincioşilor din orice epocă istorică numai la învierea din urmă care se va realiza odată cu cea de-a doua venire a lui Hristos. Ea acceptă şi mărturiseşte. dar mai cuprinzătoare. aşa cum „pot fi ele rezumate”. pentru prezentarea unei declaraţii sau mărturisiri de credinţă. formulată în 27 de paragrafe. grupate sub titlul: „Puncte fundamentale de credinţă ale adventiştilor de ziua a şaptea”. de asemenea. După falimentul profeţiilor lui Miller. Numai Harul). Biserica n-a mai propus şi nici azi nu mai propune date privitoare la revenirea lui Hristos. Sola Fide. Ziua a şaptea a săptămânii. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea mărturiseşte credinţa trinitară şi cristologică a primelor Simboluri creştine. un comitet de patru persoane. care însă nu este dat pruncilor. când sesiunea Conferinţei Generale a înlocuit această declaraţie a punctelor fundamentale de credinţă cu altă asemănătoare. doctrinele protestante exemplificate în formula „Sola Scriptura. Univ.Prof. Gheorghe Istodor din Africa. Aceasta nu înseamnă că nu pune accent pe istoricitatea acestui eveniment şi pe necesitatea convertirii personale în vederea întâlnirii cu Dumnezeu. a fost publicată prima dată în Anuarul din 1931 şi a rămas neschimbată până în 1980. care să ajute oficialităţile guvernamentale şi pe alţii la o mai clara înţelegere a bisericii adventiste. Sola Gratia” (Numai Scriptura. zi dedicată odihnei este sâmbăta Sabatul şi nu duminica. incluzând şi pe preşedintele Conferinţei Generale. Numai Credinţa.

2009 Robert S. încât la Consiliul Anual al „Bisericii” din 1991 s-a votat o declaraţie care să condamne pe aceia care produc tulburări („Perth Declaration” 1991)269.adventist. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este – astăzi – considerată în interiorul principalelor curente protestante. „Aşa numiţii „Independent Ministere”. Robert S. fondată pe Sfintele Scripturi268.04. Celelalte Biserici Protestante mai vechi. „Perth Declaration” about Independent Ministries. p. De multe ori. 165 126 . Idaho. „Adventist Review”. a publicat o carte cu un titlu sugestiv. Gheorghe Petraru. Nampa. Dr. Pr. adică comuniunea. încă credem. 165 270 Idem.ro/ site citat la 24. că „timpul sfârşitului” a 268 269 http://www. Gheorghe Istodor Sfânta Cină. Se invocă frecvent „calendarul profeţiilor” care arată. care este precedată de ritul spălării picioarelor. Folkenberg (1941-). îi consideră pe adventiştii de ziua a şaptea ca o Biserică creştină autentică. Univ. Pr.Prof. 14. Folkenberg. de la această dorinţă de a grăbi venirea adventului se ajunge la o contestare a conducerii şi chiar a învăţăturilor „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea”. Aceşti predicatori de la marginea adventismului sunt mult mai râvnitori în predicarea mesajului lor decât majoritatea curentului adventist. în care reiterează doctrina tradiţională adventistă270. Pr. revizuirea doctrinei sale de către cercetători oneşti şi cu autoritate în domeniu. Pacific Press Publishing Association. 1991. p. 1994. Conducerea „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea” a fost atât de iritată de impactul predicii acestora. sau prin folosirea la maximum a mass-mediei. spun ei. al căror mesaj se situează la marginea adventismului. Gheorghe Petraru. iar mesajele transmise sunt concentrate asupra vremurilor din urmă. Adventismul de ziua a şaptea se face cunoscut prin manifestări de masă. s-au înmulţit în ultimii ani. cum sunt de ex. p. Dr. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. după exemplul dat de Iisus la Cina de Taină. împărtăşania. Cu ocazia celei de a 150-a aniversări a „Marii dezamăgiri” din 1984. We still Believe. 7 november. Biserica Luterană şi Biserica valdenză. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. preşedintele Conferinţei Generale a adventiştilor de ziua a şaptea (1990-1999). Dr. Chiar dacă în trecut această biserică era inclusă între sectele para-creştine.

ei nu acordă nici o importanţă profetică anului 2000. S-au inventat însă alte direcţii destul de convenabile pentru discurs eshatologist politizat. 271 Statement about Adventism and the Year 2000. La al 56-lea Congres mondial din 1995 (Utrecht. Dr.”pe de o parte. că anul 1844 este o dată majoră care anunţă cea de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Confidence amid Chaos. Pr. şi afirmarea Statelor Unite ca o super-putere. dar că nu speculează pe marginea momentului istoric precis în care acest eveniment va avea loc.Prof. „Cu toate acestea. De asemenea. a fost adoptată o declaraţie oficială. 1995. Într-o declaraţie despre starea adventismului în anul 2000 se arată că adventiştii aşteaptă cu nerăbdare întoarcerea lui Hristos. Pr. „Declaraţie adventistă care respinge fixarea de date pentru a doua venire a Domnului”. în care se arată că „aşteptând reîntoarcerea lui Hristos. Steven R.. Univ. 29 septembrie. ei nu pot şti totuşi data exactă”. deoarece ele sunt în contradicţie cu cuvintele lui Hristos şi anume că. Pacific Press. deşi oamenii pot recunoaşte că întoarcerea Lui este aproape. adventiştii resping orice tentativă de a fixa o dată specifică legată de acest eveniment. Gheorghe Petraru. concretizat mai ales în cazul mişcării „New Age. Adaptarea era necesară.” „Adventiştii nu au nici o încredere în aceste eforturi speculative. White. capabilă. mulţi teologi adventişti de ziua a şaptea au modificat conţinutul eshatologiei lor şi chiar schemele advente după colapsul Uniunii Sovietice în 1989. 1999. Maryland. Boise. Dr. 166 127 . discuţii eshatologiste sunt determinate şi de proliferarea spiritismului. Pr.. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. să domine întreaga lume şi să înceapă persecutarea celor aleşi. de vreme ce această dată nu este menţionată în Biblie”271. Mosley. de asemenea. în alianţă cu papalitatea. Gheorghe Petraru. deoarece nu mai existau protagoniştii necesari scenariului care să se încadreze în schema eshatologică a Ellenei G. p. pe de altă parte”272. Prin urmare. Dr. p. Olanda). Aceste direcţii sunt indicate de creşterea dramatică a puterii papale care a culminat cu rolul pe care Papa Ioan Paul al II-lea 1-a jucat la căderea comunismului. Gheorghe Istodor început în anul 1798 şi. 166 272 Mark Finley. Silver Spring. Declaraţia votată la întâlnirea Comitetului Executiv al Conferinţei Generale Adventiste. şi de apariţiile Fecioarei Măria în Biserica Romano-Catolică. pe de o parte.

în mod paradoxal. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. când o diplomă nu era obligatorie pentru a deveni pastor. Pr. însă. printre 300 de pastori adventişti de ziua a şaptea din America. în medie. Într-o anchetă realizată în 1991. Gheorghe Petraru. teologul John Paulien este de părere că cea mai bună metodă de a înţelege punctul de vedere al Bibliei despre eshatologie şi scopul învăţăturilor biblice despre sfârşit nu este acela de a satisface curiozitatea noastră despre viitor. 273 Encyclopedia of Millenialism and Millenial Movements. 89. What Bible Says about the End-Time.Prof. Dr. parusia este în acelaşi timp departe pentru adventişti. ci de a ne învăţa cum să trăim când aşteptăm sfârşitul”274. sunt mai puţin dispuşi să accepte declaraţiile eshatologiei adventiste tradiţionale. numai 28% dintre adventiştii intervievaţi au auzit în ultimul an o predică în care să se vorbească de semnificaţia celor 2300 de ani. influenţaţi de educaţia primită în marile universităţi. majoritatea adventiştilor de ziua a şaptea nu mai situează mesajul apocaliptic în centrul predicii lor. Gheorghe Istodor „Deşi sumbrul scenariu apocaliptic este descris ca aproape de deznodământ. p. 2000. Univ. care se termină cu liceul. „Nivelul de educaţie este cheia pentru a înţelege de ce atenţia acordată predicii apocaliptice este relativ scăzută. Dr. Această direcţie este confirmată de publicaţiile adventiste recente. Există o mare diferenţă între concepţiile celor care au intrat în „slujire” înainte de 1960. s-a evidenţiat faptul că pe parcursul unui an întreg numai trei predici. Pr. Gheorghe Petraru. 167 274 Jon Paulien. 380. Dr. în general. care par să se simtă confortabil pe poziţia pe care o ocupă astăzi pe „piaţa religioasă”. 1994. Ei se distanţează de poziţiile tranşante de la începutul „Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea”(anti-catolicism. Aceştia din urmă. au fost dedicate exclusiv celei de a doua veniri a Domnului. de evenimentele profetice şi numai aceia care aveau o educaţie elementară. 128 . Seminariile şi departamentele universităţilor adventiste evită. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. De asemenea. erau dispuşi să accepte eshatologia adventistă integral”273. Pr. 34. Astfel. abordarea tradiţională a eshatologiei. Routledge. şi cei care au intrat după această dată. Hagerstown. anti-stat etc) şi consideră că acelea erau manifestări comune printre denominaţiile protestante la acea vreme. Richard Landes Editor. p. p.

Dr. Îndeamnă şi la abstinenţă de alcool şi tutun. trăim cu speranţa celei de a doua veniri. Adventiştii respectă legile dietare ale Vechiului Testament. renunţarea la acestea fiind o dovadă de credinţă puternică276. Însă în anul 1976. Ei continuă să creadă că Iisus se va întoarce curând şi că totul se va întâmpla după scenariul prezis de White. „Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea” a învăţat însă lecţia în 1844 şi nu a fixat niciodată un termen precis pentru a doua venire a Domnului. p. Ei interzic membrilor proprii consumul de carne de porc sau anumiţi peşti al căăror consum este. Gheorghe Istodor „În ciuda credinţei lor că sfârşitul lumii este aproape. prin aceasta luptând pentru întârzierea apocalipsei. a Survey of Protestant. Whalen. „profeţite” de diverşi lideri vânzători de iluzii. Ne rugăm ca ea să fie curând. Credem că promisiunea lui Hristos este adevărată. Pr. Această aşteptare intensă a sfârşitului a atras numeroşi adepţi care au redescoperit entuziasmul primei generaţii de membri şi s-au angajat cu fervoare în prozeletism. 168 276 William J. adventiştii tind să prindă rădăcini şi mai adânci în societate. Numbers a argumentat că sfaturile medicale p.Prof. p. Gheorghe Petraru. acest lucru devenind apanajul grupărilor care s-au separat de ea de-a lungul timpului. 8/1. aşadar. d) Mâncare curată şi necurată. 1976. 167 275 Tom Dybdahl. La rândul nostru noi îmbătrânim. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. generată de o circumspecţie normală în contextul eşecurilor datelor fixe ale parusiei. Univ. Această poziţie ambiguă a adventiştilor faţă de a doua venire este sintetizată în cuvintele lui Tom Dybdahl care afirmă: „Singurul fapt indiscutabil este că nu s-a întâmplat încă (a doua venire). Dr. interzis comunităţii ebraice. Separated Brethren. 169 129 . Dar în timp ce aşteptăm.. „Există. 118. Pr. Mulţi dintre noi ne aflăm undeva la mijloc.. Dr. Pr. nu putem ignora întrebările şi îndoielile”275. o anumită schimbare de paradigmă în concepţia eshatologică adventistă. 33. How to wait for the Second Conimg. Bunicii noştri credeau că nu vor apuca să îmbătrânească. de asemenea. Aceasta nu înseamnă că adventiştii au abandonat aşteptările eshatologice. p. „Spectrum”. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Vol. Gheorghe Petraru. Teologul adventist Ronald L.

schimbări de nume din cauza datei Parusiei şi a nemuririi sufletului. grupaţi în 43848 de comunităţi. White aveau o origine mai mult umană decât divină277. De fapt. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Gheorghe Petraru. Pr. Dr. Dr. China etc. Liberia. Pr. University of Tennessee Press Knoxville. Are o istorie zbuciumată. Univ. Respectă duminica şi este foarte activă din punct de vedere misionar. Seventhy-day Adventist Church a fost întemeiată de Hellen White în 1860. Egipt(1879). p.Prof. „Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea” a căutat întotdeauna să minimalizeze pericolul sciziunilor interne şi cercetătorii consideră că adventiştii au succes în menţinerea coerenţei mişcării. emisiuni radio. Japonia(1896). reuniri. Are misiuni în Ghana. 1992. Germania(1877). Adventiştii fac un prozelitism intens prin conferinţe. Gheorghe Istodor ale Hellenei G. Nigeria. Disidente advente „Din cele 105 secte de natură adventistă existente în Statele Unite cele mai importante sunt: Sunday Adventist s-a născut după marea dezamăgire din 1844 prin unirea a două fracţiuni conduse de Jghn Walsh şi respectiv Jonathan Cummings.2. Gheorghe Petraru. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 163-169 130 . Dr. 169 278 Pr. grupuri de studiu biblic. putem 277 Ronald L. Prophetess of Ellen G. America de Sud(1894). În 1997 aveau ~ 10 milioane de membrii. Rusia(1886). Se răspândeşte rapid în Elveţia(1874). p. Ei sunt foarte agresivi faţă de Bisericile tradiţionale. iar în 1863 avea deja 125 de congregaţii cu 1500 de membrii. cu multe scindări. Filipine. deşi au fost anumite grupări care s-au separat”278. Însă. Numbers. mai ales faţă de Biserica RomanoCatolică în al cărei suveran pontif văd concretizarea numărului apocaliptic 666 dar şi faţă de Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi în general faţă de tendinţele integratoare de astăzi. Insulele din Pacific(1890). White and the origins of Seventh-Day Adventist Health Reform. VI.

op. 246. cei mai activi misionar sun adventiştii de Ziua a Şaptea.”279 „Organizate în Biserici locale şi federaţii sau misiuni. Arhiepiscopiei Aradului.Washington S.A. Bucureşti. Multe dintre ele s-au organizat sub denumirea de Biserica lui Hristos în Hristos Iisus. care credeau că a doua venire a lui Hristos urma să fie pe 22 octombrie 1844281. Călăuză pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant. Din toate bisericile adventiste.Prof. p. Adventiştii de ziua a şaptea De departe cel mai mare grup adventist. diviziuni la nivel de regiuni geografice întinse (ex.) şi Conferinţa generală cu sediul la Takoma Park .U. numărul adventiştilor pe plan mondial este astăzi de peste 9. Petru I. Societatea misionară 279 280 Gheorghe Petraru. op. în Statele Unite şi în toată lumea. numită Seventh-day Adventist Publishing Association.. op. unele datând chiar din 1800. Gheorghe Istodor interpreta această atitudine ca o tendinţă de a crea o singură Biserică mondială adventistă. Morrow. care îşi datează începuturile în anii 1840. p. David. Deţin o casă de presă.. p. Frank S. un plan diabolic pe care îl susţin cu finanţe şi bunuri materiale” 280. în uniuni la nivel de ţări.. Univ. Pr.. 246.000. Europa de Est etc. Richard Lehmann. Conferinţa Generală a Bisericii lui Dumnezeu Această biserică a rezultat din unirea mai multor grupuri locale independente. 121 Gheorghe Petraru. Mead. 1987. este Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. p. cu aceeaşi credinţă. Numele generic din ziua de astăzi este Conferinţa Generală a Bisericii lui Dumnezeu. altele îşi au începuturile în jurul anului 1847. Dr. ca număr de membri. p. la sosirea coloniştilor englezi pe continent. purtând totodată timp de mulţi ani şi denumirea de Biserica lui Dumnezeu de Credinţă Abrahamică. Georgia.cit. Africa de Sud-Vest.000. În România. A apărut ca urmare a ceea ce s-a numit „Marea Dezamăgire” şi anume eşecul profeţiei mileriţilor. 146 281 Frank S.cit. cit. Mead. Handbook of Denomination în the Unites States of Denomination în the Unites States. secta ai cărei primi reprezentanţi autohtoni au fost Petre Paulini şi Ştefan Demetrescu face prozelitism intens pentru a se infiltra şi stabiliza în cât mai multe localităţi având acelaşi plan ca al sectelor în general de a uzurpa moştenirea ortodoxă şi de a o înlocui cu comunităţi de tip adventist. 36-37 131 . Ed.

766. Prima reţea de şcoli de Sabath este organizată în 1877. Pr.din 1980 este reorganizat şi cuprinde Asociaţia internaţională a sănătăţii şi echilibrului  Ministerial Association(1992)  Public Affairs and Religious Liberty(1902) cu sediul în New York care cuprinde şi Asociaţia internaţională a libertăţii religioase cu sediul la Silver Spring 132 . În toată lumea sunt deschise 97602 şcoli de sabat. În anul 1903. instituţii de corecţie. staff-ul s-a mutat de la Batlle Creek la Washington D.500.C. Univ. Seul şi Okinawa care are filiale în armată. 927 de licee conduse de Organizaţie. Dr.  Children'sministries(1995)  Commimications (1972)-deţine o vastă reţea radio(Adventist World Radio).546$. Deţin 56 de edituri care tipăresc cărţi.Prof. Comitetul director este alcătuit dintr-un preşedinte. Gheorghe Istodor a fost organizată în 1970.784 $.cu sediul în Nebraska  Education(1902)-care are în SUA 25 de universităţi(dintre acestea se remarcă Andrew University. Pe lângă departamentele administrative (Stewardship). Deţin 5416 şcoli. Griggs University şi Loma Linda University din California) şi 455 de astfel de instituţii în toată lumea. sistemul de sănătate. iar în 1989 la Silver Sprig. 90 de uniuni şi 476 de conferinţe sau misiuni. Veniturile totale se ridică la suma de 1. 36 de şcoli industriale. tractate în 245 de limbi. 23 de orfelinate şi multe dispensare. 89 de universităţi.521. TV(în special televiziune prin cablu)-77 de staţii în lume. centrala a creat următoarele departamente:  Adventist Chapelaincy Ministries(1985) cu 4 centre mari la Frankfurt. broşuri. Yokohama. Din punct de vedere medical deţin 159 de spitale. Opera de misiune se desfăşoară în 230 de ţări împărţite în 12 diviziuni. fiind activi în viaţa politică americană. internet.  Family ministries( 1995)  Health Ministries .. 36 de clinici. Maryland. etc. Jan Paulsen şi 6 vicepreşedinţi generali. 95 de centre pentru bătrâni. conduse prin Adventist Media Center Inc. Specific sectei este zeciuiala care se ridică la suma anuală declarată de 970.

M. Adventiştii au fost de multe ori acuzaţi de legalism. Pr. Unele doctrine specific adventiste au fost identificate ca fiind heterodoxe. Este de notat faptul că Billy Graham a invitat adventiştii să facă parte în campaniile lui după Eternity. Mulţi critici ai bisericii sunt foşti adventişti. de către critici. White şi statutul ei în cadrul bisericii. Canright. Învăţăturile care au intrat sub cercetare amănunţită sunt perspectiva anihilaţionistă a iadului. din cauza accentuării importanţei faptelor în cadrul credinţei. cum ar fi D. Gheorghe Istodor  Publishing(1902)-sunt 111 de reviste adventiste tipărite în SUA(în engleză 48)  Sabbath School and Personal Ministries  Woman 's Ministries (1990)  Youth (1917.Prof. Kingdom of the Cults. atât pentru pretinsele doctrine heterodoxe. Univ. scrisă de Walter Martin a marcat un punct de cotitură pentru felul în care era văzut adventismul. în general adventismul este văzut ca parte a bisericilor creştine tradiţional-istorice pe baza întâlnirilor şi discuţiilor cu protestanţii conservatori din ani 1950. „Este absolut posibil ca fiind un adventist de ziua a şaptea să fii un urmaş al lui Iisus Hristos în ciuda conceptelor heterodoxe…” . o revistă creştină editată de Donald Barnhouse. prin ţinerea legii morale şi a Sabatului. Oficial pentru ca o persoană să poată adera la cultul Adventist de Ziua a Şaptea trebuie să cunoască şi să aprofundeze doctrina adventistă sintetizată în Cele 28 puncte de Doctrină 282 Ibidem 133 . legate de Ellen G. Walter Rea şi Dale Ratzlaff. Critici la adresa adventiştilor de ziua a şaptea Biserica Adventistă a fost criticată de multe ori. The Truth about Seventh-day Adventists (Adevărul despre adventiştii de ziua a şaptea). Dr. judecata de cercetare (legată de perspectiva ispăşirii) şi unele perspective escatologice.Walter Martin. cât şi de pretinsele atitudini şi comportament exclusivist. şi a susţinut. În timp ce nişte experţi ai religiei cum ar fi Anthony Hoekema au clasificat adventismul ca fiind un grup sectant pe baza doctrinelor atipice. reorganizat în 1995)282. în anul 1956 că adventiştii sunt creştini.

adventiştii au susţinut că prezenţa unui profet contemporan nu este interzisă de Scriptură.cercetatiscripturile. şi că Scriptura rămâne autoritatea finală. Rea şi alţi critici au acuzat-o pe Ellen White de plagiat. Pe aceştia 283 284 http://www. Statutul de profet modern al lui Ellen White a fost deseori criticat. Gheorghe Istodor Adventistă. şi asocierea tradiţională a Bisericii Catolice şi a altor denominaţiuni cu „Babilonul”. „Recunoaştem pe deplin faptul încurajator că o mulţime de urmaşi ai lui Hristos sunt împrăştiaţi prin multele biserici ale creştinătăţii. Walter T.com/athens/delphi/5647/rel44. Lumina Lumii de Ellen White. teologii adventişti au declarat că doctrina rămăşiţei nu exclude existenţa creştinilor autentici din alte denominaţiuni. savantul Fred Veltman a descoperit că acele capitole pe care le studiase. Botezul simbolizează un legământ pe care persoana îl încheie cu Dumnezeu. Ca răspuns la astfel de critici. Se argumentează că autoritatea atribuită scrierilor ei de către biserică contrazice principiul protestant Sola Scriptura. aceasta având un rol central şi în scrierile lui Ellen White. Aceste atitudini fac legitimă convertirea creştinilor din alte denominaţiuni.04. conţineau unele lucruri care proveneau din alte surse fără a fi citate. După 10 ani de studiu asupra cărţii Hristos. De asemenea. Natura dependenţei literare trebuie văzută în contextul a ceea ce se accepta pe vremea aceea. Criticii non-adventişti şi-au exprimat îndoiala cu privire la părerea adventiştilor de a fi „biserica rămăşiţei”. eliminând astfel intenţia de a decepţiona.Prof.org/ site citat la 24. Dr.htm site citat la 24. ci este preocupată mai degrabă de instituţii.2009 http://www. Pr. fără a fi acuzaţi de plagiat284. Aderarea se face prin Botezul nou testamental.geocities.2009 134 . Univ. S-a spus de asemenea că sursele din care s-a împrumutat erau cunoscute de către cititorii ei. se afirmă faptul că anumite practici şi crezuri adventiste sunt exclusiviste prin natura lor. Ca răspuns. la maturitate când persoana este deplin conştientă de alegerea pe care o face. profeţii au folosit alte scrieri în alcătuirea cărţilor lor din Bibliei. inclusiv în biserica Romano-Catolică. ci indispensabilă bisericii. şi anume un legământ prin care îşi predă viaţa în mâna Lui283.04. În final.

Cea care a readus speranţa în tabăra adventă.ro/grupaje.”285 VI. va trebui să mergem pe firul istoriei până la Reforma lutherană. Scrierile adventist-reformistei H. în secolul al XIX-lea. Calculele privind data celei de-a doua veniri a Domnului au eşuat. Lumea de azi este împânzită de congregaţii. Univ. Dr.Prof. In ordine cronologică. tiraje impresionante continuă să fie tipărite.3. în marea lor majoritate. 285 http://www. Din mirajul acestor cugetări va lua însă. Pr. prin noi calcule mileniste. Muller şi Snow au pus apoi bazele adventismului. Deşi multe din prezicerile ei s-au dovedit a fi ridicole. culte şi secte izvorâte din protestantism. însă. dar şi prin reîntoarcerea vizibilă la practicile mozaice ancestrale a fost „profetesa” Hellen White. confesiuni. o primă apariţie cristalizată a unei forme de grupare neoprotestantă a fost cultul baptist. Desfiinţarea ierarhiei sacramentale a fost premisa necesară şi suficientă pentru ca modurile de organizare a vieţii creştine să cunoască ramificaţii multiple. ca o dizidenţă desprinsă pe linie neoprotestantă din Cultul Adventist de ziua a şaptea.confesionala. calculând data Parusiei şi fixând milenarismul drept criteriu temporal eshatologic.04. Aceştia nu fac parte din „Babilonul” descris în Apocalipsa. lamentabil (1843-1844) şi secta adventistă s-a aflat într-o stare critică. Gheorghe Istodor Dumnezeu îi recunoaşte ca fiind ai Lui. chiar cu sprijinul Cultului Adventist de ziua a şaptea. ea are meritul de a fi ridicat moralul zdruncinat al adepţilor advenţi. Şi astăzi.2009 site citat la 135 . adepţii bulversaţi risipinduse în fracţiuni multiple. adevărată poartă de intrare a sectarismului modern şi contemporan. dezamăgiţi de eşecul profetic muller-snow-ist. Dacă vom încerca să alcătuim arborele genealogic al organizaţiei iehoviste. Dintre adepţii ei. Martorii lui Iehova Gruparea sectară a „Martorilor lui Iehova” a apărut pe pământ american. White au rămas extrem de populare pentru adventiştii de toate spiţele.php?mod=detalii&id=2 24. fondatoarea sectei adventist-reformiste.

Russell a împrumutat crezul că Hristos urma sa se întoarcă invizibil pe pământ în anul 1874. Astfel. respectarea strictă a Sabatului. codurile morale rigide). a ajuns să fie repede etichetat drept „disident în cadrul mişcării 286 287 http://www. A negat divinitatea lui IIisus Hristos şi învăţăturile biblice ale iadului şi pedepsei veşnice. una dintre cele mai active mişcări sectare la nivel mondial: „Martorii lui Iehova”. Univ. I. restricţiile impuse de capii grupării adventiste (interzicerea consumului anumitor alimente. Russell s-a alăturat iniţial cu frenezie adepţilor adventului. Nu l-au mulţumit. alăturându-se puţin mai liberalei Biserici Congregaţionale. de aceea adepţii săi numindu-se la început „studenţi în Biblie”. Adventismul este cel ce l-a influenţat în negarea iadului.H. moştenite. după care se inaugura Mileniul (cei 1000 de ani de domnie literară a lui Hristos pe pământ). fiind fascinat de calculele profetice ale sfârşitului lumii şi de ipoteticul „mileniu”. Pennsylvania.216. Dr. i-a stârnit interesul în studierea profeţiilor vremurilor sfârşitului.2009 P. Însă. Gheorghe Istodor naştere. Barbour.H.com/Athens/Delphi/5647/rel51. Oprindu-ne puţin asupra genezei grupării. Joseph Franklin Rutherford a preluat controlul organizaţiei286. acesta a schimbat data la 1915. p. C.I. pe filieră germană sau irlandeză. a avut drept scop declarat iniţierea unui riguros studiu al Scripturii. de la N. În adolescenţă şi-a negat tradiţia prezbiteriană de care aparţinea.htm site citat la 26. Iniţiatorul mişcării. David Pestroiu. şi ca anul 1914 era anul în care lumea trebuia să fie distrusă. se pare. „din vechi seminţii mozaice” 287. constatăm cu surprindere diferenţe majore între perioada acelor începuturi şi zilele noastre. grup pe care de asemenea l-a părăsit. Atunci. însă. Invazia sectelor. Când anul 1914 a venit şi a trecut. în anul 1916 Russell a murit lăsându-şi urmaşii deziluzionaţi şi stupefiaţi de prezicerile sale neîmplinite. 19 136 . p. Charles Taze Russell (18521916).04. Pr. vol.Prof. precum şi fixarea unor consecinţe punitive în cazul neîndeplinirii lor: iadul şi muncile veşnice. Astfel.geocities. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Pr. iar un grup dizident al Adventismului condus de N.T. „Născut într-o familie de presbiterieni din Pittsburgh.Barbour. David.

p. Ken Guido. de visul unui mileniu pământesc de fericire pentru „cei aleşi” şi. Penton. 58-65. Les Editions du Cerf. Massimo Introvigne.. 590-591. Charles Taze Russel (1852-1916). Fondatorul mişcării. charts. Predicateurs du royaume de Dieu. plus facts. p. Leo Rosten (ed). la început. şi a cercetat personal Locurile Sfinte. 1999. a atras mulţi mileriţi care respingeau doctrinele tradiţionale creştine şi credeau în iminenta venire a lui Hristos 291. Paris. p. “Jehovah's Witnesses” în . 256-259. împărăţia cultelor eretice. Les Temoins de Jehovah. Năzbâtii teologice sau Falsa mărturie a aşa-zişilor martori ai lui Iehova. Originile „Organizaţiei Martorii lui Jehova” se află în mişcarea adventistă a „Studenţilor în Biblie”. Aici şi-a demonstrat pasiunea faţă de istoria biblică. p.. articles. figures. 1990. Walter Martin. 19 289 Pr. 1990. Dictionary of Christianity în America. 45-63. care erau mai laxe moral. “Who are Jehovah's Witnesses ?”. axată. p. New York 1955. p. p. unul din numeroasele grupări care au rezultat din „Marea dezamăgire” milenaristă legată de anul 1844 290. p.Prof. a se vedea Milton G. 1995. Pennsylvania. Oradea. Les şedea de l'apocalypse. într-o famile prezbiteriană. Pr. Toronto. ed. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. L'envers du decor. 1977. 1993 apud Radu Petre Mureşan. La vârsta adolescenţei. mai cu seamă cea a Vechiului Testament. Jean Vernette. Irving Hexham. and comprehensive reference material on churches and religious groups în the United States. 18-19 290 Pentru o introducere în istoricul “Organizaţiei Martorii lui Iehova”. Henschel. p. Les Temoins de Jehovah. de noi şi noi calcule ale Parusiei”.. Gourous de Van 2000. Paris. David Pestroiu. Claire Moncelon. Dillenburg. tables. Paris. 15-24. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. bineînţeles. Din punct de vedere catolic. Univ. Gute Botschaft Verlag. 90 291 Charles Taze Russel s-a născut în Allegheny. a se vedea. Starea materială bună i-a permis să călătorească în toată lumea. O influenţă importantă 288 Şerban Constantinescu.12. Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society of New York: International Bible Students Association. el îşi însuşeşte ideile adventiste referitoare la soarta 137 . Gheorghe Istodor adventiştilor de ziua a şaptea”288. Dictionnaire des groupes religieux aujourd'hui. Din perspectiva martorilor. Les Temoins de Jehovah. Pr. James M. Jean-Marie Abgral. pentru a se alătura în jurul anului 1870 unei grupări adventiste. în A Guide to the Religions în America: the famous Look magazine series on religion. p. Cu acest prilej. 1990. David Pestroiu. 2001. pe dorinţa de a-i convinge pe „fraţii” adventişti de netemeinicia credinţei în iad. inclusiv în Palestina. Dr. 37-65. The Story of the Jehovah 's Witnesses. el optează pentru credinţele congregaţionaliste.289 „Charles Taze Russell şi „Studenţii în Biblie”. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Apocalypse Delayed. înfiripându-şi deja în minte o nouă doctrină.

tradus de obicei prin „venire” însemna şi „ prezenţă”. Dr. dar „invizibil” şi că acel moment marca începutul „secerişului” care urma să se sfârşească în anul 1914. 90 292 În Three Worlds and the Harvest of the World {Cele trei lumi şi Secerişul lumii). s-a ajuns la concluzia că Hristos s-a întors într-adevăr în 1874. W. o parte din adepţii lui Barbour au căutat argumente pentru a dovedi că data a fost justă. dată contestată însă de istorici apud Radu Petre Mureşan. sfârşitul celor 1260 de zile din profeţia lui Daniel. 91 138 . Deşi cea mai mare parte a cititorilor nu au acceptat această explicaţie. În acelaşi timp. susţinând că „O nouă viziune a adevărului nu trebuie să contrazică niciodată o alta mai veche” („Watchtower”. când a fost arestat Papa Pius VI. anul 1798. p. Univ. p. 194 p. nr. B. După eşecul acestei profeţii. Charles Taze Russell a găsit-o acceptabilă şi a preluat-o ca atare. Nelson H. Gheorghe Istodor asupra sistemului său doctrinar a exercitat-o Nelson Homer Barbour (1824-1908). Astfel. anul 1844 era sfârşitul celor „2300 de zile-ani” şi începutul aşteptării lui Hristos printre „fecioarele înţelepte” (Matei. XXV). 1877. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. “ Revue de l'Histoire des Religions”. editorul periodicului adventist “The Midnight Cry” (cunoscut apoi ca Herald of the Morning). Keith (devenit mai târziu redactor la “Watch Tower” al lui Russell) care a remarcat că.. Autorul arată că această direcţie i-a fost sugerată de unul din colaboratori. cuvântul « parusia ». Alegerea acestei date corespundea unui calcul extrem de complex..d. anul 1874 marchează sfârşitul celor 1335 de la Daniel XII. reprezintă. February 1881. iar IIisus urma să revină pe pământ în 1874. în viziunea lor. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. 12. Charles Taze Russell şi Nelson Barbour au publicat împreună o lucrare intitulată Three Worlds în care sunt prezentate sistematic datele considerate semnificative pentru sfârşitul lumii. 90 293 Bernard Blandre. În 1877. care susţinea că Iisus trebuia să se întoarcă vizibil pe pământ în anul 1874292. a fost introdus şi anul 1914 care trebuia să reprezinte „sfârşitul acestui sistem de lucruri” 293. Russell. Rochester. Astfel. p. Barbour et le retour de Jesus en 1874. în limba greacă. Barbour credea că 6000 de ani de la începutul creaţiei la Adam se terminau în 1873.Hr. Pr.3) apud Radu Petre Mureşan. Russel a fost prezentat lui Barbour în 1876 în Philadelphia pe când era într-o călătorie de afaceri. 1/1979 .Prof. care avea ca punct de plecare distrugerea Ierusalimului în 625 î. p. Acolo a obţinut o copie a publicaţiei lui Barbour „The Herold of the Mornig” şi a sufletului după moarte şi mai ales cele despre a doua venire a lui Hristos apud Radu Petre Mureşan. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent.

şi a construit o nouă doctrină a răscumpărării”295. În 1881 apărea şi Watch Tower Society. cunoscută mai târziu sub numele de Studies în the Scriptures (Studii în Scripturi).Prof. În 1886 Charles Taze Russell a început să scrie The Plan of the Ages (Planul Vastelor) care era primul volum din seria Millenial Dawn (Zorii Mileniului). Învăţătura cuprinsă în cele 6 volume ale Studiilor în Scripturi nu este originală. «Zion's Watch Tower şi Herald of Christ Presence » în realizarea căruia el a cooptat numeroşi redactori şi editori ai lui Nelson Barbour. Charles Taze Russell a început treptat să se distanţeze de principalele ramuri neo-protestante şi chiar de adventişti. Din aceasta Russel şi Barbour au concluzionat faptul ca acest cuvânt grecesc XXXX se referă de fapt nu la o venire fizică ci la o prezenţă invizibilă294. Un conflict mondial va duce la dispariţia tuturor sistemelor politice şi sociale existente şi va culmina cu a doua venire a lui Hristos şi stabilirea împărăţiei sale milenare. 294 Timothy Miller. Gheorghe Istodor observat în conţinutul acesteia o similitudine cu propriile lui idei. când Charles Taze Russell susţinea că „sfinţii” vor fi ridicaţi la cer în acel an. 39 a interpretat/tradus din greceşte cuvântul XXXX prin „prezenta” în loc de „venire” cum este utilizat în aproape toate celelalte versiuni engleze. America's Alternative Religious. Dr. „Ruptura dintre cei doi lideri adventişti a avut loc în 1878. Pr. a precizat doctrina despre întoarcerea invizibilă în 1874 şi despre prezenţa lui Hristos. în special concluzia ca Hristos de fapt s-a întors invizibil în 1874. Suportul principal pe baza căruia a ajuns la concluzia că scriptura vorbeşte despre venirea invizibilă a lui Hristos vine de la Christadelphian Benjamin Wilson care a dat naştere la Noul Testament bilingv numit The Diaglott. L-a contactat imediat pe Barbour şi a aranjat o serie de întâlniri pe cheltuiala lui Russel. Organizaţia „Studenţilor în Biblie” îşi are începuturile în 1879. când Charles Taze Russell a pus bazele unui periodic propriu. Lucrarea a furnizat o bază ideologică substanţială pentru cititorii revistei Watch Tower (Turnul de Veghere). 35 139 . p. 37. În Matei 24:27. Univ. prin numeroase învăţături care vor conferi originalitate mişcării: a respins credinţa în iad ca loc al chinurilor veşnice.

Univ. Nottingham: Bible Fellowship Union 1993 (103 p. fie un tren special care transporta până la 240 de persoane. Paris. deoarece simpla citire a Bibliei. astfel încât utiliza fie automobile. Autoritatea lui se impune treptat în cadrul mişcării şi o serie de iniţiative prozelite au pecetluit succesul mişcării pe care o fondase. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Charles Taze Russel a făcut un tur al lumii.Prof. A Sociological Sludy of Jehovah Witnesses. Între 1908-1913. La apariţia cărţii Millenial Dawn. vorbind în faţa unor mari audienţe (unele imaginare. Russell era însoţit de o suită numeroasă. Charles Teze Russell începe să vadă din ce în ce mai mult celelalte biserici ca apostate şi să considere mişcarea întemeiată de el ca “restabilirea adevărului” pierdut de-a lungul secolelor.cit. exact în teritoriile expuse prozelitismului mormon la începuturile sale. p.) Curând. 6-10. Charles Taze Russell a reuşit să încurajeze grupurile locale de „studenţi” să dedice una din întâlnirile lor săptămânale studiului cărţii lui (republicat ca The plan of God în brief: an abridged version of the larger work “The divine plan of the ages”.12). p. însă imens mediatizate) şi supervizând administrarea afacerilor Watch Tower. The Trumpet of Prophecy. 1975. renunţând la ideea de a răspândii publicaţiile lui duminica. 295 Radu Petre Mureşan. apar primele comunităţi ruselite mai mari de 100 de persoane la Londra şi Glasgow. prima misiune a luat fiinţă în Danemarca (1895). 92 296 James Beckford. Charles Taze Russell începe evanghelizarea „de la uşă la uşă”. p. învăţătura lui devenea prin urmare sinonimă cu adevărul. În mod bizar. Charles Taze Russell nu a avut succes în Marea Britanie şi nici până astăzi martorii nu au găsit acolo un teren propice de dezvoltare. El a început să ceară adepţilor să citească Sfânta Scriptură doar după ce vor studia amănunţit operele sale. putea conduce. Martorii au avut un oarecare impact în nord-vestul Angliei şi în Scoţia. Oxford. Astfel. Dr. 92 140 . s-a format o „ecclesia” a adepţilor săi şi Charles Taze Russell a improvizat un « serviciu religios » care includea „rugăciuni frăţeşti. în momentul când membrii celorlalte denominaţiuni ieşeau din biserici. Pr. conferinţe şi sfaturi” (Bernard Blandre. Les Temoins de Jehovah. Gheorghe Istodor „Mai mult. În Europa. apoi a vizitat în fiecare an Europa şi Orientul Apropiat. spunea el. în timp ce comunităţi mai mici se conturau în oraşele provinciale apud Radu Petre Mureşan. vapoare. la „tenebre spirituale”. La începutul secolului XX. p. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Italia şi Franţa (1903)296”. 1987). James Bekford explică acest lucru arătând că era vorba de o rezistenţă a bisericilor din Anglia faţă de procesul de polarizare care diviza cele mai multe Biserici americane între aripa fundamentalistă şi cea modernă (James Beckford. urmată apoi de alte misiuni în Elveţia. op. Un siecle d'histoire.

printr-un sistem ingenios. p. Cauzele acestor se găseau în dezacordul multora dintre adepţi faţă de ideile sale doctrinare şi de viziunea sa organizatorică. în primul rând. Pe de altă parte. în acelaşi timp.10 (1958). se ţineau lanţ: „Washington Post” (1909). felul cum erau numiţi în funcţie aceşti lideri (de către cartierul general). Le dossier du “Pasteur” Russell. să plătească suma impusă de Curtea de Juraţi.Prof. Dr.. comună reformatorilor. Cea mai importantă dintre dizidente a fost New Convenant (1909). Ca urmare. el a pierdut sprijinul soţiei sale. directori ai Societăţii. R. imaginea vieţii sale personale era umbrită de o serie de scandaluri. a fost de a atrage atenţia asupra învăţăturilor lui prin întâlniri publice. dar un rol important l-au jucat şi problemele sale personale (divorţul şi numeroase afaceri oneroase etc). Charles Taze Russell popularizează vânzarea lui prin intermediul societăţii „Turnului de Veghere” şi obţine 141 . Gheorghe Istodor „O altă metodă utilizată de Charles Taze Russell. pentru consolidarea autorităţii sale. Nemulţumirile „bătrânilor” erau legate de mai multe aspecte: faptul că erau descurajaţi să interpreteze liber Scripturile. în urma divorţului pronunţat în favoarea soţiei sale. mai ales după 1890. care era un semn al vremurilor paradisiace. l-au salvat de la ruşinea de a fi arestat. Felul autoritar în care-şi impunea opiniile şi tendinţa de a se diferenţia de ceilalţi membrii ai conducerii. în semn de protest. Studiile arată că eşecul vieţii de familie la Charles Taze Russell a generat anti-feminismul său pe care-1 va imprima şi mişcării (a se vedea pe larg. au generat de asemenea multe nemulţumiri. că erau îndemnaţi mai mult să studieze scrierile lui Charles Taze Russell. ca urmare a iniţierii sau participării la tot felul de afaceri oneroase. Charles Taze Russell a exercitat o mare presiune. procesele în care Charles Taze Russell era implicat. Colegii săi. el a lăsat într-o stare prosperă Societatea Studenţilor în Biblie. partea sa din Watch Tower Society şi United Sates Investment Company a fost confiscată. prin care profitul din vânzarea tractatelor se scurgea spre el prin intermediul unei societăţi în care pastorul deţinea 99% din acţiuni”297. un fermier îl convinge pe Charles Taze Russell de calităţile unui soi de grâu. Succesul acestora reflecta puterea structurilor centrale. Univ.000 dolari pentru a plăti datoriile. adunând între 1909-1913 suma de 9. marea putere a aşa numiţilor „peregrini” (pilgrims) care erau mâna dreaptă a lui Charles Taze Russel în teritoriu. foarte rentabil. chiar şi printre cei mai devotaţi colaboratori. Toupin. care a avut o personalitate puternică şi a stimulat creşterea interesului pentru scrierile lui Charles Taze Russell. Pr. sciziunile nu au putut fi împiedicate. „The Brookly Eagle” (1911) şi „afacerea grâului miraculos”. precum şi abilitatea lui Russell de a manipula adepţii în împlinirea scopurilor Organizaţiei. 297 O parte a liderilor au refuzat totuşi cu încăpăţânare să colaboreze cu Charles Taze Russell în programul lui evanghelic şi se mulţumeau doar să subscrie la ideile lui. 497-519). Cu toate acestea. În 1904. “Sciences Eccleziastiques” nr. Cu toate acestea. el a refuzat.

inferior tatălui. Dumnezeu a creat mai întâi pe fiul Sau. A studiat dreptul şi a fost judecător într-unui din districtele judiciare ale statului Missouri. 46-47. Detaliilor acestor scandaluri la Walter Martin. a fost al doilea preşedinte al Watch Tower Society.din The Brooklyn Daily Eagle apud Radu Petre Mureşan. p.J. deşi declarase exact contrariul. cunoscut şi ca «judecătorul Rutheford». Afacerea „Reverendul J. p. Iisus Hristos. Joseph Franklin Rutheford a modificat. toate aspectele sectei: normele şi valorile sale. pe care Russell însuşi îl intentase. Rutheford s-a născut în Missouri. motivând că doar o forţă imaterială poate coborî asupra unei persoane în acest mod298. în 1942 apud Radu Petre Mureşan. Rev J-J Ross era un pastor canadian care denunţase sistemul doctrinar al lui Russell. Univ. apoi s-a botezat ca « Student în Biblie » în 1906. organizaţia legală folosită de “Martorii lui Iehova”. sau măcar o persoană ci pur şi simplu forţa activă a lui Dumnezeu. În jurul anului 1894 a venit în contact cu scrierile lui Russell. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. America's Alternative Religious. 37 299 Joseph Franklin Rutheford (1869-1942). într-o familie baptistă. Susţinerea acestei idei include Ioan 14:28 unde Iisus a spus „Tatăl meu este mai mare decât mine” şi Ioan 5:19 unde Iisus a spus ca el (Iisus) „nu poate face nimic de la Sine”. care este „mai puţin” Dumnezeu. „Societatea Turnul de Veghere” a traversat o criză de autoritate care era cu atât mai acută cu cât ca se datora şi eşecului profeţiei privitoare la sfârşitul „acestui sistem rău de lucruri” în anul 1914. în mod sistematic. În cadrul procesului de calomnie. modalităţile de evanghelizare. Pr. p. s-a dovedit că nu cunoştea deloc limba greacă. împărăţia cultelor eretice. 93 298 Timothy Miller. în care Iisus spune: „Veţi lua putere când Duhul Sfânt va fi venit peste voi” şi în Efeseni 5:18 : „Fiţi plini de Duh”. Ross” (1912) a însemnat alt eşec pentru Russell. unul din asociaţii cei mai apropiaţi ai lui Charles Taze Russell. Ei spun ca Duhul Sfânt nu este a 3-a persoana a trinităţii. Martin Walter citează pasaje din principala publicaţie împotriva “Studenţilor în Biblie”. 93 142 . Transformarea organizaţiei lui Russsell în „Chganizaţia Martorii lui Iehova” şi consolidarea ei au loc în timpul preşedinţiei lui Joseph Franklin Rutheford (1869-1942)299. structura un profit de 1800 $. Dr.Prof. p. Ei citează din Fapte 1:8. „La moartea lui Charles Taze Russel. Gheorghe Istodor Credintele principale care diferentiază Martorii de principalele biserici Protestante includ negarea trinităţii şi credinţa că Dumnezeu Tatăl a existat singur din eternitate. ideologia. Între 1919-1932. Rutheford a devenit preşedinte al Watch Tower Society şi a deţinut această funcţie până la moartea sa. La moartea lui Russell în 1916.

Vezi The Encydopedia of American Religions. 300 Societatea «Martorii lui Iehova» pare mai degrabă unul din grupurile schismatice. 93 301 Printre acestea „Biserica Regatului lui Dumnezeu”. Temoins de Jehovah et Etudiants de la Bible. structura Organizaţiei. 33-45. modificat la indicaţiile lui Joseph Franklin Rutheford. Gruparea îşi revine repede. Pr.ro/index-ro. Franz) a părăsit Organizaţia. Acest moment reprezintă „faza eroică” a mişcării. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. iar pe de altă parte editarea celui de al şaptelea volum al Studies from the Scriptures. 94 143 . ed. Autorul descrie pe larg procesul separării „Studenţilor în Biblie” fideli lui Charles Taze Russell de „Turnul de Veghere” (p. prezentat ca opera lui Charles Taze Russell.html) şi « Asociaţia Creştină Studenţii în Biblie» (http://www. Criza pe care o traversa organizaţia a fost accentuată şi de judecarea şi condamnarea lui Joseph Franklin Rutheford şi a altor şapte lideri ai Societăţii în 1918 care a dus la vinderea centrului de la Brookly Bethel şi restrângerea programului editorial. 34-35). În România sunt mai multe grupuri dizidente (nouă sunt active). A Histoncal Compendium and Bibliography. „Social Compass”. Alain Rogerson. Univ. By Gordon Melton. din cauza eşecului profeţiei despre anul 1975 şi după criza organizaţională din 1980 în urma căreia Frederik Franz vice-preşedinte (nepotul Preşedintelui Frederick W. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. printre care Asociaţia “Credinţa adevărată Martorii lui Iehova” (http://the-true-jw. în realitate. Garland. Gheorghe Istodor internă. implantată în special printre emigranţii italieni din Statele Unite etc.com/acsb/). Joseph Franklin Rutheford şi ceilalţi ruseliţi sunt eliberaţi. 1984. relativ suplă până atunci. la care fac referinţă frecvent publicaţiile Organizaţiei. În 1984 erau mai mult de 50 de grupuri ruselite active în mai multe ţări. Jehovah Witnesses and Kindred Groups. antimilitarismul profesat de martori.oltenia. Astăzi acest număr a crescut. „Succesiunea lui nu au fost unanim acceptată şi a provocat numeroase schisme „rusellite”301. care au un număr semnificativ de membri apud Radu Petre Mureşan. dar. calitatea membrilor. cartierul general este mutat la Columbia Heights. 1999. pe de o parte. „Biserica Creştină Milenaristă”. Detroit. Este momentul în care Joseph Franklin Rutheford începe să predice că Hristos s-a întors invizibil în 1914 şi că Armaghedonul era iminent. p. decât o continuatoare a mişcării lui Charles Taze Rusell. XXIV 1977. p. A se vedea şi Jerry Bergman. fondată în Elveţia de Alexander Freytag (1870-1947).agsconsulting. Brooklyn şi activitatea editorială se reia în forţă. După câteva luni de închisoare. Cauza acestei situaţii a fost. Radu Petre Mureşan. p. 116-118. Dr. p. Sub conducerea lui.Prof. voi. Qui est Schismatique?. s-a transformat într-o organizaţie teocratică aproape militaristă”300.

Martorii lui Iehova sunt reprezentativi pentru ansamblul mişcărilor religioase nonconformiste desprinse din trunchiul iudeocreştin. Watchtower Bible & Tract Society. Insistenţa cu care merg din poartă în poartă este o trăsătură familiară a peisajului religios din multe ţări. cu totul alta este situaţia Martorilor lui Iehova. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Dacă astăzi adventiştii au relaţii civilizate cu alte Biserici. 90-95 304 Jean Vernette.Prof. creată de americanul Charles Taze Russell (1852—1916). Joseph Franklin Rutheford (1869-1942) a pus bazele marii expansiuni misionare a iehovismului. se apropie de iudaism prin concepţia sa despre Dumnezeu (cel al Vechiului Testament) şi de “fundamentalism” prin interpretarea literală a Bibliei304. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. proveniţi şi ei dintro ramură adventistă. 45 144 . care se situează la origine pe linia adventismului primitiv. Din anul 2003. Sectele. Pr. Apoi a declarat că sfârşitul domniilor acestei lumi şi întemeierea împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ vor avea loc în 1914. Univ. 95 303 Radu Petre Mureşan. Watchtower Bible & Tract Society. Make Sure of All Things. Dr. 10. 1945. care vesteau reîntoarcerea lui Hristos în 1873 sau 1874. Let Cod Be True. el respingea noţiunea de Treime. Russell intrase în legătură cu un grup de adventişti (ce nu ţineau sabatul). p. aşa cum fac în continuare Martorii lui Iehova. dar nevăzut. Malenfant”303. Iehovismul. cărţile şi articolele 302 Bazele acestuia se găsesc în cărţile Theocratic Aid to Kingdom Publishers. Franz (1977-1992) şi de Milton G. În 1870. În plus. vom dezvolta puţin această notă. 1946. de Frederick W. p. care a elaborat un program coerent de misiune 302. Wallen şi William F. 1953 apud Radu Petre Mureşan. Watchtower Bible & Tract Society. Larg răspândite. Adams (1925-) iar vice-preşedinţi Robert W. p. denumire împrumutată susţin ei din Isaia XLIII. Programul său a fost continuat de Nathan Knorr (1905-1977). Russell a ajuns la ciudata convingere că Iisus era prezent din 1874. Gheorghe Istodor În 1931 la congresul de la Cedar Point. „Studenţii în Biblie” îşi schimbă denumirea în „Martorii lui Iehova” (Jehovah's Witnesses). De aceea. preşedinte al Organizaţiei este Don A. Henschel (1992-2003). Ei au la origine mişcarea învăţăceilor Bibliei.

ce se măreşte mereu până ce 305 Jean Francois Mayer. din moment ce această împărăţie se află în Cer şi nu pe Pământ. evenimente anunţate mai mult sau mai l puţin explicit de conducătorii Martorilor lui Iehova nu sau împlinit: „sfârşitul actualei stări de lucruri” era aşteptat pentru 1975. Totuşi. Martorii lui Iehova până în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. împărţind oraşele şi regiunile pe zone şi făcând statistici minuţioase. istoricul canadian M. următorul verset biblic: „Calea drepţilor e ca zarea dimineţii. Univ. 1. Sectele. Ne găsim astfel din nou în faţa unei explicaţii ce aşează evenimentul aşteptat dincolo de lumea pământească. Gheorghe Istodor lui Russell i-au adus acestuia recunoaşterea ca vestit predicator. ce marchează un fel de început al sfârşitului pentru lumea actuală: din 1914 „Iisus este «prezent».90)305. însă „indicaţii suplimentare ne sunt date de slujitorul credincios şi înţelept”. Martorii lui Iehova continuă să considere şi astăzi anul 1914 ca pe o dată importantă. De ce oare aceste schimbări şi dezamăgiri nu ucid mişcarea? Martorii citează. Părerea potrivit căreia Martorii lui Iehova se sprijină doar pe Biblie ascunde deci o realitate uşor diferită: citirea cu regularitate a Bibliei este indispensabilă. Cu umor. în sensul că şi-a luat puterea împărătească în împărăţia lui Dumnezeu. Din 1879—1880. Acţionează sistematic. 1. de obicei. în repetate rânduri. p. noi n-am putut fi martorii înscăunării sale” (Turnul de Veghe. au apărut congregaţii ale învăţăceilor Bibliei în estul Statelor Unite.8. James Penton şi-a intitulat recenta istorie a Martorilor lui Iehova Apocalypse Delayed (Apocalipsul întârziat sau amânat). Evident.86). În plus. De ce oare n-a venit încă Iisus? Pentru că „vestea cea mare a împărăţiei” trebuie să fie mai întâi propovăduită „de către toată suflarea pământească” tuturor popoarelor. iar un prim grup european s-a constituit în Anglia încă din 1884. Aici se află explicaţia viului prozelitism căruia i se consacră.Prof.11. Pr. Evenimentele internaţionale care au marcat anul 1914 nu au fost chiar cele prevăzute de Russell. căci „duhul lui Iehova” îi ajută pe aceşti „creştini unşi” „să-i înţeleagă treptat voia” (Turnul de Veghe. 44-45 145 . Dr.

Ei cred. economic sau social al unei naţiuni din cadrul acestei lumi. (Herbert W. p. Armstrong (1892—1986). nesiguranţei şi decăderii principiilor morale ale lumii actuale. nu salută drapelul naţional. Dr. într-o „lumină crescândă” ce-i învăluie tot mai mult pe credincioşi. Se poate explica astfel orice evoluţie doctrinară: „Dacă uneori organizaţia face unele adaptări.3. p. Vom bea de-acum înainte apă curată şi proaspătă. Totodată ei refuză să îndeplinească serviciul militar. 15. Armstrong) Milenarismul este iluzia unei soluţionări definitive a tuturor problemelor omenirii. nedreptăţii. Univ. Gheorghe Istodor face ziua mare” (Pilde.Prof. ei spun că în loc să adere la vreun crez sau principiu bazat pe tradiţii omeneşti. mulţumită lămuririlor aduse de „slujitor”. Sectele. limpede precum cristalul. caută principii în Biblie pentru absolut toate convingerile lor. 46-48 146 . din ele va rezulta întotdeauna o îmbunătăţire” (Turnul de Veghe. 306 307 Ibidem. în sfârşit. legilor lui Dumnezeu şi nu rătăcirilor omeneşti. multe alte grupuri milenariste vestesc apropiata întemeiere a unei „minunate lumi ce va veni”. De aceea nu votează în cadrul alegerilor parlamentare sau prezidenţiale. Biserica universală a lui Dumnezeu. a cărei descriere (uneori uimitor de amănunţită) este totodată un protest împotriva dezordinii.18). Chipurile vor radia de fericire. şi-a axat mult timp propaganda pe prezentarea entuziastă a virtuţilor orânduirii viitoare supusă. Pr. apa şi pământul nu vor mai fi poluate. Înfiinţată de către Herbert W. a unei ieşiri din istorie spre o epocă de unitate perfectă şi armonie veşnică307. nu vreun sistem politic. Doctrina Martorii lui Iehova cred că întreaga Biblie constituie cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Aerul. deci. sănătos şi nepoluat”. Ei spun că susţin Regatul lui Dumnezeu. 4. se menţin neutri din punct de vedere politic şi militar. 45-46 Jean Francois Mayer. „Sărăcia şi neştiinţa vor dispărea. Alături de Martorii lui Iehova. Aerul pe care-l vom respira va fi curat.82)306. dornici să se apropie de versiunile mai clasice ale creştinismului. care s-a transformat mult în ultimii ani la iniţiativa conducătorilor ei. Animalele nu vor mai fi sălbatice.

. vorbeşte în mod nefavorabil despre aniversarea zilei de naştere şi de aceea evită această practică. încât a promis cu jurământ că îi va da orice va cere. I. În unele locuri. aniversarea zilei de naştere. se desfăşoară în cadrul unei petreceri la care se oferă daruri. capul lui Ioan Botezătorul». Paştele. (Matei 22:39. Ele îşi au rădăcinile în magie şi religie. 1842.. Şi a trimis să i se taie capul lui Ioan în închisoare“. Crăciunul. 3:16.. Prezintă Biblia aniversarea zilei de naştere într-o lumină favorabilă? Biblia nu vorbeşte decât despre două aniversări de acest fel: Gen. de Augustus Neander. Dr. 1874). concepţie confirmată din plin de ceea ce vedeau ei în ritualurile legate de această zi. îndemnată de mama sa. Atunci.. fiica Irodiadei a dansat înaintea oaspeţilor. pe o tavă. Însă pe şeful brutarilor l-a atârnat pe un stâlp“. mai ales a unui copil. vol. Obiceiurile de a 147 . refuză transfuziile de sânge. vol. evreii considerau aniversarea zilei de naştere o formă de închinare idolatră. Mat. Lui Irod i-a plăcut atât de mult. „În vremurile de mai târziu. Şefului paharnicilor i-a dat înapoi funcţia de paharnic .“ — Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche. Tot ce se găseşte în Biblie a fost scris cu un scop (2 Tim. ea a zis: «Dă-mi aici.Prof. 225. 518. Univ. p. Martorii lui Iehova înţeleg că Biblia. Practică nebiblică. 8 Martie sau alte zile.“ — The Imperial Bible-Dictionary. de Patrick Fairbairn (Londra. Exod 20:13) Martorii lui Iehova nu sărbătoresc zile de naştere. inclusiv una din cele 10 porunci: „să nu ucizi”. iar crima de orice natură este o încălcare a legilor Bibliei. 17). Pr. Argumente: a) Ziua de naştere Definiţie: Ziua în care s-a născut o persoană sau aniversarea acestei zile. 14:6–10: „Pe când se sărbătorea ziua de naştere a lui Irod. El a dat un ospăţ . Cuvântul lui Dumnezeu. p. Gheorghe Istodor spunând că Iisus a poruncit să ne iubim semenii. I.. Cum priveau primii creştini şi iudeii din timpurile biblice aniversarea zilei de naştere? „Noţiunea de aniversare a zilei de naştere era cu totul străină gândirii creştinilor din acea perioadă.. Care este originea obiceiurilor populare legate de aniversarea zilei de naştere? „Diversele obiceiuri care însoţesc astăzi aniversarea zilei de naştere au o lungă istorie.. 40:20–22: „A treia zi era ziua de naştere a faraonului.

şi cu atât mai puţin din vreo altă sursă. ideea îşi avea rădăcinile în magie.2009 148 . în zâna bună şi în sfântul patron. nu ne permite să stabilim cu certitudine ziua 308 http://ro. care asistă la naşterea ei şi veghează asupra ei în cursul vieţii.. 18–20.. şi se aprindeau lumânări. . .wikipedia.Prof. Lumânările sunt deci un omagiu adus copilului care-şi sărbătoreşte ziua de naştere. Pe altarele din templu [dedicat lui Artemis] se puneau prăjituri cu miere. Pr. . de a oferi daruri şi de a sărbători evenimentul — la lumina lumânărilor — aveau în vechime rolul de a-l ocroti de demoni pe cel sărbătorit şi de a-i garanta siguranţa pentru următorul an de viaţă. ..“ — Schwäbische Zeitung (supliment al periodicului Zeit und Welt).. Obiceiul lumânărilor aprinse. . fiindcă în această zi cel sărbătorit este mai aproape de lumea spiritelor. 8. 3/4 aprilie 1981. de Ralph şi Adelin Linton (New York... considerând-o un obicei păgân.. Până în secolul al patrulea. a început la greci.. Lumânările şi focurile sacrificiale au avut o semnificaţie mistică deosebită încă de pe timpul când omul a început să le înalţe altare zeilor săi.. b) Crăciunul O enciclopedie spune: „Sărbătorirea Crăciunului nu este stabilită de Dumnezeu şi nici nu-şi are originea în N[oul] T[estament]. înfipte în tort. p. Gheorghe Istodor transmite felicitări. Romanii împărtăşeau şi ei această concepţie. creştinismul a respins sărbătorirea zilei de naştere. Iniţial. Univ. . Potrivit credinţei populare. Această idee s-a înrădăcinat în gândirea religioasă a oamenilor. 4.. Nu este nimic de obiectat cu privire la reuniunile care se ţin în alte momente cu membrii familiei şi cu prietenii pentru a mânca. Acest spirit avea o relaţie mistică cu zeul a cărui zi de naştere corespundea cu cea a persoanei. . sau demon. a bea şi a se bucura308.... .“ — The Lore of Birthdays. „Grecii credeau că orice persoană are un spirit ocrotitor. 1952). .org/wiki/Martorii_lui_Iehova site citat la 26. lumânările de la sărbătoarea zilei de naştere aveau o putere magică specială de a îndeplini dorinţele.. Nimic din N[oul] T[estament]. Dr... p. Felicitările transmise cu ocazia zilei de naştere au puterea de a influenţa în bine sau în rău.. iar o reflectare a ei este credinţa în îngerul păzitor.. rotunde ca luna. Felicitările şi urările de fericire fac parte din sărbătorirea acestei zile. ele îi aduc onoare şi noroc.04.

pentru a se celebra «renaşterea soarelui». Pr. care este acceptată în prezent de cei mai mulţi erudiţi.watchtower. 656309.. p. La 25 decembrie 274. de Henri Daniel-Rops (New York. . 1962). 276. O altă lucrare declară: „Data naşterii lui Hristos nu se cunoaşte. VI.. chiar şi numai de aici se poate vedea că data tradiţională a Crăciunului. O carte afirmă: „Turmele . zeul agriculturii. Dr. p. III. Univ. vol. pentru că în această zi. de M’Clintock şi Strong (New York. — New Catholic Encyclopedia (1967). vol. şi forţei reînnoite a soarelui) se ţineau tot în acea perioadă şi se consideră că unele obiceiuri de Crăciun îşi au rădăcinile în această sărbătoare păgână antică“. Sfinţenia unor zile speciale este o idee străină gândirii primilor creştini“. vol. Aurelian a proclamat zeul-soare drept principalul zeu protector al imperiului şi i-a dedicat un templu în Campus Martius. data naşterii lui Hristos a fost fixată la solstiţiul de iarnă (25 decembrie în calendarul iulian. în care soarele îşi începe drumul înapoi spre cerul nordic. — Cyclopædia. Crăciunul a luat fiinţă într-un timp când cultul soarelui era deosebit de înfloritor la Roma“. p. Conform cu Luca 2:8-11 păstorii stăteau noaptea pe câmp când s-a născut Iisus. întrucât Evanghelia afirmă că păstorii se aflau pe câmp“. 666. . Usener . Evangheliile nu indică nici ziua.. când zilele încep să crească. dar în general se crede că această zi a fost aleasă ca să coincidă cu sărbătorile păgâne care se ţineau în preajma solstiţiului de iarnă. — Daily Life în the Time of Jesus. Iată ce se spune într-o enciclopedie: „Motivul pentru care sărbătoarea Crăciunului se ţine la 25 decembrie este destul de obscur.. închinătorii păgâni ai lui Mithra celebrau dies natalis Solis Invicti (ziua naşterii soarelui invincibil). .2009 149 . II. p. — The Encyclopædia 309 http://www. — The Encyclopedia Americana (1977). erau ţinute iarna în adăposturi. c) Care este originea Paştelui creştinătăţii şi a obiceiurilor legate de el? O enciclopedie afirmă: „În Noul Testament sau în scrierile Părinţilor apostolici nu există nicio menţiune cu privire la sărbătorirea Paştelui creştinătăţii.04. 228.. Gheorghe Istodor naşterii lui Hristos“.org/ site citat la 26. 6 ianuarie în cel egiptean).. este puţin probabil să fie corectă.. stabilită să fie iarna. nici luna .Prof. Saturnaliile romane (o sărbătoare dedicată lui Saturn. Potrivit ipotezei lui H. 1871).

n. . VIII.. 1930. Marea Mamă a zeilor“. Nu se spune să vă abţineţi numai de la sângele de animal (compară cu Leviticul 17:10. Pr. ci poartă pecetea originii sale caldeene. Univ. Tertulian (care a scris în apărarea convingerilor primilor 310 http://www. e) Transfuziile de sânge Minucius Felix (sec. unde se interzice consumarea ‘sângelui de orice fel’). 103. creştinii. — Octavius.. care includea ceremonii în onoarea zeiţei Cibele sau Rhea. Plăcintele calde cu semnul crucii din Vinerea Mare şi ouăle vopsite din Duminica Paştelui apăreau în ritualurile caldeenilor exact ca în prezent“. Alexander Hislop a scris: „Ce înseamnă termenul Easter? Acesta nu este un nume creştin. Easter nu este altceva decât Astarteea. chiar numele sărbătorii (Easter şi Ostern) aminteşte de originile sale păgâne. cum ar fi engleza şi germana. p. par. Vâlcii. Aşa au înţeles lucrurile primii creştini.. vol. p. Dr.jw-media. — The Catholic Encyclopedia (1913).org/ site citat la 26..2009 150 .Prof. p. — The Two Babylons (New York.. V. Tradiţiile populare din perioada sărbătoririi lui confirmă pe deplin mărturia istoriei cu privire la caracterul babilonian al acestei sărbători. Oul este simbolul germinării care are loc la începutul primăverii.): „Noi.. În unele limbi. La idele lui martie... care celebrau venirea primăverii. Gheorghe Istodor Britannica (1910). . regina cerului. în româneşte de Eliodar Enescu. potrivit descoperirii făcute de Layard pe nişte monumente asiriene. 849310.04. Într-o altă lucrare se spune: „Multe obiceiuri păgâne. — The Encyclopædia Britannica (1959). p. . 108. Aceasta îi este istoria. Iepurele este un simbol păgân care a reprezentat întotdeauna fertilitatea“. vol. d) Care este originea sărbătorii în cinstea mamei? (8 Martie) O enciclopedie spune că această sărbătoare „provine de la cultul mamei practicat în Grecia antică. unul dintre titlurile lui Beltis. În acest sens. în toată Asia Mică se celebra cultul mamei. În Faptele 15:29 este dată porunca: ‘să vă abţineţi de la sânge’. au fost asociate cu Paştele. este Iştar. 227. Institutul de editură creştină al sfintei episcopii R. vol. care se mănâncă“. 55. XV. încât nu mâncăm nici sângele animalelor. 828. al cărei nume . atât ne ferim de sângele omenesc. p. Interdicţia biblică se referă şi la sângele uman? Da. 107. 30. III e. 1943).

vol. Martorii lui Iehova nu au obiecţii de ordin religios cu privire la folosirea substituenţilor nesanguini de plasmă. 15 octombrie 1972. Întrucât nu acceptă sânge. De fapt. există terapii alternative? În unele cazuri. 395. prin folosirea acestor produse se evită riscurile legate de transfuziile de sânge. a spus: „Rezultatele obţinute cu Martorii lui 151 . Ar respecta persoana respectivă această prescripţie dacă nu ar mai bea alcool. Echivalează într-adevăr o transfuzie cu faptul de a mânca sânge? În spital. dr. pentru mărirea volumului plasmatic se pot folosi soluţia salină. ar asculta oare de porunca de ‘a se abţine de la sânge’ (Fap. Philip Roen a declarat: „Nu am ezitat să efectuăm intervenţiile chirurgicale nici chiar atunci când ni s-a interzis înlocuirea sângelui“ (New York State Journal of Medicine. dacă cineva. Iată ce a scris un medic: „Nu încape îndoială că. El devine puţin mai hotărât să închidă fiecare vas care sângerează“. O publicaţie medicală face observaţia: „Riscurilor transfuziei de sânge le iau locul avantajele substituenţilor de plasmă: se evită infecţiile bacteriene sau virale. 12). Printre acestea se numără intervenţiile pe cord deschis. p.Prof. atunci când operează fără transfuzie. dar şi l-ar injecta direct în venă? Dacă un pacient refuză transfuzia de sânge. Gheorghe Istodor creştini) spunea: „Înţelegem că interzicerea «sângelui» este valabilă cu mult mai mult în cazul sângelui uman“. — American Journal of Obstetrics and Gynecology. Dr. [chirurgul] tinde să-şi perfecţioneze tehnica chirurgicală. p. Toate intervenţiile chirurgicale se pot efectua cu succes fără transfuzie de sânge. reacţiile la transfuzie şi sensibilizarea Rh“ (Canadian Anaesthetists’ Society Journal. Întrun jurnal medical. 86. Univ. p. neurochirurgia. Ei bine. Pr. amputarea unui membru şi extirparea totală a unor organe afectate de cancer. este alimentat intravenos. disponibile în aproape toate spitalele moderne. p. Dr. când un pacient nu poate fi alimentat pe cale orală. soluţia Ringer şi dextranul. Denton Cooley. — The AnteNicene Fathers. IV. 1 iunie 1968. Martorii lui Iehova beneficiază în realitate de tratamente medicale mai eficiente. care n-a mâncat niciodată sânge. de la Institutul de Cardiologie din Texas. 15:29)? Să ilustrăm acest lucru luând cazul unei persoane căreia medicul ia spus să se abţină de la alcool. l-ar accepta sub formă de transfuzie. 2527). ianuarie 1975.

februarie 1984. o consideră ca fiind utilă pentru oamenii din toate categoriile sociale sau culturale312.watchtower. Ei pretind cunoaşterea exactă a venirii celei de a doua (aşa cum am arătat mai sus). s-a renunţat la titulatura de „russellist” şi s-au accentuat direcţiile mileniste. Resping şi nu înţeleg Sfânta Treime: a) există un Dumnezeu . pe care o acceptă ca fiind în intregime inspirată de Dumnezeu. inclusiv toate guvernele. „Cheia Bibliei” şi din buchetul de cântări ale iehoviştilor. cercetători serioşi ai Bibliei.“ — Cardiovascular News. Martorii cred că Regatul lui Dumnezeu (Împărăţia pe care o cer în rugăciunea-model Tatăl nostru) este singura speranţă pentru neamul omenesc.Este cartea lor de referinţă. 2. aplicată iniţial în cazul adulţilor care fac parte din secta Martorilor lui Iehova fiindcă religia lor interzice transfuziile de sânge.04. încât începem să folosim această metodă în cazul tuturor pacienţilor noştri cardiaci“ (Union din San Diego. „Chirurgia pe cord deschis «fără sânge». ci o creatură 311 312 http://www.Prof. p. b) Iisus Hristos nu este Dumnezeu. condamnare măiestrit aranjată de juristul şi „fratele său”.watchtower.04.org/ site citat la 26. se pot desprinde câteva concepţii iehoviste.wikipedia. efectuate la nou-născuţi şi la copii. cei aleşi (care sunt numai iehoviştii). Împărăţia de 1000 de ani cu cei drepţi.2009 313 http://www. p. Gheorghe Istodor Iehova [folosind substituenţi nesanguini de plasmă] ne-au impresionat atât de mult. A-10). Russell. De aceea.idee. 3. Pr. este aplicată acum cu succes în operaţii pe cord delicate. că acesta este un guvern real. „Imnele zorilor mileniului”. calculaţi. Zicem iehoviste. 5311. că el va distruge în curând actualul sistem de lucruri. păstrându-i în viata pe cei găsiţi drepţi de Iisus313. şi ca va aduce un sistem nou în care va domni dreptatea. Din lucrarea lui Ch. Dr.04.2009 152 . Univ.org/wiki/Martorii_lui_Iehova site citat la 26. f) Biblia .org/ site citat la 26. 27 decembrie 1970. Rutherford. fiindcă după condamnarea lui Russell ca „eretic”. studenţi ai textelor. dar mai ales „martori ai credinţei zilelor noastre” etc.2009 http://ro. J. 1. studişti ai Vechiului Testament.

Nu este Dumnezeu al morţilor. 29. şi despre scopurile Sale. Învierea este un dar deosebit dat de Dumnezeu celor aleşi (iehovişti) şi ascultarea. 7). ştiu că vor muri. fiindcă până şi pomenirea li se uită” (Ecclesiastul IX. Credincioşii se închină lui Iehova. XXVII. „începutul învierii noastre”. Sufletul omului după moarte doarme: „în numele lui Iisus tot genunchiul să se plece al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt” (Filip II. intuieşte vremurile mesianice.strămoşilor. a fost acuzat ca orice profet în afara legii mozaice. c) Duhul nu este o persoană a Dumnezeirii. rătăciţi neştiind Scripturile. aşa cum a lacul Iisus. negând învierea lui Hristos. Ps. că singurul Dumnezeu adevărat şi le vorbesc oamenilor în mod deschis despre el. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Iacob. iar cele dedesubt = morţii (conf. dreptate. înţelepciune etc) urmând îndeaproape exemplul lui Iisus Hristos314. 5. Mortul nu ştie nimic: „Cei vii. cum a fost şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu care 1-a dat” (Ecclesiastul XII. ci numai o energie a Tatălui. Ei cred că Dumnezeu poate fi cunoscut prin intermediul studiului Bibliei. ci al viilor. şi imitat în calităţile sale (iubire. cele pământeşti = cei aleşi oamenii (iehoviştii). Dumnezeu nu are început şi nici sfârşit. dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nici o răsplată.04.” (Matei XXII.. El a fost un simplu om.2009 153 .html site citat la 26. spunând: „până nu se întoarce ţărâna în pământ. Ei tălmăcesc astfel: cele cereşti = îngerii. Şi iehoviştilor le răspunde Mântuitorul prin apostrofarea saducheilor . 10).razboiulnevazut. Pr... 314 http://www. omul este o simplă fiinţă cu raţiune. n-aţi citit ceea ce s-a zis vouă de la Dumnezeu. dar el pentru supunere a căpătat nemurirea. Gheorghe Istodor a lui Dumnezeu. Dr. este condiţia „alegerii”.com/martorii-lui-iehova1. Nu există suflet nemuritor.. despre numele Său (revelat în Biblie). Iehoviştii nu înţeleg că aici este vorba de moartea fizică. 5). 31-32).. Nu există nemurire. Dar şi Solomon. Univ. a fost răstignit şi a murit ca om pentru totdeauna. este nemuritor. deci nu există Sfânta Treime. 1). în adevăr. 4....Prof. datorită inspiraţiei Sfântului Duh. care nu credeau în înviere: „. naturală şi sunt bicisnici şi tari în cerbicie.

26) şi se bazează pe jertfa de răscumpărare a lui Iisus Hristos (1 Corinteni 15). din ceruri. peste pământ (Apocalipsa 14:1). Univ.Prof. Că Dumnezeu va interveni tocmai pentru a salva rasa umană. În Biblie. pe care au fost creaţi. iar locul „iadului” în Noul Testament trebuie înţeles simbolic Martorii lui Iehova cred că. toţi cei corecţi şi drepţi. fapt care arată că timpul în care Iisus va interveni este foarte aproape 316. Credincioşii cred că numai 144. Gheorghe Istodor 1. Doar cei care refuză cu încăpăţânare şi în cunoştinţă de cauză să accepte mesajul de 315 316 http://www. că timpul rămas se scurge cu rapiditate. şi că cei care iubesc dreptatea vor supravieţui şi vor continua să traiască pe un pământ purificat. ca şi creştinii fideli Bibliei pe parcursul istoriei. 3.com/martorii-lui-iehova1. Moartea. Dr.04. cuvântul „şeol” înseamnă mormânt. după bunul Său plac.razboiulnevazut. De ea vor beneficia. de data aceasta.la trezire .000 de creştini (unşi cu spirit) vor participa împreună cu Iisus Hristos la Regatul ceresc de 1000 ani (Mileniu). practic. Această speranţă este însă sigura (Ioan 11:25. VI.000 de oameni ar fi fost aleşi de Dumnezeu. şi nu pentru a o distruge. care au murit.jw-media.vor fi nimiciţi: „Plata păcatului este moartea” (Rom. Viaţa cerească. trăim zilele din urmă ale acestui sistem rău de lucruri (Matei 24:2.html site citat la 26.org/ site citat la 26. Timotei 3:1-5).2009 http://www. Ei nu cred că cerul ar fi răsplata pentru toţi cei buni. Biblia arată că morţii sunt absolut inconştienţi. că ei nu se află în vreun domeniu spiritual unde să simtă plăcere sau durere (Ecleziastul 9:5.2009 154 . locul umbrelor. ca ei nu mai există decât în memoria lui Dumnezeu. Actualmente s-ar mai afla pe pamânt numai câteva mii de creştini fideli care îşi exprimă această speranţă cerească. 2. guvernând împreuna cu Iisus. ci pamântul. Că fără această intervenţie divină. Păcătoşii „la înviere” . Aceşti 144. fapt pentru care speranţa lor de viaţă viitoare depinde de o înviere a morţilor. începând din 1914. Pr. Nu există iad şi nici chinuri veşnice.04. arătând că cei ce merg la cer se duc acolo pentru a domni. Biblia ar fi clara în acest aspect. nu pentru a trăi în paradis (Apocalipsa 20:6). 23).10). omenirea ar fi condamnată să-şi repete greşelile. cu consecinţe catastrofale pentru viaţa de pe întreaga planeta315. printre ei fiind apostolii şi creştinii din primul secol. unde toţi merg.

04. Cei ce vor asculta vor rămâne veşnic în viaţă. A distrus moartea şi locaşul ei. iadul. În bibliile iehove. Şi parcă pentru astăzi a spus Mântuitorul: „dacă nu ascultă de Moise (Lege) şi de profeţi.. vor fi înviaţi cei ce au murit de-a lungul secolelor. „Învierea”.geocities.2009 155 . de nefiinţă. asigură pe cel pedepsit: „Adevăr îţi spun. Ceilalţi.. Pe acest pământ readus la starea de paradis. influenţat de Platon. 4. nu vor crede” (Luca XVI. 43). Se ştie că Mântuitorul Hristos s-a coborât la iad pentru a dezlega pe cei din veac adormiţi întru nădejdea învierii..watchtower. zic iehovtştii. 31).” (Luca XXIII. astfel. 23). nu vor avea parte de înviere317. pentru că au fost de ajuns mileniile în care oamenii rebeli au făcut ce au vrut pe acest Pământ 318. el a creat viaţa şi oamenii pentru a se dezvolta cu bucurie pe un pământ paradisiac. Univ. acesta va fi populat în întregime de o societate de oameni drepţi (Psalm 29). chiar astăzi vei fi cu Mine în rai. nefiinţa. 317 318 http://www. ci de o stare a fericirii – săracul Lazăr – şi o plată a nelegiuirii . nu simbolic. după înlăturarea răutăţii de pe pământ.bogatul nemilostiv. chiar dacă ar învia cineva din morţi. precum şi cei care vor fi distruşi odată cu acest sistem nelegiuit. Însuşi Domnul.com/Athens/Delphi/5647/rel51. Gheorghe Istodor salvare al lui Dumnezeu.. Dr. pe cruce. vor fi distruşi pentru totdeauna. Domnul Hristos nu vorbeşte de „lumea umbrelor”. Este ştiut că teoria „apocatastazei” a lui Origen. ca oameni perfecţi.2009 http://www. Pr.04. Scopul iniţial al lui Iehova cu privire la pământ va fi împlinit. care se vor închina lui Iehova şi care vor primi darul vieţii eterne. venirii lui Mesia.Prof. Pământul. Iehova nu a renunţat la scopul său. cuvântul iad a fost înlocuit cu „. Mai precis. va fi o restaurare sau restabilire a lucrurilor aşa cum le-a făcut Dumnezeu la început. pentru a fi învăţaţi despre adevăratul Dumnezeu şi pentru a li se da posibilitatea de a beneficia de aceste binecuvântări.org/ site citat la 26. umbră” (Luca XVI. pentru a şterge păcatul strămoşesc şi aceasta prin propria Sa jertfa. drepţi sau nedrepţi. deşi de mii de ani oamenii rebeli au transformat pământul într-un infern. a fost condamnată de Biserică cu aproape 1500 de ani înainte de Russell şi adepţii săi.htm site citat la 26.

cele care există au fost impuse.Prof. Acesta este „planul lui Dumnezeu” cu omenirea. 6). p. Dr. „Armaghedonul este instigarea permanentă a istorici din Orient. Există o fiinţă unică din veci de veci. Cuvântul sau Logosul este „un dumnezeu”. Gheorghe Istodor 5. Logosul a fost făcut om în persoana omului Iisus şi a suferit moartea ca preţ al răscumpărării sau al izbăvirii pentru oamenii ascultători. încă în anul 1874. Prof. Russell în Biblie. Pentru Hristos însă. vor fi distruşi pentru totdeauna. Univ. 2) de la potop la a doua venire a Domnului (1874). lumea a fost condusă de îngeri (II Petru III. Totuşi. Dr. Nu acceptă nici o sărbătoare. Mai sunt şi alte puncte comune cu adventiştii şi de asemenea alte concepţii sectare. aşa cum a fost dat iniţial. În ultima vreme. Pr. s-au angajat în „hegira” şi cel aproape de Muntele sacru. Satan a fost un înger măreţ care s-a răzvrătit împotriva lui Iehova şi i-a contestat suveranitatea. aşa cum am mai arătat. au înlăturat şi evenimentele legate de activitatea Sfintei Treimi în pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului Hristos. Ei vor fi puşi din nou la încercare în împărăţia lui Dumnezeu de 1000 de ani (1914-2914). 3) de la 1874 până la o perioadă de 40 de ani a urmat o vreme de încercări care au culminat cu războiul. început în 1914. Petru I. Dumnezeu Iehova. infailibil şi inspirat. 96-98 156 . şi a fost păstrat de El în calitate de revelator al scopurilor Sale. o parte din „martori” s-au raliat unor partide politice şi grupări violente mondiale. Creatorul şi Păstrătorul întregului Univers şi al tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute. împart istoria omenirii în trei epoci: 1) de la creaţie până la potop. Megida. toţi cei morţi până la anul 1914 sunt numai în somnolenţă. „începutul întregii Creaţii” a lui Iehova şi agentul său activ în crearea tuturor lucrurilor. spiritualiste. inerant. teozofice şi mai ales belicoase. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Este firesc. un dumnezeu puternic. Sectologie. a adepţilor iehovişti319. revanşarde. lumea a fost sub stăpânirea satanei. în Apus. neavând nimic comun cu credinţa în nemurire. Prin Satan păcatul şi moartea 319 Diac. pe care „1-a descoperit” Ch. Venirea lui Iisus. prin înviere şi dacă nu se vor cuminţi. a avut loc numai în Duh (spirit). David.

Pr. Omul a fost creat după chipul lui Iehova. Dr. deşi omul are preeminenţă prin creaţia lui specială. „un loc al odihnei în nădejde”. Ea nu înseamnă „chinul veşnic” al sufletelor vii. 1-a dat afară pe Satan din cer şi urmează să răstoarne organizaţia lui Satan. Pe scurt. unde rămân păcătoşii după moarte până la înviere. Sufletul omului nu este veşnic. toţi ceilalţi care îl resping pe Iehova vor fi anihilaţi. Aceia care îl urmează cu credincioşie pe Iisus Hristos până la moarte vor moşteni Regatul ceresc împreună cu el.Cr. Iadul. Pedeapsa Veşnică este o pedeapsă fără sfârşit. să întemeieze Regatul teocratic milenar şi să reabiliteze numele lui Dumnezeu Iehova. moartea lui Iisus a înlăturat consecinţele păcatului lui Adam din urmaşii lui şi a pus bazele Noii Lumi a neprihănirii.Prof. nu există. în calitate de Logos. care înseamnă un loc al „chinului în flăcări”. Iisus Hristos s-a întors pe pământ în anul 1914 d. Animalele au şi ele suflete.. Oamenii cu bune intenţii care îl acceptă pe Iehova şi conducerea lui teocratică se vor bucura de „noul pământ”. unde răposaţii dorm până la învierea lor de către Dumnezeu Iehova. Omul Hristos Iisus a fost înviat ca şi creatură spirituală divină după ce a oferit preţul de răscumpărare pentru omul ascultător. Univ. ci e muritor şi poate muri. Regatul lui Iehova este suprem şi ca atare nu poate fi compatibil cu prezenta guvernare umană („organizaţia vizibilă a 157 . Anihilarea. şi nu a Bibliei. de atunci toţi oamenii se nasc păcătoşi şi sunt „din ţărână”. a doua moarte. este soarta tuturor acelora care-1 resping pe Dumnezeu Iehova şi ea este veşnică. ad litteram sheol (în ebraică). care include Mileniul domniei lui Hristos. însă a păcătuit în mod voluntar. Aceasta este o doctrină a „religiei organizate”. Soarta lui Satan este anihilarea împreună cu toţi adepţii lui. Ispăşirea este o răscumpărare plătită lui Iehova de Hristos Iisus şi este aplicabilă tuturor celor care o acceptă în neprihănire. Gheorghe Istodor au venit peste om. El nu s-a reîntors într-o formă materială ci este invizibil. Iadul este mormântul comun al omenirii.

daţi-i birul. dacă faci răul. Pavel arată clar în Romani 13:1-7 că formele de guvernământ umane sunt instituite de către Dumnezeu. Pavel risipeşte orice îndoială cu privire la această problemă. întrucât ei pretind că sunt ambasadorii lui Iehova şi ca atare ei se consideră dezlegaţi de supunerea faţă de oricare altă formă de guvernământ decât cea a lui Iehova. 63-64 158 . p. căci nu degeaba poartă sabia. ci pentru una rea. cine se împotriveşte stăpânirii. Dr. Sinceritatea este o nestemată inestimabilă în acest veac de nesiguranţă. făcând necurmat tocmai slujba aceasta. şi fără îndoială martorii lui Iehova se cred pe ei înşişi sinceri. este o încălcare a Scripturii320. De aceea trebuie să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei. se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu. Pavel intră în amănunte pentru a pune în valoare faptul că „Stăpânirile cele mai înalte” (legile guvernamentale omeneşti) sunt îngăduite şi consfinţite de către Dumnezeu. iar în încheiere vom cita învăţătura lui: Să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Univ. ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. Gheorghe Istodor Diavolului”) şi orice supunere faţă de aceasta. au fost rânduite de Dumnezeu. căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. sub orice formă ce contravine supunerii datorate Lui. De aceea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele. şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda.Prof. ceea ce în contextul din Romani 13:1-7 semnifică evident supunerea faţă de legea guvernamentală. Pr. cât şi lui Pavel şi „să dea Cezarului ce este al Cezarului”. În calitate de aşa-zişi urmaşi ai Cuvântului Său. Înpărăţia cultelor eretice. El este în slujba lui Dumnezeu. ci şi din îndemnul cugetului. Şi stăpânirile care sunt. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună. însă toate argumentele lor nu folosesc la nimic de vreme ce Sf. teme-te. şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul. 320 Walter Martin. martorii ar trebui să acorde atenţie atât lui Hristos. Dar. Patriotismul manifestat prin purtarea armelor nu intră în convingerile lor. g) Martorii lui Iehova şi forma de guvernământ Martorii lui Iehova refuză să omagieze în vreun fel steagul vreunei naţiuni sau chiar să apere propria lor naţiune de atacul din partea unui duşman. Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile.

p. exprimarea la plural (Facere 1. daţi-i frica. pentru a concluziona că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii” (I Corinteni 14. cui datoraţi frica. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. 126-127 W. Hristos arată limpede. 21. Această afirmaţie se sprijină numai pe supoziţii.adeseori susţinute cu un rar fanatism. 16. Meşterul lucrător şi Purtătorul de Cuvânt al lui Dumnezeu 322. p. David Pestroiu. botezul exprimă adeziunea liberă la un crez: dedicarea vieţii lui Dumnezeu. Pr. în care botezul în numele Sfintei Treimi este degradat. Turnul de veghere. formulată antinomic. „Martorii” pun semnul egalităţii intre „mister” şi „dezordine”. Prin afirmaţia: „nu ştim cât de mare este statura lui Iehova.situaţie în care starea lor de religie se relativizează” 323. David Pestroiu.. p. Univ. De pildă. Dr. însăilările iehoviste nu pot fi acceptate. al lui Iisus ca Mesia şi al Duhului Sfânt. la o formă adaptată specificului sectei: „în numele lui Iehova. Turnul de veghere. Dorinţa lor este de a răstălmăci textele Bibliei în scopul promovării ideii de Dumnezeu unipersonal (Tatăl . ca forţă activă a lui Dumnezeu”. p. p. Însă argumentele pe care le aduc în sprijinul ideilor lor . Pr.. cui datoraţi cinstea. David Pestroiu.Prof. 61 323 Idem. 321 322 Walter Martin.7) este considerată de „martori” dovada că Iisus era „asociatul” intim. întrucât denaturează sensul iniţial. daţi-i vama. La fel se întâmplă şi în cazul interpretării textului trinitar clasic. care îi sunt subordonaţi. ca Dumnezeu Atotputernic. nu şi pe texte biblice. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. 1 decembrie 1996. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. 15 ianuarie 1992. 4. Un botez în numele unui Mesia pământesc şi al unei energii impersonale nu poate fi acceptat. Înpărăţia cultelor eretice. „Martorii lui Iehova sunt printre cele mai virulente grupări antitrinitare actuale. 61 324 Idem. p. „Dogma Sfintei Treimi.Iehova). prin formula botezului. Creator al Fiului şi al Duhului Sfânt. în plus. în ce fel este Acesta: Treime de Persoane. 11. pălesc în faţa realităţii. 61 159 . de fapt. daţi-i cinstea321. Matei 28. „martorii” arată că ar fi dispuşi să limiteze măreţia supremă a lui Dumnezeu . p. Trebuie să crezi în Trinitate?. este considerată de iehovişti ca fiind plină de „termeni teologici confuzi” şi „explicaţii încurcate” 324.T.”. Pr. 19-20.26-27. Pr. Gheorghe Istodor cui datoraţi vama.

Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Gheorghe Istodor 33). Pr. 62 327 Cassie Bright. David Pestroiu. Prea mulţi dumnezei. . Iată ce declară o „martoră”: Ce ciudat! Ei cred în trei dumnezei. unde radio.realităţi a căror existenţă nu este contestată? Răspunsul este simplu: capacitatea de înţelegere a raţiunii umane este limitată. duc la concluzii greşite pe care „martorii” le iau în ce priveşte religia creştină. David Pestroiu.. În detractările lor.2). Totuşi. interesantă este însă maniera în care este descrisă şi comparaţia plastică. În W. pentru iehovişti. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. „Martorii” sunt incapabili să facă distincţia între „fiinţă” şi „persoană”: Biblia vorbeşte despre Dumnezeu ca despre o singură persoană. 5. plasmă. „Acuzaţia de triteism nu este nouă.T. până când l-am găsit pe Cel Adevărat. p. generate de neînţelegeri familiale grave.. raze X etc. în realitate. însă. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Pr. ca şi frustrarea. 22 mai 1997. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. de ce n-ar vorbi Scriptura şi despre atomi. Pr.Prof. 62 160 . David Pestroiu. 61 326 Ibidem. 13. Arunci când Dumnezeu se exprimă. politeist-fetişiste. extrem de nefavorabilă argumentării în sine. p. Pr. p. p. Treziţi-vă!. Pr. 62 328 W. Vizita Sfintei Treimi făcută lui Avraam la Stejarul Mamvri este. „Ignoranţa. mi s-a explicat că un ou are trei părţi. energie electrică. David Pestroiu. este doar un singur ou”327. atâta timp cât nu este sprijinită şi pe alte dovezi scripturistiee şi patristice concludente. Inutil de spus că alăturarea este forţată. Turnul de veghere. chiar şi i în prezent nemaivorbind de epoca scrierii cărţilor Bibliei. p. Dr. o solie a unor „mesageri de la Iehova”328. Univ. ei nu acordă 325 Ibidem. el o face în calitate de fiinţă unică şi indivizibilă”326. 12. Atunci. 1 octombrie 1996. atunci trebuie să se vorbească despre ea în mod clar în toată Scriptura”325. Efectul prozelitist este maxim: religia creştină este coborâtă în rândul credinţelor primitive. p.T. p. 12. Deşi Avraam s-a închinat în faţa oaspeţilor pană la pământ (Facere 18. p. însă tata mi-a zis că nu există nici măcar unul! Când am cerut alte lămuriri. iehoviştii pleacă de la o premisă greşită: „Dacă Trinitatea există. „martorii” spun că aceasta este o formă de onoare adusă acelor personalităţi cereşti.

1963. Să ne apropiem de Iehova. Pr.T. de fapt. „martorii” încearcă o justificare — evident forţată – atunci când vorbesc despre înger ca fiind un intermediar. Inutil de spus că aceasta este perioada din care datează cele mai multe manuscrise biblice. Treziţi-vă!. David Pestroiu. p. Pr.a reflectat în mod perfect personalitatea Tatălui său ceresc”333 sau „Iisus însuşi a fost un misionar. Gheorghe Istodor cinstire prin salutul steagului sau imnului. Biblia însăşi332. p. Unde e adevărul? Vorbind despre aceeaşi teofanie de la stejarul Mamvri. Pr. David Pestroiu.T. 62 331 Quoniam tres sunt. David Pestroiu. dintre care unuia i s-a adresat cu apelativul Iehova. p. Univ. „martorii” afirmă: Avraam a avut. 62 330 Idem. datând din secolul IV. United Bible Societies. Textul I Ioan 5. 4. pentru o grupare care accentuează atât de mult importanţa folosirii exclusive a numelui „Iehova” pentru Dumnezeu. „Această interpretare uimeşte prin faptul că. la un moment dat. 69 161 . p. David Pestroiu. 15 aprilie 1995. 61-63 333 W. pe care Tatăl Său. (Novum Testamentul Graece et Latine. Pr. London. 22 octombrie 1997. Editio vicesima secunda (Nestle-Aland). Iehova.7 este considerat „un fragment apocrif'330. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. trei oaspeţi. 15 martie 1994. exegeza iehovistă în cazul de faţă e compusă din pure speculaţii. Dacă ar fi fost aşa. Dr. care includ textul în cauză”331.. 1-a trimis din cer într-un 329 Idem. 63 332 W. p. Turnul de veghere.. cu siguranţă Scriptura ar fi consemnat acest lucru. qui testimonium dant în Caelo: Pater. prin care Avraam comunica cu Dumnezeu. sub forma a două aspecte: naturală şi „suplimentară”. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Prin afirmaţii precum: „Iisus Hristos. dar unul dintre ei îl reprezenta pe Iehova”329. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. o interpolare din partea unui „trinitarian înfocat”. în opinia lor. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Verbum et Spiritus Sanctus: et hi tres unum sunt. p. Totuşi.. 13. 606). Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Turnul de veghere. Deci. p. p. Pr. 26: 1 octombrie 1997. actul lui Avraam ar trebui să fie condamnat ca o blasfemie.. Utrumque textum cum aparatu critico imprimendum curavit Eberhard Nestle. David Pestroiu. p. p. „Reţinem faptul că „martorii lui Iehova” afirmă existenţa revelaţiei divine. Aceasta din urmă este.Prof.11. Pr. şi nici altor creaturi. 202. îngeri. Aceşti oaspeţi erau.

p. David Pestroiu. despre care afirmă că nu susţine deofiinţimea cu Tatăl. p. 11. Treziţi-vă!. Pr. „martorii” neagă explicit dumnezeirea Fiului. David Pestroiu. „Prologul ioaneic este interpretat de iehovişti în sens subordinaţianist numirea de „Logos” dată lui Hristos este pusă în legătură cu aşa-zisa lui menire de „purtător de cuvânt al lui Iehova”336. Pentru a combate învăţătura ortodoxă privind veşnicia Fiului. Hristos nu a avut sfinţenia fiinţial. David Pestroiu. Turnul de veghere. David Pestroiu. 69 337 Idem. Univ. „Regula lui Colwell”. care interzice „manevra” iehovistă. găsim „Cuvântul era un dumnezeu”337. ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.pământul”334. Potrivit iehoviştilor. p. dar s-a privat de ea în momentul când 1-a dat pentru ca oricine crede în El să nu piară. 69 339 Idem. 15 ianuarie 1992. un nume predicativ ce precedă verbul. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. David Pestroiu. Pr. 69 336 Idem.9. 16-I7)”335. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. mai ales în condiţiile în care este. Pr. deşi nici o justificare nu-i îndreptăţeşte pe „martori” să transforme Θεός într-un substantiv comun cu articol nehotărât. p. Sa ne apropiem de Iehova. Trebuie să crezi în Trinitate?. asemenea lui Isaac. p.T. „martorii” iau ca reper expresia Unul-născut (Ioan 8. p. 69 338 Ibidem. Dumnezeu s-a bucurat de o asociere personală cu acest Fiu unic-născut”. 27. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. 154. 14)338. Dr. p. în loc de Cuvântul era Dumnezeu. p. considerat o proiecţie a lui Dumnezeu şi nu Dumnezeu însuşi.. Aceeaşi idee rezidă şi în afirmaţia că. 15-16. Gheorghe Istodor teritoriu străin . Prin afirmaţia că El „a fost foarte atent să nu facă nici o nedreptate”. Uită. p. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. ca valoare sintactică. Pr. 69 162 . p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. adică veşnic. „pentru o perioadă nespecificată. ci numai singularitatea Sa ca Fiu. Pr. 334 Idem.Prof. 1 aprilie 1993. că la Ioan 1. 22 noiembrie 1994. În versiunea N. Turnul de veghere.1 Cuvântul era întru 'nceput. David Pestroiu. Pr.W. 69 335 Idem. ei condiţionează lipsa păcatului în Hristos de practicarea unei virtuţi – atenţia”339. însă.28. Pr. p. 3. este considerată „discutabilă” şi „artificială”.

. Textul chenotic clasic ortodox afirmă că Hristos. adică să fie egal cu Dumnezeu. Dumnezeu fiind în chip.) Din textul ortodox. În acelaşi pasaj biblic. Abordarea cu dragoste a „Martorilor lui Iehova”. La fel interpretează şi profeţia Isaia 340 Idem. Încetarea existenţei Fiului în Cer.5-6. Pr. Gheorghe Istodor „Traducând textul Evrei 1. profeţia din Isaia 9. 15 ianuarie 1992. Turnul de veghere. în plus. n-a socotit o ştirbire a fi el întocmai cu Dumnezeu.. „Martorii” propun o traducere eretică: Hristos. vorbind despre o „golire de corpul spiritual”341 al lui Hristos.. Pr.6-7). n-a avut intenţia unei acaparări. 1997. 144. exista în Cer anterior întrupării sub chipul Arhanghelului Mihail. unde Mesia e numit Dumnezeu tare este răstălmăcită. şi Părinte. Univ. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. reiese clar că realitatea chenozei nu schimbă cu nimic relaţiile intratrinitare. David Pestroiu. David Pestroiu. laolaltă cu îngerii. p. iehoviştii spun că Iisus este „reprezentarea exactă a Fiinţei Lui [Iehova]” 340. Bunăoară. în sensul unei variante iehoviste prin care Hristos este numit un dumnezeu. p. (N.W. Pr. 68. Hristos se împărtăşeşte de Fiinţa divină în mod egal şi identic cu Tatăl şi cu Duhul. p. Hristos este numit şi Fiu. ci S-a deşertat pe Sine. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Pr. întrucât Fiinţa divină nu poate fi cunoscută. p. David Pestroiu. Turnul de veghere. I februarie 1998. (Filipeni 2.deşi exista informa lui Dumnezeu. ca interpretare eronată a chenozei. p. în opinia lor. p. Pr. deci nici reprezentată faţă de creaturi. 70 341 Idem. „Martorii neagă valoarea întrupării lui Mesia.n.3. Să ne apropiem de Iehova. David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. prin voinţă proprie. p..Prof. ei adaptează chenoza teoriei lor privind întruparea. 70 343 Idem. în timp ce „martorii” propun o variantă ce strică în mod grav deofiinţimea celor Trei Persoane. 70 342 Wilbur Lingle. Treziţi-vă!. 70 344 Idem. 343 Şi textele profetice referitoare la dumnezeirea lui Iisus sunt ţinta mistificărilor iehoviste. 22. Făgăraş. Dr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Pr. este considerată de Wilbur Lingle o formă de sinucidere . Care. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului 163 . Afirmaţia este incorectă. dar nu Dumnezeul Atotputernic344. 27. 13.. 8 iulie 1994. p. Ei consideră că viaţa şi activitatea Sa de Mântuitor al lumii a început odată cu botezul Său în anul 29 e.inacceptabilă din punct de vedere biblic”342. David Pestroiu.

p. Pr. 70 345 Idem. „Închinarea adusă de îngeri lui Iisus. 71 348 Idem. unde se afirmă că Hristos a fost micşorat cu puţin faţă de îngeri.6 este. o „exclamaţie de uimire”. David Pestroiu. Traducerea ortodoxă este neechivocă: Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu (Evrei 1. Acest demers explicativ este. în variantă iehovistă. p. justificând: „Desigur.. p. 15 ianuarie 1992. 28: „. Exclamaţia lui Toma nu se îndrepta către Tatăl. deci. p. arată doar grija lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc. Unul din textele invocate de „martori” este şi Evrei 2. asemenea personajelor vechitestamentare.6)” 347. relativă. ci către Fiul. 70 347 Idem. Hristos. care se adresau unor îngeri-mesageri ca lui Dumnezeu este o rugăciune adresată Tatălui.14. „Martorii lui Iehova traduc greşit şi textul Fapte 20. David Pestroiu. Turnul de veghere. p.28): „Toma pare să fi recunoscut în Iisus pe Purtătorul de Cuvânt al lui Dumnezeu”. însă.9. nu înţeleg Taina Sfintei Treimi. Pr. vedem că Sfântul Apostol Pavel se referă aici la omenitatea lui Hristos. 405. David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. evocată în Evrei 1. Univ. Pr. Stăpân” 346. Din context. p. 28. p. nu sângele lui Dumnezeu a fost vărsat. pe care a câştigat-o cu însuşi sângele propriului Său Fiu” (în loc de Sângele Său). care a suferit moartea pentru fiecare om.Prof. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. şi „este îndreptată. către Iehova”. însă. nu venise ca reprezentant al Tatălui. ci sângele Fiului Său” 348. p. David Pestroiu. p. Expresia „Domn” referitoare la Hristos este interpretată de „martori” prin „Rege”. Dr. făcută „sub influenţa emoţiei”345. interpolat. fără justificare contextuală. 71 164 . prin intermediul lui. 23. Trebuie să crezi în Trinitate?. concluzionează ei. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Pr.Biserica lui Dumnezeu. Gheorghe Istodor 7. Să aducem argumente din Scripturi. 29. 15 iunie 1994. nu avea cum să fie Dumnezeu. Evident. Pr. Turnul de veghere. pentru „martori”. Care tocmai îl convinsese de realitatea învierii Sale.. care aminteşte numele lui Mesia (Dumnezeu este cu noi) şi care. 70 346 Idem. încercând explicaţii „Martorilor lui Iehova”. de asemenea. Însă cea mai năstruşnică interpretare iehovistă este dată mărturisirii lui Toma: Domnul meu şi Dumnezeul meu (Ioan 20. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.

„veşnic invizibil” 351. care să-L „autoînvieze 349 Ibidem. Pr. Gheorghe Istodor puerile pentru un fals grosolan. 71 165 . înainte de a muri. ci contextul ne lămureşte că este vorba de a doua Persoană a Sfintei Treimi. În comentariul asupra textului Ioan 2. aşadar. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. David Pestroiu. David Pestroiu.. omorât fiind cu trupul. Pr. 21. amin!”349. descoperim şi mistificarea textului original de la Romani 9.. Turnul de veghere. Pr. Deşi vorbesc despre Hristos ca despre un simplu om. Univ. În realitate. 71 351 Şerban Constantinescu. datorită vieţii Sale integre. învierea ca o farsă: în loc să specifice „în propriul Lui corp”. 43 . acest citat este un viguros suport al deofiinţimii: din care. Similar. iar când explică alcătuirea firii umane infirmă existenţa sufletului. „martorii” susţin: „Hristos n-a înviat cu trupul. unde se afirmă că Hristos. ei utilizează expresia „într-un corp” (oarecare). care este deasupra tuturor. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.Prof. Dr.44. 6. David Pestroiu. amin! Ideea iehovistă că „Hristos nu era parţial spirit când se afla pe pământ” 350 se bazează pe textul Petru 3. Aici. 15 martie 1997.Omul Iisus Hristos a murit şi rămâne mort ca om”. Năzbâtii teologice sau Falsa mărturie a aşa-zişilor martori ai lui Iehova op. „Martorii prezintă. iehoviştii susţin că Hristos era răspunzător de învierea Sa. 19-22. Este consecinţa lipsei lor de credinţă faţă de suflet.. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Cel ce peste toate este Dumnezeu binecuvântat în veci. 15 ianuarie 1992. Iisus s-a materializat într-un corp care avea semnele lăsate de ţintuirea lui pe stâlp”352. Dumnezeu-Fiul. Turnul de veghere. David Pestroiu... ci în spirit. a fost viu făcut cu duhul. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. 18. p. 71 350 Idem. p. după trup. îşi încredinţează Duhul Tatălui (Luca 23. deşi Hristos. 71 352 W. p. Pr. cit. p. nu pentru că ar avea natură divină. Pr. însă. La înviere. p.din care a ieşit Cristosul. e Hristos.. Negarea Dumnezeirii lui Hristos este strâns legată de contestarea slăvitei Sale învieri. conform cărnii: Dumnezeu.T.46).5: „. să fie binecuvântat pentru totdeauna. p. nu se afirmă o separare de tip dioprosopist între Hristos ca trup şi Hristos ca duh.

adică firea divină pe care o deţine plenar). ci. Ioan 20:17)355. David Pestroiu. însă.Prof. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. ei cred că Hristos guvernează deja din ceruri. scopul iniţial al existenţei omenirii fiind astfel împlinit. în chip magistral. p.2009 166 . 72 354 Pr.04. ca spirit nemuritor dătător de viaţă (1 Corinteni 15. ca Logos. ca Rege al Regatului lui Dumnezeu. Pr. Acest verset. 410.org/wiki/Martorii_lui_Iehova site citat la 26. Ei acceptă că el este cel prin care a fost creat universul fizic şi cel spiritual. o potenţează. şi ca atare a fost ridicat deasupra oricărei fiinţe din univers. şi că în această calitate el va interveni în curând în istoria omenirii. arătând că învierea este un dar divin. începutul creaţiei sale. dimpotrivă. p. că această viaţa perfectă răscumpara din moarte pe toţi urmaşii lui Adam. Dr. Pr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Gheorghe Istodor din morţi”353. Iisus este Fiul lui Dumnezeu.. care şi participaseră. p. bineînţeles). 32: Dumnezeu La înviat pe acest Iisus. aşa cum spune Biblia.. Ei aduc ca argument textul Fapte 2. aduce în prim-plan o minune săvârşită asupra trupului Lui (firii Sale umane). insistând astfel asupra realităţii omenităţii Sale”354.. 353 Idem. Martorii lui Iehova cred că. Să aducem. nu exprimă o idee contrară învăţăturii ortodoxe. Petru. Contextul este lămuritor: predica Sfântului Petru se adresa unor iudei. Maria. 1 Petru 3:18). Ei cred că Iisus Hristos a fost înviat de Dumnezeu în spirit. Iehova (în afară de Tatăl însuşi. întrucât nu-L recunoscuseră ca Fiu al lui Dumnezeu. sau purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Univ. poate. şi că lui i-au fost supuse toate de către Tatăl său. David Pestroiu. cei care exercită credinţa în jertfa sa de răscumpărare pot dobândi darul vieţii veşnice.wikipedia. şi că pe baza ei. începând din anul 1914. fără să submineze divinitatea lui Hristos („Dumnezeu L-a înviat”. că el şi-a depus viaţa Sa umană perfectă în folosul tuturor celor care urmau a asculta de el şi a-i imita modul Său de viaţă. deci toată omenirea. Ei cred că Iisus a avut o existenţă preumană în cerurile spirituale. la actul răstignirii lui Hristos. şi că viaţa Sa a fost transferată în uterul unei fecioare iudaice. înlăturând răutatea şi pe cei răi de pe pământ (1 Corinteni 15. 72 355 http://ro.

Iisus a renunţat pentru totdeauna la viaţa sa umană”359. p. caci Tatăl este mai mare decât mine!”. v-aţi fi bucurat că v-am zis: mă duc la Tatăt. Pr..2009 Idem. omul Hristos a murit şi a rămas numai îngerul. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. 144. Cum poate Iisus fi Dumnezeu când aici se spune că el a fost începutul creaţiei/zidirii lui Dumnezeu şi prin urmare nu exista din vesnicie?356 „Despre trupul lui Hristos. p.T. Pr. când el însuşi afirmă că Tătăl (Dumnezeu) este mai mare decât el? Un al doilea argument se găseşte în Epistola lui Pavel către Coloseni (1:15).Prof. p. Daca m-aţi iubi. Cunoştinţa care conduce la viaţa veşnică. 1986. Pr. „Se încearcă. la cea gazoasă 358. „martorii” spun că a fost făcut să dispară. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Ei vorbesc despre „descompunerea” acestuia. p. 72. Gheorghe Istodor Un prim argument adus de catre Martorii lui Iehova la negarea divinităţii lui Iisus Hristos a fost luat din Evanghelia lui Ioan (14:28): „Aţi auzit că v-am spus: mă duc şi ma voi întoarce la voi. Fantezia acestor afirmaţii rezidă tocmai în deplina lor contradicţie cu textul 356 357 http://www. p. David Pestroiu. W. Pe acesta îl folosesc Martorii lui Iehova pentru a susţine ca Iisus nu este Dumnezeu. Tot ei susţin că „la moartea sa. ca şi trupul lui Moise 357. de la cea solidă. de fapt.watchtower. Lingle. acreditarea ideii că Hristos-omul s-a unit în chip dioprosopist cu Arhanghelul Mihail: după moartea pe Cruce. Dr. Tu poţi trăi pentru totdeauna în paradis pe pământ. ca şi despre o şi mai ciudată schimbare a stării sale de agregare. p. Ediţia a II-a. ci o fiinţă creată de Dumnezeu: „Este chipul Dumnezeului cel nevăzut. 72 358 Idem. fiindcă a avut un început! Un al treilea argument pe care Martorii lui Iehova il prezintă pentru a nega divinitatea lui Iisus este Apocalipsa dupa Ioan (3:14): „Începutul zidirii lui Dumnezeu”. înseamnă ca el nu este Dumnezeu. 37. 68.04. 72 359 W.. Cum poate fi Iisus Dumnezeu când citim aici că el a fost prima fiinţă creată din toata creaţia lui Dumnezeu? Dacă a fost primul creat. Abordarea cu dragoste a „Martorilor lui Iehova”. Univ. Pr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Cum ar putut fi Iisus egal cu Dumnezeu. p. Cunoştinţa care conduce la viaţa veşnică. cel întâi născut din toată zidirea”. David Pestroiu. David Pestroiu. 72 167 .org/ site citat la 26. 1996.

Ca om. Univ. Fără înviere. (Apocalipsa 1.3). drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostm» (Isaia 40. Sfântul Apostol Pavel şi-a întemeiat întreaga predică pe învierea Lui Hristos: Şi dacă Hristos n-a înviat. ei comemorează (deşi sunt ostili ideii de sărbătoare în sine) moartea Mântuitorului. Treziţi-vă!. iar „calea Domnului” este. p.. David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. zadarnică este atunci propovăduirea noastră. Gheorghe Istodor Scripturii: Iisus Hristos. „Martorii lui Iehova” consideră că „moartea omului Iisus Cristos. 15 octombrie 1994. p.. Iar în cartea lui Isaia găsim: Un glas strigă: «în pustiu gătiţi calea Domnului.. „Martorii lui Iehova” susţin că dogma unirii ipostatice întunecă mesajul Bibliei”361. 5-7). pe când eram vrăşmaşi. coperta-spate. zadarnică şi credinţa voastră (I Corinteni 15.Prof. această moarte rămâne un act singular. ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. despre Sfânta Treime). Hristos îl încredinţează pe Toma după înviere că nu e o nălucă (Ioan 20. lipsit de relevanţă şi inutil. p. după cum tot Pavel Apostolul arată: Căci dacă.23). 13. 27-28) şi mănâncă peşte fript şi un fagure cu miere în faţa ucenicilor Săi (Luca 24. numai că Isaia vorbeşte despre Dumnezeu-IHWH (implicit.este cel mai important eveniment din istorie”360. 360 Idem. cu atât mai mult. Martorul Cel credincios.14). venirea lui Mesia .. şi cei ce L-au străpuns. deci şi a trupului Său. 22 martie 1999. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. împăcaţi fiind.4) s-au convins că Hristos a înviat. „În fiecare an. Pr.. ne vom mântui prin viaţa Lui (Romani 5. Turnul de veghere. de fapt. Pr. Femeile Mironosiţe şi mulţi alţi martori oculari (peste cinci sute de fraţi -1 Corinteni 15.vine cu norii şi orice ochi 11 va vedea. Pr..Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dr. Apostolii. . Totuşi. Dumnezeirea lui Hristos este mărturisită limpede şi de Sfântul Ioan Botezătorul. în timp ce Sfântul Ioan arată că profeţia se împlineşte prin el. 42-43) — deci învierea Sa s-a produs în chip real. şi se vor jeli. Similitudinea între cele două texte este evidentă. precum a zis Isaia proorocul (Ioan 1.10). David Pestroiu. 73 168 . preluând o profeţie vechi-testamentară: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: «îndreptaţi calea Domnului». 72 361 Idem. ca o transfigurare a întregii fiinţe umane..

p.. 42-44). 73 169 . fiind El însuşi Logosul divin. Prin această concepţie. Care sunt convingerile Martorilor lui Iehova?.total improprie Fiului lui Dumnezeu. ci manifestă o adevarată iubire creştina faţă de aproapele. Pr. este o absurditate: ar însemna o autonegare . nici la războaie. Totuşi.a se vedea dochetismul) contestată.2. aşa cum a spus Iisus discipolilor săi (Ioan 17:14-18. în ceea ce priveşte crearea Fiului de către Tatăl.6). Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Dr.găsim stipulat într-o publicaţie iehovistă. nu presupun un raport de subordonare. „Evident. Martorii lui Iehova se străduiesc să nu facă parte din lume. ce presupune aplicarea unui cod genetic prescris de către El” 363. Gheorghe Istodor „Ei consideră că Hristos şi-a arătat credinţa în Tatăl prin rugăciunile adresate Acestuia. f. 362 Ibidem. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. nu pentru a nu mai fi considerat Fiu al lui Dumnezeu. A susţine necredinţa lui Hristos faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Hristos se descoperă pe Sine ca fiind Calea. Univ. În realitate. mai ales dacă se face prin analogie cu naşterea omenească: familia umană nu creează copii. la o analiză atentă. ea nu poate fi justificată prin naştere. David Pestroiu.Prof. 18:36). ci tocmai pentru a sublinia o dată în plus realitatea firii Sale umane. care sunt expresia clară a omenităţii Fiului lui Dumnezeu. Martorii lui Iehova cred că Dumnezeu îi este superior lui Iisus” . căci dovedise cu claritate acest lucru. Ei nu se retrag în mănăstiri. p. nici trimiterea. ci împlineşte o menire stabilită de Dumnezeu. Pr.an ap. „martorii” se apropie de considerarea cerintiană a lui Hristos „simplu om”. Nici filiaţia. Iehoviştii îi acuză pe teologii creştini că susţin faptul că Hristos nu poate crede în cuvântul lui Dumnezeu.Luca 22. Adevărul şi Viaţa (Ioan 14. „De vreme ce Iisus a spus despre sine că este «Fiul lui Dumnezeu» şi că «Tatăl l-a trimis». Ei nu participă nici la politică. ce ar fi putut fi (şi a şi fost . p. Hristos se arată supus unor limite umane (de pildă. 14. El poate doar să proclame acest cuvânt”362. pe care îl revelează chiar în Sine. din rugăciunile şi dialogurile Sale cu Tatăl. David Pestroiu. Pr. 73 363 Idem. paharul suferinţei . nici unul dintre textele de mai sus nu justifică faptul că Iisus ar fi creat de Dumnezeu sau că I-ar fi subordonat. p.

2009 366 Idem. Ei nu admit comportamentul duplicitar.(Evrei 1. indiferent de modul de viaţă din trecut sau de mediul social şi cultural din care provine. precum şi goana după plăceri. p. Treziţi-vă!. ei contestă caracterul personal şi Dumnezeirea Sfântului Duh.watchtower.. Pr. studierea Bibliei în mod individual. socotindu-L pe acesta o simplă energie care le dă putere în activităţile lor prozelitiste. Pr. serviciul de teren şi participarea la întruniri sunt „modalităţi esenţiale” prin care aceştia pot „primi spiritul sfânt al lui Iehova”367. Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea. Pentru „martori”. temporală. „Parabola despre separarea oilor de capre este.org/ site citat la 26. David Pestroiu. Dumnezeule. Martorii lui Iehova pun pe primul loc în viaţă aplicarea în viaţă a principiilor din Biblie. Nici un membru al Martorilor lui Iehova nu poate încalca principiile biblice sau legile ţării fără a fi mustrat sau chiar exclus din congregaţia creştină365. David Pestroiu.2009 http://www. are un caracter temporal limitat. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.04. Turnul de veghere.jw-media. Gheorghe Istodor Ei se îngrijesc de necesităţile materiale ale familiilor lor.04.. Pr. Univ. şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale. 30. Dr. 15 decembrie 1995. p. p. 74 367 Idem. Fiecare persoană. precizează „martorii”. „forţa activă a lui Dumnezeu. 22 octombrie 1997. 364 365 http://www. expresia alegorică a Judecăţii de Apoi. 18. Aşadar. indiferent de locul în care se află. Martorii lui Iehova s-au remarcat ca fiind o fraternitate unită prin iubire şi printr-o înaltă moralitate364. evident. de asemenea. numai dacă abandonează practicile condamnate de Biblie şi urmează neîncetat sfaturile divine. Astfel. Dumnezeul Tău. în veacul veacului. Te-a uns pe Tine. 8-9). Dumnezeule.org/ site citat la 26. şi nu poate fi identificată cu domnia Sa ca Rege. dar evită căutarea bunurilor materiale sau ambiţiile specifice lumii. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. 74 170 .Prof. pentru aceea. poate să devină şi să rămână un Martor al lui Iehova. Acţiunea de Judecător. avându-şi originea fixată în anul 1914 prin calcule eshatologice specifice”366. pe care iehoviştii o socotesc. p. „Tuturor acestor detractări li se poate răspunde prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel: Iar (Tatăl) către Fiul (zice): Tronul Tău.

Din aceste texte nu reiese. orientate strict spre scopul atragerii noilor adepţi. p. prin apropriere.3. Univ. „Funcţiile limbajului. Privit ca o energie impersonală. atribuirea unor capacităţi proniatoare Duhului Sfânt. fiind prezent în imanenţa lumii ca Persoană sfinţitoare şi desăvârşitoare. Ori. oricât ar contesta ei acest lucru. Duhul nu participă la comuniunea Persoanelor Treimice. adepţii sectei consideră că însănătoşirea celor afectaţi de suferinţe „pe plan mintal şi emoţional” este consecinţa directă a puterii de a susţine pe care o are spiritul lui Dumnezeu”369. asemenea acte sunt edificatoare pentru considerarea 368 Idem.14. însăşi negarea acestei prezenţe personale. precum şi de la Zaharia 4. precum şi în alte feluri”368. p. Treziţi-vă!. 29) este o dovadă limpede a faptului că Acesta este o Persoană. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. ci sunt descrise doar acţiunile Sale concrete. Turnul de veghere. care nu pot fi iertate (Marcu 3. deci nu are şi nu dă viaţă. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Să ne apropiem de Iehova.6. deci. opera proniatoare a Tatălui. Dr. Duhul Sfânt susţine. David Pestroiu. Gheorghe Istodor folosită de Iehova la creaţie şi la inspirarea scriitorilor Bibliei. 11. 8 decembrie 1996. David Pestroiu. „Martorii” ignoră acest lucru. Pr. pentru „Martorii lui Iehova”. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. „Observăm. constituie o izbitoare similitudine cu unele precepte spiritiste sau orientaliste de tip new-age. 15. În privinţa Duhului Sfânt. Pr. permiţându-şi să comenteze că versetul în cauză face referire la acţiunile deliberate întreprinse împotriva scopurilor lui Iehova”370. 74 370 Idem. unde Duhul acţionează în mod similar. Pr.Prof. însă.6 şi Isaia 44. Pr. p. 15 martie 1992. unde se descrie puterea dată lui Samson de Duhul Domnului. 74 369 Idem. Existenţa păcatelor împotriva Duhului Sfânt. 31. că Duhul n-ar fi Persoană. Textele din Vechiul Testament invocate de iehovişti pentru a susţine că Duhul este doar o forţă puternică a lui Dumnezeu sunt Judecători 14. „De pildă. David Pestroiu. coroborată cu atribuirea faţă de Duhul a unor funcţii de recuperare mentală şi emoţională. la „Martorii lui Iehova”. 15. ca forme de comunicare imprimate de raţionalitate sunt dovezi ale caracterului personal. 75 171 . În Ortodoxie. p.

Pr. în cadrul aceleiaşi enumerări. să întâlnim mai multe sensuri ale exprimării (literală şi simbolică). Duhul Sfânt are şi rol didactic. p. În plus. cu Dumnezeu. să arate că. el este o lucrare a Sa asupra lumii. prin vestirea celor viitoare (Ioan 16. p. 371 Idem. susţin că aceasta este o simplă personificare. p... cu electricitatea” este nefondată” 372. Pr. iar textele scripturistice oferite ca suport sunt clare: Duhul grăieşte lămurit (1 Timotei 4. „umplerea cu Duhul” nu mai este o enigmă sau un subiect de controverse.26). însă. 40. contrar tuturor evidenţelor. Aici...1). având natură energetică şi provenind prin emanaţie.(Evrei 3. Gheorghe Istodor sa ca Persoană Treimică. David Pestroiu. 13). însă. „Martorii”. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.. „Duhul are menirea de a învăţa (Ioan 15. Ar fi inadmisibil ca. Pr. fiind lăsat de Hristos spre a-i învăţa pe ucenici toate şi spre a le aminti cele predate de El (Ioan 14..Prof. într-o anumită măsură. „Omit. oferind ca exemplu chiar textul Matei 28. Precum zice Duhul Sfânt. 75 372 Idem. în nici un caz.(Apocalipsa 2. Afirmaţia că „spiritul sfânt este comparabil. harul nu se poate identifica. p.11). Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. pe firul energiilor Sale necreate. Pr. 75 172 . ci o realitate palpabilă: Dumnezeu coboară în imanenţa lumii. similară cu în numele Legii”373. Dr. Textul Fapte 2. p. mai ales că repetiţia conjuncţiei şi indică în mod clar aspectul de egalitate. nu prin creaţie.7). Potrivit învăţăturii ortodoxe. 22. protestanţii au ajuns la o echivalare eronată: Duhul Sfânt=har. şi nu un atribut personal divin. botezul se cere a fi făcut şi în numele Tatălui şi al Fiului. Duhul zice Bisericilor. 75 373 lbidem. David Pestroiu. p. 20. deci nu poate fi o simplă energie impersonală. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. botezul în numele Duhului Sfânt este privit prin prisma unei exprimări figurative. În acest sens. cum au fost ei „umpluţi” cu o persoană?”371 „Căutând să explice acest text.26). 19-20.4 le prilejuieşte iehoviştilor întrebarea: Dacă apostolii au fost umpluţi de Duh Sfânt. David Pestroiu. Tu poţi. Univ. care sunt Persoane reale.. în acelaşi verset. Este numit Duhul Adevărului şi Cel ce-i călăuzeşte pe ucenici la Adevăr. Trebuie să crezi în Trinitate?.

predestinaţia!” 377 374 Idem. p. Treziţi-vă! 8 aprilie 1997. ca să minţi tu Duhului Sfânt. atunci textul de mai sus ar deveni un pleonasm. David Pestroiu. din nou. în contextul citatului din Fapte 10. sensul expresiei cu putere. Pr. de ce a umplut Satana inima ta. Această „chemare cerească”376 umbreşte întru totul dreptatea divină şi. p.afirmă „martorii”. 75 375 de pildă. „În fapt.000 de bărbaţi care vor forma.. David Pestroiu. asemeni Predestinaţiei protestante. cap. este strâns legat de latura taumaturgică a activităţii Sale pământeşti. greu de pus pe seama personalităţii elevate a Sfântului Luca. Pr. 1 februarie 1994. Acesta ştia adevărata esenţă a Duhului . Afirmaţia că Duhul Sfânt este o forţă impersonală a Divinităţii cade. 3-4). cum afirmă iehoviştii. intervine în mod arbitrar asupra neamului omenesc.38: . „O altă funcţie a Spiritului Sfânt atribuită de iehovişti este alegerea celor 144. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. împreună cu Hristos. „Iehova oferă Spiritul Sfânt numai celor dispuşi să se lase atraşi de el”. După iehovişti.. fără paginaţie. Cel mai mare Om care a trăit vreodată. Dr. 76 376 Idem. ne este imposibil să le dăm dreptate.şi cunoştea şi misiunea sfinţitoare a acestuia.divină în fapt .Prof. ca manifestare a demnităţii împărăteşti a Iui Mesia. Turnul de veghere. p. Dacă Duhul Sfânt ar fi el însuşi o putere. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Iată.N-ai minţit oamenilor. lipsit de orice putere de autodeterminare. 2002. 76 173 . 46. p. referindu-se la Hristos.. un „guvern ceresc” ce va veghea la bunul mers al lucrurilor în paradisul pământesc. Gheorghe Istodor Apostolii. „Martorii” vorbesc. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. însă. ci lui Dumnezeu (Fapte 5. de o „energie” a lui Iisus Hristos prezentată drept sursă a vindecărilor minunate pe care Acesta le săvârşea”375..a se vedea Idem. David Pestroiu.10. Ediţia a II-a. Pr. Univ.. una din menirile Duhului Sfânt este aceea de a-i ajuta în tâlcuirea Scripturii”374. cunoşteau foarte bine că Duhul Sfânt este Dumnezeu. însă.L-a uns pe El (pe Hristos) Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi cu putere. Din context. constatând atâtea erori în explicaţiile lor. Aceasta reiese din mustrarea lui Anania de către Petru: Anania. 10. p. vindecarea femeii cu curgere de sânge . Pr..

Treziţi-vă!. 76 378 Pr. 5. Arianismul ca teorie eretică a încercat în mod nefericit să explice relaţia intra-trinitară ca o proiecţie a interacţiunii Dumnezeu . 1998. antitrinitare.11)”380. 34. sub o nouă înfăţişare. Pr. p. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. 87. Univ. întâietatea faţă de celelalte creaturi. p. Turnul de veghere. Ştefan Buchiu. În combaterea acestei erezii. „Martorii” nu admit 377 Idem. „Atunci când susţin că „Iisus Cristos este prima fiinţă spirituală pe care Iehova a creat-o”.Prof. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. I se recunoaşte. p. Pr. constituie. „De asemenea. Idem. p. atributul de Logos creator al lui Hristos: Fiul lui Dumnezeu. 77 174 . 22 noiembrie 1996. Hristos a fost. Ştefan Buchiu. Pr. Subordonarea Fiului faţă de Tatăl şi negarea caracterului personal al Duhului Sfânt constituie reînvierea vechilor erezii arianiste şi pnevmatomahe. Lect. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Mântuitorul Hristos. el a ajuns să afirme că Fiul există prin voinţa Tatălui. Pr. David Pestroiu. 1 martie 1996. p. Sfinţii Părinţi afirmă în primul rând că numele de Fiu implică noţiunea de născut.33. anul LI. Învăţătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare. în baza Prologului ioaneic. iar a fi născut înseamnă a veni din fiinţa Tatălui. în transcendenţa iubirii perihoretice. Tributar panteismului greco-roman care idolatriza divinităţi cosmice. utilizată pentru a denumi Persoana a Doua a Sfintei Treimi. „Din această cauză.29). Există un Creator Care se interesează de voi?. dar I se neagă deofiinţimea cu Tatăl. teologia ortodoxă susţine. Lect. Astfel. 77 380 W. în Ortodoxia. p. 3) coboară mesianic în imanenţa lumii.. 5. prin care toate s-au făcut (Ioan 1. p.T.lume. deci este creat. Dr. după cum însuşi mărturiseşte: Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine (Ioan 14. Dr. este şi va fi Fiul lui Dumnezeu celui viu (Marcu 8. David Pestroiu. cheia formulării doctrinei lor eretice. pentru „martori”. 76 379 Afirmaţia aparţine Sfântului Atanasie cel Mare şi este redată de Pr. 3-4. păstrându-şi Fiinţa divină comună cu Tatăl şi Duhul Sfânt. iar nu din voinţa Lui”379. David Pestroiu. nr. David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. p. Gheorghe Istodor „Sintagma „Fiul lui Dumnezeu”. Învăţătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare. Arie nu făcea o despărţire prea clară între lume şi Dumnezeu”378. Dr. iulie-decembrie 2000. totuşi. Pr.

22. făcută prin Cuvânt. inferioară firii divine primită de la Tatăl.63. Pr. 13. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. nu este şi nu va fi niciodată inferioară Persoanei Tatălui. un act de creaţie. Cât despre Hristos. Luca 9. Turnul de veghere. în acelaşi timp. 20. Supremaţia iehovistă a Tatălui are. 9. care nu 381 Idem. 24. 18. mai degrabă. mai presus de mintea omenească. 77 382 Ibidem. David Pestroiu. p. şi din acreditarea faptului că El „a fost înviat” de către Tatăl”382. revelaţia existenţială din textul Ioan 10. generat ad intra. ci. David Pestroiu. Gheorghe Istodor dumnezeirea Fiului. p. 77 384 Idem. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Pr.33. o formă subtilă de mândrie: El nu îşi împarte poziţia cu nimeni altcineva”383.Iehova” 381. drept suport. Pr.. p. Subordinaţianismul iehovist reiese şi din afirmaţia că „Hristos rămâne în continuare supus Tatălui Său . nu că va fi înviat. Treziţi-vă!. versetul Ioan 1. „Antitrinitarismul iehovist se vădeşte şi din modul de abordare a relaţiilor între Tatăl. Să aducem. Afirmaţia contravine textului Facere 1. 77 383 Idem. se exprimă limpede că va învia (Matei 16. Textul Ioan 14. întrucât naşterea Fiului nu este privită ca un act fiinţial. 28. în care găsim afirmaţia lui Hristos: Tatăl este mai mare decât Mine. când îşi profeţeşte învierea.. David Pestroiu. p. 112. 17. 5.1. implicit. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. 15 februarie 1998.21. Fiul şi Duhul Sfânt: Iehova s-a folosit de Spiritul său Sfânt. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Iehova apare lipsit de atributul atotputerniciei.23.. 22 noiembrie 1996.46). adică în taina esenţei divine. precizează identitatea de fiinţă a Acestuia cu Tatăl. Pr. Univ. „Conceput astfel. însă. 77 175 . 30: Eu şi Tatăl Meu una suntem? Iar Hristos. David Pestroiu.31. sau de forţa sa activă. se explică prin context: firea umană a Fiului este. Dr. Marcu 8. „Cum pot explica. Persoana divină a Fiului nu a fost. Dumnezeu. pentru a-I da naştere lui Iisus în calitate de Fiu spiritual al Său”384.34. Pr. 10. precum şi participarea Lui concretă la actul creaţiei.1 numindu-L Logos şi. p. 27. unde se arată clar lucrarea creatoare a lui Dumnezeu la început: lumea spirituală şi cea materială.19. într-un clar raport de subordonare faţă de Tatăl.31. trecându-L în rândul creaturilor.Prof. p.

cum Hristos este. Deşi acest act este atemporal: Fiul Meu eşti Tu. participă şi Tatăl cu bună vrerea Sa. ci ea este determinată (creată. ei se folosesc de textul Marcu 1. lumea nu poate fi determinantă pentru Divinitate. care. susţinută şi proniată. Eu astăzi Te-am născut. după cum reiese clar. Gheorghe Istodor este opera exclusivă a Tatălui. din textul citat. încercarea de a o pune în legătură cu botezul Domnului este neviabilă.29).(Psalmul 109. firea umană ipostaziată în Hristos şi adusă la starea de îndumnezeire prin har.3). Pr.Dumnezeu. iar sintagma „am binevoit” este o confirmare a întrupării lui Mesia. O altă problemă generată de naşterea Fiului o constituie raportarea ei temporală.deci. întru Care am binevoit.(Psalmul 2. Dr. aşa. prin apropriere. La fel de greşit utilizează „martorii” textul I Corinteni 15. în concepţia iehovistă. ca act la care.30. atunci şi Fiul I se va supune Celui Care 1 le-a supus Lui pe toate. mântuită şi sfinţită) de Cauza care a generat-o . Acest text nu sugerează în nici un caz naşterea Fiului din Tatăl. din semantica verbului a folosi la diateza reflexivă. Din context. Ioan 7. ci presupune o contribuţie esenţială din partea Duhului Sfânt. O altă chestiune aprins dezbătută în context subordinaţianist este trimiterea Fiului de la Tatăl (Ioan 5.Prof.11. reiese că. nu poate fi confundată în sens panteist cu Fiinţa Divină însăşi. În realitate. Falsitatea acestei argumentări rezidă în faptul că utilizează o lucrare ad extra pentru a justifica o teorie privind relaţiile treimice ad intra. Interpretarea textului I Corinteni 11.. „martorii” au curajul să afirme că el s-a petrecut în momentul botezului din Iordan.7). Folosirea perfectului compus este edificatoare: acţiunea a început în trecut şi a fost finalizată în trecut . 176 . 3: Capul lui Hristos este Dumnezeu imprimă pseudo-teologiei iehoviste un sens arianist. Fiul Tatălui. şi ca Logos... 28: Iar când toate-I vor fi supuse Lui. În nici un caz. la Parusie. Din pântece mai înainte de Luceafăr Te-am născut. pentru ca Dumnezeu să fie totul întru toate. L-ar pune pe Iisus în inferioritate faţă de Părintele Său. care redă cuvintele Tatălui la botezul lui Hristos: Tu eşti Fiul Meu Cel iubii.. Univ. aici este vorba de impregnarea firii umane din Hristos cu raţionalitate divină. Ca suport.

8: Şi cu toate că era Fiu. experiind în Sine toate cele omeneşti. unde se aflau Tatăl. promotoare a credinţei într-un Dumnezeu a Cărui inimă este chinuită de suferinţă din cauza durerii slujitorilor săi”387. se poate explica numai perihoretic. însă sub mai multe înfăţişări (de Tată. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. mai puţin înclinaţia spre păcat.46. La fel. din cele ce-a pătimit a învăţat ascultarea385”. ei întreabă. 79 387 Idem. deducem cu uşurinţă că „martorii” nu au pătruns. în nebunia lui. „Biserica Creştină i-a combătut pe monarhieni. Treziţi-vă!. p. David Pestroiu. teofania de la Botez este un argument solid şi elocvent în combaterea acestei învăţături. Astfel. Hristos a trebuit să se manifeste plenar. susţinută prin textele Ioan 1. 78 386 Idem. îl socotea pe Hristos eon. 27. p. care învăţau că dogma Sfintei Treimi se bazează pe apariţia în lume a aceluiaşi Dumnezeu . oprindu-se la mai puţin elaborata teorie a ereticilor monarhieni. David Pestroiu. De asemenea. 1617).Persoană. iehoviştii nu sunt prea departe când încearcă identificarea lui cu 385 Idem. vorbind despre persoanele treimice: în timpul botezului lui Iisus. Patripasianismul îşi găseşte ecou în învăţătura iehovistă. Iudeii căutau să-L omoare pe Hristos pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său. retoric. Din comentariul iehovist asupra Epifaniei (Matei 3. în nici un caz nu poate fi un argument antitrinitar. 19. Dr. Pr. Evident. 11. Fiu şi Duh Sfânt). Pr. în cercetările lor asupra teologiei creştine autentice. „Dacă Arie. p. 79 177 . şi nu o relaţie externă. 18). „Şi aici se nesocoteşte taina unirii ipostatice: cu firea umană. Treziţi-vă!. chemat la îndumnezeirea prin har. Gheorghe Istodor Tot o formă de subordonare este considerată a reieşi din textul Evrei 5. în adâncul dogmei Sfintei Treimi. Univ. p.2) oglindeşte restabilirea chipului căzut al firii umane. p. 8 noiembrie 1994. Fiul şi Spiritul Sfânt? Toţi aceştia trei erau unul singur?”386. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.Prof. făcându-se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu (Ioan 5. Pr. 8 iulie 1994. de subordonare a Fiului faţă de Tatăl. p. şi şederea lui Hristos de-a dreapta Tatălui (Evrei 12. şi exclusivitatea „vederii” Tatălui de către Fiul. Pr. Trebuie să crezi în Trinitate?. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.18 şi Ioan 6. David Pestroiu.

Univ. când s-a împotrivit diavolului. inevitabil. De fapt. p. David Pestroiu. arată că Hristos într-adevăr. exprimându-se limpede..11). Apoi. 454. 25. Mihail este numit în Scriptură marele voievod (Daniel 12. Ankerberg.. spre dioprosopism. 5. Idem. când El este Dreptul Judecător. ci ca Arhanghel Mihail.şi al stăpânitorului acestei lumi (Ioan 16. Editura Agape. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.Cuvântul lui Dumnezeu sau al oamenilor?. în nici un caz. „Sfânta Scriptură cunoaşte şi alte exemple de arhangheli: Gavriil. ci a zis: „Să te certe pe tine Domnul”. cunoscut sub numele de Mihail. David Pestroiu. Iisus. Sfântul Apostol Pavel. Pr. Treziţi-vă!. n-a avut natură îngerească nici înainte.Prof. p. 21. n-ar fi avut nici o problemă în a-1 judeca pe diavol. Dr. fără bază biblică: Arhanghelul Mihail şi-a încetat existenţa. Biblia . apud J. 80. nu el are cel mai înalt rang îngeresc. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. nici după întrupare” 389. Realitatea despre Martorii lui Iehova. 1). 1996. 191. Pr. Astfel de teorii sunt în contradicţie flagrantă cu textele Scripturii. Identificându-L pe Hristos . ceea ce înseamnă că el este cel mai mare înger sau îngerul principal”388. „Legat de personalitatea lui Hristos. p. ca dovadă a învierii Sale”391. vol.. Pr. 22 noiembrie 1996. „martorii” creează o serie de metamorfoze. deci. din textul invocat reiese clar că Mihail. p. dar nu ca om. . Studii în Scripturi. recreat din memorie. Treziţi-vă!. p. omul Hristos a murit „pentru totdeauna” 390. în colecţia Ancora. 79 390 Charles Taze Russell. 1991. 80 178 . secta iehovă alunecă. Weldon. p. J. p. Pr. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Trupul Său a fost înlăturat în mod miraculos. David Pestroiu. este numit „arhanghelul”. n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă. 79 389 Idem. Făgăraş. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Rafael.T. p. în momentul în care s-a întrupat în Hristos. Dacă Mihail ar fi fost acelaşi cu Hristos.când cu Arhanghelul Mihail. David Pestroiu. când cu „cel mai mare om care a trăit vreodată”. 80 391 W. p. care arată omenitatea lui Hristos şi după învierea Sa. ci sămânţa lui Avraam a luat (Evrei 2. Gheorghe Istodor Arhanghelul Mihail: în Iuda 9. Tu poţi. 22 octombrie 1995. iar Iehova 1-a înviat.16).. p. 388 Idem. în plus. Iehoviştii limitează existenţa Fiului lui Dumnezeu întrupat la o simplă viaţă umană obişnuită. Pr. nu a luat firea îngerilor. 5.

ca şi până atunci. În concluzie. 73-74. de tip spiritual.. p. 80 393 J. de asemenea. iar imaginea sa de Mântuitor al neamului omenesc este discreditată. ca rezultat al unei uniri sexuale. Abordarea cu dragoste a „Martorilor lui Iehova”. şi continuarea versetului: iar cei morţi întru Hristos vor învia întâi. este oferit ca argument şi textul I Tesaloniceni 4. Pr. Weldon.şi. Martorii învierii îl numesc. şi ucenicii care-L văd mâncând. Cu trupul omenesc. azi şi în veci.T. „Într-o operă iehovistă. 80 179 . atunci. În plus.. care menţionează glasul arhanghelului. este Acelaşi (Evrei 13. Sfântul Apostol Pavel dă mărturie că Iisus Hristos. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. După înviere. Uită. „aceasta a fost una din faptele cele mai mari de impostură pe care le-a cunoscut vreodată lumea”392. p. Hristos se arată ucenicilor. care precede învierea morţilor.. atunci exprimarea versetului devine pleonastică. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. însă. are. Lingle. fie ea realizată chiar şi în eprubetă. în privinţa mântuirii neamului omenesc. a lui Hristos . „Comparaţia este o blasfemie. Realitatea despre Martorii lui Iehova. convinşi fiind de realitatea trupului său carnal.. potrivit lui W. Referitor la întruparea Cuvântului. unde Omul Iisus Hristos devine Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni (I Timotei 2. cercetători avizaţi afirmă că Cristosul Martorilor lui Iehova nu este Cristosul Bibliei”393. „Iisus Hristos” şi „învăţător”. a unei existenţe cereşti. însă. Hristos se înalţă apoi la cer. la „martorii lui Iehova”. David Pestroiu. având drept scop negarea Sa ca Persoană Treimică . p. Univ. Toma însuşi se convinge. 392 W. pe de o parte.Prof.5). însă acesta le spune: Pipăiţi-Mă şi vedeţi. Dacă acum Hristos este Mihail. J. Dr. 80 394 W. întrucât curăţia Maicii Domnului a rămas neatinsă: zămislirea lui Iisus depăşeşte condiţia unei conceperi umane obişnuite. David Pestroiu. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Minimalizarea rolului întrupării Fiului. o dublă conotaţie: afirmarea. Există un Creator.înainte şi după întrupare. ieri. care cred că văd un duh. 39). Pr. Ankerberg. Dacă Hristos ar fi fost arhanghelul. că duhul nu are carne şi oase. 8). tot atâtea farse. Pr. p. Nimeni nu-L confundă cu un înger. 16. 146. 22. Pr. David Pestroiu. p. Gheorghe Istodor „Arătările lui Hristos devin. astfel. Lingle. cum Mă vedeţi pe Mine că am (Luca 24. „martorii” încearcă o asemănare cu fecundarea umană in vitro”394.

81 180 . p.39. Numele divin care va dăinui pentru totdeauna. a cuvântului „dumnezeu”' drept substantiv comun. David Pestroiu. p. „Este evidentă necunoaşterea şi lipsa de apreciere faţă de filonul lingvistic latin al limbii române. ideologia „martorilor” nu ezită să-L separe ierarhic pe Hristos de Tatăl.Prof. umbrirea rolului extrem de important jucat în istoria mântuirii de către Maica Fiului lui Dumnezeu. asemeni creaturilor cereşti. care utilizează încă de la 395 Idem.. Tocmai în unirea ipostatică stau măreţia şi slava Sa mântuitoare. Să nu uităm că. (subl. Constantinescu. 13). însă. expresia Dumnezeu este considerată a fi mai degrabă un titlu. Mă veţi vedea. Se sugerează aici utilizarea. 19: încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea. „Martorii susţin că. Acest lucru reiese şi din interpretarea iehovistă a textului protoevangheliei de la Facere 3. Năzbâtii teologice sau Falsa mărturie a aşa-zişilor martori ai lui Iehova. însă. nu un înger (Daniel 7. Pr. de către . Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.spun „martorii”.) 398 W. pentru a-şi arăta gloria. 81 396 Idem. O formulare asemănătoare găsim şi în Idem. „la fel ca «preşedinte»“398”. Tu poţi. p.. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. p. „dacă Iisus ar trebui să vină şi să se aşeze pe un tron omenesc. Gheorghe Istodor în acelaşi timp. Biblia .20: „există milioane de dumnezei în faţa cărora se închină omenirea”.4.T. să redea şi continuarea lui: voi. Pr. p. p. ci „organizaţia cerească” din care ar fi provenit El” 395.n. unde femeia a cărei sămânţă este Hristos nu este considerată Sfânta Fecioară Măria.. pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii.afirmaţie redată de Ş. Martorii lui Iehova din România. şi nu „Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat”. Dr. cum mărturisim în Crezul niceeoconstantinopolitan. Pr..martori”.cuvântul lui Dumnezeu sau al oamenilor?. Uită. 158.. p. David Pestroiu. 15. Hristos nu şi-1 va putea relua pentru a redeveni om . ar trebui să fie invizibil. 81 397 „Numele de dumnezeu este dat celor puternici” . David Pestroiu. Nimic mai fals. poziţia sa ar deveni inferioară poziţiei îngerilor”396 şi acreditează ideea că. îndrăznind chiar să-L numească „un dumnezeu”397. în faţa Celui Vechi de Zile se prezintă Fiul Omului. Ca o similitudine cu arianismul. Pr. numele Iehova este marca divinităţii. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Pentru „martori”. 143. Ei aduc ca argument şi un verset: Ioan 14. Univ. Odată ce şi-a dat trupul ca jertfă.

Care sunt şi rămân Egale. atunci când susţin că lIisus este 399 W.9. Pr. eu am fost”. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. p. David Pestroiu...T. „martorii” nu s-au sfiit să modifice textul Scripturii. antinomică. folosind timpul trecut: „Mai înainte ca Avraam să vină în existenţă. deranjaţi de faptul că o astfel de formulare la prezent sugerează o existenţă perpetuă a Fiului lui Dumnezeu. Eu sunt. 407. Dacă Arie îl considera pe Hristos eon şi demiurg. David Pestroiu. Uneori. Dr. Pr. Pr. „O proiecţie arianistă este şi concepţia iehovistă despre participarea Fiului la creaţie. se aduc ca argumente şi textele Deuteronom 6. în acelaşi timp. 82 401 W. Pentru a-şi susţine erorile subordinaţianiste. 13). Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. Perfecte şi perihoretic Unite prin comuniunea de viaţă şi iubire în Dumnezeu-Unul”401.9 a devenit: „în El (Hristos) locuieşte în mod corporal toată plenitudinea calităţii divine”399. dar. p.T. ci subliniază o dată în plus deofiinţimea Persoanelor. 8 mai 1997. Să aducem argumente. traducând în mod intenţionat „a Marelui Dumnezeu şi a Salvatorului nostru Cristos Iisus”. textul Coloseni 2. se grăbesc să o schimbe. „În negarea Sfintei Treimi. perfect logică. „martorii” îl numesc „Meşterul lui Iehova”. Univ. 58: Hristos afirmă despre Sine: Mai înainte de a fi fost Avraam. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. cu cât are ca subiect înseşi cuvintele Mântuitorului”400. Treziţi-vă!. Prezentul verbului a fi este o noţiune gramaticală elementară. 81 400 În original: ego sum.4 şi Zaharia 14. care nu anulează cu nimic dogma. 16. ed. p. p. Tot în varianta lor. în loc de Marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Tit 2. în context subordinaţianist. David Pestroiu. Un alt exemplu concludent este modificarea iehovistă a textului Ioan 8. în loc de deplinătatea dumnezeirii. Gheorghe Istodor formarea sa cuvântul Dumnezeu pentru a denumi Divinitatea Tripersonală Ortodoxă. εγω ειμι. cit.Prof. Pr. O astfel de denaturare este cu atât mai gravă. ei încearcă să se apropie de adevărul revelat. p. p. „Martorii” nu reuşesc să definească prea bine relaţia Fiului cu Tatăl.. ei nu pot gândi aspectul participativ al Logosului la geneza lumii din perspectiva aproprierii lucrărilor ad extra ale Persoanelor Sfintei Treimi. A se vedea Nestle-Aland.. dar „martorii”. Lipsiţi de filonul cugetării patristice. pentru orice traducător. 82 181 .. 259.

Turnul de veghere. Pr. p. Deşi la Filipeni 2. 82 182 .. Pr. Subordinaţianismul se manifestă şi în privinţa închinării în rugăciune. totuşi. care consideră „chemarea” ca o recunoaştere a domniei lui ca Rege. Turnul de veghere. Gheorghe Istodor „reprezentarea exactă a însăşi fiinţei lui Iehova”402.68).2. ucenicii n-ar fi recunoscut în El atributul atotştiinţei.Prof.10 stă scris că întru numele lui lIisus tot genunchiul să se plece. şi nu un act creator. Pr. existenţa celor două voinţe în Hristos. El însuşi creat direct. „martorii” se folosesc şi de textul Luca 22. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. corespunzătoare celor două firi: divină şi umană. 82 403 Idem. 12. p. iehoviştii îşi permit să schimbe sensul iniţial prin formula eronată prin intermediul lui Iisus”406. Pr. David Pestroiu. cu menţiunea că o „reprezentare”. Pr. Hristos este numit „prim elev”403 al lui Dumnezeu. nu înseamnă. zicând: Tu ai cuvintele vieţii veşnice. 15 decembrie 1994. „Despre chemarea numelui lui Hristos în tot locul stă mărturie şi textul I Corinteni 1. o neagă. asupra acestei dogme: iniţial au acceptat o formă a închinării înaintea lui Hristos. p. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. David Pestroiu. p. Alteori. Pr. David Pestroiu. Iehoviştii. pentru „martori”. Turnul de veghere. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. însă. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. „Aceste afirmaţii exprimă confuzia iehovistă în privinţa sursei de existenţă a Fiului: însăşi noţiunea de „naştere” presupune o împărtăşire a fiinţei.. 273. dar nici acesta nu-i prea convingător pentru „martori”. actualmente. cum am mai arătat.. Acesta arată. Să aducem. Dr. În aceste condiţii. p. 25. 14. p. 82 405 Idem. Oricum. nu se face decât Tatălui Iehova. David Pestroiu. unicul Fiu născut al lui Dumnezeu”405. oricât de „exactă” ar fi. El este numit de „martori” „Primul născut din toată creaţia”. ci voia Ta să se facă. Pentru a-şi susţine tezele subordinaţianiste. 42: Dar nu voia Mea. 1 februarie 1997. 15 decembrie 1996. combătând 402 Idem. care. 24.. 15 octombrie 1994. fără colaborarea nimănui404. p..(Ioan 6. pe care. în timp. David Pestroiu. de fapt. p. separare faţă de ceea ce obiectivează. Turnul de veghere. Univ. p. 82 406 Idem. au oscilat. şi nu o formă de rugăciune adresată Lui. 82 404 Idem. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. p.

sursă eretică de inspiraţie a antitrinitarismului iehovist. 69-74. „Pnevmatomahia iehovistă este o formă nouă a cunoscutei erezii macedonianiste. Pr. astfel. care nu s-ar fi putut dezlega printr-o măsură bruscă de distrugere a calomniatorilor. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.. Ei îl numesc pe Hristos mijlocul legal de eliberare a omenirii din consecinţele păcatului adamic”409. Cunoştinţa. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. În veacul al patrulea creştin. ci numai urmările lui. „Iehoviştii condiţionează Răscumpărarea dusă de Hristos de promovarea unui concept teologic inedit: teoria celor două „controverse de importanţă vitală”408.. Univ. urmând filierei cugetării apusene. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. oferit Tatălui după înălţarea la cer”407. p. Răscumpărarea devine. Pr. ci lămurirea unor „controverse” create de Satana. nu jertfa în sine contează. Pentru „martori”. 5. că nu salvarea neamului omenesc este motivul primordial al întrupării Fiului lui Dumnezeu. pentru „martori”.. Macedonie a 407 a se vedea Idem. p. 15 decembrie 1996. p. ei susţin. de fapt. puterea de a şterge păcatul strămoşesc în sine. p. David Pestroiu. Dr. Prima dintre acestea se referă la contestarea de către Satana şi protopărinţi a suveranităţii divine în Eden. ipostaziată în Hristos şi transfigurată chiar în clipa jertfei pe cruce. 1993. Gheorghe Istodor monotelismul . Dumnezeu a hotărât scurgerea unui timp. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. p. iar a două priveşte denigrarea integrităţii slujitorilor lui Dumnezeu. Pr. p. pentru „martori”. ci „preţul” ei.. 83 409 Idem. după exemplul lui Iov.. fără vreo implicaţie în sens ontologic . Martorii lui Iehova. Să aducem. o notă teologică de bază. p..ca refacere a firii umane decăzute. Care sunt convingerile lor?. Pr. Tributari sistemelor doctrinare occidentale. un simplu act reparator al onoarei jignite a Tatălui. David Pestroiu. Turnul de veghere.Prof. 83 183 . necesar justificării riguroase a contradicţiilor în cauză. 83 408 Idem. 3. prin calomnierea numelui divin”410. Caracterul strict juridic expiator al jertfei lui Hristos este. 83 410 a se vedea Idem. Pr. David Pestroiu. David Pestroiu. „martorii” au împrumutat formula catolică a satisfacţiei substitutive. În ambele situaţii. p. „Observăm şi faptul că Răscumpărarea nu are. 281.

htm site citat la 26. Ştefan Buchiu afirmă explicit: „Dacă Duhul Sfânt nu ar fi Dumnezeu. creaţia parcurge un 411 Idem. adică sângele ei. 22 ianuarie 1994. este nebiblică şi este interzisă de Dumnezeu. 83 413 http://www. Teza atanasiană: Tatăl le face pe toate prin Fiul în Duhul Sfânt a devenit distinctivă pentru teologia ortodoxă a aproprierii participative a Celor Trei Persoane în imanenţa lumii. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. „Martorii” declară.11. Treziţi-vă!. de sânge. susţinând că Duhul Sfânt nu participă egal şi identic cu Tatăl şi Fiul la comuniunea de viaţă şi iubire specifică Fiinţei Divine. să nu mâncaţi”413. aducând în sprijin următorul text biblic (Faptele Apostolilor 15:28-29): „Să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor.W. atunci când II numesc „Degetul lui Dumnezeu”411. Dr. în unele situaţii. care condamnă erezia pnevmatomahă la al doilea Sinod Ecumenic. lucruri de care. Pr. şi de curvie. la rândul lor. David Pestroiu. să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau. presupunând cele trei etape distincte: creaţia. Martorii lui Iehova susţin că transfuzia şi mâncarea de sânge. Gheorghe Istodor pus bazele acestei învăţături greşite ca o continuare a subordinaţionismului arianist. Acest pasaj reaminteşte interdicţia Vechiului Testament împotriva mâncatului şi băutului de sânge de la animale (Geneza 9:3-4): „Tot ce se mişcă şi are viaţă. pe care vor s-o identifice cu Duhul Sfânt”412. mântuirea ei şi sfinţirea. ca şi iarba verde. cap. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”.Prof.2009 184 . pentru a-i contesta sensul de „energie”. Pr. Dr.geocities. Univ. „Contestarea dumnezeirii Duhului Sfânt nu putea rămâne fără replică din partea Sfinţilor Părinţi. de dobitoace sugrumate. Pr. daca vă veţi păzi. David Pestroiu. p. Numai carne cu viaţa ei. Atât în traducerea N. Cel mai mare Om care a trăit vreodată. p. 83 412 Idem. 75. n-ar mai înainta către El”. cât şi în toate scrierile lor martorii” înlocuiesc cuvântul har cu „bunătate nemeritată”. Pr..04. 2004.T. va fi bine cu voi”.com/Athens/Delphi/5647/rel51. creaţia nu ar mai fi în Dumnezeu. permiţându-i spiritului lui Dumnezeu să-L pătrundă. nu s-ar mai odihni în Dumnezeu. Ediţia a II-a. p. precum şi în relaţia cu Fiul: Hristos îşi deschidea inima. un raport clar de subordonare în relaţia Duhului cu Tatăl. Chemata la îndumnezeirea după har.

Prietenii Omului sunt desprinşi din rândurile Martorilor lui Iehova prin fondatorul lor din Elveţia. Bernard Sayerce (1912-1963). îi va urma şi va decide “revenirea la pământ”. p. Biserica universală a Domnului. p. conversioniste. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova”. VII. Un învăţător francez. Sectele. Pr. Este cunoscută mai ales printr-o emisiune de radio: Lumea ce va veni şi o revistă gratuită: Purul Adevăr (8 milioane de abonaţi. Dr. dinamic către iubirea şi desăvârşirea Tatălui. Pr. Univ. taumaturgice Separaţi de Biserică. Gheorghe Istodor proces. Mişcare tipic americană. pe firul energiilor divine necreate ale Duhului Sfânt” 414. a fost fondată de H. Învăţătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare. 60 185 . p. Doctrina lor este o filantropie cu coloratură evanghelică (referinţă ce dispare la “Prietenii fără frontiere” care le urmează în 1986). Alexandre Freytag (1870-1947). La moartea sa se produce o sciziune. W. prin Logosul cel necreat şi creator. care mărturisea în 1920 că primise misiunea de a-i instrui pe oameni pentru cunoaşterea vieţii eterne încă de pe pământ.Prof. Ea practică o lectură foarte fundamentalistă a Bibliei. 37. Lydie Sartre (1898-1972). Ştefan Buchiu. sarcină căreia i se vor închina Joseph Neyrand (+1981) şi succesorii săi. 84 415 Jean Vernette. în şapte limbi)416. fundamentaliste. apropiată de iehovism în anumite privinţe. harismatice. 60 416 Ibidem. Prietenii Omului întemeiază “pământul nou” care este lumea de mâine (nu există lumea de dincolo) 415. Mişcarea pietistă Preliminarii „Evangheliştii reprezintă o categorie de creştini de o diversitate tipologică aparte şi cu orientări teologice diverse. Secretara sa. evangheliştii consideră. se prezintă ca persoana desemnată de către fondator spre a-i fi succesor. alegând Lot-et-Garonne pentru întemeierea paradisului terestru”. Armstrong (+1986). Dr. David Pestroiu. p. Lect. că ei înşişi 414 Pr. paradoxal.

Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Dr. mişcările de sfinţenie (Holyness Church) înnoirea harismatică la care se adaugă „oamenii de afaceri ai Evangheliei”.p. Darby.întemeietor William Booth (18291912) prezentă astăzi şi în România. vol. Whalen. Philadelphia. 129 418 Biserica sau Adunarea. Bosch. Kurt Hutten. Armata Salvării . Gheorghe Petraru. respectiv în anii 1730-1740. Biserica adevărată ai cărei membri sunt cunoscuţi doar de Domnul şi care se adună pentru a celebra Cina Domnului. „Evanghelismul începe în Europa cu acel fenomen de „trezire” („revival”) experiat în comunităţi diverse precum cele ale adepţilor lui Edward Irving (1792-1834) întemeietorul Bisericii Neo-Apostolice. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. 417 Jaroslaw Pelikan. p. Dr. edited by Alan Richardson and John Bowden. Fils d'Abraham. Histoire et avenir des modèles missionnaires. Seher. evangheliştii reprezintă expresia şi consecinţa ultimă a eclesiologiei protestante ce accentua caracterul invizibil al Bisericii417.B. p. ei alcătuind Biserica în sensul spiritual al cuvântului. Philippe Larcre. Joseph Langton. Dillenburg. unde Iisus Hristos este prezent de fiecare dată când cei care sunt ai Săi se adună în numele Lui” 418. III. cit. ale darbyştilor sau „Fraţii Plymouth”. Enthusiasten. Centurion. 371-382. 191192. p. 316. 1983. De fapt. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Dr. Paris. Pr. 66-67. 110-116. Pr.. ale perfecţioniştilor.Evangelicals. Gute Botschaft Verlag (G. Dr. 129 419 David J. mişcarea iniţiată de evanghelistul armean Demos Shakarian (1952) sau „Tineretul în misiune” condusă de Loren Cunningham (1960).). 1992. vol. IV. Univ. op. p. 284-285.V. p. L'Essor des Eglises evangeliques. The Christicm Tradition. Evangelical. p. Pr. 1996. Grubler. Evangheliştii americani consideră că America a cunoscut trei valuri de „trezire”. 1787-1825 şi 1865-1900”419. p. p. Pr. 130 186 . Evangelicalism în The Westminster Dictionary of the Christian Theology. fără an. Whiliam J. sectă întemeiată de John Nelson Darby (1800-1882). Labor et Fides. Gheorghe Istodor alcătuiesc adevărata Biserică fiind cunoscuţi doar de Domnul. Dynamique de la mission chretienne. Gheorghe Petraru. Gabriel Fackre. 262-265. Gheorghe Petraru.Prof. p. ale aşa-numiţilor „creştini” sau „evange-lisches Bruderverein” şi ale evanghelicilor americani . consideră că „trezirea separatistă se produce în Anglia prin metodism care avea legături cu pietismul german şi „fraţii moravi” şi în acest context trebuie situate separările din secolul XIX: Irwing. Biserica este invizibilă dar acolo unde se adună la Cina Domnului se constituie comunitatea creştină ai cărei membri se pot în acest fel şi recunoaşte între ei ca aparţinând de această grupare creştină.

oamenii frecventează tot mai rar locaşurile de cult. desacralizare. în general. instituţiile. sporeşte migraţia interconfesională. În primul rând majoritatea Părinţilor Bisericii au spus că rătăcirile de la adevărata Biserică ar fi cauzate de influenţele demonice care prin insuflarea mândriei îi fac pe unii să se creadă trimişi şi mesageri ai voii divine. un suport teologic şi dogmatic şubred. se practică pluralismul religios. Pe lângă aceste cauze mai sunt încă foarte multe de ordin social. fastul. Laicizarea este în viaţa socială un proces îndelungat şi lent de îndepărtare a populaţiei de preocupările religioase. reducerea distanţei dintre sacru şi lume. Pr. noţiune care exclude posibilitate ca odată fiecare să dea răspuns pentru faptele sale. dorinţa sa de a fi conducător şi nu în ultimul rând slăbirea credinţei în Dumnezeu. Ea îngrijorează mai ales Bisericile tradiţionale. de a-şi fi lor totul. care constată a scădere lentă a preocupărilor religioase: nu mai sunt respectate recomandările bisericeşti. acordarea priorităţii succesului în detrimentul umilinţei. modernismul care încalcă specificul domeniului religios. Univ. cultural. asemenea lui Adam. O caracteristică esenţială a secularizării este contestarea Bisericilor tradiţionale. se preocupă mai mult de „cele lumeşti”. ierarhia. Secularizarea se disociază de declinul religiozităţii. cu mulţi credincioşi. de a se îndumnezei fără Dumnezeu. tendinţa de reformă în Biserică. Laicizarea se manifestă ca: tentaţia spre valorile umane. Gheorghe Istodor „Încă din momentul apariţiei acestor mişcări s-a pus foarte des întrebarea care ar fi cauzele apariţiei lor. nu reuşesc să combată convingător vechile teologii. În lumea modernă două sunt cauzele care duc la naşterea diferitelor grupări pseudo-religioase şi la prozelitismul pe care ele îl practică. are în vedere aspectele vizibile. Aceste două cauze sunt: laicizarea şi secularizarea.Prof. secularizarea îl abandonează. Dacă laicizarea neglijează sacrul. dar le contestă. Pătrunzând în lumea modernă cauzele apariţiei acestor grupări par a se naşte din ce în ce mai puţina credinţă a contemporanilor şi din dorinţa lor. manifestarea Bisericii ca instituţie. formale. moral. Dr. Alte cauze ar fi dorinţa de noutate a omului. Prin secularizare se 187 . Evangheliştii şi sectele au. În preocuparea lor se află cu prioritate aspectele exterioare: practica. declericalizare. Oamenii nu se mai referă la o confesiune. Acest proces de deteologizare ar însemna: deconfesionalizare.

p. sectele duc o luptă de aşa zisă evanghelizare. „Luând naştere într-o societate în care religiozitatea este văzută doar ca un factor ca oricare altul. ei uită că „misiunea creştină înseamnă proclamarea Evangheliei în lume. „Ca şi celelalte grupări creştine. Sociologia religiilor. Editura Fundaţiei „România de mâine”. Bucureşti. Gheorghe Istodor produce un transfer. Pr. a iubirii lui Hristos.sunt apostolii. p. trimisul Tatălui. Activitatea misionară a acestor grupări este una violentă.38. Gheorghe Petraru. 2002. 420 Constantin Cuciuc. Ei vin cu noutatea. Cel dintâi care vesteşte împărăţia lui Dumnezeu este Mântuitorul Hristos. Lumina cea adevărată. 132 421 Pr. Editura Teofania.49. Sibiu. alcătuiesc Biserica în sensul spiritual al cuvântului. o mutaţie a valorilor dinspre religios spre laic”420. susţinând că ele doar deţin adevărul şi că Bisericile tradiţionale nu ar fi decât mijloace de îngustare culturală şi spirituală a credincioşilor. de parcă de două mii de ani lumea ar fi fost lipsită de prezenţa lui Dumnezeu. Pr. creştinii după Evanghelie numiţi şi evanghelişti îşi arogă titlul de biserică mântuitoare. cei care propovăduiesc Evanghelia. care reprezintă în acelaşi timp şi viaţa cea nouă adusă lumii prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Potrivit concepţiei lor ei alcătuiesc Biserica adevărată. de reîntoarcere a oamenilor spre Dumnezeu. Evanghelia mântuirii. 2003. Michael Harper. p. Ei propun lumii moderne întoarcerea la adevăratele valori creştine. Dr. 20. iar după ei episcopii şi preoţii . În acest context. Misiologie Ortodoxă. Editura Panfilius. Ei au apărut în Europa. fiind cunoscuţi doar de Domnul.ierarhia sacramentală a Bisericii”421. Dr. 2002. Pr. cu proclamarea adevăratei biserici. şi aceasta se face mai ales acolo unde Hristos este deja prezent. Iaşi. cei care primesc această putere la Cincizecime . în Elveţia mai exact.de a predica Evanghelia şi a instaura biserici . Dr. După Mântuitorul Hristos. Călătoria unui evanghelic spre Ortodoxie. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. traducere din limba engleză de Elena Tâmpănariu. Gheorghe Petraru. p. Univ. chiar dacă ei nu recunosc acest lucru. a împărăţiei lui Dumnezeu. 132 188 . 207-209. de unde mai apoi s-au răspândit în întreaga lume.Prof. Gheorghe Petraru. 51. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. o Biserică care nu este limitată de noţiunea de instituţie şi care nu este structurată ierarhic şi sacramental. p.

Pr. XIX. VII. Teologie III.Prof. purtând numele de Chrétiens. cuprinsă în Sfânta Scriptură constituie doctrina cultului evanghelist. Univ. pavlicienii în est. calvină. care a dat naştere unor sisteme bisericeşti izolate unele de altele. 156. Pr. constituie «doctrina» cultului Creştin după Evanghelie”.2009 189 . Creştinii după Evanghelie. Personalităţile marcante ale creştinismului primelor veacuri sunt puse într-o lumină nefavorabilă. prereformatorii în vest. în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. apoi catarii. Gheorghe Petraru. Cuza» Iaşi”. după o instrucţie religioasă care nu înseamnă nicidecum naştere din nou”422.ro/ site citat la 26. p. pentru că au rămas la concepţia mântuirii prin credinţa în Hristos şi jertfa Lui. Creştinii după Evanghelie Cultul evanghelist apare în Elvetia. Pr. considerând că iniţiatorul mişcării din care fac parte este însuşi Domnul Iisus Hristos a cărui învăţătură. autenticii mărturisitori ai lui Hristos sunt ereticii. Lect. în sec. Gheorghe Istodor Evanghelismul susţine că a venit în lume cu adevărata înţelegere a Evangheliei şi că înainte de ei nu a existat un creştinism autentic. Creştinii după Evanghelie nu au avut un întemeietor şi un sistematizator doctrinar. Pr. 1995-1996. Neavând un întemeietor. p. I. 129-133 423 http://www. baptistă423. la o anumită vârstă. Gheorghe Popa. Au un amestec din doctrina zwingliniană.04. a cărui învăţătura.ber. Mai mult. Gheorghe Petraru. alcătuite din toţi locuitorii unei ţări. Neavând un întemeietor propriu-zis „doctrina lor este 422 Lect.1. Dr. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. albigenzii. experienţa creştină autentică laică sau monahală este prezentată ireverenţios pentru că. valdenzii. Dr. cuprinsă în Sfânta Scriptură. în viziunea evanghelică. susţin că „iniţiatorul „mişcării din care fac parte este Hristos. nici reformatorii Martin Luther şi Jean Calvin nu cunoşteau multe adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu.

P. Editura Episcopiei Argeşului. În 1836 Irwing face o profeţie potrivit căreia Domnul Iisus Hristos voia să împartă celor 12 apostoli domnia seminţiilor lui Israel şi fiecare trebuia să primească un spaţiu pentru propovăduire. Dr. cit. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Muller. Dr. George M. Bernay”424. În acest moment de cumpănă pentru societatea europeană apare şi această mişcare care potrivit adepţilor săi avea o doctrină mai curată.Prof. Pr. Curtea de Argeş. numite apostoli.I. 134 190 . mai ales de criza provocată de iluminism. Această perioadă este marcată de urmările Revoluţii franceze şi de războaiele napoleoniene. art. p. Univ.N. care trebuiau să-1 înconjoare pe Hristos la venirea Sa întru slavă. Adepţii lui Eduard Irwing au fost numiţi irwingieni. autoritatea Scripturii şi a mântuirii prin har şi credinţa în Hristos” 425. Gheorghe Istodor un amestec din concepţiile lui Zwingli. p. Gheorghe Petraru. El a fost pastor presbiterian şi a început să predice venirea a doua a lui Hristos la parohia sa din Londra. David. p. ale lui J. „Evanghelismul apare într-o perioadă de profunde schimbări în mentalitatea şi modul de viaţă al omului european. 134 425 Lect. Adepţii săi erau caracterizaţi de aşteptarea venirii iminente a Mântuitorului Hristos. „Cel care a început o mişcare de înnoire în viaţa creştinilor cu coordonatele principale ale evangheliştilor.moral. Biserica Apostolică sau irwingienii. În 1837 cei 12 apostoli au plecat în misiunea de evanghelizare şi de chemare la adevărata credinţă. dar cu toate acestea pot fi numiţi pe drept cuvânt pionerii evanghelismului de azi. raţionalism şi deism. Pr. Gheorghe Petraru. Călăuză creştină. Datorită predicilor sale a fost exclus din sânul acestei comunităţi. ale baptiştilor. Dintre adepţi săi s-au ales 12 persoane. Cu timpul învăţătura lor s-a îndepărtat de crezul iniţial. Pr. Lect. Pr. a fost Eduard Irwing (1792-1834). 1994. 157.. Darby. 424 Diac. de independenţa Americii care a afectat din plin regatul Marii Britanii. 151. Gheorghe Popa. Gheorghe Petraru. de trecerea de la civilizaţia agricolă la cea industrială. Fr. preluând elemente din învăţătura romano-catolică. Aceste evenimente sociale au fost dublate de altele de ordin religios . misiune care a durat 1260 de zile. punând ulterior bazele unei noi grupări. timp în care au pătruns din Germania până în America. Sectologie. Pr. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Dr.

.V.B. intitulată „Consideraţii asupra naturii şi unităţi Bisericii lui Hristos”. Nici o strângere laolaltă. pe temelia completă a împărăţiei Fiului. având ca centru misionar Geneva. dar unitatea care are ca scop să favorizeze şi să asigure propriile noastre interese nu este unitatea Bisericii. numiţi aşa după John Nelson Darby (1800-1882). iar cei care cred în puterea şi venirea Domnului Iisus Hristos trebuie să se păzească de un astfel de spirit. Darby îşi expune concepţia sa despre adevărata Biserică. Unitatea este adevărul în care Biserica se glorifică.. este o confederaţie care tăgăduieşte natura şi nădejdea Bisericii. Darby rupe şi el în 1835 legăturile cu Biserica Anglicană şi. Dr. Dillenburg. dacă nu este formată pentru a cuprinde pe toţi copiii lui Dumnezeu. vol.Prof. Univ. Într-o broşură apărută la Dublin. p. cu ceilalţi creştini. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Gheorghe Petraru. grupul condus de el erijându-se într-o mişcare extremistă. Urmând exemplul acestor fraţii..). Pr. Gheorghe Istodor Pe lângă irwingieni o altă rădăcină autentică a evangheliştilor de azi au fost darbyştii. „Darby şi-a răspândit ideile sale religioase călătorind foarte mult atât în Europa cât şi în America. p. 136 191 . Simbolul exterior şi mijlocul de a exprima unitatea este participarea 1a Cina Domnului: «Pentru că noi care suntem mulţi suntem o singură pâine». Acesta a fost preot în Biserica Anglicană într-o perioadă în care apăruseră în Anglia şi Irlanda numeroase grupuri de fraţi sau sfinţi care se îndeletniceau cu o lectură insistentă a Scripturii şi care s-au rupt de Biserica oficială acuzând-o de lipsă de vigoare şi slăbiciune. Dr. întemeindu-şi viaţa pe studiul Bibliei şi pe rugăciune. Evangheliştii erau mai puţin preocupaţi de latura doctrinară a creştinismului şi puneau un accent deosebit pe partea practică a acestuia. implicit. 319. (G.. Gute Botschaft Verlag. 426 Biserica sau Adunarea. concepţie care stă şi azi la baza eclesiologiei evangheliste. III. Pr.. Astfel el spune: „Cel care caută interesele unei anumite denominaţiuni este vrăjmaş al lucrări Duhului lui Dumnezeu.. nu poate afla plinătatea binecuvântării pentru că nu o are în vedere şi credinţa ei n-o cuprinde. Unitatea care este într-adevăr cea a Bisericii este unitatea Duhului şi nu poate fi realizată decât în lucrările Duhului”426.

Miliard J. Un moment important s-a petrecut în 1846 când se constituie Alianţa Evanghelică. unde evanghelicii grupaţi în „Biserica Evanghelică” ce continuă precedenta „Asociaţie Evanghelică Naţională” reprezintă. Cei 800 de participanţi de la Londra în 1846 au sintetizat programul misionar al Alianţei. Prima între anii 17301740. Forţa evanghelismului o constituie tot Statele Unite ale Americii.Prof. formaţiune care avea ca scop contracararea misiunii romano-catolice pe o parte. G. evanghelicii reprezintă o putere în lumea creştină. când în micile comunităţi se accentuau experienţele harice personale. S. punctele sale doctrinare reprezentative fiind: a) experienţa convertirii b) importanţa covârşitoare a Bibliei şi c) ineranţa revelaţiei divine. Cu şcoala teologică Fuller. potrivit unui sondaj Gallup din 1986. cu un program misionar ambiţios. prezentă astăzi şi în România. fie în domeniul filantropic. editând revista „Christianity Today”. Pr. A doua perioadă poate fi încadrată cronologic între anii 1787-1825. iar pe de altă parte avea ca scop coordonarea diferitelor acţiuni protestante. unele grupări făcând parte 192 . Kantzer. în această perioadă evangheliştii au înţeles că momentul iluminării spirituale este esenţial pentru gândire şi acţiune. se întemeiază pe principiile pietismului clasic promovate de Iacob Spener şi şcoala sa. în această perioadă evanghelismul şi-a dobândit identitate între celelalte grupări creştine. Gheorghe Istodor Un fenomen mai interesant din istoria răspândirii Evanghelismului s-a petrecut în America unde se cunosc trei perioade de trezire la adevărul Evangheliei. Univ. cu tendinţe prozelitiste ce încearcă impunerea în lume a unui creştinism de tip american La scară mondială evanghelicii sunt organizaţi în „Asocia Evanghelică Mondială” şi „Comitetul Lausanne pentru Evanghelizarea lumii”. Marsden. Acum se intensifică şi mai mult experienţele personale dar se diminuează interesul pentru adevărul dogmatic şi pentru instituţionalizare creştină. K. Doctrina evanghelică reuneşte atât elemente conservatoare teologiei protestante dar. Dr. la Londra. Erickson. fie în cel de răspândire a Evangheliei. mai ales. A treia fază a aşa numitei treziri a avut loc între anii 1865-1900. cu teologi precum Carl Henry Norman Geisler. aproximativ 33% dintre americani.

30. Masa Domnului este un act de comemorare ce aminteşte de ceea ce a instituit Iisus în noaptea în care a fost vândut. XIV. Dr. Se folosesc pâine şi vin. Specific doctrinar al „pocăiţilor” Şi creştinii după Evanghelie. Eshatologia „pocăiţilor” Ca toţi sectanţii care şiau ales sfârşitul prin părăsirea Dreptei credinţe. 4-17). care poate fi primit deodată sau după cel al apei. Pr. 427 Biserica Evanghelică Română. Gheorghe Istodor din Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi mai ales din comisia „Misiune şi Evanghelizare”427. şi Creştinii după Evanghelie au o concepţie proprie. 26. Etapa tainică: când va veni să-şi răpească Biserica nu va atinge pământul. adică numai pocăiţii. Univ. când va veni cu slavă şi cu putere pe norii cerului (Matei XXIV. rezultă că frângerea pâinii a fost instituită de Hristos.sau domnia de o mie de ani. Folosesc şi tipăresc Sf. 3. Mileniul va fi precedat de „întoarcerea în mărire” sau a doua venire a Domnului. Respectă Biblia şi în aceasta îşi justifică „credinţa”.Prof. 137 193 . Marcu XIII. dar are trei feţe: Botezul apei. 1992. Anume: Mileniul . care nu mântuieşte. 2. Scriptură. 1. pe lângă punctele comune cu toate sectele. Bucureşti. 8. în traducerea lui Cornilescu. Botezul Sfântului Duh. Etapa publică va fi după 7 ani de la răpire. Dr. Cele două simboluri (imitarea şi comemorarea): a) Botezul este unul. în tiraje de masă în ediţii „Biblia britanică” (USB). un minimum de credinţă pentru a putea fi identificaţi. p. Conform relatărilor celor trei Evanghelişti şi ale Apostolului Pavel. Moartea Domnului. Date caracteristice. Gheorghe Petraru. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. „Pocăiţii” susţin că cele două veniri ale Domnului cuprind fiecare câte două etape: una tainică şi una publică. 62). au un specific doctrinar. Pe plan mondial numărul creştinilor evanghelici se ridică la aproximativ 120000000. Pr. IV. b) Cina Domnului. este un simplu ritual. ci numai Biserica îl va vedea (I Tes. p.

c) cerul al treilea . 56. Isaia LXVI. cei după Evanghelie”. iar pe pământ marea strâmtoare.al stelelor din jurul pământului. 9). b) cerul al doilea . Isaia XI. Când în cer se va săvârşi nunta Mirelui. 20-24). Pr. 2. Numai Cerul al Treilea va rămâne şi acela va li pentru „creştinii adevăraţi. Această lucrare este bazată pe textele clasice de îndemnuri la învăţătura. La judecata din urmă. făcută în cer.. este împlinirea făgăduinţelor făcute lui Avraam şi David. când va începe mileniul şi când se vor despărţi oile de capre. să ne purtăm în aşa fel ca să ajungem cu orice chip clipa răpirii. iar Iisus va întemeia pe pământ împărăţia păcii . 9. domnie proorocită în Vechiul Testament..Prof.. 2) Dreptatea va domni peste pământ.Mileniul . la sfârşitul mileniului. Există Trei ceruri: a) cerul întâi (atmosfera cu norii şi zarea albastră). 610). Mileniul.. Isaia XI. La venirea a doua se va face convertirea iudeilor. Efes. după „pocăiţi” este Domnia lui Iisus pe pământ. VI. atunci Hristos va veni cu Biserica să domnească o mie de ani pe pământ. Există patru judecăţi: a) a celor credincioşi. 194 . răul va fi înlăturat îndată după dreptate (Ieremia XXIII. c) a păcătoşilor. Univ. făgăduinţe pe care însuşi Hristos Ic-a arătat în diferite pilde.(Apoc. Ei ştiu că „revenirea în slavă a lui Iisus va fi după răpirea Bisericii. cerurile I şi al II-lea vor arde şi tot pământul va l! mistuit prin foc. 2-3. 5-7. a) Sărbători religioase şi zilele de ceremonii: Educaţia creştinească a copiilor este o obligaţie faţă de Dumnezeu. 5. pe care numai „pocăiţii” Ic pricep! Caracteristicile mileniului: 1) Pacea deplină şi armonia între oameni (Isaia LXVI. 3) Timp de propăşire pentru Israel (Zaharia XIV.sau Raiul lui Dumnezeu în care sălăşluiesc îngerii şi sufletele drepţilor şi care este locul de odihnă şi aşteptare. cu mult înainte de judecata cea marc a păcătoşilor. XX. 4. b) a celor în viaţă la venirea a doua a Domnului. 24). d) a îngerilor săi. Dr. 16. Starea sufletului unui „pocăit”: 1. din Scriptură (Deut.” Aşadar. Gheorghe Istodor Satana va fi legat pentru 1000 de ani. IV.

Adunarea locală are cel puţin 20 de membri majori.04.1-4. Odată pe an. c) Diferite zile de adunări: în prima săptămână a anului se ţin întruniri de rugăciune în fiecare seară. Gheorghe Istodor V. Fiecare comunitate (adunare locala) este 428 http://www. atenţie sporită asupra copiilor şi tineretului. a ascultat Evanghelia şi a crezut-o428. eliberată de Uniune. despre Patimile Domnului.ro/secte-si-culte/72855-cultul-Creştinilor-dupaevanghelie site citat la 26. 69-71 195 . comună) sau din membrii mai multor localităţi învecinate. p. indiferent de sex. „i” din Statutul Cultului). Adunarea locală (comunitatea) se compune din membrii aceleiaşi localităţi (oraş. adepţii se adună la rugăciune şi vestire de „zidire sufletească”. Grupurile de adepţi sub numărul de 20 de membri se pot aduna şi funcţiona doar pe baza unei autorizaţii. Buna Vestire (25 martie). Duminica. delegaţiile Adunărilor locale se adună la o Conferinţă religioasă. Pr. iar în săptămâna dinaintea Paştilor (Săptămâna Patimilor) se strâng la rugăciune şi la citiri din Evanghelie. Se oficiază cina. cântări şi din nou.Prof. 1 lit. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil (8 noiembrie). Schimbarea la Faţă (6 august). b) Alte sărbători: Botezul Domnului (6 ianuarie). se poate întruni dimpreună cu alte adunări locale.Creştinortodox. spre a avea împreună numărul minim de membri şi pentru a putea căpăta personalitate juridică. Prof. Petru I. în fiecare seară. Dr. miercuri şi joi scara sau la diverse ocazii: vizite ale fraţilor din ţară sau în mod special pentru cele primite de la „fraţii” din afară429. cu avizul autorităţilor locale. ziua în care a înviat Domnul Iisus Hristos. întemeierea Bisericii). Naşterea Domnului (25 şi 26 decembrie). Aceasta educaţie se face în adunare.2009 429 Diac. De asemenea. şi din art. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie) şi Sfântul Prooroc Ilie (20 iulie). rugă. David. Intrarea în comunitate se face după catehizare. Rusaliile (Coborârea Duhului Sfânt. Dr. după ce o persoana. Adunarea de duminică după-amiază constă din evanghelizare. înălţarea Domnului (la 40 de zile după Paşti). Sectologie. Univ. ziua întâi a săptămânii. Pastile (Ziua 1 şi a Il-a).

. condusă de preotul ortodox apostat Tudor Popescu.ro/secte-si-culte/72855-cultul-Creştinilor-dupaevanghelie site citat la 26. Tudor Popescu şi cântăreţul Dimitrie Cornilescu. Fraţii bătrâni ai unei Adunări locale sunt şi reprezentanţii legali ai ei în faţa oricărei autorităţi. Calimachi.2009 196 . de nuanţă tudoristă sau „după Evanghelie”.04. împreună cu pr. Dr. se întoarce la Bucureşti. o seamă de „pocăiţi” îşi duc existenţa şi la umbra acestui cult. La biserica Sf. ci la moşia prinţesei Calimachi Raluca de la Stănceşti . ţin şedinţe duminicale serale. Cornilescu intră în monahism şi se stabileşte nu la o mănăstire. Tudor Popescu. Fuziunea între Creştinii dupa Evanghelie şi Creştinii după Scriptură este menţionată în Legea cultelor.Prof. unde. Univ. împreună cu R. va fuziona cu „Creştinii după Evanghelie” (1937). Pentru a scăpa de încorporare. După 1989. apare gruparea „Creştinii după Scriptură”. adică acei credincioşi „întorşi” la Dumnezeu de mai mult timp. Gheorghe Istodor condusă de doi-cinci fraţi bătrâni (prezbiteri). Cornilescu se retrage şi pleacă din ţară. Pr. în frunte cu al doilea delegat) nu are dizidenţe. un imobil în Cotroceni. iar Tudor Popescu e caterisit şi cumpără.Creştinortodox. Deşi Cultul Creştinilor după Evanghelie (cele doua variante: 1. aplică metode neoprotestante în biserică: renunţă la cult. unde traduce Biblia în varianta care-i poartă numele (şi care va deveni în scurtă vreme cartea de căpătâi a tuturor sectelor). Uniunea şi Delegaţia formează Comunităţile (Adunarile locale) Cultului Creştinilor după Evanghelie din întreaga ţară.„Cuibul cu barză” (Bucureşti) au activat: pr. şi sunt bine întemeiaţi în învăţăturile Evangheliei.Botoşani. adepţii celor doua delegaţii s-au împărţit şi sau despărţit430. practică rugăciunea liberă şi tâlcuirea proprie a Scripturii. 2. Uniunea are ca for suprem Conferinţa generală pe ţara. ele numindu-se 430 http://www. în frunte cu un prim delegat. În timpul primului război mondial.. pe care-l vor dedica noului cult. mai apoi. Ştefan . de nuanţă pietistă originar din Elveţia. care. totuşi. Apoi.

Greater Gospel World Outreach (1964) Mişcarea de desăvârşire (holiness)433 a fost întemeiata de metodistul John Wesley pe baza textului de la Matei V.New York.04.. The Holiness-Pentecostal Movement în the United State.Prof. Gheorghe Istodor Ramura 1 şi Ramura 2. 28. Univ. 1980. 355.Enciclopedy. inclusiv de mişcările ecumenice şi o alta care se asociază cu neo-evangheliştii. reforma teologiei moderniste precum şi inspiraţia şi infailibilitatea Scripturii. Expresia lor este National Association of Evangelical (NAE). adventiste). Mişcarea .B.379 197 . la începutul secolului XX organizează două mari institute de instruire care sunt şi astăzi de mare prestigiu: Moody Bible Institute-Chicago şi Bible Institute of Los Angeles-Biola. Diferenţe: cei din Ramura 1 au botezul exclusiv pentru adulţi şi acceptă instrumentele în cult.ro/secte-si-culte/72855-cultul-Creştinilor-dupaevanghelie site citat la 26. Atlanta.. 477-505 433 V. Mişcarea fundamentalistă Preliminarii Mişcarea fundamentalistă432 începe în Anglia în 1820 sub conducerea lui Nelson Derby care urmărea să restaureze Biserica prin adoptarea stilului de viaţă biblic şi să lupte împotriva modernismului.Creştinortodox. Fundamentalism an the American Culture. Marsden. 1981. fiind preocupată de latura socială. Evangelical Messengers Association (1993Cleveland). Elementul distinctiv este învăţătura despre” a doua binecuvântare” care este îndreptarea prin iubire. VIII. Cele mai importante sunt Evangelical Church Alliance (1996). Aderenţii îşi stabilesc un Credo în Conferinţa de la Niagara din 1890 unde mărturisesc întoarcerea premilenară a lui Hristos. Pr. 1971 :The Enciclopedy. New Jersey. M. evangheliste.. p. Structura lor 431 http://www. Există două mari ramuri: una care militează pentru separarea de orice formă de apostazie.p. Dr.2009 432 G. ceilalti nu431. Shelly*. Astăzi mişcarea are şi alte biserici decât metodiste(baptiste.. A History of the Conservative Baptists.. Synan. La acest curent au aderat foarte multe biserici baptiste şi luterane dând naştere la 36 de grupuri fundamentaliste.

Pr. Numele de penticostali vine de la cuvântul grecesc πεντικοστα: = cincizeci . Originea penticostalilor este în America. 30 de colegii şi universităţi în toată lumea. Programul social este unul din cele mai puternice. În 1991 avea 1. Astfel. Salvation Army este o mişcare caritablă şi religioasă internaţională. Liderul mişcării deţine titlul de general iar pastorii de ofiţeri. În 1991 avea 1180 de misionari în 52 de ţări.şi este în relaţie cu evenimentul Cincizecimii şi pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Irwin.7 milioane membrii. în 1879 predicatorul baptist B.Prof. iar această mişcare în ansamblul său are ca trăsătură caracteristică trăirea evenimentului de la Rusalii care se manifestă cel mai elocvent prin vorbirea în limbi şi profeţie (Fapte 2. Bisericile reprezentative sunt: Christian and Missionary Alliance. dar activează şi în spitale. este foarte activă misionar. mai ales în caz de dezastre. Gheorghe Istodor ecumenică este Christian Holiness Association. organizată şi operând după modelul armatei. 2. Breşe. VIII. grupaţi în 1260 de biserici. M. V. O altă denumire pentru penticostalism sau Biserica lui Dumnezeu apostolică este cea germană de „Pfingstbewegung”. fost pastor metodist.1. moment esenţial în istoria mântuirii pe care însă penticostalii îl înţeleg într-un mod specific. precum şi multe spitale şi clinici. Deţine o casă de presă(Nazarene Publishing Company). În 1995 avea 453000 de membrii în SUA. 17). Întemeită în 1865 de un pastor metodist. Church of Nazarene-Kansas City. Booth. mai exact începutul acestei secte poate fi identificat în acele „Holiness Movements”. etc. Penticostalii Penticostalismul este gruparea sectară pentru care experienţa creştină fundamentală este aceea a Botezului cu Duhul Sfânt al cărui semn incontestabil este vorbirea în limbi. Univ. 4. având misiuni în 110 ţări. Dr. formată la sfârşitul secolului trecut îşi propunea să promoveze curentul desăvârşirii printr-o misiune agresivă. închisori. înfiinţată în 1885 de P. orfelinate. în 198 .

Gheorghe Petraru. Această dată este considerată ca începutul mişcării penticostale. că fiecare creştin ar trebui să primească un al doilea Botez şi că fiecare creştin botezat ar trebui să dea mărturie despre acest fapt prin vorbirea în limbi”434. W. materială. Huntington. Separated Brethren. B. Aceste 434 William Whalen.Prof. Parham. care credea în Botezul cu Duhul Sfânt. Celor 40 de cursanţi. începutul propriu-zis al mişcării penticostale este legat de numele lui Charles F. „Botezul Cu Sfântul Duh şi cu foc”. pastor metodist. centru mondial al penticostalismului la începuturile acestuia. Pr. Parham susţinând că Biserica modernă ar trebui să posede toate darurile „Cincizecimii. în 1906. Dr. Ambele s-au unificat în 1911 sub denumirea de „Penticostal Holiness Church”. concretă a Botezului cu Duhul Sfânt. Aceştia au ajuns la concluzia că evidenţa sigură a primirii Botezului Duhului era faptul că cel botezat începea să vorbească în limbi. respingând această „erezie”. Prima persoană care a avut această experienţă a fost domnişoara Agnes Ozman. Irwin a întemeiat în 1895 „Asociaţia sfinţilor din Iowa botezaţi cu foc”.J. p. experienţe repetate apoi în Azusa Street. W. Gheorghe Istodor nou înfiinţata „Iowa Holiness Association” a început să predice. care a deschis o şcoala biblică la Topeka în Kansas în 1900.J. p. 172 199 . Parham. Experienţa s-a extins şi la ceilalţi membri ai şcolii biblice. 111-112. „Totuşi. Mai marii comunităţii. Seymour pretindea că a experimentat pentru prima dată „revărsarea Duhului”. unde programul de studii era dedicat integral cunoaşterii Bibliei. care la 1 ianuarie 1901 a pretins că a vorbit în limbi. „Parham şi adepţii săi au început să-şi răspândească ideile mai întâi în Kansas şi Missouri. invitat să predice la Los Angeles de către predicatoarea Neeley Terry. le-a cerut să cerceteze Biblia şi să descopere dacă există vreo evidenţă fizică. într-o biserică metodistă care a devenit. acelaşi an. Crumpler a întemeiat o asociaţie asemănătoare. În 1900 predicatorul metodist A.Seymour. La 9 aprilie. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Univ. Dr. orb de un ochi şi şchiop. 1979. Pr. ca o a treia experienţă după convertire şi mântuire. astfel. Un alt moment important legat de începuturile penticostalismului este acela al activităţii pastorului de culoare metodist.

cu editura „Central 435 Kurt Hutten. acesta s-a structurat într-o diversitate de denominaţiuni între care amintim următoarele: Adunările lui Dumnezeu (Assemblies of God) cu centrul în Springfield. p. deşi. Pr. Cerf. diferite comunităţi umane din Brazilia. statul Missouri.Prof. emigranţi. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. „Evangel College”. 173 437 William Whalen. Se ajungea în adunările penticostale până la manifestări dintre cele mai exuberante. Pr. Pr. recent şi ţiganii din România” 438. Chicago. de fapt. Seher. ulterior. la William Whalen. „Mai înainte de a arăta expansiunea penticostalismului în lume este de evidenţiat faptul că în spaţiul american. misionarii penticostali „au implantat această nouă religie extatică”437 în alte centre importante americane. Dr. 1965. Aceasta. oamenii aparţinând unor categorii marginalizate ale societăţii. 305. aceasta cu o deosebită repeziciune datorată mai ales exotismului şi dimensiunii vitaliste. Aceasta a determinat pe un bun cunoscător al penticostalismului să spună despre acesta că este „creştinismul primitiv al celor mai puţini educaţi”436. 172 436 Nils Bloch-Hoels. Dr. New-York. op.. Dr. Nonconfonnismes Chretiens et nouvelles religions. „Beneficiari ai acestor experienţe erau. cu colegiul. Griibler. centrul penticostalismului mondial. emoţionale a noii mişcări religioase în contrast cu raţionalismul protestant. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Pr. 110. New York. 1987. care astfel îşi depăşeau frustrările: negri. Gheorghe Petraru. Univ. Enthusiasten. p. De la Los Angeles. Dr. au aderat la acest curent creştin şi oameni reprezentând profesii însemnate pe plan social precum profesori sau chiar milionari. dans sacru ce eliberau de rigiditatea unui anumit cod religios specific Occidentului creştin şi care erau mai aproape de alte spaţii culturale precum Africa sau India. Gheorghe Petraru. The Penticostal Movement. Humanities Press. 48. p. profeţii. minuni”435. Gheorghe Istodor experienţe se concretizau în aşa zisele vorbiri în limbi. cit. Separated Brethren. p. p. p. în general. p. 173 438 Jean Francois Meyer. 173 200 . Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Paris. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. explică impactul penticostalismului actual asupra unor largi categorii de populaţie precum ţiganii din Franţa. Gheorghe Petraru. transă. Dr. Pr. Gheorghe Petraru. Les sectes. 112. unde funcţionează un aparat birocratic de aproape 1000 de persoane.

şi a construit templul Angelus din Los Angeles cu 5500 de locuri. prima comunitate penticostală. p. dă naştere unei mişcări de acest tip care a avut „repercusiuni considerabile asupra dezvoltării mişcării penticostale moderne” 439.A.Prof. Les sectes. O altă grupare penticostală este cea intitulată Bisericile lui Dumnezeu (Churches of God) al căror întemeietor a fost pastorul baptist Richard Spurling (1886) şi cărora le-a dat o orientare penticostală A. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. numindu-le astfel începând cu 1907. Editions Paulines. Pr. Dr. 1990. Pr. unde ulterior. „Din America de Nord. cf. Alte disidenţe penticostale mai importante sunt: Biserica sfântă Unită a Americii. Dr. 84-89. În această grupare un rol important l-au avut şi femeile între care s-a remarcat Aimee Semple Mc Pherson Hutton care a făcut misiune în Australia. Univ. Şi în Europa se poate detecta un nucleu penticostal. p. Richard Bergeron. care în 1906 în timpul unei vizite la New York „a primit Botezul Domnului” şi a înfiinţat în 1907. în Ţara Galilor. 186. Cleveland. „Oral Roberts University” din Tulsa (Oklahoma). J. 148-149. desigur nu cel de amploarea penticostalismului american.Tomlinson. unde predica lui Evan Roberts. în 1965. Jean Francois Meyer. Adunările penticostale ale lumii. p. Le cortege desfills de Dieu. Biserica creştină din America de nord. Gilles Kepel. Cel mai reprezentativ personaj al penticostalismului american este Oral Roberts ordinat în „Penticostal Holiness Church” care a creat o organizaţie evanghelizatoare şi cel mai mare colegiu penticostal. în 1925 au luat fiinţă 439 Joseph Longton. Montreal. Comunitatea penticostală din America de Nord. „Adunările lui Dumnezeu” reprezintă în America cel mai numeros grup penticostal. Dumnezeu îsi ia revanşa. China şi Anglia. miner. p. Fils d'Abraham. 50. 174 201 . şi preotul anglican A. Gheorghe Petraru. p. Anglia. în anii 1901-1905. precum şi postul de radio „Revivaltime” cu mii de misionari în America şi în toata lumea. la Oslo. Centrul acestei grupări penticostale este Tennessee. În Europa primii predicatori penticostali sunt norvegianul Thomas B. Barrat. Gheorghe Istodor Biblic Institute” şi „Gospel Publishing House” ce editează 7 reviste. Boddy care a întemeiat prima comunitate penticostală în Anglia. penticostalismul se extinde în America de Sud unde cunoaşte până astăzi o mare extindere şi un impact puternic asupra populaţiei.

contrapunând mişcării harismatice. este recunoscut de către Statul român. David aduce căteva lămuriri cu privire la acest subiect: „Cultul penticostal. 31. Dacă baptiştii se deosebesc prin „botezul la maturitate” şi imitaţia botezului lui Iisus. Penticostalismul s-a extins şi în alte ţări ale Europei şi cunoaşte o expansiune în toată lumea. iehovi. p. Univ. „spiriţii” moderni au reuşit într-o jumătate de secol să aibă adepţi pe toate continentele”441. astăzi numărul credincioşilor acestei mişcări. Petru I. care a cuprins Biserica Apusului. iar creştinii Evanghelici -sau ai Scripturii „au descoperit” alte ceruri şi judecăţi. . advenţi. sau Biserica lui Dumnezeu cea apostolică. iar adventiştii „au fixat” şi „au calculat” împărăţia de o mie de ani şi „venirea” Domnului. Prof. ei se cred „martorii” Cincizecimii. în „Pnevma”.penticostalii sau spiriţii. Pr. era Sfântului Duh. Ei înţeleg. Penticostal Churches and the Ecumenical Movement. Sectologie.1987. organizaţi în denominaţiuni independente. fiind de peste 60 milioane dintre care jumătate aparţin „Bisericilor indigene” negre. 9. Gheorghe Petraru. metodişti şi pietişti. tremurătorii sau „posedaţii” de duh. David. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Dr. nazirei. aleşii celei de a treia ere a mântuirii. The Journal of the Society for Penticostal Studies. p. aducând „la Domnul” nenumăraţi adepţi baptismali. Dr. 171-175 441 Diac. Având de partea lor destui deliranţi şi halucinanţi. „tâlcuitorii” acestora încep un ev nou. Indiferent de concepţia lor religioasă. Gheorghe Istodor „Adunările lui Dumnezeu” din Marea Britanie şi Islanda. mişcările de eliberare naţională şi colonială. Dr.1. concepţia lor de „chemaţi” ai Duhului şi împărţitori de daruri. Cultul penticostal este organizaţia cea mai reprezentativă a Mişcării „fundamentaliştilor” moderni. „vorbitorii” în limbi. Indiferent de momentul apariţiei lor. găsim în Biserica Apusului atâtea teorii şi concepţii „teologice”. posesorii şi transmiţătorii. vizionarii şi profeţii. mai ales în fostele colonii.Prof. Pr. nu sunt 440 Confessing the Apostolic Faith. în unele cazuri. du Plessis (1905-1987) supranumit Mister Pentecost” 440. penticostalii s-au adaptat mediilor sociale. cu anul 1901. Părintele profersor Petru I. O personalitate importantă a penticostalismului a fost David J. p. 73-74 202 . multe organizaţii penticostale s-au angajat în acţiuni de binefacere.

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
de acord cu neocolonialismul şi ideologia acestuia justificată prin Biblie. Penticostalismul îşi are originea în iudeo-creştinism, în gnosticismul alexandrin şi se justifică prin erezia pnevmatologică. Ei au reformat baptismul, „simbolul” botezului lui Ioan Botezătorul, înlocuindu-1 cu „botezul duhului”; au renunţat la „calcule” advente şi menţin un mileniu sui-generis; încurajează activitatea feminină în predica Evanghelici şi justificarea femeii ca un mediu propice al „descoperirii” duhului. Unele secte consideră pe „duhul” principiul feminin al Sf. Treimi?!. Nu este de mirare că femeile - îndeosebi bigote, halucinante, delirante, cuprinse de vise apocaliptice şi „vorbitoare” în limbi îngereşti, isterice sau lipsite de căldura căminului şi responsabilităţii sociale - sunt cele care populează şi difuzează „posedarea” duhului...442 Biserica Răsăriteană consideră că şi această mişcare este o reacţie firească a sufletelor de creştini lipsite de participarea la actele liturgice, lipsite de transmiterea harului Sf. Duh, prin Tainele Bisericii. Formalismului şi pretenţiei Vaticanului de a stăpâni multe .Biserici ale Apusului, li s-a răspuns prin mişcarea penticostală. Dacă cercetăm din punct de vedere istoric acest fenomen, vom găsi o vorbire biblică în limbi, ca lucrare a Duhului Sfânt, numită şi „Glossolalia rusalină” , şi vom găsi şi o falsă vorbire în limbi, la penticostali, care nu e decât o imitaţie de influenţă păgână... Episcopul Irineu (+202) de Lugdunum - Lyonul de azi este singurul dintre scriitorii bisericeşti care aminteşte existenţa acestui dar. În cartea sa, „împotriva ereziilor”, spune: „mai avem câţiva fraţi în biserică ce au daruri profetice şi prin duhul vorbesc tot felul de limbaje”... Când Sf. Ioan Gură de Aur explică capitolul XIV din 1 Corinteni, arată deschis că „acest dar descris de Pavel este necunoscut în biserică în zilele noastre. Fericitul Augustin (comentând textul I Ioan III, 24) consemnează: „Acestea au fost semnele cerute de împrejurările timpului de atunci. Căci a fost necesar să se recurgă la acea exprimare a Duhului Sfânt în toate limbile, pentru ca să se arate că Evanghelia lui Dumnezeu trebuie
442

Ibidem

203

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
să fie propovăduită în toate limbile pe întreg pământul. Lucrul acesta s-a făcut ca un fapt al trecutului”...443 Despre vorbirea în limbi aminteşte apologetul Tertulian (+ 240), dar de sigur că el s-a referit la practica montaniştilor, de care a fost puternic influenţat, devenind el însuşi un adept al acestei erezii. În cartea sa. De anima, consemnează: „Există astăzi între noi o soră”, care are în parte darul „viziunii”, ea le primeşte în biserică, în timpul slujbelor de Duminică, în transă, sub influenţa Duhului. Tertulian s-a referit la Maximilia, care a supravieţuit ereziilor lui Montanus şi Priscilei. Ea şi-a părăsit soţul pentru a trece la secta lor. Ne putem da seama ce fel de „soră” a putut fi şi ce fel de „descoperiri” a putut avea într-o astfel de stare moralspirituală, de tulburări hormonale 444. Persoana care a făcut mare vâlvă în problema vorbirii în limbi a fost Montanus. Analizând datele ce ne-au rămas, precum şi felul cum „a vorbit în limbi”, putem socoti această practică a lui ca o falsă vorbire în limbi, în contrast cu cea rusalină. Înainte de întoarcerea sa la Evanghelie, Montanus a fost popă idolesc la temple păgâne, în special în cultul Cybelei. Ereticul avea un temperament „entuziast” şi nestăpânit. Montanus, după „convertirea” la creştinism, a atras atenţia prin viziunile şi transele sale şi în asemenea stări ţinea cuvântări, în „limbi diferite”. Iată ce spune Apolinarie, episcop de Herapole (170 d. Hr.) despre Montanus: „El şi-a ieşit din minţi şi intrând dintr-o dată .într-un fel de delir şi extaz, a început să vorbească fără sens, să bolborosească şi să rostească lucruri stranii. „Deci acestea erau aşa-numitele limbi străine, vorbe fără sens, bolboroseli fără nimic clar în ele, nimic neexplicabil, totul a fost o sforţare a nervilor zdruncinaţi de practicile entuziaste, încă de pe când era popă idolesc. Intrând în creştinism, a adus cu sine acest balast de practici mistico-gnostice, dar dacă Irineu a scris în cartea sa despre vorbirea în limbi, sigur că s-a referit la Montanus cu care era contemporan. După moartea lui Montanus, vorbirea în limbi a dispărut, deşi curentul montanist a rămas, dar fără practicarea vorbirii în limbi, până în veacul IV.
443 444

Ibidem, p. 75-76 Ibidem

204

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
În Cartagina a existat până în secolul al IV-lea o sectă care se numea „tertulianistă” şi păstra unele influenţe montaniste, iar numele şi-1 avea de la Tertulian. După ce vorbirea în limbi s-a stins la montanişti, nu mai întâlnim grupări de creştini să aibă această practică până în anul 1700 când apar cominarzii. Glossolalia o mai găsim ca fenomen izolat la anumiţi indivizi cu înclinaţii fanatice, vizionare şi mistică bolnăvicioasă. Fenomene fizice diverse acompaniau faptul convulsiei: spume la gură, suspine şi „vorbiri în limbi”... Aici avem de-a face nu cu o vorbire rusalină, ci cu o pseudovorbire în limbi ca produs al unor nervi zdruncinaţi din cauza suferinţelor îndurate445. Mai târziu, vorbirea în limbi o găsim la „irvingieni”. Numele vine de la pastorul Irving Eduard Godet. Vorbirea lor în limbi nu dura mai mult de cinci minute, câteodată erau doar câteva sunete, vorbirea era însoţită de gălăgie, suspine, adeseori de veselie, de râsete, de isterism chiar de plâns amarnic, îndelung... Din descrierea acestui fenomene dăm seama că vorbirea irvingienilor este străină de vorbirea în limbi de la Rusalii, că ea nu era decât produsul sforţărilor de nervi şi de aceea o considerăm o falsă vorbire în limbi, nu avea în ea nimic inspirat, era pur şi simplu o stare patologică, ventrilocă... Fenomenul s-a transmis quakerilor şi mormonilor până în zilele noastre, „practicată” de penticostali... Este aceeaşi „tehnică” montanistă, adică străină cu totul de spiritul rusalin, de inspiraţia Sf. Duh446. Scriitorul francez Rene Pache, în cartea sa Lucrarea Duhului, scrie despre vorbirea în limbi: „Cerinţele unei dovezi vizibile de primire a Duhului Sfânt a făcut să apară uimitoare dovezi fizice: lătrături, smucituri violente, ţipete şi strigăte, dansuri sălbatice, leşinuri şi altele de felul acesta, atât la metodiştii lui Wisley, cât şi la quakeri şi montanişti. „Toate aceste apucături şi unele mai exagerate le-au moştenit vorbitorii în limbi din zilele noastre, deşi vor sa susţină că lucrarea rusalină a Duhului Sfânt continuă prin ei, „dar prin învăţături şi practici sunt departe de spiritul rusalin”.
445 446

Ibidem, p. 77-78 Ibidem

205

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
Dureros că toţi posedaţii, toţi bolnavii psihic, în loc de cercetarea medicilor de specialitate, sunt cooptaţi de aceste adunări. Aici. boala ia alte forme: de delir provocat, de transă, de posedarea duhului vorbirii în limbi, încât fenomenul devine morbid, iar indivizii inconştienţi, mai ales că. În dese cazuri, se oferă droguri („moarte” albă). Doctrina din perspectiva proprie Pocăinţa - Marcu 1:15; Luca 13:3; Fapte 3:19. Pocăinţa este schimbarea gândirii, a scopului şi a poziţiei în bine faţă de Dumnezeu. Este o porunca divină şi înseamnă întoarcerea la Dumnezeu de pe căile rătăcitoare a firii umane, căinţa pentru viaţa trăită în păcat şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu. O pocăinţă sinceră mărturiseşte şi părăseşte păcatul - Marcu 1:15; Isaia 1:16-19; Tit 2:11-13; Fapte 2:38. Pocăinţa transformă întreaga personalitate şi schimbarea trebuie să aibă loc în gândire (Luca 15:17), sentimente (2 Cor. 7:10), voinţă (Luca 15:20). Naşterea din nou - Ioan 3:3; 1 Petru 1:23; 1 Ioan 3:9. Pentru ca omul să poată trăi după voia lui Dumnezeu şi pentru ca firea lui cea veche să fie dezbrăcată de puterea ei, el trebuie să fie născut din nou, adică din Dumnezeu - Tit 3:5. Transformarea sufletească în fiinţa omului este efectuată de Duhul Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 3:3-5; 2 Cor. 5:17., Iacov 1:18. Înnoirea - Romani 12:2. Este transformarea făcută de Duhul Sfânt în inima celui ce crede în Dumnezeu. Justificarea - Rom. 5:1; Tit 3:7. Prin credinţa în Domnul Iisus şi acceptarea jertfei Lui Dumnezeu, Tatăl te socoteşte ca fiind neprihănit - adică fără nici o vinovăţie înaintea Lui. Sfinţirea 5.1. Sfinţirea de drept. E darul ceresc în urma faptului de a fi socotit neprihănit de Dumnezeu. Rom. 5:2; 1 Cor. 1:30; 1 Tes. 4:3; Evrei 13:12. Biblia declară că orice om întors la Dumnezeu, curăţit, iertat şi născut din nou este considerat ca sfinţit de Dumnezeu Tatăl, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. 5.2. Sfinţirea practică - Luca 1:75; 1 Tes. 4:7; Evrei 12:14. Sfinţit înseamnă despărţit cu totul de păcat şi pus deoparte pentru Sfinţirea începe odată cu pocăinţa şi naşterea din nou şi este un proces care continuă toata viaţa. Sfinţirea se realizează prin sângele

206

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
lui Iisus, prin lucrarea Duhului Sfânt şi prin Cuvânt. 1 Cor. 1:2; 6:10-11; Ioan 17:17; 1 Ioan 1:7; 1 Petru 1:2447. Botezul în apă - Mt. 28:19; Mc. 1:9-10; Fapte 8:36-38, Ioan 3:22 Oricine crede potrivit Evangheliei urmează această poruncă biblică, cerând să fie botezat în apă. Se face în numele Tatălui, al Fiului şi a Duhului Sfânt, printr-o singură scufundare în apă - Matei 28:19; Marcu 16:16; Rom. 6:3-4; Fapte 10:47. Doctrina Bisericii Penticostale nu învaţă şi nu este de acord cu botezul făcut copiilor mici. Copiii mici sunt aduşi în Biserică pentru a se cere binecuvântarea Domnului peste ei - Marcu 10:1316. Botezul a fost poruncit de Iisus (Matei 28:19). El însuşi a fost botezat (Matei 3:13-16). Dumnezeu a confirmat botezul lui Iisus (Luca 3:22), iar ucenicii l-au practicat şi învăţat (Fapte 2:38-41; 16:33; 19:1-6). Botezul cu Duhul Sfânt După ce inima a fost curăţită prin sângele lui Iisus şi înnoită prin lucrarea naşterii din nou, botezul cu Duhul Sfânt este o umplere cu putere pentru slujire şi pentru mărturisirea lui Iisus - Mt. 3:11; Lc. 24:49-53; Fapte 1:4-8. Acest botez trebuie cerut şi aşteptat prin trăirea unei vieţii sfinte înaintea lui Dumnezeu. Fapte 1:4-8; 2:4; 19:1-6; 1 Tes. 5:19; Gal. 5:16.Botezul cu Duhul Sfânt este trăirea unei experienţe deosebite cu Dumnezeu de care poate beneficia orice om care a experimentat în viaţa lui pocăinţa şi naşterea din nou. Vorbirea în alte limbi Este semnul iniţial al botezului cu Duhul Sfânt (Ioan 15:26; Fapte 2:4; 10:44-46; 19:1-7.) Ca dar al Duhului Sfânt, vorbirea în alte limbi este o vorbire fluentă, cursivă şi inteligibilă. (1 Cor. 14:13-22.) Cel care vorbeşte în alte limbi este pe deplin conştient. Vorbirea în alte limbi trebuie să fie în contextul unei vieţi trăite în sfinţenie. Ea trebuie să fie diferenţiată de alte vorbiri în limbi care nu sunt inspirate de la Duhul Sfânt. Darurile Duhului Sfânt - 1 Cor. 12:1-11, 28, 31; 14:1. Din Sfintele Scripturi reiese că Duhul Sfânt are daruri pe care El le împarte credincioşilor după cum voieşte (1 Cor. 11). Darurile Duhului Sfânt sunt date credincioşilor în vederea lucrării de slujire. Nu toţi credincioşii primesc astfel de daruri, însă toţi sunt chemaţi a le dori şi a umbla pe calea cea mai aleasă a dragostei.
447

http://www.biserici.ro/home1024.html site citat la 27.04.2009

207

Prof. Univ. Dr. Pr. Gheorghe Istodor
Roada Duhului Sfânt - Rom. 6:22; Gal. 5:22-23; Efes. 5:9. Roada Duhului este semnul unei vieţi sfinte. După ce am devenit copii a lui Dumnezeu trebuie să ne lăsăm cârmuiţi de Duhul Sfânt pentru a putea rodi. Acolo unde nu este roada Duhului Sfânt, nu poate fi o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Roada este necesară pentru identificarea relaţiei cu Dumnezeu. (1 Cor. 13:1-3; Mt. 7:20; 1 Ioan 2:9-11). Semne şi Minuni Sunt lucrări care aparţin lui Dumnezeu şi pe care El le face prin credincioşii aleşi în mod special pentru aceasta (Marcu 16:17-20; Rom. 15:18-19; Evrei 2:4). Vindecarea Divină Este dată prin jertfa Domnului Iisus pentru toţi cei mântuiţi (Ps. 103:3; Isaia 53:4-5; Matei 8:17; Iacov 5:14-16; 1 Petru 2:24). Rugăciunea pentru bolnavi şi ungerea cu untdelemn este un aşezământ rânduit de Domnul Iisus şi de apostoli (Marcu 6:12-13; Iacov 5:14-15). Pentru cei care cred, vindecarea intră în acelaşi plan de mântuire ca şi iertarea păcatelor. De aceea Biblia îndeamnă că în caz de boală credincioşii pot chema presbiterii să se roage pentru ei, ungându-i cu untdelemn în Numele Domnului. Aceasta nu înseamnă că cei credincioşi combat asistenţa medicală, dimpotrivă ei recunosc în ea ca fiind un instrument de vindecare în mâna lui Dumnezeu (Matei 8:16-17; Marcu 2:15-17; 16:17-18; Isaia 38:21). Cauzele bolilor pot fi păcatul, atac din partea diavolului, călcarea unor legi naturale, o pedeapsă a Domnului, bătrâneţea, o încercare îngăduită de Domnul. Căile de vindecare pot fi pe cale naturală, prin contribuţia noastră cu tratament sau odihnă, sau pe cale supranaturală în urma intervenţiei spontane a lui Dumnezeu448. Cina Domnului - Matei 26:26-29; 1 Cor. 11:23-26. Cina Domnului reprezintă noul legământ în jertfa Domnului Iisus, jertfa care a fost dată pentru omenirea întreagă. Cei care participă la acest act trebuie să ştie că vrednicia lor este în jertfa Domnului Iisus dar se cere şi din partea lor o cercetare lăuntrică înaintea acestei lucrări. Actul cinei se poate oficia ori de câte ori este posibil, fără deosebire de zile sau dată - 1 Cor. 11:23-26. Spălarea picioarelor - Ioan 13:4-17; 1 Tim. 5:9-10. După cină Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor Săi. Acesta nu este
448

http://ro.wordpress.com/tag/penticostali/ site citat la 27.04.2009

208

Iisus intervine pentru a salva Israelul şi a întemeia Împărăţia de o mie de ani. 3:10-15). 28:20-22. Evrei 7:4-10. Apoc. va începe veşnicia lui Dumnezeu (Apoc. Fapte 2:42. adică moartea a doua (Apoc. 4:15-17. 4:14. A doua venire a Domnului Iisus 16. 15:54-55).1 Răpirea Bisericii. 1Tes. 1:7-10. 14:4. Apoc. 209 . Zeciuiala şi dărnicia . 1:10. Gheorghe Istodor doar un obicei tradiţional în Israel ci şi un act care trebuie practicat în semn de umilinţă şi dragoste frăţească. Venirea vizibilă a lui Iisus. Luca 6:38). 2:1). 5:9). 1 Cor. 19:11-21. 15:52. Rom. Maleahi 3:10. va avea loc arătarea lui Iisus pe norii cerului. Dărnicia este o rânduială biblică în baza căreia fiecare credincios este dator să susţină Biserica şi lucrarea Domnului (1 Cor. 16:1. satan va fi dezlegat. Biserica va fi în cer la nunta Mielului unde va fi răsplătită (2 Cor. 9:6-9. 20:4. 6:19-20). Pr. împreună cu Mireasa Sa. 2 Cor 9:7. Învăţătura Vechiului cât şi a Noului Testament arată foarte clar că a zecea parte din venitul nostru aparţine lui Dumnezeu ( Maleahi 3:10. 16.2. Univ. 24:1. Sentinţa judecăţii lor va fi iazul de foc. 21:1-5). După nunta Mielului. 2 Tes. ci numai administratori a ceea ce Dumnezeu ne-a dat (Ps. În acest timp satan va fi legat (Iuda 14:15. 5:9. Luca 11:42). 1 Cor. La sfârşitul miei de ani.20:7-15). În urma acestor evenimente escatologice. Apoc. 1:7). 5:10). pe tot întinsul noului Univers va locui neprihănirea. Isaia 26:20. timp în care pământul întreg va fi stăpânit de o pace deplină. 1 Tim. 1 Petru 4:17. după ce în prealabil a avut loc procesul schimbării fizice (1 Cor. Dr. Luca 11:42. Iisus va veni în văzduh. Rom. 5:10. 14:18-20. 1 Tes. Răpirea este faza care cuprinde venirea secretă a lui Iisus în văzduh în vederea răpirii Bisericii Sale (1 Tes. pământul şi cerul vor fi reânnoite. 1 Tes. 5:10. Evrei 7:1-21 Din punct de vedere biblic noi nu suntem posesori. 4:13-17.Gen. 2Tes. pentru instaurarea împăraţiei de o mie de ani (Zah. Cei morţi în Domnul vor învia şi împreună cu cei vii care sunt copii a lui Dumnezeu vor fi răpiţi împreună cu El în nori. 14:10. moartea nu va mai fi. conştienţi în acelaşi timp că este şi un act de slujire (Ioan 13:1-17.Prof. În urma multor evenimente care vor avea loc în această perioadă va avea loc judecata lui Dumnezeu cu privire la satan şi la toţi cei al căror nume nu a fost scris în Cartea Vieţii. 1 Cor. 1 Cor.

exteriorizată printr-o trăire cuviincioasă în toate aspectele vieţii. modestia este o calitate spirituală lăuntrică. Nu sunt admise: căsătoria unui credincios cu un necredincios. 5:11. 2 Cor. concubinajul. 7:38-39). Pr. 25:41-46. Iisus a înviat din morţi duminica. 1 Cor. Conform Scripturilor fiecare este liber să decidă cine să-i fie partenerul de viaţă cu o singură condiţie. 1:8-9. 1 Cor. în prima zi a săptămâni şi Biserica primară se strângea duminica pentru serviciile divine (Ioan 20:19-26.Rom. 20:1. să fie în Domnul (1 Cor. 17. Ps. Ziua Domnului .Mt. Iacov 5:12. A nu aparţine unor secte religioase secrete Ioan 18:20. desfrâul. 5:18. avorturile. 4:1-5). necurăţia. Prin căsătorie cei doi devin un singur trup şi au datoria de a se ajuta şi iubi reciproc. 14:5-6. Mc. 19:7-9. 5:34-36. 6:22. Gal. Iacov 4:4. 2:16-17. Rom. Fapte 2:1. Căsătoria este instituită de Dumnezeu şi este legământul dintre un bărbat şi o femeie.(Rom.Rom. prostituţia. 1 Ioan 5:11-13). Credincioşii trebuie să urmărească a fi un exemplu pozitiv pentru societatea în care trăiesc449. droguri şi băuturi alcoolice (Efes. Căsătoria şi recăsătoria .1:22-32. 1 Cor. 119:106. 16:2). 2 Tes. 1 Tim.04. homosexualitatea şi lesbianismul. 6:14-17 Jurământul . Ioan 10:28. Univ.Mt. 6:10. 2 Cor 6:14). 1 Cor. Jurământul este o mărturie solemnă bazată pe conştiinţă şi se depune în faţa instanţelor legale de stat (Evrei 6:16-17).Prof. 10:11-12.wikipedia. 5:21). 9:27. Apoc. 13:1-2. Prov.2009 210 . Mâncare şi băutură Ca şi oameni credincioşi se cere a fi cumpătaţi în aceste aspecte (Rom. Gheorghe Istodor Viaţa veşnică Va fi răsplata pentru cei care au trăit o viaţă sfântă de neprihănire (Matei 25:46. Pedeapsa veşnică Va fi plata pentru cei păcătoşi care nu au trăit conform voii lui Dumnezeu (Mt. Simplitatea (modestia) . 7:2. Abţinerea totală De la fumat. Isaia 28:7. 14:2-3. 10-11. Conform cu ideea biblică. Căsătoria se oficiază în Biserică numai în urma căsătoriei civile. 1 Cor. 20:10-15). Col. Dr. Luca 16:18. 20:7. 12:1-2. Căsătoria nu se poate deslega decât în cazul când unul din 449 http://ro. 8:8-13.org/wiki/Biserica_Penticostal%C4%83 site citat la 27.

(Mt. Biblia nu are nevoie de verificare externă. Biblia este fără greşeala. Evrei 13:4.htm site citat la 27. aşa că ce a unit Dumnezeu omul să nu despărţească. Dr. Oamenii au comunicat cuvântul sfânt „mânaţi de Spiritul Sfânt”. vor beneficia de adevărul ei etern. Copiile şi traducerile corecte sunt inspirate într-un sens derivat.resursecrestine. Postul Este abţinerea de la mâncare şi băutură de orice fel pe un timp hotărât de fiecare în parte. 7:1-3.04. 2:18-24. Marcu 2:20. Domnul Dumnezeu urăşte despărţirea. 17:21. Inspiraţia este fenomenul supranatural prin care Dumnezeu a dirijat scrierea Scripturii în aşa fel încât acesta sa poarte pecetea autorităţii şi aprobării divine. Gheorghe Istodor cei doi a căzut în păcat de curvie (adulter) dovedit (Mt. nu are nimic obscur în natura ei. aşa cum a fost scrisa ea în manuscrisele originale şi este singura normă de credinţă şi comportare creştina. Fiecare cuvânt al Bibliei este inspirat.2009 211 . este clara. El are ca scop însoţirea rugăciunii pentru apropierea de Dumnezeu. XX. Ca orice mişcare sectară şi penticostalii au un minimum doctrinar ce îi identifică şi-i separă de puzderia neoprotestantă a sec. 6:16. penticostalii se remarcă prin: 1. Inspiraţia se refera în primul rând la manuscrisele originale. 19:1-12) sau când unul din cei doi soţi au încetat din viaţă. singura normă de credinţă. dat omului prin inspiraţie divina. Omul nu poate înţelege semnificaţia Scripturii.ro/eseuri-Istoria-Bisericii-Penticostale-577. dar cei ce o primesc în credinţă. Biserica Penticostală crede ca Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mii de manuscrise ale Cuvântului lui Dumnezeu. dar marea lor majoritate concura la susţinerea faptului că ceea ce avem noi în mâini este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. manuscrise venind din locuri şi vremuri diferite. În afara punctelor comune ale neoprotestanţilor împotriva Bisericii.Prof. Pr. (Gen. 6:18). (traducere penticostală). Isaia 58:1-14). Biblia. Una din lucrurile Spiritului Sfânt este să mărturisească credinciosului despre veridicitatea acestor Scripturi şi de a-i dezvolta abilitatea de 450 http://eseuri. ci se auto-dovedeşte. Univ. Atitudinea noastră faţă de alte confesiuni religioase — a se trăi în pace cu toţi oamenii dar mărturisindu-se adevărul450. Rom. 1 Cor.

naturale (legate de măreţia sa). p.com/athens/delphi/5647/rel49. harul. Pr. adevărul. atotprezenţa. 2. atotştiinţa. Revelaţia generala îl descoperă pe Dumnezeu întregii omeniri prin creaţie şi prin conştiinţa.htm site citat la 27. neprihănirea. David. Prof. Sf. scop. viaţă. suportul şi sfârşitul.2009 212 .ro/eseuri-Istoria-Bisericii-Penticostale-577. 79-80 453 http://eseuri. Gheorghe Istodor a înţelege însemnătatea adevărului revelat. Procesul revelaţiei şi al inspiraţiei au încetat odată cu încheierea canonului.2009 Diac.452 Biserica penticostală crede într-un singur Dumnezeu. voinţă. El a creat aceasta lume şi tot ce exista din nimic453.04. Existenţa lui Dumnezeu nu este demonstrată direct în Biblie.04. care este Spirit infinit şi perfect. Sectologie. Pentru penticostali. ci subînţeleasă. ci este un Dumnezeu personal.. Sf Duh constituie baza (fundamentul) doctrinei penticostalilor. inteligenţă. Aceste trei persoane sunt absolut egale în esenţă. mila şi indurare. Univ. acţiune. Dr. Canonul Scripturii este închis şi este constituit din 66 cărţi. Dumnezeu a creat universul printr-un act direct de creaţie. Duhul are 9 daruri principale acordate adepţilor şi poate fi identificat în diferite „simboluri”. Din totdeauna Dumnezeu exista în Trinitate: Tatăl. auto-determinare.Prof.. iar aceasta esenţă este nedespărţită. în care toate îşi iau sursa. sentimente. nu printr-un proces de evoluţie. în şase zile de douăzeci şi patru de ore. dragostea. dreptatea. Duhul constituie „revelaţia” deschisă. veşnicia. Revelaţia prezintă pe tot cuprinsul Bibliei un Dumnezeu plin de iubire.. mila. libertate. Din atributele naturale fac parte: atotputernicia.resursecrestine. 2. Dumnezeu nu este o putere cosmică sau o forţă impersonală. Din atributele morale fac parte: sfinţenia. morale (legate de bunătatea sa). Caracterul lui Dumnezeu este manifestat în atributele pe care le posedă.htm site citat la 27. Fiul şi Spiritul Sfânt. 451 452 http://www.geocities. simultana şi eterna. Petru I. neschimbarea. Treime. Dr. infinitatea. un singur Dumnezeu cu atributele cunoscute. Aceste atribute se împart în doua categorii: 1. Adevăraţii creştini sunt acei care adoptă lozinca Reformei: Sola Scriptura (Scriptura şi nimic altceva)451.. Personalitatea lui este demonstrată prin calităţile ce le posedă: conştientă de sine.

şi diavolul sau satana: „Luceafărul aurorei”. Mântuirea se primeşte prin credinţa personală şi încredere în Iisus Hristos pe baza sângelui vărsat ca singura jertfa pentru păcat.2009 213 . Îngerii sunt fiinţe spirituale limitate. Biserica Penticostală crede că omenirea este condamnată şi că are nevoie de mântuire din partea lui Dumnezeu. Simboluri: Botezul şi Cina. Corpul spiritual îl constituie pastorii şi diaconii. Dumnezeu a pregătit mântuire prin Iisus Hristos.04. Cina Domnului se oficiază duminica. Adam. deoarece Adam a fost reprezentantul rasei umane. reprezentantul rasei umane.. Originea păcatului este odată cu căderea lui Satana. ce 454 455 http://www. Se admit la botezare şi copiii conştienţi de credinţa lor.htm site citat la 27. Consecinţa păcatului este moartea fizica (separarea sufletului de trup) şi spirituala (separarea spiritului de Dumnezeu)454.Prof. deoarece mântuirea este de la Dumnezeu455. Păcatul este în esenţă egoism.. Păcatul este imputat tuturor oamenilor. Căsătoria are loc numai între adepţii sectei.04. Gheorghe Istodor Biserica Penticostală crede că păcatul este abaterea sau neconformarea la legea morala a lui Dumnezeu în acţiune..ro/eseuri-Istoria-Bisericii-Penticostale-577. deoarece caută să înalţe voia creaturii deasupra Creatorului. Păcatul include necurăţie şi în acelaşi timp vinovăţie. 4. Mântuirea este sigură şi veşnică în Hristos. Mântuirea este un dar de la Dumnezeu şi nu poate fi meritat prin nici o virtute sau activitate omenească.com/athens/delphi/5647/rel49. folosindu-se azimă şi must După ceremonie are loc oficiul „spălării” picioarelor. Biserica Penticostală crede ca toţi îngerii au fost creaţi direct de Dumnezeu în primele momente ale primei zile de creaţie.2009 http://eseuri. Puterea se poate primi şi prin „punerea” mâinilor. apoi a intrat în rasa umană prin Adam şi este astăzi universal. în dispoziţie sau în gândire.resursecrestine. Dr... Botezul în Duhul Sfânt este o îmbrăcare cu putere. a atras întreaga omenire în depravare totală şi condamnare în faţa lui Dumnezeu. Botezul cu apă oficiat de pastori se săvârşeşte cu o singură afundare.geocities. Pr. 3. Univ.htm site citat la 27. Există îngeri-plinători ai voii divine . precum şi în alte zile..

5. Biserica este distinctă faţă de mozaism şi de Împărăţia lui Dumnezeu. Sunt diferite ranguri şi ordine de îngeri: heruvimi. Biserica locala este autonomă.. fie în cer. El este autorul păcatului.com/athens/delphi/5647/rel49.). fiind vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al copiilor lui. alcătuită din toţi credincioşii botezaţi cu Spiritul Sfânt. Seful trupelor demonice este Satana. Biserica locala este un grup de credincioşi botezaţi prin cufundare. Izbăvirea este numai cu harul lui Dumnezeu.htm site citat la 27. 456 http://www.. arhangheli şi un mare număr de îngeri simpli. Univ. o părtăşie universala în Trup. după aceea. edificare. Va fi aruncat în Abis (Adâncuri) pentru o mie de ani în timpul Mileniului.geocities.Prof.2009 214 . „Darul” glossolaliei şi a „tâlcuirii limbilor”: extazul şi delirul (transa). nemuritori şi incapabili de procreare. Ei au conştienţă de sine şi autodeterminare. Cei ce lau urmat pe Satana sunt activi în activitatea de a frâna activitatea lui Dumnezeu şi de a lovi pe copiii lui Dumnezeu cu necazuri. o persoana cu mare putere. pentru toata veşnicia456. Dr. care se întâlnesc pentru evanghelizare. Gheorghe Istodor poseda putere şi inteligenta supranaturala. va fi dezlegat putina vreme. Testament (predestinaţie. iar apoi va fi aruncat în iazul de foc cu toţi îngerii lui. serafimi. Biblia. a fi în Hristos şi Hristos a fi în Biserica. Biblia este clară cu privire la calităţile acestor slujitori. Hristos este capul bisericii şi singurul conducător în materie de practică şi credinţă. preoţia credincioşilor. Este condamnat să piardă bătălia cu Dumnezeu. Biserica Penticostală crede că biserica este trupul lui Hristos. părtăşie şi închinare. hazard-destin. nu se găseşte niciodată inegalitate între ei. Pr. 6.04. Privilegiile pe care are încă să le primească sunt: Noul Ierusalim şi o poziţie speciala în împărăţia lui Dumnezeu. Îngerii pot fi clasificaţi în două mari categorii: a) cei ce şi-au păstrat vrednicia şi b) cei ce si-au pierdut poziţia iniţială de sfinţenie şi lau urmat pe Satana în rebeliunea împotriva lui Dumnezeu. mântuiţi între ziua Rusaliilor şi răpirea bisericii. fără faptele legii ca în V. Ei sunt fără de păcat. Noi credem în forma congregaţionalistă de guvernământ în biserică. Deşi există în unele pasaje din Biblie pluralitate de pastori. Slujitorul bisericii sunt pastorul şi diaconii. fie pe pământ. Bisericii i-au fost date câteva privilegii de Dumnezeu: botezul cu Spiritul Sfânt.

care se angajează în alianţe păgâne. ale lui sunt toate. Biserica locală trebuie să refuze colaborarea cu orice organizaţie care deviază de la normele Bibliei.04. se referă la aceeaşi slujbă. spre a păstra puritatea mesajului evangheliei. 3. Noi credem că biserica trebuie să fie separată de lume şi de orice alianţă nebiblica.Prof. Mijloace de întărire: postul. Tot ce avem este de la Dumnezeu. care deviază de la doctrinele credinţei creştine.htm site citat la 27. Ceea ce dăm peste 10% se numeşte cu adevărat dărnicie creştină457. Credem de asemenea ca biserica trebuie să se separe de creştinii care trăiesc în neorânduiala. sau ziua întâi a săptămânii. ca simbol al unirii cu Hristos. Sărbători închinate sfinţilor. Pr. Autoritatea absoluta a Scripturii. Univ. practici cultice în casa de adunare şi în afară.2009 215 . A zecea parte îi aparţine lui prin hotărârea lui şi toţi creştinii trebuie să dea Domnului zece la suta. Gheorghe Istodor Termenii pastor. 4. Noi credem în semnele distinctive ale bisericii baptiste: 1. o proclamare a acesteia şi o promisiune a revenirii lui. Biserica are dreptul şi obligaţia de a exercita disciplina asupra celor ce se abat de la învăţătura Bibliei. Botezul celor ce cred. aduc dezbinări. care nu trăiesc după Cuvântul lui Dumnezeu. Dr. Separarea de lume şi de tot ce este păcat. 5. trăiesc în neorânduiala. prin cufundare.geocities. 7.com/athens/delphi/5647/rel49. 457 http://www. Membrii născuţi din nou. biserica penticostală nu celebrează. Cele doua simboluri ale Bisericii sunt: Botezul şi Cina Domnului. 2. pocăinţa. Autonomia bisericii locale. Cina Domnului a fost instituită de Hristos şi este un memorial al morţii lui Iisus. episcop. Libertatea sufletului. Ziua de închinare publica este ziua de Duminica. bătrân. 6. dar în bunătatea lui el ne poartă de grija dăruindu-ne ce avem nevoie pentru trăirea zilnică. Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă sa ne ferim de cei ce aduc învăţături străine de la Cuvântul lui Dumnezeu. Botezul este cufundarea celui ce mărturiseşte pe Iisus în apă. rugăciunea. Noi credem ca dărnicia creştina este o virtute care trebuie să împodobească pe fiecare membru al bisericii.

El a promis că se va întoarce. Acest lucru va marca începutul stării eterne. împreună cu sfinţii. Iisus va începe profeţită Zi a Domnului. prin răpirea bisericii. Mulţi se vor întoarce la Dumnezeu în acest timp de necaz. Dr. Trei serii de judecăţi devastatoare vor veni asupra pământului. unde va locui neprihănirea. Biserica Penticostală crede ca Iisus a iniţiat perioada zilelor din urmă. În clipa revenirii sale.resursecrestine.000 de evanghelişti. unde toţi cei ceau murit fără să fie mântuiţi vor fi condamnaţi şi aruncaţi în iazul de foc pentru toata veşnicia. în care toţi răscumpăraţii din toate vremurile se vor bucura pentru veşnicie de prezenta lui Dumnezeu459. 79-80 http://eseuri. Eshatonul penticostal (fundamentalist). Dr.2009 216 . Diavolul va fi legat în timpul Mileniului. pe pământ va urma o perioadă de necaz cum n-a mai fost vreo data pe pământ. 458 459 8. Sectologie. Noi credem ca Iisus va veni la sfârşitul perioadei de necaz. Locuitorii împărăţiei vor fi sfinţii Vechiului Testament. biserica (credincioşii) va fi luată în cer pentru desăvârşirea mântuirii.Prof. David. Gheorghe Istodor Se respectă Duminica şi alte sărbători 458.htm site citat la 27. scopul fiind redobândirea pământului pentru împărăţia lui Dumnezeu. de necomparat cu orice altă perioadă din istoria omenirii. Hristos va veni să-şi „răpească”. Cerul şi pământul actual vor fi dizolvate. sfinţii ceau supravieţuit necazul cel mare şi biserica care va domni împreună cu Iisus. 9. Pr.04. Pământul va experimenta un timp de judecată şi de mânie. În acel moment. p. Iisus va zdrobi aceasta armata şi pe Satana şi imediat după aceea va începe judecata finala în fata marelui tron alb de judecata. Biserica pentru 1000 de ani (mileniul) cu „aleşii” săi (penticostalii). Petru I. sub influenţa predicării de către cei doi martori din Apocalipsa şi a celor 144. iar Hristos va domni în deplina dreptate. După 1. şi un cer nou şi pământ nou vor fi făcute. Diac.000 de ani. Satana va fi dezlegat şi va aduna o armata să lupte din nou împotriva lui Dumnezeu. Univ. După Răpire. iar aceasta reîntoarcere poate surveni în orice clipa. pentru a nimici pe vrăjmaşii lui şi pentru a întemeia împărăţia de 1.000 de ani.ro/eseuri-Istoria-Bisericii-Penticostale-577. Prof. pentru a sta înaintea Scaunului de judecată şi pentru ospăţul nuntii Mielului.

Vorbirea în alte limbi (sau glossolalia) este întâiul semn că cineva a primit botezul întru Sfântul Duh. Petru I. stăpânită de Duh.4).Prof. Se manifestă prin massmedia. grija pentru bolnavi. pe care-o socotesc unul dintre „adevărurile lor esenţiale”. muzică (instrumentală şi vocală).) şi. Stotts). reviste. „Botezul întru Sfântul Duh este o experienţă ce urmează convertirii. Iisus botează. Pr.. 79-80 217 . Pentru un penticostal. p. Iisus se reîntoarce. darul tălmăcirii limbilor (cuvintele rostite în limbi nu 460 Diac. darul tămăduirii. este o experienţă prin care o persoană.. asistenţă socială în toate compartimentele. Această experienţă este în legătură cu speranţa milenaristă: apostolul Petru o înfăţişează ca pe împlinirea profeţiilor după care Dumnezeu şi-ar pogorî Duhul „peste tot trupul” în zilele de pe urmă (Fapte 2. penticostalii cred în existenţa unui anumit număr de daruri spirituale privind viaţa Bisericii: de exemplu. Gheorghe Istodor Părintele profersor Petru I. Dr. cuvintele întrebuinţate nu aparţin nici unei limbi cunoscute. Pe lângă Botezul întru Sfântul Duh. ca semn al botezului întru Duh. darul profeţiei. David spune că: „Prozelitismul penticostal este activ pe toate continentele. Secta penticostală se referă la experienţa primilor creştini din Ierusalim în ziua de Rusalii: „Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi. David. Univ. celelalte trei sunt: mântuirea întru Hristos. dar menit Bisericii în viaţa sa de fiecare zi). tămăduirea dumnezeiască şi botezul întru Sfântul Duh.16—21). Iisus tămăduieşte. instituţii de învăţământ seminariale şi superioare. Prof. Adesea. Sectologie. prin Duhul ce sălăşluieşte în el. edituri. precum le dădea lor Duhul a grăi. Dr. îndeosebi)” 460. darul limbilor (manifestându-se în acelaşi mod ca vorbirea „în limbi”. ajutor în comunitate şi pentru forurile internaţionale (în cazuri de necesitate.” (Fapte 2. Penticostalii moderni se declară convinşi de apropiata reîntoarcere a lui Hristos. vorbeşte într-o limbă pe care n-a învăţat-o niciodată (. prin cărţi. primeşte puterea de a depune mărturie şi pavăza necesară pentru a sluji cauzei lui Hristos” (George R. Toate acestea rezumate într-o formulă celebră: Iisus mântuieşte.

în ciuda interesului arătat de către anumiţi preoţi. influenţaţi de experienţa penticostală. Dr. aceşti creştini doresc să contribuie la reînnoirea lor. în mijlocul unui grup de studenţi americani. Curentul s-a dezvoltat în protestantismul american. Dar existaseră antecedente. neîncredere ce merge mână în mână cu o direcţie doctrinară în general conservatoare. În Europa. are la origine un grup înfiinţat în 1886. În schimb. Pr. Cea mai veche denumire penticostală. Cât despre „reînnoirea charismatică” catolică. la începutul anilor 1960. şi a organizării câtorva conferinţe ortodoxe charismatice în această 461 Ibidem 218 . Stotts)461. ea începe în 1967. Biserica lui Dumnezeu din Cleveland (Tennessee). se poate spune că mişcarea penticostală a apărut la începutul secolului XX. un mare număr de Biserici penticostale se adună cu regularitate în cadrul Conferinţei) penticostale mondiale. a apărut în sânul „marilor Biserici” o mişcare charismatică (charisme = daruri spirituale). manifestări profetice şi tămăduiri miraculoase. Din 1947. în paralel cu neîncrederea în ecumenismul „instituţional”. ce numără înjur de două milioane de membri în lume. sau neopenticostală.Prof. În mod schematic. calea fusese netezită de „trezirea” Ţării Galilor (1904— 1906). care cunoscuse experienţe spirituale de tip penticostal încă din 1896. ce „a avut mari repercusiuni asupra dezvoltării mişcării penticostale moderne” (George R. Am putea găsi şi alte exemple de-a lungul istoriei creştinismului: să ne aducem aminte. ea însăşi ieşită din metodismul american. există în avântul penticostal o tendinţă de a depăşi graniţele confesionale. Adunările lui Dumnezeu constituie cea mai importantă mişcare penticostală din lume: 2 milioane de credincioşi în Statele Unite şi peste 20 de milioane pe restul globului (potrivit statisticilor publicate de mişcare). decât dacă o persoană din adunare a primit puterea de a le interpreta) etc. că Biserica catolică apostolică cunoscuse şi ea vorbirea în limbi. cu un procent de creştere uluitor. Univ. în Bisericile ortodoxe. Departe de a se despărţi de Biserici. de pildă. Alături de mişcarea penticostală „clasică”. în special în Statele Unite. Gheorghe Istodor sunt „traduse”. pe ogorul unei mişcări de trezire religioasă. Duhul suflă încotro vrea.

cit.463 Fără o doctrină teologică articulată. 246. op. Confessing the Apostolic Faith.cit. uneori iraţionale şi nearticulate lingvistic. redusă la cuvinte incoerente.2. p. 84 466 Gheorghe Petraru. p. care conducea şedinţe de vindecare 462 463 Jean Francois Mayer.şi profeţia sunt caracteristicile esenţiale ale penticostalismului cunoscut în general sub denumirea de “Bisericile lui Dumnezeu apostolice” sau după numirea lor în limba germană “Pfingstbewegung”.31. p. penticostalismul rămâne la dimensiunea unei simple experienţe religioase.1987. De multe ori suspinele. p. Membrii acestei grupări caută un “contact personal cu Duhul prin reînnoirea experienţei Cincizecimii şi prin manifestarea harismelor”. în plan religios una din marile mişcări ale secolului XX pe lângă fundamentalismul islamic. mişcarea charismatică a fost întâmpinată cu mult mai multă rezervă şi n-a produs un curent asemănător celui pe care-l putem observa în Biserica romano-catolică462.cit. 464 “postulatul fundamental al sectelor penticostale” rezidă în faptul că din când în când în decursul istoriei sale “Biserica investighează fenomene analoge celui al Cincizecimii. fără logică.. p. consistentă.de la πεντηκοστα = cincizeci. adică. op. op. p.cit..465 „Având în vedere mediul social al apariţiei şi dezvoltării penticostalismului.1. p. Richard Bergeron. Richard Bergeron. Gheorghe Istodor ţară.. 84 465 Gheorghe Petraru. constituie o expresie concludentă a fundamentalismului prezent. 48-51 Gheorghe Petraru. Disidente penticostale „Gruparea creştină a penticostalilor . Experienţa Botezului cu Duhul Sfânt ale cărui semne icontestabile sunt vorbirea în limbi .cit.. The Journal of the Society for Penticostal Studies. Penticostal Churches and the Ecumenical Movement în „Pnevma”. Pr. Kurt Hutten.Prof. gemetele. op.. op. 247. 247. Univ. 246. strigătele nearticulate sunt modelul spiritual suprem. 9. denumire relaţională a evenimentului Cincizecimii.cit. op.glosolalia. VIII.cit. coborârea Duhului şi manifestarea harismelor”.466 În anii 70 cunoaşte un declin din cauza marelui scandal în jurul lui Marjoe Gortner. p.. p. 303 464 Gheorghe Petraru.. op. acesta este numit ca mişcarea populară creştină a secolului XX”. Dr. 219 . Sectele.

1901-prima vorbire în limbi la Colegiul Biblic Topeka. pastor de culoare. Kansas. Univ.Este singurul penticostal invitat să asiste la o sesiune a Conciliului II Vatican în 1964. Curentul s-a dezmembrat după moartea sa în trei mari grupări doctrinare la rândul lor divizate în nenumărate familii etnice şi rasiale. Princeton University. s-a reeditat experienţa glosolaliei. În anii 60. penticostalii tind să-şi diminueze influenţa emoţională. reprezentată de David Duplesiss 468.. Seymour. Blumhofer. Agnes Ozman. să încerce colaborarea cu structurile ecumenice. J. originea acestei mişcări se află în cercurile sărace. marginalizate. au loc renaşteri penticostale ca de exemplu curentul de vindecare. concretizată 467 E. După al doilea război mondial. mai ales prin Pentecostal Fellowship of North America. care sa declarat ultimul profet al Bisericii iar ucenicii l-au considerat vocea lui Dumnezeu.Branham.Los Angeles a pretins că a experiat pentru prima dată “revărsarea Duhului”. marcate de şomaj. 1989 Press 468 Lider marcant al Mişcării Charismatice penticostale şi zelos ecumenist.p67 220 . Pentru secolul nostru. alcoolism etc.. extinsă apoi şi la ceilalţi cursanţi şi W.. The Assemblies of God:a chapter în the Story of american Pentecostalism. ale societăţii americane. 1906-vorbirea în limbi în Biserica din Los Angeles 1914-desprinderea bisericii Assemblies of God. Parham. „Astfel. În anii 80 un renumit magicin american. care este începutul mişcării penticostale. A aparţinut Bisericii Assemblie of God din anul 1949.Prof. orb şi şchiop care la 9 aprilie 1906 în casa de rugăciuni din Azusa Street . A intermediat dialogul cu catolicii între 1987-1992. Pr. Este primul penticostal care a primit de la Papă medalia Good Merit pentru servicii aduse creştismului . un pastor din Jeffrsouville.467 datorită controversei despre “a doua binecuvântare”(botezul cu Duhul Sfânt). Dr. James Randi a deconspirat mai mulţi vindecători care foloseau trucuri de scenă pentru a da impresia de minune. trei date sunt de importanţă deosebită. Printre întemeietorii penticostalismului sunt Charles F. Gheorghe Istodor apelând la megie. în cartierele populaţiei de culoare. de emigranţi. Indiana. Dictionary.1983. Ultima din multele organizaţii de vindecare este Ordinul Sf Luca doctorul. condus de W. pastor metodist la a cărui şcoală biblică din Topeka-Kansas la 1 ianuarie 1901 prin una dintre cursantele sale.

cit. op. cu postul de radio “Revivaltime”. Alte personaje reprezentative ale penticostalismului sunt David J. Univ. Frank S. Mead enumeră care sunt principalele disidenţe penticostale. p. J. care a descoperit că avea 469 Gheorghe Petraru. Tomlison având centrul în Tenessee.469 Concomitent cu apariţia curentului penticostalist în America. urmat de A. sunt 256 grupări penticostale.cit. În timpul unei vizite la New-York a primit “botezul Duhului” şi reîntors în Europa în 1907 a înfiinţat la Oslo prima comunitate penticostală. profeţii şi minuni”. Pr. Barrat în 1906. Gheorghe Istodor în experienţe diverse precum “vorbirea în limbi.Prof. şi în Europa au loc manifestări de aceeaşi natură.“Oral Roberts University”. cele mai active misionar fiind: The Apostolic Faith Mission of Portland . Penticostalismul a rămas marcat de pecetea americană însă şi chiar în America există mai multe diviziuni penticostale între care cele mai importante sunt cele numite “Adunările lui Dumnezeu” (Assemblies of God) cu centrul în Springfield-Missouri.Crawford. du Plessis (1905-1987) supranumit şi “Mister Pentecost” şi Oral Roberts. În Europa penticostalismul este adus de către norvegianul Thomas B. unde au colegiul “Evangel College” cu editurile “Central Biblic Institute” şi “Gospel Publishing House” ce editează 7 reviste. El spune că astăzi. Dr. în SUA. la Cleveland. p. (din care 23 ale negrilor). ce a pregătit şi pregăteşte mii de misionari pentru America şi întreaga lume. op. 305 221 . 247. în această grupare un rol important l-au avut şi femeile între care s-a remarcat Aimee Semple McPhershon Hutton care a construit celebrul templu penticostal “Angelus”cu 5500 de locuri. O altă grupare penticostală este aceea intitulată “Biserica lui Dumnezeu” (Church of God) al cărei întemeietor a fost pastorul baptist Richard Spurlinş. cel mai influent pastor penticostal în America de astăzi care a creat o organizaţie evanghelizatoare şi de asemenea cel mai mare colegiu penticostal (în 1965) la Tulsa în Oklahoma . înfiinţată în 1906 de o laică metodistă L. Kurt Hutten... elocvent fiind în această privinţă cazul tânărului miner Evan Roberts din Ţara Galilor care a început şi el să predice despre lucrarea harismelor din Biserica primara în timpul său.

Ei consideră că botezul cu Duhul Sfânt aduce vorbirea în limbi. începând o activitate misionară deosebită. Are misiuni în 27 de ţări şi trei institute de educaţie şi o casă de presă God Publishig House International Pentecostal Holiness Church. Oklahoma City-cunoscută sub acest nume din 1975 este o continuare a curentului de sfinţire de la sfârşitul secolului trecut prin “botezul foculfii” şi botezul dragostei arzătoare. Handbook of Denomination în the Unites States. dar în structura lor se regăsesc anumite tendinţe şi elemente comune. Casa de presă este Lifespring Resources Assemblies of God este cea mai activă din punct de vedere misionar dintre bisericile penticostale.Prof. naşterea din Fecioară şi dumnezeirea lui Iisus. inspiraţia divină de infailibilitate textuală a Scripturii. manifestările şi 470 471 Frank S. Dr. Predică revenirea la Biserica primară. întemeiată la sfârşitul secolului trecut de pastorul baptist R. 237-238 Ibidem 222 . Trinity Bible College-Dakota. Au în frunte un episcop şi un comitet general. Gheorghe Istodor darul de a vorbi în chineză. În 1997 avea 2. Punctul central doctrinar este botezul cu Duhul Sfânt. Majoritatea cred în Sfânta Treime.3 milioane în lume. institute de educaţie( Assemblies of God Theological Seminary. Astăzi secta are misiuni în 32 de ţări. dar denumirea actuală o primeşte în 1907. Spurling. p. iniţiat de B. păcatul originar. Şi-a stabilit cartierul la Portland. cea mai puternică fiind cea din Nigeria care dispune de 5.4 milioane de membrii în SUA şi 25. Agenţia de misiune este World Mission Broad (1904)care coordoneză misiuni în peste 72 de ţări. Irwin şi John Fletcher. Gospel Publishing House. mântuirea prin Sângele răscumpărător al lui Hristos. Au unul din cele mai mari case de presă din lume.ooo de misionari 470. Pr. Mead. Biserica Penticostală Multe dintre aceste grupuri au fie un fundament metodist sau baptist şi sunt preocupate în primul rând de perfecţiune. complicate şi foarte repetitive. Valley Forge Christian College-Pennsylvania). Declaraţiile lor de credinţă sunt adesea lungi. Central Bible College-Springfield. Cleveland. Univ. sfinţenie şi experienţa penticostală 471. Church of God. Oregon.

Tiparul organizaţional este congregaţional şi doctrina este în principal premilenială. Pr.257. Variind în dimensiune de la grupuri mici la întâlniri uriaşe. deoarece unele grupuri nu emit niciodată raporturi statistice472. fondat în 1924.de exemplu. cu precădere în Sud.689 de biserici. în care este cea mai mare denominaţie. vindecarea divină şi învierea celor mântuiţi şi nemântuiţi pentru răsplata sau pedeapsa veşnică. fondată în 1932. cu mai mult de două miloane de membri şi majoritatea grupurilor aparţinând Bisericii lui Dumnezeu.846 de membri şi 11. Spălarea picioarelor este adesea observată în legătură cu Cina Cea de Taină. p. Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu este de fapt un grup de biserici şi adunări care s-au unificat la Hot Springs. păstrând doctrinele uzuale ale credinţei într-o Biblie inspirată şi infailibilă. 472 Ibidem. Univ. New York. Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu Al doilea ca mărime dintre grupurile penticostale. biserici penticostale se găsesc în fiecare stat al uniunii. Sfânta Treime. Frăţia Elini Înfiinţat în 1947. Adunările lui Dumnezeu.botezul de foc al Duhului Sfânt-premilenialism şi răsplăţi şi pedepse viitoare. Europa şi America de Sud. Aproximativ 20. Dr. Nu este posibilă o contabilizare exactă a tuturor membrilor. Arkansas în 1914. botezul Duhului Sfânt. cel mai mare grup. de obicei prin scufundare şi Cina Cea de Taină. Două ritualuri se găsesc în majoritatea grupurilor: botezul. acest corp este un rezultat al Frăţiei Preoţeşti Elim orientată pe misionarism. A fost un membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Evangheliştilor (1943).Prof. Mulţi practică vindecarea divină. Vest şi în partea central-vestică. Fondatorii erau foşti pastori de convingere evanghelică care au dorit să se unifice pentru o predicare mai eficientă şi pentru o cruciadă misionară sporită. precum şi al muncii absolvenţilor Institutului Biblic Elim din Lima. Gheorghe Istodor „binecuvântările” lucrării Duhului Sfânt. 239-240 223 . Asia. sanctificare. cu 2. Ele poartă o mare varietate de nume care nu includ întotdeauna cuvântul penticostal.000 de membri se găsesc în 180 de biserici şi misionarii lucrează în Africa.

Adunările Penticostale ale Lumii. achiziţionat în 1951. Numărul total al adepţilor este de 3. 473 474 Ibidem Ibidem. a apărut ca rezultat al unificării Adunărilor Penticostale Internaţionale cu Biserica Penticostală a lui Hristos în 1976. Adunările Independente ale lui Dumnezeu.din Statele Unite. Membrii au un fond suedez şi lucrează îndeaproape cu mişcarea penticostală suedeză. Adunările sunt membre ale Frăţiei Penticostale a Americii de Nord şi Asociaţiei Naţionale a Evangheliştilor473. Ohio. Georgia. Dr.A. Biserica Penticostală a lui Hristos a fost organizată în 1917 de către John Stroup în Flatwoods. 1. Africa şi India.800 de pastori şi evanghelişti şi 12 şcoli Biblice474. împreună cu care desfăşoară un program misionar extins. cu sedii ulterioare în Ashland. Guvernarea urmăreşte tiparul autonom al altor grupuri penticostale.Prof.adică numai Iisus. Biserica Penticostală Internaţională a lui Hristos Biserica Penticostală Internaţională a lui Hristos. Acest grup este cea mai veche organizaţie de tip „unicitate” . aceasta este o asociaţie neafiliată neînregistrată de biserici penticostale. uneori numită Philadelphia. Kentucky şi London. Există 800 de biserici. p. Gheorghe Istodor Sediul central se găseşte în fostul campus al Seminarului Metodist din Genesee. Ohio. având „aproape jumătate de milion de adepţi”. 241-242 224 . Adunările Internaţionale Penticostale au fost fondate oficial în 1921 şi îşi aveau sediul în Atlanta. A fost fondată oficial în 1907. Kentucky. Se spune că biserica lor misionară din Brazilia este cea mai mare biserică protestantă din acea ţară. dar îşi ia locul în mişcarea Penticostal-Apostolică care îşi datează originile „direct în Ziua Pogorârii Sfântului Duh. Pr.U. care continuă să fie instituţia oficială.561 în 76 de biserici din S. Internaţional Un grup al Sfinţeniei. S-au dezvoltat din înfiinţarea Mesagerului Mirelui în 1907. Univ. Inc. cu sediul în London. Există de asemeni 200 de misionari în Filipine.

A. Timp de câţiva ani „a Americii” era o parte a numelui. a fost folosit până la convenţia generală din 22 februarie 1922. a fost organizat un alt grup ca Biserica Penticostală a Sfinţeniei. Adunările Penticostale ale Lumii. în mod semnificativ. tuturor oamenilor. Dr. încât nu păstrează înregistrări ale membrilor printre rândurile rasiale475. Inc. Missouri. vindecarea divină şi a doua venire premilenială a lui Hristos. Ţelul Adunărilor Penticostale ale Lumii. Evanghelia.” Deviza „Numai Iisus” este bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu (Sfânta Scriptură. A rămas astfel. Pr. Biserica Penticostală a Sfinţeniei.U. 475 Ibidem 225 . Colegiul Biblic Heritage a fost fondat în septembrie 1972. în Goldsboro. până în ziua de astăzi. Biserica Penticostală a Tabernaclului. Precum sugerează şi numele. dar s-a renunţat la ea în 1979.Hr. Există 137. Carolina de Nord. sunt atât de devotate caracterului atotcuprinzător. Versiunea Regelui James). şi 241. De la început.313 membri în 1. botezul penticostal al Duhului Sfânt. Internaţional Biserica a fost organizată în 1898 la Anderson. Numele de Adunările Penticostale ale S.U.Prof. este de a răspândi acel mesaj. când a fost schimbat în Biserica Penticostală a lui Dumnezeu. acesta este un grup penticostal care a luat fiinţă în 1959 prin unirea a trei conferinţe Baptiste ale Liberei Voinţe în Carolina de Nord. Doctrina este un amestec de credinţe baptiste şi penticostale. în acelaşi an. acest grup a fost desegregat. a fost organizat în Chicago pe 30 decembrie. Univ. îngroparea şi învierea lui Iisus Hristos. Carolina de Sud. li s-a alăturat în 1915. la vremea aceea era numită Biserica Botezului cu Foc a Sfinţeniei. incluzând renaşterea prin credinţa în Sângele vărsat al lui Hristos. Inc. Liderul este în unele cazuri alb şi în altele negru. de către câteva asociaţii ale Sfinţeniei. Biserica Baptistă Penticostală a Liberei Voinţe. sanctificarea ca o a doua lucrare categorică de iertare (următoare renaşterii).255 membri în câmpuri de misiune străine.A. 1919. Gheorghe Istodor 33 î. care povesteşte despre moartea.582 de biserici în S. Biserica Penticostală a lui Dumnezeu Acest grup cu sediul în Joplin. Inc. Cele două grupuri s-au unit în 1911 şi un al treilea grup.

Biserica Penticostală Unită. Iată câteva grupuri acoperite de Cultul oficial sau în luptă cu aceştia. Încercări de unire a penticostalilor. televizoare şi îmbrăcămintea indecentă476. Pr. Penticostalii „negri” (Gruparea al 13-lea apostol). 1. distracţiile lumeşti. În fruntea comunităţii (din 1843) se află un „patriarh”: din 1988. Apărută în România după 1990. Dr. Univ. Internaţional Această biserică a fost fondată în 1945 prin uniunea Adunărilor Penticostale ale lui lIisus Hristos şi Bisericii Penticostale. tăierea părului femeilor. 6. Creştinii botezaţi cu Duhul Sfânt. conduşi de ungurul Alex. Timiş. Inc. Adepţii maghiari sunt liberali şi independenţi. în două grupuri: a) Creştinii liberali şi b) Misiunea apostolică liberă. Biserica Penticostală Unită. 476 Ibidem.Prof. Ambele grupuri au fost formate de către Penticostalii Unicităţii. conduşi de Ioan Popa şi Ioan Crişan. 243 226 . Biserica Apostolică de Ziua a 7-a (Cluj). Biserica Nouapostolică (Penticostală) Internaţională. Un cod al Sfinţeniei include dezacordul faţă de societăţile secrete. p. 3. şi aici dizidenta îşi spune cuvântul. care s-au retras din Adunările lui Dumnezeu în 1916. 4. are sediul la Constanţa. Florida. Gheorghe Istodor Principalele efective se găsesc în Carolina (de Nord şi de Sud). Ucenicii Domnului Hristos. condusă de Victor Chirilă. Internaţional predică botezul cu apă în numele lui lIisus Hristos şi botezul Duhului Sfânt. În ceea ce priveşte Cultul Penticostal din România. 1. băile mixte. Virginia. patriarh a fost ales Richard Fehr cu sediul la Londra. 2. Biserica (Penticostală) universalilor. 5. Sodoy. jud. Texas şi California. Oklahoma. Fraţii lor penticostali dintre români n-au rămas mai pre jos.

toţi revendicând o legitimă filiaţie abrahamică”479.7) şi Iisus Hristos ce va veni întru slavă la parusie. David. Gheorghe Istodor Acum nu se mai îndoieşte nimeni de ce la Recensământ. sunt astăzi cunoscute opiniei publice. Editura Trinitas. 14. Teudas. 1993. p. Lesfaux Messies. cu 1. 32. Mahdi („Călăuzit de Dumnezeu”) în islam. Univ. Sectologie. Mişcarea mesianismului modern Preliminarii „Deşi ideea mesianică este specifică religiei iudaice şi creştine. Prof. IX. Cu toate acestea. sensului istoriei şi împlinirii acesteia prin şi întru Dumnezeu. Iuda Zelotul despre care dau mărturie chiar scrierile Noului Testament 478. Pr. Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. De altfel o apariţie recentă asupra acestei probleme în istoria religioasă a omenirii. p. Dr. 2000. penticostalii sunt în fruntea cultelor neoprolcstante. Nume precum Moon.1-2) ce va reveni întru glorie la sfârşitul chipului actual al lumii. Ortodoxie şi prozelitism. care s-a revelat deplin în Cuvântul Său (Ioan 3. Iaşi. a profeţit însuşi Mântuitorul Iisus Hristos (Matei 24. Lesfaux Messies.00%477.24). trece în revistă pe secole pe cei care au pretins a fi Mesia sau întruparea divinului începând cu Simon Magul. Chiar astăzi există printre noi mai mulţi indivizi care se consideră a fi Mesia. Francisc-Maytreia. 256 227 . Visarion. p. totuşi istoria creştină cunoaşte mulţi falşi Mesia aşa cum de altfel. Fayard. p. 225 479 Christofe Bourseiller. Totuşi şi alte religii împărtăşesc ideea venirii sau revenirii la sfârşitul timpului a unor trimişi divini: Maytreia în budism. Ortodoxie şi prozelitism. Dr. Petru I. care îi vor urma.Prof. Gheorghe Petraru. Pr. 80-81 Christofe Bourseiller. Sathya Sai Baba. datorită credulităţii unora. p. existând o identitate personală între Iisus Hristos “chip de rob” (Filipeni 2. Paris. Evrei 1. Gheorghe Petraru. fie că aceştia aparţin spaţiului religios occidental creştin sau celui asiatic. 477 478 Diac. Pr. a lui Christoffe Bourseiller.16. falşii Mesia abundă în istorie ceea ce impune un spirit critic şi discernământ spiritual faţă de acest fenomen. încarnări ale divinităţii.

impactul lor este unul major în Occident. Ortodoxie şi prozelitism. p. sistemele de gândire ce nu fac diferenţa între eu . 255-256 228 . Gheorghe Petraru. Ortodoxie şi prozelitism. Editions Paulines. aceasta în virtutea faptului că pentru unii Hristos este un nou mod de gândire. Norman Bloom. Maud Pison. Les coteges des fou de Dieu.întruparea lui Hristos împreună cu partenera sa. Gheorghe Petraru. Roger Quatremere. Dr. Iahweh ben Iahweh -mare maestru al Templului iubirii. Hullon Mitchell Jr. 152. (Hristos din Montfavet) George Baker.non-eu. cu omul”481. Fecioara Măria şi regina Atlantidei. Hristos în noi este eul divin. Un chretien scrute les nouvelles religions. 1990. 256 481 Pr. p. în interiorul creştinismului IX.un Mesia rasist ce duce lupta finală împotriva “diavolilor albi”. împărăţia Cerurilor: a deveni hristic. . Aceasta este mântuirea. egali cu Dumnezeu pe de altă parte. anume acela a conştiinţei cosmice iar venirea lui Hristos nu este nimic altceva decât descoperirea identităţii inteligenţei noastre cu Inteligenţa supremă. Trebuie să facem următoarea observaţie cu privire la includerea în cadrul mesianismului modern a unor personaje ce nu au de a face cu creştinismul în general sau cu mişcările neoprotestante în special. Apostolat des Editions. „Iată deci că la originea acestui fals mesianism stau concepţiile panteiste. Moon 480 Richard Bergeron. p.1. a se pierde în Originea Sa”480. Astfel de situaţii inimaginabile se explică prin ignoranţa religioasă pe de o parte şi prin orgoliul diabolic al unora de a se considera divini. sistemul care confundă periculos alteritatea absolută a divinului cu contingenţa. Pr. Jean Pierre Galliano . Pr. George Roux.Prof. Moon sau Baba aparţin lumii orientale necreştine. Paris. Gheorghe Istodor „Acestor Mesia li se alătură şi alţii din prima jumătate a secolului XX precum Krishnamurti. Univ. cu lumea. totuşi. (Tatăl divin din Harlem) precum şi mai noi. Montreal.

Deşi membrii prefera sa se intituleze Unificatorii. 159 apud Pr.Prof. numărând aproximativ un milion de membri. Paris. a ideologiilor. 257 485 W. Ortodoxie şi prozelitism. ei sunt cunoscuţi în lume şi în media ca „Moonies” – denumire datorată fondatorului mişcării Sun Myung Moon482.487 Coreea a fost una din ţările asiatice în care prozelitismul catolic şi protestant a fost şi este foarte puternic. Des sectes pour les jeunes. p. p. „Cel mai reprezentativ “Mesia” al timpului nostru este Yun Myung Mun care a devenit printr-un “joc de cuvinte anglocoreean”. cu Hak Ja Han “Noua Evă. noului stăpân şi Martor”. trduit d’allemand par Francois Vial. 26 apud Pr. Univ. Secta aspiră la o universitalitate absolută patronată de Moon însuşi. Dr. În duminica Paştilor din 1936 pretinde că a avut o viziune în care i-a apărut Hristos poruncindu-i să stabilească împărăţia cerurilor pe pământ. p. 1980. p. În 1960 Moon s-a căsătorit. a fost fondata în Korea în 1954. p. 257 486 Ibidem. 159 apud Pr. Gheorghe Petraru. Les sectes. “Iisus şi toate lucrurile spirituale se şterg în faţa. a cercetărilor ştiinţifice mondiale. născut în Coreea la 6 ianuarie 1920 din părinţi convertiţi la presbiterianism 483. Ortodoxie şi prozelitism. America's Alternative Religious. Gheorghe Petraru. datorită morţii pe cruce nu le-a putut împlini. Gheorghe Petraru. Ortodoxie şi prozelitism. În 1954 întemeiază “Asociaţia pentru Unificarea creştinismului Mondial pentru a pune capăt suferinţelor lui Dumnezeu şi ale umanităţii”484. 482 483 Timothy Miller. p. 1995. p. Pr. etat d’urgence. a culturii mondiale. Gheorghe Petraru. Albin Michel. Mame. Ortodoxie şi prozelitism. 256 484 Ibidem apud Pr. Gheorghe Petraru. Gheorghe Istodor Biserica Unificării sau. să o denumim complet Asociaţia Duhului Sfânt pentru Unificarea Creştinismului Mondial. p. 257 487 Roger Ikor. a patra oară. Ortodoxie şi prozelitism. p. Les sectes. 223 Roger Ikor. 27 apud Pr. 486 Moon. p. Mama Universului” întemeind “familia” iar “nunţile Mielului” au dus la naşterea a 13 copii”.485 El este al doilea Mesia care va îndeplini toate făgăduinţele lui Dumnezeu pe care Iisus Hristos în timpul Său. Haack. 257 229 . În Seul se află cea mai mare biserică penticostală din lume. „De fapt secta în programul său doreşte nu doar unificarea creştinismului ci a tuturor religiilor. Sun Myung Moon.

cunoscută oficial ca “Asociaţia Sfântului Duh pentru Unificarea Creştinismului Mondial”488. (2) obiceiul de a desfăşura afaceri.com/2008/02/02/biserica-unificarii-a-lui-sunmyung-moon-sectanti-sau-spioni/ site citat la 27. şi (4) răstălmăcirea Scripturilor pentru a-i convinge pe cei din afara mişcării respective că orientarea religioasa orientală a cultului eretic în cauză este compatibilă cu creştinismul biblic şi că de fapt este împlinirea lui.2009 230 . mai ales în vederea recrutării. această presiune psihologică este prezentă în toate cultele eretice.wordpress. Univ. care încuraja vedeniile şi alte practici atribuite Duhului Sfânt. întemeiată şi condusă de reverendul de origine. După cum am observat în capitolele de început ale prezentei cărţi. reprezintă un nou gen de influenţă cultică. asupra membrilor de a se conforma şi a rămâne loiali grupului cu orice preţ. Caracteristicile distinctive ale acestui gen de cult eretic sunt: (1) o atracţie specială pentru tinerii educaţi din păturile de mijloc ale societăţii. în perioada de sărăcie şi instabilitate politică şi economică de după Războiul Coreei (1950-1953). coreeană Sun Myung Moon. (3) occidentalizarea unor idei religioase orientale. În 1936. În 1954. Grupări de genul Bisericii Unificării sunt în plus caracterizate prin ceea ce pare a fi o presiune psihologică evidentă. Dr. Gheorghe Istodor Sun Myung Moon s-a născut în 1920 într-o provincie din actuala Coree de Nord. După terminarea liceului din Seul. Între 1948 şi 1950 a fost întemniţat de către comuniştii nord-coreeni. Moon a plecat să studieze la o universitate din Japonia. însă nu le-a făcut publice până în 1946. familia lui s-a convertit la o formă penticostală de prezbiterianism.04. Moon înfiinţează Biserica Unificării. S-ar putea ca acest fapt să fie mai 488 http://bisericasecreta.Prof. la vârsta de 16 ani. Pr. Nu a absolvit facultatea iar după înfrângerea Japoniei în al doilea război mondial el s-a întors în Coreea. generalizată şi constrângătoare. populară în America zilelor noastre. Walter Martin vorbeşte şi el despre această sectă: „Biserica Unificării. Când el avea 10 ani. sub felurite pseudonime sau în mod anonim. Moon a pretins că a avut o vedenie în care Iisus Hristos însuşi l-a anunţat că a fost ales de Dumnezeu pentru a duce la capăt restaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Ulterior el a pretins că a primit şi alte revelaţii.

conducătorii pe ţări ai mişcării sunt “Părintele ţării” respective şi au rolul de a racola noi membri în “familia” lui Moon “smulgând pe oameni de sub puterea Satanei”. 4 apud Walter Martin. În anul 1945. „Moon este “Părintele”.. Totuşi. Există dovezi că tânărul Moon s-a ocupat printre altele de practici spiritiste şi el relatează că la vârsta de 16 ani a fost vizitat de însuşi Iisus Hristos într-o viziune. Univ. el a devenit cuceritorul absolut al cerului şi al pământului. ca de altfel şi practicile şi învăţăturile lui doctrinare unice. Satan i s-a predat cu totul în acea zi. Dr. Gheorghe Istodor evident în cazul grupărilor recent ajunse în America şi ai căror convertiţi sunt în marea lor majoritate tineri ale căror familii au fost expuse în mică măsură sau deloc grupării respective”489. Yong Myung Moon (Dragonul Strălucitor Lună) s-a născut în provincia Pyungan Buk-do a Coreii de Nord din zilele noastre. deoarece el se înălţase la poziţia de fiu adevărat al lui Dumnezeu. poziţia unică de conducere şi autoritate spirituală a lui Moon. În momentul acela. În această viziune Iisus Hristos ar fi declarat că lumea avea să fie transformată prin Moon. Moon a primit revelaţia care a iniţiat Biserica Unificării. p. p. Message Io the World Unification Family. 427-428 491 Sun Myung Moon.C. The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity. În acea zi a victoriei întreaga lume spirituală s-a plecat adânc înaintea lui. Mijlocul de subjugare al lui Satan a devenit atunci disponibil pentru întreaga omenire491. În cadrul acestei ceremonii vizionare. dar de-acuma era în stare să îl acuze pe Satan înaintea lui Dumnezeu. p. deoarece el nu numai că s-a eliberat pe sine pe de-a-ntregul de acuzările lui Satan. 428 231 . Înpărăţia cultelor eretice. la data de 6 ianuarie 1920.Prof. par a nu fi fost formulate până prin anii 1940490. Prozelitismul sectei este intens având în vedere că fiecare convertit trebuie să aducă la “familie” un nou membru pe lună. adevărul lui Dumnezeu a fost pecetluit în mâinile lui [ale lui Moon]. Moon a fost declarat drept cel prin intermediul căruia avea să fie mântuită lumea: După nouă ani de căutare şi încordare. p. 427 Walter Martin. doi 489 490 Walter Martin. Înpărăţia cultelor eretice. Pr. Washington D. Înpărăţia cultelor eretice. 1964.

p.. Despre sine Moon spune că: Dumnezeu trăieşte în mine şi eu sunt întruparea Sa.. p. supremi ai familiei sunt Moon şi soţia sa. cit. după învingerea răului. op. no Sanction? Reverend Sun Myng Moon and the Vnification Church. Gheorghe Petraru. 1984 apud Pr. p. 257 495 Ibidem. Gheorghe Petraru. p. 89 apud Pr. Ortodoxie şi prozelitism. 28 apud Pr. 492 Părinţii adevăraţi.”495 „De fapt secta s-a remarcat ca o “cruciadă anticomunistă”. cit. p. cf. combinându-şi propriile revelaţii spiritiste cu 492 W. În următorii trei ani. un scop important al sectei fiind şi (acela al unificării Coreei. Chicago. Ortodoxie şi prozelitism. p. 257 494 Constantin Cuciuc. Gorbaciov în 1990 la Moscova. iar adepţii lui pretind că aceasta a fost o persecuţie datorită credinţei lui. To Bigotry. Ortodoxie şi prozelitism.493 „În realitate secta este o “mişcare esenţial politică cu faţadă religioasă”494 implicată în numeroase acţiuni financiare ilicite ceea ce a dus la scandaluri multiple şi la arestarea de 6 ori a liderului Moon. în Coreea de Sud. Univ. Gheorghe Istodor în luna următoare şi din ce în ce mai mulţi.92 apud Pr. cit. semnificativă fiind şi întâlnirea dintre Moon şi ex-preşedintele sovietic . ţara cea mai religioasă din lume în viziunea liderului sectei. Moon a fost eliberat din închisoarea comunistă şi s-a mutat la Pusan. Gheorghe Petraru. p. Haack. ca simbol al autorităţii lui spirituale. Acolo el şi-a continuat slujba unică de predicare. 257 496 Constantin Cuciuc. el şi-a schimbat numele în Sun Myung Moon („Strălucitorul Soare şi strălucitoarea Lună”). p. op. Ortodoxie şi prozelitism. Gheorghe Petraru. 257 493 Ibidem. op. Moon a fost întemniţat de două ori de autorităţile comuniste. ce se pretind a fi oficiale. Dr. Ortodoxie şi prozelitism. care indică faptul că problemele lui cu liderii comunişti au fost din cauza preocupărilor lui capitaliste şi/sau bigamiei lui.496 În anul 1946. loc unde Dumnezeu şi Satana se vor confrunta decisiv pentru instituirea.Prof. p. Mose Durst. Lumea întreagă este în mâinile mele şi eu vreau să ridic şi să supun lumea”. a împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ”. Criticii însă citează nişte documente. Pr. Gheorghe Petraru. M. 33 apud Pr. 258 232 .

lucrarea Divine Principie. 498 497 James Bjornstad. Aşadar. Moon a fost arestat de oficialităţile Coreii de Sud şi acuzat de evaziune fiscală şi promiscuitate sexuală. dar conţine toate învăţăturile lui Moon către adepţii săi. raporturile sexuale ale femeii cu bărbatul desăvârşit. Acest fapt valabil pentru toate cultele eretice. Autorul creştin James Bjornstad a relatat comentariile unui fost adept al lui Moon: Unul din cei care multă vreme l-au urmat pe reverendul Moon a adăugat nişte informaţii interesante cu privire la acesta. mărturii ale unor foşti membri care la vremea aceea făceau parte din biserică dau credit acuzaţiei că o practică de început a nou-înfiinţatei biserici le cerea membrelor ei să fie „purificate” prin raporturi sexuale cu reverendul Moon. în anul 1954. Pr. 428-429 233 . este cât se poate de logic ca reversul. la fel bărbatul va dobândi caracteristicile desăvârşite prin intermediul raporturilor sexuale cu femeia. Ea a fost. De vreme ce păcatul originar a venit prin intermediul raporturilor sexuale pe care femeia [Eva] le-ar fi avut cu Lucifer. Înpărăţia cultelor eretice. 1976. p. p. MN. Noua biserică a fost denumită Asociaţia Duhului Sfânt pentru Unificarea Creştinismului Mondial şi încă de la începutul ei ea a determinat o serie de controverse. The Moon îs Not the Sun. a fost publicată în anul 1957. Dr. raporturi prin care ea putea dobândi caracteristicile lui desăvârşite. scrisă de un membru al bisericii. 31 apud Walter Martin.Prof. după cum Adam a dobândit caracteristicile rele ale lui Satan de la Eva prin intermediul raporturilor sexuale. se aplică şi membrilor Bisericii Unificării care nu pot înţelege Biblia aşa cum este în realitate. raporturi prin care ea a dobândit caracteristicile lui rele. Înpărăţia cultelor eretice. Ea trebuie să le fie explicată de către organizaţie şi de „profetul” lui Dumnezeu pentru vremea noastră: rev. de fapt. p. El a spus: „Este cu totul posibil ca acele ritualuri sexuale să fi constituit o parte din biserica primară din Coreea. Mooniştii înţeleg şi interpretează Biblia prin intermediul ultimei versiuni a lucrării Divine Principie. Univ.”497 „Biblia” Bisericii Unificării. În anul 1955. Gheorghe Istodor mai familiara terminologie creştină şi şi-a întemeiat biserica la Seul. 429 498 Walter Martin. să lichideze păcatul originar. Deşi ulterior acuzaţiile au fost înlăturate. Sun Myung Moon. Bethany House.

o citire atenta a istoriei din vremea lui Iisus demonstrează ca Domnul celui de-al doilea Advent s-a născut în Korea intre 1917-1930. 224 W. dar a fost ucis înainte să se căsătorească şi să pună bazele familiei ideale centrata pe Dumnezeu. Conform teologiei Unificarii. p. p. cu utilizarea din abundenţă a numerelor şi datelor semnificative. America's Alternative Religious. fie prin ideologie” ceea ce dovedeşte 499 500 Timothy Miller. prin căsătoria cu actuala soţie în 1960. cit. Pr. Iisus a fost menit să îndeplinească aceasta misiune. p. acum 4. Unificatorii cred că Moon este Mesia şi datorită acestui lucru.000 de ani Avraam a fost ales ca fiu al făgăduinţei. 500 De aceea persoana lui Hristos este minimalizată şi în mod straniu în doctrină se accentuează şi se vorbeşte mai mult despre Satan. reprezentată de Biserica Unificării. Creaţia omului a avut loc acum 6. el a pus bazele instituirii Regatului Cerului pe pământ.. ca o consecinţă el a fost capabil sa ofere lumii numai salvarea spirituala. care “va reunifica comunismul şi socialismul fie prin arme. este diseminată în rândul membrilor sub forma unor transcrieri ale discursurilor lui Moon. elaborarea teologiei. Sa afirmat frecvent ca Moon a primit mult mai multe revelaţii care trebuie să fie eliberate499. p. Bătălia finală dintre Dumnezeu şi Satan fusese revelată ca având loc între „divinitate”. Gheorghe Istodor Principiul Divin interpreteaza istoria ca o serie de incercari cheie pentru restaurarea planului original a lui Dumnezeu. aceasta este cuprinsă în lucrarea “Principiile divine” o carte care aşa cum susţin membrii mişcării împlineşte şi depăşeşte Noul Testament aşa cum acesta a împlinit şi a depăşit Vechiul Testament.Prof. Ortodoxie şi prozelitism. Univ. 36 apud Pr.000 de ani a fost Iisus Hristos iar astăzi Regele-Mesia este Moon. Istoria este împărţită în perioade de 2. Haack. Gheorghe Petraru.000 de ani. şi comunismul ateu. Ortodoxie şi prozelitism. Noul Israel va învinge puterea răului. În plus. 258 501 Ibidem. centrată în principal pe Moon şi familia lui. acum 2. 258 234 . „În ceea ce priveşte doctrina sectei.000 de ani. Dr. 43 apud Pr. op. Gheorghe Petraru.501 Un loc important în doctrina sectei îl ocupă al treilea război mondial. universul acestuia fiind identificat cu tot ceea ce nu aparţine sectei. p. care prin Coreea.

Secta promovează obedienţa absolută faţă de Moon. extract de ginseng şi vase de porţelan. p. rudele fiind considerate “neiluminate”.Prof. 38 apud Pr. Din cauza actelor de evaziune fiscală. Gheorghe Istodor incompatibilitatea dintre sectă şi religie în general şi creştinism în special axat pe valorile morale şi spirituale”502. Pr. Moon desfăşoară o intensă activitate mascată prin intermediul unor organisme internaţionale create de el. cum ar fi cele legate de alimentaţie sau de petrecerea timpului liber. Membrii trebuie să se supună directivelor venite de sus până în cele mai mărunte detalii ale vieţii personale. Academia profesorilor pentru pacea mondială (PWPA). el a primit interdicţie de intrare în unele tări. Moon conduce actualmente un imperiu financiar clădit cu banii şi forta de muncă a membrilor. după modelul lui Adam şi Eva înainte de cădere. membrii sunt determinaţi să rupă legăturile cu familia. pozând în anti-comunist înfocat. Dr. Ocazional apar în mass-media relatări despre cununii în masă efectuate de “reverendul” Moon pe stadioane. pe care le-a ajutat cu contribuţii financiare. a început să câştige aliaţi printre grupurile politice conservatoare din SUA. Univ. care aparent nu au nimic de-a face cu religia. o parte dintre ei înfiaţi. Ortodoxie şi prozelitism. De regula. 258 235 . perioadă în care grupuri de părinţi şi foşti membri ai sectei l-au acuzat în mass-media de tehnici de spălare a creierului pentru recrutarea de membri. unde produce arme pentru guvernul coreean. Cei doi au mai mulţi copii. Congresul mondial al mijloacelor de informare în masă (WMC). p. în cadrul unor ceremonii fastuoase în care el “cunună” simultan sute de cupluri. Moon. El deţine companii în Coreea de Sud şi în Japonia. Moon şi soţia lui afirmă că ei formează familia ideală pe pământ. Gheorghe Petraru. Fundaţia 502 Ibidem. E interesant că lui Moon i-au trebuit ceva încercări în realizarea familiei perfecte. În 1982 a avut de executat în SUA o condamnare de 18 luni de închisoare pentru evaziune fiscală. Activităţile lui politice i-au câştigat un respect de care nu s-a bucurat niciodată în anii 1970. ca de exemplu: Congresul internaţional pentru unitatea oamenilor de ştiinţă (ICUS). actuala lui soţie fiind a patra Eva din viaţa lui! Începând din anii 1980.

odaiadesus. Această sectă ne poate da măsura rătăcirilor. iubire.04. care au adus la mişcare cel puţin trei membri şi o anumită sumă de bani sunt binecuvântaţi de Moon însuşi pentru a convieţui împreună. Această ceremonie are loc pe stadioane.2009 Constantin Cuciuc. hrana.Prof.. Există un rit al “sării sacre” cu care se sfinţeşte casa. În fiecare duminică membrii sectei se adună la un mic altar pentru serviciul religios. a blasfemiilor care se aduc lui Dumnezeu de oameni ce pretind a fi creştini şi încearcă să “creştineze” şi pe alţii. Specifice sectei sunt acele căsătorii în grupuri imense când bărbaţi şi femei. Univ. 91 apud Pr. deosebită pentru cei racolaţi la sectă. „Cultul sectei se caracterizează prin adorarea “părinţilor adevăraţi” respectiv Moon şi soţia sa. Numărul acestor organizaţii ar depăşi cifra de 100. maşina iar posedarea “ţărânii sacre” din Coreea este iarăşi o binecuvântare. Tineri cu viziuni idealiste sau romantice dar fără discernământ care se încred orbeşte în “Părinţii Adevăraţi” ajung să-i respingă pe cei din a căror dragoste s-au născut alegând să trăiască în “matrix”-ul moonist . Dr. hainele.ro/moon.o lume bizară a înşelăciunilor şi iluziilor diavoleşti în care guvernează dinastia pretinsului mesia şi în care aceşti tineri amăgiţi sunt foarte mulţumiţi să cerşească. Gheorghe Istodor internaţională pentru ajutor şi prietenie (IRFF). 258 236 . cit. Unii dintre ei. Activităţile sunt disimulate.html site citat la 27. Pr. fanatizaţi prin tehnicile de manipulare ale sectarilor moonisti. indiferent dacă există între soţi şi soţie afinităţi. Ca să vă daţi seama de proporţiile manipulării la care 503 504 http://www. op. să postească. Ortodoxie şi prozelitism. membri ai sectei de cel puţin trei ani. O astfel de “binecuvântare” în 1995 au primit 360. iar secta reuşeşte să aducă la congresele lor chiar teologi ortodocşi. p.“în numele Părinţilor Adevăraţi”503. în definitiv. p.000 de perechi din 160 de naţiuni”504. şi-au încheiat activitatea “istorică a omenirii pentru acceptarea lui Moon ca al doilea Iisus Hristos la spitalele de psihiatrie. Gheorghe Petraru. să iubească şi. să trăiască . Nu e de mirare că nu demult “teologi” ai Bisericii Unificării au conferenţiat în două rânduri şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

înregistrată mai recent. se ascunde şi acţionează în Republica Moldova. „De fapt aceşti oameni sunt manevraţi subtil de Moon pentru a fi o mână de lucru ieftină în concernele lui transnaţionale.04. Eu promit păstrarea unui devotament veşnic şi absolut soţului. 505 http://www. Univ. pentru a contribui la realizarea erei Testamentului încheiat şi a construi Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ slujind reverendului Sun Myung Moon şi dnei Hak Ja Han Moon ca unor Părinţi Adevăraţi ai omenirii.chiar dacă au copii . Asociaţia Internaţională pentru Educaţie. Eu voi lua parte la ceremonia de trei zile doar după ce voi obţine o permisiune speciala şi voi îndeplini misiunea încredinţată” Biserica moonistă. preşedinte Sabina Gorceac. cu sediul pe strada Varnav 13.com/biserica-unificarii. sau sunt trimişi la orfelinate pentru ca în anumite condiţii mai dure să-şi fortifice caracterul prin privare de hrană. Dr. Moldova.aceştia fiind lăsaţi altor membri ai sectei. iar cuplurile sunt separate .html site citat la 27. tot ea fiind şefa Directiei pentru Educaţie şi Promovarea Cadrelor din cadrul Ministerului Educaţiei. preşedinte Valeriu Bujac.razboiulnevazut. lider Valerian Grau şi ultima. restricţii la somn. Gheorghe Istodor sunt supuşi aceşti tineri vă propunem să citiţi următorul document – textul jurământului candidaţilor la „cununia” moonista: „Eu înaintez cererea de cununie. Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în lume din R. preşedinte Ludmila Bolboceanu. luarea banilor sau a bunurilor personale. Pr.Prof. preşedinte Mihai Calestru. Tinerii sunt îndoctrinaţi prin procedee de spălare a creierului. “Serviciul pentru Pace”. Eu promit să nu divorţez niciodată. Federaţia Femeilor pentru Pace în Lume. respectarea fidelităţii conjugale şi a unei atitudini sfinte faţă de sexualitate. interzisă de ceva vreme în Franţa pe motiv ca cei racolaţi erau impuşi de lideri să-şi doneze averea adunării. Eu accept căsătoria internaţională şi alegerea cuplurilor în baza fotografiilor. sub acoperirea a cinci asociaţii obşteşti: Organizaţia Tineretului Studenţesc “CARP”. Prin intermediul acestor organizaţii misionarii moonişti pătrund în Republica Moldova şi promovează interesele sectei.2009 237 . iar prin conturile organizaţiilor respective banii moonistilor sunt transferaţi sub formă de donaţii ajungând la liderii Chişinăueni ai sectei505.

Moon se consideră al doilea Mesia sau al treilea Adam. cit. etat d’urgence. Prin naşterea lui şi mai ales prin constituirea „Familiei Părinţilor Adevăraţi”. op. în Epoca de Aur. Ortodoxie şi prozelitism. care va duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu de Unificare a omenirii. Moon ajungând proprietarul unor mari întreprinderi. care aparent nu au nimic de-a face nici cu Biserica nici cu credinţa. de rasă. Ortodoxie şi prozelitism. “Biserica Unificării” sau “Asociaţia Sfântului Duh pentru Unificarea Creştinismului Mondial” a fost înfiinţată de coreeanul Sun Myung Moon şi câtiva prieteni de-ai lui . “Domnul” şi “mesia” acestei epoci este Moon. sociale. ea trebuie întregită cu cartea lui Moon. Univ. Gheorghe Istodor renunţarea la relaţiile conjugale. În cuvântările sale exaltate din acea perioadă Moon declara că a avut o vedenie. pe care acesta a format-o la 40 de ani căsătorindu-se cu fiica de doar 16 ani a unei slujitoarea din casa lui..ofiţeri din securitatea coreeana – care au folosit organizaţia în scopuri politice. spre “o depăşire a diviziunilor politice. prin intermediul unor organisme internaţionale create de el. Secta promovează cultul lui Moon. Aceste situaţii inumane duc de fapt la depresii. Gheorghe Petraru. desfăşoară o activitate mascată. Gheorghe Petraru. aşa cum îl numesc şi pe Dumnezeu. normal. 162 apud Pr. p. Potrivit sectologului rus Al. în care Dumnezeu i-a incredinţat misiunea de a continua lucrarea Mântuitorului Hristos pe care Acesta n-a putut-o îndeplini pentru că a fost răstignit. a regenerării neamului omenesc. „Prin acestea de fapt se urmăreşte “eliberarea” individului de mediul său de viaţă tradiţional. Moonistii spun că Biblia nu este completă. an în care Moon a început o campanie spectaculoasa de prozelitism în SUA. Les sectes. 259 507 W. 259 238 . Haack. “Principiile divine”. eclesiale. 506 Roger Ikor. numindu-l “părinte”. etc. p. el afirma că s-a intrat în Noua Era.Prof. Biserica Unificarii a devenit foarte populară după 1971. Dr. p. la maladii psihice şi mentale”506. 28 apud Pr. Dvorchin. Pr. naţionale.Se creează însă un universalism al terorii psihice şi de grup patronat de indivizi perverşi ce manipulează categorii de oameni labili psihic şi marginalizaţi social”507. p.

că Moon ar fi transferat în contul personal al lui George Bush două milioane de dolari onorariu pentru câteva cuvântări rostite la întruniri mooniste. 239 . Influenţa puternică a lui Moon se bazează în exclusivitate pe bani. Şcoala de Arte „A.jurnalistul italian Maurizio Evaristo şi ucraineanul Ivan Bugrii .au început să „predice” în Republica Moldova din 1993 organizând seminare pentru studenţii de la Universitatea de Stat din Moldova şi pentru liceenii de la „Dante Alighieri”. în sfirsit. le prezentau filme artistice interesante şi. 1999. Primii misionari moonişti . El a pătruns în spaţiul ex-sovietic prin intermediul lui Mihail Gorbaciov. Treptat ei şi-au făcut relaţii în Ministerul Învăţământului şi. gimnaziul „Ştefan cel Mare”. mai târziu au reuşit să se întâlnească chiar cu Preşedintele Republicii. seminare care se desfăşurau în centre de agrement din Ucraina. le propuneau să participe la „seminare mai aprofundate de studiere a Principiilor Divine”. soţia lui Sun Myung Moon. la Chişinău “Noua Eva”. Moonismul s-a infiltrat în sistemul de învăţământ. Mass media americană menţiona într-un timp. printre care şefi şi şefi-adjunţi din cadrul Direcţiilor judeţene de învăţământ şi directori de şcoli şi licee din republică. pentru greşelile comise faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Dr. a ţinut predici în Palatul Republicii despre principiile morale la circa 600 oameni.Prof. Gheorghe Istodor În site-urile sectei. Moonistii cântau la chitară pentru invitaţii lor. Activitatea misionarilor moonisti a luat amploare şi ei au început să desfăşoare seminare la liceul „Gheorghe Asachi”. Universitatea tehnică. iar Satana. Pr. Moon repeta obsedant că l-a cununat pe Iisus Hristos cu o coreancă. Stircea”. Publicaţia „JURNAL de Chişinău” a scris că în 1999 şi 2000. Presa moscovită a scris că. minciuna şi dictatura. şi-a cerut iertare de la dânsul personal. Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”. pentru această favoare Moon ar fi plătit sume serioase în fondul lui Gorbaciov. În 1997. Casa Armatei. Univ. 2000 şi 2001 moonistii au retrasmis la Chişinău ceremonia Festivalului Mondial al Culturii şi Sportului în cadrul căreia au fost „binecuvântaţi” adică „cununaţi” şi tineri moldoveni. Mircea Snegur. Universitatea Agrară.

com/archive/moon. „Principiul nu tăgăduieşte credinţa susţinută de mulţi creştini că Iisus este Dumnezeu.Prof. inclusiv în municipiul Chişinău.. Noi numim pozitivitatea şi negativitatea lui Dumnezeu «masculinitate» şi respectiv «feminitate». directori de scoli şi cadre didactice. după datele oficiale. Apoi.”“ „Dumnezeu fie că a proiectat întreaga Lui valoare de Sine în obiectul Lui. iar Dumnezeu este forma invizibilă a omului.html site citat la 27. Înpărăţia cultelor eretice. New Hope. 5 apud Walter Martin. fie că nu a creat absolut nimic.04. Gheorghe Istodor Seminarul i-a costat pe organizatori. p. Walter Martin adaugă că Teologia Bisericii Unificării este contrară Bibliei. „Pozitivitatea esenţială a lui Dumnezeu şi negativitatea Lui esenţială sunt atributele caracterului Său esenţial şi a formei Sale esenţiale. Pr.. Înpărăţia cultelor eretice. pe parcursul anului 2001. colorate însă cu mereu-prezentul accent psiho-sexual al lui Moon510. HSA-UWC. D. invitaţii de onoare fiind cazaţi în hotelul “Codru” (costul unei camere – 49 de dolari).”509 În teologia Bisericii Unificării cu privire la Dumnezeu există urme ale mormonismului şi ale spiritismului. Astfel omul este forma vizibilă a lui Dumnezeu. Washington. Dumnezeu.. 1974. p. actualmente ambasador extraordinar al Republicii Moldova în Belarus.” 508 509 http://www. Univ. care a pus semnătura sa pe documentele în cauză508. 433 510 Walter Martin. de vreme ce un (orice) om perfecţionat este un singur trup cu Dumnezeu. p. 433 240 . Dr. într-o lămurire oferită Ministerului Justiţiei declara că organizarea seminarelor judeţene a fost posibilă graţie acordului direct al ex-ministrului Învăţământului.2009 Sun Myung Moon. în majoritatea judeţelor Republicii Moldova.C.. Iisus Hristos.. circa 150 mii de lei. Participanţii nici nu bănuiau că involuntar au căzut victime ale unor aşi în spălarea creierului. preşedintele Federaţiei Familiilor pentru Unificare şi Pace în Lume. Ilie Vancea. Asociaţia Internaţională pentru Educaţie a desfăşurat seminare pentru şefi de Direcţii.consortiumnews. Omul este Dumnezeu încarnat. Dumnezeu şi omul sunt una. Subiectul şi obiectul sunt una în esenţă. Sabina Gorceac.

Prof. şi în lumina arătării Lui înaintea ucenicilor Săi.. Pr.”511 Teologia Bisericii Unificării tăgăduieşte. „Trebuie să ne dăm seama că prin răstignirea pe cruce. The Way ofthe World. şi nu era nici un început al creştinismului. Mântuirea. aşa după cum este ea consemnată în capitolul 20 din Ioan. de asemenea. nici familie. p. nu mai era nimic . Nu era nici o răscumpărare. teologia Bisericii Unificării se năruieşte. Moon reuşeşte să amăgească mii de tineri impunându-i să cerşească şi să lucreze pentru el. cu excepţia faptului că el a fost fără păcatul originar. Dr. Dumnezeu şi Iisus au pierdut totul. p.nimic . el a primit interdicţie de intrare în unele ţări.. Înpărăţia cultelor eretice. Din cauza actelor de evaziune fiscală. p.în momentul răstignirii. unde Şi-a oferit trupul spre a fi examinat ca dovadă tangibilă a învierii (Luca 24:36-39). În 1982 a avut de executat în SUA o condamnare de 18 luni de închisoare pentru evaziune fiscală. Pasaje ca Ioan 2:19-22 şi Ioan 20:28 pot fi folosite cât se poate de eficient pentru a le dovedi „mooniştilor” natura grosolană a erorii domnului Moon în acest punct crucial al doctrinei creştine. unde produce arme pentru guvernul coreean. Astfel că acolo. Prezentam mai jos un fragment din capitolul „Ispăşirea prin donaţii băneşti şi restaurarea a trei copii” a discursului lui Moon „Restaurarea şi Binecuvântarea”: 511 512 Ibidem. Univ. Washington.” în lumina discuţiei pe care Domnul nostru a avut-o cu Toma. extract de ginseng şi vase de porţelan.. 434 241 . Îi ameţeşte cu invenţii şi povesti religioase pe care cu greu le-ar crede copiii. nici credinţă iudaică. 434 Sun Myung Moon. .nici naţiune a lui Israel. El deţine companii în Coreea de Sud şi în Japonia. nici ucenici. nu era nici o mântuire. absolut nimic. şi învierea în trup a lui Iisus Hristos dintre cei morţi şi afirmă că El a fost înviat ca duh.”512 Moon conduce actualmente un imperiu financiar cladit cu banii şi forţa de munca a membrilor. HSA-UWC. 13 apud Walter Martin.C. nici creştinism. D. pe cruce. nu a fost dată mântuirea. 1973. Gheorghe Istodor „Trebuie să înţelegem că aceasta (Ioan 8:58) mai semnifică şi faptul că Iisus nu a fost Dumnezeu însuşi. Pe pământ Iisus a fost un om la fel ca şi noi.

Gheorghe Istodor „Iisus a venit ca Părintele Adevărat. Suma donaţiei fiind exprimată prin numărul 3. În consecinţă toţi oamenii.172 de dolari SUA). În acest moment Satana a triumfat asupra întregii lumi. Pentru 30 de arginţi un om l-a izgonit pe părintele Adevărat de pe pământ şi a stricat cu totul providenţa Dumnezeiască de 1000 de ani. Vreo 15 ani în urma Moon făcea cunoştinţă personal cu candidaţii la „blasing” – intră într-o încăpere plină cu tineri şi conducându-se de „directive şi indicaţii de sus” cupla perechi care mai târziu deveneau soţ şi soţie. ca urmaşi ai trădatorilor. (Moon se referă la el şi la soţia lui. Fapta lui simbolizează trădarea întregii omeniri. În Coreea aceasta înseamnă că noi trebuie să facem donaţii anuale de 3000 won (aproximativ 2543 dolari SUA potrivit cursului din mai 2004) timp de 4 ani (adică în total 10. Nordul şi Sudul.Prof. Perioada de 4 ani simbolizează Estul şi Vestul. Şi bărbaţi şi femei depun cereri pentru blesing. sau ca Tatăl Adevărat. Pentru a ne ispăşi. Fiecare completează anchete la care anexează doua fotografii 8×10 cm sau 20×25cm şi trimite dosarul Reverendului Moon. Lucrând ca să obţineţi această sumă. Şi noi trebuie să contribuim pentru a ispăşi „vânzarea” Părinţilor Adevăraţi. i-au trădat pe părinţii Adevăraţi. Univ.contribuţii pentru căsătorie În decursul ultimilor ani mooniştii au desfăşurat la Chişinău mai multe „Blasing”-uri – ceremonii de cununie prin care. Pr. Acesta fiind „inspirat” de Dumnezeu alege şi formează perechi ideale. Dar dupa câteva „dereglări” ale „mecanismului divin” (întâmplător a căsătorit fraţi cu surorile lor de sânge) Moon a trecut la sistemul de anchete: în aceste documente sunt indicate toate 242 . trebuie să vă gândiţi la voia lui Dumnezeu mai mult decât la propria viaţă. Dr. simbolizează preţul pentru vânzarea trădătoare a Părintelui Adevărat. Hak Ja Han care s-au autoproclamat Părinţi Adevăraţi ai întregii omeniri).” 620 dolari . după cum afirmă Moon. omul se altoieşte la „arborele părintelui adevărat”. De fapt. „blasing”-ul e doar o doar o metodă vicleană de câştigat bani. dar Iuda l-a vândut. Aceşti bani trebuie să fie câştigaţi cu lacrimi şi sudoare. noi trebuie să aducem lui Dumnezeu donaţii băneşti anuale timp de 4 ani.

Acum unui candidat îi este suficient să plătească „comitetului de binecuvântare” 10 dolari contribuţie pentru „ispăşirea păcatelor” şi 300 dolari – pentru ceremonia propriu zisă a „blasing”-ului. Gheorghe Istodor datele pretendenţilor şi este imposibil să greşeşti. Anterior.answers. fără a avea relaţii sexuale în acest răstimp şi să postească şapte zile doar cu apă.com/Sun Myung Moon?nafid=26&afid=TBarDefLink site citat la 27. în legătură cu vizita dnei Hak Ja Han Moon la Chişinău. având sediul în Bucureşti.2009 243 . Univ. se spune că Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în lume a fost înfiinţată în Republica Moldova în octombrie 1996 “pentru a întări prestigiul familiei în societate la etapa zguduirilor naţionale în Moldova contemporană”. devenind astfel participanţi ai Mişcării pentru Familia Adevarată şi Iubirea Curată”. În România secta şi-a făcut apariţia după 1990 prin “Federaţia familiilor pentru pacea lumii” condusă de Florin Ilie şi Florică Niculescu căsătoriţi de Moon cu femei străine. În comunicatul de presa prezentat jurnaliştilor la 23 mai 1999. IX.Prof. Potrivit comunicatului. Dar oricum restul banilor trebuiesc câştigaţi mai târziu513. Dr. Sathya Sai Baba 513 http://www.04.2. până la „blasing” tinerii erau obligaţi să lucreze în beneficiul sectei de la trei la şapte ani. În total 620 de dolari de la o pereche. “în anul 1997 în cadrul Festivalelor Familiei peste 160000 de cupluri conjugale din Moldova şi-au reedificat căsătoriile. Pr. Pentru locuitorii Republicii Moldova sunt prevăzute reduceri – plata minimală pentru blasing – 40 de dolari. Ultimul timp – pentru a economisi timpul – Moon încredinţează alegerea „perechilor ideale” colaboratorilor săi din oficiile locale ale sectei.

Un prieten al autorilor. fiind sugar. deşi în prealabil a făcut eforturi mari pentru a o convinge de veridicitatea afirmaţiilor sale. Tal Brooke. p. Clifford Wilson. iar „Baba”. Această carte se bazează pe o experienţă personală şi dă în vileag unele dintre secretele întunecate referitoare la Sai Baba. New York). John Weldon. rom.Prof. ascunse în casa în care se afla. în Puttaparthi. în faţa cărora ar fi „materializat” spontan o serie de dulciuri şi flori. Univ. curăţ mai întâi camera mea. 10. naşterea sa este încărcată de tot felul de elemente legendare. statul Andra Pradesh (India). susţin adepţii săi. Noile mişcări religioase. 176 515 K. Dr. nu i-a făcut nici un rău iar. fapt ce a condus la despărţirea sa de familie la 20 octombrie 1940. discipolii lui Sathya Sai Baba se numără cu milioanele. 50 . Pretenţia tânărului Baba de a fi o întrupare a „adevăratului” Sai Baba a fost contestată chiar de propria sa familie. descoperindu-se ca „Sai Baba” („Sai” înseamnă „mamă divină”. p. Raju şi-a adunat familia şi prietenii. diferite instrumente muzicale. BucureştiChişinău. aruncând în aer flori de iasomie. trad. Sectele. 176 516 Jean Francois Mayer. p. Este un om cu o putere ocultă considerabilă. având milioane de adepţi. s-a născut la 23 noiembrie 1926. Pr. 80 244 . El susţine într-adevăr caracterul universal al misiunii sale: „Lumea este casa mea. p. între care faptul că. despre care 514 Sathya Sai Baba e un guru mai puternic. Gheorghe Istodor „Sathya Sai Baba514. reprezentând o reîncarnare a legendarului Sai Baba din Shirdi”515. a fost principalul discipol american timp de aproape doi ani al lui Baba şi tocmai a scris o expunere aprofundată despre Sai Baba: The Lord of the Air (Advent Books. fondatorul acestei noi mişcări religioase. Raghavan.” 516 „Sai Baba din Shirdi a fost un sincretist de factură hinduisto-islamică. secrete până acum necunoscute de public.. într-o altă împrejurare. un şarpe cobra. Nicolae Achimescu. Iată un caz de nouă mişcare religioasă ce nu va putea fi considerată drept articol de export pentru occidentali: chiar în India.cit. ascuns sub patul său. p. Astăzi. Ghid pentru cultura şi spiritualitatea indiană. 1992. au început să cânte de la sine. Noile mişcări religioase. op. care este India. apoi voi trece în celelalte încăperi. „tată divin”)... Nicolae Achimescu. În data de 23 mai 1935. care a murit la 15 octombrie 1918 chiar în moscheia în care a învăţat şi a locuit până atunci.. după numele său real Ratnakaran Sathyanarayan Raju.

Aceasta presupune extinderea autorităţii sale la scară universală. apariţii în mai multe locuri în acelaşi timp. Pr. vindecări. respectiv „Sai Baba”. A început să facă „minuni”. clarviziune. în primul rând. anume a strigat o dată cu atâta putere încât a rămas inconştient toată ziua. considerând că el este reîncarnarea spiritului unui mistic indian “proslăvit ca Dumnezeu”. p. flori. Acest personaj dubios. mai ales că pretinsele sale minuni. citirea gândurilor de la distanţă.Prof. Gheorghe Petraru. prin felul cum sunt poziţionate. 259 518 Ibidem. 126. 259-260 245 . Ortodoxie şi prozelitism. vindecări. “puterea divină care nu are limite” 518. Creştinismul şi spiritualitatea indiană. această pretenţie de a săvârşi tot felul de miracole: materializări de obiecte. crucifixuri. cărţi. ca oricare dintre aceşti semănători de iluzii în mediul credulilor vremii noastre. Timişoara. 259 519 Pr. Pr. citirea gândurilor cuiva de la distanţă. precum materializarea obiectelor. Gheorghe Petraru. Sai Baba din Shirdi. 2000. p. mort cu opt ani înainte de naşterea lui”517. La 14 ani a avut o experienţă care 1-a marcat pentru toată viaţa. grupuri avide de exotism şi de miraculos. clarviziune. Sathya Sai Baba. apariţii în mai multe locuri simultan etc. Iaşi. p. de situaţii diametral opuse exigenţelor credinţei şi vieţii spirituale. el fiind cel care asigură unificarea şi împlinirea marilor religii ale lumii. Pr. materializând bomboane şi flori. ceasuri. constând în tot felul de talismane. Considerându-1 posedat. Editura Trinitas. p. 1992. la căderea pe pământ. Ariei. isterizate şi hipnotizate fanatic de liderul fără scrupule”519. Materializările pretinse de adepţii săi. Ortodoxie şi prozelitism. Gheorghe Istodor susţinea că. înscriu numele său. Univ. „Ceea ce i-a adus lui Sai Baba o mare popularitate şi venerare din partea adepţilor săi a fost. Ortodoxie şi prozelitism. erau conforme cu dorinţele grupurilor pe care le manipula. Dr. Gheorghe Petraru. „Sai (“mama divină”) şi Baba (“tată divin”) indică pretenţia lui Sathya de a fi “Dumnezeu”. părinţii l-au supus unui tratament psihiatric pe care datorită severităţii şi durităţii copilul 1-a abandonat. s-a născut în 1926 şi pretinde a fi reîncarnarea lui Shiva şi Shakti. a mai multor întemeietori de religii între care şi Iisus Hristos. fotografii erau „realizate” după 517 Ernst Valea.

contribuind la popularizarea tot mai crescândă a „maestrului”. 76-77 246 . Emil Jurcan. Alba Iulia. Univ. p. adevărate centre de coordonare a activităţilor mişcării. Uneori. 76 523 Friedrich Wilhelm Haack. Chemarea la miracolele lui Sai Baba sunt incitante şi în acelaşi timp provocatoare: Minunile lui Krshna şi ale lui Iisus trebuie să le credeţi. „Mişcarea a început a prinde teren tot mai mult. pentru împlinirea marii misiuni 521. ba chiar organizează aceste activităţi în anumite spaţii care. mişcarea are milioane de adepţi. p. fundaţii editoriale. unde se organizează comunicări. Emil Jurcan. Ortodoxie şi prozelitism. p. 106. Evangelischer Presserband fur Bayern. 520 521 Pr. Gheorghe Petraru. 106. la constituirea unei mari comunităţi (oshram) la Prasanthi Nilayam. p. Din aceste Sathya Samitis s-au format “Sai Seva Dals” (pentru bărbaţi) şi „Sai Mahila Mandals” (pentru femei). p. 107-108. Editura Reîntregirea. p. Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. Guruismus und Guru Bewegungen. Guruismus und Guru Bewegungen. Dr. alături de un spital şi un centru de studii vedice” 520. în anul 1966.Prof. Pr. Sri Sathya Sai College of Arts and Science (Kadugodi). de drept. S-au organizat instituţii şcolare Sai. 76 522 Amintim în acest sens: Sri Sathya Sai College (Brindavan. Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. În cea. iar în ultimii ani şi în România. Guruismus und Guru Bewegungen. Emil Jurcan. „În prezent. 2002. Whitefield). Se încearcă aşadar fundamentarea unui imperiu mondial al religiei noului dumnezeu venit pe pământ. ceea ce a dus ca până în 1977 să apară circa 2000 de “Satya Samitis” (comitete Satya). 1982. reprezentări video sau diferite dezbateri. Sri Sathya Sai Education Foundation (Bombay). pentru propagarea ideilor noii religii 522. Ananthapur College for Girls. Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. Friedrich Wilhelm Haack. Sai Baba Society (Tustin/California). ashramuri în America şi Europa. În anul 1968 Sai Baba afirma că el a venit ca să reclădească India. adepţii mişcării încearcă să implice în asemenea activităţi şi diferiţi responsabili din domeniul social şi al acţiunilor legate de tineret. aparţin Bisericilor. Munchen. p. cele ale lui Sai Baba le puteţi vedea” 523. Creşterea tot mai mare a numărului adepţilor a condus. 30 de ţări există birouri naţionale. De asemenea. 260 Friedrich Wilhelm Haack. răspândiţi pe toate continentele lumii. există tot felul de centre locale. Gheorghe Istodor principiul cerere — ofertă.

Gheorghe Istodor Inclusiv la Bucureşti. Prasanti Nilayam. De fiecare dată când domneşte dezordinea. Pr.” Nimeni nu poate deveni conştient de propria sa natură divină fără ajutorul lui Sai Baba: „Nu este nimic ce eu nu pot vedea. f.S. iar toate naţiunile se 524 525 Nicolae Achimescu. Concepţia sa despre Dumnezeu este una tipic hinduistă. pe care le scoate din contextul respectiv şi le adaptează. Domnul se întrupează şi ia înfăţişare omenească pentru a arăta omenirii drumul către Pace. „Mă întrupez din eră în eră. atât în domeniul religios. Nicolae Achimescu. My Baba and I. fiinţează deja o filială numită pompos: Centrul de studii şi cercetări spirituale Sai Baba” 524. nici o problemă pe care eu să n-o pot rezolva. Toţi oamenii sunt de natură divină. Eu sunt totalitatea”525. Energia supremă. care se regăseşte parţial în fiecare dintre noi.. Nu acesta este însă esenţialul: important este că Sai Baba este un avatar. Deosebirea dintre el şi ceilalţi oameni este aceea că el a devenit conştient de propria sa natură divină. Anantapur. 177-178 J. în vreme ce semenii săi n-au realizat acest lucru: „Eu sunt Dumnezeu. după 1989. creştinism şi alte religii. nu este nici un loc căruia eu să nu-i ştiu drumul.. p. la propriile sale afirmaţii. fiind locuiţi de atman.). 131 sq. mai bine zis. Noile mişcări religioase. El însuşi a venit în lume pentru a-i face pe oameni conştienţi de propria lor divinitate. cât şi în cel social. în sensul că Absolutul este Brahman. . Noile mişcări religioase. mişcarea nu prezintă o doctrină clar formulată. 178 247 . cât şi în şcoli. adică o „întrupare divină” — sau.Prof. „o rază izvorâtă din imuabila divinitate”. ca să-i ocrotesc pe oamenii virtuoşi (. p. Hislop. Suficienţa mea este necondiţionată. întrucât Sai Baba pretinde că mesajul său se identifică cu propria sa viaţă. Nu există vreo forţă naturală sau supranaturală care să mă poate opri. Doctrină „In principiu.a. cu propria sa experienţă. Dr. el obişnuieşte să preia tot felul de elemente din hinduism. p. fără scrupule. în general. precizează Michel Coquet într-o lucrare despre Sai Baba. conflictele şi dezbinarea distrug Pacea şi Unitatea atât în familii. În zilele noastre. pentru a institui moralitatea şi virtutea pe o temelie trainică. Univ. Puterea mea este divină şi nu are limite..

Sarcina mea principală constă în a reînvia Vedele şi a-i apăra pe credincioşi.. Descoperim. Discuţiile ! sunt inutile . după riturile ce ne sunt cunoscute. lăsaţi-le să înflorească pentru ca slava lui Dumnezeu să poată fi înălţată în toate limbile şi pe toate tonurile. Unele curente spirituale manifestă surprinzătoare capacităţi „integratoare”. cu perspective în aparenţă foarte largi şi deschise. în cazuri de urgenţă.Prof. Din pornire. 248 . Cercetătorul german Reinhart Hummel numeşte „ecumenism monocentric” propunerile de dialog. nu trebuie să accepţi un maestru respingându-i pe ceilalţi: toate religiile îşi au misiunea lor.. „şi veţi realiza că vă apropiaţi de mine”.. Mii de credincioşi.” „În fiecare clipă cunosc prezentul. gustaţi-o!” Simbolul folosit de mişcarea lui Sathya Sai Baba adună simbolurile a cinci mari religii.Dacă vreţi să cunoaşteţi adâncimea oceanului. Dr. un musulman un mai bun musulman. Univ. cufundaţi-vă în el! Dacă vreţi să cunoaşteţi gustul apei de mare. acesta ar fi răspuns cererilor lor. indiferent de religia lor. aici o năzuinţă pe care am putea-o numi suprareligioasă: toate tradiţiile sunt recunoscute. le transcende sau aduce adevărata înţelegere lăuntrică a mesajului lor. afirmă că au trăit experienţa harurilor tămăduirii. Căci „religia lui Sai este esenţa tuturor religiilor şi credinţelor”. ea „le hrăneşte şi le sprijină pe toate celelalte”: „îngăduiţi tuturor credinţelor diferite să supravieţuiască. de fapt. Ceea ce aveţi de făcut este să vă cufundaţi în ea şi să vă lăsaţi pătrunşi de ea. Sfinţii şi înţelepţii au aşteptat cu nerăbdare venirea Domnului (. ubicuităţii şi omniscienţei lui Sathya Sai Baba: de exemplu.” Potrivit lui Sathya Sai Baba. un hindus un mai bun hindus”: găsim astfel de declaraţii în multe noi mişcări religioase.) şi eu am venit. mai ales de origine indiană sau extrem-orientală. Gheorghe Istodor află în criză. emise de multe mişcări. „Un creştin trebuie să devină un mai bun creştin. Sathya Sai Baba desfide orice încercare de explicare pe cale „raţională” în privinţa sa: „Niciodată nu-mi veţi putea pătrunde taina. atât indieni cât şi occidentali. la mii de kilometri distanţă. pretinde că deţine esenţa.. Pr. dar mişcarea vine într-un fel să le „îndrume”. trecutul şi viitorul fiecăruia dintre voi”. suntem liberi să-1 slăvim pe Dumnezeu sub forma pe care o vrem.

Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. 80 249 . Problema răului este tratată de Sai Baba pe baza ignoranţei. care există în lume? La aceasta răspunde în modul în care fiecare dintre aceşti inventatori de religii ar face-o. John S. 1998 . Gheorghe Istodor Dacă participaţi vreodată la bhajans-urile (cântările de credinţă) ale credincioşilor lui Sathya Sai Baba. Pr. de inele. p. de o reprezentare a lui Hristos şi de o icoană a Fecioarei. Emil Jurcan. Omul se eliberează din ciclul reîncarnărilor numai prin detaşarea de toate rădăcinile vieţii şi ataşarea lui de Dumnezeu. 100. este întrebarea cu privire la salvarea omenirii: ce se întâmplă cu calamităţile. Pentru a-şi întări această afirmaţie Baba este un “mare făcător de minuni”.Prof. prin ridicarea oamenilor la “un nivel superior de conştiinţă. p. Al meu Baba şi eu. p. Al meu Baba şi eu. veţi vedea portretul acestuia înconjurat. Fascinat sau uimit. 80-83 Dr. Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. Hislop. Sathya Sai Baba. Univ. cu care îi captează pe adepţi ca să creadă orbeşte în el.95. care a venit pentru conştientizarea lumii de divinitatea sa. acţiunile negative sunt acţiuni ale ego-ului”528. şi alta de durată. p. Bucureşti. de exemplu. de o statuie a lui Buddha şi de o zeitate hindusă. Dr. care să le permită 526 527 Jean Francois Mayer. John S. 79 528 Dr. două modalităţi. Baba conchide că Dumnezeu fiind numai iubire. Editura Centrului Sri Sathya Sai Baba. p. etc. El este “binecuvântatul Avatar al acestei ere”527. prin care avatarul poate interveni: una directă. pe care orice fachir le-ar putea face: apariţii de cruci. Există. Emil Jurcan. pe care le face Sathya şi prin care încearcă să-şi recruteze noi adepţi. zice el. bolile şi războaiele. „O altă problemă pe care Sathya a ocolit-o cu multă isteţime. Hislop. veţi începe atunci să vă întrebaţi: să fie oare aceasta o prefigurare a atmosferei religioase multiculturale a lumii de mâine?526 „Problema întrupării lui Dumnezeu este una din îndrăzneţele afirmaţii. prin oprirea imediată a calamităţilor existente. care este în cele din urmă el. Sectele. Plecând de la afirmaţia lui Shri Ramakrishna că Dumnezeu a creat lumea ca o piesă de teatru şi că fără ticăloşi nu ar mai putea fi considerată o dramă.

Suferinţele cosmice sunt. întrucât adevărata devoţiune faţă de Dumnezeu nu poate fi realizată concret decât în devoţiunea faţă de însuşi Sai Baba. 904 sq .). Gasper. Nicolae Achimescu. Aici întâlnim teza unui determinism. după preferinţe. Pr.) pe unii îi învăţa să zboare prin văzduh. a porni vântul. p. Noile mişcări religioase. Rama. Fr. Gheorghe Istodor să înţeleagă adevărul legilor spirituale” 529. chiar necesare. Nicolae Achimescu. p. care este o legitate imuabilă. după Sathya. în care nici chiar Divinul nu poate interveni. Totuşi. deoarece ele poartă lanţul karmic. Căci el nu este un simplu iluzionist. Din punct de vedere creştin se poate afirma că diagnosticul pus de părinţi (posesiune demonică). 81 530 Emil Jurcan. 104.Prof. este cel potrivit. în acest context. Lexikon der Sekten. Valentine (Hrsg. un pseudo-ecumenism. o amalgamare a tuturor culturilor şi religiilor. Univ. grădini şi câmpii. El are puteri asemănătoare cu cele pe care le găsim în viaţa Sfântului Mucenic Ciprian. a tulbura valurile mării. 179 532 Ibidem. în cadrul meditaţiei recomandate de către Sai Baba. John S. venerarea sa este cea mai sigură cale spre eliberare. Miiller.. J. nici o altă religie nu-şi găseşte locul alături de „religia Sai”. p. Sai Baba promovează. în fapt. p. până să primească botezul creştin: „ştia felurite năluciri drăceşti. se desprinsese a schimba văzduhul.. Hristos sau Sai Baba. 179 250 . acolo unde este descris ceea ce făcea acesta câtă vreme a fost vrăjitor. spre mântuire”532. Al meu Baba şi eu. p. fundament şi „esenţă a tuturor religiilor” 531. Aşa se pot explica puterile magice pe care le manifestă Sai Baba. Noile mişcări religioase. „Mergând pe linia armoniei religioase reprezentate de sincretismul neohinduist. Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. Hislop. pe 529 Dr. 905 . Maestrul oriental şi duhovnicul creştin. a aduce vătămări şi răni asupra oamenilor (. Dr. p. 79-82 531 H. chipul lui Krishna. ceea ce este totuşi departe de propusa fericire a tezei hinduse Sat-CitAnanda” 530. a slobozi tunete şi ploi. p. un simplu farsor. pot fi utilizate ca mantra sau ca imagine pentru meditaţie. Emil Jurcan. în ciuda acestei aparente toleranţe. a face stricăciune în răsaduri. care s-ar dori o nivelare.

eu care sunt un om raţional. de o mie de ori mai surprinzătoare decât basmele cu zâne pe care le povesteam celor patru copii ai mei. 111-114 534 Ernst Valea. Ieri am trăit mai multe miracole. ce propagă învăţăturile acestuia. 260 251 . Creştinismul şi spiritualitatea indiană.. p. p. spre a semăna confuzie. 2001. că “Baba nu propagă un cult sau o religie nouă. Ce ciudat. ci urmăreşte să întărească şi să dezvolte credinţa omului indiferent de religia căreia aparţine” 534. în broşurile editate.. Bucureşti. Ilarion Olaru. Eu însumi sunt complet uimit auzindu-mă zicând un asemenea lucru. Pr. La citirea unor astfel de afirmaţii apare ca un reflex : întrebarea: totuşi.. Gheorghe Istodor alţii să plutească cu luntre prin nori. Univ. Baba îmi permite să văd de aproape această putere minunată.. Ortodoxie şi prozelitism. după ce-am văzut măreţia lui Sai Baba. adepţii acestuia din România. Sai Baba ieste în realitate un vrăjitor modern care. că doar în urmă cu câteva zile eram încă aşa de sceptic. un om de ştiinţă. Dărâmarea idolilor şi apostazia New Age. Acest gen de ritualuri sunt clasice în vrăjitorie.. zece principii ale lui Sai Baba şi unele teze ale doctrinei lui. pe alţii i-a făcut să umble pe ape”. şi anume nouă reguli de comportament. Pentru cei care cred că numai orientalii lipsiţi de studii universitare pot să venereze un astfel de guru. Cu siguranţă că aceşti adepţi în frunte cu liderul lor nu au nici un 533 Danion Vasile. Editura Credinţa noastră. nu pot decât să accept deplin ceea ce zice”533. cum de Sai Baba este luat în serios? Credulitatea oamenilor este mare şi lucrarea diavolului este greu de observat pentru cei lipsiţi de discernământ. Sunt martorul în carnea mea a unei experienţe uluitoare.. „Sai Baba. Mai mulţi clerici ortodocşi au afirmat despre Sai Baba că este doar un iluzionist.. Grav este că adepţi ai lui Sai Baba au apărut şi în România.. Dr. la Bucureşti fiinţând o filială numită “Centrul de Studii şi cercetări spirituale Sai Baba”. Gheorghe Petraru.Prof. afirmă. reproducem mărturia unui psihiatru din San Diego?: „Nu există nici o îndoială în mintea mea că Sai Baba este divin. pretinde că este reprezentantul lui Dumnezeu. 129. Pr. Cred că Sai Baba este o încarnare a lui Dumnezeu. Pr. p. pentru a sluji mai bine diavolului.

Gheorghe Istodor interes în a afirma şi proclama credinţa ortodoxă cu toată aparenta naivitate pe care o afişează”535. Mormonii se consideră creştini. catolice sau protestante. şi Biserica reorganizată a lui Iisus Hristos a sfinţilor zilelor din urmă. Doctrina din perspectiva evaluării proprie Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă afirmă că este singura biserică adevărată de pe pământ. mormonii numără mai mult de 5. Autoritatea adevărată a bisericii nu putea să fie reconstruită prin studierea scripturii sau prin munca teologilor. dar nu se văd ca o parte a tradiţiilor ortodoxe. Gheorghe Petraru. p. Mormonii cred că s-a întâmplat o apostazie pe tot cuprinsul primei biserici după moartea apostolilor în secolul I d.H. cu sediul central în Independence. Utah.wikipedia. mormonii nu cred că adepţii decedaţi ai altor biserici ar fi fost neapărat condamnaţi în infern. datorită credinţei lor în doctrina botezului pentru morţi (vedeţi mai jos)536.Prof. Astăzi. după cum sunt numiţi cel mai frecvent.org/wiki/Biserica_lui_IIisus_Hristos_a_Sfin %C5%A3ilor_din_Zilele_din_Urm%C4%83 site citat la 27. Ortodoxie şi prozelitism. ci a trebuit ca biserica să fie reînnoită prin revelaţii date de Dumnezeu.04. 260 http://ro. şi încă una demnă de a fi luată în seamă de toţi cercetătorii religiilor ce îşi au originea pe continentul american. Missouri. Grupări sincretiste de sorginte iudaică Mormonii Biserica lui Iisus Hristos a „sfinţilor zilelor din urmă” diferă de toate cultele şi sectele religioase active în Statele Unite prin aceea că are de departe cea mai fascinantă istorie. Cu toate că Biserica Mormonă susţine că celelalte biserici sunt imperfecte şi fără autoritate divină. Univ. că sunt împărţiţi în două grupe principale: Biserica lui Iisus Hristos a sfinţilor zilelor din urmă.3 milioane de aderenţi. cu sediul central în Salt Lake City. Pr. Walter Martin spune despre mormoni. la peste 150 de ani de la întemeierea mişcării. Dr.2009 252 . X. posedă o parte considerabilă din bogăţia agricolă şi industrială a Americii şi străbat întreaga lume în activităţile lor 535 536 Pr.

Anul 1820 s-a dovedit a fi adevăratul început al chemării profetului. Gheorghe Istodor misionare. În anul 1870. Nr. 5. 8. iar în unele locuri a fost acceptată ca „sectă a fundamentalismului”537. bine cunoscut oricărui cercetător documentat al mormonismului şi este susţinut de mărturia regretatului judecător. p. Germenii a ceea ce avea să devină mai târziu religia mormonă au fost „incubaţi” în mintea unui oarecare Joseph Smith. un om care îşi petrecea majoritatea timpului său săpând după comori imaginare (era deosebit de stăpânit de legendara comoară a Căpitanului Kidd!). 315-316 apud Walter Martin. Înpărăţia cultelor eretice. dar a infirmat dovezile statului şi a scăpat de pedeapsă”538. era un mistic. Pr. Prima grupare. 212 Historical Magazine. eminenţa sa Daniel Woodart de la tribunalul districtual din Windsor. Dr. p. împreună cu un oarecare Jack Downing. ce constituie preocuparea principală a acestui capitol. Univ. în falsificarea de bani. 217 253 .. Mă voi întoarce acum la figura centrală a cercetării noastre. Pe lângă această slăbiciune. p. News Series. ceea ce nu o dată 1-a adus în conflict categoric cu poliţia locală. Profetul consemnează în amănunţime întâmplarea în cartea sa The Pearl of Great Price [Perla de mare preţ] (Joseph Smith . judecătorul Woodart a dat o declaraţie oficială în Historical Magazine. 537 538 Walter Martin. jr. voi. Biserica reorganizată are doar ceva mai mult de 200. jr. deoarece se pretinde că în acel an el a fost destinatarul unei viziuni extraordinare. fost vecin al familiei Smith. cunoscut : mai bine locuitorilor din Palmyra. în care Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul S-au materializat şi i-au vorbit tânărului Smith pe când acesta se ruga cu evlavie într-o pădure din apropierea casei. fireşte.Prof. Înpărăţia cultelor eretice. concurând energic creştinismul evanghelic din SUA. New York.000 de membri răspândiţi în întreaga lume. el încerca uneori să-şi bată propriile monezi. în 1816 pur şi simplu ca „Joe Smith” Joseph Smith.. Vermont.Istoria 1:1-25). Joseph Smith. a pretins în aprilie 1983 că are peste 5. „Profetul”. unde se arată că cele două „personaje” şiau format o părere oarecum nefavorabilă despre biserica creştină. care afirma că bătrânul Smith era în mod hotărât un vânător de comori şi că „de asemenea a fost implicat. sr. Acest fapt este. noiembrie 1870.1 milioane de membri.

sau cu ceea ce avea să devină mai târziu Cartea lui Mormon. omul după al cărui nume este intitulată faimoasa carte omonimă.. Pr. şi că el. Joseph Smith.. Deşi Smith nu a aşternut pe hârtie această relatare decât câţiva ani mai târziu. Este interesant de observat că Smith nu părea să fi fost prea mişcat de viziunea cerească. gafa pe care a făcut-o la transmiterea proclamaţiei îngereştii nu poate fi scuzată nici chiar de această întârziere. a fost ales să lanseze noua dispensaţie. jr. în ediţiile curente ambele „revelaţii” coincid. un personaj cu totul diferit. Potrivit relatării lui Smith în legătură cu această revelaţie extraordinară care este consemnată în Perla de mare preţ (Joseph Smith . Din această cauză. îl identifică pe mesager drept Nephi. Confuzia apare mai ales în prima ediţie a cărţii Perla de mare preţ. Înpărăţia cultelor eretice. pe care îl găsim şi în Cartea lui Mormon! Această nefericită contrazicere în cadrul sistemului divin de comunicare a fost remediată mai târziu de scribii mormoni grijulii. a fost ales în calitate de profet uns al Domnului pentru această dispensaţie. scrieri ce nu pot fi lămurite uşor.. odată cu apariţia îngerului Moroni lângă patul pe care tremura Smith. identificându539 Walter Martin.Prof. Univ. anunţat că este necesară o restabilire a adevăratului creştinism. Dr. Gheorghe Istodor şi ca atare despre lume în general. a început el să aibă efectiv de a face cu „tăbliţele de aur”. a apărut lângă patul lui Joseph şi a repetat de trei ori însărcinarea adresată vânătorului de comori chipurile cuprins de un sentiment de respect. p. deşi abia în anul 1823. teamă şi uimire. preocupaţi să depisteze toate gafele istorice şi faptice din scrierile lui Smith.Istoria 1:29-54) îngerul Moroni. În anul 1820 Joseph Smith. a spus el. jr. dar în cea de a doua. cu aceeaşi autoritate profetică. Joseph. şi au . 217-218 254 . întrucât la scurt timp după aceea el şi-a reluat obiceiul de a săpa după comori împreună cu tatăl şi fratele lui. care erau hotărâţi să dezgroape prada Căpitanului Kidd cu ajutorul unor „pietre vestitoare”. prin care. fiul glorificat al unui oarecare Mormon. a unor „vergele magice” sau prin simpla săpare539. a pretins că ar fi avut o viziune cerească. unde cel ce se numea iniţial Moroni este menţionat a fi mesagerul. jr. Young şi ale altor scriitori mormoni timpurii.

Moroni l-a îndrumat pe Smith spre un deal situat în apropierea casei familiei Smith din NewYork unde. Pr. ale cărei rădăcini s-au pierdut. Moroni i-a spus să aşeze două cristale unite printr-o rama de argint şi să le fixeze pe piept. a crescut şi neîncrederea în Joseph Smith. a dat în vileag cu îndrăzneală practica poligamiei la Nauvoo. împreună cu alte câteva obiecte. cu care să descifreze scrierile de pe plăci”542. John C. acesta a povestit ca a găsit o însemnare străveche gravata pe placi care aveau aspect de aur. În vreme ce mormonii creşteau la număr şi prosperau în Nauvoo. în America. Când profetul (sau „generalul”. Smith s-a întâlnit cu un „personaj” numit Moroni. Univ. a purtat mesajul adresat lui Smith540. 219 Timothy Miller. În afara de aceste placi. foştii Urim şi Tumim de la evrei. cât şi de cei din afară. Bennett. Înfiinţarea oficială a bisericii a urmat în 6 Aprilie 1830541. Gheorghe Petraru. 220 255 . Dupa „ Prima Viziune” avuta la vârsta de 15 ani. Illinois. Dr. mai ales după ce unul dintre foştii lui asistenţi. De-a lungul unei perioade de patru ani. p. p. după înălţarea Sa la cer şi a întemeiat o Biserică şi în vest. America's Alternative Religious. 47 542 Pr. (?) Primind o putere specială de la Dumnezeu pentru traducerea limbii necunoscute. sub o piatra mare. şi practica poligamiei începuse să fie cunoscută atât de cea mai mare parte a comunităţii mormone.A. p. Gheorghe Istodor 1 pe Moroni drept vizitatorul de la miezul nopţii. Oricum. Nephi sau Moroni. Acestea s-au învârtit în special în jurul descoperirilor revelate de un raport stravechi conform căruia unii dintre locuitorii continentului American descind din vechii israeliţi. Smith a publicat Cartea lui Mormon în Martie 1830. este evident că pentru mormonul credincios este aproape tot una care dintre cei doi.U.Prof. „Teza esenţială a mormonilor este aceea că Iisus Hristos a proclamat Evanghelia sa indienilor din S. un fel de ochelari divini. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Smith a continuat sa primească vizite angelice în mod regulat. cum îi plăcea să fie cunoscut în această etapă a carierei sale) nu a mai putut tolera această critică crescândă şi a 540 541 Ibidem. Dr.

Studies of Traditions andMovements. Illinois în aşteptarea procesului pentru vina de a fi distrus publicaţia Expositor. Emma Smith. În 1852 mai multe grupuri din Illinois s-au adunat în jurul lui Joseph Smith (1832-1914). văduva lui Joseph Smith a rămas cu acest grup. Înpărăţia cultelor eretice. Williams. p. o gloată ce număra aproximativ două sute de persoane a asaltat închisoarea din Carthage şi i-au asasinat în mod brutal pe Smith şi pe fratele acestuia. în calitate de „adevărat clar-văzător”. apoi Lamoni. aşezând astfel cu forţa. în contextul în care adepţii s-au împărţit în peste 25 de grupuri diferite. fiecare pretinzând că este adevărata „Biserică”. Gheorghe Istodor ordonat distrugerea celui mai ameninţător purtător de cuvânt al ei. a fost puternic contestată. în vârstă de patruzeci şi trei de ani la acea dată. Iowa (1881). Hyrum. p. majoritatea mormonilor au acceptat conducerea lui Brigham Young.(1860)544. by Charles H. ce se împotrivea cu vigoare agresorilor. la Carthage. „Succesiunea lui Joseph Smith nu s-a făcut fără probleme. omul care în prealabil îi dusese pe mormoni la loc sigur din faţa mâniei cetăţenilor din Missouri543. Peter W. 224-225 Encyclopedia of the American Religious Experience. 607-608.Prof. Pr. Lippy. Mişcarea a respins încă de la început poligamia şi chiar a încercat să arate că Joseph Smith nu a practicat-o apud Radu Petre Mureşan. unul din cei 12 apostoli. În urma asasinării lui Joseph Smith. statul Illinois a găsit de cuviinţă să intervină. Oraşul Kirtland a devenit sediul „Bisericii Reorganizate” şi Auditorium-ul acesteia ocupă o porţiune strategică din locul desemnat de Joseph Smith pentru construirea templului. p. fiul „profetului”. „Profetul” a fost închis împreună cu fratele lui Hyrum. 76 256 . Univ. Illinois (1865). şi au format ceea ce va deveni Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Charles Scribner’s Sons. Bringham Young a condus exodul mormonilor din Illinois în Marele Bazin Salt Lake (1846-1848). În două procese legate de dreptul de proprietate al « Bisericii Mormone » de dinainte de 1844. Cu toate acestea. Dr. unde poligamia a putut fi practicată în voie şi unde s543 544 Walter Martin. o publicaţie antimormonă intitulată The Nauvoo Expositor. Primul sediu al grupării a fost în Plano. la data de 27 iunie 1844. Preluarea conducerii de către Bringhatn Young (1801-1877). nedorita coroană a martirajului timpuriu pe capul profetului. 1988. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. acest grup minoritar a câştigat proprietatea templului din Kirtland şi dreptul de a se aşeza în Missouri. asigurându-i astfel nemurirea în cadrul istoriei mormone.

Widtsoe. Poligamy and Constituţional Conflict în Nineteenth-Century America. The Mormon Question. New York. New York: Macmillan 1930. 76 546 Între numeroasele studii dedicate poligamiei mormone menţionăm Jean-Francois Mayer. Wilford Woodruff. p. Stott. juridice şi economice. Salt Lake City: University of Utah Press 1984 apud Radu Petre Mureşan. în cadrul unui sistem cooperativ numit „Ordinul unit al lui Enoh”545. au părăsit ţara sau s-au ascuns. Când războiul dintre State a luat sfârşit şi reorganizarea era în curs de execuţie. Brigham Young. Însă cea mai şocantă caracteristică a acestui regat utopic a fost practicarea poligamiei. A History. Les Mormons et la polygamie. care a accentuat separaţia faţă de „neamuri” dar care a exacerbat în acelaşi timp resentimentele împotriva lor546. precedes d'une introduction a l'histoire et a la pratique du mariage plural chez les Saints des derniers jours. Salt Lake City. Dr. 76 547 Radu Petre Mureşan. 1985. Alte lucrări importante. The Life Story of Brigham Young. Richard Van Wagoner. 75-76 257 .). Clifford L. la vremea aceea preşedintele Bisericii Mormone. Bringhurst. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Trois Textes mormons du XIXe siecle et langue francaise. cedând presiunilor guvernamentale în 1890. „Biserica Mormonă” a militat pentru alipirea Utah-ului la Uniunea Statelor Americane (1850). 1989. Aici Bringham Young a putut pune în aplicare idealul „Regatului Sionului” în care autorităţi ecleziastice exercitau în acelaşi timp funcţiuni politice. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Brigham Young and ihe Expanding American Frontier. Utah şi Mormonii au fost ageate de guvernul federal doar pentru o perioadă scurtă de timp. Brigham Young and Ihe White Mountain Expedition. Newell G.Prof. 545 Cea mai bună lucrare despre Bringham Young aparţine lui Leonard Arrington. A se vedea şi Susa Young Gates and Leah E. p. Sarrah Gordon. Pr. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Toronto: Little. Mormon Poligamy. Londra 2002 apud Radu Petre Mureşan. a emis o declaraţie prin care ordona încetarea poligamiei „pentru salvarea temporara a bisericii”. oficialităţile federale au început să îi urmărească din nou pe mormoni datorită problemei legata de poligamie. Cu toate acestea. American Moses. fără ca prin aceasta să se piardă specificitatea mormonismului”547. (522 p. În final. Search For Sanctuary. Boston. Fribourg 1986. Univ. Legislaţia împotriva poligamiei a fost aprobată în Congres şi mulţi conducători mormoni au fost arestaţi. p. Gheorghe Istodor au concentrat eforturile mormonilor pentru a construi împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Brown and Company 1986 (246 p).

stăpânit de o natură chibzuită. p. Pr.„Biblia mormonă” Întemeierea mişcării Sfinţii Zilelor din Urmă se bazează pe Cartea lui Mormon. Lee misiunea de a anihila imigranţii lipsiţi efectiv de ajutor care se aflau într-un tren de marfă. însă înclinată spre crize de cruzime. Gheorghe Istodor Poligamia a fost unul dintre aspectele care ar fi putut distruge Biserica Mormona în SUA daca liderii ei nu ar fi cedat în final presiunii guvernului în 1890. condamnat şi executat de guvernul Statelor Unite pentru această acţiune maliţioasă şi totalitară. judecat.Prof. poligamia crează încă probleme în multe zone datorită Sfinţilor Zilelor din urmă. O nouă revelaţie . Young a fost un om curajos şi perseverent. părerile şi credinţele despre aceasta au căpătat o paletă largă de puncte de vedere. Young i-a încredinţat episcopului John D. ce sunt acum în mod convenabil uitate de către istoricii mormoni. încât Reorganizarea Sfinţilor din Zilele din Urma au adoptat prefixul „Reorganizarea” spre sfârşitul lui 1860 pentru a se distanţa de Sfinţii Zilelor din Urmă din Utah. Biserica Mormona îşi menţine credinţa conform căreia Cartea lui Mormon este o poveste adevărată. iar douăzeci de I ani mai târziu el a fost închis. în timp ce mulţi alţii (deşi nu toţi) din Biserica Reorganizata nu o mai vad în aceasta lumina. cu oameni reali. Dr. Biserica Reorganizata tinde mai mult spre pluralism în toate aspectele 548 Timothy Miller. America's Alternative Religious. 49 258 . acţiune devenită cunoscută în zilele noastre drept Masacrul de la Muntele Meadows. Presiunea Statelor Unite a creat o reputaţie atât de negativă. În acest caz particular. din raţiuni cunoscute doar de el însuşi. În timp ce marea majoritate a bisericilor Sfinţilor Zilelor din Urmă considera Cartea lui Mormon parte a canonului Scripturii. O dovadă a hotărârii lui de a controla Utahul a fost ordinul pe care 1-a dat pentru masacrarea a peste o sută de imigranţi nemormoni. Episcopul Lee s-a achitat cu credincioşie de această sarcină. Această carte a fost folosită de primii misionari care au încercat să convingă persoane să se alăture bisericii lor. Până la acea vreme ambele biserici utilizaseră acelaşi nume. Dincolo de hotarele Statelor Unite. din oricare categorie548. Univ.

Ultima dintre cele menţionate. Gheorghe Istodor credinţei. cu speranţa că Dumnezeu o va descoperi întro zi descendenţilor lor spirituali. p. America's Alternative Religious.Hr. 77 552 A se vedea Cartea lui Mormon. Un alt testament al lui Iisus Hristos. pe care mormonii o acceptă ca parte a Cuvântului lui Dumnezeu „în măsura în care este tradusă în mod corect”. 549 550 Timothy Miller. p. 2001. o serie de lucrări cu o prestanţă ştiinţifică incontestabilă au pus sub semnul întrebării autenticitatea relatării lui Joseph Smith. la canonul a ceea ce ei ar numi scriptură autorizată adică cele „patru lucrări standard”. Vezi. poporul cel drept. Mormons and the Bible. vechi strămoşi ai indienilor de astăzi. a fost decimat de lamaniţi. Cartea lui Mormon. cărora Hristos li s-a arătat după învierea Sa. În ultimii ani. Joseph Smith şi întreaga lui familie se ocupau de căutarea comorilor ascunse cu ajutorul unor pietre magice. Înpărăţia cultelor eretice. p. Înainte să „traducă” Cartea lui Mormon. prin urmare. Cartea lui Mormon susţine că înainte de descoperirea Americii de către Cristofor Columb continentul a fost populat de mai multe civilizaţii. Salt Lake City. fata de Biserica Mormona care are o abordare catehetica a tuturor convingerilor549. 1998 ediţia românească. Pr. Cu excepţia versiunii King James a Bibliei.).) şi au format două popoare: nefiţii. Oxford University Press 1991 apud Radu Petre Mureşan. nu conţine „plinătatea Evangheliei lui Hristos”551. „Mormonii consideră că Biblia a fost coruptă în perioada „Marii Apostazii” (de la moartea apostolilor şi până la apariţia mişcării lor). p.Hr. Walter Martin. şi lamaniţii. nefiţii. 212-289 (în 259 . că îi lipsesc multe din părţile esenţiale şi că. împărăţia Cultelor eretice. Numai profetul Mormon şi fiul său Moroni au reuşit să supravieţuiască şi au îngropat Cartea lui Mormon (384 d. The place of the ihe Latler-Day Sainls în the American Religion.Prof. Un rol important l-ar fi jucat evreii care au reuşit să fugă în America în ajunul cuceririi babiloniene (sec. 225-226 551 Philip L. deoarece ocupă un loc esenţial în teologia şi istoria mormonă şi în consecinţă trebuie examinată cu atenţie550. ei au mai adăugat Doctrină şi legăminte Perla de mare preţ şi cartea iniţială. 51 Walter Martin. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. După numeroase bătălii între aceste grupuri. Univ.d. Dr. Oradea. Barlow. având în vedere trecutul său legat de căutarea de comori (money-digging) şi chiar şi-au exprimă dubii că ar fi existat vreodată Cartea lui Mormon 552. VI î.

Pr. fete sau băieţi. ca de exemplu lucrarea lui Ethan Smith. la care se adaugă un ecuson negru cu numele misionarului). respectivele învăţături sunt cât se poate de normale. cămaşă şi fustă lungă pentru fete. Chicago. efectuează un stagiu de 2 ani de misionarism într-o ţară stabilită de profet. Understanting Cults and New Religions. 55-56 ) descriu Cartea lui Mormon ca un „roman de aventuri”. Toţi băieţii devin automat la vârsta de 21 de ani prezbiteri. Pe de altă parte. Vermont. Dr. p. a dat naştere atâtor confesiuni creştine.Prof. unul din principalii istorici şi apologeţi ai mormonismului (vezi Studies ofthe Book of Mormon. Ei sunt uşor de recunoscut pe străzi după îmbrăcămintea identică (cămaşă albă şi pantaloni negri pentru băieţi. 78 553 Această carte susţinea ideea că indienii din America sunt descendenţi ai triburilor pierdute ale lui Israel. Vezi şi contribuţia lui Massimo Introvigne. Gheorghe Istodor Literatura antimormonă ia în considerare şi posibilitatea ca Joseph Smith să fi compilat sau plagiat anumite lucrări care circulau cu succes în epocă. „Les Mormons: une „nouvelle tradition religieuse?” în Jean Francois Mayer. Istoricii resping Cartea lui Mormon deoarece nu s-a descoperit nici o dovadă arheologică ce ar putea confirma existenţa acelor civilizaţii precolumbiene. Univ. Autorul arată că în textul de pe plăcuţe sunt plagieri masive ale versiunii King James a Bibliei). 1825”553. 78 260 . p. La naissance des nouvelles religions. foşti membri marcanţi ai biserici mormone au identificat peste 3000 de astfel de schimbări făcute în decursul vremii (The Changing World of the Mormonism. Întrucât biserica lor le pune la dispoziţie special „Dovezi ştiinţifice împotriva Cărţii lui Mormon”. 1996 («Mormonism: a New Religion Based on a New Mithology » p. din pricina ambiguităţilor din ea. fiind promovate de „Cartea lui Mormon” care are prioritate faţă de Biblie. Irvig Hexham and Karla Poewe. Geneve 2004 apud Radu Petre Mureşan. „View of the Hebrews”. Spre deosebire de majoritatea altor culte. 230-233). Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. criticii denunţă numeroase schimbări în Cartea lui Mormon şi celalate scrieri oficiale: Sandra şi Jerald Tunner. 1985). Se consideră că Dumnezeu este cel care a lăsat „Cartea lui Mormon” tocmai pentru a clarifica Biblia care. p. Toţi tinerii mormoni în vârstă de 21 de ani. Grand Rapids. Moody Press 1981) apud Radu Petre Mureşan. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Mormonii acordă un interes deosebit felului de vieţuire. mântuirea nu este căpătată automat prin credinţă în jertfa de pe Cruce. Este important şi felul în care trăiesc. Pentru mormoni însă. Influenţa pe care această lucrare a avut-o asupra Cărţii lui Mormon a fost demonstrată de Brigham Roberts (1857-1933).

Astfel. 78 556 Radu Petre Mureşan. 27-85 apud Radu Petre Mureşan. p. alături de bărbaţi554. Înpărăţia cultelor eretice.geocities.htm site citat la 27. 29. Univ. în care sunt reunite alte profeţii precum şi Cartea lui Moise şi Cartea lui Avraam. « II canone aperto: rivelazione e nouve rivelazioni nella teologia e nella storia dei Mormoni ». Evaluarea structurii complexe a Cărţii lui Mormon este o sarcină dificilă şi cititorul este îndemnat să folosească bibliografia de la sfârşitul acestei cărţi. 1991. în jurul 554 555 http://www. Leumann. Acest lucru se datorează doctrinei revelaţiei continue555 care îndeplineşte o dublă funcţie în mormonism: este legitimativă. Trebuie spus că multe revelaţii primite de „profeţii-preşedinţi” în ultimele decenii le contrazic pe cele de la începuturile mormonismului. în Le nuove rivelazioni. „Deşi se accentuează importanţa Bibliei şi a „Cărţii lui Mormon” ca surse ale credinţei lor. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. totuşi acestea sunt privite în lumina revelaţiilor lui Joseph Smith şi a „profeţilor” care i-au succedat. p. Pentru “sfinţii zilelor din urmă”.2009 2 Nefi 28. tinerii mormoni nu au probleme cu drogurile sau cu delicvenţa. Dr. p. Pr. deoarece stă la baza autorităţii profetului în viaţă. Alături de Cartea lui Mormon. Vezi Massimo Introvigne.04. Gheorghe Istodor multe moduri de petrecere a timpului liber. dar este şi adaptativă. 227 261 . p. cele mai importante cărţi ale mormonilor sunt Doctrină şi legăminte care conţine revelaţiile lui Joseph Smith şi Perla de mare preţ.Prof. Teologia mormonilor este într-o continuă dezvoltare. schimbându-se în funcţie de necesităţi”556. în cazul în care doreşte unele studii exhaustive557. Acest “al treilea testament” povesteşte despre populaţiile americane precolumbiene (de origine iudaică!) şi despre vizita pe care Iisus a făcut-o în America la scurt timp după înălţarea sa la cer (!). permanent adăugându-se revelaţiile Profetului care conduce organizaţia. Cartea lui Mormon povesteşte cum o familie de evrei din Ierusalim a plecat pe mare. 77-78 557 Walter Martin. Actualmente femeile mormone duc o campanie de acceptare a lor ca prezbiteri. Cartea lui Mormon reprezintă “cuvântul lui Dumnezeu” şi are aceeaşi autoritate ca şi Vechiul şi Noul Testament.com/athens/delphi/5647/rel57.

„The Church 558 http://www. nici mai puţin . Opinia publică de atunci şi alte religii au reacţionat violent împotriva poligamiei.strămoşii indienilor americani! Falsul iese repede la iveală. World Religions. ale creştinismului biblic” 559. And You. Gheorghe Petraru. mormonismul este „una din cele mai eficiente imitaţii. Dr. 462. Gheorghe Petraru.ro/sectologie/biserica-sfintilor-din-ultimele-zilemormonii/ site citat la 27. 977. ajungând pe continentul american.Hr. Wheaten. după cum indică chiar denumirea lor oficială de „Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor din urmă” (engl. p. p. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Cults. De fapt. inventate vreodată. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Braden. Văduva sa a afirmat că manuscrisul a stat la baza credinţei mormonilor… Întemeietorul sectei este în continuare urmărit de ghinion. Acesta se instalează împreună cu adepţii săi în Utah. IL. Spaulding povesteşte că pieile roşii din America descind din “seminţiile rătăcite ale lui Israel”. 64. 223 560 Kurt Hutten. eternul Dumnezeu”. i-a fost fatală.calauzaortodoxa.04. Când Smith şi-a depus candidatura la preşedinţia Statelor Unite a fost arestat iar mulţimea dezlănţuită l-a linşat în iunie 1844. Charles S. Pr. “Revelaţia” sa potrivit căreia un bărbat se poate căsători cu mai multe soţii.Prof. Pr. cercetările au demonstrat că acesta este „o creaţie recentă” cu similitudini din ediţia Bibliei King James”560. p. Gheorghe Istodor anului 586 î. Dr. Griibler. Seher. care au ajuns miraculos pe noul continent. în lucrarea sa despre cărţile sacre afirmând că la baza “Cărţii lui Mormon” ar fi un roman al pastorului protestant Salamon Spaulding. Victor Books. Crezul în Iisus Hristos este central credinţei lor. Reuşeşte să scape Brigham Young care devine noul “profet”. „Conform doctrinei mormone. 223 262 .2009 559 Kenneth Boa. Univ. Dr. Enthusiasten.. Spaulding a încredinţat manuscrisul unei tipografii dar s-a îmbolnăvit şi lucrarea lui a dispărut. Cât despre textul descoperit de Smith. Pr. Aceştia ar fi nici mai mult. într-un ţinut sălbatic care avea să devină centrul internaţional al mormonilor cu capitala la Salt Lake City558. p. introducerea Cărţii lui Mormon în canonul sectei s-a „bazat pe convingerea evreilor şi neevreilor că Iisus este Hristosul. cu toate neclarităţile ce le implică. Mormonii includ Biblia printre cele 4 cărţi pe care ei le consideră Scripturile Mormone.

Pr. să se roage zilnic de cel puţin trei ori şi să citească în fiecare zi câte o jumătate de oră din „Cartea lui Mormon”. Gheorghe Petraru. Smith a candidat chiar la preşedenţia S. 62. 12 apostoli şi 5 cvorumuri ale celor 70. fiecare mormon trebuie să respecte cele 10 porunci testamentare. Actualul lider spiritual al Mormonilor este profetul de 85 de ani B. sunt sfătuiţi să mănânce multe fructe. să se drogheze. Univ. iar sediul central al Bisericii se află în statul american Utah. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. considera că Biserica adevărată a încetat să mai existe după moartea Apostolilor. Aceasta îl face pe un nemormon să-şi amintească cuvintele lui Iisus din Scriptură. Iacob şi Ioan i-au conferit dreptul de a boteza şi preoţia lui Aaron şi a lui Melchisedec pentru a restaura autentica religie revelată de Iisus Hristos şi a instaura regimul teocratic562. În schimb. p. să consume băuturi alcoolice. cereale şi carne puţina.A. un lider harismatic în peisajul religios al sectei.razboiulnevazut. Mormonii au săli de adunare în care se strâng în fiecare duminica. secta este prezentă după 1989 prin 561 562 http://www. cafea şi ceai negru. „Personajul principal al sectei Joseph Smith.Hinckley. Teoretic. Dr.2009 Jean Vernette.html site citat la 27. însă la 15 mai 1829 Ioan Botezătorul şi Apostolii Petru. p. 223 263 . potrivit cărora în Cer nu există căsătorii. Conceptele religioase ale Mormonilor sunt cuprinse în aşa-numitul „Cuvânt de înţelepciune” care le interzice să întreţină relaţii sexuale înainte de căsătorie. Ei merg la templu şi se botează în numele acestor strămoşi.com/mormonii. Gheorghe Istodor of Jesus Christ of Latter-Day Saints”). cum ar fi botezul pentru morţi sau legarea căsătoriilor pentru veşnicie. se consideră că soţul şi soţia vor rămâne căsătoriţi şi după moarte. Pe lângă acestea există şi temple în care prezbiterii mormoni oficiază ceremonii. în speranţa că acel botez le va îmbunătăţi strămoşilor situaţia la Judecata de Apoi561. În România.04. Sectele. Mormonii duc o muncă susţinută de identificare a strămoşilor lor care au murit nebotezaţi ca Mormoni. Pr.Prof. să fumeze. Dr.U. Prin ceremonia de legare a căsătoriei pentru veşnicie. Biserica mormonă este o organizaţie non-clericală condusă de un profet.

The Priesthood and Church Government. Acest eveniment a avut loc înainte de organizarea noii Biserici (ce datează din 6 aprilie 1830). Căci mormonii văd izvorul autorităţii necesare pentru restaurarea Bisericii în întemeierea unui sacerdoţiu ce a primit împuternicire de la Dumnezeu. atât ordinul lui Melhisedec. înregistrându-se primele botezuri”563. Gheorghe Istodor misionarii sectei. nici sfârşit al anilor” (Doctrină şi legăminte 84:17) şi numai prin autoritatea conferită de această singură preoţie. Dar cel mai important fapt este restaurarea prin intervenţie supranaturală. 31-32 264 . p. Pentru ca acest lucru să 563 Constantin Cuciuc. 107 apud Walter Martin. a Sacerdoţiului lui Aaron. p. Pr.Prof. Gheorghe Petraru. 1996. dar nu şi un „sacerdoţiu” adevărat565. 223 564 John A. p. Deseret Book Company. dar a dispărut cu timpul. Pr. apoi a Sacerdoţiului lui Melchisedec. p. 1939. Teologia mormonilor Aproape de la întemeierea ei. oamenii vorbesc şi acţionează în numele Domnului pentru mântuirea omenirii. Dr. Un astfel de sacerdoţiu a existat în Biserica originară. p. Widtsoe. Între primele secole ale erei noastre şi epopeea mormonilor au existat credincioşi sinceri. Editura Gnosis. în 1829. Salt Lake City. Sectele. În teologia mormonismului. 249 565 Jean Francois Mayer. explică ei. cât şi cel al lui Aron sunt considerate a fi o singură preoţie „neavând nici început al zilelor. susţin ei. Dr. Bucureşti. UT. Religii noi în România. 83. Iacov şi Ioan la scurt timp după conferirea ordinului aaronic” 564. biserica mormonă a pretins că posedă ceea ce nici o altă biserică din zilele noastre nu a pretins. Înpărăţia cultelor eretice. în general americani. Joseph Smith şi Oliver Cowdery au primit din mâna lui Ioan Botezătorul preoţia care se trage din Aaron şi că „preoţia care se trage din Melhisedec le-a fost conferită lui Joseph Smith şi Oliver Cowdery prin slujirea lui Petru. Mormonii susţin că la data de 15 mai 1829. şi anume preoţiile care se trag din Aaron şi Melhisedec. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Univ.

Profetul Joseph Smith a spus cândva că întreaga Preoţie este melhisedecă. mari preoţi. Acest lucru este afirmat clar în Doctrină şi legăminte. pe cei şaptezeci. ea este conducătorul suprem şi deţine autoritatea cea mai înaltă ce-i revine Preoţiei şi cheile împărăţiei lui Dumnezeu din toate perioadele lumii până la cea mai recentă perioadă de prosperitate de pe pământ. prezbiteri. Gheorghe Istodor poată fi clar înţeles. întregul plan de mântuire şi orice problemă importantă. concepţia mormonă despre preoţie afirmă că Dumnezeu a stabilit în cadrul bisericii preşedinţi. secţiunea 107. p. Dr. există diviziuni sau funcţii ale Preoţiei. 102-103 apud Walter Martin. cea care se trage din Melhisedec şi cea care se trage din Aaron sau levitică. fiecăreia dintre ele fiindu-i încredinţată o răspundere precisă. 248-249 265 . p. Univ. trebuie să analizăm următorul citat din principala carte mormonă despre preoţie: Această Preoţie care se bucură de autoritate este destinată să-i ajute pe oameni în toate strădaniile vieţii lor.Prof. au propovăduit că nu există decât un singur Dumnezeu. Widtsoe. În consecinţă. şi ea este canalul prin intermediul căruia se revelează din cer întreaga cunoaştere. Preoţia melhisedecă include Preoţia aaronică sau levitică. Cu alte cuvinte că Preoţia care se trage din Melhisedec cuprinde toate funcţiile şi toate împuternicirile din cadrul Preoţiei.”566 Prin urmare. întreaga doctrină. Pr. corespunzătoare unei anumite nevoi omeneşti. cât şi în cele spirituale. Scriitorii Noului Testament. Înpărăţia cultelor eretice. p. Majoritatea cercetătorilor documentaţi ai creştinismului recunosc faptul că nimeni nu poate nega existenţa singurului Dumnezeu adevărat al Scripturii şi să pretindă în acelaşi timp că este creştin.” Există două Preoţii despre care ni se vorbeşte în Scripturi. Înpărăţia cultelor eretice. atât în cele vremelnice. Deşi există două Preoţii. şi că fiecare dintre aceste funcţii are parte de o împuternicire specifică567. şi 566 John A. versetul 5: „Toate celelalte împuterniciri sau funcţii din cadrul bisericii sunt anexe ale acestei Preoţii. The Priesthood and Church Government. 249 567 Walter Martin. Doctrina mormonă despre Dumnezeu este sintetizată de Walter Martin. precum şi Domnul nostru însuşi. apostoli.

într-adevăr..edu/publications/paperschapter. Cele patru principii importante referitoare la relaţia dintre Dumnezeu şi om. 21.. nu este alt Dumnezeu.Prof. Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor. înainte ca tu să Mă cunoşti. 2. „Aşa vorbeşte Domnul. p. or Becoming a God” . de multe ori Domnul Şi-a rezumat unicitatea prin următoarea revelaţie: „Voi sunteţi martorii Mei . şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu. ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu. Pr.. De fapt. într-o înlănţuire infinită. Voi îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă. şi după Mine nu va fi. Eu. “The Doctrine of Exaltation. 8. 22)568. Dumnezeu a fost odată la fel cum este acum omul. şi nu altul. împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui.voi şi Robul Meu pe care L-am ales. pe site-ul Universitatii Brigham Young: http://maxwellinstitute.zice Domnul . şi nu mai este altul. Eu sunt Domnul.” (Isaia 43:10.php? paperid=7&chapid=62 – accesat la 09. cât şi iudaismul din care ieşise să se deosebească atât de radical de societăţile păgâne politeiste ale Romei şi ale Greciei. 255-256 Jordan Vajda.. şi afară de Mine. 11.. nu cunosc alta!»“ . şi afară de Mine nu este nici un Mântuitor!”. ca să ştiţi. 45:5.2008 266 .04. tocmai acest lucru a făcut ca atât creştinismul. de la care trebuie să plecam în analiza doctrinei mormone sub acest aspect sunt următoarele569: 1. Aceşti dumnezei exista unul deasupra celuilalt. Domnul oştirilor: «Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Întoarceţi-vă la Mine... Biblia este extrem de fermă când declară că Dumnezeu nu recunoaşte existenţa nici unei alte „divinităţi”. alt Dumnezeu afară de Mine nu este. Dr. Nu este alt Dumnezeu decât Mine.. 4. Înpărăţia cultelor eretice. Eu te-am încins.”Eu sunt Domnul. 568 569 Walter Martin. afară de Mine nu este Dumnezeu. Univ. 44:6.byu. 3. Gheorghe Istodor toţi teologii bisericii au afirmat încă de la începuturile istoriei bisericii că creştinismul este monoteist în cel mai strict sens al cuvântului. Exista mai mulţi dumnezei. Oamenii pot să devină dumnezei. adică fiinţe exaltate (această doctrină este asemănătoare cu cea pe care o propovăduia diavolul în Gradina Edenului şi care a determinat căderea omului).

despre Hristos aflăm din doctrina mormonă că a atins acest prag înainte de întrupare. Adică. Pr. că vor deveni la rândul lor dumnezei. Dumnezeu nu este deci extratemporal şi extraspaţial. Aceste spirite au fost crescute de El. el nu poate să-şi înţeleagă propria sa natura. Tatăl are un trup înviat. care a fost cunoscut înainte de întrupare ca Iehova. Mormonii susţin că. Utah. formând o familie veşnică570. El este deci fratele mai mare al tuturor oamenilor. 76). la fel ca şi noi. Gheorghe Istodor Joseph Smith a spus că dacă omul nu poate să înţeleagă adevărata natura a lui Dumnezeu. Univ. însă ca să ajungă o fiinţa exaltată el trebuie să facă parte dintr-o familie pecetluită la templu. se poate obţine doar în urma unui efort de familie. bărbaţii mormoni care vor deveni 570 Principiile Evangheliei. fiind atotputernic şi atoateştiutor. ci mai degrabă o diferenţa calitativă. ontologică. Dumnezeu a ajuns Dumnezeu printr-un proces de progresie. ci trăieşte la fel ca şi noi. mai înainte de crearea universului. Mormonii consideră că exaltarea. El Îl înţelege pe Dumnezeu ca pe un om exaltat. Salt Lake City. omul se poate mântui singur. Datorita infinitei iubiri a lui Dumnezeu. Între Dumnezeu şi om nu este deci o diferenţă de natură. Altfel spus. 309 267 . deci de transformare. p. de devenire. El Şi-a dorit să o împartă pe aceasta cu alţii. publicată de către Biserica lui Iisus Hristos ai Sfinţilor din Zilele din Urma. un început. Datorita faptului ca a ajuns la exaltare. la fel ca şi Hristos. că vor avea copii de spirit. Pe scurt. adică dumnezeirea este cel mai desăvârşit grad al aceleiaşi esenţe din care suntem făcuţi şi noi. adică cel mai înalt grad de perfecţiune ce poate fi atins de om. Primul dintre aceşti copii născuţi este Iisus Hristos. astfel încât. care coexistă cu El. El posedă însă toate perfecţiunile. Dr. Se crede despre aceste persoane că vor trăi veşnic în prezenta Tatălui şi a lui Iisus Hristos (D&L. 1982. din carne şi oase (Doctrină şi Legăminte – D&L 130:22). care trebuie să trecem prin viaţa muritoare pentru a ajunge la nivelul de exaltare.Prof. într-un spaţiu şi are. divinizat. Spre deosebire de oameni însă. El ajutând ca Dumnezeu la organizarea lumii din materia preexistenta. împreună cu o Mamă cerească. El a creat spirite-copii.

propovăduirea învăţăturii mormone. înţelepciunea. El are acum compasiune şi mila faţă de noi.primirea aşezării mâinilor pe cap. Teologia mormonă este politeistă. slava. Doctrina mormonă a Trinităţii este o denaturare grosolană a poziţiei biblice. trecând deci prin ceea ce trecem şi noi şi având ca şi noi slăbiciuni.Prof. domnia. adică toata puterea. pe site-ul Universitatii Brigham Young: http://maxwellinstitute. încercări. pentru acordarea darului Duhului Sfânt. care la rândul lor sunt îmbrăcaţi cu diferite trupuri pe diferite planete.edu/publications/paperschapter. sunt următoarele: . însă este necesară o permanentă 571 Jordan Vajda. dorind să ajungem ca şi El571. în afară de cele obişnuite pentru orice adept al Bisericii Mormone. deşi ei încearcă să-şi învăluie nefasta doctrină într-o terminologie semiortodoxă. glorificat). după o rânduială speciala). „inspiratele” declaraţii ale lui Joseph Smith dezvăluie faptul că el a început ca unitarian.căsătoria pentru timp şi eternitate (pecetluirea căsătoriei în templu. ispite. . “Theosis and Exaltation: în Dialogue”. modul în care Tatăl a devenit Dumnezeu. afirmând în consecinţă că universul este locuit de diferiţi dumnezei care procreează copii spirituali. însă ei rămân neclintiţi la credinţa că Dumnezeul nostru este un om înviat. Ne-am ocupat deja de această problemă. Univ. Condiţiile pentru dobândirea exaltării. . . Pr.byu. diferita de botez).primirea botezului mormon. Dr.primirea înzestrării în templu (un fel de confirmare. cunoaşterea. etc. a progresat la triteism şi a încheiat apoi în cel mai deplin politeism. Gheorghe Istodor dumnezei prin exaltare vor avea tot ce au Tatăl Ceresc şi Fiul.2008 268 . „Elohim” fiind dumnezeul acestei planete (învăţătura lui Brigham conform căreia Adam este Tatăl nostru ceresc este acum negată în mod oficial de autorităţile mormone. Acesta este. . în directă contradicţie cu revelaţiile Vechiului şi Noului Testament. etc. după cum am văzut.04. Pe lângă aceasta. Astfel.php? paperid=7&chapid=63 – accesat la 09. după mormoni.

dar că toţi oamenii sunt dumnezei575. 1989. Deseret new press. Această credinţă este concentrată în formularea: „Ceea ce omul este. Învăţăturile „Bisericii Mormone” se circumscriu unui cadru evoluţionist cunoscut sub numele de doctrina eternei progresii. p. Poziţia mormonilor faţă de Sfânta Treime este rezumată în prezentarea pe care apostolul Richard Evans o face mormonismului în compendiul A Guide to America Religion. By Parley P. 370. ca nu cumva terminologia mormonă să se răspândească necontestată572. care este unul cu Tatăl în scop. 345-347) apud Radu Petre Mureşan. p. for the final development of universal peace. Dumnezeu a fost. Mormon Doctrine. O carte reprezentativă pentru învăţătura mormonă în secolul al XlX-lea a fost scrisă de Parley Parker Pratt (1807-1857) unul din cei mai mari apologeţi ai mormonismului. truth and knowledge. 576-577. omul poate să devină” 574. Gheorghe Istodor revenire asupra ei. 1855 (137 pagini). Doctrina eternei progresii deschide uşa politeismului. Sfinţii Ultimelor zile acceptă dumnezeirea ca trei persoane distincte: Tatăl. as delivered by the ancients. Key to the science of theology. dar separat de El şi Duhul Sfânt. republicat apoi în anul 1891 cu multe ediţii ulterioare. un personaj spiritual”576. p. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent.37-57 apud Radu Petre Mureşan. p. p. 79 575 lbidem.). McConckie. Liverpool. 22. 78 574 D&C 130. Les Editions du Cerf. and as restored în this age. Pratt. Univ. p. Salt Lake City. second edition. Textul original. Fiul şi Sfântul Duh sunt trei dumnezei diferiţi. 79 269 . Lucrurile se complică şi mai mult când un alt apostol spune: Iisus 572 573 Ibidem. Pr. p. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Designed as an introduction to the first principles of spiritual philosophy. Dr. Fiul Iisus Hristos. afirmând nu numai că Tatăl.Prof. religion. 1938 (408 p. 260-261 Davis Bitton. Les mormons. La întrebarea „Cred mormonii în Sfânta Treime?” răspunsul a fost următorul: „Da. „Deşi se consideră o restaurare a Bisericii din primele secole creştine. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. ceea ce Dumnezeu este. Bruce R. law and government. „Dumnezeu însuşi a fost odată aşa cum suntem noi acum şi este un om înălţat ce sade pe tronul din ceruri” (Teachings of the prophet Joseph Smith: laken from his sermons and writings as they are found în the Documentary history and other publications of the church and written or published în the days of the Prophet's ministry. Salt Lake City 2000. ne permite să vedem schimbările semnificative care au fost aduse mormonismului de-a lungul timpului apud Radu Petre Mureşan. p. mormonismul se îndepărtează de la linia creştină şi este privit ca o nouă tradiţie religioasă datorită numeroasele sale credinţe şi practici distincte573.

al lui Avraam. credinţă care derivă din înţelegerea arbitrară a învăţăturii Sfântului Apostol Pavel (II Corinteni XII. Isaac şi Iacob. Leo Calvin Rosten. După moarte. Dr. 93. Prin urmare viaţa pe pământ este un test care va determina în cele din urmă care persoane sunt vrednice să se întoarcă şi să trăiască cu Dumnezeu. Desclee. Iehova al Vechiului Testament a devenit Iisus Hristos al Noului Testament când el s-a născut ca muritor”577.. Lessectes del'apocalypse. Gheorghe Istodor Hristos a fost şi este Iehova Vechiului Testament. care aşteaptă timpul învierii şi al judecăţii vor avea posibilitatea să accepte mesajul Evangheliei în lumea spiritelor. Gourous de Van 2000. Altă învăţătură tipică a mormonilor este cea referitoare la botezul morţilor. ca fiinţe spirituale. Noiembrie. 1995. terestră sau celestă. p. p. În această viaţă de acum. Credinţele lor reflectă specificul mediului protestant din secolul al XIX-lea la 576 Richard Evans. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. 65 270 . într-o viaţă anterioară. „O altă credinţă importantă este că oamenii sunt emanaţii spirituale ale lui Dumnezeu Tatăl şi că toţi oamenii au trăit cu Dumnezeu. Dumnezeul lui. 1999. Univ. 1-4). Jean Marie Abgral. 67-80 apud Radu Petre Mureşan. p. 79 577 Robert E. Our Message to the World. p. 60-66. 1999.. Pr. oamenii sunt plasaţi în trei „stări de slavă”. A se vedea şi “Jesus selon mormons” în Jean Vernette. telestială. Mormonii cred că toate persoanele decedate. ed. oamenii experimentează existenţa fizică. Când el a vorbit profeţilor a vorbit în numele Tatălui. în A Guide to Religions în America. gnoses et nouvelle religiosite.Prof. Paris. Esotehsme. în funcţie de faptele pe care le-au făcut pe pământ. Jesus au perii des sectes. “Ensign”. Adam şi Noe. p. inclusiv moartea şi apoi vor putea să se întoarcă şi să trăiască în prezenţa lui Dumnezeu pentru veşnicie. Wells. New York 1955. “What is a Mormon?”.

chimist (alchimist). După ce moare. from the original Latin by John Chadwick. p. 80 271 . atitudinile şi ataşamentul sau împotrivirea faţă de o anumită învăţătură (Alma 34:34). care şi-a consacrat întreaga viaţă investigaţiilor ştiinţifice. Contimiation Concerning the Last Judgment. între anii 1749-1756). Pr. Chicago. p. În 1766.. când vor fi înviate pentru a domni împreună cu Hristos pe pământ. London: Swedenborg Society 1961. însă trupul lor are o formă perfectă. translated by R. 80 579 Jerald and Sandra Tanner. Lucrările lui au fost scrise în urma unor viziuni şi au avut un mare impact asupra contemporanilor. sunt în stare adultă. Harley. The Changing World of Mormonism. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. London: The Swedenborg Society 2003 (211 p. Emanuel Swedenborg. Biserica Sfinţilor din Zilele din Urmă vede lumea spiritelor ca un loc de aşteptare. sufletul nu stă degeaba. iar sufletele rele vor sta până la Judecata Universală.Prof. indiferent de vârsta la care au murit. anatomist. Dintre acestea meţionăm: Heavenly Mysteries Contained în Sacred Scriptures (publicate în seria “Arcana caelestia”. Toate spiritele. În acest loc însă. PA: Academy of the New Church. Univ. credinţe masonice şi folclorul american” 579. Introducing the New Jerusalem. Gheorghe Istodor care se adaugă influenţa ideilor lui Emanuel Swedenborg (16881772)578. Translated and edited by A. London: Swedenborg Society 1970. Last Judgment (and Babylon Destroyed) în 1758. Stanley.1952. În Cartea lui Mormon se spune că lumea spiritelor este împărţită în două diviziuni. London: Swedenborg Society. La Alma 40:12-14 citim: şi apoi se va 578 Emanuel Swedenborg (1688-1772) a fost un filozof suedez. De telluribus. Moody Press 1980 apud Radu Petre Mureşan. 1949. Apocalypse Revealed. În această stare.) apud Radu Petre Mureşan. translated by D. Acton. în care sufletul omului ajunge după ce moare. Dr. sufletele bune vor sta până la începerea Mileniului. translated by D. and Concerning the Spiritual World. Coulson. Bryn Athyn. Signified by the New Jerusalem în the Book of Revelation. în 1758. dar şi teolog. un loc provizoriu. London: Swedenborg Society. fiinţele spirituale sunt antropomorfe. translated by F. Concerning the Messiah About to Come and Concerning the Kingdom of God and the Last Judgment. Despre spirite se crede că au aceleaşi pofte şi dorinţe pe care le-au avut când au trăit pe pământ. transl. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Messiah About to Come. edited and revised by Stephen McNeilly. 1961. 1763. 2 vols. Potrivit mormonilor. 8 vol. ci este chemat să înveţe mai multe despre Dumnezeu. În egală măsură şi-a îndreptat atenţia şi asupra teologiei şi metafizicii şi a avut numeroase trăiri mistice. 1769. omul îşi păstrează temperamentul. A posthumous publication.. Harley. Brief Exposilion of the Doctrine of the New Church.

grupate în familii. anume împărăţia telestială. apostolii continuă să aibă responsabilităţile pe care le avea în timpul vieţii. da. să accepte Evanghelia şi astfel să treacă în paradis. nu poate sta alături de familia sa. căci iată. o stare de groaznică şi înfricoşată aşteptare a indignării arzătoare şi a mâniei lui Dumnezeu asupra lor. Pr. chiar şi după moarte. ele nu au nici parte şi nici părticică din Spiritul Domnului. Exegeţii mormoni au interpretat în sens literar textul de la 1 Petru 3:19 (. O concepţie specifică este aceea că spiritele pot progresa. Acum. Aşadar. ei aleg lucruri rele în loc de bune. duhurilor ţinute în închisoare) spunând că sufletele celor păcătoşi sunt ţinute într-un fel de închisoare pentru că nu au primit Evanghelie. o stare de odihnă. dacă acceptă principiile Evangheliei şi trăiesc respectândule. în întuneric. da. Gheorghe Istodor întâmpla că spiritele celor care au fost drepţi sunt primite într-o stare de fericire. Biserica este concepută ca fiind organizată. acolo va fi plâns şi scrâşniri de dinţi. astfel. Un alt aspect important este acela al legăturilor de familie.. cei buni sunt separaţi de cei răi. De asemenea. o stare de pace în care se vor odihni de toate necazurile lor şi de toate grijile şi întristările. ei fiind înrobiţi de către voinţa diavolului. le va fi permis să moştenească gloria cea mai mică. însă dacă cineva nu şi-a îndeplinit misiunea pe pământ. Mormonii consideră că spiritele vor sta organizate. după faptele lor şi după cum au trăit în viaţa pământească. 272 . Şi apoi se va întâmpla că spiritele celor păcătoşi. După ce vor suferi un timp pentru păcatele lor. Univ. ale acelora care sunt răi – căci iată. misionarii.. 14. fiecare generaţie de oameni avânt în frunte un profet. tot aşa cum cei drepţi rămân în paradis până la timpul învierii. spiritul diavolului a intrat în ei şi a pus stăpânire pe casa lor – şi aceştia vor fi aruncaţi în întunericul de afară. În lumea spiritelor. de aceea. Ele au însă libertatea de a alege. care este numită paradis.Prof. şi aceasta din cauza nedreptăţilor lor. ei rămân în această stare. adică pot trece de la o treaptă la alta. În închisoarea spiritelor vor rămâne doar aceia care au respins Evanghelia după ce le-a fost predicată pe pământ şi care nu au acceptat-o nici când le-a fost predicată după moartea trupească. aceasta este starea păcătoşilor. deţinătorii preoţiei. 13. Dr.

apoi cele de consacrare a Profetului-Preşedinte etc. care prezintă asemănări frapante cu ritualul masonic şi sunt rezervate numai celor iniţiaţi se referă în principal la patru practici: botezul pentru cei morţi. preoţia aaronică este conferită băieţilor la vârsta de 12 ani când sunt hirotoniţi ca diaconi. ceai şi cafea. altele. Early Mormon Millenarianism: Another Look. hobby-urile etc. alcool. Mormonii au un deosebit respect pentru educaţie şi de asemenea pentru tot ceea ce ţine de activităţi recreative: sportul. se abţin de la droguri. erezie condamnată de Sinoadele Ecumenice580. 193-196 apud Radu Petre Mureşan. o binecuvântare specială spirituală oferită membrilor valoroşi. Membrii plătesc zeciuială 10% din veniturile lor. „Cultul are două feluri de rituri. 54. 2. care se desfăşoară în temple. 1999. ceea ce seamănă cu erezia lui Origen referitoare la Apocatastaza. Univ. de la pornografie. limbaj indecent şi jocuri de noroc. Deborah Laake. 222 581 Mai există şi ritualuri speciale de binecuvântare a episcopilor. The Power and the Promise. Richard N. p. Mormon America.Prof. unele. San Francisco. apostolilor şi patriarhului. p. Osteling and Joan K. Ostling. După vârsta de 18 ani ei primesc preoţia lui Melhisedec care le oferă autoritatea de a transmite „harul Duhului Sfânt” prin punerea mâinilor. Dr. „Membrii sunt în general botezaţi la vârsta de 8 ani. 1995. La vârsta de 16 ani ei sunt preoţi şi au autoritatea de a boteza şi a binecuvânta. tabac. Despre ceremoniile secrete din templu. Tinerii sunt încurajaţi să se abţină de la relaţii sexuale premaritale. Mutual Improvement Association sponsorizează multe din aceste activităţi culturalrecreative care încep cu o rugăciune şi se termină cu un imn 580 Grant Underwood. Despre legăturile cu ritualul masonic. căsătoria celestă şi pecetluirea (sealing) care stabileşte structurile de familie pentru eternitate”581. Gheorghe Istodor Astfel. festivalurile de teatru. publice în capele. Mormonii au nişte coduri morale stricte. Editions Filipacchi. secrete. Cultul public cuprinde „Şcoala de Duminică” şi „adunarea Cinei” bazate pe rugăciuni şi cântări. Journal intime d'une femme chez Ies Mormons. No. p. Pr. observăm că ei nu cred în veşnicia chinurilor iadului. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Vol. Ceremoniile din templu. Ceremonies secretes. 80 273 . înzestrarea (endowments). Church History.

Corul Tabernacolului. atât ca vlăstar spiritual. Înpărăţia cultelor eretice. referindu-se în unele cazuri la persoana lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Duhul Domnului sau pur şi simplu Duhul. Pr. în cartea Jesus the Christ. Fiul lui Elohim. condamnă. care este Iisus Hristos. aceste atribute există în El în mod perfect. 78-81 583 Walter Martin.. lipsit de „trup.. 48. p.. iar în alte cazuri la puterea şi autoritatea acestui măreţ personaj sau la forţa prin intermediul căreia slujeşte. porunceşte. format din 350 de membrii este renumit în întreaga lume”582. este numit „Tatăl”. a fost organul executiv al Tatălui. Duhul lui Dumnezeu. vorbeşte. 261 274 . 467) se afirmă că Iisus Hristos.. cât şi trupesc. Gheorghe Istodor mormon. Elohim. Este interesant de observat că. împuterniceşte. p. (pag. Acestea nu sunt 582 Radu Petre Mureşan. capitolul IV. mustră. considerând că aşa ceva nu poate exista şi îşi afirmă cu putere credinţa în Dumnezeul viu şi adevărat al Scripturii şi al revelaţiei. Astfel.. pe care îl cunoaştem de asemenea ca Iehova.. 466... Dr. Elohim este literalmente Tatăl duhului lui Iisus Hristos şi de asemenea al trupului în care Iisus Hristos şi-a îndeplinit misiunea în carne. supunerea faţă de el Iisus Hristos este Fiul lui Elohim. Mângâietorul şi Duhul Adevărului apar în Scripturi cu sensuri evident diferite. rămâne ca să înţelegem care este învăţătura mormonă referitoare la cea de a treia Persoană a Trinităţii creştine. membre sau pasiuni”. mărturiseşte despre Tatăl şi despre Fiul.Prof. de vreme ce ei binevoiesc să o descrie drept „o persoană de duh”. în dorinţa lor de a imita creştinismul autentic. Fără îndoială că Duhul Sfânt posedă puteri şi sentimente personale. atunci când este posibil. cu alte cuvinte. mormonii îl descriu pe Duhul Sfânt în următorii termeni: „Termenul Duh Sfânt şi sinonimele lui comune. Biserica lui Iisus Hristos a „sfinţilor zilelor din urmă” se proclamă împotriva Dumnezeului incomprehensibil. Univ. el învaţă şi călăuzeşte. Duhul Sfânt în mormonism După ce am discutat natura şi atributele lui Dumnezeu în opoziţie cu mitologia mormonă şi cu panteonul ei de divinităţi poligame. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Iehova. în lucrarea de creaţie583.

Pr. Cea mai pură. sau Spirit. la fel cum nu este nici Doctrină şi legăminte. p. cea mai rafinată şi subtilă dintre toate aceste substanţe. p. Gheorghe Istodor expresii în sens figurat. este substanţa numită Duhul Sfânt”585. dar cu toate acestea. Pratt. prin urmare.. eminentul teolog mormon. ei sunt obligaţi să adopte atitudinea logică de a afirma într-un caz materialitatea lui Dumnezeu şi de a nega materialitatea aceasta în cazul următor. Talmage declară că Duhul Sfânt este o persoană de Duh.. având o formă spirituală şi proporţii definite!” S-ar părea că teologia mormonă a ajuns acum realmente confuză până la temelie. a complicat şi mai mult doctrina Duhului Sfânt în teologia mormonă atunci când a scris: „Acest lucru duce la cercetarea acelei substanţe numită Duhul Sfânt sau Lumina lui Hristos. dar Talmage nu este de acord cu Talmage.. 266 Ibidem. activ sau conducător în toate puterile sfinte miraculoase. Am putea analiza şi mai departe doctrina mormonă a Duhului Sfânt. şi cea care este cel mai puţin înţeleasă sau chiar şi recunoscută. Există o substanţă divină. Parley P. deci nefiind limitată în întindere şi spaţiu şi. conform lucrării Doctrină şi legăminte. Ar fi edificator de văzut cum împacă teologii mormoni această contradicţie logică şi teologică. Acest element divin. evident „o fiinţă imaterială” şi evident Dumnezeu. oprindu-ne mai ales asupra unui capitol interesant 584 585 Ibidem. ceea ce le întrece pe toate: „El este o fiinţă imaterială. Şi. este vorba de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este „o persoană de Duh” şi unul dintre dumnezeii mormoni. numită Duh. Aici există o contradicţie în teologia mormonă... Dr. în contradicţie directă cu afirmaţia anterioară a lui Talmage din aceeaşi carte. de către oamenii mai puţin documentaţi. 266-267 275 . neposedând totuşi o formă de natură materială. Univ. un fluid sau o esenţă divină. este agentul imediat.Prof. Aşadar pentru mormoni „un lucru fără părţi componente nu poate fi întreg. dacă e existat vreodată o astfel de teologie. difuzată peste tot printre elementele eterne.. având posibilitatea de a ocupa la un moment dat mai mult decât un singur spaţiu limitat. când . ci afirmaţii directe despre atributele şi caracteristicile Duhului Sfânt”584. iar un trup imaterial nu poate exista”.

Dr. lipsit de personalitate.Prof. o doctrină respinsă în prezent. Brigham Young a afirmat categoric că jertfa adusă de Iisus Hristos pe cruce. Univ. dar există diferite grade în care Duhul Sfânt poate fi posedat. dar care nu a fost niciodată repudiată în mod oficial. cei care-1 pierd fiind cei mai săraci. ci şi-a sărbătorit propria căsătorie cu „Maria şi Marta. În teologia mormonă. Mântuitorul mormon Dar Mântuitorul mormonismului este o persoană cu totul diferită. umblă. Salvatorul mormon nu este cea de a doua Persoană a Trinităţii creştine. După cum am văzut anterior. în care de peste douăzeci de ori el se referă la Duhul Sfânt ca la un „ceva” impersonal. 268 276 . Pr. p. Însă sunt puţini cei care trăiesc conform şoaptelor lui şi vin prin intermediul lui în comuniune intimă cu fiinţele cereşti de cel mai înalt rang. Pe lângă această concepţie revoltătoare. pot să îl şi piardă. în lumina lui. cei care îl primesc. fecioară îl deosebeşte pe „Hristosul” lor de Hristosul Bibliei.. Posesorul Duhului Sfânt este infinit de bogat. sub forma propriului Său sânge. iar el nu este nici măcar o replică întocmită cu grijă a Răscumpărătorului din Noul Testament. dar numai într-o anumită măsură. 1888). Pentru aceştia lumina lui creşte în strălucire tot mai puternic din zi în zi”586. nu a fost numai fratele spiritual al Diavolului. deşi în obişnuita schemă politeistă mormonă. Pentru a înţelege mai bine 586 Ibidem. cum am văzut mai sus. Gheorghe Istodor din cartea preşedintelui Charles Penrose. în calitate de spirit preexistent. până şi concepţia mormonă despre naşterea din . a fost ineficace pentru curăţirea unor păcate. Amândouă sunt necesare pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu.. Hristos. Brigham a mers încă şi mai departe propovăduind doctrina „ispăşirii sângelui”. Duhul Sfânt este înzestrat cu divinitate. Mulţi dintre cei care îl obţin. mormonii resping doctrina creştină a Trinităţii. după cum ne revelează în mod clar publicaţiile mormone oficiale. Penrose îşi încheie comentariul său prin afirmaţia: „După cum botezul este naşterea din apă. fapt prin care a putut să-şi vadă sămânţa înainte de a fi fost răstignit”. Mormon Doctrine (Salt Lake City. tot aşa confirmarea este naşterea din Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul.

Fostul preşedinte al Americii. şi aş face-o cu mâinile curate. mormonii au o doctrină destul de complicată. vom prezenta acum punctual lucrurile pe care mormonii consideră că Hristos le va face la a doua Sa venire: • El va curăţa pământul de tot ce este rău. nu am nici o soţie pe care să Iubesc atât de mult încât să nu-i străpung inima cu o suliţă.Preparing for the Second Coming of Jesus Christ. p. vom recurge la propriile lui cuvinte: „Să presupunem că l-ai găsit pe fratele tău în pat cu soţia ta şi îi străpung cu o suliţă pe amândoi. În asemenea caz. nu de puţine ori fiindu-ne dat să obţinem răspunsuri contradictorii pe această temă de la misionari sau chiar să nu primim nici un răspuns.587 Hristosul mormonilor nu poate mântui. despre care vorbeşte Young. fără întârziere. (1946). al cărui vestitor (mesagerul îngeresc Moroni) a fost anticipat de către Apostol (Galateni 1:8 şi 9) şi care.. deoarece. el este „un alt Iisus”. îndemna pe membrii acestui cult: „Sfinţii din zilele de pe urma trebuie să fie liniştiţi. subiectul unei „alte Evanghelii” şi iniţiatorul unui „alt duh”. „blestemat” de Dumnezeu588. 250 277 . Referitor la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ. însă se poate sesiza lipsa unei viziuni unitare. după cum îl descrie apostolul Pavel. atenţi şi înţelepţi în faţa Domnului. Pr. şi astfel stând lucrurile. Perla cea de Mare Preţ) abundă în referiri la sfârşitul lumii. eu aş proceda aşa. Pentru a structura informaţiile. 280 589 G. Dr. Wilford Woodruff. Doctrină şi Legăminte. confuză. care făcea parte din cei „Doisprezece Apostoli” ai cultului mormon. Gheorghe Istodor limitarea puterii de curăţire a sângelui Iu Hristos. p. Univ. 279 Ibidem.Prof.. tu vei fi justificat. trebuie considerat „anatema” sau mai aproape de sensul strict al cuvântului în greacă. Principalele lor cărţi doctrinare (Cartea lui Mormon. iar ei vor ispăşi pentru păcatul Io şi vor fi primiţi în împărăţia lui Dumnezeu. împreună cu întreaga lui revelaţie. p. toate lucrurile trecătoare urmând a fi arse printr-un foc purificator (D&L 587 588 Ibidem. Homer Durham The Discourses of Wilford Woodruff . la fel ca şi în cazul altor învăţături ale acestei secte. Să caute semnele vremurilor şi să fie sinceri şi credincioşi”589.

Gheorghe Istodor 101:24-25). întemeind o guvernare politică. care trăiesc în timpul celei de-a doua veniri a Domnului vor fi distruşi fizic. dacă oricum există pe pământ doar oameni buni. adică cel mai înalt grad de fericire veşnică. Biserica urmând să devină o parte din această împărăţie. cei ce vor primi o slavă terestrială vor fi înviaţi (D&L 88:99). oamenii se vor ocupa cu construirea de temple. Oamenii răi vor fi distruşi: „orice suflet care nu va auzi cuvintele Profetului.” Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. 590 Messages of the First Presidency “Preparing for the Second Coming of Christ. până la Adam. un fel de aparat administrativ (Articolele de Credinţă. pentru că cei răi nu au fost înviaţi? În timpul Mileniului. După începerea Mileniului. 10). va fi distrus”590 • Mântuitorul Hristos va judeca popoarele şi îi va despărţi pe cei buni de cei răi. 389 278 . Smith.. Mormonii afirmă însă că la a doua venire a Domnului vor fi înviaţi doar cei buni. Pr. fie că vor fi aruncaţi în întuneric cu diavolii. Dr.au împărăţit cu Hristos mii de ani. La sfârşitul Mileniului va avea loc a doua înviere. 20:4 (. administrativă pe pământ. care nu au apucat să cunoască Evanghelia Restaurată. vor trebui să aştepte până la sfârşitul Mileniului înainte să poată ieşi din morminte.Prof. Ne întrebăm deci. în care să slujească lui Dumnezeu şi în care să îndeplinească anumite datorii faţă de morţii din familiile lor. de la începutul Mileniului. prima înviere va fi terminată. despre ce judecată poate să fie vorba.. Când toţi aceşti oameni vor învia. • El va termina învierea. Aceia care au obţinut privilegiul de a ieşi din morminte la învierea drepţilor. stăpânind cu cei buni pe pământ timp de 1000 de ani. Ei au ajuns la această învăţătură bazându-se pe o traducere greşită a textului de la Apoc. De remarcat. împreună cu cei răi care au murit deja. Univ. Despre aceştia se crede că pot moşteni fie împărăţia celestială. ca rege al cerului şi al pământului. Ei. de după Judecata Universală (D&L 76:50-70). că despre aceştia mormonii cred că vor moştenii împărăţia celestială. p. Cei răi. vor fi luaţi pentru a-L întâmpina pe Iisus. Atunci vor învia toţi morţii care rămăseseră în morminte spre a fi judecaţi. • El Îşi va ocupa locul ce I se cuvine de drept.

Aceasta venire este aşteptată de aşa-zişii discipoli ai cultului lui Iisus.) şi voi trăi în dreptate cu oamenii pe Pământ 1000 de ani şi cei răi nu vor mai rezista” (D&L 29. credem că Hristos va domni personal pe Pământ şi că pământul va fi înnoit şi îşi va primi gloria paradisiacă”. Dar înainte să vină Salvatorul.Prof. însuşi Smith a fost tentat să exploateze credinţa în iminenţa sosirii Mileniului. El nu a precizat însă niciodată un moment exact al instaurării Împărăţiei pe pământ.. Aceştia numesc Cea de-a Doua Venire „ziua măreaţa şi groaznică a Domnului” (D&L. Salvatorul se va întoarce pe cu slavă. există patru puncte sigure: 1. La vremea venirii Sale va avea loc o nimicire a celor răi şi o înviere a celor buni. referitor la această problemă. văzând în ea un timp de pace şi de bucurie. Pentru mormoni. 3. revelaţiile care i-au fost făcute lui Joseph Smith de către Dumnezeu. Nimeni nu cunoaşte vremea venirii Sale. credem că Sionul va fi construit pe acest continent (America). Acestea constituie perioada de pregătire spirituală şi trupeasca care va întâmpina Venirea lui Iisus pe Pământ. oamenii de pe Pământ vor trece prin mari încercări să calamităţi. să se afle astfel în partea dreaptă a Sa. Escatologia mormonă În Doctrină şi Legăminte sunt cuprinse în special. 4. pentru a domni în persoană în timpul Mileniului.16). Doctrina mormonă susţine că anumite semne şi evenimente îi vor avertiza atunci când timpul celei de-a Doua Veniri va fi aproape. 279 . Gheorghe Istodor Mulţi dintre adepţii acestei secte au văzut în Joseph Smith dovada incontestabilă a revenirii lui Hristos pe pământ. Dr. Putem cunoaşte din anumite semne apropierea sfârşitului. Oamenii se afiliau la biserica întemeiată de el. sperând ca la a doua venire a Domnului. potrivit credinţei mormonilor. Univ. citim: „ Eu Mă voi descoperi din cer cu putere şi mare slava (. Articolele de credinţă mormone declară: “Credem în adunarea propriu-zisă a lui Israel şi în restaurarea celor 10 triburi. Pr. promiţându-le apostolilor că vor apuca să vadă gloria lui Dumnezeu pe pământ.. 2. Deşi mult mai temperat decât alţi întemeietori de secte. Într-una dintre acestea.11).110.

mari furtuni tunete şi fulgere.. Pr. popoarele sunt tot timpul în război. 24. 29. şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. mulţi oameni suferă în urma furtunilor devastatoare. Însa adepţii cultului sunt siguri ca aceste calamităţi vor fi şi mai severe înainte ca Domnul sa vina.27). Dr. Pregătirea pentru a Doua Venire în revista Liahona. „Mormon Doctrine. 7 280 . au loc cutremure şi multe calamităţi. cel mai distrugător cunoscut de lume. p. aduce ca dovadă în acest sens faptul că în ultimii 10 ani numărul cutremurelor..7). McConkie. a foametei şi a bolilor. Oaks. Referitor la semnele petrecute deja. războaie şi neînţelegeri: conform cărţii „Doctrine şi Legăminte”. De 591 Elder Dallin H. din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. mesajul Evangheliei lui Hristos a fost transformat. Aceste semne au fost revelate în special profeţilor Săi. profeţii au avertizat că Pământul va trece printr-o mare agitaţie prin răutăţi. Semnele celei de-a Doua Veniri sunt în special următoarele: Răutăţi pe pământ.. Furtuni cu grindina vor distruge toate recoltele de pe Pământ (88. s-a dublat faţă de perioada precedentă 591. „şi toate lucrurile vor fi tulburate şi (. Unele dintre cele care prevestesc a Doua Venire a lui Iisus Hristos s-au petrecut deja sau sunt în curs de împlinire iar altele se vor împlini în viitor. războaie şi suferinţe: „Dragostea oamenilor se va raci şi nedreptăţile se vor înmulţi”(45. Gheorghe Istodor Mormonii susţin deci faptul ca Iisus le-a dat semne care reprezintă evenimentele ce vor arata când este aproape a doua Venire a Salvatorului. Iisus Le-a spus ucenicilor Lui că războiul va cuprinde întreg Pământul: „Veţi auzi de războaie şi vesti de războaie (.91). Univ.) groaza se va abate asupra tuturor oamenilor”(88.16 şi Matei. ciumă. Trebuie să ne aşteptam la cutremure. iar în mijlocul acestui război Salvatorul va apărea (Bruce R. mai 2004. Aceste războaie vor continua până va izbucni un ultim mare război. 24. Mormonii consideră că după moartea Apostolilor. susţin că pretutindeni se găseşte răutate.90.” (Mat..6-7). modificat de oameni rău-voitori. Elder Dallin H Oaks.Prof.) Un neam se va scula împotriva altui neam. Restaurarea Evangheliei şi a preoţiei.732). a secete. foamete. P.

6).11). Pr.4-18 . p. Gheorghe Istodor aceea. Evanghelia este predicata întregii lumi. mormonii consideră că odată cu preceptele Evangheliei a dispărut şi autoritatea preoţiei Domnului. Dr. ei îl aduc pe acesta ca mărturie. Domnul va asigura o cale pentru a aduce adevărul tuturor naţiunilor. Interpretând greşit cuvintele Apostolului Ioan. Aşa putem explica eforturile deosebite depuse de mormoni pe plan misionar. Înainte de a Doua Venire.16-20). 45. ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor”(Matei 24. profetul Maleahi a prezis ca înainte ca Hristos sa vină a doua oară. Ezechiel 37. Un alt semn al venirii lui Iisus este faptul ca „Evanghelia Împărăţiei va fi propovăduită în toata lumea. 89 281 . Se studiază anumite lecţii.Prof. ci după un program bine stabilit. Pregătiri pentru restaurare şi a Doua Venire: “Mâna Mea va fi asupra voastră” în revista Liahona. profetul Ilie va 592 Elder Robert D. au prevestit apariţia Cărţii lui Mormon (Isaia 20. De asemenea. într-una dintre revelaţiile din Doctrina şi Legăminte. pe parcursul mai multor ani. 14. profeţii Ilie şi Ezechiel. Toata lumea va auzi plenitudinea Evangheliei în propria limba ( D&L 90. Univ. care nu se face la întâmplare. Domnul le-a vestit Nefiţilor despre un alt semn: cartea lui Mormon va apărea pentru urmaşii lor (3 Nefi 21). Venirea lui Ilie. Ei împart exemplare gratuite din Cartea lui Mormon şi se oferă foarte insistent să îţi vorbească despre credinţa lor. Aceste profeţii au fost împlinite deoarece Cartea lui Mormon a apărut şi este data în întreaga lume. În împlinirea acestor profeţii. care a fost restaurată tot prin Joseph Smith592. Apariţia Cărţii lui Mormon. îngerul Moroni şi alţi mesageri cereşti i-au adus lui Joseph Smith Evanghelia lui Iisus Hristos. omul fiind prins în mreaja acestei învăţături greşite fără să-şi dea seama. Hales. referitor la restaurarea adevăratei Sale Evanghelii: „Lumina va răsări printre cei care stau în întuneric şi va fi plenitudinea Evangheliei Mele”(D&L.28). Potrivit mormonilor. spunând că el însuşi a văzut ca Evanghelia va fi vestita de către un înger (Apoc. ei cred că Domnul a spus. ei şi-au perfecţionat tehnicile de propovăduire. Pe parcursul a mulţi ani de experienţă în acest domeniu. într-o anumită ordine. noiembrie 2005. În Vechiul Testament. prin expediţii de evanghelizare în toată lumea.14).

chiar dacă momentan noi nu putem să le înţelegem pe toate. Ei spun ca Salvatorul a propovăduit despre aceasta venire prin pilda smochinului.23-25).3-4). ale cărui mlădiţe fragede sunt semn al venirii verii. Rânduielile de pecetluire trebuie realizate în temple pentru cei vii şi pentru cei morţi.35). 4. El a spus că cei care sunt drepţi nu vor fi distruşi la sosirea Sa „ci vor suporta ziua. 49. numit Noul Ierusalim ( 3 Nefi 21. va restaura puterile de pecetluire astfel încât familiile sa poate fi pecetluite. lamaniţii vor învia ca un trandafir (D&L. Domnul a spus: „Înainte ca Măreaţa zi a Domnului să vina (. dintr-un oraş-capitală a lumii. 2).) pentru ca Domnul va fi în 282 ..Prof. deşi Joseph Smith a sugerat într-o oarecare măsură anumiţi ani. palpabil. Nu trebuie sa fim îngrijoraţi de calamităţi. Zidirea Noului Ierusalim..5-6 . Un mare număr de lamaniţi din America de Nord şi sudul Oceanului Pacific au primit şi primesc binecuvântările Evangheliei..). El va inspira oamenii pentru a se ocupa de strămoşii şi descendenţii lor (Maleahi. interesul pentru genealogie şi pentru istoria familiei a crescut. un oraş al lui Dumnezeu. dar mormonii consideră că în Scripturi sunt descrise şi se afla mai multe semne. Acestea sunt numai câteva din semnele pe care le-a dat Domnul Hristos. Aceştia susţin că nimeni nu ştie cu excepţia Tatălui nostru ceresc. pentru că. Domnul a spus că oraşul va fi zidit în statul Missouri în SUA (D&L 84.) şi copiii lor vor creşte fără păcate (.. Gheorghe Istodor coborî pe pământ. Dr. veţi şti că promisiunile pe care vi le-am făcut vor fi împlinite” (D&L 45.24). atunci când toate aceste lucruri [semnele] se vor întâmpla. De zidirea acestui oraş se leagă concepţia potrivit căreia Hristos va domni pe pământ în timpul Mileniului în mod real. D&L. Lamaniţii vor deveni un mare popor. Domnul a spus: „ Nu fiţi tulburaţi. Aproape de venirea lui Iisus.. Pr. ci trebuie să aşteptăm cu bucurie venirea Salvatorului şi să fim fericiţi. mormonii vor zidi un oraş drept. De atunci. Univ. Mormonii nu specifica exact data Venirii Domnului. Profetul Joseph Smith susţine că în aprilie 1836 proorocul Ilie i s-a arătat. Motivul pentru care Domnul a dat aceste semne este ca oamenii să-şi poată pune vieţile în ordine şi să se pregătească pentru acele vremuri care vor veni. şi pământul le va fi dat lor drept moştenire (..

în Brigham ca succesor al acestuia. Gheorghe Istodor mijlocul lor şi slava Lui va fi asupra Lor şi El va fi Împăratul şi Legiuitorul lor. care este mai numeros decât celelalte.o ţară rodnică şi călduroasă.”(D&L 45. Diferenţa constă în faptul că anglo-israeliţii cred că cele zece triburi pierdute sunt poporul englez. 2. Univ. „Mântuirea omului este condiţionată de următoarele condiţii: 1. 4. locuită de cele zece triburi ale lui Israel. Lucifer. 3. crezând. fapt prin care mormonii şi-au justificat practicarea poligamiei. cu excepţia vechiului şi noului Ierusalim. Hristos este fiul cel întâi născut al lui Dumnezeu dar există şi un al doilea fiu. ei vor găsi acea ţară .57-59). mormonii propovăduiesc că la revenirea Lui iudeii se vor aduna deja în Palestina. cei doi fiind fraţi. Dr. Aşa a spus profetul (Joseph Smith)”. p. Iisus ar fi avut două soţii legitime: Măria Magdalena şi Marta. Mormonii cred de asemenea în învierea în trup a tuturor oamenilor şi în mântuirea într-un rai trietajat593. „Oamenii au cheltuit milioane de dolari şi sute de vieţi pentru a găsi o ţară dincolo de Polul Nord. unde : toate bogăţiile pe care le-au adunat vor fi împărţite cu restul „sfinţilor”.Prof. Pr. Nici una dintre celelalte biserici creştine nu este autentică. în restaurarea celor zece triburi pierdute. pe unul dintre cele două maluri ale sale locuind jumătate din tribul lui Mânase. 285-286 283 . (Vezi Doctrină şi legăminte 29:9-11. în cele din urmă. o ţară străbătută de un râu. Înpărăţia cultelor eretice. Biserica lui Iisus s-a stins odată cu moartea apostolilor. Crezând în a doua venire literală a lui Hristos. iar mormonii se vor aduna în mod miraculos împreună în Missouri şi că judecata Domnului va fi revărsată pretutindeni peste pământ. şi totuşi.) Mormonii au de asemenea ceva în comun cu angloisraelismul. 593 Walter Martin. cel care dă „paşaport” pentru împărăţia lui Dumnezeu este Joseph Smith. ca şi aceştia. în Joseph ca profet. Credinţa în Iisus ca Hristos. în timp ce mormonii cred că cele zece triburi pierdute sunt undeva în regiunea polară şi că acestea vor fi eliberate şi strămutate în Sion (Missouri).

el trebuie să-şi sacrifice propria viaţă pentru a ispăşi pentru acel păcat”594. unul terest şi unul celest. Gheorghe Istodor Joseph Smith este profetul lui Iisus şi a readus pe pământ singura biserică adevărată. „Pământul făgăduit”. istoricul mormon. Fecioara Măria a fost soţia legitimă a lui Dumnezeu din care s-a născut Iisus Hristos. Gheorghe Petraru. 7. Cuvintele lui Brigham Young referitoare la acest aspect pot figura în fruntea unui top al blasfemiilor: „Iisus a fost zămislit de Tatăl Său tot aşa cum noi am fost zămisliţi de taţii noştri”. împreună cu 594 Pr. atunci. 5. iar în cele din urmă fiecare dintre cei care ajung dumnezei.Prof. Joseph Fielding Smith. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. precizează: Omul poate comite anumite păcate foarte grave care îl vor aşeza dincolo de puterea sângelui ispăşitor al lui Hristos. Oamenii care au săvârşit păcate grave trebuie să se sinucidă pentru a le fi iertate păcatele. unde s-au stabilit Adam şi Eva după ce au plecat din Rai. ales de Dumnezeu pentru oamenii drepţi este în Missouri. p. pentru a fi mântuit. unde se află adevăratul popor care se va mântui şi unde Iisus a refăcut biserica sa care se stinsese în vechime. aşteptând ultima înviere. Pr. la stadiul de divinitate se ajunge prin progres lent. Această stare specială are ca premisă obligatorie faptul ca mormonul care candidează la această stare să fi fost pecetluit prin căsătoria celestă într-un templu mormon în timp ce se afla încă pe pământ. Cerul cel mai de jos este destinat păgânilor care au respins Evanghelia şi celor care la vremea aceea vor suferi în iad. 323-233 284 . Dacă lucrul acesta se întâmplă. cel celest. Dr. dintre care cel superior reprezintă stadiul de divinitate sau stăpânirea unei împărăţii împreună cu familia. este la rândul lui împărţit în alte trei niveluri. Chiar şi în împărăţia celestă. Dr. 6. cea mormonă. Cel de al doilea cer va fi locuit de creştinii care nu au acceptat mesajul mormon. de mormonii care nu au trăit la nivelul cerinţelor bisericii lor şi de oamenii de bine ai altor religii. 8. Cel din urmă cer. În teologia mormonă există trei ceruri: unul telest. Univ. care au respins revelaţiile „sfinţilor”. Cea de-a doua venire a lui Iisus va fi în America.

va stăpâni şi va popula o planetă distinctă. dumnezeul care domneşte peste planeta noastră. Dar. falsa învăţătura a mormonilor nu se opreşte la acest punct. „Doctrina mormonă include şi o concepţie stranie despre aşa-numita preexistenţă şi mama cereasca. cu excepţia faptului că. aceşti copii spirit sunt trimişi pe o planeta unde primesc corpuri muritoare. arată la fel ca toate fiinţele muritoare. Vorbind despre această existenţă anterioară în spirit. ci poate avea mai multe soţii. 595 Walter Martin. Dumnezeu Tatăl este căsătorit cu Mama Cerească. sămânţa unor părinţi slăviţi. prima Preşedinţie a mormonilor arată că „toţi bărbaţii şi toate femeile sunt asemănători cu Tatăl şi Mama universali şi sunt. ca spirite.Prof. „preexistenta” este un termen folosit în mod uzual. care trăieşte astăzi sau care va trăi vreodată pe pământ s-a născut din tatăl ceresc şi mama cerească. în această dimensiune preexistentă. Aceste fiinţe spirite. care domnesc peste propriile lor planete şi peste proprii lor copii. Fiecare persoană care a existat vreodată pe pământ a trăit odată cu Tatăl Ceresc şi cu Mama Cereasca. Gheorghe Istodor familia sa. au fost bărbaţi şi femei care. Conkie. În plus faţa de Tatăl Ceresc. pentru a descrie existenţa înainte de moarte a spiritului copiilor lui Dumnezeu Tatăl. ei au fost „sămânţa unei paternităţi cereşti”. Dumnezeu Tatăl şi Mama cerească dau naştere la copii în acelaşi fel în care soţii şi soţiile au copii. ceea ce a atras repercusiuni din partea autorităţilor asupra mişcării. 286 285 . p. La rândul lor. După cum afirmă Bruce R. Dr. a lui proprie595. în toate privinţele. la modul literal. un apostol al sectei mormone. secta mormonă crede într-un loc cunoscut ca preexistentă unde fiecare persoană umană care a trăit vreodată pe pământ. Univ. Tatăl ceresc şi Mama cerească creează milioane de spirite copii. care învaţă că viaţa umana a început pe pământ. şi acest fapt a constituit argumentul instaurării oficiale a poligamiei în anul 1852 în statul Utah. fii şi fiice ale Divinităţii. Deosebit de creştinism. Înpărăţia cultelor eretice. Pr. Dumnezeu Tatăl nu este căsătorit doar cu o soţie. Mama Cerească este veşnic însărcinată. există mulţi alţi taţi cereşti. Tatăl Ceresc este poligam. la fel cum sunt căsătoriţi oamenii pe pământ. corpurile lor spirituale au fost făcute din substanţe cu mult mai pure şi mai fine decât elementele din care sunt făcute corpurile muritoare”.

Dr. În contrast. Maleahi 3:6). Mormonii învaţă că însuşi Dumnezeu are un tată şi un străbunic. 228-230 286 . Marcu 12:29-34). că este veşnic asemenea Tatălui şi egal cu acesta (Ioan 1:1. omniprezent şi omniscient (Psalmii 90:2.8. Comparaţie între învăţătura creştină şi ereziile mormone 1. În contrast. Liverpool: F. ca un copil spiritual. mormonii susţin că există mai mulţi dumnezei (Cartea lui Avraam 4:3). Pr. Dr. 6:15. Coloseni 2:9). prin naşterea dintr-o fecioară (Mat. Deşi nu era cu nimic mai prejos decât Dumnezeu. 2.25). p.23) şi că a existat dintotdeauna ca Dumnezeu omnipotent. putem deveni dumnezei într-o împărăţie cerească. ar fi trebuit să ne închinam unui alt Dumnezeu”596. 44:6. având acum un trup de carne şi oase. 46:9. care a progresat ajungând dumnezeu.D. 596 Brian Young. Isaia 43:10. I. mormonii învaţă că cei ce ating dumnezeirea vor avea copii spirituali. 1 Tim. Sfânta Scriptură învaţă că Iisus este singurul Fiu al lui Dumnezeu. Jurnalul Discursurilor. De asemenea. 3. 139:7-10. Iisus s-a făcut trup pentru mântuirea omenirii. Luca 1:34. mormonii învaţă că Dumnezeu a fost cândva om ca noi. p. 1855. Apocalipsa 19:6. Pr. Sfânta Scriptură învaţă că există un singur Dumnezeu şi că în afara de El nu mai există altul (Deut. tatăl nostru ceresc este dumnezeul căruia noi ne închinăm. dacă am fi locuit pe o altă planetă. mormonii învaţă că Iisus Hristos este fratele nostru mai mare care a ajuns progresiv la dumnezeire după ce a fost mai întâi procreat. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. care li se vor ruga şi închina acestora. Osea 11:9. şi aşa până la infinit. Gheorghe Petraru. 10:30. 6:4. Univ. că a existat dintotdeauna. În contrast. vol. la rândul nostru. Totuşi.11.1:18-23. Romani 1:22. Pentru că noi trăim pe pământ. şi că noi.16). fiecare bărbat şi fiecare femeie trebuie să se închine Tatălui lui Ceresc ca şi dumnezeului lor. Richards.Prof. Sfânta Scriptură învaţă că Dumnezeu este duh (Ioan 4:24. că nu este un om (Numeri 23:19. Gheorghe Istodor Odată ajunşi pe planeta lor.14. Întruparea Lui a avut loc în chip minunat de la Sfântul Duh. 45:21. cu toate că acest dumnezeu este doar unul dintre mulţi alţi dumnezei. 60.22.

Sfânta Scriptură învaţă că omul a căzut în păcat şi că această cădere a fost un mare rău.000.11.ro/mormoni. Dr. Sfânta Scriptură învaţă că Sfântul Duh este Dumnezeu şi că este omniprezent (1 Regi 8:27. reuşind să pătrundă în peste 150 de ţări şi să racoleze peste 15. În contrast. Situaţia 597 http://www. noi ne naştem având o natura păcătoasă şi vom fi judecaţi pentru păcatele pe care le săvârşim (Ezechiel 18:1-20.18. 7.odaiadesus. ci doar persoane ale Sfintei Treimi.4). ca Dumnezeu.3:11).Prof. „cu excepţia acelora care au ajuns la cunoştinţa evangheliei restaurate” a sectei mormone 597. prin care păcatul a pătruns în lume aducând condamnare şi moarte tuturor oamenilor.html site citat la 27. separaţi. Scriptura învaţă că aceştia trei sunt un singur Dumnezeu. asemenea tuturor neoprotestanţilor. 5.4.o sectă apăruta în SUA în anul 1830. că la scurt timp de la moartea Apostolilor Biserica lui Hristos a căzut într-o apostazie generală. Sfântul Duh şi Tatăl sunt identificaţi separaţi. mormonii învaţă că Sfântul Duh este un duh sub forma unui om şi că doar influenţa lui este prezentă pretutindeni. În contrast. 6. Univ. Sfânta Scriptură învaţă că Biserica a fost întemeiată odată pentru totdeauna de către Iisus Hristos şi că niciodată nu a dispărut şi nu va dispărea de pe pământ (Matei 16:18. Pr. Secta are astăzi un virulent caracter prozelitist în întreaga lume. Fiul şi Sfântul Duh sunt trei Dumnezei diferiţi. Romani 5:12-21). Sfânta Scriptură învaţă că Tatăl. Una din sectele cele mai periculoase care acţionează şi pe teritoriul României este cea a mormonilor sau a “sfinţilor ultimelor zile” . Ioan 20:28.04. mormonii învaţă că păcatul lui Adam a fost un pas necesar în planul vieţii şi o mare binecuvântare pentru noi toţi.000 de adepţi. Gheorghe Istodor de către Tatăl ceresc şi o mamă cerească şi apoi. 4.3:17. Ieremia 23:34. mormonii învaţă că Tatăl. Filip. Fapte 5:3. 1 Cor. Sfântul Duh: Fapte 5:3. 13:14). Psalm 139:7-10. Fiul şi Sfântul Duh nu sunt Dumnezei diferiţi. Ioan 17:11. Astfel. Totuşi. În contrast. În contrast. mormonii învaţă. În Noul Testament.2:10. şi fiecare în parte este arătat lucrând ca Dumnezeu (Fiul: Marcu 2:5-12. Fiul.2009 287 . conceput fizic (trupeşte) de către Tatăl ceresc şi o mama pământeană. 2Cor.

prin rotaţie.1. îmbrăcaţi în cămăşi albe cu cravate negre. din banii părinţilor. Numărul acestora este într-o creştere vertiginoasă. În acest sens sunt bine organizaţi şi pregătiţi. Mereu în grupuri de câte doi. Acest lucru înseamnă că dezbinarea sau dezintegrarea oamenilor nu are legătură cu Dumnezeu sau cu a Sa lucrare: ea este „opera” diavolului. este imposibil să nu fie remarcaţi în mulţime. Univ.04. cu ghiozdanul în spate şi ecusonul în piept mormonii bântuie străzile mai multor oraşe importante. Dr. între care Bucureştiul este o “ţintă” favorită.2009 288 . Pr. Această sectă ne poate da măsura rătăcirilor. a blasfemiilor care se aduc lui Dumnezeu de către oameni ce pretind a fi creştini şi încearcă să “încreştineze” şi pe alţii598. pleacă acolo unde secta nu este cunoscută. Majoritatea americani. cu vârste între 20 şi 30 de ani. atingând în prezent câteva mii. cam 300 de “misionari” la care se adaugă românii “botezaţi” care difuzează la rândul lor ereziile mormone. Preliminarii „Mântuitorul Iisus Hristos S-a rugat ca om în Grădina Ghetsimani pentru unitatea în credinţă a tuturor celor care fac parte din Biserica Sa (Ioan 17. toţi adepţii fiind obligaţi să cedeze a zecea parte din venit (zeciuiala). ei îşi întrerup pentru doi ani studiile universitare sau serviciile şi.Prof. 598 www.mormonii. Disidenţe în cadrul Bisericii Ortodoxe Române XI. În România sunt.1. Gheorghe Istodor financiară a sectei este de invidiat. Biserica ortodoxă secretă – studiu de caz XI. Din propria experienţa putem spune că secta mormonilor practică de departe cel mai agresiv prozelitism. XI. 3) şi pentru ca această unitate să fie îndreptată spre comuniunea deplină cu Dumnezeu Tatăl. Tunşi scurt.ro site citat la 27.1.

Nici Ortodoxia. Un asemenea caz îl reprezintă Biserica „ortodoxă” secretă înfiinţată de maistrul Constantin Dogaru din Tecuci.Prof. Această grupare continuă seria sectarismului eclesial apărut şi manifestat în Ortodoxia românească cum ar fi „fenomenul” Pucioasa. turma Sfântului Ilie. Sectele au tendinţa de a se deosebi atât la nivelul doctrinei cât şi a disciplinei de Biserica Ortodoxă mamă. Gheorghe Petraru. Gheorghe Istodor Fenomenul sectar este urmare a căderii primilor oameni şi a permanentizării consecinţelor acestei căderi. Sectele apărute în sânul Bisericii Ortodoxe în general sunt de natură mistică şi liturgică. „fenomenul” Ioneşti. Faptul acesta demonstrează că fiecare sectă poarta amprenta confesională a Bisericii – mamă. etc. Univ. p. Pr. caracteristici specifice Ortodoxiei. Tot de factură neoprotestantă este şi existenţa „conceptului alesului” care. Toate mişcările neoprotestante dezvoltă o concepţie străină Ortodoxiei cu privire la revelaţie. La toate acestea există conceptul de „revelaţie deschisă”. La majoritatea titlul este ales în aşa măsură încât să reflecteze această deosebire. care are propria sa structură spirituală şi spiritul specific”599. 193 289 . Dr. Acest lucru este valabil şi la gruparea amintită. există şi excepţii în care o sectă se autointitulează ca fiind Biserică Ortodoxă. Pr. Ortodoxie şi prozelitism. De la început trebuie să recunoaştem structura eminamente sectară de factură penticostală a grupării. Acest lucru permite întemeietorilor şi naivilor racolaţi să se erijeze în continuatori ai lucrării soteriologice săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos. Secta reprezintă antiteza Bisericii iar pericolul pe care îl actualizează se referă la o absolutizare a tot ceea înseamnă relativ în creaţia lui Dumnezeu în sfera valorilor. continuarea Bisericii una a primului mileniu creştin nu a fost exceptată de apariţia formaţiunilor sectare. Din titlu ne dăm seama de caracterul esoteric al grupării şi de faptul că în mintea tulburată a întemeietorului creştinismul este un fel de religie de mistere. în cazul de faţă este exacerbat accentul fiind pus bineînţeles pe persoana şi activitatea lui Constantin 599 cf. „fenomenul” Vladimireşti. Acest lucru înseamnă deopotrivă şi o negare a divinităţii Mântuitorului deoarece poate exista perfectibilitate a activităţii Sale.

Vaslui. morale şi sociale care să rezolve nu atât problemele umanităţii cât problemele sale personale. etc. Tulcea. însă acest concept este extins şi la nivelul României ca centru religios mondial unde se va sălăşlui noul Ierusalim ce va fi construit după cum i s-a „transmis” de sus cu materiale ce nu au fost încă inventate şi la poporul român ce va juca un rol hotărâtor ca popor ales în mileniul III şi în împărăţia lui Dumnezeu. Dr. Şi în acest caz observăm ca în cadrul tuturor grupărilor sectare existenţa celor două elemente fundamentale în recunoaşterea şi combaterea unei secte: 290 . consideră regatul lui Dumnezeu ca având valenţe materiale. tot aşa şi în cazul grupării Dogaru avem această confuzie între realităţile pământeşti şi cele cereşti (cum ar fi evlaviometrul care măsoară la nivel ceresc evlavia creştinilor pe pământ sau propunerea din partea unui înger inventat de Dogaru de a se înfiinţa o televiziune cerească) şi acestea arată existenţa unor grave disfuncţionalităţi psihosomatice. Reţeaua sectară cuprinde şi alte oraşe (Braşov. religioase.Prof. există tendinţa de a conferi tuturor complexelor şi frustrărilor personale un statut şi o justificare cerească din partea lui Dumnezeu. În acest sens Dogaru chiar se consideră întemeietorul unui noi ordini mondiale. Constanţa. Univ. În aceeaşi direcţie afinităţile grupului Dogaru cu mişcările neoprotestante şi sectare se observă şi din faptul că există tendinţa de a proiecta la nivelul spectrului nevăzut ceresc realităţile cotidiene cu profund caracter pământesc. Constantin Dogaru este înconjurat de un grup redacţional ce-l are în prim plan pe profesorul Ştefan Dumitru din Bucureşti care este principalul ideolog al grupării (el semnează prefeţele la majoritatea cărţilor) şi pe Nicolae Negrilă din Craiova care coordonează activitatea editurii Sfânta Ortodoxie din Craiova unde s-au tipărit majoritatea „lucrărilor” transmise de sus. Pr.) şi este de remarcat forţa financiară a grupării care a permis editarea a zeci de cărţi de factură ocultă ufolatrică. Tot aşa cum martorii lui Iehova. Mai mult. Gheorghe Istodor Dogaru. iar fericirea şi mântuirea se confundă cu aspiraţiile omeneşti secularizate. Piteşti. de exemplu. Comportamentul întemeietorului se încadrează clar în sfera patologicului cu grave tulburări de comportament cu un accentuat delir psihotic având şi un comportament violent.

cler care să cuprindă o nouă ierarhie vocaţională. care chipurile îi mulţumeşte maistrului nostru pentru primirea unui acatistier (este vorba de „Acatistierul ortodox pentru iluminarea minţii. Mai mult. mariofanii şi anghelofanii acreditând ideea că este binecuvântată activitatea sa de comunicator ceresc şi totodată ameninţând cu pedepse divine dar şi lumeşti pe cei care. el se foloseşte în această încercare de manipulare mentală şi de anumiţi ierarhi ortodocşi. din păcate. 291 . fie prin ameninţări şi dezastre. Dr. totuşi sunt investiţi de „întemeietor” cu un scop utilitarist. Pr. inclusiv a Sfântului Sinod cu un cler binecuvântat de Sfânta Treime şi promovat de maistru Constantin Dogaru. un grup de naivi care cred cu tărie aceste aberaţii şi care. deşi nu-şi mai pot asuma rolul de mijlocitori pentru lume. că este chiar comunicator special trimis de Domnul Iisus Hristos. arhiepiscopul Vadului. fie nu vor crede în această „lucrare”. acela de trasmiţători către Sfântul sinod al BOR a mesajelor divine secrete. avem. că este un sfânt înger (Constantin Hamimas) care face naveta între cer şi pământ. 2. izgonire de duhuri rele şi însănătoşire”). la toate nivelurile sugerâdu-se necesitatea înlocuirii acestuia. Este vorba de IPS Bartolomeu. că face parte din sfântul consiliu îngeresc şi este când preot când arhiereu autentic al Bisericii adevărate. Ierarhii ortodocşi de care se foloseşte maistru Dogaru. fie prin promisiuni divine. Gheorghe Istodor 1. încurajează manifestarea bolnavă a întemeietorului secte. fie se vor opune acesteia. nu interesată de venituri şi interese materiale (aceasta o spune un individ care pe majoritatea coperţilor publicate lasă adresa şi numerele de telefoane pentru sponsorizări). insinuând ca IPS Sa ar binecuvântat toate acatistierele publicate (Acatistul iluminării Duhului Sfânt. în loc să-l ajute să-şi vină în fire printrun tratament medical adecvat. deşi în majoritatea transmisiilor cereşti clerul ortodox este supus unor aspre critici. avem un individ ce pretinde că primeşte transmisii astrale. Observăm o diabolică abilitate a maistrului Constantin Dogaru ce urmăreşte atragerea tuturor naivilor şi căutătorilor de iluzii. Feleacului şi Clujului. Un alt aspect important al grupării îl reprezintă pretenţia întemeietorului de a fi martor al mai multor teofanii.Prof. curăţire de păcate. Univ.

îl menţionează şi pe părintele Ioan Iovan ce a slujit în Mănăstirea Vladimireşti. drept pentru care pe foaia de titlu scrie „Apare cu binecuvântarea IPS Nicolae Corneanu. cu acest prilej PS Sa se bucură sincer în imaginaţia maistrului pentru râvna pe care acesta o are în trăirea şi mărturisirea adevăratei credinţe. 489 603 Ibidem. În acelaşi acatistier. la pagina 135. Datorită acestui fapt a trebuit ca însăşi Maica Domnului să intervină pentru ca cei doi să se pună de acord la nivel terestru cu „scrierile inspirate de sus”. De asemenea. Dr.Prof. Acatistului prealuminatului Stelea). pentru creştinii catolici şi protestanţi. Maica Veronica de la Vladimireşti601. se reproduce o scrisoare de mulţumire a PS Galaction pentru darul primit de la maistrul Constantin Dogaru (este vorba de paraclisul Sfintei Treimi). 489 602 Ibidem. dar ale cărei transmisii diferă în multe puncte (de exemplu a scris că sunt 12 ceruri şi nu 10). călugării Sebastian şi Valerian din Corod602. 494 292 . p. şi în acest domeniu sectar există şi concurenţă: Tania Cuţov din Ploieşti care are aproximativ aceleaşi pretenţii. p. „nea Ion” de la Ioneştii de Argeş 603 şi mulţi alţii au legătură directă cu activitatea sa. pentru români. dar şi pentru necreştini – observăm aşadar o încercare de extindere a orizontului prozelitist al grupării. care ca şi cei menţionaţi au avut descoperiri sfinte şi au suferit pentru dreapta credinţă ortodoxă din partea securităţii comuniste. fie îl îndeamnă să se pocăiască şi mai mult dă amănunte privitoare la activitatea demonilor („când se împărtăşesc creştinii Satan plânge cu lacrimi ca măslinele altoite”)600. Un alt ierarh important ortodox vehiculat de către Constantin Dogaru este IPS Nicolae. Mitropolitul Banatului care i-ar fi trimis o scrisoare de mulţumire pentru volumul „Soborul şi acatistierul Sfinţilor Apostoli” şi care totodată îl şi binecuvintează. Constantin Dogaru pretinde că are viziuni chiar şi cu Satan pe care fie îl pune la punct. Sfinţii Apostoli. Gheorghe Istodor Acatistul binecuvântatei tări – România. Univ. Însă. Pr. Sunt menţionaţi şi 600 601 Biblia Maicii Domnului. p. Părinţii Apostolici şi alţi sfinţi îi comunică acestuia mesaje pentru România. 175 Ibidem. Mitropolitul Banatului”. p.

deşi nu-l nominalizează îl asumă prin desele trimiteri la noul Ierusalim. judeţul Tulcea precum şi cu viziunile maicii Veronica de la Vladimireşti. p.2. Analiza doctrinară a grupării trebuie să se săvârşească pe mai multe planuri: planul profetic. conducătoarea grupului din Bucureşti. XI. de coerenţă. De asemenea. „transmisiuni cereşti” considerate infailibile datorită paternităţii divine a acesora. Pr. Dr. În acest sens. 1. Toate acestea atestă afinitatea grupării secrete a lui Dogaru cu ideologia New Age. planul liturgic. dar mai ales cu mişcarea penticostală sau fundamentalistă. Univ. de înşiruirea aberantă de credinţe. Ierarhia Bisericii „ortodoxe” secrete are şi componenţă feminină: arhieriţa Silvia Georghe ce slujeşte împreună cu Hosu Doina din acelaşi oraş. 2002) cartea „Duhul Sfânt în România” 604 Ibidem. Gheorghe Istodor unii preoţi care ar adera la ideile lui Dogaru – Victor Lungănoiu din Craiova604. 499 293 . Datorită exacerbării lucrării Sfântului Duh gruparea secretă are afinităţi cu toate mişcările neoprotestante şi sectare prin „revelaţia deschisă”.1. maistrul nostru publică la editura Sfânta Ortodoxie (Deva. Planul profetic încadrează mişcarea între grupările milenariste de factură adventă chiar dacă parusia nu ocupă locul principal în discursul profetic. tot pe acest plan există apropieri între doctrina profetică a lui Dogaru şi erezia pnevmatoforă a „gherasimiţilor” de la Mănăstirea Cocoş. Încadrarea teologică a grupării este practic imposibilă datorită lipsei de logică. planul taumaturgic şi planul canonic. idei. Este vorba de o erezie ce se manifestă plenar pe mai multe dimensuini însoţită de o abatere gravă de la disciplina şi practica religiosă ortodoxă.Prof. Mihaela Manu – reporter la un ziar local din Vaslui şi nu în ultimul rând Ana Maria Voinea patroana fundaţiei şi a ziarului Har. Doctrină Constantin Dogaru construieşte o doctrină ce nu poate să fie încadrată într-o anumită mişcare neoprotestantă sau sectară datorită sincretinsmului consistent pe care îl are gruparea. Mişcarea lui Dogaru are din acest punct de vedere legătură cu „fenomenul” de la Pucioasa pe care.

Editura Hyperion. Apoi urmează „Sfânta Pertuţie divină” care este un consiliu de administrare a universului condusă de Maica Domnului şi cele mai evoluate şi preaînalte puteri îngereşti. Craiova. Tronul divin văzut de aproape este extrem de 294 . Având în vedere bogăţia informaţiilor şi caracterul hilar al acestora putem să considerăm ca realistă şi existenţa unei posesii demonice în cazul Dogaru şi al adepţilor acestuia. Editura Hyperion. etc. face legătura între Sfânta Treime şi sfintele personalităţi divine. „Sfinte comunicări despre România”.Prof. Materialul aferent acestui aspect este foarte bogat: „Sistemul ceresc de întrajutorare”. detalii despre locuitorii netrupeşti ai altor dimensiuni decât cele pământeşti. Craiova. ca edificiu cel mai sfânt posibil. Organizarea cerului începe cu „Sfântul Consiliu divin” unde se regăsesc persoanele Sfintei Treimi. iar realitatea acestei stări este dată de conţinutul antieclesial. „Sfântul Tron Divin. Ca o anexă a sfântului tron divin este „rama divină” unde nu intră oricine ci doar spiritele evoluate şi îngerii „supersavanţi”. mariofaniilor şi în special anghelofaniilor. apoi ierarhiile îngereşti şi structurile ierarhice ale diferitelor ceruri. Astfel avem. Mai există „Marele şi sfântul tron divin”. antiierarhic şi anticreştin în numele Ortodoxiei adevărate dar secrete. informaţii privind organizarea cerească cu ajutorul teofaniilor. Craiova. Sfântul tron divin. „Sfânta Pertuţie divină”. acesta dezvoltă în prefeţele făcute diferitelor cărţi „învăţătura” secretă „ortodoxă”. 2000. 2003. Tot pe acest plan avem informaţiile despre împărăţia cerurilor. „Cerul cristoforic”. Pr. Ştefan Dumitru este cel mai „informat” dintre toţi cei care participă la redactarea şi tipărirea publicaţiilor. 2002. Dr. un mare edificiu ceresco – divin la a cărui înţelegere se ajunge prin dobândirea sfintei gramatici cereşti. Editura Sfânta Ortodoxie. pe de-o parte informaţii cu privire la sfânta organizare a cerului care cuprinde diferite paliere organizate ierarhic. Craiova. Craiova. este vorba de acea demonizarea asimptomatică ce este mai periculoasă decât cea care prezintă simptome. Editura Hyperion. Gheorghe Istodor care va fi continuată prin publicarea părţii a II–a şi a III–a la editura Sfera din Bârlad în anul 2001. Editura Hyperion. 2000. Editura Sfânta Ortodoxie. Ideologul grupării. 2001. Univ. „Despre civilizaţiile cosmice” şi „Despre viitorul planetei Pământ”. „Sfânta organizare a opalului”.

spre exemplu un adept – colaborator. Fiecare dintre cerurile 1-9 constituie subiect pentru redactarea unei cărţi. pp. 3-5 295 . În această carte se descoperă un lucru aşteptat. cărţile reprezintă dovada materială că ea există şi cuvântul lui Dumnezeu vine prin ele. Editura Hyperion. Cu privire la organizarea ierarhică a cerurilor această inovaţie – aberaţie care vorbeşte de existenţa a zece ceruri. Pr. Univ.”. De asemenea. Craiova. Această minunată slavă divină se vede parţial şi din cerul întâi. Pentru Dogaru şi acoliţii săi toate aceste aberaţii sunt sfinte „misiuni divine” şi ei se consideră „executanţi fără şovăire” ai acestora. etc. Adepţii maistrului Dogaru sunt toţi oameni cu probleme de ordin psihic şi somatic nerezolvate şi cu activităţi în planul ocultismului. Nicolae Craioveanu susţinea la 15 martie 2003 examenul legat de terapiile complementare şi susţinea că a fost numit lector „Anatecor” şi că va scrie capitolul „Terapia cu biocâmp” care va face parte din manualul: „Bazele fundamentale ale terapiilor complementare”. depsre spectograful României şi al ţărilor creştine. Dr. despre marele holograf deschis spre univers.Prof. În acest sens profesorul Ştefan Dumitru vorbeşte despre marea lucrare divină din România iar existenţa tuturor cărţilor scoase de gruparea secretă Dogaru reprezintă semnul concret. această transmisie ne descoperă faptul că civilizaţia actuală va fi distrusă aproape în totalitatea pentru păcatele ei şi după ea va veni civilizaţia sfântă care începe tocmai prin aceste descoperiri ale maistrului Dogaru605. toţi cei care nu cred şi nu participă la această mare lucrare divină perpetuează ignoranţa 605 Sfântul Tron divin. 2001. Cerul zece este numit „opal” şi despre sfânta lui organizare se vorbeşte într-o carte specială. Gheorghe Istodor strălucitor iar de departe se poate observa şi sfânta „slavă divină”. Tronul divin are 36 de laturi sfinte iar fiecare latură are câte o denumire cerească şi din fiecare latură pot ieşi mii şi milioane de raze sfinte de orice fel de categorie dumnezeiască. Acesta cerea detalii de la mentorul Dogaru despre: „marele spectograf ceresc. palpabil că aceasta este o realitate de necontestat. Comunicarea „cerească” despre „Sfântul Tron divin” îl descoperă pe maistrul Constantin din Tecuci într-o lumină de smerenie vis-à-vis de identitatea lui cerească spre a nu ne speria noi din România şi din toată lumea.

pp. paradoxal sau nu. probabil datorită faptului că sunt cei mai apropiaţi de noi oamenii şi de pământ. se află în cerul al V-lea. Univ. cetele îngereşti de la începătorii până la heruvimi constituie câte o carte. Editura Hyperion.). duhoborţii. sau consideră cultul ca un tot absolut. cea mai voluminoasă fiind cea consacrată cetei îngereşti a începătorilor. se vorbeşte la nivelul cetei îngereşti a heruvimilor de „sfânta entorie a pământului” care este formată din peste 201 de sfinţi heruvimi care protejează pământul „spre a nu fi distrus de forţe cosmice. molocanii. de forţele lui interioare. de Părinţii Apostolici către România. turma Sfântului Ilie. p. Bineînţeles că această organizare are şi un „sfânt comandament” care. Craiova. 3 296 . Gheorghe Istodor şi necredinţa iar acestea devin zid în calea luminării poporului român606. fie pretind o identificare panteistă cu principiul divin (hlâştii. În general sectele care exarcebează dimensiunea liturgică a Bisericii din care s-au desprins. Orice gând sau rugăciune care are legătură cu pământul. În aceste cărţi se dau amănunte despre organizările îngereşti superioare şi se accentuează legătura indestructibilă între cer şi pământ. 2. Pr. Ideologul Ştefan Dumitru se foloseşte de teologumena Sfântului Dionisie Pseodo-areopagitul cu privire la ierarhia îngerească (cele nouă cete) şi pune bazele împreună cu Dogaru şi Negrilă unui nou ciclu de cărţi referitoare la locuitorii cerurilor: fiecare ceată îngerească face obiectul unui studiu diferenţiat. inochentiştii. Dr. 5-12 607 Sfânta entorie a pământului. de acţiunile unor indivizi tereştrii sau extratereştrii care au mentalităţi şi scopuri războinice şi distructive”. sfânt şi 606 Sintei organizări a opalului. bineînţeles prin intermediul maistrului Constantin Dogaru. cu dăinuirea sau transformarea lui este ascultat şi stocat în gaza de informaţii ce se află în cerul al V-lea 607. de Sfinţii Apostoli. 2003.Prof. scapeţii. Editura Sfânta Ortodoxie. 2000. etc. „Planul liturgic al deviaţiilor eretice este la fel de coplex şi bine reprezentat în mulţimea cărţilor publicate. Tot pe acest plan trebuie să amintim şi comunicările făcute de Maica Domnului. carte scrisă în colaborare cu Nicolae Negrilă.Craiova. Astfel.

care în locul agneţului cu inscripţia Is. Gruparea secretă Dogaru imită până la un punct publicaţiile liturgice canonice ortodoxe. „Soborul şi acatistierul artodox al Sfinţilor Apostoli”. Gheorghe Istodor intangibil la orice reformă eclesiastică (rascolnicii. toţi 608 609 Pr. Publicaţiile cele mai importante cu caracter liturgic sunt: „Acatistier ortodox pentru luminarea minţii”. condusă de Francisc Maitreya. Dr. El afirmă într-un mod aberant că acatistele lui au efect chiar şi asupra celor nebotezaţi. schismaticii. creaţii de rugăciuni personale cu ectenii ale vindecării609. Pr. Craiova. sodomiţi sau colaboraţionişti. 5227/2005) pentru a săvârşi împreună cu alţi bărbaţi şi femei. Pe lângă acatistiere avem şi paraclise: „Paraclisul sfintei încoronări a Maicii Domnului” (se citeşte pentru a avea succes în viaţă. Ni.. Lucrul cel mai grav îl constituie devalorizarea Sfintei Liturghii prin alcătuirea şi publicarea „Liturghiei Maicii Domnului”.)”608. 2003. p. Rugăciunile recomandate de către maistrul „iluminat” Dogaru sunt combinate cu o alimentaţie naturistă bazată pe foarte multe sucuri ce face parte dintr-un sistem complex de iluminare şi purificare pe care îl întâlnim la secta eshatologică „Fiii luminii”.cit. Foloseşte în aceasta textul Liturghiei Sfântului Ioan pe care îl modifică adăugând rugăciuni şi ectenii în cinstea Maicii Domnului. op. 92 297 . pentru cei ce au funcţii de conducere în anumite instituţii de stat sau bisericeşti). adăugând acatiste şi paraclise noi în conformitate cu imaginaţia debordantă patologică.R (Maica Domnului ocrotitoarea României). „Acatistier ortodox al Domnului Iisus Hristos”. Mai mult Constantin Dogaru pretinde că a obţinut aprobarea IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei (Adresa Mitropoliei nr. Hr.Prof. doxologia mare).D. Ka apare un altul cu iniţialele M. „Acatistier a sfintelor femei şi fecioare”. „Acatistul slavei dumnezeieşti”.O. „Paraclisul tânguirii Maicii Domnului” (se citeşte şi se dă de pomană pentru a scoate anumite suflete din iad. ori a ridica un suflet dintr-un cer în altul). La acestea se adaugă interdicţii ce vizează pe simoniaci. p. 194 Sabia Sfântului Arhanghel Mihail. o altă prescure. stiliştii. Gheorghe Petraru. Deviaţiile liturgice se întrepătrund cu inovaţiile liturgice într-un amalgam bolnav în care găsim rugăciuni (începătoare. Univ. homosexuali. etc. „Acatistier ortodox al Maicii Domnului”.

moderne (nu este vorba de ştiinţa medicală consacrată ci de medicina alternativă). 3. „Dicţionar ştiinţifico – spiritual”. Activitatea terapeutică a sectei este extrem de periculoasă deoarece prin regimurile alimentare severe provoacă disfuncţii biologice majore şi face atingere integrităţii persoanei umane. mai devastatoare decât ebola sau SIDA. taină care face parte din cele şapte ale Bisericii. fost ajutor de mecanic de locomotivă la Taşca în vârstă de peste 80 de ani. fie de alţi sfinţi îngeri. Planul taumaturgic este unul important deoarece asigură succesul prozelitist şi ascendentul manipulator faţă de anumite categorii de oameni suferinzi. „Tehnologia lucrului cu gândul sfânt”. care au origine apostolică şi nu dumnezeiască. Însă pentru ca adepţii şi tulburaţii de toate categoriile să nu cadă în deznădejde tot prin inspiraţie cosmică se descoperă ca întărire faptul că vor exista viitoare instituţii de cercetare medicală şi de vindecare a bolilor incurabile în ţara sfântă ortodoxă România. Vorbeşte în acest sens de boli incurabile care vor apărea cum ar fi boala numită „eurofilis” care va fi. Pe acest plan maistrul nostru practică un sincretism între spiritualismul aberant al grupării şi elemente „ştiinţifice”. „Sfânt tratat de medicină”. pe când cele săvârşite de Biserica ortodoxă secretă sunt în număr de opt şi au instituire dumnezeiască. chipurile. La acestea adaugă şi elemente de medicină ce va sa vină. Gheorghe Istodor îmbrăcaţi în veşminte o astfel de liturghie în casa lui Toader Ţepeş. În opinia sa ierarhii şi întregul cler luptă contra sfintelor noutăţi cereşti şi 298 . etc. 4. toate transmise fie de sfinţi heruvimi vindecători. Univ. Există publicaţii care se referă special la acest aspect: „Efectul destructiv al credinţei asupra elementelor negative”. în calitatea sa de „preot” şi „arhiereu” a săvârşit de mai multe ori Sfânta Taină a Maslului. Planul canonic face referiri la atitudinea antibisericească şi antiierarhică specifică tuturor sectelor. Dr. Pr. În primul rând el separă radical pe Dumnezeu de Biserică iar această abordare dihotomică de tip maniheic constituie baza tuturor atacurilor referitoare la existenţa şi lucrarea Bisericii.Prof. Datorită pretenţiilor tămăduitoare. de terapie cosmică viitoare.

Cea mai voluminoasă este „Biblia Maicii Domnului” concepută de Constantin Dogaru împreună cu Ştefan Dumitru şi conţine texte diverse liturgice şi patristice amestecate cu invenţii proprii de calitate mediocră. Concluzia lui Dogaru este stupefiantă: ierarhii n-au aprobat asfaltul dar merg cu maşinile pe şosele. numai clerul sau ierarhia numeşte pe cei aleşi. El citează la un moment dat pe un preot care îi spunea că tot ce nu aprobă ierarhia este erezie. În sprijinul acestor aberaţii el vine cu nişte exemple de oameni aleşi cărora li s-au arătat Dumnezeu sau Maica Domnului şi care niciunul nu era cleric (Petrache Lupu. deci nu au putere de decizie nici în cele bisericeşti. „Biblia Sfintelor Oştiri Cereşti”. Gheorghe Istodor obstrucţionează sfânta şi marea lucrare de cunoaştere a „sfintelor personalităţi cereşti şi a împărăţiei cerurilor”. „Biblia mileniului III”. Dr. Pr.. Îl deranjează foarte mult aşa – numitele pretenţii clericale. „Biblia Maicii Domnului”. cum ar fi: numai preoţii au har. Scopul scrierii este unul „profund”: Maica Domnului merită să aibă o biblie întrucât este membră cerească de 299 . drept pentru care a primit poruncă de sus să alcătuiască alte biblii: „Biblia Sfinţilor Părinţi”. La fel ca şi mormonii care consideră biblia ca fiind „poluată” şi Dogaru consideră insuficientă Sfânta Scriptură. maica Veronica. numai clerul explică cele sfinte. Nu doar Biserica şi ierarhia sunt devalorizate ci şi întreaga doctrină ortodoxă şi scrierile sfinte. n-au aprobat fabricarea pânzeturilor dar se îmbracă cu ele etc. Hirotonirile necanonice săvârşite de Dogaru reprezintă grave abateri canonice şi ele stau la baza întemeierii ierarhiei secrete ortodoxe care s-ar deosebi de ierarhia ortodoxă consacrată prin faptul că nu iau bani pentru propovăduirea cuvântului Domnului. Acestea toate sunt erori din punctul lui de vedere şi toţi cei care vor să se mântuiască trebuie să se păzească categoric de acestea. Univ.) „Logica” gândirii lui Dogaru este elocventă. toate având pretenţia inspiraţiei de la Dumnezeu. etc. cei trei tineri din Babilon. moş Gheorghe Lazăr din România. Îşi permite sa avertizeze ierarhia ortodoxă canonică pentru a se depăşi toate neînţelegerile şi toată lucrarea spre dezbinare.Prof.

XI.1. cărţi populare (brâul. Dr. legate de pretenţia săvârşirii exorcizării de către Constantin Dogaru pe fondul unui comportament violent caracteristic tuturor bolnavilor psihic ce-şi exteriorizează complexele şi frustrările. visul şi epistolia Maicii Domnului). Univ. se adaugă apoi minunile Maicii Domnului urmate apoi de minunile maicii Veronica.3. În loc de concluzii 610 Biblia Maicii Domnului”. Răspândirea scrierilor apocrife de către eretici cade sub incidenţa canonului 60 apostolic. În această lucrare avem capitolele I şi II din evangheliile lui Matei şi Luca. Mireanul care învaţă cele ale credinţei în chip obştesc fără să fie mandatat de episcop intră sub pedeapsa afuriseniei după canonul 64 al sinodului Trulan. Toată activitatea Bisericii Ortodoxe secrete este necanonică şi antiortodoxă şi cade sub anatema Bisericii universale prin faptul că defaimă Ortodoxia conform canonului 6 al sinodului de la Gangra. Gheorghe Istodor onoare în cadrul Sfintei Pertuţii divine 610. p. Pr. Tainele ereticilor nu pot fi recunoscute potrivit canonului 1 al Sfântului Vasile cel Mare. cât şi la nivelul adepţilor unde impune regimuri alimentare severe ce se soldează cu grave îmbolnăviri. precum şi toate slujbele săvârşite de cei „hirotoniţi” de acesta sunt nule potrivit canonului 4 al sinodului II ecumenic. Activitatea lui Dogaru ca ierarh şi preot precum şi toate „hirotoniile” săvârşite de el. textul vieţii Maicii Domnului a Sfântului Maxim Mârturisitorul. Săvârşirea Sfintei Liturghii în case particulare este interzisă de canonul 58 al sinodului local de la Laodiceea. 7 300 . La toate acestea se adaugă şi practicile necanonice legate de exorcizare. Canonul 32 al sinodului de la Laodiceea opreşte primirea binecuvântării ori a darurilor binecuvântate de la eretici.Prof. Bisericile ereticilor nu pot fi recunoscute ca fiind autentice conform canonului 46 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul. diverse cântări închinate sfintei fecioare şi liturghia Maicii Domnului. apoi diverse acatiste şi paraclise. capitolul I din evanghelia lui Ioan. Comportamentul violent este atât în familie unde-i terorizează soţia.

în acest sens exstă pericolul unei instituţionalizări a tuturor grupurilor eretice. Pericolul este amplificat şi e faptul că se foloseşte în mod nejustificat de numele unor ierarhi. se vădesc alianţe (contra naturii) între secte. astfel putem afirma că avem de-a face cu un mic New Age de factură „ortodoxă” cu specific românesc. Concluzii Analizarea fenomenului sectar cu multiplele ramificaţii. Gheorghe Istodor Gruparea „Biserica Ortodoxă secretă” este una din cele mai periculoase secte nou apărute datorită sincretismului religios practicat. fie pentru a-şi legitima publicaţiile proprii fie pentru a prezenta mişcarea sa ca având precursori celebri. Univ. a Bisericii şi mântuirii. Absolut toate proferările acestui individ şi a grupării sale sunt blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu. Dr. a unor duhovnici şi clerici cunoscuţi. atei şi indiferenţi religioşi împotriva Ortodoxiei şi a creştinismului în general. Pr. a creaţiei. are o abilitate deosebită de a crea legături cu diverse grupuri eretice şi schismatice din România după modelul formaţiunilor neoprotestante care desi se deosebesc din punct de vedere doctrinar sunt toate reunite într-o singură formaţiune intitulată „Adunarea lui Dumnezeu din România”.Prof. În comportamentul pseudoreligios al acestora se regăsesc aproape toate deviaţiile doctrinare şi disciplinare pe care le întâlnim în diversitatea fenomenului sectar. Fenomenul sectar este întreţinut de puterile de stat seculare şi oculte. Având în vedere toate acestea considerăm de maximă urgenţă informarea cu caracter profilactic a tuturor credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi adoptarea unei hotărâri sinodale de anatematizare a grupării „Biserica Ortodoxă secretă”. şi a naivităţii şi lipsei de cultură teologică a unor creştini. XII. reprezintă o încercare de conştientizare a pericolului din interior şi din exterior care-l vizează pe creştinul ortodox. De asemenea. 301 . a prozelitismului agresiv. nerecunoscute oficial de autorităţile române sub conducerea abilă a lui Constantin Dogaru.

hedonismul ca şi obscuratismul lumii devin fundamente ale bisericilor creştine. o adaptare şi nivelare a planului teologic cu cel secular. 2) dacă pe acest plan. 3) Dacă credinciosul ortodox depăşeşte şi această capcană. Dr. Gheorghe Istodor Raportul între Biserică şi lume vădeşte diferenţele fundamentale între Ortodoxie şi secte. într-un ateism care poate să fie «soft» şi să eşueze doar în diferentism religios.Prof. diavolul îi mai întinde una: îi prezintă vreo 5000 de variante ale creştinismului. diavolul nu a realizat ceea ce-şi propusese. tendinţele antiecclesiale conduc la concluzii stupide cum ar fi identitatea între dogma Bisericii şi ideologiile felurite sectare. 302 . ateismul şi ocultismul într-un context naturalist). complet ateizat. tendinţele antiecclesiale în care se neagă şi dumnezeirea Mântuitorului Iisus pe care-l socoteşte un om mai special. iar pentru omul de rând compromiterea Ortodoxiei printr-o abordare pietistă. Dacă Ortodoxia încearcă o recuperare a lumii în calitatea ei de creaţie a lui Dumnezeu prin purificarea ei de păcat. patimi şi de consecinţele despărţirii de Dumnezeu. guru. pentru intelectuali compromiterea Ortodoxiei într-un soi de teosofie. Fenomenul sectar analizat descoperă pe cel ce stă în spatele şi sprijină întregul demers anarhic – sectar. Această încercare vedem că nu a avut succes. lucrarea vrăjmaşului lui Dumnezeu este reală şi nocivă şi nu trebuie subestimată. sau poate să fie» hard» şi să ia formele violente ale anti-teismului dictaturilor criminale ce au avut la bază adevărate satanalogii (ideologii ce îmbină materialismul. profet. Pr. Astfel i-a pregătit o altă capcană. a încercat să deturneze demersul religios al omului. perspectiva eterodoxă tinde fie spre aggiornare. unde superstiţia i-a locul adevăratei credinţe. Ea se desfăşoară (dacă ar fi să-l parafrazăm pe Părintele Savatie Baştovoi) pe mai multe planuri: !) un plan ar fi acela al ateismului – cel rău încearcă să-l determine pe om să-l nege pe Dumnezeu. fie « bisericile » iau chipul şi asemănarea lumii seculare şi în acest sens observăm că utilitarismul. o aspiraţie pur intelectualistă cu valenţe oculte a trăirii religioase. Univ. De aceea. iluminat sau chiar unul la fel de pătimaş şi neputincios ca noi . care direcţionează acest antihrism în numele lui Hristos.pentru că nu se poate distruge de către omul căzut o realitate ontologică creată de Dumnezeu – religiozitatea omului – şi nu s-a putut crea omul nou al marxismului.

în speranţa că omul contemporan ca eşua într-un din aceste forme creştine de vieţuire. Iată câte obstacole trebuie depăşite pe cale cea strâmtă a trăirii în Hristos şi în Biserică. dacă în trecut accentul cădea pe interpretarea textelor scripturistice. în sensul că acestea se confruntă cu un adevărat fenomen sectar. datorită faptului ca amândouă aparţin aceleiaşi realităţi. Observăm o mutaţie ce a apărut la nivelul sectelor mai ales în ultimele decenii ale secolului al XX-lea. deci pe controversa biblică. «pierderii absolutului» pe care-l sesizează sectologii occidentali. pe efectul lecturii particulare a Bibliei. bine organizat şi agresiv şi viza oameni simpli şi chiar pe cei marginalizaţi şi în nevoi. astfel crima. pe de altă parte să sublinieze ca odată apărut şi derulat fenomenul sectar nu se mai opreşte. diavolul induce anumite simţiri care îl pot convinge pe naiv că acolo este adevărata religiozitate. iluminaţi etc. Pr. Gheorghe Istodor surogate relative la adevărata religiozitate. este de fapt vorba de o adevărată manipulare a sentimentelor. Sectele ridică patimile şi faţeta întunecată violentă a omului căzut la rang de cult. în 303 . Un alt aspect care trebuie punctat este pe cât de real. suicidul şi violenţa devin în unele cazuri comportamente religioase. diavolul încearcă să-l determine pe omul zilelor noastre – printr-o lucrare susţinută la nivelul mândriei – să-şi confecţioneze» un creştinism propriu după chipul şi asemănarea lui. pe atât de comic. 4) iar dacă se scapă şi de această capcană. De asemenea există o legătură şi similaritate foarte mare între ideologiile seculare şi ideologiile sectare. nevoile şi comoditatea ce-l caracterizează. Dr. O ultimă observaţie a fenomenului sectar se referă la «mutaţii» la nivelul prozelitismului: dacă până nu demult prozelitismul stradal era foarte intens. de aceea ei sunt predispuşi să se hrănească cu surogate.Prof. Poate că bunul Dumnezeu îngăduie acest lucru pe de o parte să-i facă pe sectanţi « tradiţionali » confruntaţi cu diversele « disidenţe « interne să înţeleagă ceea ce au făcut şi ei adevăratei Biserici. Sectele trăiesc acut sentimentul. Univ. Este vorba de o realitate cu care se confruntă toate sectele. guru. cu iluziile «mesianice» ale unor aşazişi lideri religioşi. în funcţie de aşteptările. acum se constată o schimbare radicală în sensul ca se accentuează «trăirile» în cadrul adunărilor sectare.

Astfel fiecare sectă are tendinţa să considere întregul fenomen sectar anterior fie eronat. a factorilor şi forurilor de decizie. schimbare care ar trebui sa ne pună serios pe gânduri. pentru a demonstra continuitatea ereziilor de toarte felurile în cadrul fenomenului sectar. Gheorghe Istodor ultimul timp. Dr. 304 . Îi vedem pe aceşti nefericiţi în proximitatea consiliilor judeţene. Pe de altă parte. se conturează tendinţa de a considera. Univ. observăm interesul pentru oameni cu decizie politică. Este cazul – ca să dau un exemplu – pastorul baptist Walter Martin care se întrebuinţează serios în a combate fenomenul sectar ulterior ca fiind eretic. în egală măsură eretic. a primăriilor.Prof. fenomenul sectar ca fiind eretic şi întrebuinţează un bogat arsenal pentru a vădi şi combate această realitate. şi să nu ne descurajăm în faţa avalanşei sectare. mai ales acum în condiţiile aderării la structurile europene. Pr. să fim apologeţi şi misionari creştini adevăraţi. fie premergător apariţiei sectei din punct de vedere istoric. deci însăşi structura «teologiei» sale este din perspectiva Ortodoxiei. Totuşi am folosit materialele sale. Nu ne rămâne decât să luptăm şi să sperăm. Sectele dezvoltă o particularitate ce se observă pregnant în comportamentul lor legat oarecum de cultul alesului. economică şi socială.

Humanities Press. Biserica Evanghelică Română. 1990 3. (f. Realitatea despre Martorii lui Iehova. Nils. Les Editions du Cerf. Dr. Bucureşti. Gute Botschaft Verlag (G.. Le cotege des fou de Dieu. III. Bloch-Hoels. Dillenburg. Bethany House. Blumhofer. James.B.Prof. Univ. The Moon is Not the Sun. New-York. Un chretien scrute les nouvelles religions. Editions Paulines. The Assemblies of God:a chapter în the Story of american Pentecostalism.). Le cortege desfills de Dieu. Bjornstad. 1990 4. Weldon. Paris. Editions Paulines.. Biserica sau Adunarea. 1996 2. Bitton. Montreal. vol. E. Les mormons. Richard. Princeton University.V. 1992 5. Apostolat des Editions. Editura Agape. Montreal. în colecţia Ancora. Ankerberg. Gheorghe Istodor Bilbiografie selectivă 1. 1989 7. The Penticostal Movement. MN. Pr. 1965 9. J.. an) 6. Idem. Făgăraş. 1989 305 . Date caracteristice. J. 1976 8. Bergeron. Davis.

Bosch. Psihologia conversiunii. Învăţătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare. Gheorghe Istodor 10. Treziţi-vă!. Paris. Boles. Bucureşti... Paris. în W. 1938 20. Dr. 1993 15. IL. Victor Books. C.T. John B.. H. Editura Polimark. Fayard. Omul şi religia sa. 22 mai 1997 21. în rev. S. nr. Earle E.T. Lect. HahoKarthala-Labor et fides. Spetimiu. Candea.T. anul LI. 1938 12. And You. nr.. Psihologia. Boa Kenneth. Cults. 2000 23. 1992 18. 1997 22. Chelcea. Chery. iulie-decembrie 2000 16. Catalan. Ştefan. Cairns. La dinamique de la mission chretienne. Univ. Buchiu. L’offensive des sects. Psihologia sectei. Ioan. Les faux Messies. nr. 1787-1805. Bourseiller... nr. Histoire et avenir des modeles missionnaires.. 1995 14. 1930 19. Ch. traducere de Andreea Bratsoin. în R. Lome. David. Idem. Creştinismul de-a lungul secolelor.R. Societatea Misionară Română. Christophe. The Origins of the Southern Evangelical Mind. Pr. Geneve. Dr. World Religions. Pr. 56. 10. Prea mulţi dumnezei. Wheaten. 1928 306 . 977 11. nr. Clemen. The Great Revival. 10.5-6. 1976 17. Propoveduirea în Bisericile creştine baptiste. Bucureşti. Bodogae. Bunaciu. O perspectivă psihologică. R.Prof. Stereotipurile şi reprezentarea socială a identităţii naţionale. Leipzig. Cassie Bright. University Press of Kentucky 1972 13. Histoire d'une Anitente. 1959 24.T. Jean-Francois. în Ortodoxia. până când l-am găsit pe Cel Adevărat. Teodor. 3-4. Les Editions du Cerf. Die Anwendung der Psycoanalyse auf Mytologie und Religiousgeschichte. O istorie a Bisericii creştine.. Psihologie sectară.

în „Pnevma. d’Eaubonne. Bucureşti.B. Invazia sectelor.. Idem. 1985 307 . Paris.Prof. Sectologie. 1994 36. Bucureşti. Paris. 9. Diac. II. 1987 35. Dossier Sa omme sects.5. Sociologia religiilor. Idem. în rev. Petru I. Cross. Teologica (III). Pr. Cuciuc. Flammarion. Martin. 2003 32. Gheorghe Istodor 25. Curtea de Argeş. Arad 33. vol. Constanţa.1987 26. Şerban. Editura Episcopiei Argeşului. Global Mission: A Story to Tell: An Interpretation of Southern Baptist Foreign Missions. The Journal of the Society for Penticostal Studies.1. 1996 31. Nashville: Broadman Press. 1998 39. Dans le secret des sects. Editura Fundaţiei „România de mâine. nr. Confessing the Apostolic Faith. Editura Alain Moreau. Idem. Prof. nr. Dr. Dillenburg. Idem. Univ. The Burned-over District. Cotta. Whithney R. 1999. 1997 37. Crawley. Francois.3-4. Religii noi în România. 1990 27. C. Editura Christ. Idem. New York 1950 30. David. Gute Botschaft Verlag.. Dr. Călăuză creştină pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant. I. Năzbâtii teologice sau Falsa mărturie a aşa-zişilor martori ai lui Iehova. Călăuză creştină. Sectele religioase – pericol al vieţii şi moralei şi al societăţii contemporane. Editura Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului. 1999 38. Winston. în rev.. Bucureşti. Constanţa. Penticostal Churches and the Ecumenical Movement. Editura Arhiepiscopiei Aradului. 1992 28. vol. Pascal. Impactul sectelor orientale asupra lumii creştine. Constantinescu. G. Cutanu. Invazia sectelor. Jaques. Bucureşti. The Social and lntellectual History of Enthusiastic Religion în Western New York (1800-1850). Idem.. 1985 29. Editura Europolis. Editura Gnosis. Sectologie sau apărarea dreptei credinţe. 1982 34. Constantin.

Robert S. 1990 43. 7 november. Une Eglise de sects? în Communio volumul L’eglise. Reid. 1991 308 . Gheorghe Istodor 40. edited by Alan Richardson and John Bowden. Routledge. Richard Landes Editor.. Perth Declaration about Independent Ministries. Lbor et Fides. Dictionar de psihologie. 1993 53. Bucureşti. mars-avril 1991 46. Bucureşti. Linder. Steven R. Durst. Geneve. 1976 49. no Sanction? Reverend Sun Myng Moon and the Vnification Church. (1946) 47. Oliver. IV. G. Pacific Press. coordinating editor. Dicţionar de psihologie. Călăuză pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant. Dictionary of Christianity în America. Fuchus. Editura J. Duchesne. Gordon Melton. Evangelical. How to wait for the Second Conimg. Dybdahl. New York. 1997 42. Campiche.. Confidence amid Chaos. vol. 2. Philadelphia. The Discourses of Wilford Woodruff . Istoria culturii şi civilizaţiei. Gabriel. Chicago. 1999 51. Evangelicalism în The Westminster Dictionary of the Christian Theology. 1984 48. To Bigotry. Adventist Review. Drâmba. „Spectrum. 1994 45. Univ. consulting editors. Vol.Preparing for the Second Coming of Jesus Christ. Durham. Encyclopedia of Millenialism and Millenial Movements. Jean-Claude. Tom. Basset. Robert D. Fackre. 1995 54. 2000 50. 1983 52. Boise. Ovidiu. Bucureşti. Finley.. Homer. Henry. Pr. Mose. Erich. Mottu. Bucureşti. Jean. 1987 41. Mosley. Folkenberg. Editura Babel. InterVarsity Press. Dr.Prof. Daniel D. Editura Ştiinţifică. Pour sortir l’oecumenisme de Purgatoire. 8/1. une secte?. Roland J. 1997 44. Encydopedia of America Religion. XVI. Mark. Editura Arhiepiscopiei Aradului. Fatis. Editura Babel. Idem.

Das Buch des traditionellen Sekten und religiosen Sonderbewegungen. 1986 69. Bewegungen. Religionen. 2002 64. în Psihologia (X). Pregătiri pentru restaurare şi a Doua Venire: Mâna Mea va fi asupra voastră. Editura Teofania. Goertz. Editura Polirom. Kurt. Sibiu.. Haack. Mame. 1994 56. Konfessions-Kunde. Gavriluţă. Heyer. Quell Verlag. H... Iaşi. Grubler. Lumina cea adevărată. Friedrich. J. în revista Liahona. Hutten. în Psihologia VII. Despre complexe. Ikor. Albin Michel. Stuttgart. Iacob. Gheorghe Istodor 55. mother of the Shakers. New York 2002 57.Prof. Kirchen. etat d’urgence. The story of Ann Lee. 1977 65. trduit d’allemand par Francois Vial. N. Berlin New-York. Luminiţa. Les sectes. Nampa. G. Mennoniten în Okumene Lexicon. Francis. Îndrumări misionare. Des sectes pour les jeunes. Richard. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. 1995 68. Iaşi.J. Paris. Harper. W. traducere din limba engleză de Elena Tâmpănariu.. Mentalităţi şi ritualuri magico religioase. 1989 66. Editura Humanitas. Ann the Word. Există acţiuni dezinteresate?. Walterde Gruyter. the woman clothed with the sun. Tipuri psihologice. Călătoria unui evanghelic spre Ortodoxie. Jung. Bucureşti. 6(40). Bucureşti. Univ. De ce devenim adepţii unei secte?. 4. 1998 58. Găvărescu. Idaho. Elder Robert D. C. Roger. female messiah.. noiembrie 2005 63. We still Believe. 1891 60. Pr. 1998 309 . Hales. 1987 61. Seher. 1980 62. Pacific Press Publishing Association. Idem. Corneliu. Enthusiasten. 2000 67. 1997 59. Michael.. Frankfurt am Main. Dr. Gărmăcea. Lembeck-Knecht.

Panorama des communantes juives. 1987 76. Editura Teora. Personalitate şi transfer. Longdon. 1994 75. 1995 310 . 1993 78. Encyclopedia of the American Religious Experience. 1992 77. Fundamentalism an the American Culture. Richard. Hill. Mead. Lehmann. 1-3. Ralph. Wilbur. 1992 71. Idem. Charles Scribner’s Sons. 1988 81. 1980 85.1993//90s 74. Larson. Idem. Idem. 20 dec. Dumnezeu îşi ia revanşa. Philippe.L 3-4/84. Bucuresti. Apostasy is the Issue. chretiennes et musulmanes. Religie şi psihologie. Bucuresti.T. 1987 84. Abordarea cu dragoste a „Martorilor lui Iehova. 1997 72. în R. Grand Rapols. Denton. Despre arhetipurile inconştientului colectiv. Atlanta. Brepols. Pr. 1987 82. Larcre. Editura Artemis. Les Adventistes de septiemejour.. . Idem. Edition Brepols. Peter W. Joseph. Abingdon Press Nashville. Films d’Abraham. Langton. Handbook of Denomination în the Unites States of Denomination în the Unites States. Cerrystone Press. chretiennes et musulmanes. G. Joseph. Centurion. L'Essor des Eglises evangeliques..I. revised by Samuel S. Gille. Andre. Manaranche.. 1991 83.Prof. Univ. Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu. Kepel. Paris. Marsden. Geneva. Lotz. Studies of Traditions and Movements. Făgăraş.. Lippy. 1997 73. Frank S. Fils d'Abraham. Baptists în Dictionary Ecumenical Mevement. Editura Teora.C. Rue de Evangile. Fayard. Panorama des communautes juives. Paris. vol. Lingle.. Dr. Charles H. 1987 79. M. 1997 80. Williams. Bucuresti.S. Gheorghe Istodor 70. I-II. Editions Brepols. `n C.

Prof. Idem.. Review and Herald.C. 1974 93. în rev. Bucureşti. Editura Stiinţifică. White and the origins of Seventh-Day Adventist Health Reform. Hors de marche point du salut. Miller. Noua psihologie. Ronald L. Nichol. Prophetess of Ellen G. Numbers. 1987 89. Mureşan. Dietmar. Washington. Message Io the World Unification Family. Bucureşti. Nonconfonnismes Chretiens et nouvelles religions. Idem..C. 1944 98... America's Alternative Religious. vol. 2007 96. New Hope.. R. Meslin. 1995 91.C. Francis D. Seeking paradise: the spirit of the Shakers. Sun Myung. Ştiinţa religiilor. La dignite de l’homme est inviolable. HSA-UWC. edited with an introduction by Paul M. Univ. Que signifie le marche selon ce principe? în Concilium. Nikels. Ce sunt reprezentările sociale?. Editura Humanitas. M. Bucureşti. Radu Petre. 270.. Washington. D. Psihologia 5-6/2000 97. D. Mieth. Pearson. A. The Way ofthe World.. 1993 88. Timothy. New York. Gheorghe Istodor 86. Jean Francois.i. The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity.. 1992 311 .C. 1997 90. 1973 94. Les sectes. Washington. Cerf. Meyer. Editura Universităţii din Bucureşti. A. Atitudinea Bisericilor Tradiţionale faţă de prozelitismul advent. Sheridan. Paris. Impactul în societatea contemporană. University of Tennessee Press Knoxville. The Midnight Cry. 1964 92. 2003 87. Dr. Neculau. A Story of the Seventh -Day Church of God. Merton.. 1995 95. Thomas. 1977 99. Pr. Mucchell. HSAUWC. Washington D. State University of New York. D. Moon.

Editura Deisis. Doru Costache. Gheorghe. coordonatori Dr. Dr. K. Pestroiu. 4. Abordarea persoanei educate în epoca post – creştină. Editura XXI: Eonul Dogmatic. Gheorghe Istodor 100. Popovici. Paulien. Chicago. 2002 107. Oaks. Ortodoxia în faţa prozelitismului „Martorilor lui Iehova. 2005 113. I. Chicago and London.. Jaroslav. în Noua Reprezentare a Lumii. Pr. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Lect. 2006 106. Elder Dallin H. Editura Bisericii Baptiste Române. 1998 109. Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România. Editura Insei Print. Idem.Prof.. Editura Universitaria. Petraru. vol. Gheorghe. rom. Jon. Teologie III. I. 2005 104. (1300-1700). IV. Pr. Studii inter. Nr. Pregătirea pentru a Doua Venire. 2000 108.. Iaşi. Hristos – Biserică . Salt Lake City. Bucureşti-Chişinău. mai 2004 101. Ghid pentru cultura şi spiritualitatea indiană. Popa. 1982 112. 1997 111. Utah. The Christian Tradition. Pr. 1992 312 . Lect. Petraru. 1980 110. publicată de către Biserica lui Iisus Hristos ai Sfinţilor din Zilele din Urma. Creştinii după Evanghelie.. Ortodoxie şi prozelitism. Reformation of Church and Dogma.şi transdisciplinare. Dr. Arhiepiscopul Lazăr. Cuza» Iaşi..Societate. Popovici. Iaşi. Hagerstown. I. Sibiu. Istoria baptiştilor în România. Editura Panfilius. Bucureşti. Bucureşti. Raghavan. Omul şi Dumnezeul – om. Craiova. Pr. Popescu. 1994 102. Alexa. D. în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. Pelikan. Pr. Principiile Evangheliei. Univ. Vol. What Bible Says about the EndTime. 1984 103. David. Idem. în revista Liahona. Editura Trinitas. Bucureşti. Puhalo. trad. Gheorghe. A History of the Development of Doctrine. 1995-1996 105. Magda Stavinschi şi Pr. Dr. Misiologie Ortodoxă.

Une approche phenomenologique. Church History..Craiova. 1-4. Forgotten heroes of revival. Timişoara. New Jersey. 2000 118.. Gheorghe Istodor 114. nr. Vol. Grant. Ernst. 1997 126. 2001 119. 1993 130. 8-11. Sfântul Tron divin. Creştinismul şi spiritualitatea indiană. The Shaker Experience în America. Jean. Great men of the 18th century evangelical awakening. Editura Hyperion. New York. carte scrisă în colaborare cu Nicolae Negrilă. Craiova. Editura Meridiane. 1981 115. Sectarismul religios. Sibiu. The Holiness-Pentecostal Movement în the United State.. L..în Glasul Bisericii nr. 7. nr. Ariei. Editura Hyperion. Editura Sfânta Ortodoxie. 1992 129. 1971 124. Sabia Sfântului Arhanghel Mihail. Tanase. Magie et sects. Louvain-la-Neuve. 1996 125. No. Sfânta entorie a pământului. Bucureşti. 2003 116. Vasilescu. Pr. Leominster: Day One Publications 2004 121. Trifa. Istoricitatea fenomenului sectar şi de apărare a dreptei credinţe. Editura Humanitas. Sintei organizări a opalului. 1996 313 . Iosif. 2 128. Sectele. Stein..Prof. B. Bucureşti. în Îndrumări bisericeşti. 1998 117. Gh. Suflet şi viaţă. Sava. A History of the United Society of Believers. Valea. 54. 2003 122. Religion. Julien. Stephen J. A History of the Conservative Baptists. misionare şi patriotice. Ries. Cum am cunoscut eu Biblia. în Revista Teologică. V. 1992 123. E. Shenton. Early Mormon Millenarianism: Another Look. Shelly. Univ. Yale University Press.. Synan. Dr. Craiova. 1921 127. Tipuri psihologice. Underwood. Craiova. Tim. 1981 120. Vernette.

1979 138. Noiembrie. Univ. Montreal. Seuil. Cerf.. Paris. Editura Polirom. 1979 139. Anglican. Sociologie de la religion. Young. Idem. Wilson. Paris. Iaşi. Wach.. Jurnalul Discursurilor. Bryan. postfaţa de Ioan Mihăiescu. Separated Brethren. Jamison. Salt Lake City. Idem. Separated Brethren. Wheeling. 1977 145. 1982 144. Bellarmin. Timişoara. Editura Dacia. traducere de Ihor Lemnij.. Esoterisme. Woodrow. 1997 134.Prof. Paris. 1992 140. Humanitas. 1995 135. a Survey of Protestant. gnoses et nouvelle religiosite. Widtsoe. Deseret Book Company. Desclee. Fondamentalisme în Dictionnaire de Theologii foundamentale. Paris. Hachette. Les nouvelles sects. Wurtz.. Doctrinele principalelor secte ale creştinismului contemporan. Joachim. Jesus au peril des sects.D. Idem. Wicks. Brian. Armageddon now. Sociologia religiei. 1992 141. M. Les sects religieuses. 1993 136. 1855 314 . Eastern Orthodox and other Denominations în the United States. 1990 132. William. Robert E. Cluj Napoca. Wells. Pr. Max. Bruno. traduit de l’Anglais par Maurice Lefevre. Oxford.3 133. Liverpool: F. Our Message to the World. Huntington. Ensign. Charles. vol. UT. Religion în Sociolocical Perspective. 1939 142. New-York. 1992. Vulcănescu. John A. 1995 137. Jared. William J. Weber. Richards. 1988 146. Gheorghe Istodor 131. Bucureşti. Whalen. Dr. Alain. Dimensiunea românească a istoriei în Dreptul la memorie. Payot. vol. I. Huntington. Whalen. 1977 143. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. The Priesthood and Church Government. Paris.

Psihologia şi patologia lui. Bucureşti. Dr.. Sentimentul religios.A. Gheorghe Istodor 147. M. 1925 315 . Pr.Prof.. Univ. Zaharia. Editura Socec & CO S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->