ACHIZIŢIONAREA DE CUNOŞTINŢE,REPREZENTARE ŞI RAŢIONAMENTE

Stanca Adina Ioana
Academia de Studii Economice,Facultatea de Comerţ,Bucureşti adina_stanca@yahoo.com

Cuvinte cheie cunoştinţe,raţionament,reprezentare Abstract În această lucrare ne vom concentra pe ingineria cunoştinţelor,reprezentarea lor,surse şi tipuri de cunoştinţte,metode de reprezentare a cunoştinţelor şi raţionamente.

1 INGINERIA CUNOŞTINŢELOR
Pocesul de dobândire a cunoştinţelor de la experţi şi construind o bază a cunoştinţelor este numit ingineria cunoştinţelor. Ingineria cunoştinţelor poate fi vazută din două perspective : îngustă şi întinsă.Din punctul de vedere al perspectivei înguste,ingineria cunoştinţelor tratează subiecte ca achiziţtia cunoştinţelor, reprezentare,validare,inferare,clarificare, şi întreţinere.Alternativ,termenul de perspectivă intinsă descrie un întreg proces al fabricării şi întreţinerii sistemelor inteligente.

4

5

Inferarea .Această activitate implică proiectarea de software pentru a permite calculatorului să facă predicţii bazate pe cunoştinţele stocate si pe specificitatea unei probleme. Clarificarea şi justificarea.Acest pas implică proiectarea şi programarea unei abilităţi de clarificare. Figura 1 arată procesul ingineriei cunoştinţelor şi relaţiile dintre activităţile ingineriei cunoştinţelor.

1.1

Procesul Ingineriei Cunoştinţelor

Procesul ingineriei cunoştinţelor include cinci activităţi majore : 1 Achiziţia cunoştinţelor inplică achiziţia de cunoştinţe de la oameni experţi,cărţi,documente sau fişiere de pe calculator. Reprezentarea cunoştinţelor .Cunoştinţele dobândite sunt organizate ân aşa fel încât să gata de folosit,într-o activitate numită reprezentarea cunoştinţelor. Validarea cunoştinţelor(verificarea) constă în validarea şi verificarea cunoştinţelor până când calitatea este acceptabilă.

2

3

Figura 1 : Procesul Ingineriei Cunoştinţelor.

Cunoştinţele superficiale sunt reprezentate de nivelul de suprafaţă al informaţiilor care poate fi folosit să se ocupe cu situaţii foarte specifice. (Geatz.  Cunoştinţele declarative sunt o reprezentare descriptiva a cunoştinţelor. Metacunoştinţele sunt cunoştinţe despre cunoştinţe.achiziţionarea de asemenea cunoştinţe devine mult mai dificilă. superficial este practic reprezentat de relaţiile de intrare-ieşire dintr-un sistem.arborii de decizie. Cunoştinţele profunde sunt reprezentate de structura internă şi cauzală a unui sistem şi implică interacţiunea dintre componentele sistemului.filme. 2011) şi (Helbig. B.Multe din Sistemele Experte sunt construite din cunoştinţe extrase îintregi sau parţial din baze de date.  Achiziţionarea cunoştinţelor din baze de date.cunoştinţele preluate de la experţi sau induse dintr-un set de date trebuie să fie reprezentat intr-un format care este înţeles de ambii: oameni şi executabile pe calculatoare.3 Tipuri de cunoştinţe Cunoştinţele pot fi clasificate in cunoştinţe declarative.Nivelul Odată validate.Cadrele. 1.Având in vedere cantitate mărită de cunoştinţe stocată in bazele de date.Cea mai populară metodă este regula producţiei. Pentru o prezentare generală vezi (Wikipedia.poze. Cunoştinţele procedurale implică răspunsuri automate la stimuli.2 Surse.Rezolvarea problemelor umane este bazată pe cunoaşterea profunda a situaţiei.In Sistemele Experte metacunoştinţele sunt cunoştinţe despre operaţia sistemelor bazate pe cunoştinţe. A. . este posibil să accesezi vaste cantităţi de cunoştinţe online.dacă nu ai benzină in rezervor. Până în momentul de faţă asemenea cerinţa a fost imposibilă. 2006).1 Surse De Cunoştinţe Cunoştinţele pot fi adunate din multe surse. Acestea includ secvenţe „pas-cu-pas” şi tipuri de instrucţiuni „cum să”.Internetul oferă un Sistem Inteligent cu o proporţie mult mai mare decât este posibil cu sisteme bazate pe calculatoare. cunoştinţe procedurale. 1.Generatorul de sistem trebuie să înteleagă perfect elementele de bază şi interacţiunile lui. Cunoştinţele superficiale pot fi deasemenea insuficiente în descrierea situaţiilor complexe. Cunoştinţele procedurale iau în considerare maniera în care lucrurile funţionează în diferite circumstanţe.cântece sau chiar din observarea comportamentului.2.Acest tip de cunoştinţe este greu de informatizat.2. Sursele sunt de două tipuri : cunoştinţe documentate şi cunoştinţte nedocumentate.Cele două extreme sunt cunoştinţele superficiale(de suprafaţă) şi cunoştinţele profunde.De exemplu.2 Niveluri de cunoştinţe Cunoştinţele pot fi reprezentate la diferite nivele.Ne spune fapte : ce sunt lucrurile.cum ar fi din cărţi.Pentru discuţii şi dezvoltări recente vezi ACM Grup Special de Interese pe Descoperirea Cunoştinţelor în bazele de date.Sunt multe metode diferite de reprezentare a cunoştinţelor.asa cum a fost produs de natură.obiectele sunt deasemenea folositoare în unele cazuri.Cea din urmă se găseşte in minţile oamenilor.1. Niveluri Şi Tipuri De Cunoştinţe Cel mai important factor în achiziţionarea cunoştinţelor este extracţia acestora din surse de expertiză şi transferul lor în baza de cunoştinţe şi apoi la motorul de inferare. 2003) Achiziţtionarea cunoştinţelor prin cadrul Internetului .Ca atare poate fi ideal prezentat în termeni de DACĂ-ATUNCI reguli.hărţi.    2 REPREZENTAREA CUNOŞTINŢELOR 1. Având în vedere utilizarea crescută a internetului . sau metacunoştinţe.2. (SIKDD)Roger şi Geatz au dat o bună descriere practică a tehnicilor pentru analizarea cunoştinţelor din baze de date.maşina nu va porni.

Jay E...siguranţa ca numai consecinţele sunt afirmate.).Capabilitatea de raţionament este ceea ce le dă maşinilor inteligenţă. ineficientă cu seturi de date mari Tabel 1 : Avantajele şi dezavantajele diferitelor reprezentări ale cunoştinţelor...flexibile.. urmăreşte uşor asociaţiile Putere expresivă..Ramesh Sharda .dificil de programat Dificil de programat.sigkdd.2007. (2006). .... SIKDD.Tabel 1 : Avantajele şi reprezentări ale cunoştinţelor..material online URL : http://wps. Figura 1 : Procesul Ingineriei Cunoştinţelor.prenhall.este gata pentru a fi folosită.intepret simplu..sau măcar la un nivel suficient de mare de acurateţe..nu toate cunoştinţele pot fi exprimate ca reguli.integralitat e Cadrele Logică formală Bibliografie : Efraim Turban.. (2003)..springer.Aronson.detectea ză uşor valorile lipsă Fapte afirmate indiferent de utilizare..sigkdd.Decision support and business intelligence systems.raţionament analogic.. 1 . http://www. Capitolul 18. uşor de înteles. Însemnările ataşate la noduri pot fi ambigue. H.dificil pentru inferenţă. www..lipsa unui software ieftin. meta-raţionament. raţionament formal..com/wps/media/objects/3778/38 69053/Turban_Online_Chapter_W18.. J. Există câteva modele de raţionamente : raţionament deductiv. creează uşor proceduri specializate. (2011)..Este facută de obicei cu ajutorul unui mecanism raţional.ineficie tă pentru sistemele mari. dezavantajele diferitelor Regula Producţi ei Avantaje Sintaxe simple. http://en.org/.. Wikipedia. R.pdf 3 RAŢIONAMENTE ÎN SISTEMELE INTELIGENTE Când reprezentarea in baza cunoştinţelor este completă.wikipedia. . Folosirea cunoştinţelor este cheia pentru intrarea sistemelor inteligente..raţionament inductiv.com/computer/artificial/book/9 78-3-540-24461-5. raţionament procedural(numeric)..flexibil (uşor de adăugat sau de modificat) Dezavantaje Urmăreşte greu ierarhiile. 3 Referinţe Geatz.org/wiki/Knowledge_representati on.Ting-Peng Liang.. Knowledge Representation and the Semantics of Natural LanguageBerlin: Springer. Reţelele semantic e Urmăreşte uşor ierarhiile.org/. setează uşor sloturi pentru proprietăţi şi relaţii noi.. Separarea reprezentărilor si procesării. url: ( http://www.. Helbig..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful