1.

Clasificare şi structură Clasificare Generale sunt în general acele aptitudini care necesită efort intelectual şi de care depinde succesul unor activităţi numeroase şi diverse. Sintetic spus în literatura de specialitate acestea sunt definite ca „proprietăţi individual-psihologice ale personalităţii de care depinde succesul persoanei în câteva sau toate tipurile de activitate” (D. Antoci, 2006). În abordarea clasică în sensul strict aici vom regăsi: inteligenţa sau aptitudinile intelectuale. Însă tot o aptitudine generală implicată în diverse domenii şi tipuri de activităţi este şi creativitatea. Sunt autori, de exemplu S.L. Rubinstein care includea în această categorie şi alte caracteristici ale personalităţii ca: tempoul activităţii, sensibilitatea emotivităţii. Speciale în această accepţie a termenului vom găsi aptitudini mai specializate fiind implicate în arii, domenii specifice de activitate, cum ar fi: artele plastice, muzică, literatură, sport, tehnic, etc. Deseori facem referire la diverse tipuri de aptitudini care asigură succesul în variate contexte, astfel vorbim despre: aptitudini şcolare (cele care asigură reuşita la învăţătură sau la diferite discipline), aptitudini profesionale (vorbind despre succesul într-o profesie), aptitudini pedagogice etc.

Structura Necesitatea unei structuri a aptitudinilor, mai ales a celor mentale (intelectuale) este legată în primul rând de raţiuni practice. La începutul secolului XX, Alfred Binet, psiholog francez, este solicitat de către o Comisie de Instrucţie Publică să găsească o modalitate pentru a

selecta copiii cu întârziere în dezvoltare (retard, deficienţe mentale) în scopul de a
adecva oferta educaţională (reducera ei sau orientarea către un în văţământ specializat). Observând că nu există un consens asupra a ceea ce înseamnă diferitele grade de arieraţie (înapoiere, întârziere în dezvoltare), în consecinţă evaluările psihiatrice având un caracter subiectiv, el are ideea de a construi un set de probe pentru a cerceta la ce vârstă sunt rezolvate de către copiii normali. Împreună cu T. Simon construieşte în 1905 „Scala metrică de inteligenţă” (revizuită în 1908, 1911), fiind primul instrument psihodiagnostic pentru
1   

   1 2    .                                                               Testele lui James McKeen Cattel şi Sir Francis Galton (li se atribuie paternitatea expresiei „test mintal”) ofereau  tehnici  prin  care  observaţiile  puteau  fi  precis  cuantificabile  dar  se  refereau  la  procese  precum  senzaţiile  şi  motricitate şi aveau o validitate predictivă redusă. Prima direcţie este continuată de către autori precum D. Ulterior se contureză două direcţii (psihometrică şi factorială) în studierea structurii aptitudinilor. Wechsler. înţelegerea unor cuvinte abstracte. Brunet şi I. Lewis Terman traduce scala şi în urma unor revizuiri apare în 1908 prima versiune a „Scalei de Inteligenţă Stanford-Binet” şi tot el. Zazzo. Lézine introduc scale de dezvoltare folosite în evaluarea copiilor cu vârste foarte mici. Burt în 1921. rostirea numelui de familie şi până la 15 ani sarcinile fiind de tipul: interpretarea unei gravuri. M. Stern introduce o versiune a acestei scale în 1912. fiind compus din 30 de itemi iar traducerea rezultatului se făcea printr-un coeficient de vârstă mentală. Terman. Robert Yerkes şi colaboratorii săi în 1915 preiau şi extind scala. W. în 1916. propunând un sistem pe puncte pentru răspunsurile corecte în locul celui bazat pe ani şi luni. În ceea ce priveşte modalitatea de examinare acesta conţinea sarcini asemănătoare celor întâlnite în viaţa reală. L. în Anglia. R. Gilly şi M. În SUA.măsurarea „proceselor superioare”1. cercetările fiind în cea mai mare parte orientate către aptitudinile intelectuale. R. R. Yerkes. datele observate putând fi cuantificabile. M. Verba-Rad publică în 1966 o ediţie revizuită a Scalei Binet-Simon sub numele de NEMI („Nouvelle Échelle Metrique de l’Intelligence”). în Franţa. Se aplica de la 3 ani probele fiind de genul: indicarea nasului. propune pentru coeficientul de inteligenţă abrevierea IQ şi înmulţirea cu 100 a acestuia pentru evitarea exprimării zecimale. scala este preluată şi adaptată de către C. O. Frederick Kuhlmann extinde această versiune de la vârsta de 3 ani la cea de 3 luni (Scala Kuhlmann-Binet). Astfel în Germania. „Noua Scală Metrică a Inteligenţei”. Zazzo. tot el propunând şi conceptul de coeficient de inteligenţă – raportul dintre vârsta mentală şi vârsta cronologică. este în mare parte o abordare practică orientată în direcţia construirii de teste.

A. Galton şi Karl Pearson. Galton (a avut intuiţia unui factor general al inteligenţei) şi studiind corelaţiile dintre mai multe teste.. Spearman. Factorul s ar corespunde dezvoltării şi organizării unui grup                                                              2   Răspunsurile  date  de  un  copil. Teoria bifactorială (Ch. WPPSI (Scala Wechsler de inteligenţă pentru copii preşcolari şi pentru şcolarii mici) care furnizează un IQ global dar şi unul verbal precum şi unul nonverbal (IQ al performanţei).  indiferent  de  vârsta  reală. A. Spearman a încercat o interpretare psihologică a factorului g. Şi azi factorul g este o reprezentare a conceptului de inteligenţă generală. aceasta fiind vârsta mentală a copilului evaluat. Gessell concepe de asemenea scale de dezvoltare folosite în evaluarea copiilor cu vârste foarte mici. A doua direcţie este una care pleacă de la rezultatele obţinute la mai multe teste şi care se bazează pe analiza factorială. având începuturile în cercetările privind corelaţiile a lui F. apud Clinciu. Vom face mai încolo o prezentare mai în detaliu a acestor probe.înlocuind conceptul de vârstă mentală2 (rezultatul ce corespunde vârstei cronologice – în ani şi luni. E. H. 2002).  3    . 1970. După cum subliniază unii autori (Butcher. corelelaţiile apărute puteau fi explicate printr-o singură sursă de variaţii interindividuale şi anume factorul g.J.I.. considerându-l a fi un fel de energie mintală (având origine genetică). fiind un factor general care se regăseşte în fiecare test şi factori specifici s. a unui grup de copii normali). D. 1904) Autorul este susţinător al teoriei biologizante a lui F.  pot  fi  comparate  cu  cele  date  de  copiii  normali  de  o  anumită vârstă. El dezvoltă o serie de baterii de inteligenţă: WAIS (Scala Wechsler de inteligenţă pentru adulţi). Wechsler considera că „inteligenţa este o aptitudine globală de a activa în mod raţional. în condiţiile în care într-o baterie nu sunt incluse mai multe probe de acelaşi tip. WISC (Scala Wechsler de inteligenţă pentru copii). Astfel în funcţie de rezultat copilul poate prezenta  un avans sau o întârziere în dezvoltare. de a gândi rezonabil şi de a depăşi greutăţile vieţii”.

. în timp ce factorul g ar corespunde dezvoltării şi organizării energiei nervoase provenite de la întregul cortex cerebral.  bazat  în  acelaşi  timp  pe  material  neverbal...  apoi  de  W.. precum similaritatea sau comparaţia. Principiul în discuţie  are forma: dacă A ‐ B  atunci C ‐ D unde D este un element lipsă ce trebuie identificat de către  subiect astfel încât acesta să se găsească în aceeaşi relaţie ca A faţă de B... similari. relaţiile sunt abstracţii.. c) abilitatea de a face aceste operaţii de educţie ar fi reprezentat un fel de putere (energie) mentală.  Stepenson  au  dovedit  că  testele  care  întruchipează  în  itemi  principiul  inducţiei  corelatelor... au cea mai mare saturaţie în factor g ‐ inteligenţă generală..particular de neuroni.. 1930) Fondator al Laboratorului de Psihometrie al Universităţii din Carolina de Nord la Chapel Hill... b) educţia relaţiilor şi a corelatelor (educţia înseamnă extragerea unei abstracţii logice sau a unei consecinţe din doi sau mai mulţi stimuli. care sunt văzuţi ca identici. ce trebuia să aibă un suport cerebral.... Studii  întreprinse  de  Spearman. Teoria multifactorială (Louis Leon Thurstone. corelatele sunt atribute ale stimulilor. foloseşte analiza factorială în studiul structurii aptitudinilor şi în urma rezultatelor obţinute la diferite teste care vizau aceeşi aptitudine. comparaţi sau legaţi într-un fel sau altul. Ulterior..... la baza factorului general stând trei procese mentale: a) „aprehensiunea” experienţei proprii (adică înţelegerea). prin care propune o altă înţelegere asupra celor doi factori.    Exemple de itemi  ... identifică următorii factori primari ca răspunzători ai variaţiilor interindividuale: 4    .... el a dezvoltat o teorie a proceselor neogenetice........

testele de vocabular surprind acest factor. ca în recunoaşterea aceleeaşi figuri. De aici rezultă faptul că în funcţie de natura itemilor pot rezulta diferite abilităţi intelectuale identificate prin analiză factorială. pag.. 1963. Abilitatea de a lucra cu numere şi de a efectua calcule..fluenţă verbală (W) .- comprehensiune verbală (V) memorie (M) rapiditate perceptuală (P) raţionament deductiv (D) . R. J.. apud. Smith. L. 557. ca în rezolvarea anagramelor sau gândirea cuvintelor care rimează..raţionament inductiv (I) Utilizând metoda analizei factoriale autorul identifică 7 factori de abilităţi primare. R. puşi în evidenţă cu ajutorul testelor de inteligenţă (Thurstone. Cele şapte abilităţile primare nu sunt chiar independente. Validitatea predictivă a acestei baterii nu este mai mare decât cea a testelor de inteligenţă generală..aptitudine numerică (N) . 2002): Înţelegerea verbală Fluenţa cuvântului Numerică Spaţială Memorare Rapiditate perceptuală Raţionament Abilitatea de a înţelege semnificaţia cuvintelor. Alţi cercetători utilizând itemi diferiţi şi alte metode. Abilitatea de reproducere a stimulilor verbali. Abilitatea de a găsi o regulă generală pe baza instanţelor prezentate. În 1938 publică bateria Primary Mintal Abilities (PMA) – Abilităţi Mintale Primare. C. 5    . Abilitatea de acuprinde cu rapiditate detaliile şi de avedea asemănările şi diferenţele dintre imaginile prezentate. dar prezentată din diferite unghiuri. ceea ce evident pune semne de întrebare cu privire la valoarea abordării factoriale în studiul abilităţilor intelectuale. Abilitatea de a gândi rapid cuvintele. Bem. au identificat între 20 şi 150 de factori care vizeză abilităţile intelectuale.apreciere spaţială (S) . cu scopul de a evalua fiecare dintre abilităţile prezentate.. Atkinson. D. cum ar fi de exemplu.. evidenţiat de Spearman. ca în determinarea modului în care este construit un şir de numere. după ce s-a prezentat doar o parte a acelui şir. Abilitatea de a vizualiza raporturile formă-spaţiu.. inteligenţa generală. scalele Wechsler. ele avand corelaţii semnificative între ele ceea ce implică într-un fel susţinerea factorului general g. cum ar fi perechi de cuvinte sau fraze. Atkinson. E. E.

având ca dimensiuni: a) operaţii (evaluare. descoperiseră un număr de 98 de factori. după 20 de ani de la apariţia acestui model. relaţii. Din acest model rezultă 120 de factori prin înmulţirea numărului de operaţii (5) cu cel al conţinuturilor (4) şi cu cel al produselor (6).Model tridimensional al intelectului (Joy Paul Guilford. gândire convergentă. comportamental).cunoaşterea implicaţiilor comportamentale etc. În 1985 modelul cuprindea un număr de 150 de factori. reprezentând o capacitate mintală descrisă în termenii operaţiei. deoarece nu toţi factorii elaboraţi teoretic au fost puşi în evidenţă în mod practic. c) produsele activităţii intelectuale (unităţi. Astfel. transformări. gândire divergentă. simbolic. implicaţii). memorie. clase.memoria sistemelor semantice. . cunoaştere). autorul. 6    . ca de exemplu: . Fiecare câmp rezultă printr-o singură combinaţie de factori. ce poate fi reprezentat sub forma unui paralelipiped. semantic. deoarece conţinutul figural este separat în conţinut vizual şi conţinut auditiv. conţinutului şi produsului. Modelul a fost comparat de unii autori cu tabelul lui Mendeleev. 1967) Analizând factorii care compun inteligenţa elaborează un model structural tridimensional al intelectului. . sisteme. împreună cu colaboratorii săi.evaluarea relaţiilor simbolice. b) conţinutul activităţii intelectuale (figural.

prin desprinderea relaţiilor multiple dintre numeroase părţi componente ale configuraţiilor). când putea fi la fel de îndreptăţită una cu două sau cu patru categorii R.fluiditatea (capacitatea de a depăşi cu uşurinţă influenţa unei fixităţi funcţionale).plasticitatea (posibilitatea reconsiderării sau descompunerii unei structuri formate în vederea construirii unei noi structuri). Butcher).globalizarea (facilitatea construirii într-un tot unitar a elementelor izolate). fie din cogniţie. care trece obligatoriu prin faza de evaluare.complexitatea (capacitatea de a construi structuri complexe. multe zone ale cubului său au rămas neacoperite psihometric. demersul său fiind operaţional orb atâta vreme cât el nu este direcţionat de o teorie subiacentă. obiectând metodei analizei factoriale faptul că. iniţierea procesului se poate face fie din afara sistemului. fie din memorie. spirit sistematic şi organizat. din cauză că acestea măsoară un număr prea larg şi nu prea specific de abilităţi. nu se ştie pe ce temei a ales autorul o schemă tricategorială. . Merite modelul pune accent pe structură şi pe proces intrările procesului pun pe picior de egalitate cogniţia (aspectul operaţional al intelectului) cu memoria (aspectul informaţional al acestuia). cogniţia continuă procesul spre producţia divergentă sau convergentă. dar nu-i poate dovedi existenţa. dă o „aparenţă de clarificare ştiinţifică” (expresia îi aparţine lui H. accentul pus pe gândirea divergentă a dat un extraordinar impuls studiului creativităţii. teste. găseşte 4 factori generali ce corespund unor calităţi ale inteligenţei: . etapa finală fiind cea mnezică. clasificatorii. Meili. deşi aceasta singură poate să verifice generalitatea unui factor. care trebuie în consecinţă să depăşească numeric cu mult factorii pe care îi măsoară). Critici modelul are mai multe căsuţe decât teste care le-ar putea pune în evidenţă (se ştie că identificarea unui factor este posibilă la intersecţia mai multor probe. .I. 7    . compatibilizate de un format comun după criteriul conţinutului şi al produselor. Clinciu (2002).J. Guilford. la un moment dat interesul pentru aceasta devenind exploziv. deşi Guilford a muncit mai mult de două decenii la construcţia de teste care să acopere toate câmpurile modelului său.O sinteză a meritelor şi a criticilor o realizează A. .

ca nivel intermediar şi. în consecinţă.nivelul D: procese relaţionale superioare (procesul de gândire împreună cu relevarea implicită sau explicită a relaţiilor şi cu procesele sau judecăţile estetice). Ph.nivelul A: procese senzoriale simple.             Factori specifici Factori minori de grup Verbal Factori majori de grup Spaţial-mecanic Practic (k:m) General g Verbal-educaţional (v:ed) Numeric Informaţii mecanice Spaţial Manual Modelul Organizării Ierarhice a Abilităţilor (Adaptat dupa Vernon. .nivelul B: procese perceptive şi motrice. . Vernon. Burt introduce factori de grup. Burt.).nivelul E: procese generale (funcţii receptive şi executive.Modele de tip ierarhic Punctul de vedere al lui Spearman va fi apoi continuat în special de către reprezentanţii „şcolii ierarhice” din Anglia (C. Astfel. aptitudini verbale. stabileşte 5 niveluri în cadrul sistemului ierarhic al aptitudinilor: . Ceea ce este specific pentru şcoala ierarhică este apariţia unor trepte intermediare între factorul g şi factorii specifici (s). atenţia. C. 1960) 8    . El Koussy ş. . aptitudini numerice. de exemplu.a. Un alt model al structurii ierarhice a aptitudinilor este cel elaborat de Ph. imaginaţia reproductivă. Vernon (vezi figura). aptitudini practice.nivelul C: procese asociative (memoria. care conţin factorul spaţial şi cel mecanic). rapiditatea funcţiilor mentale. asociaţiile productive. .

. manual la factorul spaţial-mecanic (k:m) 4. cei doi factori corelează la un nivel moderat (rfg = 0. Pe de altă parte. inteligenţa fluidă (Gf) şi inteligenţa cristalizată (Gc). Deci. fiind un fel de produs final al experienţei şi cunoaşterii de până la un anumit punct din viaţa unei persoane. factorii specifici Modelul ierarhic al lui R. Cattell Un alt model ierarhic al abilităţilor cognitive a fost elaborat de către Raymond Bernard Cattell (student şi colaborator a lui Sperman) şi J. Horn (doctorandul său).Concepţia sa este prezentată în lucrarea intitulată „Structura aptitudinii umane” şi conform acesteia ar exista mai multe nivele şi anume: 1. fluenţa la factorul verbal-educaţional (v:ed) b) spaţial. respectiv. inteligenţa fluidă este un dat nativ iar inteligenţa cristalizată este ceea ce se dobândeşte pe calea cunoaşterii ca urmare a confruntării cu influenţele socio-educaţionale şi socio-culturale. acesta fiind dat de la naştere iar.R.5). Inteligenţa fluidă este în mare măsură nonverbală şi ea intervine atunci când individul se confruntă cu solicitări privind adaptarea la o nouă situaţie.L. numeric. Prima se referă la aspectul operaţional mai ales. I cristalizată (Gc) apare mai ales la sfârşitul procesului. se referă la achiziţiile realizate prin învăţare şi educaţie. Cattel face distinctia dintre inteligenţă şi cunoaştere. inteligenţa cristalizată este în mare măsură mediată socio-cultural şi ea intervine atunci când individul se confruntă cu sarcini care solicită un răspuns învăţat (Gregory J. nivelul factorilor minori de grup: a) verbal. nivelul factorilor majori de grup: a) factorul verbal-educaţional (v:ed) b) factorul spaţial-mecanic (k:m) 3. I cristalizată (Gc) pare să surprindă cel mai bine diferenta dintre cele 2 tipuri pentru că I fluidă (Gf) e numită aşa pentru că e capabilă să pătrundă în foarte multe tipuri de activităţi mintale. proces-produs. Referitor la abilităţile cognitive umane el propune diferenţierea a două forme de inteligenţă. 1996). mecanic. 9    . B. De altfel. a doua. în cadrul structurii cognitive a individului. intervenind în proces. nivelul factorului g 2.

care este determinată biologic. 1969). Horn (1981-1985) aduce noi dovezi de susţinere ecologică a concepţiei lui Cattel prin luarea în considerare a procesului de îmbătrânire. cultura şcoalară. este o echilibrare între asimilare (integrarea noilor informaţii în sistemul celor vechi) şi acomodare (restructurarea schemelor de asimilare impusă de noile informaţii). Otto Hebb. Carroll arată că factorii 2 si 3 nu au fost confirmati prin efectuarea unor studii pe vreo populaţie/eşation. Piaget care insistă mai ales asupra genezei inteligenţei. capacitatea de concentrare. în 1942. Gps (viteza perceptuală generală). Acestea sunt diferite de inteligenţa de tip C (introdusă de Vernon. Cele 2 forme de inteligenţă se comportă diferit în timp – Gf – platou intre 15-25 de ani. aceasta din urmă fiind rezultată prin experienţă. şi inteligenţa de tip B (este legată de maximul de performanţă pe care îl poate atinge inteligenţa de tip A). Independent. respectiv Gf (I fluidă generală). Conduita inteligentă se elaborează treptat. Gc (I cristalizată generală). Gc – poate creşte lent până la vârste târzii ale bătrâneţii. şi se referă la ceea ce măsoară clasic testele psihometrice de inteligenţă. Gv (capacitatea de vizualizare). Teoria genetică este legată de numele lui J. Pentru aceste 2 tipuri de inteligenţă nu sunt mijloace de observare directă şi implicit de comparare între persoane. educaţie sau altor factori de mediu. dar care capătă o altă semnificaţie. Astfel. între inteligenţa de tip A (potenţialul genetic. Gr (capacitatea generală de recuperare). declin ce se accentueaza în al 5 lea deceniu de viaţă. parcurcând patru stadii: 10    . o diferenţiere extrem de asemănătoare este realizată de către D. Se mai poate afirma că inteligenţa de tip A este genotipică iar inteligenţa de tip B este fenotipică. Adaptarea. înnăscute ale SNC). Gm (capacitatea mnezică generală). Cattel şi Horn prin această distincţie fac deosebirea dintre aspectul informaţional (Gc) şi cel operaţional (Gf) din structura cognitivă umană. J.Teoria lui Cattel este ulterior dezvoltată de el şi colaboratori. derivată din inteligenţa de tip B. În cadrul teoriei sale foloseşte noţiuni preluate din biologie. fiind evidenţiaţi încă 6 factori de ordin secundar. În afară de aceşti factori. la rândul ei. Cattel evidenţiază factori de ordin terţiar: inteligenţa fluidă originală. calităţile primare. şi anume. inteligenţa este o adaptare a organismului la mediu.

stadiul senzorio-motor (0-2 ani). specifice acestui stadiu sunt reacţiile circulare. viteza. constructele logice îmbracă forma unor judecăţi şi raţionamente ce-i permit copilului ca. abstractă. ei cunoscând obiectele numai în funcţie de acţiunile directe asupra acestora. Gândirea devine raţională. 3. formă. se referă mai mult la idei decât la obiecte. la 9 ani. anumiţi invarianţi. volumul. stadiul operaţiilor formale (de la 11 ani) realizează operaţii mentale care implică abstractizarea şi raţionamentul logic. mărime. utilităţi etc. cercetările experimentale au demonstrat că. în mod progresiv. Deşi realizează mari achiziţii în planul limbajului. timpul. funcţii. îngust) nu schimbă cantitatea. copiii admit conservarea materiei. stadiul preoperaţional (2-7 ani). fără a atinge nivelele superioare de abstracţie. stadiul operaţiilor concrete (7-11 ani). în bună măsură. sunt iniţiate operaţiile de seriere (ordonarea în sens crescător sau descrescător a elementelor unei colecţii) şi de clasificare. la acest nivel.). Deci. operaţie mult mai complexă. sistemică. prin intermediul cărora se diferenţiază asimilarea de acomodare şi intervine focalizarea obiectelor. spaţiul. Ei sunt incapabili să construiască mental un simbol care să reprezinte obiectul care nu mai este în câmpul vizual. El îşi formează abilitatea de a utiliza diferite sisteme de simboluri ce reperezintă obiectele şi evenimentele pe care le trăieşte. copilul preşcolar rămâne. Apar noţiunile empirice. 11    . cantitatea de materie. la 7-8 ani. tributar ireversibilităţii perceptive (de exemplu. de exemplu. rămânând însă într-un context concret. inteligenţa este inductiv-logică şi concretă. Clasificarea este operaţia principală prin care micul şcolar face conceptualizări intensive. recunosc conservarea greutăţii şi. În ceea ce priveşte mai exact vârsta. dincolo de datele experienţei senzoriale. recunosc conservarea volumului. totuşi. să întrevadă anumite permanenţe. 4. la 11-12 ani. nu sesizează faptul că turnarea uneia şi aceleiaşi cantităţi de apă în pahare de forme diferite (înalt. cum ar fi. odată cu stocarea unor reprezentări şi dobândirea unor semne ce pot simboliza obiectele.1. Gândirea copiilor este de tip „încercare şi eroare”. copilul devine capabil de formarea simbolurilor. greutatea. în care elementele unei mulţimi heterogene de obiecte sunt grupate ca fiind asemănătoare după diverse criterii (culoare. 2.

Piaget 12    . Gilly şi M. Simon – 1905/1908/1911 Scala metrică de inteligenţă . nivelul C: procese asociative (memoria. Lézine introduc scale de dezvoltare folosite în evaluarea copiilor cu vârste foarte mici Analiza factorială F.achiziţiile realizate prin învăţare şi educaţie (dobândită). simbolic. rapiditate perceptuală (P). Burt (Anglia) – 1921. clase. R. nonverbală. Sir Francis Galton – „test mintal”  Alfred Binet & T. Verba-Rad (Franţa) – 1966 NEMI („Nouvelle Échelle Metrique de l’Intelligence”). atenţia. conţinutul activităţii intelectuale (figural. Lewis Terman (SUA) – 1908 traduce scala şi în urma unor revizuiri apare prima versiune a „Scalei de Inteligenţă Stanford-Binet” 1916 – propune pentru coeficientul de inteligenţă abrevierea IQ şi înmulţirea cu 100 a acestuia pentru evitarea exprimării zecimale Modele de tip ierarhic C. aceasta din urmă fiind rezultată prin experienţă şi educaţie. factor general.Psihometrică James McKeen Cattel.Scala Wechsler de inteligenţă pentru copii preşcolari şi pentru şcolarii mici) IQ global dar şi unul verbal precum şi unul nonverbal (IQ al performanţei)  (DQ  –  deviation  quotient)  o  inovaţie  tehnică  care  înlocuieşte  utilizarea VM în calcularea IQ  A. SUA complexitatea (capacitatea de a construi structuri complexe.1912 introduce o versiune a acestei scale coeficient de inteligenţă – raportul VM/VC C. WISC‐IV®. Teoria genetică este legată de numele lui J. nivelul D: procese relaţionale superioare (procesul de gândire împreună cu relevarea implicită sau explicită a relaţiilor şi cu procesele sau judecăţile estetice). B.măsoară procesele superioare William Stern (Germania) . mediată socio-cultural. gândire divergentă. P. fluenţa la factorul verbal-educaţional (v:ed) o spaţial. introduce factori de grup nivelul A: procese senzoriale simple. 1967 – Model tridimensional al intelectului operaţii (evaluare. asociaţiile productive. 1930 – Teoria multifactorială Factori primari: comprehensiune verbală (V).5 Gf . implicaţii). 1997) – Scala Wechsler de inteligenţă pentru adulţi) WISC (1949. rfg = 0.aspectul operaţional (nativ). abilitatea de a face aceste operaţii factori specifici s Louis Leon Thurstone. apreciere spaţială (S). memorie. prin desprinderea relaţiilor multiple dintre numeroase părţi componente ale configuraţiilor). Otto Hebb – 1942 inteligenţa de tip A (potenţial). numeric. imaginaţia reproductivă. mecanic. înlocuind conceptul de vârstă mentală David Wechsler WAIS (1955. memorie (M). relaţii. se regăseşte în fiecare test. Spearman. plasticitatea (posibilitatea reconsiderării sau descompunerii unei structuri formate în vederea construirii unei noi structuri). raţionament deductiv (D). E. genotipică inteligenţa de tip B. globalizarea (facilitatea construirii într-un tot unitar a elementelor izolate). nivelul B: procese perceptive şi motrice. aptitudine numerică (N). transformări. nivelul E: procese generale (funcţii receptive şi executive. sisteme. Meili. semantic. comportamental). fluenţă verbală (W). 2003) – Scala Wechsler de inteligenţă pentru copii WPPSI (1967/2002) . Zazzo. Vernon – 1960 nivelul factorului g nivelul factorilor majori de grup: o factorul verbal-educaţional (v:ed) o factorul spaţial-mecanic (k:m) nivelul factorilor minori de grup: o verbal. manual la factorul spaţial-mecanic (k:m) factorii specifici Modelul ierarhic al lui R. „Noua Scală Metrică a Inteligenţei” . WAIS‐III®. Brunet şi I. cea măsurată clasic prin testele psihometrice de inteligenţă Frederick Kuhlmann extinde această versiune de la vârsta de 3 ani la cea de 3 luni (Scala Kuhlmann-Binet) Robert Yerkes şi colaboratorii – 1915 preiau şi extind scala. răspuns învăţat D. Ph. fluiditatea (capacitatea de a depăşi cu uşurinţă influenţa unei fixităţi funcţionale). raţionament inductiv (I) J. propunând un sistem pe puncte pentru răspunsurile corecte în locul celui bazat pe ani şi luni. Gessell concepe de asemenea scale de dezvoltare folosite în evaluarea copiilor cu vârste foarte mici. 1904 – Teoria bifactorială factorul g. reprezentare a conceptului de inteligenţă generală 3 procese mentale: aprehensiunea. aptitudini numerice. cunoaştere). aptitudini verbale.ediţie revizuită a Scalei BinetSimon O. fenotipică inteligenţa de tip C. M. Burt (Anglia) – 1921 Adaptează Scala metrică de inteligenţă R. educţia relaţiilor şi a corelatelor. Guilford. adaptarea la o situaţie nouă (Gc) . produsele activităţii intelectuale (unităţi. rapiditatea funcţiilor mentale. Galton şi Karl Pearson Ch. gândire convergentă. care conţin factorul spaţial şi cel mecanic). aptitudini practice. determinată biologic. Cattell inteligenţa fluidă (Gf) şi inteligenţa cristalizată (Gc).

  Deteriorarea  mintală  este  raportul  dintre  diferenţa  scorului  estimat(SE)  şi  a  scorului  actual la D48 (SA) pe de o parte şi varianţă scorurilor la D48.  Avem cu alte cuvinte tot atâţia coeficienţi de corelaţie câte niveluri de instrucţie am luat  în considerare.   Între testul de vocabular şi D48 trebuie să existe o corelaţie acceptabilă.      13    . în eşantionul normativ(S2D48) pe  de altă parte.    Deteriorarea mintală=(SE‐SA)/S2D48    Altă variantă construită după 20 de ani este testul Domino ’70.  pe  niveluri  de  instrucţie.EXEMPLU  Utilizarea testului Domino în evaluarea deteriorării mintale  Se  măsoară  ceea  ce  se  numeşte  deterioarare  psihometrică  pe  care  o  considerăm  un  indiciu al deteriorării mentale.   Pentru  aceasta  avem  nevoie  să  măsurăm  performanţa  actuală  a  subiectului  la  un  test  care este  ''rezistent'' (Pitariu.  Se  construiesc  ecuaţiile  de  regresie.  El  ne  furnizează  o  măsurătoare  acceptabilă  a  nivelului  mintal  actual. 1974) la efectele maladiei. Scalele de Vocabular Mill Hill (MHV) şi Crichton (CVS. Un astfel de test este cel de vocabular  (de ex. Ea poate fi estimată prin ecuaţia de regresie.  Principiul de determinare al deteriorării psihometrice este următorul:  Testul  D48  este  sensibil  la  agresiunea  patologică.  ale  performanţelor  probabile anterioare bolii la testul domino pe baza performanţelor medii şi a coeficientului de  corelaţie al celor două teste. pt <11 ani si varstnici). Diferenţa care este un rezultat procentual se raportează la un tabel care ne ajută  să estimăm probabilitatea ca deteriorarea constatată să fie patologică. Ea rezultă (se  calculează)  pe  baza  administrării  ambelor  teste  pe  loturi  de  subiecţi  constituite  pe  nivele  de  instrucţie. de la nivelul elementar la nivelul universitar. Este vorba de o probă  paralelă cu acelaşi număr de itemi construiţi după acelaşi principiu. dar gradaţi mai sistematic şi  cu  alternanţa  principiilor  de  rezolvare  pentru  a‐i  face  mai  dificil  de  rezolvat.  Este  de  necesar  să  cunoaştem  performanţa  probabilă  la  D48 înainte de agresiunea patologică.  Cele  două  teste  corelează înalt semnificativ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful