UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA ll CIKLUS STUDIJA Smjer: MENADŽMENT U SPORTU

SEMINARSKI RAD
Predmet: Menadžment u sportskoj rekreaciji Tema: MARKETING PLAN SPORTSKOG CENTRA

......................................................................................................4..............................................................................................4 2...............4...................... 5 2.............................................................. 12 3.................................Ciljane skupine ........................................................................................................... 8 2............................Plan marketinških aktivnosti .................SADRŢAJ 1...........................................................................................18 2 .............................................................................. Pozicioniranje ........... 8 2.............................................................................. ZAKLJUČAK ..... Vizija...................................................... Analiza okruženja .................1......4..........................................................3 2.......4...........................4.............................................................................1...... UVOD ...2...................3......... misija I strateški ciljevi ...4. 6 2................................................... SWOT analiza . 8 2.............. 7 2.......................... 4 2..............................3.......................................Analiza tržišta .............................. Marketing sportskog centra .................. 4 2..........................2....................................Komunikacija ............17 4.................................4............. MARKETING PLAN SPORTSKOG CENTRA ................5.................................................................... LITERATURA ......................................................

kako onih iz nalogodavnog okruženja. Novi Sad. Bošković. zaposlenih) i inžinjera koji preferiraju kvalitetu aktivnospi. bazena i slično. Vjerovatnoća je da ne postoji jedna osoba sposobna da upravlja ili daje savjete u svim poslovima složenog procesa organizacije rada sportskog objekta. (1992).2 Zadatak menadžera sportskog objekta i organizatora sportskih takmičenja jeste osigurati korektnu i efikasnu organizaciju takmičenja.1 Dizajniranje/oblikovanje asortimana programa i usluga sportskog objekta polazi od potreba korisnika svih potencijalnih kategorija. oslanja se na podatke o tržištu i na ekonomsku analizu.datum preuzimanja: 29. P. kao i na više varijanti dizajna koje prolaze testove i simulacione provjere. Tehnologija poslovanja i održavanja sportskih objekata. životni uslovi u lokalnoj zajednici. tehnološkoh efektivnosti sadržaja sportskog kbjekta. raspoloživost personala. dugoročni sa kratkoročnim razvojem. Prilikom gradnje objekti se grade prema namjeni tako daimaju sve potrebne jedinice koje su neophodne za održavanje takmičenja iz određenih oblasti sporta. i trebao bi biti odobren od strane organizacionog odbora.2012. transportni uslovi. Lokacija sportskog objekta zavisi od niza okolnosti: blizina tržišta. http://sccair.rs/razvojni-put/ .1. B. 1 2 Bošković. sala. Jedno su uskostručni interesi sportskih radnika (trenera. Generalni menadžment sportskog objekta mora da integriše različite interese i da uravnoteži prihode sportskog objekta sa troškovima. 3 . sportskih terena. tako i onih koji proističu iz različitih pristupa djelatnosti sportskog objekta. Raspored sadržaja i opreme u sportskom objektu prilagođen je kretanju korisnika/publike. prostorni plan. do izlaska korisnika/publike. Izgradnja sportskih objekata zavisi od uticaja mnoštva posebnih interesa. svlačionica.. a ranemaruju marketinški i finansijski aspekt. odnosno ekonomsku efikasnost sportskog objekta. od ulaska.03. Za vođenje i upravljanje sportskim objektima potreban je iskusan menadžment. koji pokriva osnovne zahtjeve za takmičenje i trening. UVOD Sportski objekti se grade na prostorima gdje je moguća najveća moguća iskorištenost.

MARKETING PLAN SPORTSKOG CENTRA 2. Vizija. zadovoljiti korisnike usloge i ostvariti finansijsku dobit. (2) Sagledavanje prirode njihovog uticaja i stepena njihove dinamičnosti.2.2. školarcima.1. političko. Povećanje broja objekata za sport i rekreaciju na području grada. regionalnom i državnom nivou. Analiza okruţenja Eksterna analiza (1) Identifikacija faktora eksternog okruženja (ekonomsko. Misija Intenzivan razvoj sporta na lokalnom nivou. kvaliteti usluge i vještinama. 4 . zaposlenim. (3) Analiza sportske grane – Atraktivnost sporta. Strateški ciljevi osnivanja sportskog centra u skladu su sa strateškim cijevima i prioritetima Strategije razvoja općine. Otvaranje 30 radnih mjesta u roku od 5 godina. za rekreaciju i održavanje međunarodnih i lokalnih sportskih i drugih kulturnih manifestacija. zakonodavno podokruženje). studentima. 2. Strateški ciljevi Stvaranje kulture poslovanja orjentisane sportskim uslugama. socio-kulturno. misija i strateški ciljevi Vizija Sportski centar ima ulogu da svojim kvalitetom i uslugama bude od velikog značaja svim uzrasnim kategorijama.

•Konkurencija na području grada. Interna analiza (1) Analiza resursa (2) Analiza sposobnosti 2. •Iskorištavanje tradicije aktivnog bavljenja sportom i rekreacijom.(4) Analiza konkurencije – konkurencija po pitanju sportskih centara i drugih većih sportskih objekata. 5 . •Blizina lokacije. PRILIKE •Razvoj opšte kulture o sportu i navika na lokalnom nivou. •Prilika za promociju opdine – organizacija međunarodnih takmičenja. SLABOSTI •Nepouzdana statitika. •Dobri preduslovi za ostvarenje misije i vizije. •Slaba povezanost sa obrazovnim institucijama. •Nepovoljna ekonomska situacija. •Veoma stručno trenersko osoblje.3. PRIJETNJE •Problem finansiranja velikih projekata iz domadih izvora. SWOT analiza SNAGE •Dobra lokacija.

2. Sveukupni troškovi stadiona bili su 2. u vrijeme pisanja ovoga članka. Francuska vlada isto je tako obećala platiti nadoknadu od 40 miliona franaka godišnje (što se povećava tijekom vremena) ako se ne pronađe nijedan nogometni zakupnik. Ovim primjerom vidimo koliko je bitna potpora društva i sistema. Marketing sportskog centra Marketing sportskog centra će imati četiri razine nastupa i to: Lokalni marketing (općina) Regionalni marketing (kanton) Nacionalni marketing (Bosna i Hercegovina) Međunarodni marketing.67 milijardi franaka.4. bila pomaknuta ili ne. Važno je napomenuti da marketinški plan nije definitivan dokument. dodane su i atletske staze pomicanjem unatrag prvih razina sjedala kako bi se napravilo mjesta za staze. 6 . Denisa. godine. Germain prijeđe iz Parka princeva ( Parc des Princes). što je povećalo ponos stanovnika. St. i ograničavaju potencijalno povaćavanje prihoda od događaja koji se održavaju na stadionu. no to nije naišlo na odaziv pa se. koji je prethodno imao oko 18% nezaposlenih. od kojih je francuska vlada dala 47%. Godine 1999. a privučene su i nove industrije. unatoč tomu što je najač četiri puta viši nego što su ga prije plaćali za korištenje Parka prinčeva. riješavanje problema na sportskom. Konstrukcija Stade de Francea-a bila je središnji projekt oživljavanja i urbane obnove područja sjevernog Pariza. ali će biti stalno ažuriran na osnovu stvarnog stanja. kulturnom i ekonomskom nivou ulaganjem u jedan projekt širokih razmjera sa jasno zacrtanom vizijom i misijom. što su poduprli francuska javnost i mediji. potraga nastavlja. Ta pomična sjedala zauzimaju mnogo mjesta. uspjeh ne mjeri samo prihodima na blagajni i dohocima koje stvara stadion. Bili su započeti pregovori o tome da Paris St. a Francuski ragbijaški savez potpisao petnaestogodišnji ugovor o održavanju četiri događaja na stadionu. U Francuskoj se. međutim. Stvoreni su novi poslovi. Stadion se također koristi za ragbijaške utakmice.Primjer izgradnje Stade de France Stade de France izgrađen je kao vodeći stadion za Svjetski nogometni kup u Francuskoj 1998.

Za tu proširenu zamisao dobrog organizacijskog upravljanja može se reći da je utemeljena na sedam ključnih načela za sportski menadžment i za druge organizacije koje su usmjerene na javnu dobrobit (iako ta lista ne namjerava biti do kraja iscrpna) i ta su i načela ona koje se najviše navodi kad se kritike prilagode međunarodnom svijetu sporta. grada. imaju posebnu obavezu ne samo djelovatina pošten i dosljedan način nego trebaju i pokazati da tako djeluju. Ciljane skupine Ciljane skupine su određene na osnovu sektora djelatnosti i geografskom području potencijalnih investitora. Ciljane skupine prema sektoru djelatnosti su: Svi vidovi sportskih aktivnosti primjenjivi u dvorani – osim vodenih sportova i zimskih sportova na ledu. Ciljane skupine po geografskom području su: Osnovne i srednje škole.2. Tako i njihov unutarnji rad treba biti otvoren javnosti što je više moguće. lokalno stanovništvo i sl. Organizacijsko upravljanje i etika u sportu Zamisao korporativnog upravljanja ima značajnu povijest. preduzeća. U kontekstu sportskih organizacija prednost dajemo terminu organizacijskog upravljanja budući da uključuje širi skup zadataka i odgovornosti nego što to čini tradicionalna zamisao korporativnog upravljanja. navijačima. poput sporta. trenerima. Sajmovi.1. posebice u industrijalizirajućim ekonomijama devetnaestog stoljeća. 7 . Kulturno-muzičke manifestacije. Njezini izvori nalaze se u raznim stadijima kapitalnog ulaganja. kantona i cijele BiH. Ta načela su:  Razvidnost: jasnoća postupaka i donošenja odluka. roditeljima.  Polaganje računa (accountability): sportske organizacije nisu odgovorne samo financijskim ulagačima kroz financijska izvješća nego i prema onima koji ulažu i druge resurse u te organizacije .4. sponzorima itd. fakulteti. posebice u raspodjeli resursa. kada su vlasništvo i menadžment organizacije postali odvojene funkcije a jasno polaganje računa i postupci izvješćivanja trebali su uvjeriti vlasnike da se njihovim resursima dobro upravlja. Sa područja općine. Organizacije kojma je povjereno javno dobro. čak i kad su to većinom osjećajna a ne materijalna ulaganja.sportašima..

Savezima će se ostvarivati direktnim kontaktima i to izravni kontakt sa upravom. menadžera te vlasnika.4.  Ravnopravnost: u postupanju s interesnim skupinama .3. u odborima takvih organizacija trebaju imati sve interesne skupine poput igrača. Demokracija: pristup reprezentativnosti donošenja odluka treba biti omogućen onima koji čine "Unutarnje interesne zajednice" te organizacije . sportskim organizacijama i klubovima.  Učinkovitost (efficiency): postizanje ciljeva uz najučinkovitije korištenje resursa.4.predstavnike. za upravljanje resursima i prema onima kojima zajednica služi. Prednost sportskog centra se ogleda što će u se nalaziti u centru grada.). 2.4. Takođe je kako smo naveli neophodna saradnja sa višim nivoima vlasti kao donositeljima zakonskih regulativa. primjerice. u postupanju sa sportskim sudionicima i u zauzimanju pozicija unutar organizacije.4. koji je dostupan svima (javni gradski prevoz. Plan marketinških aktivnosti Marketinške aktivnosti će provoditi marketing služba sportskog centra.  Djelotvornost (effectiveness): postavljanje i promatranje mjera djelotvornosti pomoću mjerljivih i ostvarljivih ciljeva. navijača. ravnopravnost u postupanju sa sportskim sudionicima s invaliditetom. Komunikacija Komunikacija prema Ministarstvima. 2. parking itd.ravnopravnost spolova. 2. 8 . Pozicioniranje Sportski centar će biti pozicioniran kao objekat sa ogromnim potencijalom za dalji razvoj vlastitog biznisa i pružanja usluga.2. Marketing plan će se morati mjenjati na osnovu stvarnog stanja.  Odgovornost (responsibility): za održivi razvoj organizacije i njezina sporta. primjerice.

pismo interesa. 2. Lokalni marketing Aktivnosti lokalnog marketnga bi sadržavale sljedeće: 1. Napraviti bazu podataka interesantnu za investitore i istu staviti na web stranicu. engleskom i njemačkom jeziku.Pripremne marketinške aktivnosti Definisati kompletno upravljanje sportskim centrom Jasno definisati prodajne pakete usluga Neophodna je uspostava partnerstava Potrebno je izraditi i višejezičnu web stranic sa svim informacijama o sportskom centru Potrebno je izraditi brošuru koja de biti na bosanskom. 9 . 3. Brošura treba da sadrži sve potrebne podatke o sportskom centru. Objava javng poziva za investitore . Ostvaruti kontakt sa kompanijama koje bi mogle biti potencijalno zainteresovane.

te na web stranicama. 4. Te promjene utječu na prihode. Sa sve većom komercijalizacijom. ali ne i na troškove. vremana i trajanja. neizbježno je da jedinstvena narav sporta stvara specifične poteškoće. a rijetko na neutralnogm prostoru. Skup konkurenata definiran je sustavom "lige" i mjenja se nakon svake sezone s obzirom na uspjeh samih natjecatelja u susretima. ponekad prostoru neposrednog konkurenta. Događaj ima čimbenike fiksnog mjesta. Ostvariti saradnju sa Ministarstvom obrazovanja nauke i kulture. Organizaciju natjecanja nadziru upravna tijela koja djeluju kao kartel. Spomenutim kompanijama će se dostaviti e-mail. Izvršiti identifikaciju top sportskih centara u okruženju. sezonska narav. obavit će se telefonski 5. trgovinu. na način koji bismo držali protuzakonitim u ostalim sektorima poslovanja u kojima takve udruge imaju znatno manje moći. sportsko poslovanje ima sljedeće specifične karakteristike:  Pojedina organizacija nema smisla postojanja bez neposrednih suparnika s kojima se mora doslovno natjecati. brošure. posjete.      Nacionalni marketing Aktivnosti nacionalnog marketinga bi sadržavale sljedeće: 1.Sport kao natjecateljska aktivnost utemeljena na dogaĎaju Pri primjeni načela menadžmenta na sportsko poslovanje. 3. 2. natjecanje se ne može održati bez koordinacije i suradnje istih ntjecatelja. primjerice.CD. tj. Za razliku od ostalih sfera poslovanja. Žarište te aktivnosti "događaj" je koji se održava u prostoru samog organizatora. 1. (Drugim riječima. pozivi. neposredna zarada čini sve manji postotak cjelokupnog prihoda. aktivnost utemeljena na događaju te kao izravni rezultat toga. organizacije traže posredne i redovitije načine ostvarivanja prihoda kroz. Raspisivanje javnog poziva – pisma interesa u dnevnim novinama „Avaz“. „Oslobođenje“. 10 . nadzora i utjecaja. Ipak. skupo je ispasti iz lige!) Neposredna je zarada od takvih natjecanja sezonska. Bit je sporta dakle iscrpljena u sljedećim svojstvima: natjecanje.

Uspostava kontakata sa ambasadorima. itd. ali nadređena televizija Sky Television očito ne spada unutar tog djelokruga. Ostvarivanje saradnje sa Međuunarodnim sportskim organizacijama. Televizija Sky sport očito spada u sportsku industriju. 3. MUTV je zasigurno unutar sportske industrije kao televizija koju sponzorira Manchester United. nadalje. Učešće na svim sportskim događajima. Tako.Nike se prema tome kvalificira kao proizvođač sportske opreme. mogu biti u jednoj od sljedeće dvije kategorije:   Oni koji se kvalificiraju zbog značajki svoga temeljnog poslovanja . Sponzori. primjerice. 2. Benson & Hedges sponzori su isključivo sportskoj industriji iako njihov temeljni posao nema veze sa sportskom industrijom. 11 . sve je teže reći pripada li neko sportskoj industriji ili ne. Ovdje ćemo navesti sve sudionike u sportskoj industriji: Igrači Klubovi i njihove momčadi Lige Upravna tijela Udruge sportaša Menadţeri ograča Vlasnici i upravitelji stadiona Organizatori turnira i dogaĎaja ProizvoĎači sportske opreme Sponzori igrača. Primjerice. neovisno o svojoj sponzorskoj djelatnosti. Sportska industrija u širem smislu Sportsko poslovanje nije ograničeno samo na profesionalne sportske klubove i igrače. Oni koji se kvalificiraju zbog svog značajki temeljenoga sponzorskog područja primjerice. Izvan ovih organizacijskih skupina.MeĎunarodni marketing 1. liga. To pak sugerira opću razdiobu koju slijedi ova knjiga a središnje mjerulo to je li organizacija bitno utemeljena u ili oko sporta. klubova.

noćni 80 bez balona. male svlačionice Cijena dnevnog termina je 50 KM. u sklopu hotela. teren bez balona (balon i otkriven teren) + Parking udaljen 15ak metara od svlačionica + Balon – natkriven teren.(pod balonom) 90 KM UNA – Pofalići (u Kampusu (mali fudbal) + 2 terena.2.5. Dnevni termin košta 60 bez balona.svlačionice udaljene od terena. a noćnog 60 KM Podloga je plastična trava 12 . cijena univerziteta) (balon) .4. 70(pod balonom) KM. Analiza trţišta KONKURENTNI OBJEKAT Hotonj PROIZVOD KONKURENTNOG OBJEKTA Cijena: 80KM Svlačionice Mali nogomet u zatvorenom objektu Hotonj „Sportski centar Sporta“ Cijena: 80KM Svlačionice Mali nogomet u zatvorenom objektu Cijena: 60KM Ilidza Svlačionice Mali nogomet u zatvorenom objektu Arena – Koševo (iza DIFA) Mali fudbal Teren sa balonom. parking.

Sta mislite o izgradnjih novih terena sa umjetnom travom na području Zetre? a) dobro b) loše 2.. Sportski centar sporta'' Ilidža Vistafon Atletski Centar 50% 75% 100% 100% 65% 80% 13 . Dobili smo dalje informacije: Popunjenost termina između 17h – 22h LOKACIJA POPUNJENOST TERMINA 100% 100% 75% 50% 80% 65% Atletski Centar Vistafon Ilidţa Hotonj . Sportski centar sporta'' Arena – Koševo (iza DIFA: balon i otkriven teren) UNA – Pofalići (u Kampusu univerziteta .balon) Popunjenost UNA – Pofalidi (u Kampusu… Arena – Koševo (iza DIFA: balon i… Hotonj . Anketa je obavljena usmenim razgovorom. Nedostaje li sportskih objekata sa umjetnom travom na području Sarajeva? a) da b) ne Istraţivanje Nase malo istraživanje odnosilo se na zauzetost termina između 17-22h upravo zbog feedback-a ankete koja pokazuje kako su upravo ti termini ekskluzivni i najtraženiji.Anketa Anketa je sprovedena na 200 korisnika rekreativnih centara sa umjetnom travom. moramo priznati da smo zadovoljni fidbekom i samom zainteresiranoscu rekreativnih korisnika. 1.. Po vama najatraktivniji termin za rekreaciju _____________ 3.

koji u najgorem slučaju mogu imati dnevno dva slobodna termina za rekreativce. Postojeći objekti usred dugogodišnjeg korištenja a s tim lošijeg kvaliteta usluge imaju popunjenu satnicu 17h 22h.140 KM Mjesečno: 8. Idealno rješenje je vizionarska saradnja FK Sarajevo .Prosječna cijena termina: 70KM Na osnovu ankete i informacija rekrativnih centara o popunjenosti termina dolazimo do zajedničkog zaključka kako nedostaje sadržaja ovog karaktera.720 KM 14 . Kooperacijom SRC dobija prosirene kapacitete što dalje donosi povećani produkt kapitala. otkrili smo da ima u modificiranom obliku ovih terena slobodnih dvanaest termina u ekskluzivnom i najtraženijem periodu dana između 17h – 22h.Sportsko rekreativni centar udruživanjem zajednickih snaga i resursa.480 KM 12 mjeseci 92. Kontaktirali smo SRC – Centar. Prosječno gledajući cijene termina. Pored toga što je brend FK Sarajevo ima armiju vjernih navijača a SRC loš menadžment postojećim resursima. Moramo naglasiti da kooperacija FK Sarajevo .560 KM 8 mjeseci 68. dalje dobijamo: Dnevno: 420 KM Sedmično: 2.SRC je vec veliki marketing upravo zato što je FK Sarajevo prepoznatljiv brend na našim prostorima i šire. podjeliti dva velika nogometna terena na Zetri sa pomičnim pregradama a tim dobijamo šest zasebnih malonogometnih terena pogodnih za rekreativce i djecu. Omjer potražnje i ponude je u korist potražnje što je jedan veliki potstrek za brzo sprovođenje ideje u djelo. a samim tim posmatrajući projekat od šest zasebnih malonogometnih terena. iste se kreću oko 70 KM za satnicu od devedeset minuta.

Internet je medij koji je najviše u upotrebi a takoĎer kod nas u velikom usponu broj koristnika internet usluga. online rezervacija i plaćanje termina.560 Mjesečno 8 mjeseci 12 mjeseci Tereni su pogodni zbog lokacije i vidljivosti za kvalitetan oblik advertajzinga (advertising) sponzora FK Sarajevo i sponzora fudbalskih terena na Zetri. Marketing sportskih terena će jednostavno "eksplodirati" zbog brojnih navijača a sami tereni zbog lokacije i sadržaja će privlačiti klijenetelu a pogotovo simpatizere FK Sarajevo. Organizacijom "Lige Prvaka Sarajeva" za rekreativce pravimo kvalitetan marketing dovođenjem starih asova. ekipe sacinjene od obrazovnog kadra UNSA i drugih rekreativaca a takvi događaji će biti ispraćeni medijskom pažnjom.720 68. Što je usluga lakša i jasnija onda imate veće šanse za uspjeh sa vašim proizvodom. 15 .140 Sedmično 8. Facebook i Twitter stranice u današnje vrijeme su ključne.Rast prihoda 92. Internet stranice sa svim detaljima o fudbalskim terenima.480 420 Dnevno 2. ekipe novinara. Pošto smo primjetili da imamo prostora u neatraktivnim terminima (vikendom) da organizujemo ovo takmičenje i tako iskoristimo prazne kapacitete.

0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 16 .0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 Stepen potraţnje/ uticaj kod ciljnog trţišta 4.0 5.0 5.jezika Lokacija Uređenost lokacije Način prodaje Reklama Imidž kluba SARAJEVO 4.stran.SRC Centar i konkurencije Faktor Proizvod Cijena Opdi kvalitet Reputacija Stručnost Pozn.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 KONKURENCIJA 4.0 3.0 4.0 4.Odnos FK Sarajevo.0 4.0 5.0 4.

Po osnovu istog identifikovane su ciljne grupe. Marketing planom su definisane ciljane skupine na osnovu sektora djelatnosti po geografskom području potencijalnih investitora. ZAKLJUČAK Na osnovu strateških ciljeva. Marketing plan je definisao tri nivoa pristupa: lokalni. navedeni kanali komunikacije i marketinške aktivnosti na lokalnoj. nacionalnoj i međunarodnoj razini. Cilj svih navedenih aktivnosti je učiniti sportski centar prepoznatljivom u regiji i šire kao središte sa obiljem sportskih i kulturnih manifestacija i kvalitetnom infrastrukturnom ponudom. 17 . izvršena analiza komparativnih prednosti sportskog centra u odnosu na ostale sportske centre u susjednim općinama i sl.3. nacionalni i međunarodni marketing koji podkazuju kako privući domaće i strane korisnike. te analize okruženja i SWOT analize sačinjen je Marketing plan sportskog centra. te utvrđen način komuniciranja sa istim.

rs/razvojni-put/ . Ekonomika i menadžment sporta. Tehnologija poslovanja i održavanja sportskih objekata. P.03. Sportski menadžment. M. (1992). LITERATURA 1. B. Tomić..2012. Beograd: Data status.datum preuzimanja: 29. Bartoluci. 18 . 4. Bošković. (2007). 2. Zagreb: Informator: Kineziološki fakultet. (2003). http://sccair. izdanje.4. 2. Novi Sad. M. Bošković. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful