Ce este Initierea ?

Ce este Initierea ? Acordajul, împuternicirea sau iniŃierea energetică sunt simpla conectare energetică a unei peroane care doreşte să-şi completeze corpul energetic primind noile energii. Acordajul conectează primitorul la abilităŃile de a folosii instrumentele pentru care acordajul a fost creat. Aceste transmisii energetice conectează la funcŃiile spirituale specifice, care îl ajută pe primitor în procesul de ascensiune. Acordajele sunt folosite în lucrul cu multe sisteme energetice inclusiv Reiki. Deseori acestea permit primitorului să folosească energii cu frecvenŃe ridicate, la nivelul cărora în mod tipic fără a folosi acordajul se ajunge într-o perioadă lungă de practica si dezvoltare. Acordajul este transmis de oameni care au cunoaşterea transmisiei specific sistemului energetic. Abilitatea de a transmite acordaje este dobândită prin experienŃa spirituala sau şamanica. Cu toate acestea, abilitatea de a transmite acordaje nu indică faptul că persoana care transmite este una la un nivel înalt de dezvoltare spirituala. Unele acordaje se transmit în timpul unor ceremonii sau ritualuri. Cu toate acestea, multe acordaje sunt transmise direct, timp în care cel care transmite se conectează la sursa energia specifică acordajului în aceeaşi măsură ca şi primitorul. În timp ce acordajul are loc, cel care transmite este conectat atât la sursa energiei cât şi la primitor şi este permanent ancorat în conexiunea energetică dintre cei doi. Cuvântul “Shakti” este adesea folosit pentru a descrie frecventa spirituala a energiei care poate fii chemată, sau să “curgă” sau să fie activate pentru a lucre. Aceste frecvente pot fii întâlnite în vechile tradiŃii din toată lumea. Un acordai este un tip de lucru cu energiile care permite unei peroane să se conecteze şi şa dobândească frecvenŃele şi funcŃiile specifice ale unei energii spirituale Un acordaj specific poate permite primitorului accesul la o frecvenŃă energetică particulară, care apoi poate fii selectata şi folosită după dorinŃă. În timpul unui acordaj, care poate fii făcut numai cu permisiunea sinelui interior pentru binele persoanei cel mai înalt, blocajele energetice sunt dizolvate şi primitorul este conecta cu sursa acelui particular acordaj. Următorul pas este intenŃia primitorului de a primi acordajul, şi apoi transferul de energie catre primitor are loc.
SCOALA SPIRITUL NATUR web http://spiritulnaturii.net/, e-mail spiritulnaturii@gmail.com Page 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful