 ANTIČKA GRČKA  GRAĐEVINE KULTNOG KARAKTERA (Arhitektura posvećenih graĎevina) 1 - SAKRALNA ARHITEKTURA (KULTNA MESTA I HRAMOVI

)

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA

Mikenski propileji i megaron

ANTIČKA GRČKA - ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA Modeli prvih hramova Osnove drvenih hramova

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .Prijena .ANTIČKA GRČKA .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA - .

Hram sa antama .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA • OSNOVNI TIPOVI HRAMOVA : 1.ANTIČKA GRČKA .

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .ANTIČKA GRČKA .

ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 2. Prostilos (tetrastyle) .

ANTIČKA GRČKA . Amfiprostilos .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 3.

Peripteros / /Hexastyle .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 4. ANTIČKA GRČKA .

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 4. Peripteros .ANTIČKA GRČKA .

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 5. Pseudoperipteros /Hexastyle . ANTIČKA GRČKA .

Dipteros/Oktastyle . ANTIČKA GRČKA ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 6.

Tolos ili monopteros . ANTIČKA GRČKA ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 8.

• • • • ANTIČKA GRČKA . posvećen dvojici božanstava U dva nivoa (korisi se pad terena) . Hramovi specifičnog oblika Erehteon na Atinskom akropolju.ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA 9.

ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA Grčka kolonizacija – rasprostranjenost uticaja grčkog graditeljstva .

ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA Grčki svet i kultura oko 550 BC – Rasprostranjenost uticaja grčkog graditeljstva .

ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DELOVI GRČKOG HRAMA  Cela ili naos  Predvorje ili pronaos  Trem ili kolonada stubova .

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA IZGLEDI GRČKIH HRAMOVA .ANTIČKA GRČKA .

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA  Trem - .ANTIČKA GRČKA .

ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA  SOKL - .ANTIČKA GRČKA .

ANTIČKA GRČKA .ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .

pokrajini u Maloj Aziji KORINTSKI STILSKI RED.ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA STILSKI REDOVI DORSKI STILSKI RED. . veoma sličan jonskom. koji je nastao u Južnoj Italiji i Grčkoj JONSKI STILSKI RED. nastao u Joniji. obrada kapitela nešto složenija.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA OSNOVNI STILSKI REDOVI 1. jonski stilski red 1 2 1 . dorski stilski red 2.

OPŠTE KARAKTERISTIKE .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA STILSKI REDOVI .

OPŠTE KARAKTERISTIKE • . ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA  STILSKI REDOVI .

Metope – 2.Triglifi  ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA  MATEMATIČKA ZNANJA I PERSPEKTIVA • RASPODELA TRIGLIFA 1 2 .1.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA RASPODELA TRIGLIFA .Odnos razmaka stubova i metopa Prema Vitruviju .

 ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED Modul .

kod prvobitnih hramova. • .D : h = 1 : 5 do 1 : 6.D : h = 1 : 7.n. u V veku p. u IV veku p.n. • .e.• ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED • Odnos visine stuba prema donjem prečniku bio je: • .e.D : h = 1 : 4. • .

• ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED - Najpoznatiji dorski hramovi Olimpija

Herin hram • VII vek BC .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED Olimpija .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED Olimpija .Herin hram .

BC • Arhitekta Libon .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED Olimpija .Zevsov hram • Gradjen od 480 do 450.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED • Olimpija .

Hramovi na Siciliji .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji -Selinus (Selinunt) Severni hram posvećen Apolonu Drugi manji hram .

DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji -Selinus (Selinunt) .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .

AGRIGENTUM (AKREGAS) ZEVSOV HRAM (Olympeum) .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji .

DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji .AGRIGENTUM (AKREGAS) ZEVSOV HRAM .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .

AGRIGENTUM (AKREGAS) ZEVSOV HRAM .DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .

HRAM U SEGESTI .• ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .DORSKI stilski RED – Hramovi na Siciliji .

DORSKI stilski RED PESTUM .POSEJDONOV HRAM .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .DORSKI stilski RED 3 PESTUM 2 1 .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED PESTUM – 2) HERIN (Posejdonov hram. Neptunov hram) .

Neptunov hram) .2) HERIN (Posejdonov hram.ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED PESTUM .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA .DORSKI stilski RED PESTUM -2) HERIN PLAN (Posejdonov hram . Neptunov hram) .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED .PESTUM 3) HRAM ATENE (CERES) .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED – PESTUM 1) BAZILIKA (HERIN HRAM) .

PESTUM Hram Atene (Ceres) na Siciliji Bazilika (Herin hram) .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED – ATINA .PARTENON 447 – 432. BC .

PARTENON 447 – 432. BC .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED – ATINA .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED – ATINA -TEZEON .

APOLONOV HRAM .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA DORSKI stilski RED – KORINT.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED .

 ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED . IzgraĎen 427 . BC .Hram Atine Nike - Hram na Atinskom akropolju.425.

.ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED – EREHTEON NA ATINSKOM AKROPOLJU.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED ARTEMEDINI HRAM U EFESU (Turska). sredina VI veka BC Arhitekte Peonis i Demetrios . žrtvenik u čast Prakistela .prema planovima Deinokrata u vreme Aleksandra Makedonskog.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA – JONSKI stilski RED .ARTEMIZIN HRAM U MAGNEZIJI Vitruvije pripisuje arhitekti Hermogenu .

TREZOR ATINE .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED – SIFNIJSKA RIZNICA U DELFIMA .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA JONSKI stilski RED  Filipejon u Olimpiji .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA - KORINTSKI STILSKI RED Najstariji oblik se pripisuje arhitekti Kalimahosu .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA KORINTSKI STILSKI RED .

podnožje Akropolja) u Atini Tolos u Epidaurusu. .ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA KORINTSKI STILSKI RED Primeri iz IV veka BC Lizikratovom spomeniku u Atini Olimpeon (nedovršeni hram posvećen bogu Zevsu.

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA KOMBINOVANJE STILOVA APOLONOV HRAM U BASI .

ANTIČKA GRČKA – ARHITEKTURA GRČKIH HRAMOVA KOMBINOVANJE STILOVA .APOLONOV HRAM U BASI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful