P. 1
lk

lk

|Views: 11|Likes:
Published by Nhat Quang

More info:

Published by: Nhat Quang on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

Chọ

n
Mã hàng Mô tả Số lượng
Đơn vị
tính
Đơn
giá
(VNĐ
)
Thàn
h tiền
(VNĐ
)

RM10FTN103

10K ±1% SMD-
0805 Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
Resistor
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 212
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
6,000 6,000

RM10FTN104

100K ±1%
SMD-0805
Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
Resistor
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 2485
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
6,000 6,000

RM10JTN100
10R ±5% SMD-
0805 Resistor
Kiểu Chân:
1


Còn: 419
Gói(100p
cs)
5,000 5,000

SMD0805(2)
Phân Nhóm: 10
Ohm
Hãng SX: TA-I
Gói(100p
cs)

RM10JTN101

100R ±5%
SMD-0805
Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm: 100
Ohm
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 164
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
5,000 5,000

RM10JTN121

120R ±5%
SMD-0805
Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm: 100
Ohm
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 286
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
5,000 5,000

RM10JTN681
680R ±5%
SMD-0805
1


Gói(100p
cs)
5,000 5,000

Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm: 100
Ohm
Hãng SX: TA-I
Còn: 65
Gói(100p
cs)

RM10JTN102

1K ±5% SMD-
0805 Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm: 1K
Ohm
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 2521
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
5,000 5,000

RM10JTN152

1.5K ±5%
SMD-0805
Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm: 1K
Ohm
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 245
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
5,000 5,000

RM10JTN202
2K ±5% SMD-
0805 Resistor
1


Gói(100p
cs)
5,000 5,000

Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm: 1K
Ohm
Hãng SX: TA-I
Còn: 233
Gói(100p
cs)

RM10JTN512

5.1K ±5%
SMD-0805
Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm: 1K
Ohm
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 93
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
5,000 5,000

RM10JTN103

10K ±5% SMD-
0805 Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm: 10K
Ohm
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 2562
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
5,000 5,000

RM10JTN153
15K ±5% SMD-
0805 Resistor
1


Gói(100p
cs)
5,000 5,000

Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm: 10K
Ohm
Hãng SX: TA-I
Còn: 133
Gói(100p
cs)

RM10JTN513

51K ±5% SMD-
0805 Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm: 10K
Ohm
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 94
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
5,000 5,000

RM10JTN104

100K ±5%
SMD-0805
Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
100K Ohm
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 2570
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
5,000 5,000

RM10JTN334
330K v5%
SMD-0805
1


Gói(100p
cs)
5,000 5,000

Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
100K Ohm
Hãng SX: TA-I
Còn: 157
Gói(100p
cs)

C0805JRNPO9BN220

22pF/50V ±5%
NPO SMD-0805
Capacitor
Phân Nhóm:
Capacitors
Hãng SX: Yageo
3


Còn: 1817
Gói(10pcs
)
Gói(10pcs
)
2,000 6,000

C0805JRNOP9BN101

100pF/50V ±5%
NPO SMD-0805
Capacitor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
Capacitors
Hãng SX: Yageo
2


Còn: 1824
Gói(10pcs
)
Gói(10pcs
)
2,000 4,000

C0805KRX7R9BB102
1nF/50V ±10%
X7R SMD-0805
2


Gói(10pcs
)
2,500 5,000

Capacitor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
Capacitors
Hãng SX: Yageo
Còn: 3092
Gói(10pcs
)

C0805KRX7R9BB103

10nF/50V ±10%
X7R SMD-0805
Capacitor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
Capacitors
Hãng SX: Yageo
2


Còn: 1079
Gói(10pcs
)
Gói(10pcs
)
2,500 5,000

C0805KRX7R9BB104

100nF/50V
±10% X7R
SMD-0805
Capacitor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
Capacitors
Hãng SX: Yageo
10


Còn: 3484
Gói(10pcs
)
Gói(10pcs
)
2,700
27,00
0

C0805KRX7R9BB221
220pF/50V
±10% X7R
2


Gói(10pcs
)
2,500 5,000

SMD-0805
Capacitor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
Capacitors
Hãng SX: Yageo
Còn: 446
Gói(10pcs
)

C0805KRX7R9BB471

470pF/50V
±10% X7R
SMD-0805
Capacitor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
Capacitors
Hãng SX: Yageo
4


Còn: 2008
Gói(10pcs
)
Gói(10pcs
)
2,500
10,00
0

C4070-10uF/25V
10uF/25V ±20%
Aluminum
Electrolytic
Capacitor
Hãng SX:
50


Còn: 846
pcs
pcs 250
12,50
0


C8012-470uF/25V

470uF/25V
±20%
Aluminum
Electrolytic
Capacitor
Phân Nhóm:
Capacitors
Hãng SX:
30


Còn: 956
pcs
pcs 600
18,00
0

LL4148
LL4148 SMD
Diode
50mA/100V
Kiểu Chân:
SOD80(2)
16


Còn: 2248
Gói(10pcs
)
Gói(10pcs
)
3,400
544,0
00

Phân Nhóm:
Diodes
Hãng SX:
Semtech

IN5822

IN5822 3A/40V
Schottky Diode
Kiểu Chân: DO-
201(2)
Phân Nhóm:
Schottky Diode
Hãng SX: MIC
24


Còn: 1049
Con
Con 3,000
72,00
0

BAT85SMD
BAT85
200mA/30V
SMD Schottky
Barrier Diode
Kiểu Chân:
LL34(2)
Phân Nhóm:
Schottky Diode
Hãng SX: NXP
10


Còn: 2609
Con
Con 1,300
130,0
00

Semiconductor

1N4007

1N4007 1A
Rectifiers
Diode
Kiểu Chân: DO-
41(2)
Phân Nhóm:
General Purpose
Rectifiers
Hãng SX: MIC
70


Còn: 3024
Con
Con 500
35,00
0

LT54-3R3M
3.3uH/3.2A
±20% SMD
Inductor
Kiểu Chân:
SMD(2)
Phân Nhóm:
10


Còn: 1465
Cái
Cái 2,800
28,00
0

SMD Power
Inductor
Hãng SX:
Taiwan

L6D38-4R7N

4.7uH/3.5A
±30% SMD
6.7x6.7x4mm
Inductor
Kiểu Chân:
SMD(2)
Phân Nhóm:
SMD Power
Inductor
Hãng SX:
Taiwan
10


Còn: 990
Cái
Cái 5,500
55,00
0

L8D43-6R8N
6.8uH/4.4A
±30% SMD
Inductor
Kiểu Chân:
10


Còn: 997
Cái
Cái 5,500
55,00
0

SMD(2)
Phân Nhóm:
SMD Power
Inductor
Hãng SX:
Taiwan

L127H-101M

100uH/3A SMD
12x12x8mm
inductor
Kiểu Chân:
SMD(2)
Phân Nhóm:
SMD Power
Inductor
Hãng SX:
Taiwan
16


Còn: 1000
Cái
Cái 8,000
128,0
00

L127H-221M
220uH/3A SMD
12x12x8mm
inductor
Kiểu Chân:
40


Còn: 126
Cái
Cái 8,000
320,0
00

SMD(2)
Phân Nhóm:
SMD Power
Inductor
Hãng SX:
Taiwan

L127H-331M

330uH/3A SMD
12x12x8mm
inductor
Kiểu Chân:
SMD(2)
Phân Nhóm:
SMD Power
Inductor
Hãng SX:
Taiwan
10


Còn: 340
Cái
Cái 9,000
90,00
0

L080547UH
47uH 0805
SMD 10%
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
10


Còn: 2854
pcs
pcs 1,000
10,00
0

Inductors and
Coils
Hãng SX: Yageo

7.3728MHz-HC49S

7.3728 MHz
HC-49S
Crystal
Kiểu Chân:
DIP(2)
Phân Nhóm:
Crystal
Hãng SX:
Taiwan
4


Còn: 571
Con
Con 3,000
12,00
0

20MHz-HC49S
20 MHz HC-
49S Crystal
Kiểu Chân:
DIP(2)
Phân Nhóm:
Crystal
Hãng SX:
10


Còn: 994
Con
Con 3,000
30,00
0

Taiwan

GTL2003PW

GTL2003PW
Kiểu Chân:
TSSOP(20)
Phân Nhóm:
Translation -
Voltage Levels
Hãng SX: NXP
Semiconductor
20


Còn: 72
Con
Con
15,30
0
306,0
00

74ALVC164245
74ALVC164245

Kiểu Chân:
SSOP(48)
Phân Nhóm:
Digital ICs
10


Còn: 206
pcs
pcs
26,60
0
266,0
00

Hãng SX: NXP
Semiconductor

L7805CV

L7805CV
Kiểu Chân: TO-
220(3)
Phân Nhóm:
Linear
Regulators -
Standard
Hãng SX:
STMicroelectron
ics
18


Còn: 2044
Con
Con 3,400
61,20
0

MC34063AP (CN)
1.5A, Step-
Up/Down/Invert
ing Switching
Regulators
Kiểu Chân:
10


Còn: 589
Con
Con 3,800
38,00
0

DIP(8)
Phân Nhóm:
Switching
Regulators
Hãng SX: ON
Semiconductor

dsPIC30F4011-30I/P

dsPIC30F4011-
30I/P
Kiểu Chân:
DIP(40)
Phân Nhóm:
dsPIC
Microcontroller
Hãng SX:
Microchip
4


Còn: 108
Con
Con
125,0
00
500,0
00

PIC18F2550-I/SP
PIC18F2550-
I/SP
Kiểu Chân:
DIP(28)
Phân Nhóm:
4


Còn: 202
Con
Con
95,00
0
380,0
00

Microcontrolers
Hãng SX:
Microchip

LM358D

LM358D
Kiểu Chân:
SOIC(8)
Phân Nhóm:
OpAmp
Hãng SX:
STMicroelectron
ics
20


Còn: 538
pcs
pcs 2,900
58,00
0

MAX232DR
MAX232DR
SOIC16
Kiểu Chân:
SOIC(16)
Phân Nhóm: RS-
8


Còn: 2495
Con
Con 8,000
64,00
0

232 Interface
Hãng SX: Texas
Instruments (TI)

PC817B-DIP4

PC817B DIP-4
Kiểu Chân:
DIP(4)
Phân Nhóm:
Optoelectronics
Hãng SX: Sharp
14


Còn: 650
pcs
pcs 2,900
40,60
0

HT17-2102SURC
SMD-0805 High
Bright Red
Chip LED
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
LEDs
30


Còn: 6156
Con
Con 1,000
30,00
0

Hãng SX:
Harvatek

DC12850-3

3-pin 5mm
Screw Terminal
Block
Kiểu Chân:
DIP(3)
Phân Nhóm:
Screw Teminal
Hãng SX: China
10


Còn: 672
Cái
Cái 2,500
25,00
0

DC12850-2
2-pin 5mm
Screw Terminal
Block
Kiểu Chân:
DIP(2)
Phân Nhóm:
Screw Teminal
10


Còn: 2040
Cái
Cái 1,500
15,00
0

Hãng SX: China

IC8DIP300

8-pin IC Socket
DIP300
Kiểu Chân:
DIP(8)
Phân Nhóm:
Connectors &
Sockets
Hãng SX: China
10


Còn: 510
Cái
Cái 500 5,000

DB9-PF
DB-9 (Cái) hàn
board
Phân Nhóm: D-
Sub connector
Hãng SX:
10


Còn: 1008
Cái
Cái 4,700
47,00
0

4UCON

DC Adaptor-9V/1A
9V/1A Power
Adaptor
Phân Nhóm:
Power Supply
Hãng SX: China
4


Còn: 94
Cái
Cái
45,00
0
180,0
00


DC Adaptor-12V/1A
12V/1A Power
Adaptor
Phân Nhóm:
Power Supply
Hãng SX: China
3


Còn: 208
Cái
Cái
45,00
0
135,0
00


RM10FTN2491
2.49K ±1%
SMD-0805
Resistor
Kiểu Chân:
SMD0805(2)
Phân Nhóm:
Resistor
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 91
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
6,000 6,000


R1/4W-223J

22K 1/4W ±5%
Resistor
Kiểu Chân:
DIP(2)
Phân Nhóm:
Resistor
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 46
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
5,000 5,000

R1/4W-473J
47K 1/4W ±5%
Resistor
Kiểu Chân:
DIP(2)
Phân Nhóm:
Resistor
Hãng SX: TA-I
1


Còn: 47
Gói(100p
cs)
Gói(100p
cs)
5,000 5,000


104 Ceramic CAP

100nF/50V
±20% Ceramic
Disc Capacitor
Phân Nhóm:
Capacitors
Hãng SX:
1


Còn: 43
Gói(10pcs
)
Gói(10pcs
)
3,000 3,000

220 Ceramic CAP
22pF/50V ±10%
Ceramic Disc
Capacitor
Phân Nhóm:
Capacitors
1


Còn: 63
Gói(10pcs
)
Gói(10pcs
)
2,000 2,000

Hãng SX:

470 Ceramic CAP

47pF/50V ±10%
Ceramic Disc
Capacitor
Phân Nhóm:
Capacitors
Hãng SX:
1


Còn: 83
Gói(10pcs
)
Gói(10pcs
)
2,000 2,000

1N4148
1N4148
Switching
Diode
Kiểu Chân: DO-
35(2)
1


Còn: 160
Gói(10pcs
)
Gói(10pcs
)
2,500 2,500

Phân Nhóm:
Diodes
Hãng SX:
Semtech

CP2515

Desoldering
Wick CP-2515
Phân Nhóm:
Tools
Hãng SX:
2
Còn: 0
pcs
pcs
45,00
0
90,00
0

L301810

Solder wire
1.0mm Sn63%
Phân Nhóm:
Tools
Hãng SX:
Lodestar
1


Còn: 9
Cuộn
Cuộn
495,0
00
495,0
00
Cộng tiền hàng (Chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển) : 4,439,800 VNĐ

SMD0805(2) Phân Nhóm: 10 Ohm Hãng SX: TA-I

Gói(100p cs)

RM10JTN101 100R ±5% SMD-0805 1 Resistor Kiểu Chân: Gói(100p Còn: 164 SMD0805(2) cs) Phân Nhóm: 100 Gói(100p cs) Ohm Hãng SX: TA-I RM10JTN121 120R ±5% SMD-0805 1 Resistor Kiểu Chân: Gói(100p Còn: 286 SMD0805(2) cs) Phân Nhóm: 100 Gói(100p cs) Ohm Hãng SX: TA-I 680R ±5% SMD-0805
1

5,000 5,000

5,000 5,000

RM10JTN681

Gói(100p cs)

5,000 5,000

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->