Ref: Lansare proiect “Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” Data

: 24.09.2010

COMUNICAT DE PRESĂ
Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale în parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Asociaţia Vasiliada, Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia, Fundaţia Filantropia Timişoara, Parohia Reformată Bistriţa, Asociaţia Glasul Romilor Pro-Europa, Asociaţia Partida Romilor "PRO-EUROPA", anunţă lansarea proiectului “Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”. Proiectul se desfăşoară în 8 regiuni ale ţării în perioada septembrie 2010 - august 2013 şi urmăreşte promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate, voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Socială). Centrele înfiinţate vor oferi servicii specializate în consiliere şi formare profesională, asistenţă socială şi asistenţă psihologică. Aceste servicii vor fi acompaniate de activităţi de cercetare în domeniu şi de campanii pentru promovarea voluntariatului, a egalităţii de şanse şi a formelor alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Persoane de contact Marius Ioniţă - Coordonator PR: 0040724.397.334 sau mariusiionita@gmail.com Mihaela Cazan – Preşedinte : 0040723.313.216 sau ips.romania@gmail.com

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

Centrele de Incluziune Socială oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile POSDRU/96/6.2/S/61237 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale [T] 004 072 331.32.16 [F] 004 031.815.75.13 [E] ips.romania@gmail.com www.politicisociale.ro

OAMENI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful