You are on page 1of 2

www.otrojuegoesposible.

org

SEGUEIX-NOS A:

ORGANITZAT PER:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

FINANÇAT PER:

U

na

ltre joc é

sp

ossible

“Un joc adequat és un gran aliat de l’educació per la pau”

www.otrojuegoesposible.org

U

na

ltre joc é

sp

ossible

olt seriosa... El joc és una cosa m
s i les amb tots els aspecte El joc està relacionat rsona. na pe etapes de la vida d'u és un bon aliat rar plaer i diversió, ai A més de gene reforçar l'autoestim ativitat, per fomentar la cre ic, mental, olupament fís contribueix al desenv persones. al i social de les emocion m s persones necessite El joc no té edat. Le rant tota la vida. joc du mantenir l'esperit de

ina adequat Escollir el joc o jogu
Algunes preguntes que poden ajudar-te...
1. És divertit? característiques 2. S'adapta a l'edat i a les ho regales? de la persona a qui li interessos 3. Connecta amb els seus s? i necessitat a personalitat 4. Quines facetes de la sev iar? enc pot desenvolupar o pot les altres 5. Fomenta la relació amb solitari? o és per jugar en persones Estem 6. Quins valors fomenten? d'acord amb ells? es condicions 7. Quines han estat les sev ció? de fabrica ials nobles i 8. Està realitzat amb mater ambient? medi respectuosos amb el

"Per primera vegada en la història els infants tenen més joguines que temps per jugar"
Imma Marín

Els jocs marquen comportaments
ents i es fictícies però els sentim Els jocs ofereixen experiènci reals. vivències que generen són perit de , aprenem a canalitzar l'es A través del joc , a ser persones superació i la competitivitat or de les normes i a solidàries, a entendre el val ció. superar la frustra ituds i En el joc s'adquireixen act renen usos i destreses valors, s'ap si socials, s'assagen sentiment ncies personals. experiè tes Jugar amb joguines violen augmenta el risc que o sexistes ressió els infants facin servir l'ag l i repeteixin rols en la vida rea t. negatius de la nostra societa nt, en Quan fem un regal a un infa a t li estem transmetent la ide realita re la seva persona i que tenim sob què és el que se n'espera. No hi ha joguines per a nens i joguines per a nenes. Només hi ha joguines. Deixem que cadascú esculli amb quina vol jugar. Sense prejudicis.

La nostra proposta... jocs cooperatius
Transmeten valors positius i desitjables per a la nostra societat. No existeix la competència, només un desafiament un desafia ment comú. Juguem amb altres, no con tra ells. Per aconseguir l'objectiu del joc, és imprescindible cooperar. Tots els participants guanye no perden. Ningú queda exclòs . L'element contra el que com petim és extern i no humà. Els jugadors combinen les seves diferents habilitats sumant esforços.

A més a més... Joguines i jocs...
Per construir: milloren la destresa i l'organització espaial . Per interpretar: fomenten la imagina ció, la iniciativa i el respe cte. Per moure’s: combate n el sedentarisme. Per investigar: fomenten la creativit at i l'assertivitat.

EATIVITA POSA-LI CRobjecte pot T!

Qualsevol .. ertir-se en un joc divertit. conv