You are on page 1of 1

Presentaci Unitat Didctica NYC: La Gran Apagada!!

La unitat didctica correspon al tema del corrent elctric i en particular al corrent continu. Est pensada per al curs de 1er de Batxillerat. Sintrodueix la unitat parlant de lapagada esdevinguda a Nova York el 14 dagost de lany 2003. Lobjectiu s posar en situaci els alumnes per tal de que sadonin que la societat s molt dependent de lelectricitat i les repercussions que aquest fet t en el dia a dia. Aix, per tal de parlar exclusivament del corrent elctric continu, ja que el que ens proporciona la xarxa elctrica s altern, hauran dimaginar que estan immersos en una situaci com la presentada i que tenen piles, bateries, bombetes i una nevera de cmping per illuminar i conservar els aliments fins que es restableixi el subministrament elctric. El que es preten que spiguen fer s: Adquirir els conceptes de corrent, diferncia de potencial, intensitat, resistncia i potncia elctrica. Interpretar correctament el sentit real del corrent i el sentit convencional. Conixer la funci dels elements dun circuit I-R o V-R i saber-los resoldre, usant representacions grfiques i simbliques per distingir-los. Conixer la llei dOhm, interpretar-la i saber-la aplicar. Identificar les diferents associacions de resistncies i deduir-ne el seu equivalent. sser capa de verbalitzar i comunicar els coneixements apresos. Aprendre a utilitzar una base dorientaci com a estratgia per plantejar i resoldre problemes. Valorar la importncia de la reducci del consum elctric. Respectar opinions de la resta. Valorar la importncia del treball cientfic. Es demana que actuin amb molta autonomia i que treballin de forma cooperativa durant la majoria de sessions, i pel que sha observatt no hi estan gens acostumats. Tamb es demana que facin una sntesi per consolidar els continguts. Aquest aspecte podria suposar un dels principals obstacles a lhora de desenvolupar la unitat ja que sovint tenen dificultats per posarse dacord, tenir empenta i sintetitzar. Shan dissenyat unes pautes per tal de que puguin ser autnoms per guiats en ms o menys mesura, depenent de les necessitats de cada grup. Aquestes pautes tamb estan pensades perqu els sigui ms fcil sintetitzar, si s que ho necessiten. Les tasques que els alumnes hauran de produir seran els informes de la prctica, els problemes resolts i les exposicions orals. Totes aquestes tasques seran avaluades juntament amb la participaci a classe i el respecte envers els altres. El 50% de la nota de les exposicions orals s la nostra avaluaci. Laltra meitat vindr de la coavaluaci dels companys, que disposaran duna graella amb tots els punts que shaurien de tocar a cada exposici.