SEMIOTICA AFISULUI

Tabla de materii

. O BUNA RETORICA este deci posibilă”(Paul Ricoeur-Lectures). Doar o deontologie a măsurii şi a respectului. Ceea ce reprezintă grandoarea dar şi limita sa. acceptată de toate componentele jocului politic poate să îl ferească de pervertire.Motto “Limbajul politic este retoric nu prin viciu. ci prin esenţa sa.

• comunicarea politică este instrumentul principal prin care se exercită • interacţiunea dintre actorii cu rol politic – instituţii şi oameni politici. . • Această întalnire mijloceste buna desfăsurare a unui stat de drept şi garantează funcţionarea societăţii conform principiilor democratice.Politică si comunicare Constantă a societăţii moderne. opinia publică şi mass media.

• rolul politic şi • imaginea personală (apud Daniel Dayan. după cum urmează : • performanţa.Politică si comunicare • Conform cercetătorilor americani Kurt si Gladys Lang. 78-82). . Elihu Katz. pp. există trei elemente capabile să determine un lider. din perspectiva utilizării mijloacelor moderne de comunicare în masă. 1996.

ci şi elementele vizuale de semificaţie precum ţinuta vestimentară. pieptănătura. toate acele elemente de comunicare despre care se poate spune că aclătuiesc <<imaginea>> politică sau identitatea (Brian McNair 1995. toate discursurile politice. machiajul. nu numai enuţurile verbale sau scrise. . designul unui logo. respectiv.Politică si comunicare McNair defineşte comunicarea politică drept comunicare intenţională despre politic.

între oamenii politici.Politică si comunicare Comunicarea politică este un proces interactiv referitor la transmiterea de informaţie între oamenii politici. de la instituţiile guvernului către cetăţeni. Procesul operează • de sus în jos. . media şi public. şi • de jos în sus. • orizontal.1). de la opinia publică spre autorităţi (Pippa Norris 2001. p.

mass-media faţă de publicurile sale.15). prin definiţie. acţiunea politică este.opinia publică pentru anumite grupuri socioprofesionale şi . 2002. cei trei actori ai spaţiului politic enunţat de Wolton si Norris sunt înzestraţi cu reprezentativitate ideologică -politicienii ca reprezentanţi ai unor partide sau curente politice. reprezentativă (Camelia Beciu. orice acţiune politică trebuie în primul rând să exprime interese colective si instituţionale. .Politică si comunicare • Pentru a se institui ca domeniu public. . p. Din acest punct de vedere. Astfel.

Dimensiunile comunicării politice • Jacques Gerstlé. unul dintre cei mai importanţi teoreticieni ai comunicării politice. dominarea etc. informarea. propune trei dimensiuni fundamentale pentru această disciplină: dimensiunea pragmatică. Din această perspectivă. seducerea. comunicarea politică este analizată prin prisma utilizării sale în diferite moduri de interacţiune precum persuadarea. dimensiunea simbolică şi dimensiunea structurală • Dimensiunea pragmatică este cea care are în vizor „studiul practicilor de comunicare efectivă”. negocierea. .

naţionalizare sau extindere a sectorului public. strategia simbolurilor în limbajul politic având două opţiuni: descrierea sau condensarea. comunicarea politică foloseşte semnele avute la dispoziţie prin coduri. • Alte modalităţi de comunicare a mesajului politic cu ajutorul simbolurilor sunt elementele vizuale nonconvenţionale (desene animate. care aduc o „supraîncărcare semantică şi o putere de evocare.Ellul considera violenţa neîncredere în puterea cuvintelor. insigne) dar şi prin anecdote. vorbim despre avort sau IVG. de identificare sau de proiecţie”.J. etc. steguleţe. glume. bancuri sau poveşti. • Astfel. în cazul simbolurilor condensate. şomaj sau disponibilizare. .Dimensiunile comunicării politice • Din punct de vedere simbolic.

. . -canale organizaţionale (partidele politice. relaţii interindividuale). • Gerstlé distinge în cazul comuincării politice.canale mediatice (mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale) şi -canalele interpersonale (grupuri sociale. administraţia).Dimensiunile comunicării politice • Dimensiunea structurală a comunicării politice are în vedere canalele şi modalităţile prin care aceasta se desfăşoară. -canale instituţionale (parlamentul. alte forţe organizate).

• Atribute ale comunicării politice • Americanizarea • Personalizarea(media convertesc cu ușurință problemele colective în confruntări personale: ex.Caracteristici ale comunicării politice • Mass media contribuie la construirea agendei politice ac ansamblu de probleme supuse dezbaterii şi eventual deciziei publice. Chirac vs Balladur) • Dramatizarea(detaliul spectaculos) .

Marketingul strategic cu cele trei componente Segmentarea electorilor Alegerea ţintelor strategice Poziţionarea candidatului în raport cu oponentul Construirea imaginii în termeni de stil şi atribute personale NB Poziţionarea trebuie să fie LIZIBILĂ pt majoritatea electorilor CREDIBILA în raport cu memoria colectivă (forţele de dreapta sunt mai credibile cînd vorbesc de libertate antreprenorială iar cele de stînga cînd ating chestiunea protecţiei sociale) . dispoziţia electoratului.Construirea strategiei • • •    • • • Kotler defineşte astfel etapele strategiei Definirea situaţiei (starea economiei. Evaluarea internă şi externă a forţelor. sociografia acestuia precum şi nevoia de schimbare).

presei scrise şi audio-vizuale. Din 1990 în Franţa cheltuielile de campanie sunt plafonate iar publicitatea politică la radio şi televiziune este interzisă în precampanie.Suporturile comunicării • “Partea leului revine suporturilor media cu acces plătit sau gratuit. în funcţie de specificul naţional”(J. în Marea Britanie presa scrisă. adică afişelor.Gerstlé) • In Franţa afişul ocupă primul loc în cheltuielile publicitare. .

Thoveron Comunicare politică azi) bazat pe sublim şi terestru. Thatcher. De Gaulle) -Supercompetenţi (Mitterand. Simone Weil. artă şi raţiune etc există patru mari clase de lideri politici -charismatici (Churchill. Truman) .Star systemul şi acţiunea politică • • • • Acţiunea politică este consubstanţială acţiunii mediatice Era elocinţei directe Era radioului Era televiziunii In noul spaţiu al comunicării politice (G. Eliott Trudeau) . Golda Meir) .Dotaţi cu savoir faire (Pompidou. Roosevelt. R Barre.Percepuţi ca încarnare a seducţiei (Valerz Giscard d’Estaing.

Afişul politic şi sincretismul codurilor Afişul politic sincretizează patru coduri semiotice • Iconic • Grafic • Cromatic • Lingvistic Sloganul în discursul politic Un om pentru liniştea noastră Un preşedinte tînăr pentru o Franţă modernă • La force tranquille.Mitterand president • Generaţia Mitterand • Totul pentru cei mulţi • Franţa francezilor .

Afişul politic şi sincretismul codurilor • • • • Operaţii de construcţie Simbolică (metafore vizuale) Interenunţiativă (L’Europe.On en parle. Du vrai.Barre président) . Faisons la) Intertextuală (Génération Mitterand) Argumentativă (Du sérieux.Du solide.

1p.”(Paul Ricoeur. Ceea ce reprezintă grandoarea. ci prin esenţa sa.nu prin viciu. . şi………. Marketingul politic pleacă de la postulatul comparabilităţii comportamentului consumatorului cu cel al ……….Test 1... ………. dar şi limita sa. 4In logica marketingului electorale se pleacă de la persuadarea ţintei că produsul oferit convine aşteptărilor sale sau de la transformarea actorului politci în conformitate cu ………………. 3.1p.„Limbajul politic este…….) 1p 2In era mediacraţiei actorii politici acordă o atenţie sporită relaţiilor publice.

8..Test 7.« Partea leului revine suporturilor media cu acces plătit sau gratuit.(în raport cu memoria colectivă) 1p. . presei scrise şi audiovizuale.In Franţa afişul ocupă………în cheltuielile publicitare. în timp ce în Marea Britanie……se află pe primul loc. 9.Poziţionarea trebuie să fie…….(Jacques Gerstlé) 1p..(pentru majoritatea electorilor) şi………. în funcţie de ……….. adică afişelor. 1 p.

Test 11. de construcţie simbolică.de construcţie semiotică. argumentativă.de construcţie logică şi lingvistică 1 p. intertextuală b.In realizarea afişului intervin operaţii de a. politică.Ilustraţi o dimensiune de la punctul 12 prin exemple contemporane. 13. .Afişul politic articulează ……coduri semiotice distincte 12. lingvistică c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful