Argument

Am ales acestă temă deoarece în momentul de față în țara noastră cât și în Uniunea Europeană – dar și într-un număr important de țări de pe întreg mapamondul – turismul rural se numără printre cele mai dinamice forme de călătorie. Turismul rural și agroturismul presupun petrecerea unui sejur în cadrul unei comunități locale rurale, respectiv într-o gospodărie agricolă. Turiști apreciază : petrecerea vacanțelor într-un mediu nepoluat, puțin transformat, divers; apropierea față de tradițiile și cultura locală; trăirea unor experiențe inedite; evitarea aglomerației specifice turismului de masă și formelor specifice ale acestuia. Interfața zonelor rurale cu areale geografice montane sau de litoral permite practicarea unor activități recrative foarte variate, sporind atractivitatea vacanțelor. Turistul poate fi implicat mai mult sau mai puțin în activitățile tradiționale ale respectivei zone sau gospodării. Astfel, el poate participa la recoltarea strugurilor, la mulsul oilor sau la culesul merelor, adevăratul agroturism desfășurându-se în gospodării care se apropie cât mai mult de arhitectura și modul tradițional de viațp din zonă. Pentru comunitățile gazdă ale turismului rural, acesta se constituie ca o alternativă la declinul activității agricole, stimulând dezvoltarea economică și diminuând procesul de depopulare a zonelor prin valorificarea resurselor locale, prin creșterea veniturilor individuale și colective, prin ocuparea mai bună a forței de muncă, prin încurajarea antreprenoriatului etc. Teritoriul României prezintă o mare varietate de valori culturale istorice - artă populară, etnografie, folclor, tradiţii, vestigii istorice - un cadru natural armonios îmbinat, cu un fond peisagistic variat şi pitoresc. Toate acestea sunt valenţe ale turismului rural românesc în mod special.

sate de vacant etc. standard şi anume: . uman şi tenicoeconomic.Oferta turistică este autentică. diversă şi personalizată. Aşadar. Această formă specifică de turism rural este susţinută de micii propietari de la ţară – de obicei ca activitate secundară. ca activităţi turistice în mediul rural. activitatea desfăşurată în gospodăria propie rămânând deci principal ocupaţie şi sursă de venit. De mult timp-chiar decenii pentru multe ţări europene – se practică fie spontan.1. practicarea unor sporturi etc. Privit în asamblu. de activităţi. Agroturismul este un concept de dată mai recentă în UE. de transit cultural. valorificând resursele turistice locale (natural. cultural şi umane) ca şi dotările şi echipamentele turistice. agroturismul este un mijloc de valorificare integral a mediului rural cu potenţialul să agricol. organizată şi condusă de fermieri . turismul rural include o paletă largă de modalităţi de cazare.Consumul touristic se petrec în mediul rural . Utilizează diverse spaţii de cazare: hanuri şi hoteluri rurale. cunoaştere. “dulce” este o formă de turism sinonimă turismului rural. de fapt. originală. turismul rural este o formă de turism care se desfăşoară în mediul rural. Prin această. toate desfăşurându-se într-un mediu tipic rural. o ofertă diferenţiată de cea clasică. adăposturi. fie organizat. cu referire la diferitele forme de turism aflate în legătură directă cu activităţile şi/sau cu constructutile care au avut alte destinaţii decât agricole. sporturi şi distracţii. Agroturismul prezintă unele trăsături ce-l diferenţiază de turismul tradiţional. diversă.Capitolul I Turismul Rural şi Agroturismul 1. Turismul rural constituie o alternative la turismul tradiţional. originală şi intodeauna organizată şi condusă de oamenii de la sate. touristic. cu un spectru larg de motivaţii: odihnă şi recreere. classic. inclusive pensiunile şi fermele agroturistice. Turismul “verde”. evenimente. un fenomen de dată recentă. în principiu are acelaşi conţinut. festivităţi. Concepte şi definiţii Turismul rural este. şi îmbrăcă forme variate de sejur.de tip industrial. desfăşurat în staţiuni şi centre turistice precum şi la oferta turistică “standard” .

. Această strategie se aplică în toate componentele activităţii de turism şi permite să realizeze servicii turistice competitive şiş a completeze lacunele existente în definirea agroturistice. al reţelei în care se interesează.2. În UE se consideră că succesul activităţii de agroturism are în vedere o singură strategie şi anume: calitatea serviciilor. în controlul operativ pentru protecţia turiştilor. cele 10 principii pentru dezvoltarea durabilă turismului se pot aplica şi în acest caz.Nu necesită investiţii foarte mari pentru amenajări .Oferta populaţiei cu venituri mai reduse posibilitatea de infrastructură generală şi dotării turistice . Conceptul de calitate pune în evident responsabilitatea fermierului la nivelul ofertei sale. dar şi în mediul înconjurător local. Agroturism şi ecoturism Agroturismul ca activitate economic-sociala trebuie să devină o component a ecoturismului şi ca atare..Se evită marile aglomerări turistice 1.

efectuată în cadrul fermei.  Politica Agricolă comună în UE Reglementările UE menite să sporească eficenta structurilor agricole au în vedere un system de ajutor financiar pentru creşterea investiţiilor în activitatiile turistice şi meşteşugăreşti în fermele ţărăneşti.1. nu mai este considerate ca parte a activitatiilor acesteia deci. din activitaea de fermă. nu se acordă ajutorul mentionatconform reglementărilor adoptate. invită toate statele member să promoveze turismul rural care prin protejarea mediului şi a indentitatii cultural locale – poate contribui la realizarea unui contract social care va garanta. Raportul Adunării Parlamentare cu privire la turismul rural şi integrarea sa într-o politică globală. într-o politică europeană integrate.Sub acest prag orice activitate de turism. 2. a turismului în mediul rural.  Politica regional în UE . Schema se bazează pe concepţia comisiei asupra ceea ce se înţelege prin agroturism. definiţia aplicându-se numai fermierilor care obţin 25% din totalul veniturilor lor.CAPITOLUL II TURISMUL RURAL ŞI AGROTURISMUL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ În ultimii ani toate instituţiile şi organismele europene s-au pronunţat în favoarea unei dezvoltări a turismului în general şi în mod special. echilibrul eco-cultural şi social dintre oraş şi sat. Iniţiative la nivelul Uniunii Europene Consiliul Europei a lansat Campania pentru “Lumea Rurală” care a avut cu siguranţă o incidenţă puternică asupra dezvoltării turistice a acestor regiuni.

care sau redus simţitor. Comisia UE a adoptat o nouă iniţiative pentru dezvoltarea rurală. cum ar fi: cazarea la fermele ţărăneşti. Programe europene privind dezvoltarea turismului rural Pentru încurajarea turismului rural. S. Luxemburg. intitulată LEADER (Links between Actions for this Development of the Rural Economy” -legaturi între acţiunile pentru dezvoltarea economiei rurale). engleză şi franceză) Programul “DATA BASE ON RURAL TOURISM SERVICES” –tinand cont de importantă noilor tehnologii.” Data Base on Rural Tourism Services”. cu scopul de a încuraja turismul rural şi cultural şi de a continua proiectele programului “EXPERT”. Polonia. şcolile. al cărui obiectiv principal l-a reprzentat încurajarea dezvoltării turismului rural în regiunile şi ţările participante (Belgia. . Comunitatea s-ia propus să încurajeze integrarea dezvoltării rurale la nivel local. grupurile având o anumită vocative. Se remarcă programele:” Expert”. dezvoltarea parcurilor natural. Prin iniţiative LEADER s-a înfiinţat o reţea de circa 100 grupuri de acţiune în domeniul localitatiilor rurale. Programul “THE VILLAGE I LOVE” .. transferabilitate. Cipru. a activitatiilor sportive (golf.A.. se bazează pe principiile de inovare. în unele dintre acestea a fost imp0licata şi România Programul “EXPERT”. ski etc. universităţile. Cehia. Franţa. Aceasta presupune finatarea investiţiilor menite să creeze facilitate în domeniul turismului. Marea Britanie. Suedia).” Interregional Celtic Cooperation”. dezvoltare durabilă şi profitabilitate. După primul an de funcţionare a fost create Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului Rural (ATRAC). 2. Rusia. Germania. Acest program este o publicaţie trilingvă (germane. s-au elaborate o serie de programe. responsabilii acestui proiect au pus la punct un program pe calculator (MS_DOS<MacInthos) pentru a colecta informaţii relative despreserviciile oferite pe piaţa turismului rural. Ungaria.)  Iniţiativa LEADER În anul 1990. Slovacia.organizat de EUROTER are 51 de modele de proiect.2.Turismul rural se realizează în majoritatea cazurilor în acele regiuni care benificiaza de ajutor financiar din partea Fondului de Dezvoltare Structurală şi Fondului regional al Uniunii Europene. în ţările uniunii Europene şi în altele. “the Village I love”. Sectorul vizat a fost cel al “turiştilor specializaţi” cum ar fi: organizaţiile profesionale. Comform acestei iniţiative.

Intervenţia statului în vederea sprijinirii financiare.Programul “INTERNAŢIONAL CELTIC COOPERATION” Proiectul a promovat crearea unei identităţi commune celte. Programul “TRAINING SEMINAR FOR RURAL TOURISM OPERATORS” Pentru a diversica sursele venitului rural şi a îmbunătăţi calitatea produselor turismului rural au fost organizate 5 seminari de pregătire profesională pentru operatorii din mediul rural avându-se în vedere. alături de conştientizarea protecţiei mediului pe tot timpul sezonului touristic. ungar. agroturismul) pentru fermierii din West Flanders şi din provincial Limburg. utilizarea noilor tehnologii a căpătat importanţă pentru turismul rural. Pe lângă acest proiect autorităţile italiene se preocupă într-o mare măsură şi e protejarea mediului prin agroturism. cuplate cu ore instructive de planificare a investiţiilor şi calculare a costurilor 2. portighez. se realizează la nivelul fondurilor. Măsuri de stimulare a activităţii de turism rural În Germania. dacă peisajul şi mediul nu şi-au conervat caracteristicile lor tradiţionale. în anul 1992. s-a pus în aplicare un program de pregătire a operatorilor din domeniul turismului rural (în speţă. s-a elaborate un program pentru dezvoltarea spaţiului de cazare în mediul rural şi a avut scopul de a convinge propietarii de immobile rurale din Wallonia ca această pot fi restaurate şi valorificate în .De fapt nu este posibilă dezvoltarea cu success a agroturismului. În Belgia. ca şi aspect relevante ale comerţului şi taxelor legale. marketing. Acest proiect comportă trei elemente: asistentă tehnică pentru elaborarea unei reţele de pensiuni turistice în cadrul spaţiului rural german. Programul “EUROPEAN RURAL TOURISM NETWORK” Organizat de EUROGITES în colaborare cu 12 organizatori din turism rural în 9 state europene şi EUROTER. român şi ceh. Seminariile au avut ca obiectiv îmbunătăţirea cunoştinţelor de tehnici de management şi marketing ale participanţilor. management şi asistentă privind posibilităţile de sprijin financiar etc. spaniel. luând în considerare distanţele de parcurs şi lipsa de comercializare. mai ales. consultant în domeniul juridic şi fiscal.3. femeile. iar aceste ajutoare sunt atribuite organizaţiilor În Italia. Programul cuprinde toate informaţiile practice necesare pentru dezvoltarea agroturismului.

în general nu este afectat negative În Franţa.1. în localitatea Anvergue s-au acordat subvenţii pentru structurile agroturistice de primire. această se regăseşte cu toate variantele de aplicare. 2. Alte forme de cazare în mediul rural Campingul în mediul rural Această formă de cazare nu poate fi tratată fără a se ţine cont de activităţile turistice adiacente. Deci alături de ferma gospodarului pot să fie şi alte spaţii de cazare aparţinând unei asociaţii de gospodări. regrupări de locuinţe şi o ofertă colectivă. 2.mod eficent pentru primirea turiştilor.  programele de reconstructive şi renovare a caselor ţărăneşti pentru primirea străinilor presupun o cazare optimă. în ţările UE. circuit. această obţinând astfel. Cazarea turistică În ceea ce priveşte cazarea în mediul rural.Se relevă rolul jucat de Federaţiile de Camping şi de Touring-Club-uri pentru promovarea echipamentelor de camping prin publicarea de broşuri specializate . se constată anumite evoluţii şi inovaţii care pot pune următoarele problem:  în multe regiuni europene se constată o diminuare şi îmbătrânire a populaţiei care riscă să reducă dezvoltarealocala. ca mediul natural şi rural. să diversifice activităţile regiunii. Cazarea la fermă în mediul rural În ceea ce priveşte conceptual de cazare. 2. modernizări. sau turism la fermă (agroturism).4. alte personae fizice sau comunităţi locale.2. În spaţial UE.4. Proiectul încearcă să stimuleze economia rurală şi Agricolă a regiunii Wallonia. fiecare regiune dorind să-şi particularizeze produsele propii în raport cu alte produse regionale similar.4. pe întreg spaţial UE. există o multitudine de strategii şi etichete pentru oferta turistică rurală. în general. structurile de primire sunt diverse şi differentiate în raport cu specificul ofertei: turism rural. arătându-se totodată.  aplicarea şi folosirea acestei noţiuni de găzduire pentru locuinţele mobilate care nu fac obiectul nici unui control sau standardizări detremina un risc de diminuare a importanţei numelui şi a garanţiilor sale de calitate.  în anumite ţări UE.Este ultimul concept care carea fost adooptat de federaţia Europeană de Cazare la Locuitori în Mediul Rural în anul 1990. pentru serviciile locale. transit sau sejur. clasificări de minimum două stele.

 specificul satelor din punct de vedere l vacaţiei turistice. campingul rural privat. fie aparţinând colectivităţilor locale. Hotelaria rurală În cele mai multe ţări reglementările sunt în favoarea hanurilor şi hotelurilor rurale. Satele de vacant benificiaza de un parteneriat cu colectivităţile locale şi sunt cofintate din fondurile publice şi sociale.  specificul satelor din punct de vedere al diversităţii ofertei turistice. şi rural municipal Cazarea în satele de vacant familial rurale Conceptul de sat de vacant familial rural este un concept neomogen în interiorul UE. Această se datorează diverşilor factori enumerate în continuare:  specificul satelor din punct de vedere al realizărilor sociale ce au marcat a II-a parte a secolului XX (1936-1995). Spaţiul rural devine din ce în ce în mai mult spaţiu priviligiat pentru echipamentele hoteliere tradiţionale de înaltă clasă . considerate ca “locuri ale vieţii sociale şi nuclee ale dezvoltării locale”. fie înglobează campingurile rurale private şi cele municipal. în casele şi conacele sau sub forma caselor de oaspeţi. Această sunt individuale sau grupate în lanţuri.Campingul rural se modelează realităţilor diferite existente în statele lumii. Hotelurile sau hanurile pot fi amenajate în vechi mori săteşti. în belgia şi Franţa turismul social a fost foarte legat de turismul rural. Campingurile pot fi amenajate la fermă sau în satul respective sub forma campingului pentru agroturism. fie ca există în cadrul fermelor (agroturismul).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful