Densitatea aparentă

38

LUCRAREA NR.6 CARACTERISTICI STRUCTURALE II
(densitatea aparentă) Densitatea aparentă a unui material (a) reprezintă masa unităţii de volum aparent (format din particule constituente şi discontinuităţile din acest volum - pori, goluri, capilare, fisuri etc.) Întrucât în porii ce comunică cu exteriorul se poate găsi apa absorbită, care ar modifica esenţial masa unităţii de volum, densitatea aparentă se raportează de cele mai multe ori la materialul uscat la masa constantă. In cazul când masa s-a măsurat pentru o anumită umiditate , aceasta se va specifica în mod expres. Volumul aparent se poate determina prin măsurători pe epruvete sau prin metoda volumului de lichid dislocuit. 6.1. Determinarea densităţii aparente prin măsurători directe Metoda se aplică în cazul când se dispune de corpuri de probă (epruvete) cu formă geometrică cunoscută (vezi lucrarea 5). 6.1.a. Aparatură şi materiale: balanţă tehnică având capacitatea mai mare decât cea probabilă a probei; etuvă, şublere, proba fasonată. 6.1.b. Efectuarea măsurătorilor. Probele fasonate se usucă la masa constantă la 1055°C dacă materialul nu impune o altă temperatură. Se consideră că proba a ajuns la masa constantă dacă după păstrarea timp de 4 ore în etuvă diferenţa de masă între două cântăriri succesive este mai mică de: - 0,02 g în cazul cântăririi la balanţa analitică; - 0,2 g în cazul cântăririlor la balanţa tehnică După aducerea probei la masa constantă, aceasta se păstrează în exicator pentru răcire timp de o oră. Se cântăreşte proba la balanţa tehnică cu o precizie de 0,1 g (m) Se execută măsurarea dimensiunilor probei conform procedeului de la pct.6.1.1. 6.1.c. Înregistrarea şi interpretarea rezultatelor Rezultatele măsurătorilor a, b , c şi m se trec în tabelul 6.1

apă distilată.a. 6.1 g proba de încercat (m) Se toarnă în cilindrul gradat apa distilată până la un nivel cel puţin egal cu înălţimea probei de încercat .1. Rezultatul final se exprimă în kg/m 3 . . Se introduce în cilindrul gradat proba de încercat .2. Efectuarea măsurătorilor.2. volumul aparent şi densitatea aparentă (cu o precizie de trei cifre semnificative). Metoda măsurării volumului de lichid dislocuit Metoda se aplică pentru probe de o formă oarecare şi când nu există incompatibilitate între materialul din probă şi lichidul folosit în experiment.1 dimensiuni a b c volum (cm3) masa (g) = 1 2 Forma cubică 3 4 media aritmetică 39 m V forma cilindrică g/cm3 kg/m3 1 2 3 4 5 6 media dimensiuni d (cm) h (cm) V (cm3) m (g)  g/cm3 kg/m3 Se calculează mediile aritmetice ale dimensiunilor. Se citeşte volumul V1.b. Se cântăreşte cu o precizie de 0.Densitatea aparentă Tabelul 6. 6. Determinarea densităţii aparente prin metoda volumul de lichid dislocuit 6.1.1.2. cilindru gradat. 6. proba de material.2. Aparatură şi materiale: balanţă tehnică de capacitate mai mare decât cea probabilă a probei.

Tabelul 6.2.2. volumele V1 şi V2 se trec în tabelul 6. m (g) Proba 1 Proba 2 Media V1 (cm3) V2 cm3 V2-V1 (cm3) = m V2  V1 g/cm3 kg/m3 Se calculează diferenţa volumelor V2 şi V1 ce reprezintă volumul probei.6. Metoda se aplică în cazul probelor mici sau când se urmăreşte obţinerea unei precizii ridicate. 6.2.2. 6. Aparatură şi materiale: balanţă hidrostatică. în g/cm 3 şi se transformă în kg/m3 . Înregistrarea şi interpretarea rezultatelor Masa (m).1) 40 V V 1 2 Fig.2.1.2.a. proba de material.6.1c. Metoda balanţei hidrostatice.Densitatea aparentă Se citeşte volumul V2 (fig. apa distilată. Măsurarea volumul de lichid dislocat 6.2. Se calculează densitatea cu o precizie de trei cifre semnificative. .

Fig.2. Rezultatul este media aritmetică a trei rezultate care nu diferă între ele cu mai mult de 0. Metoda se aplică pentru probe unitare fără o formă geometrică.6.2. Proba 1 2 3 Media m1 (g) m2 (g) V= m1  m2 (cm3 ) a  m1 V g/cm3 kg/m3 Se calculează volumul (V) probei şi densitatea materialului cu o precizie de patru cifre semnificative.3. Tabelul 6.Densitatea aparentă 41 Balanţa hidrostatică (fig.2. Se cântăreşte proba uscată în aer şi se înregistrează masa m 1.2) este o balanţă tehnică la care unul din platane este astfel adaptat încât să poată susţine printr-un fir foarte subţire proba de material şi un vas în care se găseşte apă distilată şi care permite imersarea probei. Proba se imersează în apa distilată cu densitatea a şi se efectuează o nouă cântărire obţinându-se masa m2 6. Balanţa hidrostatică 6. Efectuarea determinării.2. Rezultatele cântăririlor m1 şi m2 se trec în tabelul 6.3.2.b. aceasta se .6.5%.c. Pentru a împiedica pătrunderea lichidului de referinţă în porii deschişi ai materialului din probă. Înregistrarea şi interpretarea rezultatelor.

exicator.05 g. Efectuarea măsurătorilor In cazul când materialul din probă nu reacţionează chimic cu apa.2. Se cântăreşte proba şi se obţine masa probei parafinate mp .2. Aparatură şi materiale: etuvă electrică. Operaţia se repetă de două. probe de material 6. se şterge cu o cârpă umezită pentru a îndepărta apa adsorbită. Se obţine masa probei saturate ms .2.3 Proba 1 2 3 m (g) ms (g) mp (g) ms1 (g) mp1 (g) V1 cm3 V2 cm3 .05% din masa obţinută la ultima cântărire. 6.2. Înregistrarea şi interpretarea rezultatelor Rezultatele măsurătorilor se înscriu în tabelul 6. se cântăreşte şi se reintroduce în vasul de saturaţie. Se repetă operaţia de cântărire din 24 în 24 ore până când diferenţa între două cântăriri succesive este mai mică de 0.3. 6.2. lăsându-se astfel timp de 24 ore. vas pentru saturaţie la presiune normală.Densitatea aparentă 42 pregăteşte înaintea efectuării determinării prin saturare sau prin acoperire cu un strat de parafină.d. sau în prezenţa acesteia nu se produce distrugerea structurii.c. Se introduce proba în cilindrul gradat în care se găseşte un volum V 1 de apă.2. Se acoperă proba cu apă distilată şi după 24 de ore se scoate. Tabelul 6. apă distilată. proba se saturează cu apă după cum urmează: Se introduce proba în vasul de saturaţie şi se toarnă apă distilată până la 1/4 din înălţimea probei. menţinându-se nivelul timp de 2 ore.e. se citeşte nivelul apei din cilindru după imersarea probei obţinându-se volumul V2. proba se parafinează după cum urmează: Proba uscată la masa constantă se imersează pentru un timp foarte scurt în parafină topită. balanţă cu precizia de măsurare 0. In cazul când materialul din probă reacţionează chimic cu apa sau aceasta distruge structura materialului. cilindru gradat. Se adaugă apă distilată până când nivelul în vasul de saturaţie ajunge la 3/4 din înălţimea probei. In cazul folosirii balanţei hidrostatice se cântăreşte proba în aer (m s sau mp) şi în apă (ms1 sau mp1). trei ori până când pe întreaga suprafaţă a probei se obţine o peliculă continuă şi uniformă de parafină. parafină.

continuare Proba 1 2 3 media g/cm3 kg/m3 g/cm3 kg/m3 Proba saturată Va (cm3) a Proba parafinată Va (cm3) a Se calculează volumul aparent al probei: .pentru proba parafinată şi cântărită la balanţa hidrostatică Va = mp  mp1 mp  m   apã p g/cm3 [4] p Se calculează densitatea aparentă cu relaţia: a  m Va [5] Densitatea aparentă este media aritmetică a trei determinări calculată cu trei cifre semnificative.V2 .pentru probe saturate cântărite la balanţa hidrostatică [1] Va = ms  ms1 apã [2] . .pentru proba parafinată imersată în cilindru Va = V 2 .3 .V1 .V 1 - mp  m p [3] .pentru probele saturate imersate în cilindru Va .Densitatea aparentă 43 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful