ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΜΑ∆Α - 5-6.11.2011 - Π.Ε.ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγαπητή Πρότυπη Ενωµοτία,

Όπως ήδη γνωρίζετε το Σαββατοκύριακο 5-6 Νοεµβρίου, η ζεστή αγκαλιά της
Περδικόβρυσης στο Παρνασσό θα µας υποδεχτεί για να περάσουµε δύο µέρες γεµάτες παιχνίδι,
νέες γνώσεις και φυσικά νέες εµπειρές.

Το διήµερο θα το οργανώσετε εσείς... για εσάς! Ό,τι αγαπάτε και σας αρέσει θα το
µοιραστείτε µε τις υπόλοιπες Πρότυπες Ενωµοτίες της Περιφέρειάς µας!

Αναλυτικότερα, θα δηµιουργήσετε ζωηρά παιχνίδια για να παίξετε µε τα άλλα
Στελέχη, θα µαγειρέψετε το φαγητό που εσείς θα έχετε επιλέξει, θα περπατήσετε στα
µονοπάτια του πανέµορφου Παρνασσού και, λίγο πριν το τέλος, θα σας λυθούν όλες οι απορίες
για τη σωστή οργάνωση και τη διοίκηση της Ενωµοτίας σας, µέσω ενός διαδραστικού forum!

Το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για µία άνετη και προπάντων οργανωµένη διήµερη εκδροµή της Πρότυπης Οµάδας της
µεγαλύτερης Περιφέρειας της Ελλάδας, της Ανατολικής Αττικής!

Ενωµοτία σε περιµένουµε!

1

ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΜΑ∆Α - 5-6.11.2011 - Π.Ε.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ

1

4ο Σ/Π ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Παπαγάλοι

2

1ο Σ/Π ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ταύροι

3

1o Σ/Π ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

4

1ο Σ/Π ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

5

1ο Σ/Ν ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

6

1ο Σ/Π ΠΑΛΛΗΝΗΣ

7

1o Σ/Π ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Ελάφια

8

4o Σ/Π ΠΕΡΙΣΣΟΥ

Τίγρεις

9

2o Σ/Π ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

Λέοντες

10 3o Σ/Π ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ

Λαγωνικά
Αετοί
Γεράκια
Αετοί

Σκατζόχοιροι

11 1ο Σ/Π ΨΥΧΙΚΟΥ

Γορίλες

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΟΤΙΑ 
Η διανυχτέρευση θα γίνει σε σκηνές. 
Ετοιµάστε µία πρωτότυπη κατασκευή µε το ζώο της Ενωµοτίας σας . 
Να θυµάστε ότι την ώρα της εγκατάστασης θα πρέπει να στήσετε τουλάχιστον :
- Σκηνές
- Σακκιδιοθήκη
- Χώρο µαγειρίου
- Τρίποδο για λάµπα θυέλλης 
Η κάθε Πρότυπη Ενωµοτία θα φροντίσει για τα γεύµατα µόνη της, µε δικά της υλικά και
σκεύη που θα µεταφέρει στο χώρο. Κάθε Ενωµοτία θα έχει προβλέψει επιπλέον 2 µερίδες.
∆ηµιουργήστε ένα πλήρες διαιτολόγιο και ένα ποσοτολόγιο. Θα πρέπει να συµπεριλάβετε
όλα τα γεύµατα και τα ενδιάµεσά τους εκτός από το µεσηµεριανό Σαββάτου που θα είναι
έτοιµο από το σπίτι. Τα έξοδά σας δεν θα πρέπει να υπερβούν τα 30 ευρώ, συνολικά. Μόλις
το προετοιµάσετε, συζητήστε το µε τον Αρχηγό σας και κάντε τις απαραίτητες αγορές.
Πρωινό

∆εκατιανό

Μεσηµεριανό

Απογευµατινό

Βραδινό

Σάββατο

-

Έτοιµο - όχι
µαγείρεµα

Έτοιµο – από
σπίτι

Έτοιµο - όχι
µαγείρεµα

Μαγείρεµα σε
γκαζάκια

Κυριακή

Έτοιµο - όχι
µαγείρεµα

Έτοιµο - όχι
µαγείρεµα

Μαγείρεµα σε
γκαζάκια

-

-

2

ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΜΑ∆Α - 5-6.11.2011 - Π.Ε.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την βοήθεια του Αρχηγού σας να προετοιµάσετε:
- Ένα 5’ παιχνίδι γνωριµίας το οποίο θα παρουσιάσετε και θα παίξετε µε τις υπόλοιπες
- Ένα 10’ πολύ ζωηρό παιχνίδι µε θέµα µία αρµοδιότητα ή ένα στάδιο της προόδου, το
οποίο θα παρουσιάσετε και θα παίξετε µε τις υπόλοιπες Ενωµοτίες. Παρακάτω
ακολουθούν οι αρµοδιότητες/στάδια προόδου που θα παρουσιαστούν ανά Ενωµοτία:
4ο Βριλησσίων – Παπαγάλοι Υπεύθυνος Υγιεινής
1ο Γαλατσίου – Ταύροι Υπεύθυνος Υλικού
1o θρακοµακεδονων – Λαγωνικά Υπεύθυνος Ταµείου
1ο Μελισσιών – Αετοί Υπεύθυνος Ασφαλείας
1ο Νέας Ερυθραίας – Γεράκια Υπεύθυνος Γραµµατείας
1ο Παλλήνης – Αετοί Υπεύθυνος Ηµερολογίου
1o Παιανίας – Ελάφια Υπεύθυνος ∆ιακόσµησης
4o Περισσού - Τίγρεις Υπεύθυνος Φωτογραφίας
2o Χαλανδρίου – Λέοντες Χάλκικο Βέλος
3o Χαλανδρίου – Σκατζόχοιροι Αργυρό Βέλος
1ο ψυχικού – Γορίλες Χρυσό Βέλος
- Ένα σκετς µε γεγονότα της επικαιρότητας µε διάρκεια 5’ και ένα τραγούδι (είτε
γνωστό, είτε δικό σας) µε θέµα το Μέλλον
- Τρία παιχνίδια κλειστού χώρου γιατί µπορεί και να βρέξει!
- Μία παρουσίαση ερασιτεχνικής ασχολίας διάρκειας 10 λεπτών, από όποιο τοµέα και
κατηγορία θέλετε 
Θα πρέπει να φτιάξετε προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων. Τις αποδείξεις για όλα σας τα
έξοδα θα τις περάσετε στο βιβλίο ταµείου της ενωµοτίας σας και θα το παραδώσετε στο
Συµβούλιο Τιµής της Πρότυπης Οµάδας. 
Να φέρετε µαζί σας κέφι και πολλή όρεξη για ατελείωτο παιχνίδι και αποκόµιση νέων
εµπειριών…

3

ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΜΑ∆Α - 5-6.11.2011 - Π.Ε.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ
Σάββατο 5 Νοεµβρίου 2011
Ώρα

∆ραστηριότητα

07:30

Συνάντηση στο σηµείο αναχώρησης (πλήρη Προσκοπική Στολή)

08:00

Αναχώρηση από σηµείο συνάντησης

11:30

Άφιξη στον Παρνασσό - Τυπικά Έναρξης

11:45

Εγκατάσταση

13:30

Μεσηµεριανό

14:30

Παιχνίδι γνωριµίας - Οργανωµένο από τις Πρότυπες Ενωµοτίες.

15:00

Οργανωµένη ανάπαυση

17:00

Μεγάλο Παιχνίδι - Οργανωµένο από τις Πρότυπες Ενωµοτίες.

19:00

Προετοιµασία δείπνου (σε γκαζάκια)

20:00

∆είπνο-Πλύσιµο σκευών

21:00

Βραδινή δραστηριότητα – Μεγάλο Παιχνίδι Περιπέτειας

22:00

5' Αρχηγού

22:05

Προσευχή

22:10

Βραδινή υγιεινή

22:25

Κατάκλιση

22:30

Σ.Τ.Ο.

23:00

Κατάκλιση

Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011
Ώρα

∆ραστηριότητα

7:30

Έγερση - Πρωινή υγιεινή

8:00

Πρωινό

8:30

Τυπικά Έναρξης (πλήρη Προσκοπική Στολή)

9:30

Πορεία προς χώρο δραστηριοτήτων

10:30

Παιχνίδι εµπιστοσύνης

11:00

Forum Πρότυπης Οµάδας

12:30

Προετοιµασία γεύµατος

13:30

Γεύµα

14:00

Επιστροφή στο χώρο κατασκήνωσης

15:00

Απεγκατάσταση

15:30

Τυπικά Λήξης - Αναµνηστική φωτογραφία (πλήρη Προσκοπική Στολή)

16:00

Αναχώρηση για Αθήνα

19:00

Άφιξη στο σηµείο συνάντησης
4

ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΜΑ∆Α - 5-6.11.2011 - Π.Ε.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΟ∆ΙΑ
Ατοµικά 
Υποχρεωτικά: 
Πλήρη προσκοπική στολή (µποτάκια) 
Σακίδιο 
Σακίδιο κορυφής 
Ότι κρίνετε για την άνετη διαβίωσή σας, µέσα στα Προσκοπικά όρια των Αρχών και των
Νόµων µας!
Ενωµοτιών 
Σκηνές για τα άτοµα της ενωµοτίας 
Ενωµοτιακό φαρµακείο 
Πτυοσκάπανο 
σκοινιά συνδέσεων 
1 λάµπα γκαζιού (λούµο) 
1 λάµπα θυέλλης 
Υλικά µαγειρέµατος (γκαζάκια) 
Ανταλλακτικά γκαζάκια, Φυτίλι, Πετρέλαιο Ανταλλακτικοί αµίαντοι 
Υλικά καθαριότητας 
Φωτογραφική µηχανή 
Τέντα 
Ηµερολόγιο & γραφική ύλη
προσοχή: 
Πέρα από τα υλικά που αναγράφονται, η ενωµοτία εκτιµά τί υλικά θα της χρειαστούν και
αποφασίζει σύµφωνα µε τις ανάγκες της. 
Τα ενωµοτικά εφόδια, θα πρέπει να είναι µοιρασµένα στα σακίδια των µελών της
ενωµοτίας.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΣΑΚΙ∆ΙΟ !
• Όσα είδη δεν αναφέρονται παραπάνω, δεν επιτρέπονται (π.χ.: ηλεκτρονικά µέσα ψυχαγωγίας -mp3,
φαγητά εκτός από τα προγραµµατισµένα)
• Όλα τα είδη πρέπει να είναι συσκευασµένα και τοποθετηµένα µέσα σε σακούλες και µε τάξη στο σακίδιο.
• ∆εν επιτρέπονται οι διάφορες σακουλές µε εφόδια εκτός σακιδίου. Μπορείτε ΜΟΝΟ να έχετε µαζί σας,
εκτός από το σακίδιό σας, ένα σακίδιο κορυφής (βλ. σχολική τσάντα)

5