RUJUKAN

BUKU

Ee Ah Meng. (1995). SEKOLAH DAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (Asas Pendidikan 4). PENERBIT FAJAR BAKTI SDN BHD: Shah Alam

Mohd Sharani Ahmad. (2005). PSIKOLOGI KANAK-KANAK. PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN BHD: Pahang Darul Makmur

Rohaty Mohd Majzub. (1992). PSIKOLOGI PERKEMBANGAN UNTUK BAKAL GURU. PENERBIT FAJAR BAKTI SDN BHD: Kuala Lumpur

Woolfolk, A. (2007). EDUCATIONAL Psychology. PEARSON: New York

Mok Soon Sang. (2012) . PERKEMBANGAN KANAK-KANAK . PENERBIT MULTIMEDIA SDN. BHD : Selangor

INTERNET
     

http://pelangipetang89.blogspot.com/2009/12/fitrah-kejadian-manusia-menurut-islam.html http://falsafahkejadianman.blogspot.com/2007/03/kejadian-manusia-mengikut-barat.html http://fkejadianmanusia.blogspot.com/2007/03/kejadian-manusia-menurut-perspektif.html http://falsafahkejadianman.blogspot.com/search/label/4.%20Kejadian%20Manusia%20berdasa rkan%20sumber%20Al-Quran http://fkejadianmanusia.blogspot.com/2007/03/kejadian-manusia-adam-menurut.html http://pelangipetang89.blogspot.com/2009/12/fitrah-kejadian-manusia-menurut-islam.html

http://www.amirhamidi.name.my/layar.php?mukasurat=gebang_kopi&info=arissa&bahasa=my&a rtikel=2011_arissa_konvo

  

http://supersyok.blogspot.com/2010/05/cody-mccasland-kanak-kanak-hebat.html http://billyinfo.blogspot.com/2011/09/kanak-kanak-buta-bekerjasebagai.html#axzz1YTUXalW7 http://yisluth.wordpress.com/2010/10/13/5663-%E2%80%9Cdia-disleksia-bukanidiot%E2%80%9D/