TEORI PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI DAN MORAL KANAK-KANAK.

(TEORI ERIKSON)

KEPERCAYAAN VS KETIDAKPERCAYAAN

Masa: bayi (tahun pertama)  Individu yang mempunyai rasa percaya cenderung untuk berasa selesa dan aman berbanding dengan individu yang tidak mempunyai rasa percaya.

OTONOMI VS RASA MALU & RAGURAGU

Masa: bayi (tahun kedua)  Setelah mempunyai kepercayaan diri dan orang sekeliling mereka, mereka menyedari akan kehendak mereka sendiri.

INISIATIF VS RASA BERSALAH

Masa: Awal kanak-kanak (3-5 tahun)  Perasan bersalah jika mereka tdk diberi tanggunjawab dan dibuat terlalu cemas.

TEKUN VS RASA BERSALAH

Masa: Pertengahan dan akhir kanak-kanak  Kanak-kanak mempunyai imaginasi yg hebat.  Kanak-kanak menjadi tidak kompeten dan tidak produktif.

Marah gembira Sedih

Cemas

Jenis Emosi Pada Kanakkanak

Geli

Takut Bangga

Malu

TEORI PERKEMBANGAN MORAL KANAK-KANAK. (LAWRENCE KOHLBERG)

PROSES PENIRUAN DALAM TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

Dikembangkan berasaskan perkembangan kognitif dalam teori Jean Peaget

TEORI PENAAKULAN MORAL KOHLBERG

TAHAP 1

• Orientasi Dendaan dan Kepatuhan • Tahap Ganjaran Peribadi • Harmoni Antara Peribadi (Good Boy-nice Girl) • Orinetasi Undang Dan Peraturan • Orientasi Kontrak Sosial

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5

TAHAP 6

• Orientasi Prinsip Etika Sejagat

CARA-CARA PENIRUAN

PROSES TIRUAN MELALUI SEKAT LALUAN DAN TAK SEKAT LALUAN  Mempelajari tentang sesuatu tingkah laku yang boleh dilakukan dalam situasi-situasi tertentu sahaja dan tidak boleh dilakaukan dalam situasi atau di tempat lain.

PROSES TIRUAN YANG MUDAH  Proses pniruan ini berlaku dalam kalangan remaja tentang cara percakapan, berpakaian orang-orang yang mereka lihat ataupun melalui orang-orang disekeliling mereka.

PROSES TIRUAN MELALUI ELISITASI  Proses apabila seseorang berasa terpanggil untuk melakukan sesuatu tingkah laku seperti apa yang telah dilakukan oleh orang lain jika dia sudah pun mengetahui bagaimana melakukan gerak.

TEORI PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI DAN MORAL KANAK-KANAK. (ALBERT BANDURA)

PROSES PENIRUAN DALAM TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

2) PEMERHATIAN 1) PENYIMPANAN Proses pemerhatian, iaitu ransangan model diperhatikan oleh subjek untuk dipelajarinya. Seseorang dapat mempelajari sesuatu tingkah laku yang ingin ditirunya, dengan memberikan sepenuh perhatian kepada tingkah laku model. Maklumat )iaitu gambaran yang telah disimpan akan dikeluarkan semula dan membantunya melalkukan tingkah laku yang ingin ditiru pada waktu lain.

4) PENGELUARAN Melibatkan proses memindahkan idea simbolik kepada perlakuan. Pengeluaran tingkah laku seseorang harus disesuaikan dengan gerak balas terancang dalam dirinya dalam usahanya meniru pola perlakuan model. 4) MOTIVASI Faktor motivasi didorong oleh insentif dan ganjaran,