Perbezaan Penghargaan Kendiri dan Kecekapan kendiri

PENGHARGAAN KENDIRI (SELF-ESTEEM) KECEKAPAN KENDIRI (SELF-EFFICACY)

Tanggapan dan kepercayaan yang wujud dalam diri sendiri yang terbentuk sejak kecil lagi

Definisi

Persepsi yang dimilik oleh manusia tentang keupayaan untuk melakukan sesuatu dengan cekap dan berjaya

Terdapat dua jenis:   penghargaan kendiri tinggi penghargaan kendiri rendah

Terdapat dua jenis:

Jenis -jenis

 

Orientasi penguasaan dalaman. Orientasi penguasaan luaran.

Memiliki penghargaan diri yang tinggi. Mereka dapat hidup dalam keadaan yang gembira dan sering berjaya di dalam hidup dan amat menyenangi orang lain dan kehidupan yang lebih menyihatkan dari segi mental, rohani dan fizikal. Mereka yang memiliki penghargaan kendiri yang rendah selalunya sukar untuk berjaya di dalam hidup, sering tertekan, rasa dukacita, berpenyakit dan sering menyalahi diri sendiri.

+

Manusia yang tinggi kecekapan kendirinya akan bertindak dalam situasi yang baru dengan cara yang lebih yakin, meletakkan matlamat yang tinggi, dan berterusan dalam usaha kerana percaya bahawa kejayaan akan diperolehi Mereka kurang kecekapan kendiri pula akan cenderung mengalami tekanan dan kemurungan kerana mereka percaya mereka boleh menangani ancaman atau situasi yang menyukarkan

-

Rasa selamat Rasa diterima Rasa berkemahiran Memahami misi Merasa aktif dalam hidup 6. Merasa penting 7.  Rasa gembira bertanggungjawab  Rasa dihargai  Rasa selamat  Rasa diterima  Meningkatkan,harga diri.  Membina sikap positif

1. 2. 3. 4. 5.

Faktor pembentukan

1. Pengalaman sosial 2. Proses penyesuaian Gaya, corak atau cara pembesaran

Kepentingan

  

Membentuk kesihatan Meningkatkan proses kogniif Meningkatkan proses motivasi

RUMUSAN KONSEP KENDIRI SAYA

Di dalam dunia ini manusia di selubungi dengan konsep kendiri. Setiap manusia mempunyai konsep kendiri positif dan juga memiliki konsep kendiri negatif. Samalah seperti saya ini yang mempunyai konsep kendiri positif. Antara konsep kendiri positif saya ialah bersikap timbang rasa. Apabila saya bekerja secara kumpulan, saya akan bertimbang rasa dengan rakan sekumpulan saya untuk meminta persetujuan dan sebagainya. Kemudian, saya ialah seorang berani mencuba. Saya pantang melihat sesuatu benda kerana saya akan berasa untuk melakukannya seperti mendaki bukit dan sebagainya. Mudah bersosialisasi dengan orang. Akan tetapi, sekiranya orang tersebut melayan karenah saya, saya akan tenang melayan kerenah mereka. Antara konsep kendiri negatif yang saya ada ialah pemalu. Saya akan malu kepada sesiapa yang belum pernah saya jumlah. Malahan, berjumpa dengan perempuan yang saya tidak kenali. Malah guru saya sendiri saya malu untuk bersemuka. Saya juga selalu menyalahkan diri saya sekiranya terdapat kesalahan yang saya buat. Malah, sekiranya memerlukan ganti rugi yang tinggi pn saya sanggup menggantikannya.