Minggu 12

Konsep Kendiri

Kendiri Positif
Kendiri Positif Individu yang mempunyai penerimaan kendiri dan faham akan dirinya sendiri. Individu ini juga stabil dan dapat menerima diri yang positif atau negative. Mereka juga bermatlamat dan mempunyaiv hala tuju mengikut kebolehan dirinya. Mempunyai personaliti yg harmonis & seimbang Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran Menikmati lebih banyak kejayaan dpd kegagalan Bersikap bertimbang rasa serta pandangan terbuka Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri Merasa bangga diri sendiri dan berani mencuba Mudah bersosialisasidgn orang lain Mudah diterima oleh orang lain Sedia menerima teguran, kritikan dan pendapat orang lain Mempunyai penuh keyakinan diri sendiri Optimistik dan sentiasa riang dan gembira dlm apa-apa situasi Sentiasa menerima pujian, kasih sayang, pertolongan dan perhatian daripada keluarganya, guru, rakan sebaya dan ahli masyarakat

Kendiri Negatif
Kendiri Negatif Konsep Kendiri Negatif Individu itu tidak memepunyai maklumat yang tepat tentang dirinya. Mereka kurang percaya pada diri sendiri dan ragu-ragfu dalam membuat keputusan. Mereka juga hanya faham sebahagian kecil sahaja dari dirinya.
   

Definisi

Ciri-ciri

    

Cenderung untuk merasa salah Takut kepada kegagalan Sering merasa bimbang Cepat berkecil hati walaupun melibatkah masalah kecil Pencapaian akademik yang rendah Tidak gemar kerja mencabar Kurang keyakinan pada diri sendiri Kurang berminat untuk mendapatkan maklum balas Melihat diri sebagai kurang menarik dari segi personality

Minggu 12

Cara-cara guru membina konsep kendiri positif muridmurid:
•Memberi dorongan, bantuan dan sokongan kepada usaha •pembelajarannya. •Memberi bimbingan yang wajar dengan membetulkan kesilapan murid dalam proses pembelajaran. •Mengajar murid-murid mengikut kebolehan mereka supaya mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya, dan seterusnya meningkatkan perasaan penghargaan diri dan keyakinan. •Menerima murid-murid sebagai dirinya. •Menggalakkan interaksi positif di kalangan rakan sebaya. •Memberi peluang kepada murid-murid memainkan peranan yang penting. •Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru.

Kaedah melayani tingkah laku murid yang pelbagai:        Murid-murid diberi peluang menerokai bakat dan kebolehan masingmasing. Guru perlu berkomunikasi dsn berinteraksi dengan baik dengan murid untuk kenal pasti bakat mereka. Mengawal emosi supaya tidak mudah marah. Guru menjadi role model membentuk konsep kendiri positif dalam diri murid. Guru merancang aktiviti yang berpusatkan murid dan memebimbing murid yang ketinggalan. Melakukan aktiviti luar bilik darjah seperti aktiviti kokurikulum. Beri peluang murid menceburkan diri dalam aktiviti berkumpulan, penelesaian masalah, aktiviti yqang memerlukan murid berdikari dan berdisiplin, tolong menolong, dan bersifat kepimpinan. Memberi galakan, dorongan dan nasihat sepanjang masa bahawa mereka berbakat dan berkebolehan.