TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA

ISLAM, AGAMA & TAMADUN
Click to edit Master subtitle style Group Math IPGKPP PISMP Ambilan januari 2011

5/28/12

PENGERTIAN AGAMA
BAHASA Kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran atau fahaman tertentu

ISTILAH

Dipanggil al-Din, membenarkan dengan perkataan atau mengakui keesaan pencipta, meyakini dan mempercayai pencipta serta apa yang disampaikannya dengan sepenuh hati dan membuktikan dengan amalan di samping melakukan apa yang diperintah serta meninggalkan apa yang dilarang.

5/28/12

PENGERTIAN ISLAM
BAHASA Berasal dari bahasa Arab bermaksud berserah, tunduk atau patuh

ISTILAH

Berserah, tunduk dan patuh secara rela tanpa paksaan kepada Allah S.W.T Tuhan semesta alam Satu sistem atau perundangan yang lengkap untuk urusan kehidupan yang dibawa oleh pesuruh Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai panduan dan ikutan

5/28/12

KAMUS DEWAN – kebudayaan, kemajuan dan peradaban

‘umran (Ibnu Khaldun) – • Kitab al-’ibar wa al-’ajam wa al-barbar/almuqadimmah • terbit dari perkataan ‘Amara

Madaniyyah (Farid Wadji&Syeikh Muhammad Abduh)

Perkataan “peradaban” bererti kebudayaan tamadun atau kemajuan 5/28/12

Hadarah (Ibnu Khaldun) – ISTILAH • berlawanan dengan TAMAD Badwi • kehidupan menetap UN • satu wilayah, daerah, bandar atau kampung dari kawasan tanah yang didiami Civilization (BI) ( latin; civitas  tamadun/bandar)

PENGERTIAN & KONSEP TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM
5/28/12

5/28/12

TAMADUN DALAM ISTILAH MODEN : MEMILIKI CIRI HIDUP BANDAR
5/28/12

v

Sayyid Qutb : tamadun adalah satu bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpuln masyarakat seperti sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah S.W.T disamping bercirikan nilai-nilai moral Islam. Istilah BM : 1. kebudayaan-Abu Bakar Hamzah (Sejarah kebudayaan Islam) 2. peradaban-M.Uthman al(Peradaban Islam)

v

Muhammady

5/28/12 (Tamadun

3. tamadun-Mahyuddin Hj. Yahya

v

Malik b. Nabi : asas tamadun hurai 3 perkara iaitu insan, bumi & masa Said Hawa : (al-Islam) tamadun terbahagi kepada 2 iaitu tamadun Islam dan tamadun Jahiliyyah Umar ‘Audah al-Khatib : tamadun ialah himpunan ilmu pengetahuan, syariat, peraturan tradisi dan moral yang menunjukkan keadaan pemikiran, ekonomi, akhlak, politik, kesenian dan seluruh kehidupan kebendaan dan kerohanian dalam sesuatu sejarah Ahmad Bek Kamal : tamadun menekankan 5/28/12 aspek daya usaha ke arah mengeluarkan

v

v

v

ISTILAH TAMADUN DALAM BAHASA INGGERIS
5/28/12

v

Culture : V.V Bartold – Mussalman Culture Renaissance : Adam Metz – Renaissance of Islam Civilization : J.R. Strayer – The Main Stream of Civilization

v

v

v

Prof. Syed Naquib Al-Attas : keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya 5/28/12

PENGERTIAN TAMADUN MENGIKUT SARJANA BARAT
5/28/12

v

Arnold Tonubee : tamadun ialah sistem masyarakat yang membantu manusia menambah hasil pengeluaran 4 elemen iaitu bahan-bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni Darey Ribeiro : masyarakat tamadun mempunyai ciri-ciri berikut
§

v

Akhir cara nomad dan cipta alat teknologi dalam pertanian Mula pembahagian kerja dan tugas berasas kumpulan Pertumbuhan kota dan negara, wujud status sosial, wujud sistem pengairan dan penggunaan alat logam seperti tembaga, serta wujudnya tulisan, angka dan kalendar Ciptaan berteknologi daripada besi, perkapalan dan penggunaan wang syiling

§

§

5/28/12

§

v

J.K. Fieblemen : tamadun ialah kepandaian mengeksploitasi material oleh masyarakat E.B Taylor : tamadun ialah satu rangkaian rumit yang merangkumi aspek-aspek keilmuan, kepercayaan, kesenian, nilai-nilai moral, perundangan, tradisi, bakat dan kebolehan yang dihasilkan oleh masyarakat Albert Schweitzer : pengertian tamadun sebagai suatu kemajuan 5/28/12 seimbang dari aspek kerohanian dan

v

v

v

A Dictionary of The Social Sciences
§

Tamadun dan kebudayaan mempunyai maksud yang sama Tamadun : kebudayaan apabila sifatnya lebih kompleks dan merangkumi banyak aspek Tamadun : apabila sifatnya lebih berkualiti dengan ciri-ciri kemajuan

§

§

Tamadun bertentangan kebudayaan apabila makna kebudayaan lebih menjurus kepada erti mitos, kepercayaan, seni dan sastera, tamadun merupakan idea pemikiran manusia lebih menekan kepada teknologi 5/28/12 dan sains
§

Reidfield – cara hidup yang dapat diberikan kriterianya

Clive Bell – satu kriteria masyarakat

PARA SARJA NA SEJARA H
Betty & Johnson – kehidupan kota dan tulisan asas utama bagi kelahiran tamadun

5/28/12

AL-Quran

Ijma’ Ulama’

SUMBER ASAS TAMADUN ISLAM
Al-Hadith & Sunnah Qias

5/28/12

Hak untuk hidup

Keadilan dan Kehakiman

Maruah dan hak peribadi

KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM
Hak untuk bebas Hak sama rata Hak berfikir, beragama dan mengeluar kan pendapat

5/28/12

KANDUNGAN TAMADUN ISLAM

Dalam buku Tarikh al-Tamadun alIslami (Zaydan) menyatakan tamadun Islam meliputi perkaraperkara berikut :
§

Negara Islam dan kerajaan Bandar-bandar Islam Susun lapis masyarakat Sains dan perkembangan ilmu pengetahuan Bangunan-bangunan dan seni bina Islam

§

§

§

5/28/12
§

MATLAMAT TAMADUN ISLAM
v

Untuk mencapai matlamat beberapa ciri yang bersifat alat bantu diperlukan :
§

Penggunaan tulisan- mempercepatkan proses penyebaran seterusnya mempergiatkan perkembangan ilmu Kemunculan kota-kota bagi menampung pertambahan penduduk yang sedia ada Wujud ketidakseragaman jenis bangsa yang memeluk Islam telah menyebabkan berlakunya perbezaan peranan bangunan bersejarah yang menjadi

§

§

§ 5/28/12 Wujud

v

Matlamat utama :
§

Hubungan manusia dengan Tuhan Hubungan manusia dengan manusia Hubungan manusia dengan alam

§

§

5/28/12

Bersumberkan alQuran al-karim

Mempunyai bentuk tetap, tidak dipengaruhi hawa nafsu

KEISTIMEW AAN TAMADUN ISLAM
Bersifat terbuka kepada semua tamadun Sesuai dengan sifat semulajadi manusia

5/28/12

Kesenian halus Berteraskan kepada ajaran al-Quran Aspek penggunaan tulisan

CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM
Berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Ilmu seni bina Masyarakat majmuk

5/28/12

DASAR TAMADUN ISLAM
Memelihara agama Memelihara aqal

Memelihara harta Memelihara jiwa Memelihara keturunan

5/28/12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.