Group Math IPGKPP PISMP Ambilan januari 2011

Proses Kejadian Manusia Menurut Al-Quran
 Manusia dicipta secara berperingkat-peringkat.
Nutfah Alaqah Mudghah

Faiza Sawwaituh

Kholqan Akhor

Lahman

Nutfah

Alaqah

Mudghah

Lahman

Kholqan Akhor

Faiza Sawwaituh

Teori kejadian manusia menurut kajian barat
 Teori ini dikemukakan oleh Van Boptiste Come de

Lamarck & Charles Darwin.  Manusia berasal daripada sejenis spesies monyet.

Fitrah Manusia
FITRAH MANUSIA

Kejasmanian, kebendaan, keduniaan

Kerohanian, ketuhanan, keakhiratan

 Keluarga merupakan unit masyarakat yang kecil telah

menjadi titik tolak ke arah pmbentukan satu keluarga yang lebih besar iaitu negara.  Baik buruknya sesuatu masyarakat itu bergantung pada baik buruk satu kumpulan keluarga.

 Pasangan suami isteri merupakan jentera penggerak kepada pembentukan keluarga seterusnya.

PERKAHWINAN
 MAKSUD : perkahwinan merupakan ikatan antara

individu lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab qabul. Tujuan utama perkahwinan sudah semestinya untuk mewujudkan kebahagiaan dalam hidup. Kegagalan mendapat kebahagiaan membawa kekecewaan serta hilang pedoman serta haluan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, penekanan mengenai perkahwinan dalam Islam bermula daripada peringkat pemilihan jodoh lagi.

 Berdasarkan hadis tersebut 4 ciri yang disediakan iaitu harta,keturunan, kecantikan dan agama adalah faktor yg perlu diambil kira ketika pemilihan jodoh sama ada lelaki ataupun perempuan.  TETAPI antara ciri2 tersebut digalakkan mengutamakan perempuan yang beriman kerana hanya keimanan sahaja yang dapat menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

• Pegangan teguh kepada tuhan dan ajaran agama kita. • Rasa cinta dan kasih sentiasa membara • Rasa bertanggungjawab • Daya penambat hati • Penuh puji-pujian, terima kasih, kemesraan dan gurau senda.

CARA MEMBINA KELUARGA BAHAGIA

• Budi bahasa • Tolak ansur dan toleransi atas segala kesilapan dan kelemahan pasangan

• Peruntukankewangan yang mencukupi • Anak pengikat kasih sayang • Maafkan daku • Wujudnya suasana romantik.

ROMANTIK SITI KHADIJAH: “ketika Rasulullah pulang ke rumah dgn mengalami keadaan yang luar biasa selepas menerima wahyu pertama, Siti Khadijah menyelimutinya. Siti Khadijah duduk di sebelah baginda dan meluahkan bait-bait kata yg lunak dan menenteramkan. Rasullah tidak pula merahsiakan pengalaman di Gua Hira’ itu, tetapi baginda bersikap terbuka yang mana telah menceritakan detik-detik mencemaskan yg dialaminya.” Sikap terbuka dan tawaduk Rasulullah serta sifat keibuan Siti Khadijah telah melahirkan suasana yg boleh dianggap begitu romantik ketika itu. Tidak hairanlah Rasulullah masih tetap mengenang Siti Khadijah walaupun Siti Khadijah telah lama pergi.

Konsep kemasyarakatan
 Apakah itu "masyarakat"? Menurut Kamus Dewan,

perkataan masyarakat membawa maksud 'kumpulan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan aturan-aturan dan cara tertentu'. membawa makna "hidup sebagai satu masyarakat atau penggabungan diri“ islam dan mengamalkan ajaran islam tetapi realitinya masyarakat islam ialah orang islam yg hdup bersama2 golongn bkn islam. bangsa,bahasa, kebudayaan dan agama.

 Berdasarkan kamus tersebut perkataan "bermasyarakat"

 Masyarakat islam ialah kelompok manusia yg beragama

 Masyarakat majmuk pula ialah masyarakat berbilang

Unsur-Unsur Kehambaan
 Seseorang itu insaf dan berhajat kepada yg

memiliki manfaat dan mudharat, hidup dan mati  Merasa kurang, miskin dan lemah di hadapan Allah S.W.T.  Merasa bahawa ia akan binasa dan Allah S.W.T akan kekal.

Unsur Bersyukur
 Kita merasa bersyukur kerana Allah melantik

kita sebagai khalifah untuk memegang amanah yg diberikan kepada kita  Allah mencipta kita dlm keadaan sempurna dengan akal dan tubuh badan serta perasaan.  Segala di muka bumi adalah anugerah, gunalah ia sebaiknya.

Perbezaan Manusia Dgn Makhluk Allah yg Lain  AKAL
 Dpt memanfaatkan makhluk Allah yg lain
 dpt menyokong kehidupan dunia  Dpt mencapai kemajuan di dlm semua bidang  Lbh berbudaya

Peranan & manusia juga adalah seorang Fungsi Penting Manusia  Selain khalifah,
hamba dan makhluk yg mempunyai peranan dan fungsi yg penting.
 Khalifah berfungsi untuk memakmurkan dunia

dan tidak merosakkannya  Hamba berfungsi untuk menyembah Allah yg Esa  Makhluk berfungsi untuk bertsbih dan mengingati Allah

Ciri-ciri Khalifah  Berilmu pengetahuan
 Berperibadi tinggi
 Bertanggungjawab  Amanah

Peranan Manusia Sebagai Khalifah  Abdikan diri kepada Allah
 Memperhambakan diri kepada Allah
 Melaksanakan amanah Allah  Mengurus dan memakmurkan alam

 Laksanakan tanggungjawab berdasarkan wahyu
 Menjauhkan diri dari perbuatan yg boleh

merosakkan status sebagai seorang khallifah

 Sebagai penguasa di bumi

 Menegakkan negara Islam berlandaskan Al-Qur’an

dan Al-Hadis  Menggunakan nikmat Allah untuk kepentingan bersama  Melaksanakan syariat Allah untuk kesejahteraan bersama

Kesan positif melaksanakan tanggungjawab sebagaiteratur khalifah  Kehidupan manusia menjadi lebih
 Keadilan dari segi pembahagian hasil bumi
 Negara menjadi bertambah makmur  Mendapat keredaan Allah untuk kehidupan di

Dunia dan juga di Akhirat

Kesan Negatif Tak Menjalankan Tanggungjawab Khalifah  Kehidupan manusia tidak teratur
 Tiada keadilan dlm pembahagian hasil bumi
 Negara berpecah belah  Manusia diibarat seperti haiwan

 Sistem pemerintahan kucar-kacir
 Penindasan berleluasa  Allah menurunkan bencana atau bala

Definisi
 “Jiran” dalam bahasa Arab

bermaksud orang tinggal sebelah-menyebelah atau tetangga.  Dua jenis jiran iaitu:
 Jiran yang terdekat.  Jiran yang jauh.

Hidup Berjiran Perlu dipupuk demi Keutuhan Negara
 Hidup berbaik-baik.
 Senang untuk mendapat bantuan.  Amalan nilai-nilai murni.

 Budaya yang semakin

menghilang.  Penentu keutuhan dan kekuatan sesebuah negara

Tanggungjawab Berjiran

Hak-hak Berjiran

SEKIAN TERIMA KASIH

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.