5/28/12

BAB 9
KESENIAN ISLAM IPGKPP Group Math
PISMP Ambilan januari 2011

PENDAHULUAN

5/28/12

Bidang Seni Islam

5/28/12

Kesenian penting kerana:
1. 2.

hubungannya dengan naluri dan perasaan orang berfungsi membentuk bakat, perasaan, dan idealisme peribadi

 Kesenian

dihayati dengan mendengar, dilihat, dirasa dan difikirkan. pandangan yang ditulis tentang seni hingga menimbulkan persoalan.

 Banyak

Takrif Seni
 suatu

5/28/12

yang sederhana dan universal, iaitu ciptaan bentuk-bentuk yang menyenangkan. daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh masyarakat yang cinta kepada seni. semua ciptaan yang dihasilkan melalui kemahiran dan melalui estetika.

 sebahagian

 Meliputi

Sejarah dan Perkembangan Seni
 Kategori 1. 2. 3.

5/28/12

sejarah perkembangan seni

Seni di zaman Nabi Daud a.s. Seni di zaman Nabi Muhammad s.a.w. Seni di zaman al-Sahabah dan al-Tabi’in

Seni di zaman Nabi Daud a.s.
 Nabi

5/28/12

Daud a.s. memetik kecapi baginda mengumandang pujipujian kepada Allah S.W.T. Daud a.s. insan pertama sekali menggunakan keindahan suara dengan iringan alat kecapi. Daud a.s. merasakan dan meresapi alam sekililing yang dikenali sebagai estetika. perkara estetika Nabi Daud a.s. berkait dengan Allah iaitu:
1. 2.

 Nabi

 Nabi

3

Jamal iaitu keindahan Kamal iaitu kesempurnaan

Seni di zaman Nabi Muhammad s.a.w.
 Wujud

5/28/12

dalam bentuknya yang tersendiri seni yang menyerlah ialah seni binaan dan suara.

 Cabang

5/28/12

Seni di zaman al-Sahabah dan al-Tabi’in
 Perkembangan

seni semakin matang dan menampakkan ciriciri tersendiri seni yang maju ialah sastera, muzik, ukir binaan dan kaligrafi.

 Cabang-cabang

5/28/12

Kesenian Islam
Group Math IPGKPP Click to edit Master subtitle style PISMP Ambilan januari 2011

Sikap Islam Terhadap Seni

5/28/12

5/28/12

Mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek estetika, kemanusiaan, moral dan sebaliknya Menghubungkan manusia dgn tuhan, alam sekitar dan sesama manusia dan juga makhluk

Ciri-ciri kesenian

Mengangkat martabat insan dengan tidak meninggalkan nilainilai keanusiaan dan persekitaran sejagat

Terpancar daripada wahyu Allah seperti undang-undang dan syariat-Nya Menghubungkan keindahan yang mendorong ke arah ketaqwaan, kemakrufan, kesahihan dan budi yang mantap

Matlamat Seni

5/28/12

Seni Untuk Seni

 Seni
 Seni

Untuk Masyarakat

 Seni

yang dicipta ini bertujuan untuk seni sahaja. hanya pencipta seni sahaja yang tahu maksudnya.

yang dicipta mempunyai tujuan. ini mestilah difahami oleh masyrakat.

 Seni

 Kadang-kadang

5/28/12

FUNGSI KESENIAN ISLAM
Supaya manusia menggunakan akal mereka untuk menyedari perkaitan antara manusia dgn alam ketuhanan Mampu meningkatkan daya intelek dan emosi.

5/28/12

Kesenian akan dapat menanamkan rasa khusyuk kepada Allah dan akan membawa ketenangan

5/28/12

BIDANG KESENIAN ISLAM

5/28/12

khat
 Seni  Seni

ini merupakan salah satu ciri tamadun kehidupan manusia. Khat : kesenian atau kepandaian dlm penulisan yg cantik. : garisan atau tulisan yang indah. segi istilah : satu ilmu yg memperkenalkan bentuk² huruf tunggal dan cara² merangkaikannya menjadi suatu tulisan yg tersusun.

 Khat  Dr

Asal-usul khat

5/28/12

5/28/12

Kepentingan khat
Sebagai lambang peningkatan tamadun masyarakat islam Menyahut saranan Nabi Muhammad. Melambangka n kelembutan jari, kehalusan pemikiran dan ketajaman ilham penulisnya Sebagai satu alternatif kepada seni lukisan bendabenda hidup yang tidak dibenarkan oleh islam

Nabi Muhammad menggalakk an seni khat

Sebagai satu saluran menegaskan kekuatan tauhid

Jenis-jenis khat

5/28/12

5/28/12

KHAT KUFI

5/28/12

KHAT NASAKH

5/28/12

KHAT RIQ’AH

5/28/12

KHAT FARSI

5/28/12

KHAT DIWANI

5/28/12

KHAT DIWANI JALI

5/28/12

KHAT THULUTH

5/28/12

SENI SUARA
Suara adalah alat komunikasi. Suara menampilkan nilai halus dan indah yang mencuit perasaan dan meninggalkan kesan effektif. • Menurut pandangan Islam, seni suara dibahagikan kepada dua kriteria iaitu: Seni suara yang baik. ü Seni suara yang buruk.

ü

5/28/12

SENI SUARA YANG BAIK.

SENI SUARA YANG BURUK.

• Merangkumi nyanyian Suara –suara merdu, syahdu dan lunak yang sering menimbulkan melagukan : nafsu berahi, lagu-lagu • Azan joget dan tari menari Click to edit Master subtitle style • Lagu-lagu jihad yang bercampur baur • Berzikir lelaki dengan perempuan • Berzanji bukan mahram. • • Lagu yang merosakkan Qasidah dan

5/28/12

SENI MUZIK
PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI
 Mengikut

Imam al-Ghazali, beliau menjelaskan bahawa tiada keterangan yang jelas dari sunnah Nabi s.a.w yang melarang penggunaan alat-alat muzik. menurutnya juga, terdapat seni muzik yang dilarang seperti muzik yang keadaannya bersekongkol dengan peminum arak, penzinaan dan lain-lain perbuatan dosa.

 Tetapi

5/28/12

PANDANGAN IMAM SHAFI’E
 Manakala

pandangan Imam Shafi’e dalam Kitab Adab Al- Qada’ menyatakan bahawa nyanyian itu adalah makruh serta melalaikan. Dan barangsiapa yang mendengarnya adalah seorang fasiq. Imam Shafi’e juga memakruhkan penggunaan seruling kerana menurutnya itu adalah perbuatan kaum zindik untuk memesongkan orang dari mendengar al-

PANDANGAN DR. YUSUF ALQARADAWI
 Hukum

5/28/12

asalnya adalah harus tetapi boleh berubah kepada hukum-hukum lain sekiranya:
ü

Isi kandungan tidak menepati dengan kesopanan Islam serta ajarannya. Cara persembahan yang menyebabkan hukum haram, syubhah atau makruh. Diiringi dengan perkara haram seperti minum arak, dedah aurat atau pergaulan tanpa batasan. Nyanyian dilebih-lebihkan. Terutama nyanyian yang menyentuh perasaan berunsur cinta muda mudi dan kerinduan berlebihan.

ü

ü

ü

5/28/12

SENI LUKIS
Seni lukis Islam mengalami pekembangan pada zaman Bani Umayyah dan Abbasiyyah di mana dilukis di dalam dan di luar masjid. Pada zaman Abbasiyyah, seni lukis menerima pengaruh luar termasuk pengaruh Parsi, Turki, dan China.

v

v

v

Di Asia Barat, pelbagai motif digunakan dalam seni ukirannya dan banyak terdapat di masjid-masjid.

5/28/12

ANTARA CIRI-CIRI SENI LUKIS ISLAM ialah:
 Lukisan  Tidak  Tidak  Mesti

itu hendaklah bertauhidkan kpd Allah.

berbentuk sesuatu lembaga bernyawa. berbentuk abstrak yg tidak difahami.

berbentuk geometri dan vegetal iaitu corak daun pokok dan lain-lain.

5/28/12

SENI SASTERA
 Sastera

bermaksud bahasa, seni sastera pula ialah seni bahasa. kesusasteraan bermaksud sejumlah tulisan yang menggunakan bahasa indah bagi melahirkan perasaan indah pula. Mohd Haji Kassim, beliau menjelaskan perkataan sastera berasal daripada bahasa Sanskrit

 Manakala

 Menurut

5/28/12

KESENIAN ISLAM

Click to edit Master subtitle style

5/28/12

SENI BINA

5/28/12

Bidang seni untuk mendirikan bangunan, reka bentuk dan reka letak yang dibina untuk manusia Khaldun berpendapat seni bina merupakan satu ciri ketamadunan yang penting kerana ia merupakan lambang kemegahan sesuatu bangsa.

Ibn

5/28/12

Alfred Fred Frazer berpendapat seni bina Islam merupakan gambaran dari sudut agama dan tumpuannya ialah bangunan masjid, madrasah, istana, pasar dan rumah kediaman.

Ciri-ciri Utama Seni Bina Islam Menurut L.H. Quresi
 Ruang  Tulisan  Reka

5/28/12

udara yang besar Khat dipetik dari Al-Quran dan hadith

bentuk bangunan

 Perabot  Bercirikan

luahan perasaan, keamanan, ketenangan dan keheningan arabesque, bercorak geometri dan

 Selamat  Berbentuk

berhias

5/28/12

SENI PAKAIAN
 Dalam

islam, seni pakaian dari sudut estetika diserah kepada kebijaksanaan umat Islam sendiri soal kebersihan

 Menitikberatkan

5/28/12

SENI RUPA
 Para

dua

ulama membahagikan seni rupa kepada

Seni rupa yang mempunyai imej ataupun bentuk rupa rupa yang tidak mempunyai bentuk atau

 Seni

Seni rupa merangkumi seni ukir ataupun seni pahat, seni lukis, seni foto, seni khat, seni grafik dan sebagainya

5/28/12

SENI UKIR
 Seni

ukir dalam tamadun Islam termasuklah seni bina, seni khat dan seni lukis, binaan, tulisan atau lukisan ukiran pada batu, tanah liat atau kayu. menghasilkan sesuatu yang indah dan mempunyai nilai estetika untuk dihayati oleh umat Islam demi mempertingkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah S.W.T

 Berperanan

5/28/12

PATUNG
 Islam

mengharamkan patung di dalam rumah yang dijadikan perhiasan kerana Malaikat Rahmat akan menjauhi tersebut
 Patung

cacat

Segolongan ulama berpendapat bahawa Islam mengharamkan patung yang sempurna, tetapi tidak mengharamkan patung yang tidak sempurna atau yang cacat.

 Patung

permainan kanak-kanak

Tidak terdapat larangan khusus kerana untuk hiburan kanak-kanak sahaja yang tidak dimaksudkan untuk diagung-agungkan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.