departamento de

Latín

iES

TorrenteBallester

24 maio 2012

1. Atopa información nos paneis da exposición ou completa cos teus propios coñecementos e con datos de internet para unir a definición cos seguintes termos e a etimoloxía.

palabra antropoloxía ardipithecus afarensis ramidus paranthropus ergaster antecessor neanderthalensis rhodesiensis floresiensis mamífero primate antropopiteco antropomorfo paleolítico humanoide bípede

definición mono que camiña polo chan preto da humanidade estudo do ser humano traballador relación co antigo nome de Zambia rexión de Etiopía que produce leite nas mamas que come raíces que camiña sobre dous pés predecesor relacionado cun val alemán con forma humana relacionado cunha illa indonesia idade da pedra antiga o primeiro medio mono e ser humano con aspecto humano

etimoloxía

ὁ ἀνθρώπος,-ου + ὁ λόγος,-ου

2. Inventa o nome das seguintes especies en función da definición que che damos:

definición etimolóxica Especie preto do mono atopado en Pontevedra Con aspecto de mono e que camiña a catro patas Home do sur con forma de pedra Mono que leva pés Estudo dos primeiros monos 3. Cal é a primeira especie bípede?

palabra

4. A exposición está patrocinada por unha entidade bancaria catalana. Ademais de polos logos da mesma, dende o punto de vista paleontolóxico, en que se nota?

5. Recompila fotos das explicacións etimolóxicas dos paneis e das figuras. Con elas faremos un álbum da visita.