AKHLAK

Group Math IPGKPP PISMP Ambilan januari 2011

Akhlak
Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik,iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) Hari Akhirat,serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang). [al-Ahzab 33:21] “Sesungguhnya aku diutus kan (oleh ALLAH) untuk menyempurnakan keindahan Akhlak” (Riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al Muwattak)

Dari Perkataan Bahasa Arab “Khuluk”(perangai,tingkah laku,tabiat)

Ibnu Ya’kub – keadaan jiwa mendorong insan melakukan perbuatan tanpa pertimbangan terlebih dahulu

Pengertian Akhlak
Imam Al-GhazaliSifat yg tertanam dlm jiwa dan darinya timbul perbuatan dgn mudah tanpa pertimbangan fikiran

Ilmu Akhlak menentukan batas baik dan buruk, terpuji dan tercela, tentang perbuatan manusia zahir dan batin

Pengetahuan tentang baik dan buruk, yg mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuanmereka yg terakhir dari seluruh usaha mereka

Menurut istilah dan definisi oleh ulama Islam dan ahli pengkaji ilmu pengatahuan

Suatu ilmu menjelaskan baik dan buruk, menerangkan perkara seharusnya dilakukan segolongan manusia kpd yg lainnya, menyatakan matlamat yg harus dituju dan usaha yg harus diambil.

MATLAMAT AKHLAK
Group Math IPGKPP PISMP Ambilan januari 2011

MATLAMAT AKHLAK
• Hubungan Baik dengan Manusia • Mencari Keredhaan Allah

• Hubungan Baik Dengan Diri Sendiri
• Hubungan Baik Dengan Alam

Kepentingan Akhlak dan Kesempurnaan Beragama
- Islam adalah suatu agama yg lengkap (syumul) Kerana ia mencukupi segenap aspek yg berkaitan dgn manusia dlm kehidupan di dunia dan di akhirat - Aspek2 tersebut: aspek aqidah, syariah dan akhlak

Dari segi penurunannya, Islam ialah agama yg sempurna ( x perlu kpd tokok tambah dan campur tgn manusia) -Dgn kewafatan nabi s.a.w maka bermakna wahyu Allah yg hendak disampaikan kpd manusia telah ditegaskan oleh Allah dlm al-Quran: “… Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama(yang benar) bagimu…” ( Surah al-Maidah 5:3)

Persoalannya, apakah kesempurnaan syariat Islam itu secara automatik pula menjamin kesempurnaanberagama di kalangan penganutnya?
Sebenarnya kesempurnaan beragama seseorang bergantung pada sejauh mana respon dan komitmen individu berkenaan terhadap ajaran agamnanya. Respon dan komitmen tersebut boleh dilihat menerusi 4 dimensi utama yg boleh memperlihatkan tahap keagamaan seseorang. Dimensi2 tersebut ialah: Dimensi perhubungan di antara individu dgn Allah pola hubungan antara individu dgn individu lain dlm masyarakatnya Pola hubungan antara individu dgn makhluk lain(yg bukan manusia) seperti binantang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain di alam ini Hubungan individu dgn dirinya sendiri (berpusatkan diri sendiri)


• 1) 2) 3) 4)

1) Dimensi perhubungan di antara individu dgn Allah
Allah S.W.T - Terlaksana apabila individu mghalalkan ibadatnya kpd Allah S.W.T - Melakukan kewajipan dalam bentuk ibadat khusus seperti syahadat, solat, zakat, puasa dan haji. - Secara lisan, pengukuhan, penyembahan dan penyerahan diri kpd Allah S.W.T diulangulang sekurang-kurangnya 17 kali sehari dalam solat. - “Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan”. ( Surah Al-Fatihah 1:5)

Individu

2) Pola hubungan antara individu dgn individu lain dlm masyarakatnya
Individu Individu lain dlm masyarakatnya

- Berbentuk horizontal - Melibatkan pelbagai aspek kehidupan seperti: - Aktiviti perekonomian, perhubungan sosial, kamunikasi, politik , dll. - Dlm menjalankan aktiviti tersebut,sikap bertimbang rasa, berbudi bahasa, adil, amanah, pemaaf, belas kasihan diutamakan. - Boleh menjamin kemurnian hubungan antara individu2.

3) Pola hubungan antara individu dgn makhluk lain(yg bukan manusia)
Individu Makhluk lain

- binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda2 lain di alam ini - Individu x dibenarkan berlaku zalim terhadap makhluk lain - Manusia blh memanfaatkan isi alam ini secara adil dan penuh sopan, bukan dgn sikap rakus dan tamak. - Misalnya: kes penebangan hutan

4) Hubungan individu dgn dirinya sendiri
-Satu pola yg berpusat kpd diri sendiri

-Menurut akhlak Islam, individu mempunyai hak, peranan dan tanggungjawab terhadap dirinya sendiri
- Misalnya, Islam mewajibkan setiap individu memelihara dan mempertahankan maruah diri drpd pencabulan dan Islam juga melarang perbuatan membunuh dirimenunjukkan Islam sgt mengambil berat hak individu terhadap dirinya sendiri.

KONSEP BAIK DAN JAAT

Pengertian baik:-Perilaku atau perbuatan yang disuruh atau disukai oleh perasaan dalaman seseorang.

baik=mahmudah=sifat terpuji

PENGERTIAN JAHAT= SIFAT ATAU PERILAKU YANG MENDATANGKAN KMUDARATAN SERTA KURANG DISENANGI.

Sifat jahat=mazmumah=sifat tercela

Benar atau jujur

Antara sifat sifat baik

ikhlas

Qana’ah

SIFAT BENAR ATAU JUJUR

• Dalam bahasa arab disebut ‘shaddiq’
• Salah satu sifat terpuji

• Khalifah pertama islam digelar abu bakar as-shiddiq.
• Lawan dari perkataan ini disebut ‘kadzib’

SIFAT IKHLAS
• Bermaksud murni dan bersih, tak bercampur • Lawan bagi perkataan ini ialah isyrak yg brmaksud bercampur.

Ikhlas ibarat emas yang tulin , bersih dari segala campuran

SIFAT QANA’AH
• Bermaksud menerima dengan rela apa yg ada atau merasa cukup dengan apa yg dimliki.

• Mengandungi lima aspek penting.
 Menerima dengan rela apa yg dmiliki  Memohon kpda tuhan tambahan yg pantas disertai dengan usaha dan ikhtiar.  Menerima dgn sabar ketentuan tuhan  Bertawakal kpda tuhan  Tidak trtarik kpada tpu daya dunia.

Nilai Wajib

Nilai Sunat

Sistem Nilai
Nilai Haram

Nilai Harus

Nilai Makhruh

• Nilai Wajib - Wajib ditunaikan, diberi pahala jika melakukan dan dosa jika ditinggalkan • Nilai Sunat – diberi pahala jika lakukan, namun xberdosa jika ditinggalkan • Nilai Harus – tidak diberi pahala jika dilakukan namun x berdosa jika ditinggalkan • Nilai Makhruh- perkara xdisukai oleh Allah namun x berdosa jika dilakukan, namun jika dijauhi dapat pahala • Nilai Haram – haram dan berdosa jika dilakukan.

PERBEZAAN AKHLAK, MORAL DAN ETIKA

BEZA PENGERTIAN
AKHLAK ETIKA

akhlak secara umum ialah sistem atau tingkah laku manusia yang bersumberkan kepada asas wahyu atau syarak.
MORAL

•sistem tingkah laku manusia yang selain daripada wahyu, tegasnya yang bersumberkan falsafah

•Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau jahat.

PERBEZAAN AKHLAK, MORAL @ ETIKA AKHLAK MORAL @ ETIKA

•merupakan satu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia dalam 3 hubungan : •manusia dengan Allah, •manusia dengan manusia •manusia dengan makhluk lain

•moral ialah satu sistem yang menilai tindakan zahir manusia sahaja. mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia dalam hubungan : •manusia dengan manusia sahaja.

Nilai-nilai akhlak Nilai-nilai moral ditentukan oleh ditentukan oleh Allah manusia. swt melalui al-Quran dan tunjuk ajar oleh Rasulullah saw

Nilai-nilai akhlak bersifat mutlak, sempurna dan tetap

nilai-nilai moral bersifat relatif, subjektif dan sementara.

Contoh Perbezaan Akhlak dan Moral @ Etika

• Aurat • Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan • Bersalaman

Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yg bukan muhrim

Fesyen2 pakaian yg tidak menutupi bahagian2 tubuh yg patut di rahsiakan

Contoh2 Moral Sekular

Sistem pertunangan antara pria dan teruna, yg bebas dilakukan org dlm masyarakat kini

Mengadakan pertandingan “Ratu Cantik” sehingga kaum wanita berani mendedahkan diri dan menjadi immoral

AKHLAK YANG HARUS DICONTOHI
• Sudah pasti akhlak yang harus dicontohi itu ialah akhlak yang baik lagi menyenangkan semua makhluk di muka bumi ini. • Semua agama mengajurkan penganutnya berakhlak baik dan boleh diteladani. “adalah pada diri rasulullah s.a.w itu contoh teladan yang baikbagi kamu dan bagi orang yang mengharapkan menemui tuhan dan hari akhirat lalu ia mengingatkan tuhan sebanyak banyaknya” (Al-Azhab 33:21)

SEKIAN TERIMA KASIH 

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.