EKONOMI EKONOMI ISLAM ISLAM

Group Math IPGKPP PISMP Ambilan januari 2011

5/28/12

PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

5/28/12

Ø Ø

Ekonomi itu dipanggil iqtisod. Dalam Arab – iqtisod menunjukkan kpd kesederhanaan sesuatu perkara sama ada di dalam beriqtisod, berbelanja, bertindak dan sbgainya.

5/28/12

5/28/12

5/28/12

5/28/12

DEFINISI EKONOMI MENGIKUT PANDANGAN BARAT

5/28/12

ADAM SMITH
-

Ilmu kekayaan atau ilmu yg khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan bangsa-bangsa. Ilmu yg bergandingan dgn mempelajari usaha-usaha individu dlm ikatan pekerjaan-pekerjaan kehidupan manusia.
5/28/12

MARSHALL
-

RUENEZ
-

Ilmu yg mempelajari tingkah laku manusia menghadapi keperluan mereka dengan banyak.

5/28/12

Membicarakan perkara-perkara yg berkaitan kegiatan ekonomi, sumber ekonomi, pengeluaran, prinsip, pembangunan, belanjaan dll.

Penggunaan kalimah iqtisod di dlm Fekah Islam:

5/28/12

FALSAFAH EKONOMI

5/28/12

5/28/12

Tauhid
Ø

Perkara asas dlm falsafah ekonomi Islam. Hbngan antara manusia dgn Tuhan dan manusia dengan manusia. Umat Islam wajib mempercayai bhawa Allah adalah Tuhan yg memberi rezeki. Allah sbgai penguasa yg membuat peraturan2.

Ø

Ø

Rububiyah

5/28/12

Tazkiyah
q

Konsep kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Utk mnghindari perkara yg x baik dlm kgiatan ekonomi. Percaya wujud Hari Pembalasan (selepas kiamat). Supaya pengguna ekonomi Islam berusaha & mnghindari diri dr melakukan perbuatan yg buruk.

q

Hari Pembalasan
§

§

5/28/12

Hak Milik
o o

Semua rezeki adalah milik Allah. Manusia harus menguruskan anugerah Allah dengan cara yang diredhai oleh Allah.

5/28/12

CIRI-CIRI EKONOMI ISLAM

5/28/12

Al-Assal & Abdul Karim mengemukakan 2 ciri-ciri ekonomi Islam: Sebahagian sistem kehidupan. Keseimbangan atara kepentingan individu & masyarakat. Ekonomi yg berasaskan al-Qur’an & al Sunnah.

1. 2.

•.

5/28/12

Ekonomi Illahi (ketuhanan) dr segi prinsipnya merupakan sebahasian daripada keseluruhan sistem kehidupan Islam yg lengkap. Bersifat kebendaan tetapi bercorak kerohanian. Sifatnya yg tetap dan dinamik. Bersedia menerima adaptasi drpd sistem lain.
5/28/12

• •

SUMBER EKONOMI ISLAM

5/28/12

Terdapat 10 sumber Ekonomi Islam iaitu:
• • • • •

Haiwan Tumbuh-tumbuhan Ternakan Hasil laut Logam dan bahan-bahan mentah untuk perkilangan
5/28/12

• •

Perindustrian Bahan-bahan tembikar dan perhiasan Pakaian Tenunan Sutera

• • •

5/28/12

PENGELUARAN DAN FAKTOR-FAKTORNYA

5/28/12

Aspek pengeluaran penting utk meningkatkan hasilnya ke arah yg lebih positif & m’beransangkan.

Al –Amal (pekerjaan):
Ø

Perkataan amal m’gandundi amal duniawi. Perkataan amal mencakupi aspek pekerja, majikan, perindustrian, pertanian, perniagaan dan pekerjaan.
5/28/12

Ø

Ø

Perkataan amal jg merangkumi kerja-

Harta
Ø

Segala perkara yg boleh dimiliki dan dimanfaatkan. Merangkumi tanah dan modal. Mencakupi wang tunai, barangbarang dan sumber pengeluaran. Pandangan Islam terhadap harta ialah:

Ø Ø

i.

Wasilah utk merealisasikan sebahagian drpd keperluan manusia. 5/28/12

Hubungan manusia dgn harta dlm syariat Islam berada di atas dasar perseimbangan yg sempurna di antara menjaga kepentigan awam & kepentaigan persendirian. Ini dpt dilihat melalui prinsip-prinsip yg berikut:

5/28/12

1.

Manusia sebagai pemegang amanah ke atas harta kurniaan Allah. Harta milik Allah dan manusia hanya diberi kemudahan utk menggunakannya & bebas bertindak ke atas harta yg dikira menjadi miliknya.

Ø.

2. Manusia dituntut memelihara dan melaburkan hartanya.
Ø.

Islam melarang sebarang bentuk pembaziran, pengabaian, jenayah seperti mencuri, merompak dan 5/28/12 sebagainya.

3. Harta suatu nikmat dan boleh bertukar menjadi kecelakaan.
Ø

Harta menurut pandangan Islam adalah sesuatu yg baik dan bukan sesuatu yg jahat.

5/28/12

PERBEZAAN EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM LAIN
Click to edit Master subtitle style

5/28/12

Terpisah daripada agama

Sistem berlandaskan kebebasan individu

Mementingkan modal atau harta

Mementingkan amalan monopoli dan penindasan buruh

SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Berasaskan amalan riba

Berprinsipkan laissez faire (tanpa gangguan kerajaan)

Mementingkan kekayaan material Mementingkan diri sendiri

5/28/12

Mengamalkan pemerintahan berpusat

Mengharamkan riba dan menolak kebebasan individu

Aktiviti ekonomi diatur oleh kerajaan pusat tanpa menghiraukan perasaan individu

Melenyapkan kemiskinan dan menghapuskan golongan hartawan

SISTEM EKONOMI SOSIALISME

Hanya negara yang mengaut kekayaan dan hak individu dinafikan serta dihalang

Semua sumber ekonomi diserahkan kepada negara dan diagih sama rata kepada rakyat

5/28/12

Pekerja masih bebas mencari pekerjaan tetapi tidak berpeluang untuk mendapat keuntungan besar

SISTEM EKONOMI KOMUNISME
Menggunakan kekerasan untuk mengaut dan merampas kekayaan daripada golongan kaya raya Rakyat tidak diberi kebebasan untuk mencari dan mengumpul harta Menganggap petani dan buruh sebagai kuasa utama negara

Menyeru golongan pekerja untuk menentang majikan

Menghapuskan semua hak milik persendirian dan unit keluarga Menghapuskan semua jenis agama.

5/28/12

EKONOMI CAMPURAN

Hak milik harta boleh berubah dari hak individu secara mutlak kepada hak milik negara sepenuhnya

Perusahaan kecil-kecilan diusahakan oleh individu-individu yang berkemampuan

Perusahaan yang besar menjadi hak milik negara dan dijalankan dalam negara

5/28/12

PERBEZAAN DASAR EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL

ASPEK SUMBER

SISTEM EKONOMI ISLAM Berasaskan sumber mutlak iaitu al-Qur’an dan al-Sunah

SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL Tidak bersumber dan lahir pemikiran manusia yang berubah-ubah mengikut pengalaman baru

HALA TUJU KEHIDUPAN

Membawa kepada konsep Untuk kepuasan di dalam al-Falah(kejayaan) di dunia dan akhirat dunia sahaja

KONSEP HARTA SEBAGAI WASILAH 5/28/12

Harta bukannya matlamatKeduniaan sebagai hidup tetapi perantaraan matlamat yang tidak untuk merealisasikan perintah Tuhan mempunyai kaitan dengan Tuhan

Menjadi keperluan manusia dan bukannya matlamat hidup

Harta di masa kini telah menimbulkan fitnah dan kerosakan umat

PANDANGAN ISLAM TERHADAP HARTA

Harta itu baik jika datang dari sumber yang halal 5/28/12

BURUH MENGIKUT PANDANGAN ISLAM DAN TANGGUNGJAWAB MAJIKAN
Kedudukan pekerja adalah sama rata Menetapkan dahulu jumlah gaji yang diterima oleh pekerja

Majikan perlu memberi layanan yang adil

Melakukan pembayaran gaji mengikut masa yang tetap

Majikan tidak melakukan pemerasan terhadap pekerja

Majikan perlu bertimbang rasa dan belas kasihan

5/28/12

Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat

Nilai agama dan moral perlu diambil kira

Tidak mensia-siakan masa bekerja

Bekerja dengan semangat gotong royong

ETIKA KERJA DALAM ISLAM

Sifat luhur seperti amanah, dedikasi dan jujur perlu diamalkan

Bekerja dengan ikhlas Tujuan bekerja sebenarnya ialah beribadat

Sentiasa berwaspada dan menilai diri sendiri

5/28/12

FUNGSI ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Mengurangkan penderitaan ekonomi dan membangunkan diri ke arah kecemerlangan

Sistem zakat memupuk rasa tanggungjawab dan timbang rasa terhadap setiap individu

Menghilangkan rasa tamak dan megah terhadap kekayaan yang diperolehi

Dapat melahirkan sifat kerjasama dan tolong-menolong dalam masyarakat

Zakat dapat melahirkan individu yang pemurah dan suka menderma

5/28/12

RIBA DAN IMPLIKASINYA
Click to edit Master subtitle style AK HAMIZAN BIN AGK YUSSOF 921007-12-5671

5/28/12

DEFINISI RIBA

5/28/12

JENIS-JENIS RIBA

5/28/12

HUKUM
Firman Allah S.W.Tyang bermaksud : “Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba’. ” ( Surah Al – Baqarah – Ayat 275 )

Setiap orang yg terlibat dengan amalan riba sama ada mengambil, memberi dan mengurus adalah berdosa BESAR.

5/28/12

Lebih berat daripada 30 kali zina

Penerima dan pemberi riba telah bertindak memerangi Allah SWT dan Rasulullah SAW

HUKUMA N RIBA

Seperti berzina dengan ibu bapa sendiri 5/28/12

Kehilangan berkat harta dan kehidupan

RIBA DALAM BENTUK SEMASA DI PERBANKAN KONVENSIONAL
Pelanggan membuat pinjaman untuk produk tertentu di Bank Konvensional

Bank memberi pinjaman RM 100,000 kpd pelanggan, ttp bank menetapkan faedah sebanyak 8% drpd jumlah itu (RM8,000)

5/28/12

PERBEZAAN ANTARA JUAL BELI & RIBA
Jual Beli
-pertukaran berlaku secara adil & menguntungkan kedua2 pihak -Jelas -Penjual hanya untung sekali -Usaha + modal + risiko

Perbezaan
Keadilan

Riba
-pengambil riba akan mendapat untung yg tetap manakala pembayar tidak tentu -Tidak jelas -Pemberi sentiasa faedah riba -Modal sahaja hutang menerima

Akad

Penglibatan mendapatkan keuntungan Sifat

-Positif 5/28/12

-Negatif

PERINGKAT PENGHARAMAN RIBA DI DALAM AL-QURAN

5/28/12

LARANGAN RIBA DALAM HADITH

5/28/12

RIBA DALAM JUAL BELI
3 jenis riba yg terlibat adlh Riba Fadhal, Riba Nasi’ah & Riba Yad Apabila jual beli bahan2 Ribawi di tangguhkan penyerahann ya oleh 1 pihak ke suatu masa yg lain Asas bahan2 Ribawi (Mazhab Syafi’e) ialah matawang & bahan makanan

Bahan2 makanan yg sejenis dgn jenis Ribawi juga sama hukumnya 5/28/12

INSTITUSI KEWANGAN ISLAM

5/28/12

ISLAM DAN PERANAN KEWANGAN
Memberi kepuasan kpd tuntutan hidup manusia

Telah menetapka n peranan kewangan di dalam Islam 5/28/12

Semua pihak mendapat habuan dan pembelaan

Membantu pembangunan negara secara Islam

BAITUL MAL
v

Baitul mal berasal daripada perkataan Arab (bayt almal) yang bermaksud "rumah harta".

v

Dalam sejarah Islam, baitul mal merupakan 5/28/12 institusi kewangan yang

SUMBER-SUMBER BAITUL MAL
Harta yg diperolehi melalui zakat Harta hak milik negara iaitu sumber kekayaan alam Harta umat Islam yg tidak jelas pengguna annya

Pelaburan dan saham yg dijual kpd umat Islam 5/28/12

Harta lain selain yg disebutkan; harta warisan

Harta yg diperolehi drpd peperanga n

5/28/12

K h a r a j Jenis2 Kharaj

Cukai di wilayah2 yang telah ditakhluk oleh kerajaan Islam

Kharaj Wazifah atau kharaj Masala (Kawasan) Kharaj Mukasamah

Tanah yg telah dikenakan kharaj tidak dikenakan zakat

Syarat2 Kharaj

Kharaj terbatal jika bencana alam memusnahk an hasil

Berasask an keluasan tanah

Tanah yg dijadikan tapak kediaman tidak dikenakan 5/28/12 kharaj

Tanah yg tidak diusahakan masih dikenakan kharaj

Kada r cuka i

Jenis2 tanama n Jumlah hasil

Ji z y a h

Cukai perlindungan ke atas orang yg bukan Islam yg hidup aman dan damai di bawah naungan kerajaan Islam

Syarat2 Orang Yang Perlu Membayar Jizyah

Sihat tubuh badan

Tidak cacat & gila

Lelaki dewasa

Berkemampu an

Bukan golong an hamba 5/28/12

Bukan kanak2 & wanita

Tidak buta /sakit tua

Z a k a t Fungsi Zakat

Sebahagian harta yg dikeluarkan untuk diagihkan kpd golongan yg berhak menerimanya Sebagai satu ujian kpd keimanan Membentuk masyarakat penyayang Menghilangkan penyakit hati

Fakir Golongan Yang Berhak menerim a zakat

Amil

Mereka yg berjuang ke jalan Allah Hamba yang dijanjikan merdeka

Miskin

Orang yg berhutang Musafir

Muallaf 5/28/12

A lF a i G h a n i m a A h lU s y u r ( 5/28/12 1

Harta perolehan perang kerajaan Islam yg didapati drpd negara musuh dgn jalan damai

Harta perolehan drpd negara musuh yg diperolehi dgn jalan peperangan

Saudagar2 islam yg masuk ke negeri kafir harbi membayar cukai ini di atas barang2 dagangan mereka

PENCAPAIAN DI DALAM BIDANG EKONOMI
Bank Islam Diisytiharkan sebagai sebuah Syarikat berhad di bawah Akta Syarikat pd 1 Mac 1983 dgn nama Bank Islam Malaysia Berhad
1.

Objek tif

2.

Menggalak, memupuk & membangunkan penggunaan prinsip undang2 & tradisi Islam kpd urus niaga, perniagaan, kewangan, bank & urusan lain Menggalakkan syarikat pelaburan yg mengikut prinsip Islam Kontrak jual beli Kontrak perkongsian Kontrak2 sokongan yang lain

Kontr ak Syaria h 5/28/12

5/28/12

Al-Bai’ AlTakjiri Bai’ AlSala m Al-Qardh AlHasan

Berlainan drpd konsep al-ijarah Membenarkan penyewa mengambil alih harta yg dipajakkan Perjanjian jual beli barang tertentu antara pemilik barang dengan pembeli

Pinjaman ikhlas yg mewajibkan peminjam membayar kembali jumlah asal modal yg dipinjam apabila cukup tempoh

Wadi ah

Simpanan untuk tujuan keselamatan

Mudarabah 5/28/12

Kontrak perkongsian untung di mana satu pihak memberi modal & satu pihak yg lain menjalankan usaha serta projek tertentu

Musy arakah Murab a-hah

Ko berk

Jualan tambahan untung. Pembiayaan Jangka Pendek

Baitha -man Ajil Ijarah Kontrak sewaan atau pajakan

AlWakal ah

P ban

5/28/12

AR-RAHN
Institusi pajak gadai berasaskan syariah di Malaysia Penambaha n jumlah pinjaman & bayaran ansuran

Pengur u-san yg teratur

Tanpa faedah

Keistimew aan

5/28/12

Baki bersih lelongan akan dikembalik an

Tempoh pinjaman/ gadaian adlh mudah

TABUNG HAJI
q

Lembaga Urusan dan tabung Haji (LUTH) ditubuhkan pada 1969.

q

TAKAFUL
q

Bertujuan untuk membantu masyarakat Islam di Malaysia untuk menunaikan ibadah haji disamping membuat pelaburan yang berlandaskan syariah.

Sistem insurans secara Islam. q 1979, syarikat insurans secara islam yg pertama ditubuhkan di Sudan iaitu Syarikat Insuran Islam Sudan. q Malaysia merupakan negara pertama di Asia yg melakukan perniagaan secara Islam. Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd (STM) 5/28/12 Malaysia National Insurance Takaful Sdn. Bhd (MNIT)

SEKIAN TERIMA KASIH
Click to edit Master subtitle style

5/28/12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.