You are on page 1of 8

CANDIDATURA DE DANIEL PLANAS A LA FEEC

candidaturafeec2009@gmail.com

Som un equip de persones que per convicció i per fer-nos ressò de les moltes inquietuds que ens han
arribat d’arreu del país hem decidit presentar-nos a aquestes eleccions.
Som persones, socis d’entitats de diferents territoris de Catalunya, que coneixem a fons les
problemàtiques i necessitats que hi ha a la FEEC, i és el que ens motiva. La nostra experiència en les
juntes directives d’entitats avala la nostra experiència en la gestió.

Creiem necessari un canvi a la direcció de la FEEC, és una federació d’entitats que ha de recuperar el
significat i fer valer la força de les seves sigles.
La FEEC és un ens que s’ha de creure el paper d’institució al servei dels seus membres, no ha de ser un
gran club. Un dels objectius principals és adequar els estatuts tant a la legislació vigent com a les
noves visions del món de la muntanya.

Cal la participació activa de les entitats perquè marqueu el camí que voleu seguir, la vostra implicació és
fonamental.
En cas de resultar escollits, us la demanarem, convocarem múltiples taules de treball, i res no ens pot
perjudicar més a tots plegats que la indiferència i pensar que la FEEC només serveix per tramitar
llicències o aconseguir alguna subvenció.

El projecte bàsic que us fem arribar neix de la inquietud d’un bon nombre de persones, algunes d’elles
que ja han format part de l’estructura federativa, i creuen que cal un canvi cap a l’augment participatiu
de les entitats i que, per tant, els associats siguin els que decideixin el futur de la FEEC.

Pàgina 1 de 8
CANDIDATURA DE DANIEL PLANAS A LA FEEC
candidaturafeec2009@gmail.com

L’EQUIP
President:
Daniel Planas Perpiñà
Entitat: Unió Excta. Sant Joan de les Abadesses

Vicepresident:
Jordi Merino Urbano
Entitat: Centre Muntanyenc Sant Llorenç - Terrassa

Vicepresidenta:
Anna Faja Chica
Entitat: Unió Excta. Vic

Vicepresident:
Josep Maria Peixó Cerarols
Entitats: Ass. Muntanyencs Berguedans , Club Esquí Berguedà
Ass. Amics de la Muntanya - Sta. Coloma Cervelló

Secretària:
Núria Crespiera Badia
Entitat: Club Centre Excta. Avinyó

Tresorer:
Josep Domènec Balagueró Bernaus
Entitat: Centre Excta. de Lleida

Vocal Director/a Tècnic:


Juan Jose Garra Lorenzo
Entitat: Centre Excta. de Lleida

Vocals:
Carles Xavier Pons Perez
Entitat: Centre Excta. d’Abrera

Marta Llovera Alvarez


Entitat: Centre Promoció d’Activitats de Muntanya - Balaguer

Pere Morcillo Gasco


Entitat: Espeleo Grup Anoia, Club Excta. UECAnoia - Igualada

Lluís Simó Martinez


Entitat: Ass. Excta. La Picossa - Mora d’Ebre, C.F. Reddis - Reus

Marcial Aleman Ventura


Entitat: Centre Excta. Torrellenc - Torrelles de Llobregat

Antoni Ricart Serena


Entitat: Centre Promoció d’Activitats de Muntanya - Balaguer

Fermí Marco Perez


Entitat: Centre Excta. Els Blaus de Sarrià - Barcelona

Pàgina 2 de 8
CANDIDATURA DE DANIEL PLANAS A LA FEEC
candidaturafeec2009@gmail.com

Marta Doncel Garcia


Entitat: Centre Excta. de la Comarca de Bages - Manresa

Santiago Mallol Tuca


Entitat: Unió Excta. Urgellenca - La Seu d’Urgell

Miquel Fernàndez Azconegui


Entitat: Club Excta. de Gràcia - Barcelona

Raül Lattre Fernàndez


Entitat: Grup Excta. i Esportiu Gironí - Girona

Jordi Magriñà Güell


Entitat: A.A.E.E.T. de Valls

Joan Casòliva Armengou


Entitat: Associació Muntanyencs Berguedans - Berga

Ferran Santandreu Llombart


Entitat: Grup Excta. Serralada - Mollerussa

Josep A. Sancho Sancho


Entitat: Agrupació Excta. d’Alcanar

Xavier Varela Pinart


Entitat: Agrupació Científic Excursionista de Mataró

Josep Casanovas Redondo


Entitat: Club Excta. Arítjol - La Selva del Camp

Josep Maria Bosch València


Entitat: Colla Excta. Cassanenca - Cassà de la Selva

Núria Cabré Gensana


Entitat: UEC Mataró

Miquel Font Carreras


Entitat: Unió Excta. Sant Joan de les Abadesses

Oriol Montero Garcia


Entitat: Agrupació Excta. Muntanya - Barcelona

Teresa Forn Munné


Entitat: Club Esportiu 2x2 Santpedor

Josep Segura Oms


Entitat: Club Excta. La Senyera - Barcelona

Anna Mongay Monteso


Entitat: Centre Excta. Del Penedès – Vilafranca del Penedès

Maria Pilar Escobar Carmona


Entitat: Centre Excta. Besalú

Pàgina 3 de 8
CANDIDATURA DE DANIEL PLANAS A LA FEEC
candidaturafeec2009@gmail.com

ÀREA INSTITUCIONAL

Institucions públiques catalanes (UFEC,COC,...)


- Buscarem tot l’ajut que el Consell Català de l’Esport, la UFEC, totes les institucions catalanes
implicades i la classe política ens pugui oferir, per crear un front comú en defensa de la nostra presència
als organismes internacionals i de la participació de les nostres seleccions a nivell internacional.

FEDME
- La FEEC és el representant de l’excursionisme català davant qualsevol organisme públic o privat,
nacional o internacional, les relacions amb la FEDME no han de ser d’enfrontament.

Institucions internacionals (UIAA, ERA, AERN,..)


- Defensar i promoure la presència de la FEEC a les diferents organitzacions internacionals en
representació de l’excursionisme català.

Congrés Excursionista Nacional


- Assentar les bases per a la celebració d’un congrés excursionista nacional.

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ECONOMIA


Personal assalariat
- Crear la figura del responsable d’administració per tal definir tasques, ordenar i racionalitzar recursos
per tal d’augmentar la qualitat del servei.
- Formació específica per a treballadors i membres del Consell de la FEEC.
- Prioritzar l’atenció a les entitats.
Llicències i assegurances
- Millorar i simplificar la tramitació de l’obtenció de la llicència.
- Millorar les condicions de l’assegurança.
- Fer complir els avantatges i prestacions de l’assegurança.
Temes jurídics
- Habilitar els recursos necessaris a disposició del personal assalariat, de la Junta Directiva, del Consell
General i de les entitats.
Nous estatuts
- Adequar els estatuts de la FEEC a la legislació actual.
- Modificar la definició del Consell General com a òrgan consultiu per dotar-lo de poder de decisió, en
tant que és l’ens portantveu de les entitats.
- Introduir les titulacions de lleure en les competències de l’ECAM.
- Modificar el procés electoral per facilitar la presentació de candidatures i descentralitzar les votacions
a les vegueries.
Patrocini i màrqueting
- Crear la figura del responsable de màrqueting i patrocini per tal de buscar i rendibilitzar recursos per
als comitès i les entitats.
Control sobre l’estat dels comptes i pressupostos

Pàgina 4 de 8
CANDIDATURA DE DANIEL PLANAS A LA FEEC
candidaturafeec2009@gmail.com

ÀREA SOCIAL I DE SUPORT A LES ENTITATS


Divisions Territorials
- Potenciar la figura del Representant Territorial com a enllaç directe amb les entitats i la Junta Directiva,
per donar veu i major implicació a les entitats en la direcció de la FEEC.
Suport a les entitats
Àrea de nova creació per tal de desenvolupar l’article 19 dels estatuts de la FEEC, apostant fermament
per oferir:
- Suport informàtic.
- Suport legal.
- Suport administratiu.
- Millora del sistema d’obtenció de llicències.
- Organització de cursos i jornades de suport administratiu i legal per als responsables de les entitats.
- Suport per a l’actualització dels estatuts i juntes directives al Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya.
- Creació d’un grup de treball permanent que reculli, analitzi i canalitzi els suggeriments i/o demandes de
les entitats.
- Facilitar la comunicació i el treball diari amb els diferents comitès tècnics.
- S’incentivarà que les entitats declarin la totalitat dels seus socis.
- Creació del defensor del muntanyenc.
- Creació d’un telèfon d’atenció a les entitats.
Activitats no esportives
- Donar major difusió de les activitats culturals i socials organitzades per de les entitats.
- Seguiment i millora del programa “100 cims”.

ÀREA DE MEDI AMBIENT


- En el context actual de massificació de la muntanya i augment de la sensibilització de la societat en la
protecció de la natura, la FEEC s’ha de situar a l’avantguarda en tots els àmbits del medi ambient.

- Defensar el col—lectiu muntanyenc davant de qualsevol intent d’abús per part de propietaris particulars i
d’Administracions (tanques en camins públics, prohibicions d’accés sense motius justificats, taxes d’accés
a determinats espais, etc.).

- Continuar participant activament i de forma coordinada a totes les reunions dels Consells rectors dels
Parcs naturals de Catalunya, i del Consell de protecció de la natura.

- Millorar la seva implicació en totes les propostes de regulació de les activitats de muntanya,
aconseguint ser considerada com a interlocutor dels muntanyencs per part de l’Administració.

- Disposar d’informació puntual i precisar de totes les actuacions que les diferents administracions fan
respecte a la promoció de la muntanya (desbrossament i senyalització de senders, itineraris turístics,
etc.) i també dels projectes importants que afectin a les muntanyes catalanes (obres del Tren D’Alta
Velocitat i de la MAT, parcs eòlics, noves infraestructures, etc.).

- A nivell intern, la FEEC ha d’aconseguir una minimització real dels residus en totes les seves activitats i
adoptar polítiques netes i d’utilització de tècniques i materials de baix impacte ambiental. També cal que
les àrees tècniques estiguin permanentment en contacte amb l’àrea de medi ambient per tal d’evitar
conflictes amb els gestors dels espais naturals protegits a l’hora de planificar les seves actuacions.

Pàgina 5 de 8
CANDIDATURA DE DANIEL PLANAS A LA FEEC
candidaturafeec2009@gmail.com

ÀREA DE PATRIMONI
Refugis
- Redacció d’un pla de refugis que permeti crear unes línies de treball en l’àmbit de refugis.
- Activació del comitè de refugis.
- Catalogació de les edificacions de la FEEC (refugi-alberg-hotel de muntanya…).
- Millores per als federats (preus, reserva de places...).
- Reglamentació referent als contractes amb els guardes (requisits, avaluació de mèrits dels candidats,
concurs públic, temporalitat...).
- Establiment de la xarxa dels refugis d’emergències (bivac).

Senders
- Instar a l’administració per preservar el dret de pas dels camins públics i l’ordenació del marcatge dels
camins a Catalunya.
- Homogeneïtzació de criteris entre l’administració i la Federació envers els senders.
- Confecció d’una xarxa de senders.

ÀREA DE POLÍTIQUES TRANSVERSALS

- Impulsar accions destinades als diferents col—lectius amb menys presència a les nostres entitats,
dotant-les de recursos i esforços.
- Consolidació del programa “Dona i Esports”.
- Gent gran.
- Jovent.
- Discapacitats.
- Immigrants
- Inactius.
- Escoles.
- Promoció d'entitats i d’activitats excursionistes en les escoles i instituts i col—laboració amb aquests.

Pàgina 6 de 8
CANDIDATURA DE DANIEL PLANAS A LA FEEC
candidaturafeec2009@gmail.com

ÀREA DE FORMACIÓ I/O DOCÈNCIA

ECAM
- Dotar l’ECAM d’un reglament propi integrat en els estatuts de la FEEC.
- Actualització del cens i reconeixement de totes les titulacions emeses pels seus membres.
- Implicació de les escoles reconegudes en la promoció dels esports de base.
- Per complementar els cursets de promoció a les entitats s’organitzaran tallers i xerrades de menys
durada i menys cost.
- Es farà un especial incís de la formació en seguretat i prevenció.

Àrea Tècnica i/o esportiva


Els comitès estaran formats per un coordinador i els representants de les entitats organitzadores de les
proves de cada modalitat esportiva.

A- No Competitiva
- Alpinisme
- Barrancs
- BTT
- Campaments
- Escalada
- Esquí de muntanya
- Excursionisme (caminades, senderisme, ...)
- Ferrades
- Raquetes de neu
- Reequipaments (barrancs, escalada, ferrades, ... )

B- Competició
- Curses de muntanya
- Escalada esportiva (dificultat i bloc)
- Esquí de muntanya
- Marxes tècniques i de resistència
- Ral—lis d’Alta Muntanya
- Raids de muntanya
- Raquetes de neu
En les proves esportives a Catalunya, els esportistes sempre s’inscriuran per l’entitat que figuri en la
seva llicència.
Si cal, els diferents reglaments es reformaran, però seran d’obligat compliment per tal de reforçar la
seguretat dels participants.

Àrea d’Alt nivell i/o Tecnificació


A - Centres de Tecnificació
Es mantindran i es potenciaran per tal d’aconseguir els millors esportistes que vulguin competir al
més alt nivell en representació de la FEEC i de Catalunya.
B - Seleccions Catalanes
Els centres de tecnificació seran la base pels equips de competició de la FEEC, que podran
competir a nivell internacional en representació de Catalunya.

Pàgina 7 de 8
CANDIDATURA DE DANIEL PLANAS A LA FEEC
candidaturafeec2009@gmail.com

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Servei de premsa
- Augment de la presència en mitjans de comunicació per donar més notorietat al nostre esport.

Vèrtex
- Potenciar la línia actual.

Web
- Nou disseny de l’espai web.
- Donar més importància a la interacció entre les entitats, afavorint la participació de tothom.
- Fer més difusió de les activitats pròpies de les entitats que promocionin els valors i modalitats
tradicionals de l’excursionisme.
- Crear un espai web disponible per a les entitats.

Relacions públiques
- Crear la figura d’un portaveu de la FEEC.
- Implementar la presència de la FEEC a tots nivells per fer-nos presents en el panorama nacional.

GRUP ASSESSOR

- Formació d’un grup d’experts que pugui assessorar a la Junta de la FEEC en qualsevol dels temes que
sigui necessari un estudi en profunditat.

Pàgina 8 de 8