You are on page 1of 10

MOTORS ALTERNATIUS

Haga clic para modificar el estilo de subttulo del patrn JOAN UREA

MARCELLO OLIVOS

5/29/12

Motors alternatius
Sn motors que el seu combustible no prov del

petroli i estan fets per motors de energia renovable com els elctrics o els de biodisel.

5/29/12

MOTORS ELCTRICS
Els motors elctrics sn mquines que

transformen energia mecnica en energia elctrica

5/29/12

Motors de biodisel
Es un motor que utilitza un combustible que sobt

de recursos renovables com olis vegetals, greixos animals, o algues, que es tracten qumicament per tal dobtenir un combustible semblant al gasoil (disel) basat en el petroli.

5/29/12

Motors hibridis
Tipus de vehicles hbrids: sn dos: Primer: parallel:

tan el motor trmic com el motor elctric poden fer girar les rodes. Segon: Srie: El motor trmic genera electricitat i la tracci la proporciona noms el motor elctric

5/29/12

Tipus dhibrids
Hbrid en srie: El motor trmic no t connexi

mecnica amb les rodes, noms susa per generar electricitat. Carrega la bateria fins que somple, moment en el qual es desconnecta temporalment. lelctric sutilitzen per donar fora a la transmissi alhora.

Hbrid en parallel: Tant el motor trmic com

Hbrid combinat: Qualsevol combinaci dels dos

motors serveix per impulsar al cotxe, s com un hbrid en srie per amb connexi mecnica a les rodes. s una connexi molt ms complexa a nivell mecnic i electrnica. 5/29/12

Cotxes hbrids
Microhbrid: En les parades sapaga el

motor trmic. Quan es vol reprendre la marxa un alternador reversible arrenca el motor utilitzant energia recuperada a la detenci.

Semi hbrid: El motor elctric sutilitza

com una assistncia al motor trmic i a ms s generador denergia en les frenades i retencions, per no pot 5/29/12 impulsar-se de forma 100% elctrica.

Hbrid pur: Es pot circular en determinades

condicions noms amb el motor elctric, mentre el trmic est totalment apagat i no mou les seves peces. Aquest canvi pot ser de forma automtica o voluntria. recarregables mitjanant energia elctrica convencional, s a dir, endollant-lo i recorre almenys 32 quilmetres sense necessitat dun altre sistema de propulsi

Hbrid endollable: les seves bateries sn

5/29/12

Models hbrids

5/29/12

Bibliografa web

http://

ca.wikipedia.org/wiki/Vehicle_h%C3%ADbrid

http:// http:// http:// http://

treballrecerca4terri.blogspot.com.es/2011/01

www.motorpasion.com/categoria/coches-hibr

tecno3esooms.blogspot.com.es/2010/06/els5/29/12