P. 1
Dezv Regionala Teorii Modele Strategii Politici

Dezv Regionala Teorii Modele Strategii Politici

Ratings:
(0)
|Views: 92|Likes:
Published by Florin Ster

More info:

Published by: Florin Ster on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

text

original

DEZVOLTARE REGIONALA: TEORII, MODELE, STRATEGII SI POLITICI

ROLUL REGIUNILOR DE DEZVOLTARE ÎN IMPLEMENTAREA POLITICII REGIONALE

CUPRINS

Introducere
Ghid terminologic Cap. I. Dezvoltarea Regionala Politica Dezvoltarii Regionale Orientarile Strategice pentru Coeziune

Cap. II. Dimensiunile Dezvoltarii Regionale Dimensiunea Orizontala a Politicii Regionale Scurt istoric al regiunilor de dezvoltare în Romania Cadrul legislativ – instituţional pentru politica de dezvoltare regionala Principii de Dezvoltare Regionala Actorii principali ai Politicii Regionale Implementarea Politicii Regionale Structura de implementare a politicilor de dezvoltare Regionala La nivel naţional La nivel teritorial Instrumentele de Realizare a Politicii Regionale Disparitaţile regionale în Romania Concluzie Bibliografie Anexe

„O ţara nu este a locului unde sta, ci a ţintei la care se uita.” (Nicolae Iorga).

Introducere În cadrul expunerii urmatoare, am de gand sa prezint rolul regiunilor de dezvoltare în implementarea politicii regionale urmarind definirea politicilor de solidaritate, identificarea instrumentelor financiare, relevarea ţintelor prioritare şi obiectivelor politicii de dezvoltare regionala, pentru familiarizarea cu evoluţia acestora în cadrul instituţional comunitar şi mecanismelor de susţinere a integrarii, urmarind principiile dezvoltarii regionale.

Ghid terminologic
Prezentul ghid terminologic fixeza termenii de specialitate, legaţi de subiectul acestei cercetari, de modelul conceptual şi metodologic, pentru stabilirea sistemului de relaţii specifice planificarii strategice regionale în Romania, din perspectiva dezvoltarii durabile a zonelor funcţionale/ metropolitane şi a aglomeraţiilor urbane. Regiune de dezvoltare • Un teritoriu care formeaza din punct de vedere geografic o unitate neta sau un ansamblu similar de teritorii în care exista continuitate, în care populaţia poseda anumite elemente comune şi care doreşte sa-şi pastreze specificitatea astfel rezultata şi sa o dezvolte cu scopul de a stimula procesul cultural, social şi economic.
(Definiţia regiunii conform Cartei Comunitare a Regionalizarii)

• Regiune delimitata pentru a orienta politica regionala a guvernului, în sensul reducerii dezechilibrelor teritoriale majore între ariile cele mai dezvoltate şi ariile cele mai puţin dezvoltate; în acelaşi timp reprezinta cel mai bun cadru de implementare şi evaluare a politicii de dezvoltare regionala.
(Erdeli, G.,– Dicţionar de geografie umana, ed. Corint,

Bucureşti, 1999)

• (1) Zone care cuprind teritoriile judeţelor în cauza, respectiv ale municipiului Bucureşti, constituite în baza unor convenţii încheiate între reprezentanţii consiliilor judeţene şi, dupa caz, ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi funcţioneaza în baza prevederilor prezentei legi. (2) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regionala, precum şi de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementarile europene emise de

cu consultarea partenerilor socioeconomici implicaţi. respectiv al Consiliilor Locale ale Municipiului Bucureşti. managementul administraţiei. prin organele administraţiei publice centrale. (Materiale documentare Urbanproiect) Politica de dezvoltare regionala • Ansamblul politicilor elaborate de Guvern. suportul oferit pentru dezvoltare. în scopul asigurarii creşterii economice şi dezvoltarii sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare. fara personalitate juridica. (Programul Phare 9708 /Aster S cons arl. economic. (Legea nr.teritoriale şi nu au personalitate juridica. existent în Uniunea Europeana. cuprinzand teritoriile unui grup de judeţe. comunicaţiile. capitalul. structura economica. sau al Municipiului Bucureşti. conform art. 4 din legea 315 /2004. • Unitate fara rol administrativ.151/1998 privind Dezvoltarea Regionala în Romania). al îmbunataţirii competitivitaţii internaţionale a Romaniei şi al reducerii decalajelor economice şi sociale existente între Romania şi statele membre ale Uniunii Europene. agenţii economici. 315 /2004 privind dezvoltarea regionala în Romania) În Romania. formata prin libera asociere a Consiliilor Judeţene. 315 /2004 privind dezvoltarea regionala în Romania) • Ansamblul de masuri pe care autoritaţile guvernamentale centrale. Legii nr. (Legea nr. care constituie cadrul de implementare şi evaluare a politicii de dezvoltare regionala în Romania (cf. social sau de mediu.EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritoriala (NUTS II). cu acordul Consiliilor Locale. le iau . Factorii de dezvoltare sunt: resursele naturale. nivelul de cheltuieli publice. 1997) Factorii dezvoltarii reprezinta subiecte sectoriale de cercetare constituind baza formularii politicilor de dezvoltare şi ulterior a direcţiilor strategice de acţiune cu impact spaţial. pieţele de export. de autoritaţile administraţiei publice locale şi organismele regionale specializate. forţa de munca. Note informative pentru Consiliile de Dezvoltare Regionala. Regiunile de dezvoltare nu sunt unitaţi administrativ. transporturile. tehnologia. contextul economic.

Principiul enunţat se regaseşte la nivelul ţarilor membre. G.în favoarea dezvoltarii socio . dar şi al Uniunii Europene în ansamblu..economice a regiunilor defavorizate. Traistaru. 2000) . seria Micromonografii – Politici Europene – IER. I.Politica de dezvoltare regionala. prin politica pe care o dezvolta la nivel comunitar (Pascariu. ..

I. Ştiinţifica şi Enciclopedica. teoria dezvoltarii regionale considera ca disparitaţile între regiuni nu pot fi eliminate doar prin mecanismele pieţei. . Bucureşti 1987 Cap. Corint. al legaturilor reciproce cu alte fenomene. (Dicţionarul explicativ al limbii romane. politica regionala a UE vizeaza doua mari ţinte: • • coeziunea economica şi sociala.Politici de dezvoltare • Mijloace politico-administrative. prin redistribuirea resurselor şi ajutorarea celor în nevoie. în mod concret. (Erdeli. contrar neoliberalismului. competitivitatea în interiorul pieţei interne (comune). ajutorul comunitar pentru regiuni. Bucureşti.• Ansamblu de opţiuni privind anumite obiective şi mijloacele de atingere a lor. schimbarii în timp.350 /2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul) . 1999) Indicator Expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen social-economic din punct de vedere al compoziţiei structurii. pentru a se evita migrarea haotica a forţei de munca. (Legea nr. G. se invoca de obicei doua tipuri de argumente: • economice. politica regionala are ca scop nu dezvoltarea regionala în sine. Coeziunea se refera la reducerea disparitaţilor socio-economice în interiorul UE prin favorizarea dezvoltarii regionale. conform carora dezvoltarea regionala favorizeaza integrarea economica. – Dicţionar de geografie umana. utilizate în scopul realizarii unei strategii. etc. În sprijinul politicii regionale. Cu alte cuvinte. Aceasta precizare implica ideea solidaritaţii. Dezvoltarea Regionala Politica Dezvoltarii Regionale Politica regionala a UE are în vedere amenajarea şi gestionarea condiţiilor de localizare şi repartizare a activitaţilor economice. depopularea şi instabilitatea. ed. se preconizeaza dezvoltarea prioritara a regiunilor sarace. ci în perspectiva coeziunii sociale şi economice. Ed. organizatorice şi financiare.

care se refera la urmatoarele aspecte: • • inegalitaţile regionale pot încetini/bloca integrarea. în interiorul pieţei comune (chiar şi în regiunile sarace din alte state membre).• politice. interesul comun de a avea pieţe prospere peste tot. .

Politica de coeziune economica şi sociala a Uniunii Europene pentru perioada 2007 – 2013 are 3 mari obiective: A) Convergenţa este un obiectiv finanţat cu 80% din bugetul destinat fondurilor structurale şi de coeziune. Spania. Germania reunificata) existau mari discrepanţe economice şi sociale între regiuni. În 1975 a fost creat Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDER). Ca urmare. odata cu extinderea Uniunii spre sud (Portugalia.• aplicarea principiului subsidiaritaţii – mecanism de redistribuire a resurselor în interiorul UE. Liniile directoare pentru Coeziune au în vedere rolul politicii de coeziune în implementarea politicilor Uniunii Europene. prin înfiinţarea fondurilor structurale (Fondul Structural Agricol. Grecia) şi acceptarea unor ţari mai puţin bogate (Olanda). astfel încat a fost nevoie de o intervenţie puternica în favoarea dezvoltarii regionale. în interiorul unor ţari europene (Italia. regiuni industriale în declin (obiectivul 2). politica de dezvoltare s-a diversificat. riscul polarizarii NordSud s-a accentuat. urmata de înca 2 in 1 ianuarie 2007. Bazele legale ale politicii regionale sunt asigurate de art. Acestea s-au aplicat urmatoarelor categorii de regiuni: • • • regiuni cu întarziere în dezvoltare (obiectivul 1). coroborate cu Agenda Lisabona 2000 (revizuita 2005) şi Götheborg 2001 (revizuita 2006). coerente cu Agenda Lisabona. Orientarile Strategice pentru Coeziune Orientarile Strategice pentru Coeziune economica. care vizeaza regiunile din statele membre ale Uniunii Europene care au un PIB/locuitor mai mic decat 75% din media . Mai mult. sociala şi teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre în vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007 – 2013 (Cadrul Strategic Naţional de Referinţa şi Programele Operaţionale). Urmare a largirii cu înca noi 10 membri. la 1 mai 2004. 2 al Tratatului de la Maastricht. în 1988. cele doua ţinte (ale coeziunii şi ale ajutorului comunitar pentru regiuni) sunt susţinute prin crearea Fondului de Coeziune. zone rurale (obiectivul 3). Fondul Social). prin aplicarea Tratatului de la Maastricht (1993). destinat cu precadere regiunilor defavorizate. Mai tarziu.

.comunitara şi regiunile care intra sub aşa numitul « efect statistic ».

sprijin pentru zonele dependente de pescuit. cooperarea transfrontaliera şi cea interregionala. pentru politici de dezvoltare regionala în anul 1996. a debutat programul PHARE. Studiul a pus în evidenţa existenţa unor disparitaţi . 92 al Tratatul de la Maastricht a permis ajutorarea zonelor ramase în urma. resurse gospodareşti. socio-demografie. infrastructura. proiecte de ajutorare a zonelor cu probleme ecologice). II. Elaborarea unui studiu al disparitaţilor regionale. nu doar cele referitoare la unele regiuni) care contribuie la dezvoltarea regionala deşi aceasta nu este obiectivul principal. derogari de la regulile politicii competiţiei pentru a proteja zone/regiuni slab dezvoltate. urbanizare. art. a constituit punctul de plecare. Dimensiunile Dezvoltarii Regionale Dimensiunea Orizontala a Politicii Regionale Este vorba de competenţe la nivel comunitar (preocupari comune. pe baza evoluţiei social-economice din perioada 1990 – 1994. care vizeaza regiunile care nu sunt eligibile în cadrul obiectivului de convergenţa. • • • iniţiative comunitare . b) Politica competiţiei c) Politica agricola şi a pescuitului • Scurt istoric al regiunilor de dezvoltare în Romania În Romania. finanţat cu 15% din bugetul destinat fondurilor structurale şi de coeziune. Decalajelor de dezvoltare au fost analizate prin luarea în calcul a 12 indicatori grupaţi în cinci categorii: economie. ENVIREG.B) Competitivitatea regionala şi ocuparea forţei de munca este al doilea obiectiv.ex. C) Cooperarea teritoriala europeana este obiectivul finanţat cu doar 5% din bugetul destinat fondurilor structurale şi de coeziune se refera la cooperarea transnaţionala. Cap. Avem astfel: a) Politica ecologica • condiţii de inegalitate ecologica (Fondul de Coeziune a sustinut şi susţine.

bine conturate regional ale nivelului de dezvoltare globala: sudul şi estul sunt cele mai puţin dezvoltate. sunt complexe: estul şi sudul sunt caracterizate de ruralitate accentuata şi industrializare recenta (în ultima etapa a perioadei socialiste. dupa 1970). . la care se adauga efectul de absorbţie al capitalei în cazul parţii sudice. Explicaţiile existentei acestor disparitaţi. în timp ce vestul şi centrul ţarii sunt cele mai dezvoltate.

propuneri de formare a cadrului instituţional. Calaraşi. în 1997. iar Giurgiu. în timp ce regiunile cu dinamica pozitiva au beneficiat de îmbunataţirea fenomenelor demografice şi a resurselor. Braşov. suplimentand descrierea obiectivelor politicii regionale. Dinamica disparitaţilor regionale a evidenţiat faptul ca procesele economice sunt cele care accentueaza decalajele de dezvoltare (precum declinul industrial. de urbanizare cu tradiţie. care s-a menţinut nealterata şi în condiţiile tranziţiei: judeţele Sibiu. identificarea instrumentelor financiare.Giurgiu. Dinamica ramurilor economiei.sunt printre cele mai sarace din ţara. Calaraşi. Aceasta. Vaslui. Cluj. Ialomiţa. Carta Verde a Dezvoltarii Regionale a fost supusa dezbaterii publice. Spaţiile regionale cu dinamica negativa au resimţit influenţa curbei descendente a economiei şi infrastructurii. Teleorman au continuat sa fie cele mai puţin dezvoltate. însa acestea s-au menţinut şi la sfarşitul perioadei socialiste. A doua jumatate a secolului XX a fost dominata de eforturile de a transforma dezvoltarea social-economica într-un proces egal şi uniform care sa ştearga decalajele moştenite. Partea centrala şi vestica sunt favorizate de industrii mature. delimiteaza opt regiuni de dezvoltare „formate prin agregarea judeţelor care au caracteristici comune şi potenţial de integrare funcţionala”. în special în ceea ce priveşte capitalul uman. Teleorman . infrastructurii. inactivitatea şi neocuparea forţei de munca). Botoşani. fiind clasificat în cadrul studiilor de geografie urbana ca fiind unul din oraşele de tip insula (island-like city) dezvoltate în Europa de est. nivelul veniturilor individuale).Capitala a asimilat spaţiul rural înconjurator prin atragerea potenţialului demografic şi a resurselor investiţionale. iar cele sociale acţioneaza în sensul atenuarii acestora (manifestandu-se prin mobilitatea teritoriala a populaţiei. Stabilitatea nivelului de dezvoltare social-economica s-a plasat într-o oarecare inerţie regionala. demografiei şi a resurselor gospodariilor s-a transpus în plan regional prin modele de evoluţie diferenţiate. faza de regrupare a regiunilor de similaritate în regiuni de dezvoltare. un an mai tarziu. Timiş au ramas mai dezvoltate. de servicii mai bine dezvoltate. Cele doua etape in definirea regiunilor de dezvoltare au cuprins: faza de identificare a judeţelor vecine cu profiluri economice şi sociale similare. urbanizarii. Judeţele din sudul capitalei . definite prin relaţii . în timp ce „saracia” estului se datoreaza veniturilor foarte mici şi infrastructurii deficitare. procesele demografice.

funcţionale de tipul infrastructurii de comunicare sau al sistemelor de interacţiune umana. .

prevenirea apariţiei unor noi dezechilibre. Structurile regionale sunt completate de cele naţionale. care elaboreaza strategiile şi programele de dezvoltare regionala.Cadrul legislativ – instituţional pentru politica de dezvoltare regionala Legea 151 din anul 1998. a principiilor. marcheaza prin elaborarea şi intrarea sa în aplicare. nonprofit. ANDR a fost desfiinţata iar responsabilitaţile au fost transferate Ministerului Dezvoltarii şi Prognozei – Direcţia Generala pentru Dezvoltarea Regionala. În acelaşi an (1998). criteriilor şi prioritaţilor în alocarea resurselor din Fondul Naţional de dezvoltare regionala (FNDR). Acestea din urma sunt reprezentate de CNDR. are rol de implementare a acestora. iar dupa aprobarea lor de catre CDR şi ulterior. aşa cum am menţionat anterior. de Consiliul Naţional de Dezvoltare Regionala (CNDR). Instituţiile care sunt în masura sa implementeze şi dezvolte politica de dezvoltare regionala sunt acum: Consiliul de Dezvoltare Regionala (CDR) care este creat la nivelul fiecareia din cele 8 regiuni de dezvoltare pentru coordonarea politicii de dezvoltare regionala. . precum şi susţinerea unei dezvoltari durabile a tuturor regiunilor. avand rol deliberativ. Începind cu anul 2001. Aceasta stabileşte cadrul instituţional necesar implementarii programelor de dezvoltare regionala. format din preşedinţii şi vicepreşedinţii CDR. iar la începutul anului 2003 a fost lansat planul de dezvoltare regionala pentru perioada 2002 – 2005. de utilitate publica. ADR este constituita ca un organism nonguvernamental. componenta de dezvoltare regionala. În anul 2000 a fost publicat Planul Naţional de Dezvoltare Regionala 2000 – 2002. acumulate în timp. cu personalitate juridica. a fost înfiinţata ANDR cu atribuţii de agenţie de implementare avand rol de agenţie contractanta şi agenţie de plaţi. avand rolul de a promova obiectivele politicii naţionale de dezvoltare regionala. ANDR va avea acum responsabilitatea elaborarii Planului naţional de dezvoltare şi în cadrul acestuia. obiectivul general de diminuarea decalajelor economice şi sociale dintre diferitele regiuni şi zone ale ţarii. CDR este alcatuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi locale şi coordoneaza Agenţia de Dezvoltare Regionala înfiinţata în fiecare regiune de dezvoltare (ADR). Din 2003 aceasta a fost inclusa Ministerului Integrarii.

care reprezenta descriptiv nivelul de dezvoltare economico-social. În perioada actuala. .Spre deosebire de primul. ne aflam în cadrul noii perioade de programare 2007 – 2013 şi în noile condiţii juridice ale legii 315 /2004. cel de-al doilea se caracterizeaza prin valenţe operaţionale mai clar definite. Acesta identifica problemele majore care trebuie soluţionate în fiecare sector economic şi regiune de dezvoltare şi defineşte axele naţionale strategice de dezvoltare pentru prioritizarea activitaţilor.

Actorii principali ai Politicii Regionale Comisia . de catre Comisie. statele membre. precum şi regulile de aplicare. . parteneriatul . monitorizarea . au condus la definirea unor entitaţi regionale comparabile ca suprafaţa.aproba obiectivele şi organizarea fondurilor structurale. publicarea la fiecare 3 ani a "Raportului asupra Coeziunii sociale şi economice"). aproba programele propuse de statele membre şi asigura monitorizarea (Raportul Coeziunii sociale. Principii de Dezvoltare Regionala Aceste evoluţii au contribuit la definirea unei politici coerente de dezvoltare regionala.are rol consultativ în orice problema privind regiunile. reprezentanţi ai • • autoritaţilor locale. Conceptele şi metodologia utilizate pentru delimitarea regiunilor de dezvoltare în Romania.gestiune şi evaluare a proiectelor (anual. regiunile UE sunt clasificate în NUTS ("Nomenclature des unites territoriales"). au definit planuri de dezvoltare care au fost corelate cu potenţialitaţile şi constrangerile proprii. Comitetul European .defineşte obiectivele şi organizarea FEDER.decizii luate prin consens (Comisia. aloca fondurile şi verifica utilizarea lor.contribuţia comunitara este un complement la contribuţiile naţionale. Parlamentul European . adiţionalitatea . • • programarea pe baza unui plan strategic. parteneri socio-economici). Aceasta politica se bazeaza pe urmatoarele principii: • concentrarea pe prioritaţi: fondurile pot fi obţinute doar daca regiunile acopera unul din cele 6 obiective ale politicii regionale. înfiinţate în cele opt regiuni. pentru evitarea centralismului şi mobilizarea actorilor.Agenţiile de Dezvoltare Regionala.este principalul iniţiator. pentru a stabili aceasta ordine. talie demografica. Contribuia la elaborarea "Cadrului Comunitar de Sprijin". caracteristici sociale şi economice. publicat la 3 ani). Consiliul .

locala sau naţionala avea şi are. Asigura implementarea şi evaluarea proiectelor.joaca un rol important în dezvoltarea Planurilor Regionale de Dezvoltare. reprezentanţi la Bruxelles pentru a atrage fonduri de dezvoltare regionala.- Administraţia (naţionala. Fiecare administraţie regionala. locala) . regionala. .

formele de asistenţa. Consiliul Naţional pentru Dezvolare Regionala(CNDR). Acest cadru cuprinde: operaţiile care se vor întreprinde prin finanţare de la fondurile structurale. Urmarirea utilizarii fondurilor alocate Agentiilor pentru dezvoltarea regionala din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regionala. şi în care reprezentanţii Guvernului şi cei ai regiunilor sunt la paritate. Consiliul Naţional pentru Dezvoltare regionala are urmatoarele atributii: Aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea regionala şi a programului naţional Prezentarea catre Guvern a propunerilor privind constituirea Fondului naţional pentru dezvoltare regionala. Pe baza acestor propuneri. Comisia stabileşte un « Cadru Comunitar de Sprijin » pentru fiecare regiune care a solicitat ajutor. durata de aplicare. identificarea unei strategii adecvate. prioritatilor si a modului de alocare a resurselor Fondului naţional pentru dezvoltarea regionala. Structura de implementare a politicilor de dezvoltare Regionala La nivel naţional: 1. evaluare a situaţiei ecologice. ca for deliberativ în Romania .Implementarea Politicii Regionale Politica regionala este una din puţinele politici în care Comunitatea este direct implicata în faza de implementare. . Aprobarea criteriilor. alocate Romaniei de catre Comisia Europeana. propuneri de finanţare. planul financiar. Aprobarea utilizarii fondurilor de tip structural. Statele membre ale caror regiuni sunt compatibile cu unul dintre obiective pot propune Comisiei « planuri de dezvoltare regionala » care cuprind: analiza situaţiei din regiune.

. inclusive în cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare. interregional şi la nivelul Euro-regiunilor.- Urmarirea realizarii obiectivelor dezvoltarii regionale. de tip transfrontalier.

care s-a înfiinţat prin preluarea atribuţiilor Agenţiei de Dezvoltare Regionala. din cadrul Ministerului Finanţelor – vizeaza ca principale obiective. alcatuite din reprezentanţii autoritaţilor locale. în promovarea şi coordonarea politicii de dezvoltare regionala. avizarea documentaţiilor pentru obţinerea de credite şi alte fonduri externe cu garanţie guvernamentala. dezvoltarea regiunilor şi a zonelor ţarii. Prezentarea. îmbunataţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţarea. Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie – MIMMC. ca organisme decizionale la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare. Consiliile de Dezvoltare Regionala au urmatoarele atribuţii: Analizarea şi luarea unei hotarari în privinţa Strategiei şi a Programelor de Dezvoltare Regionala. Aceasta agenţie nou creata este responsabila pentru 5 politici naţionale şi anume: Politica de dezvoltare regionala. La nivel teritorial: 1. Politica pentru zonele defavorizate. Aprobarea Proiectelor de Dezvoltare Regionala. Agenţia naţionala pentru Dezvoltare Regionala (ANDR). Agenţia Naţionala de Dezvoltare Regionala a luat fiinţa în urma fuziunii dintre Agenţia Romana de Dezvoltare si Agenţia Romana de Dezvoltare şi Agenţia naţionala pentru Întreprinderi Mici şi mijlocii. Politica de privatizare şi post-privatizare. a Consiliului de Coordonare Economico – Financiara şi a Direcţiei Generale de Prognoza. a propunerilor privind constituirea Fondului pentru Dezvoltarea Regionala.2. catre Consiliul Naţional de Dezvoltare Regionala. . ca organism guvernamental executiv. Politica pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii. ca principal obiectiv. politicile de dezvolatre socio-economica de ansamblu. Ministerul Dezvoltarii şi Prognozei – MDP . Consiliile pentru Dezvoltare Regionala (CDR).care s-a înfiinţat în principal prin prelucrarea atribuţiilor Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala – are în vedere. Politica de promovare a investitiilor.

- Urmarirea utilizarii fondurilor alocate Agenţiilor pentru Dezvoltarea Regionala din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regionala. Urmareşte respectarea obiectivelor regionale. .

în scopul realizarii coeziunii economice şi sociale. reprezinta corpul ethnic şi de executie ele aflandu-se în subordinea Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala. nonprofit. care investesc în zonele defavorizate. Agenţiile pentru Dezvoltare Regionala. Acţioneaza pentru atragerea de surse la formarea Fondului pentru Dezvoltare Regionala. Inaintarea catre Agenţia Naţionala pentru Dezvolatare Regionala a propunerilor de finanţare. Raspunderea de corecta gestiune a fondurilor alocate. Gestionarea Fondului pentru Dezvoltare Regionala în scopul obiectivelor prevazute în Programele de Dezvoltare Regionala. a proiectelor de dezvoltare aprobate. ca organisme neguvernamentale. catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala. Fondul de Coeziune şi alte instrumente financiare. cu capital de stat sau privat. Instrumentele de Realizare a Politicii Regionale Uniunea Europeana acţioneaza prin Fondurile Structurale. din Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Regionala. pentru sprijinirea atingerii acestor obiective generale. în conformitate cu hotararile adoptate de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala cu respectare legislaţiei. Fondul Social European (FSE) . Asigurarea asistenţei tehnice de specialitate persoanelor fizice sau juridice. Pentru programarea 2007 – 2013 exista trei Instrumente Financiare cunoscute ca Fondurile Structurale respectiv: • • • Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) .2. Agenţiile pentru Dezvoltare Regionala au urmatoarele atribuţii: Elaborarea şi propunerea. Punerea în aplicare a Programelor de Dezvoltare Regionala şi aplanurilor de gestionare a fondurilor. a Programelor de Dezvoltare Regionala şi a planurilor de gestionare a fondurilor. Fondul de Coeziune (FC) şi doua Acţiuni Complementare. Identificarea zonelor defavorizate din cadrul regiunilor de dezvoltare. respectiv: . pentru eliminarea disparitaţilor economice şi sociale între regiuni.

• • Fondul European pentru Agricultura şi Dezvolare Rurala (FEADR) . Fondul European pentru Pescuit (FEP) Fondurile Structurale nu constituie o sursa unica de finanţare în cadrul bugetul Uniunii. Ele finanţeaza programe de dezvoltare regionala . ci fiecare fond acopera zona sa tematica specifica.

fiind rezultate din asocierea în cadrul aceleiaşi regiuni a unor judeţelor cu profile variate şi niveluri ierarhizate de dezvoltare. diferenţierile sunt moderate. -Convergenţa -Convergenţa -Competitivitate -Competitivitate regionala şi regionala şi ocuparea forţei de ocuparea forţei de munca munca -Cooperare teritoriala europeana Prioritaţi -Accent pe Strategia Lisabona -Infrastructura -Investiţii -Cercetare şi Dezvoltare -IMM-uri Cota maxima de finanţare de la UE 85% -Accent pe Strategia Lisabona -Training -Infrastructura de mediu şi transport (TEN) -Ocupare -Transport în afara TEN -Capacitate institutionala şi -Transport Urban eficienţa administrativa 85% -Energie 85% Disparitaţile regionale în Romania Acestea se impart in doua categorii inter şi intra-regionale. . adica spaţii regionale cu probleme specifice de dezvoltare (declin industrial.E. alcatuite din judeţe cu nivele diferite de dezvoltare economico-sociala. acestea au totuşi în componenţa subspaţii. acestea au fost delimitate pe baza criteriilor administrative. regiunile cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov. cu niveluri diferite de dezvoltare economico-sociala.C. pe baza orientarii propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeana. Disparitaţile interregionale sunt mult atenuate de componenţa regiunilor. cele legate de coerenţa funcţionala.S. Disparitaţile intraregionale sunt mult mai pregnante.E.D. zone rurale subdezvoltate). cele mai omogene. Obiective şi instrumente financiare pentru perioada 2007-2013 Instrumente Obiective F. . F. iar cea mai eterogena este regiunea de Sud. -Convergenţa F. Din acest punct de vedere. sunt regiunile Centru şi de Vest. Regiunile de dezvoltare au fost delimitate pe baza mai multor criterii.multianuale trasate împreuna de regiuni. de omogenitatea sociala şi culturala. cu excepţia Regiunii de Nord-Est caracterizata de performanţe invariabil mai reduse. Deşi concepute ca regiuni de dezvoltare. Din punctul de vedere al suprafeţei şi a numarului de locuitori. State Membre şi Comisie.R. dintre care. variaza puţin. deci ca spaţii funcţionale. În termeni socio-economici. corespunzand foarte bine nivelului NUTS 2 al UE.

De exemplu. Maramureş. De la fiecare din aceste criterii se constata însaşi excepţii. . cu toate acestea este inclus Regiunii de Nord-Vest împreuna cu judeţele Satu Mare. Alba. Bistriţa-Nasaud şi Salaj. Braşov. au fost cele mai importante. din punctul de vedere al funcţionalitaţii. judeţul Cluj este mai bine integrat economic cu judeţele Mureş.de apartenenţa la aceleaşi provincii istorice. Sibiu.

Enclava reprezentata de capitala ţarii şi spaţiul rural înconjurator în interiorul celei mai eterogene regiuni de dezvoltare complica mecanismele regionale. din punct de vedere cultural. ca şi selecţia reşedinţelor regionale. diminuand pana la anihilare coeziunea economica şi sociala. Noţiunea-cheie pe care se sprijina procesul de regionalizare este solidaritatea regionala. Alba Iulia în defavoarea oraşelor mai mari Sibiu. ca centru al unei regiuni fara istorie. Alba Iulia cu o poziţie periferica în Regiunea Centru trebuie sa înfrunte concurenţa teritoriala a oraşelor rivale. Delicata este şi poziţia Brailei. La fel de neinspirata. care trebuie sa-şi construiasca coeziunea economico-sociala şi coerenţa teritoriala. În acest context. o prezinta Regiunea de Sud-Est formata din judeţe care aparţin Dobrogei. Exemple în acest sens sunt Piatra Neamţ în defavoarea Iaşi-ului în Regiunea de Nord-Est. precum Craiova sau Timişoara. Influenţa entitaţilor istorice asupra regiunilor în Romania Alegerea acestor reşedinţe regionale este justificata de obiectivul major al politicii de dezvoltare regionala. De exemplu. Calaraşi în defavoarea Ploieşti-ului în Regiunea de Sud. În acest mod se explica asocierea judeţelor cu nivele diferite de dezvoltare în aceeaşi regiune. inexistente în prezent. dezvoltarea regionala trebuie sa depaşeasca cateva dezavantaje majore. este delimitarea Regiunii Bucureşti-Ilfov în interiorul Regiunii de Sud. În mod similar. de aceasta data din punct de vedere al logicii geografice. fara identitate culturala. Unele dintre acestea reprezinta cele mai importante centre urbane. dezvoltarea oraşului Calaraşi va trebui sa elimine efectele negative ale izolarii acestuia faţa de principalele axe economice ale Regiunii de Sud şi sa-i confere prestigiu şi capacitate de control.Cea mai neinspirata componenţa. Braşov şi Targu Mureş. elemente care nu au reuşit sa se înradacineze în conştiinţa . altele însa au fost alese în scopul maximizarii şanselor de dezvoltare ale unor oraşe mai mici. nordului Munteniei şi sudului Moldovei. cel de atenuare a dezechilibrelor de dezvoltare prin canalizarea investiţiilor spre oraşele mai puţin dezvoltate ale regiunilor. Incoincidenţa parţiala a regiunilor de dezvoltare cu provinciile istorice şi culturale ale Romaniei este apreciata de unii autori ca fiind explicaţia pentru lipsa unei conştiinţe regionale şi a unui angajament al populaţiei în procesul de dezvoltare regionala.

publica. Analizele spaţiale. pun în evidenţa un comportament specific care diferenţiaza clar fiecare provincie istorica: comportamente regionale electorale. parţial din cauza insuccesului politicii de dezvoltare regionala. utilizarea . Argumentele pentru susţinerea provinciilor istorice ca entitaţi regionale cele mai adecvate pentru Romania sunt multiple. la nivel comunal sau judeţean. parţial datorita pastrarii în memoria colectiva a semnificaţiei provinciilor istorice. cu atat mai mult cu cat dupa 1990 a devenit evidenta dorinţa de apartenenţa regionala în care componenta istorica provinciala şi-a reintrat în drepturi.

Conştiinţa regionala legata de entitaţi istorice nu a putut fi eradicata nici chiar de puternica tradiţie a centralismului administrativ în Romania. nepotrivite tradiţiei romaneşti. piaţa regionala a principalelor ziare şi posturi de televiziune. Galaţi. Argumentele contra se bazeaza pe faptul ca ţinuturile din 1938 şi regiunile administrative din 1950 s-au dovedit neviabile. Argumentele pro deriva. deşi se recunoaşte faptul ca neconcordanţele spaţiale dintre acestea sunt neimportante şi nu au o motivaţie convingatoare social-economica. Sferele de influenţa regionala ale acestora s-au consolidat în timp. Acesta este considerat ca fiind rezultatul generaţiilor de oraşe plasate în interiorul entitaţilor regionale cu identitate istorica puternica. din structura compozita a teritoriului romanesc şi încercarile de cristalizare a unui nivel administrativ regional. Braşov – prezente doar parţial pe lista noilor reşedinţe ale regiunilor de dezvoltare sunt cele care se menţin ca centre polarizatoare şi în prezent. investirea acestora cu statut administrativ este înca subiect de dezbatere. în timp ce judeţele ca unitaţi teritoriale. şi-au îndeplinit bine rolul de entitaţi teritoriale descentralizate. Craiova. Rolul provinciilor istorice în procesul de construcţie teritoriala se resimte şi prin prisma caracteristicilor sistemului urban. „Capitalele regionale” tradiţionale pentru spaţii romaneşti – Iaşi. ineficiente. apartenenţa regionala a studenţilor din marile centre universitare. Constanţa. înfiinţarea partidelor politice pe criterii de identitate regionala.numelor istorice ale regiunilor romaneşti în mass-media. centrate pe reşedinţele judeţene. Bucureşti. Poziţia solida pe care o au capitalele regionale în structurile teritoriale şi în ierarhia elementelor de identitate regionala ar fi asigurat rolul coordonator al acestora în procesul de dezvoltare regionala şi impunerea cu mai multa uşurinţa a regiunilor de dezvoltare în conştiinţa publica. pe de o parte. Literatura geografica ne pune la dispoziţie mai multe încercari de . Timişoara. Provinciile istorice sunt preferate de majoritatea analiştilor în locul actualelor regiuni de dezvoltare. din experienţa vestica din care a reieşit demonstrat ca nivelul regional este singurul care asigura contactul dintre local şi global în condiţiile integrarii europene şi ale procesului de globalizare şi pe de alta parte. Daca regionalizarea pe baza provinciilor istorice este unanim acceptata. în ciuda eforturilor din anii 1970 – 1990 de a dezvolta sisteme alveolare judeţene. Cluj-Napoca. deşi regiunea a fost în mod constant evitata ca unitate administrativa.

mult diferite atat de provinciile istorice cat şi de regiunile de dezvoltare. la cele eterogene sau de organizare şi pana la cele economico-sociale . pe baza analizei disparitaţilor înregistrate de evoluţia economicosociala între anii 1990 şi 1994 este una din . aceste încercari de regionalizare.regionalizare a Romaniei. merita sa fie invocate în scopul fundamentarii mai riguroase a actualei dezbateri privind procesul de dezvoltare regionala. fundamentarea împarţirii regionale în cele 8 regiuni de dezvoltare. Din pacate. Desigur. trecand de la regiunile naturale. deşi reflecta o realitate a secolului trecut.

pentru perioada de programare 2007 – 2013. trebuie sa dezvolte noi mecanisme de creştere regionala. aceasta fiind încurajata în cele mai multe cazuri. conduc la luarea de masuri. aşa cum au fost delimitate şi construite în jurul unor centre polarizatoare. care cel puţin pentru moment întarzie procesul de dezvoltare. prin îmbunataţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri care susţin creşterea economica. generat de restructurarea industriala . Ele nu acţioneaza însa singure. a inerţiilor culturale adanc înradacinate în memoria colectiva şi individuala. însa în multe domenii este necesara şi contribuţia financiara privata. a mecanismelor regionale latente purtate de sistemul urban. uneori artificial create. Ele sunt co-finanţate în principal din resursele publice ale statului membru. limiteaza succesul actualei regionalizari. Concluzie Instrumentele structurale ale Uniunii Europene stimuleaza creşterea economica a statelor membre ale Uniunii şi conduc la reducerea disparitaţilor dintre regiuni. necesitand asigurarea unei contribuţii din partea statelor membre implicate. regiunile de dezvoltare. declinul socio-economic a numeroase oraşe mari şi diminuarea rolului lor în dezvoltarea arealelor rurale adiacente . îndeosebi al oraşelor mono industriale. .explicaţiile principale ale ineficientei funcţionari a regiunilor. Ignorarea structurilor teritoriale construite de-a lungul timpului. gradul scazut de atractivitate a majoritaţii Regiunilor. astfel încat sa se întreprinda : sprijinirea şi promovarea unei dezvoltari durabile economice şi sociale echilibrate a Regiunilor Romaniei. Probleme regionale de dezvoltare precum: declinul masiv al oraşelor mici şi mijlocii. Intervalul de timp considerat ca reper este prea scurt şi atipic pentru a fi reprezentativ. În mare parte. cu prioritate a Regiunilor mai slab dezvoltate. Turbulenţa schimbarilor economico-sociale imediat dupaanul 1990 nu poate fi luata în calcul pentru evaluarea traiectoriilor pe termen lung aşa cum sunt cele legate de regionalizare.

2007. publice monitorizarea la nivel şi evaluarea central politicilor - http://www. Politicile şi instituţiile Uniunii Europene. CD-ul Agentului economic în UE. 2000. Iaşi. Iaşi. Suport de curs.2.ro/docs/File/UPP/doc/ghid_pp.mct. Iaşi. Documente europene Noul parteneriat pentru creştere economica CE asupra din şi angajare Naţionale de http://ec.eu/growthandjobs/pdf/illustrated-version_en. Bucuresti 2001 Diana HANGIU. Problematice dezvoltarii regionale in Romania. Dezvoltare regionala: teorii. - Gabriela C.proiect.htm - Un nou start pentru Strategia Lisabona .pdf - Ghid pentru elaborarea. Documente de baza ale Comunitaţii şi Uniunii Europene. Ed. Polirom. monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central .europa. Suport de curs.pdf Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare. Iaşi. decembrie 2006.eu/growthandjobs/annual-report_en. Cezar BÎRZEA. Sylvi.pdf . PASCARIU.Bibliografie : - Luminiţa CONSTANTIN.pdf - Evaluarile Reforma Programelor Statele Membre. Ed.Comunicarea Consiliului de Primavara din 2005 "Working together for growth and jobs" http://ec. 1999.Grupul de Economie Aplicata octombrie 2005 5. .sgg. http://www. Bucureşti. http://www.ro/web/2/actnorm/rom/hg556_0 1_a2b. Programe regionale de management şi dezvoltare. Strategia pentru îmbunataţirea sistemului de elaborare. Politici Europene. 2007. 2007 - Narcisa Roxana MOSTEANU. modele. Suport de curs. strategii.ro/docs/File/UPP/doc/strategie_upp. Modulul Dezvoltare regionala. Suport curs.sgg.europa.htm - Romania şi Agenda Lisabona . http://ec.eu/growthandjobs/pdf/comm_spring_en.europa.

ro http://www.mdp.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.int/eur-lex/en/treaties/ http://www.11.- Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidarity Fund [Official Journal L 311 of 14.mie.com http://europa.eu. infoeuropa. Alte adrese web: http://www.2002].ro http://www.12.euractiv.htm http://europa.ro http://www.eu.mapgov.ro (data consultarii acestor adrese – 27.2007) .

echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei. precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe 52 Crearea. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii: A. Reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane. strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura AXA PRIORITARA 3 . dezvoltarea. locuri mai atractive pentru a locui. 3 Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere. prin adoptarea unei abordari policentrice.potentiali poli de crestere 1.Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale 2. prin îmbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile Romaniei. universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua AXA PRIORITARA 4 .Anexe FONDURI STRUCTURALE ROMANIA « Programe oprationale iulie 2007 » Nr.Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor . inclusiv transportul urban B.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene.Îmbunatatirea infrastructurii sociale 31 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate 32 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale 33 Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta 34 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii preuniversitare. 2 Îmbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si în particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele înconjuratoare. sociale. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri C. în special cele ramase în urma.Dezvoltarea durabila si promovarea turismului 5. a le vizita. 4 Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri 5 Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor AXE PRIORITARE TEMATICE: AXA PRIORITARA 1 . a investi si a munci.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural.1.Asistenta tehnica . corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice. în vederea stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a Regiunilor. inclusiv a locuintelor sociale si îmbunatatirea serviciilor sociale AXA PRIORITARA 2 . Reabilitarea infrastructurii sociale. 20070714 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL Obiectivul general al PO Regional consta în sprijinirea unei dezvoltari economice.Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local 41 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta Regionala si locala 42 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati 43 Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor AXA PRIORITARA 5 . modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice 53 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare în scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica AXA PRIORITARA 6 . Obiective specifice: 1 Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane.

61 Sprijinirea activitatilor pentru implementarea. managementul si evaluarea POR 62 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR .

99 0.04 1.70 0.07 .84 0.0.98 0.21 1.Est Sud .71 0.80 0.29 0.63 0.37 Productivitatea muncii 0.Muntenia Sud .75 0.4 Coef.96 0.Est Sud Muntenia Sud .22 0.81 Centru 0. de ponderare IS 0.96 1.0.83 1.99 0.87 1.80 0.92 0.63 1.79 0.97 0.91 0.1.Est Sud .41 Ilfov Indicatorul economic.76 0.78 Nord .03 0.Est Sud .88 0.90 0. de ponderare IT 0.Vest Vest IE 0.01 0.3 Coef.99 0.01 0.Vest Vest PIB/locuitor 0.Est Sud .3 Coef.89 0.63 0.99 1. pe componente-raportarea regiunilor la media naţionala* Regiunea Nord .69 0.94 0.Vest Centru Bucureşti -Ilfov * * Clasament dupa indicele de competivitate* 6 8 5 7 2 3 4 1 Clasament dupa PIB pe locuitor** 8 5 6 7 2 4 3 1 calcule GEA calcule Comisia Naţionala de Prognoza Indicele de competitivitate regionala Regiunea Nord .33 0.15 Creşterea PIB 0.65 3.94 0.Vest 0.96 . de ponderare Indicele de competitivitate 0.01 1.Est Sud .Muntenia Sud .91 1.83 1.06 0.64 0.0.35 Exporturile nete .90 Bucureşti .71 0.02 Venitul net pe locuitor 0.02 .18 0.Clasamentul regiunilor – o privire comparativa Regiunea Nord .54 0.Vest Vest Nord .

Vest Centru Bucureşti Ilfov 0.31 * datele privind formarea bruta de capital fix nu au fos tdisponibile.63 0.Nord .1.93 1.78 0.34 .0.97 1.89 1.08 0.96 1.91 0.18 .30 .91 0.04 1. .03 1.0.

059 1.098 0.Est Sud .074 0.977 0.Vest 0.Est 0.002 0.79 Sud .914 1.138 0.01 Sud .91 Vest 1.81 Centru 0.Est 0.80 Sud .Muntenia 0.990 1.996 0.988 0.98 .984 1.040 0.989 0.032 1.90 Bucureşti Ilfov 1.988 0.011 1.931 0.993 0.96 Sud .Vest Vest Nord .Vest 0.023 1.970 1.967 1.059 0.996 1. grupaţi în cinci categorii referitoare la: Dezvoltare / Combatere a saraciei prin proiecte Coeziune sociala Comunicare Competitivitate economica Dezvoltare sociala Indicatorul economic agregat Regiunea IE Nord .Vest Centru Bucureşti Ilfov 0.896 0.Est Sud Muntenia Sud .06 Nord .969 0.Muntenia 0.975 1.64 Sud .048 DEZPRO COEZ COMUN COMPET DEZSO Indicatorul social agregat Regiunea IS Nord .Competitivitatea la nivel de comunitate locala este masurata prin 15 indicatori.Est 1.958 0. pe componente – raportarea regiunilor la media naţionala Ocuparea forţ ei Ocuparea forţ ei de de Dispersia ratelor Indicele speranţei Regiunea regionale de munca (total) munca (femei) medii de viaţ a ocupare Nord .997 0.41 Indicatorul social.038 0.Est 0.018 1.865 1.

97 0.Vest Centru Bucureşti Ilfov 0.04 1.Vest Vest Nord .Sud .99 1.01 1.03 .

Est Sud .980 0.740 Cheltuielile totale de Regiunea cercetare dezvoltare Populaţ ia ocupata în sectoare Indicatorul tehnologic agregat Regiunea IT Nord .924 3.Vest Centru Bucureşti Ilfov 0.590 0.040 0.513 2.560 2.Vest 0.29 Sud .260 0.01 .605 0.99 Centru 0.791 0. pe componente – raportarea regiunilor la media naţionala Educaţ ia terţ iara cu calificareîncercetare high-tech Nord .660 1.Est 0.576 0.88 Nord .65 Bucureşti Ilfov 3.385 0.385 0.Indicatorul tehnologic.308 1.372 0.200 0.Vest 0.419 1.897 0.308 0.63 Sud .Est 0.103 0.477 0.33 Vest 0.060 0.645 1.Vest Vest Nord .71 Sud .Muntenia 0.Est Sud Muntenia Sud .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->