Naturlig Manifest

Principia Naturalis 10. november 2007

1

Søylene

2

Identitet

Det rette er ikke alltid det populære. For å Innsikt Kunnskap Styrke gjøre noe riktig er det viktig å ha innsikt i et problem. Og da, gjennom å være sterk nok og modig nok til å ta de stegene som trengs, kan man faktisk få et resultat . Innsikt gir Kunnskap Styrke gir Innsikt Kunnskap gir Styrke

Kunnskap og å lære, er hva det vil si å eksistere. Uten informasjon, og/eller
uten mulighet til å erfare, kan en heller ikke oppfatte. Og heller ikke utvikles som individer og som et folk.

Innsikt gjennom Styrke Kunnskap gjennom innsikt Styrke gjennom kunnskap Det er ikke mulig å kunne delta i-, eller gjøre noe, riktig med mindre det eksisterer en form for er tilfelle,

å erfare

for dermed å

forstå

det som

faktisk

hvordan

noe fungerer og også hvordan en bør handle. Det er ikke snakk om hvor man kom-

mer fra eller hva man kan. Men

vil.

hva man

Felleskap er viktig så lenge man kan

tilføre noe. For å igjen gjøre fellesskapet sterkere. For som vi er ikke en med saueokk. talenter, Men ønsker født og

individer

drømmer.

1

3

Idealet
sitt hva
den er, samfunn og som

Fordi man som individ betyr noe. Og fordi man gjennom glede er eektiv. Vårt samfunn er ikke ment for å tekke andre, men for å tekke til å

En bevissthet som har innsikt i hvilken rolle den har i være

har stolthet nok til å kunne erklære seg å

nettopp det.

oss selv

- til ett folk

Først og fremst for seg

[til slutt] - Foreningen. Derfor er en nødt

selv, sekundært for andre. Og være tilfreds med det. Ikke bli blindet av indirekte tanker

velge

sine tanker for å være fri. Ha

styrke til å si hva man er, og mot til å stå opp mot Dem som Låser Tankene i Lenker.

som blir tilført, men basere seg på

seg selv,

Med innsikt i hva dine styrker og svakheter er, hva du ønsker å oppnå som en del av ditt

og ha et genuint ønske om å gjøre hva man gjør fordi det er det beste for samfunnet man

har valgt

valgte

samfunn

-

og

med

réell

å ta del i.

kunnskap til grunn for ditt valg(!) - vil du

alltid
Og

lykkes! Fordi du da vil handle vil etterhvert få

riktig.

4

Formål

du

hvordan du skal gjøre det ditt potensiale.

bedre.

kunnskap

om

Realisere

Alle har sitt formål. Du skal ikke være redd eller benekte hva du er. Men omfavne det med alle feil og mangler. Fordi, gjennom svakheter. erklæring av hva som er ens plass i samfunnet, kan du kompensere for

5

Fortrinn
i sin videste betydning.

Som mennesker er vår største fordel intellektet,

Vi har ikke klør som tigre Og etter innsikt i individuelle svakheter styrkes en i

forening,

og du

kan

vi har ikke farten til en gaselle eller utholdenheten til en hest. - kun vårt intellekt gir oss en fordel

da som

individ gjøre en forskjell. Da nnes ikke lenger svakheter. Bare ønskede, tilgjengelige styrker. Lar Men for å ha nytte av vår fordel, må vi innse hva vår oppgave bør være og ikke la oss forlede til å ødsle det potensialet hver og en representerer, i ubevisst rutine. Jobbe mot Formålet. Ikke ut i fra hva massene ønsker Men ut i fra hva vår indre stemme sier,

andre erklære ens plass, vil man være det man har akseptert.
man derimot Ens plass skal ikke være der massene forteller deg det. Men siktet ut i fra ens egne tanker og ønsker.

2

hva vårt indre ønsker å oppnå Gjennom å se, forstå og ha styrke til

6.3

Rasjonalitet

Å ødelegge Foreningens potensiale er å begrense seg selv. Destruksjon Kun i en nærsynt

å våge å få innsikt i ens indre bevegelser,
kan en bedre ruste seg med kunnskap i fokus skal ikke være hva du eller få til.

er irrasjonelt!
kan

forhold til hva man skal/kan gjøre. Ditt

bevissthet

øde-

ikke

kan gjøre

leggelse tilsynelatende skape. Foreningens omfang vil denere den nærsyntes logikk. Man bør ikke stille spørsmål til hva bør- eller burde som

6

Syntesen
den !
til

kan gjøres
er

ville,

andre

gjøre. Men heller hva

for å

bedre

en gitt situ-

Ha kunnskap nok til å innse hva din styrke er, og fokusér på Ha styrke nok

asjon. For store for-eninger som for seg selv. Samarbeid bra når alle er en del

å

innse

svakheter,

av samme maskineri. Men du kan likevel ikke la andre tenke for deg,

for dermed ikke å la dem hindre en. Ha også styrke til å innse

andres svakheter, for

dermed ikke trenge å frykte dem. Og slik

tilpasse
For

seg dem. For store for-eninger som

for individet. gjennom individets innsikt i hva

for du er ikke dem, og de er ikke deg.

ens plass bør være i en gitt situasjon, man faktisk gå framover.

kan

6.1
Enhet

Enhet 
nner man kun ved å se

nover.
som

Enhet gjennom påvirkning

inutover

er en begrensning av tanker og potensiale

Denitørene skaper, proporsjonalt med

sin ignorans eller sine irrasjonelle verdier. Språk kontrollerer.

6.2

Enighet

Enighet 

nnes

gjennom det

basale. Vi kom-

mer alle fra samme opphav. Vi må innse det basale for å enes om Formålet. Ta utgangspunkt i vårt opphav.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful