Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea

Nr. 1

I.

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la cerinţe:

Ţi-aduc omătul ce-apasă,
Cu fulg uşure, ca o piatră grea
Pe ţarină, pe suflet şi pe casă –
Ţi-l las pe geamuri preschimbat în stea.

De-acum câmpia va fi foaia nouă,
Pe care sănii-nseamnă stranii dungi,
Şi-n tine, călătorule-o să plouă
Cu zurgălăi, cu amintiri, cu doruri lungi…
(Ion Pillat, Iarnă)

1. Precizează sinonime contextuale pentru următoarele cuvinte extrase din textul dat: geamuri,
câmpie, zurgălăi, şi călător........................................................................................................ 1
2. Precizaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text................................................ 0,5
3. Alcătuişte o frază în care să ai o subordonată introdusă prin elementul de relaţie „când”.
Precizează felul subordonatei..................................................................................................0,5
4. Motivează folosirea cratimei în structura „şi-n tine” (două motive)...................................... 0,5
5. Extrage din text două imagini artistice diferite şi precizează-le felul..................................... 0,5
6. Explică în maxim 5 rânduri două motive pentru care textul dat aparţine genului liric........... 1

II.
Scrie o compunere de 10 – 15 rânduri în care să explici titlul textului dat
evidenţiind legătura dintre conţinutul textului şi titlul acestuia................. (2 puncte)
III. Scrie o compunere de 10 – 15 rânduri în care să îţi exprimi opinia despre
lipsa bunei-cuviinţe în limbajul unor persoane. ...........................................(2 puncte)

Toate subiectele sunt obligatorii
Se acordă 2 puncte din oficiu

SUCCES!!!

. Un nor cu muntele vecin Plutea-ntr-acest imens senin Si n-avea aripi sa mai zboare! Si tot vazduhul era plin De cântece ciripitoare.................................................. De paza tarii noastre pus.....Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea Nr..............................” George Coşbuc Vara 1.. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text....... apus............ Scrie o compunere de 10 – 15 rânduri în care să îţi motivezi admiraţia faţă de o persoană deosebită................. 2 I. Alcătuişte o frază în care să ai o subordonată introdusă prin elementul de relaţie „care”............ Explică în maxim 5 rânduri două motive pentru care textul dat aparţine genului liric................. Scrie o compunere de 10 – 15 rânduri în care să explici titlul textului dat evidenţiind legătura dintre conţinutul textului şi titlul acestuia........ ... 0........5 5.............................0............................................... .......... 1 II................ Departe-n zari albastre dus......(2 puncte) Toate subiectele sunt obligatorii Se acordă 2 puncte din oficiu SUCCES!!! ........................ Si ca o taina calatoare.......... 0................... Precizează câte un antonim pentru fiecare dintre cuvintele: fără..................... imens şi ciripitoare....................................................5 4....... 0................... Un urias cu fruntea-n soare......................5 6........... Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde la cerinţe: „Priveam fara de tinta-n sus Într-o salbatica splendoare Vedeam Ceahlaul la apus. Precizează felul subordonatei. (2 puncte) III....... 1 2................5 3.. Extrage din text două figuri de stil diferite şi precizează-le....... Precizează două motive pentru folosirea cratimei în structura „într-o sălbatică”...