Opel Astra GTC

Manual de utilizare

Conţinut

Introducere ..................................... 2 Pe scurt .......................................... 6 Cheile, portierele şi geamurile ..... 21 Scaunele, sistemele de siguranţă ...................................... 35 Depozitarea ................................. 54 Instrumentele şi comenzile .......... 66 Sistem de iluminare ................... 104 Control climatizare ..................... 118 Conducerea şi utilizarea autovehiculului ........................... 127 Îngrijirea autovehiculului ............ 166 Reparaţia şi întreţinerea ............ 209 Date tehnice ............................... 212 Informaţii pentru client ............... 224 Index alfabetic ............................ 226

2

Introducere

Introducere

Inapoi la Rezumat

Introducere

3

Date specifice autovehiculului
Vă rugăm să notaţi datele autovehiculului dumneavoastră pe pagina precedentă pentru accesarea mai uşoară a acestora în viitor. Aceste informaţii sunt disponibile în capitolele „Service şi întreţinere” şi „Date tehnice”, precum şi pe plăcuţa de identificare.

Introducere
Autovehiculul dumneavoastră a fost conceput ca o combinaţie între tehnologia avansată, siguranţă, grija faţă de mediul înconjurător şi economicitate. Manualul de utilizare vă furnizează informaţiile necesare care să vă asigure o conducere a autovehiculului în condiţii de siguranţă şi eficienţă. Asiguraţi-vă că pasagerii sunt conştienţi de posibilele riscuri de accidentare şi rănire care pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare a autovehiculului.

Respectaţi întotdeauna cu stricteţe legile şi reglementările în vigoare în ţările în care călătoriţi. Aceste reglementări pot conţine informaţii diferite faţă de cele prezentate în prezentul manual de utilizare. Când prezentul Manual de utilizare vă indică să vă adresaţi unui atelier service, vă recomandăm să apelaţi la Partenerul Opel. Toţi Partenerii Opel oferă servicii de înaltă calitate, la preţuri rezonabile. Tehnicienii experimentaţi instruiţi de Opel lucrează conform instrucţiunilor specifice Opel. Pachetul de documentaţie destinat clientului va fi păstrat permanent la îndemână, în autovehicul.

■ ■

■ ■

Utilizarea prezentului manual
■ Prezentul manual descrie toate dotările opţionale şi funcţiile disponibile pentru acest model. Este posibil ca anumite descrieri, inclusiv cele pentru afişaj şi funcţiile de meniu, să nu fie aplicabile pentru autovehiculul ■

dumneavoastră datorită variantei de model, specificaţiilor din ţara respectivă, echipamentelor speciale sau accesoriilor. Secţiunea „Pe scurt” vă oferă o primă prezentare generală. Cuprinsul de la începutul manualului şi din cadrul fiecărui capitol vă indică modul de structurare a informaţiilor. Indexul vă permite să căutaţi informaţii specifice. Manualul de utilizare se referă la autovehiculele cu volan pe stânga. Utilizarea autovehiculelor cu volan pe dreapta este similară. Manualul de utilizare foloseşte denumirile de uzină ale motoarelor. Denumirile comerciale aferente se regăsesc în capitolul „Date tehnice”. Indicaţiile legate de direcţie din descrieri, de exemplu la dreapta sau la stânga, în faţă sau în spate, sunt relative la sensul de deplasare.

Inapoi la Rezumat

Inapoi la Rezumat . Nerespectarea acestor informaţii poate pune în pericol viaţa. avertizări şi atenţionări 9 Pericol Textul marcat 9 Pericol oferă informaţii referitoare la riscuri mortale. ■ Este posibil ca ecranele de afişare ale autovehiculului să nu fie compatibile cu limba utilizată de dumneavoastră. Simboluri Referinţele la pagini sunt marcate cu 3. Nerespectarea acestor informaţii poate duce la avarierea autovehiculului. Pericole. 3 înseamnă „consultaţi pagina”. Adam Opel AG 9 Avertisment Textul marcat 9 Avertisment oferă informaţii referitoare la riscuri de accidentare sau rănire. Vă dorim să petreceţi multe ore plăcute la volanul autovehiculului dumneavoastră. ■ Mesajele afişate şi etichetele interioare sunt scrise cu caractere aldine. Nerespectarea acestor informaţii poate duce la răniri.4 Introducere Atenţie Textul marcat Atenţie oferă informaţii referitoare la posibilitatea avarierii autovehiculului.

Introducere 5 Inapoi la Rezumat .

Sistemul de închidere centralizată 3 23. Telecomanda 3 22. Deschideţi portierele trăgând de mânere. Pentru a deschide hayonul.6 Pe scurt Pe scurt Informaţii preliminare referitoare la conducere Deblocarea autovehiculului Apăsaţi butonul c pentru deblocarea portierelor şi a portbagajului. împingeţi emblema mărcii din jumătatea inferioară. Portbagajul 3 26. portierele vor rămâne blocate în acest timp. Apăsaţi butonul x pentru a debloca şi deschide hayonul. Inapoi la Rezumat .

Rabatarea scaunelor 3 40. Reglarea scaunelor 3 37. Reglarea scaunelor 3 37. Trageţi maneta. eliberaţi maneta. reglaţi înclinarea şi eliberaţi maneta. Inapoi la Rezumat . Scaunul trebuie să se fixeze cu un declic. glisaţi scaunul. Poziţia scaunului 3 37. Poziţia scaunelor 3 37. Reglarea scaunelor 3 37.Pe scurt 7 Reglarea scaunelor Poziţionarea scaunelor Spătarele scaunelor Înălţimea scaunelor Trageţi maneta de deblocare. Acţionarea repetată a manetei în sus = scaunul se ridică în jos = scaunul coboară Poziţia scaunelor 3 37. 9 Pericol Nu vă aşezaţi la o distanţă mai mică de 25 cm de volan pentru a permite declanşarea airbagului în condiţii de siguranţă.

Spătarul nu trebuie să fie înclinat excesiv spre înapoi (maxim aprox. Poziţia scaunelor 3 37. Pentru a elibera centura. Trageţi centura de siguranţă din retractor şi fixaţi-o în cataramă.8 Pe scurt Înclinarea scaunelor Reglarea tetierelor Centura de siguranţă Acţionarea repetată a manetei în sus = partea din faţă mai sus în jos = partea din faţă mai jos Poziţia scaunelor 3 37. Centura de siguranţă trebuie să nu fie răsucită şi să fie aşezată ferm pe lângă corp. Centurile de siguranţă 3 41. apăsaţi butonul roşu de pe cataramă. Reglarea scaunelor 3 37. 25°). Sistemul airbag 3 44. Inapoi la Rezumat . Tetierele 3 35. reglaţi pe înălţime şi fixaţi în poziţie. Apăsaţi butonul de deblocare.

Pe scurt

9

Reglarea oglinzilor retrovizoare
Oglinda retrovizoare interioară

Oglinzile retrovizoare exterioare

Reglarea volanului

Pentru reducerea efectului de orbire, reglaţi pârghia din partea inferioară a carcasei oglinzii retrovizoare. Oglinda retrovizoare interioară 3 31, Oglinda retrovizoare cu efect automat anti-orbire 3 32.

Selectaţi oglinda retrovizoare exterioară şi reglaţi-o. Oglinzile retrovizoare exterioare asferice 3 30, Reglare electrică 3 30, Rabatarea oglinzilor retrovizoare exterioare 3 30, Oglinzile retrovizoare exterioare încălzite 3 31.

Deblocaţi maneta, reglaţi volanul, apoi fixaţi în poziţie maneta şi asiguraţi-vă că s-a blocat bine. Nu reglaţi volanul decât dacă autovehiculul este staţionar şi sistemul de blocare a volanului este dezactivat. Sistemul airbag 3 44, Poziţia de contact 3 128.

Inapoi la Rezumat

10

Pe scurt

Prezentare generală a panoului de bord

Inapoi la Rezumat

Pe scurt
1 2 3 Geamurile acţionate electric ................................... 32 Oglinzile retrovizoare exterioare .............................. 30 Sistemul de control al vitezei de croazieră ............ 145 Limitator de viteză ............... 147 Fantele laterale de ventilaţie .............................. 124 Lămpile de semnalizare, semnalizarea cu farurile, faza scurtă şi faza lungă .... 112 Luminile de însoţire ............ 116 Lămpile de parcare ............. 113 Centru de informaţii pentru şofer ...................................... 85 Instrumentele de bord .......... 73 Comenzile de pe volan ........ 66 Centru de informaţii pentru şofer ...................................... 85 9 Ştergătoarele de parbriz, sistemul de spălare a parbrizului, sistemul de spălare a farurilor, ştergătorul de lunetă ............ 68 10 Sistemul de închidere centralizată ............................ 23 Luminile de avarie .............. 111 Lampa de control pentru dezactivarea airbagului ........ 79 Lampa de control pentru centura de siguranţă a pasagerului din faţă .......... 78 Afişajul pentru informaţii ....... 88 Ledul pentru starea sistemului de alarmă antifurt .................................. 28 Fantele de ventilaţie centrale .............................. 124 Torpedoul ............................. 54 Modul Sport ........................ 143 Modul Croazieră ................. 143 Sistemul de control al tracţiunii .............................. 142 16 17 18 19

11

Control electronic de stabilitate ............................ 142 Sistemul de asistenţă la parcare ............................... 149 Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare . . 154 Buton Eco ........................... 130 Sistemul de climatizare ....... 118 Intrarea AUX, intrarea USB .. 10 Priză de alimentare ............... 72 Maneta selectorului de viteze, transmisia manuală 138

4 5

11 12 13 14 15

6 7 8

Transmisia automată ......... 135 20 Contactul cu sistem de blocare a volanului ............. 128 21 Claxonul ............................... 67 Airbagul şoferului ................. 44 22 Maneta de deblocare a capotei ............................ 168 23 Compartimentul de depozitare, panoul de siguranţe ............................ 186 24 Reglarea volanului ............... 66
Inapoi la Rezumat

12

Pe scurt

25 Comutatorul pentru lumini .. 104 Reglarea fasciculului farurilor ............................... 107 Proiectoarele de ceaţă ....... 112 Lampa de ceaţă spate ....... 113 Iluminarea grupului de instrumente ........................ 114

Luminile exterioare

Rotiţi comutatorul de lumini: 7 = luminile sunt stinse 8 = lămpile de poziţie laterale 9 = farurile

Sistemul de control automat al luminilor AUTO = sistemul de control automat al luminilor: Farurile se aprind şi se sting automat m = activarea sau dezactivarea sistemului de control automat al luminilor = lămpile de poziţie laterale 8 = farurile 9 Proiectoarele de ceaţă Apăsaţi comutatorul de lumini: > = proiectoarele de ceaţă r = lampa de ceaţă spate
Inapoi la Rezumat

Luminile de parcare 3 113. Faza lungă 3 105. 13 Semnalizarea cu farurile. Funcţia de asistenţă pentru faza lungă 3 106. Farurile adaptive 3 108. Semnalizarea cu farurile 3 106. faza lungă şi faza scurtă Semnalizarea virajelor şi a schimbării benzii de rulare semnalizarea cu farurile faza lungă faza scurtă = trageţi maneta = împingeţi maneta = împingeţi sau trageţi maneta maneta în = semnalizare la sus dreapta maneta în = semnalizare la stânga jos Semnalizarea direcţiei şi a schimbării benzii de rulare 3 112.Pe scurt Sistemul de iluminare 3 104. Sistemul de control automat al luminilor 3 105. Inapoi la Rezumat .

apăsaţi maneta în jos.14 Pe scurt Luminile de avarie Claxonul Sistemele de spălare şi ştergere Ştergătoarele de parbriz Acţionate prin intermediul butonului ¨. Apăsaţi j. Luminile de avarie 3 111. 2 = ştergere rapidă 1 = ştergere lentă P = ştergere intermitentă sau ştergere automată cu senzor de ploaie § = dezactivat Pentru o singură trecere atunci când ştergătoarele de parbriz sunt dezactivate. Inapoi la Rezumat .

Înlocuirea lamelelor ştergătoarelor 3 173. Sistemul de spălare a parbrizului şi farurilor 3 68.Pe scurt Ştergătoarele de parbriz 3 68. Apăsaţi butonul basculant pentru activarea ştergătorului de lunetă: poziţia = ştergere continuă superioară poziţia = ştergere inferioară intermitentă poziţia = dezactivat centrală Ştergătorul/ spălătorul de lunetă 3 70. 15 Sistemele de spălare a parbrizului şi farurilor Sistemul de spălare şi ştergere a lunetei Trageţi maneta. Inapoi la Rezumat . Lichidul de spălare 3 170.

Inapoi la Rezumat . Apăsaţi butonul V. Încălzirea este activată prin apăsarea butonului Ü. Sistemul de climatizare 3 118.16 Pe scurt Control climatizare Luneta încălzită. Luneta încălzită 3 34. Lichidul de spălare este pulverizat pe lunetă şi ştergătorul parcurge câteva curse. Setaţi butonul de reglare pentru temperatură în poziţia de încălzire la maximum. Răcirea n activată. oglinzile retrovizoare exterioare încălzite Dezaburirea şi degivrarea geamurilor Împingeţi maneta. Luneta încălzită Ü activată.

aduceţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia neutră.Pe scurt 17 Transmisia Transmisia manuală Transmisia manuală 3 138. Transmisia automată Marşarierul: cu autovehiculul staţionar. eliberaţi şi apăsaţi din nou pedala de ambreiaj. selectaţi din nou treapta de viteze. P R N D = = = = poziţia de parcare treapta marşarier poziţia neutră poziţia de conducere Modul manual: aduceţi maneta selectorului de viteze în poziţia D spre stânga. Dacă treapta de viteze respectivă nu este cuplată. < = treaptă superioară de viteze ] = treaptă inferioară de viteze Inapoi la Rezumat . aşteptaţi 3 secunde după apăsarea pedalei de ambreiaj. apoi apăsaţi butonul de eliberare de pe maneta selectorului de viteze şi selectaţi treapta marşarier.

lămpile exterioare şi plăcuţele de înmatriculare sunt curate şi în stare de funcţionare. Demararea Verificaţi înainte de a demara ■ Starea anvelopelor şi presiunea din acestea 3 190. oglinzile. ■ Poziţionarea corectă a scaunelor. 3 37. ■ Dacă toate geamurile. Pentru a cupla P sau R.18 Pe scurt Maneta selectorului de viteze poate fi scoasă din poziţia P numai când contactul este cuplat şi se apasă pedala de frână. Pornirea motorului ■ Rotiţi cheia în poziţia 1 ■ mişcaţi puţin volanul pentru a-l debloca ■ acţionaţi pedala de ambreiaj şi de frână ■ transmisia automată în poziţia P sau N ■ nu acţionaţi pedala de acceleraţie ■ motoarele diesel: răsuciţi cheia la poziţia 2 pentru preîncălzire şi aşteptaţi până când indicatorul de control ! se stinge ■ rotiţi cheia în poziţia 3 şi eliberaţi Inapoi la Rezumat . ■ Nivelurile uleiului de motor şi ale lichidelor 3 168. 3 220. 3 42. Transmisia automată 3 135. apăsaţi butonul de deblocare. în special dacă acestea sunt ude. ■ Verificaţi funcţionarea frânelor la viteză redusă. centurilor de siguranţă şi oglinzilor retrovizoare 3 30.

Dacă autovehiculul rulează cu o viteză scăzută sau este staţionar şi anumite condiţii sunt împlinite. Pentru a reporni motorul. Inapoi la Rezumat . activaţi funcţia oprire automată după cum urmează: ■ Apăsaţi pedala de ambreiaj ■ treceţi maneta în poziţia neutră ■ eliberaţi pedala de ambreiaj Oprirea automată este indicată de acul în poziţia AUTOSTOP din turometru. 19 Sistemul de oprire-pornire Sistemul de oprire-pornire 3 130. apăsaţi pedala de ambreiaj din nou.Pe scurt Pornirea motorului 3 129.

Parcarea autovehiculului pentru perioade îndelungate 3 166. Cheile. Dacă parcaţi pe un drum înclinat. poziţionaţi roţile din faţă în sens opus faţă de bordură. După funcţionarea la turaţii ridicate sau cu sarcini mari. trageţi maneta m. cuplaţi treapta 1-a sau aduceţi maneta selectorului de viteze în poziţia P înainte de ■ ■ ■ ■ ■ Inapoi la Rezumat . Pentru a reduce forţa de acţionare. cuplaţi treapta marşarier sau aduceţi maneta selectorului de viteze în poziţia P înainte de a decupla contactul. Dacă autovehiculul se află pe un drum în pantă. Rotiţi volanul până când simţiţi că se blochează. În cazul autovehiculelor cu frână de parcare asistată electronic. Pe un drum în rampă. ■ Opriţi motorul. Temperatura ridicată a sistemului de evacuare poate cauza aprinderea materialelor de sub autovehicul. cheia poate fi scoasă numai atunci când maneta selectorului de viteze este în poziţia P. Răsuciţi cheia de contact la poziţia 0 şi scoateţi-o. încuietorile 3 21. Nu parcaţi autovehiculul pe suprafeţe uşor inflamabile.20 Pe scurt a decupla contactul. apăsaţi simultan şi pedala de frână. Poziţionaţi roţile din faţă spre bordură. Acţionaţi întotdeauna frâna de parcare manuală fără a apăsa butonul de deblocare. Ventilatorul de răcire a motorului poate rămâne în funcţiune şi după oprirea motorului 3 167. Blocaţi accesul în autovehicul cu butonul e de pe telecomandă. menţineţi motorul la turaţii reduse sau la ralanti pentru aproximativ 30 de secunde înaintea decuplării contactului pentru a proteja turbocompresorul. Parcare ■ Aplicaţi întotdeauna frâna de parcare. ■ Dacă autovehiculul se află pe o suprafaţă plană sau pe un drum în rampă. Închideţi geamurile. acţionaţi la maximum frâna de mână. În cazul autovehiculelor cu transmisie automată. Activaţi sistemul de alarmă antifurt 3 28.

................ Încuietorile 3 205. 21 Portierele ....... 27 Oglinzile retrovizoare exterioare ... Cartela Car Pass Cartela Car Pass conţine date relevante pentru siguranţa autovehiculului... datele autovehiculului sunt necesare pentru executarea anumitor operaţiuni.. portierele şi geamurile Cheile... 32 Cheile.. Când autovehiculul este dus la un atelier service..................... impunându-se de aceea păstrarea acesteia într-un loc sigur.. Apăsaţi butonul pentru a extinde lama cheii.. .................. acesta făcând parte din sistemul de imobilizare............. Cheia cu lamă pliabilă Inapoi la Rezumat . portierele şi geamurile 21 Cheile......... 31 Geamurile ............... 26 Securitatea autovehiculului .... 30 Oglinzile interioare . Codul cheii trebuie precizat atunci când se comandă chei de rezervă. încuietorile Cheile Cheile de rezervă Codul cheii este specificat în cartela Car Pass sau pe o etichetă detaşabilă....... Pentru a plia cheia...Cheile..... apăsaţi mai întâi butonul... încuietorile .....

22 Cheile. Luminile de avarie confirmă acţionarea telecomenzii. Telecomanda radio Setările de bază Defecţiuni Utilizată pentru a acţiona: ■ Sistemul de închidere centralizată ■ Sistemul de blocare antifurt ■ Sistemul de alarmă antifurt ■ Geamurile acţionate electric Telecomanda radio are o rază de acţiune de până la aproximativ 20 metri. Dacă sistemul de închidere centralizată nu poate fi acţionat prin intermediul telecomenzii radio. Înlocuirea bateriei telecomenzii radio Înlocuiţi bateria imediat ce raza de acţiune a telecomenzii se reduce. Inapoi la Rezumat . Personalizarea autovehiculului 3 97. Acestea vor fi eliminate prin intermediul unui centru adecvat de reciclare. Această rază de acţiune poate fi afectată de influenţe externe. Unele setări pot fi modificate în meniul Settings (Setări) de pe Afişajul pentru informaţii. ce va necesita resincronizarea ■ Suprasolicitarea sistemului de închidere centralizată prin utilizare la intervale foarte scurte duce la întreruperea pentru scurt timp a alimentării cu energie electrică ■ Interferenţa cu unde radio de putere mai mare provenite de la alte surse Deblocarea 3 23. protejaţi-o de umezeală şi temperaturi ridicate şi evitaţi folosirea inutilă a acesteia. repetată a telecomenzii radio în afara razei de acţiune. cauzele pot ţine de: ■ Raza de acţiune insuficientă ■ Bateria este descărcată ■ Acţionarea frecventă. portierele şi geamurile Utilizaţi telecomanda cu grijă. Bateriile nu vor fi eliminate odată cu gunoiul menajer.

Sincronizarea telecomenzii radio După înlocuirea bateriei. Extindeţi lama cheii şi deschideţi unitatea. deblocaţi portiera cu cheia în încuietoarea portierei şoferului. Personalizarea autovehiculului 3 97. personalizarea este activată permanent. O condiţie prestabilită este ca funcţia Personalization by driver (Personalizare în funcţie de şofer) să fie activată în setările personale din Afişajul grafic pentru informaţii. portierele şi geamurile Cheia cu lamă pliabilă 23 Setările memorate De câte ori este scoasă cheia din contact. Trăgând încă o dată de mâner. Portiera se deblochează prin acţionarea mânerului interior al acesteia. Închideţi unitatea şi sincronizaţi telecomanda. portbagajul şi clapeta rezervorului de combustibil. Inapoi la Rezumat . respectând poziţia de instalare. În cadrul autovehiculelor dotate cu Afişaj color pentru informaţii. Înlocuiţi bateria (baterie tip CR 2032). sunt memorate automat de către cheie următoarele setări: ■ Sistemul de iluminare ■ Sistemul Infotainment ■ Sistemul de închidere centralizată ■ Setările pentru modul Sport ■ Setările confort Setările salvate sunt folosite automat următoarea dată când cheia este introdusă în contact şi rotită în poziţia 1 3 128. portierele sunt încuiate automat dacă nu s-a deschis nicio portieră. Sistemul de închidere centralizată Deblochează şi blochează portierele. Această funcţie trebuie setată pentru fiecare cheie utilizată. Notă La scurt timp după descuierea prin intermediul telecomenzii. Notă În cazul unui accident în care se declanşează airbagurile sau dispozitivele de pretensionare a centurilor. portiera se deschide.Cheile. autovehiculul va fi deblocat automat. Telecomanda radio se va sincroniza la cuplarea contactului.

Aceste setări pot fi memorate pentru cheia care se utilizează. Pentru a debloca ambele portierele. portierele şi geamurile Setarea poate fi modificată în meniul Settings (Setări) de pe afişajul pentru informaţii. Este posibilă selectarea a două setări: ■ Pentru a debloca numai portiera şoferului. Deblocarea şi deschiderea hayonului 3 26. În cazul în care portiera şoferului nu este închisă în mod corespunzător. Setările memorate 3 23. portbagajul şi clapeta rezervorului de combustibil. apăsaţi o dată butonul c. portbagajul şi clapeta rezervorului de combustibil. portbagajul şi clapeta rezervorului de combustibil. Inapoi la Rezumat .24 Cheile. apăsaţi de două ori butonul c sau ■ apăsaţi o dată butonul c pentru a debloca ambele portierele. Apăsaţi butonul e. Apăsaţi butonul c pentru deblocare. sistemul de închidere centralizată nu va funcţiona. portbagajul şi clapeta rezervorului de combustibil Închideţi portierele. Blocarea Apăsaţi butonul c. Personalizarea autovehiculului 3 97. Deblocarea Butoanele pentru închiderea centralizată Blochează sau deblochează din habitaclu ambele portierele. Apăsaţi butonul e pentru blocare.

25 Blocarea automată Această funcţie de siguranţă poate fi configurată să blocheze automat portierele. Blocarea Apăsaţi în interior butonul de blocare a portierei pasagerului. Prin cuplarea contactului. Inapoi la Rezumat . Portiera pasagerului din faţă poate fi deschisă trăgând de două ori de mânerul interior. se dezactivează sistemul de blocare antifurt. Personalizarea autovehiculului 3 97. portbagajul şi clapeta rezervorului de combustibil imediat ce autovehiculul atinge o anumită viteză de deplasare. portbagajul şi clapeta rezervorului de combustibil. Apoi închideţi portiera şoferului şi blocaţi-o din exterior folosind cheia. Clapeta rezervorului de combustibil şi hayonul nu pot fi blocate. Setările pot fi modificate în meniul Settings (Setări) de pe afişajul pentru informaţii. Deblocaţi manual portiera şoferului rotind cheia în încuietoare.Cheile. Suplimentar. Portbagajul şi clapeta rezervorului de combustibil vor rămâne blocate. cuplaţi contactul 3 28. Cuplaţi contactul şi apăsaţi butonul de închidere centralizată c pentru a debloca portiera pasagerului din faţă. portierele şi geamurile Defecţiuni la sistemul de telecomandă radio Deblocarea Blocarea Blocaţi manual portiera şoferului rotind cheia în încuietoare. se poate configura deblocarea portierei şoferului sau a tuturor portierelor după oprirea contactului şi scoaterea cheii de contact (transmisie manuală) sau maneta selectorului de viteze este deplasată în poziţia P (transmisie automată). Pentru a dezactiva sistemul de blocare antifurt. Defecţiune la sistemul de închidere centralizată Deblocarea Deblocaţi manual portiera şoferului rotind cheia în încuietoare. Aceste setări pot fi memorate pentru cheia care se utilizează 3 23.

portierele şi geamurile Închiderea Portierele Portbagajul Hayonul Deschiderea Prin apăsarea butonului x se deschide hayonul. Sistemul de închidere centralizată 3 23. Sistemul de închidere centralizată 3 23. chiar dacă portierele sunt blocate. Nu atingeţi emblema mărcii în timp ce închideţi hayonul deoarece acest lucru îl poate debloca din nou.26 Cheile. Utilizaţi mânerul interior. Inapoi la Rezumat . Apăsaţi butonul x de pe telecomanda radio sau apăsaţi emblema mărcii din jumătatea inferioară pentru a debloca şi deschide hayonul.

Aceasta nu se poate face prin intermediul butonului de închidere centralizată. cum ar fi uşa garajului. acestea neputând fi văzute sau mirosite. Atenţie Înainte de deschiderea hayonului. altfel sistemul nu poate fi activat. Sistemul interblochează încuietorile portierelor. Inapoi la Rezumat . Portierele trebuie să fie închise. portiera şoferului trebuie deschisă şi închisă pentru a putea asigura autovehiculul. Descuierea autovehiculului dezactivează sistemul mecanic de blocare antifurt. portierele şi geamurile Indicaţii generale pentru acţionarea hayonului 9 Avertisment Nu conduceţi cu hayonul deschis sau întredeschis. 27 Securitatea autovehiculului Sistemul de blocare antifurt 9 Avertisment Nu folosiţi sistemul dacă în autovehicul se află persoane! Portierele nu pot fi deblocate din interior. deoarece gazele de eşapament toxice pot pătrunde în habitaclu. Verificaţi întotdeauna zonele mobile de deasupra sau din spatele hayonului. pentru a evita deteriorarea hayonului. Aceste gaze pot provoca pierderea cunoştinţei şi chiar decesul. de exemplu atunci când transportaţi obiecte voluminoase. Notă Instalarea anumitor accesorii grele pe hayon poate afecta funcţia acestuia de a rămâne deschis. În cazul în care contactul era cuplat. verificaţi obstacolele de deasupra capului.Cheile.

portierele şi geamurile ■ Înclinarea autovehiculului. capota ■ Habitaclul. hayonul. Apăsaţi de două ori butonul e de pe telecomandă într-un interval de 15 secunde. de exemplu în cazul ridicării acestuia ■ Contactul Activarea Activarea fără monitorizarea habitaclului şi înclinării autovehiculului Activarea ■ Auto-activarea la 30 de secunde de la încuierea autovehiculului (iniţializarea sistemului) ■ Direct prin apăsarea încă o dată a butonului e de pe telecomandă după încuierea autovehiculului Notă Modificările aduse interiorului autovehiculului. Inapoi la Rezumat . Dezactivaţi. Acesta monitorizează: ■ Portierele. cum ar fi utilizarea huselor pentru scaune sau geamurile deschise. Sistemul de alarmă antifurt Sistemul de alarmă antifurt este combinat cu sistemul de blocare antifurt. pot afecta funcţionarea sistemului de monitorizare a habitaclului. de asemenea. datorită volumului ridicat de semnale ultrasonice sau riscului de declanşare a alarmei din cauza mişcărilor.28 Cheile. monitorizarea atunci când autovehiculul este transportat cu feribotul sau cu trenul. inclusiv portbagajul învecinat Dezactivaţi monitorizarea habitaclului şi a înclinării autovehiculului atunci când lăsaţi animale în autovehicul.

Închideţi hayonul. Numărul şi durata semnalelor de alarmă sunt stabilite prin lege. Închideţi portierele. Alarma poate fi dezactivată prin apăsarea oricărui buton de pe telecomanda radio sau prin cuplarea contactului. capota. Activaţi sistemul de alarmă antifurt. şi concomitent vor clipi luminile de avarie. Ledul din butonul o se aprinde timp de maxim 10 minute. alarma emite semnale sonore prin intermediul unui dispozitiv acustic cu baterie separată.Cheile. 29 Ledul de stare Dezactivarea Deblocarea autovehiculului dezactivează sistemul de alarmă antifurt. Mesajul de stare este afişat pe centrul de informaţii pentru şofer. O alarmă declanşată care nu a fost întreruptă de către şofer va fi indicată de luminile de avarie. după punerea contactului. Sistemul de alarmă antifurt se poate dezactiva numai apăsând butonul c sau cuplând contactul. Acestea vor clipi rapid de trei ori la următoarea descuiere a autovehiculului cu ajutorul telecomenzii radio. hayonul sau clipeşte capota închise rapid incomplet. Sistemul antidemaraj Sistemul este integrat în contactul de aprindere şi verifică dacă autovehiculul poate fi pornit cu cheia folosită. portierele şi geamurile 1. temporizare este armare. Alarma Ledul de stare este integrat în senzorul din partea superioară a planşei de bord. Starea după armarea sistemului: Ledul = sistemul este armat. În plus. clipeşte lent Apelaţi la un atelier service pentru asistenţă în caz de defecţiuni. aprins Ledul = portierele. 3. Mesajele autovehiculului 3 90. respectiv defecţiuni în sistem. Apăsaţi butonul o. 4. Starea în primele 30 de secunde de la activarea sistemului de alarmă antifurt: Ledul = testare. pe centrul de informaţii pentru şofer se afişează un mesaj de avertizare sau un cod de avertizare. geamurile. 2. Când este declanşată. Inapoi la Rezumat .

Inapoi la Rezumat . Oglinzile retrovizoare exterioare Oglinzile convexe Oglinda retrovizoare exterioară conţine o zonă asferică şi reduce unghiul mort. Readuceţi oglinda în poziţie apăsând uşor pe carcasa acesteia. Rabatarea Reglarea electrică Pentru siguranţa pietonilor. Dacă lampa de control continuă să clipească. Forma oglinzii face ca obiectele să pară mai mici.30 Cheile. portierele şi geamurile Sistemul antidemaraj se activează automat după scoaterea cheii din contact. motorul nu poate fi pornit. există o defecţiune în sistemul antidemaraj. ceea ce afectează capacitatea de estimare a distanţelor. Decuplaţi contactul şi reluaţi procedura de pornire. Dacă lampa de control d clipeşte când contactul este cuplat. respectiv spre dreapta (R). De aceea. 3 28. Lampa de control d 3 83. Apoi rotiţi butonul de reglare pentru a regla oglinda. trebuie să blocaţi accesul în acesta şi să activaţi sistemul de alarmă antifurt 3 23. Notă Sistemul antidemaraj nu blochează portierele. În poziţia 0 nu este selectată nicio oglindă. Selectaţi oglinda retrovizoare exterioară relevantă rotind butonul de reglare spre stânga (L). încercaţi să porniţi motorul folosind cheia de rezervă şi apelaţi la un atelier service. oglinzile retrovizoare exterioare vor bascula din poziţia normală de utilizare dacă sunt lovite cu suficientă forţă. după părăsirea autovehiculului.

apăsarea butonului de reglare va extinde electric doar cealaltă oglindă.Cheile. Ambele oglinzi retrovizoare exterioare vor fi rabatate. Apăsaţi din nou butonul de reglare ambele oglinzi retrovizoare exterioare revin în poziţia iniţială. Dacă o oglindă rabatabilă electric este extinsă manual. Inapoi la Rezumat . reglaţi pârghia din partea inferioară a carcasei oglinzii retrovizoare. apoi apăsaţi-l. Pentru reducerea efectului de orbire. Este activată prin apăsarea butonului Ü. Sistemul de încălzire funcţionează când motorul este pornit şi se dezactivează în mod automat după câteva minute. portierele şi geamurile Rabatarea electrică 31 Încălzite Oglinzile interioare Funcţia manuală anti-orbire Rotiţi butonul de reglare în poziţia 0.

Cuplaţi contactul pentru a acţiona electric geamurile. în special în cazul copiilor. De asemenea semnalele de date. Curentul reţinut deconectat 3 128. Supravegheaţi cu atenţie geamurile în timpul închiderii lor. Suprafeţele marcate ale parbrizului. pot apărea disfuncţionalităţi la înregistrarea datelor. ar putea fi reflectate. portierele şi geamurile Funcţia automată anti-orbire Geamurile Parbrizul Parbriz antitermic Parbrizul antitermic are un strat de acoperire care reflectă radiaţiile solare.32 Cheile. nu sunt acoperite cu stratul de protecţie. În caz contrar. trebuie fixate pe aceste suprafeţe. Asiguraţi-vă că în calea închiderii geamurilor nu se află nimic. de la staţiile vamale. Risc de accidentare. din spatele oglinzii interioare. de ex. Efectul de orbire datorat reflexiei luminii farurilor vehiculelor din spate în oglinda retrovizoare pe timpul nopţii este redus automat. Dispozitivele pentru înregistrarea electronică a datelor şi plata taxelor Inapoi la Rezumat . Geamurile acţionate electric 9 Avertisment Fiţi atenţi la acţionarea electrică a geamurilor.

Împingând sau trăgând uşor până la primul opritor: geamul coboară sau se ridică cât timp este acţionat butonul. Acţionarea geamurilor din exterior Geamurile pot fi acţionate cu telecomanda din exteriorul autovehiculului. luminile de avarie vor clipi de două ori. Geamul se deplasează în sus fără funcţia de siguranţă activată. funcţionarea acestuia este dezactivată pentru o perioadă. Apăsarea sau tragerea fermă până în a doua poziţie de blocare şi apoi eliberarea butonului: geamul se deplasează în sus sau în jos automat. Dacă geamurile sunt complet deschise sau închise. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul c pentru a deschide geamurile. Inapoi la Rezumat . apoi trageţi comutatorul către prima poziţie şi menţineţi. Pentru a opri deplasarea trapei de acoperiş. Suprasolicitarea Dacă geamul este acţionat repetat în intervale scurte de timp. acţionaţi încă o dată butonul în acelaşi sens. eliberaţi butonul. Anularea funcţiei de siguranţă Acţionaţi butonul pentru geamul respectiv prin apăsare pentru deschidere. Pentru a opri deplasarea. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul e pentru a închide geamurile.Cheile. Eliberaţi butonul pentru a opri deplasarea geamului. portierele şi geamurile Funcţia de protecţie 33 Dacă geamul întâmpină rezistenţă în a doua jumătate a cursei în timpul închiderii automate. În cazul dificultăţilor la închidere datorită îngheţului sau altor fenomene similare. porniţi contactul. cu funcţia de siguranţă activată. se opreşte imediat şi se redeschide. respectiv tragere pentru închidere.

34

Cheile, portierele şi geamurile

Iniţializarea geamurilor acţionate electric

Luneta încălzită

Parasolarele
Puteţi preveni efectul de orbire prin rabatarea şi rotirea parasolarelor în poziţia dorită. Dacă parasolarele sunt prevăzute cu oglinzi, capacele oglinzilor vor fi închise în timpul deplasării. Un suport pentru bilete este amplasat pe spatele parasolarelor.

Dacă geamurile nu pot fi închise automat, (de exemplu după deconectarea bateriei autovehiculului), un mesaj de avertizare sau un cod de avertizare este afişat pe centrul de informaţii pentru şofer. Mesajele autovehiculului 3 90. Activaţi unitatea electronică de comandă a geamurilor în modul următor: 1. Închideţi portierele. 2. Cuplaţi contactul. 3. Trageţi butonul până când geamul este închis şi menţineţi-l tras încă 2 secunde. 4. Repetaţi acest procedeu pentru fiecare geam.

Este activată prin apăsarea butonului Ü. Sistemul de încălzire funcţionează când motorul este pornit şi se dezactivează în mod automat după câteva minute. În funcţie de tipul motorului, dispozitivul de încălzire a lunetei se activează automat în timpul curăţării filtrului de particule diesel.

Inapoi la Rezumat

Scaunele, sistemele de siguranţă

35

Scaunele, sistemele de siguranţă
Tetierele ....................................... 35 Scaunele faţă ............................... 37 Scaunele spate ............................ 41 Centurile de siguranţă ................. 41 Sistemul airbag ............................ 44 Scaunele pentru copii .................. 48

Tetierele
Poziţia
9 Avertisment
Conduceţi numai cu tetiera reglată în poziţie corespunzătoare.

pentru persoanele foarte înalte, respectiv la înălţimea minimă pentru persoanele foarte scunde.

Reglarea
Tetierele scaunelor din faţă

Marginea superioară a tetierei trebuie să se afle la nivelul părţii superioare a capului ocupantului. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci tetierele vor fi reglate la înălţimea maximă

Reglarea pe înălţime Apăsaţi butonul de deblocare, reglaţi pe înălţime şi fixaţi în poziţie.

Inapoi la Rezumat

36

Scaunele, sistemele de siguranţă
Tetierele locurilor din spate

Reglarea pe orizontală

Tetierele active
În cazul unui impact din spate, partea frontală a tetierelor active se înclină uşor spre înainte. Capul este sprijinit astfel încât riscul de traumatism cervical să fie redus. Notă Accesoriile aprobate pot fi ataşate numai dacă scaunul nu este utilizat în acel moment.

Pentru ajustarea pe orizontală, trageţi tetiera înainte. Ea se cuplează în mai multe poziţii. Pentru a reveni la poziţia maximă spre spate, trageţi complet spre înainte şi eliberaţi tetiera.

Reglarea pe înălţime Trageţi în sus tetiera sau apăsaţi siguranţa pentru a o debloca şi împingeţi în jos tetiera. Demontarea Apăsaţi ambele siguranţe, trageţi tetiera în sus şi scoateţi-o.

Inapoi la Rezumat

Scaunele, sistemele de siguranţă

37

Scaunele faţă
Poziţia scaunului
9 Avertisment
Conduceţi numai cu scaunul reglat corespunzător.

■ Aşezaţi-vă cu spatele cât mai aproape de spătar. Reglaţi distanţa scaunului faţă de pedale astfel încât picioarele să fie uşor flexate atunci când apăsaţi pedalele. Glisaţi scaunul pasagerului faţă înapoi cât mai mult posibil.

■ Aşezaţi-vă cu umerii cât mai aproape de spătar. Reglaţi înclinarea spătarului astfel încât să puteţi apuca uşor volanul cu braţele uşor flexate. Atunci când rotiţi volanul, menţineţi contactul umerilor cu spătarul. Nu înclinaţi prea mult spătarul spre înapoi. Vă recomandăm un unghi maxim de înclinare de circa 25°. ■ Reglaţi volanul 3 66. ■ Reglaţi pe înălţime scaunul astfel încât să aveţi un câmp de vizibilitate suficient în toate direcţiile şi asupra tuturor instrumentelor de bord. Se recomandă o distanţă de cel puţin o palmă între cap şi cadrul plafonului. Coapsele trebuie să fie sprijinite lejer pe perna scaunului, fără să fie presate pe aceasta. ■ Reglaţi tetiera 3 35. ■ Reglaţi suportul pentru coapse astfel încât să fie un spaţiu de aproape două degete între marginea scaunului şi articulaţia genunchiului.

■ Reglaţi suportul lombar astfel încât acesta să sprijine în mod natural coloana vertebrală.

Reglarea scaunelor
9 Pericol
Nu vă aşezaţi la o distanţă mai mică de 25 cm de volan pentru a permite declanşarea airbagului în condiţii de siguranţă.

9 Avertisment
Nu reglaţi niciodată scaunele în timpul conducerii, deoarece acestea se pot deplasa pe neaşteptate.

Inapoi la Rezumat

sistemele de siguranţă 9 Avertisment Spătarele scaunelor Înălţimea scaunelor Nu depozitaţi niciodată obiecte sub scaune. eliberaţi maneta. Poziţionarea scaunelor Trageţi maneta. glisaţi scaunul. Acţionarea repetată a manetei în sus = scaunul se ridică în jos = scaunul coboară Trageţi maneta de deblocare. Inapoi la Rezumat . reglaţi înclinarea şi eliberaţi maneta. Spătarul se va fixa în poziţie cu un declic. ■ Conduceţi doar cu scaunele şi spătarele cuplate.38 Scaunele.

Mărirea sau reducerea suportului: apăsaţi butonul înainte sau înapoi. Deplasarea suportului în sus şi în jos: apăsaţi butonul în sus sau în jos. pentru a-l adapta cerinţelor personale.Scaunele. Trageţi maneta şi glisaţi suportul pentru coapse. Inapoi la Rezumat . sistemele de siguranţă Înclinarea scaunelor Suportul lombar 39 Suportul reglabil pentru coapse Acţionarea repetată a manetei în sus = partea din faţă mai sus în jos = partea din faţă mai jos Reglaţi suportul lombar cu ajutorul butonului cu patru poziţii.

Încălzirea scaunelor funcţionează numai când motorul este pornit şi în timpul unei opriri automate. Inapoi la Rezumat . Cotiera poate fi glisată spre înainte cu 10 cm. Sistemul de oprire-pornire 3 130. Nu este recomandată utilizarea prelungită a dispozitivului de încălzire la nivelul maxim în cazul persoanelor cu pielea sensibilă. dacă este posibil. Nu acţionaţi maneta de reglare a înclinării spătarului cât timp spătarul este înclinat înspre înainte.40 Scaunele. Rabatarea scaunelor Încălzirea Cotiera Ridicaţi maneta de eliberare şi rabataţi spătarul spre înainte. Glisaţi scaunul înainte. Funcţia cu memorie permite cuplarea scaunului în poziţia sa originală. Deplasaţi spătarul până la rezistenţă pentru a-l ridica în poziţie verticală şi cuplaţi. Depozitarea în cotieră 3 56. rabataţi spătarul. din poziţia verticală. Sub cotieră există un compartiment de depozitare. Lampa de control integrată în buton va indica nivelul setat. Pentru a reveni la poziţia iniţială. sistemele de siguranţă 9 Pericol Pentru evitarea rănirilor. Reglaţi încălzirea la nivelul dorit apăsând o dată sau de mai multe ori butonul ß pentru scaunul vizat. glisaţi scaunul spre înapoi.

poluarea şi funcţionalitatea tuturor componentelor sistemului centurilor de siguranţă. cât şi pe cea proprie. Cotiera include suporturi pentru pahare şi o casetă de depozitare. Solicitaţi înlocuirea componentelor deteriorate. Verificaţi periodic integritatea. În eventualitatea unui accident. Centurile nu sunt adecvate pentru persoane mai scunde de 150 cm. După un accident. riscul de rănire se reduce considerabil. Centurile de siguranţă sunt destinate utilizării doar de către o singură persoană. De aceea. Rabateţi cotiera în jos. sistemele de siguranţă 41 Scaunele spate Cotiera Centurile de siguranţă 9 Avertisment Fixaţi-vă centura de siguranţă înaintea fiecărei călătorii.Scaunele. Centurile de siguranţă se blochează în cazul accelerării sau decelerării bruşte a autovehiculului. reţinând ocupanţii în scaune. solicitaţi înlocuirea centurilor de siguranţă şi a dispozitivelor de pretensionare declanşate la un atelier service. Inapoi la Rezumat . Scaunele pentru copii 3 48. persoanele care nu poartă centuri de siguranţă periclitează atât integritatea fizică şi viaţa celorlalţi ocupanţi.

presiunea exercitată asupra corpului este redusă prin eliberarea graduală a centurii de siguranţă în timpul unei coliziuni. centurile de siguranţă frontale sunt tensionate. indicată pentru scaunul şoferului sub forma lămpii de control X din turometru 3 78 şi pentru scaunul pasagerului din faţă în consola centrală 3 76. Declanşarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranţă este indicată de iluminarea continuă a lămpii de control v 3 78.42 Scaunele. scoaterea sau fixarea centurilor) poate declanşa dispozitivele de pretensionare ale centurilor. Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranţă se pot declanşa o singură dată. Lampa de avertizare centură de siguranţă Scaunele din faţă sunt dotate cu o lampă de avertizare pentru centura de siguranţă. deoarece aceasta poate conduce la invalidarea aprobării de tip a autovehiculului. sistemele de siguranţă Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranţă Notă Nu ataşaţi sau aşezaţi accesorii sau alte obiecte în zona de declanşare a dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranţă. Centura de siguranţă cu fixare în 3 puncte Fixarea Limitatoarele de sarcină La scaunele din faţă. dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranţă trebuie înlocuite la un atelier service. După declanşare. Notă Asiguraţi-vă că centurile nu sunt deteriorate sau prinse de obiecte tăioase. Nu modificaţi componentele dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranţă. 9 Avertisment Manevrarea incorectă (de ex. În cazul unei coliziuni frontale sau din spate de o anumită gravitate. Preveniţi pătrunderea murdăriei în dispozitivele de retractare a centurilor de siguranţă. Inapoi la Rezumat .

şi cuplaţi clema de fixare în cataramă. sistemele de siguranţă Extrageţi centura din retractor. Utilizarea centurii de siguranţă de către femeile însărcinate Scoaterea Hainele largi sau voluminoase împiedică fixarea corespunzătoare a centurii de siguranţă. Inapoi la Rezumat .Scaunele. apăsaţi butonul roşu de pe cataramă. Pentru a elibera centura. ghidaţi-o peste corp cu grijă. Centurile de siguranţă pentru locurile din spate Centura de siguranţă a locului central din spate poate fi trasă din retractor numai dacă spătarul este cuplat în poziţia verticală. Tensionaţi frecvent centura transversală în timpul mersului trăgând de centura diagonală. Nu aşezaţi obiecte precum genţi sau telefoane mobile între centura de siguranţă şi corpul dumneavoastră. Lampa de avertizare centură de siguranţă X 3 78. fără a o răsuci. 43 9 Avertisment Centura de siguranţă nu trebuie să treacă peste obiecte dure sau fragile aflate în buzunarele hainelor.

Sistemul de airbaguri frontale Sistemul airbag frontal constă dintrun airbag încorporat în volan şi unul încorporat în planşa de bord pe partea pasagerului. Inapoi la Rezumat .44 Scaunele. a mânerelor şi scaunelor. emisia de gaze fierbinţi poate cauza arsuri. Acestea sunt identificate prin cuvântul AIRBAG. în funcţie de nivelul de echipare. deoarece aceasta poate conduce la invalidarea omologării de tip a autovehiculului. Lampa de control v pentru sistemul airbag 3 78. a panoului de bord. Acestea se dezumflă de asemenea rapid. airbagurile se umflă într-un interval de ordinul milisecundelor. ar putea fi necesară înlocuirea volanului. La declanşare. Notă Unităţile electronice de comandă ale sistemelor airbag şi dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranţă se află în consola centrală. Fiecare airbag se declanşează o singură dată. Nu modificaţi componentele sistemului airbag. sistemele de siguranţă 9 Avertisment Sistemul airbag Sistemul airbag constă dintr-o serie de sisteme individuale. 9 Avertisment Dacă sistemele airbag nu sunt manevrate corespunzător. astfel încât adesea nici nu sunt sesizate în timpul coliziunii. acestea se pot declanşa exploziv. Centura transversală trebuie poziţionată cât mai jos posibil peste pelvis. Nu amplasaţi obiecte magnetice în zona respectivă. pentru a se preveni exercitarea de presiune asupra abdomenului. Când airbagurile se declanşează. a chederelor portierelor. În plus. Apelaţi la un atelier service pentru înlocuirea airbagurilor declanşate. Nu lipiţi nimic pe capacele airbagurilor şi nu le acoperiţi cu alte materiale. a unor părţi din capitonaj.

Sistemul airbag lateral constă din câte un airbag încorporat în spătarele scaunelor din faţă. reducând astfel considerabil riscul de rănire în zona toracelui şi a capului pentru ocupanţii scaunelor din faţă. Airbagurile umflate amortizează impactul.Scaunele. Menţineţi liberă zona de expansiune a airbagurilor. Sistemul airbag lateral se declanşează în cazul unui impact lateral de o anumită gravitate. 9 Avertisment Protecţia optimă este asigurată numai atunci când scaunul se află în poziţie corespunzătoare 3 37. Numai astfel airbagul va putea să vă protejeze. Sistemul airbag frontal se declanşează în cazul unui impact frontal de o anumită gravitate. sistemele de siguranţă 45 Fixaţi corect şi cuplaţi bine centura de siguranţă. Acestea sunt identificate prin cuvântul AIRBAG. Contactul trebuie să fie cuplat. Contactul trebuie să fie cuplat. Inapoi la Rezumat . Sistemul de airbaguri laterale Există de asemenea etichete de avertizare pe ambele părţi ale parasolarului de pe partea pasagerului din faţă.

46 Scaunele. Notă Utilizaţi exclusiv huse omologate pentru scaunele autovehiculului dumneavoastră. sistemele de siguranţă Sistemul de airbaguri pentru protecţia capului Sistemul airbag cortină constă din câte un airbag încorporat în capitonajul plafonului pe ambele laturi. reducând astfel considerabil riscul de rănire zona toracelui şi a pelvisului în cazul unei coliziuni laterale. reducând astfel considerabil riscul de rănire la cap în cazul unei coliziuni laterale. Aveţi grijă să nu acoperiţi airbagurile. dispozitivele de pretensionare şi toate sistemele airbag pentru şofer rămân active. 9 Avertisment Menţineţi liberă zona de expansiune a airbagurilor. Dezactivarea airbagurilor Sistemul airbag frontal al pasagerului din faţă trebuie dezactivat dacă urmează să se instaleze un sistem de reţinere pentru copii pe scaunul respectiv. fără umeraşe. Airbagurile umflate amortizează impactul. Acestea sunt identificate prin cuvântul AIRBAG de pe stâlpii centrali. Nu păstraţi niciun obiect în aceste articole de îmbrăcăminte. 9 Avertisment Menţineţi liberă zona de expansiune a airbagurilor. Inapoi la Rezumat . Airbagurile umflate amortizează impactul. Cârligele de pe mânerele din plafon se vor folosi în exclusivitate pentru articole uşoare de îmbrăcăminte. Contactul trebuie să fie cuplat. Sistemele airbag lateral şi cortină. Sistemul airbag cortină se declanşează în cazul unui impact lateral de o anumită gravitate.

Lampa de control * DEZACTIVAT este aprinsă continuu în consola centrală. Sistemul de reţinere pentru copii trebuie instalat conform diagramei Locuri de instalare a sistemelor de reţinere pentru copii 3 50. Niciun adult nu se va aşeza pe locul pasagerului din faţă. Este interzisă instalarea unui sistem de reţinere pentru copii. Sistemul airbag frontal pentru pasagerul din faţă poate fi dezactivat prin intermediul unui comutator acţionat cu cheie aflat în partea dreaptă a planşei de bord. Pericol de accidentare mortală pentru un adult când airbagul pasagerului din faţă este dezactivat.Scaunele. Inapoi la Rezumat . sistemele de siguranţă Folosiţi cheia de contact pentru alegerea poziţiei: = airbagul frontal al * DEZACTIVAT pasagerului din faţă este dezactivat şi nu se va declanşa în cazul unei coliziuni. V ACTIVAT 47 = airbagul frontal al pasagerului din faţă este activat. 9 Pericol Pericol de accidentare mortală pentru un copil instalat într-un scaun pentru copii când airbagul pasagerului din faţă este activat.

precum şi pe cele furnizate de producătorul sistemului de reţinere pentru copii. Atât timp cât lampa de control * DEZACTIVAT nu este aprinsă. Inapoi la Rezumat . respectaţi următoarele instrucţiuni de utilizare şi instalare. Când utilizaţi un sistem de reţinere pentru copii. este interzisă instalarea sistemelor de reţinere pentru copii pe anumite scaune ale autovehiculului.48 Scaunele. Contactaţi imediat un atelier service. există o defecţiune în sistem. Respectaţi întotdeauna reglementările locale sau naţionale. Dacă ambele lămpi de control sunt aprinse simultan. Scaunele pentru copii Scaune pentru copii Vă recomandăm sistemele de reţinere pentru copii Opel. de aceea pe locul pasagerului din faţă nu se va aşeza nicio persoană. În unele ţări. Starea se păstrează până la următoarea modificare. proiectate special pentru acest tip de autovehicule. sistemele de siguranţă Modificaţi starea numai când autovehiculul este oprit şi contactul este decuplat. Starea sistemului nu poate fi identificată. sistemul airbag frontal al pasagerului din faţă se va declanşa în cazul unei coliziuni. Lampa de control pentru dezactivarea airbagului 3 79. Apelaţi imediat la un atelier service dacă niciuna dintre cele două lămpi de control nu este aprinsă.

Scaunele. Deoarece la copiii cu înălţimi mai mici de 150 cm poziţionarea corectă a centurii de siguranţă este rareori posibilă. Pentru copiii cu vârste sub 12 ani şi înălţime mai mică de 150 cm. coloana vertebrală a copilului. Alegerea sistemului adecvat Scaunele spate reprezintă cel mai convenabil loc de a fixa un sistem de reţinere pentru copii. fixaţi-l cu o centură de siguranţă sau scoateţi-l din autovehicul. Astfel. se vor utiliza numai sisteme de reţinere pentru copii adecvate vârstei şi taliei copilului. declanşarea airbagurilor poate reprezenta un risc de accidentare mortală a copilului. sistemele airbag pentru pasagerul din faţă trebuie dezactivate. Sunt adecvate sistemele de reţinere conforme cu normele ECE 44-03 sau ECE 44-04. Când sistemul de reţinere pentru copii nu este folosit. sistemele de siguranţă 9 Avertisment Dacă se instalează un scaun pentru copii pe locul pasagerului din faţă. 49 Notă Nu lipiţi nimic pe scaunele pentru copii şi nu le acoperiţi cu alte materiale. vă recomandăm insistent să utilizaţi un sistem de reţinere pentru copii adecvat. Un scaun pentru copii care a fost supus solicitărilor în timpul unui accident trebuie înlocuit. Inapoi la Rezumat . Copiii trebuie poziţionaţi cu spatele la sensul de mers atunci când acest lucru este posibil. Acest lucru este valabil în special dacă pe scaunul pasagerului din faţă se instalează un scaun pentru copii orientat cu spatele la sensul de mers. în caz contrar. Verificaţi dacă locul de instalare a sistemului de reţinere pentru copii în autovehicul este adecvat. Nu lăsaţi copiii să intre sau să iasă din autovehicul decât pe partea opusă celei dinspre trafic. care este încă fragilă. Verificaţi dacă sistemul de reţinere pentru copii pe care îl veţi instala este compatibil cu acest autovehicul. va fi supusă unei tensionări minime în cazul unui accident. chiar dacă acest lucru nu este obligatoriu prin lege pentru vârsta copilului.

spre o poziţie verticală. Ajustaţi înclinarea spătarului atât cât este necesar. U = Utilizare universală în combinaţie cu centurile de siguranţă cu fixare în trei puncte. pentru a vă asigura de strângerea centurii în partea cu catarama. 3 până la 7 ani Grupa III: 22 până la 36 kg sau aprox. X = Nu este admis niciun sistem de reţinere pentru copii la această clasă de gabarit. sistemele de siguranţă Locuri de instalare a scaunelor pentru copii Opţiuni permise pentru instalarea unui sistem de reţinere pentru copii Clasa de gabarit şi de vârstă Grupa 0: până la 10 kg sau aprox. 6 până la 12 ani 1 X X = Numai dacă sistemul airbag al pasagerului din faţă este dezactivat. Dacă sistemul de reţinere pentru copii este asigurat cu o centură de siguranţă cu fixare în trei puncte. Inapoi la Rezumat . 2 = Scaun disponibil cu suporţi de ancorare ISOFIX şi Top-Tether 3 53. 10 luni Grupa 0+: până la 13 kg sau aprox. 8 luni până la 4 ani Grupa II: 15 până la 25 kg sau aprox.50 Scaunele. 2 ani Pe scaunul pasagerului din faţă airbag activat airbag dezactivat Pe locurile laterale din spate Pe locul central din spate X X U1 U1 U1 X X U2 U2 U2 U U U U U U U Grupa I: 9 până la 18 kg X sau aprox. reglaţi scaunul pe înălţime în poziţia cea mai înaltă şi verificaţi dacă centura de siguranţă se derulează spre înainte din punctul superior de ancorare.

Scaunele. X = Nu există niciun scaun ISOFIX pentru copii omologat pentru această grupă de greutate. IUF = Adecvat pentru scaune ISOFIX pentru copii orientate cu faţa la sensul de mers din categoria scaunelor universale omologate pentru această grupă de gabarit. Scaunul ISOFIX pentru copii trebuie să fie omologat special pentru tipul respectiv de autovehicul. Inapoi la Rezumat . IUF IL. de tip „specific pentru autovehicul”. sistemele de siguranţă Opţiuni permise pentru instalarea unui sistem ISOFIX de reţinere pentru copii Clasa de gabarit Grupa 0: până la 10 kg Pe scaunul pasagerului Pe locurile laterale Clasa de mărime Prindere din faţă din spate E D C Grupa I: 9 până la 18 kg D C B B1 A IL ISO/R1 X ISO/R1 X ISO/R2 X ISO/R3 X ISO/R2 X ISO/R3 X ISO/F2 ISO/F3 X X ISO/F2X X IL IL IL IL IL IL IL. IUF IL. IUF 51 Pe locul central din spate X X X X X X X X X Grupa 0+: până la 13 kg E = Adecvat pentru scaune speciale ISOFIX pentru copii. „restricţionat” sau „semiuniversal”.

pentru copii de talie maximă din clasa de gabarit până la 13 kg. Scaun orientat cu faţa în sensul de mers.18 kg.ISO/R1 = = = = Scaun orientat cu faţa în sensul de mers. pentru copii de talie maximă din clasa de gabarit 9 . = Scaun orientat cu spatele la sensul de mers. pentru copii mai mici din clasa de gabarit 9 . Scaun orientat cu faţa în sensul de mers. pentru copii de vârstă redusă din clasa de gabarit până la 13 kg. sistemele de siguranţă Clasa de mărime şi dispozitiv pentru scaune ISOFIX A .ISO/F2X C . pentru copii mai mici din clasa de gabarit până la 13 kg.ISO/R3 D .ISO/F2 B1 .18 kg.52 Scaunele.18 kg.ISO/R2 E . pentru copii mai mici din clasa de gabarit 9 . = Scaun orientat cu spatele la sensul de mers. Inapoi la Rezumat .ISO/F3 B . Scaun orientat cu spatele la sensul de mers.

Fixaţi sistemele de reţinere pentru copii ISOFIX omologate pentru autovehicul de ISOFIX suporţii de ancorare. sistemele de siguranţă 53 Scaunele pentru copii ISOFIX Inelele de ancorare superioare Inelele de ancorare Top-Tether pentru un scaun pentru copii. Suporţii de ancorare ISOFIX sunt indicaţi de o etichetă pe spătarul scaunului. ataşaţi chinga de ancorare în partea superioară de inelele de ancorare superioare. Poziţiile de instalare a scaunelor pentru copii ISOFIX tip universal sunt marcate în tabel cu IUF. Chinga trebuie să treacă printre cele două tije de ghidare ale tetierei. În plus faţă de sistemul de fixare ISOFIX.Scaunele. Poziţiile de instalare a scaunului ISOFIX pentru copii specifice autovehiculului ISOFIX sunt marcate în tabel cu IL. Inapoi la Rezumat . sunt marcate cu simbolul :.

... Sertarul intermediar poate fi scos.... 54 Portbagajul .. 63 Instrucţiuni referitoare la încărcare .......... În torpedou sunt prevăzute un suport pentru pixuri...... Inapoi la Rezumat . .................. 64 Compartimentele de depozitare Torpedoul Suporturile pentru pahare Suporturile pentru pahare sunt amplasate în consola centrală.... Torpedoul trebuie să fie închis în timpul deplasării....... ........ un suport pentru carduri de credit şi suport pentru monede.............54 Depozitarea Depozitarea Compartimentele de depozitare . 57 Sistemul portbagaj de acoperiş .. .....

Depozitarea În funcţie de versiune. Sticlele pot fi depozitate după rabatarea în sus a sertarului intermediar 3 56. Suporturi pentru pahare suplimentare sunt amplasate în cotiera din spate. suporturile pentru pahare sunt amplasate sub un capac în consola centrală. Glisaţi capacul spre înapoi. Inapoi la Rezumat . Rabateţi în jos cotiera din spate. Rabataţi-l în jos şi deschideţi-l. Nu îl utilizaţi pentru depozitarea obiectelor grele. 55 Depozitarea în partea din faţă Suportul pentru ochelari Un compartiment de depozitare este amplasat lângă volan.

Glisaţi capacul spre înapoi. Închideţi capacul înainte de a rabata cotiera în sus. În funcţie de versiune. Inapoi la Rezumat . Compartimentul de depozitare poate fi utilizat pentru mărunţişuri. sub capac se află un compartiment de depozitare. Cotiera trebuie să se afle în poziţia la maximum spre înapoi. Rabataţi în jos cotiera şi deschideţi capacul.56 Depozitarea Depozitarea în cotiera din spate Spaţiul de depozitare al cotierei Depozitarea sub cotiera din faţă Depozitarea în consola centrală Consola faţă Apăsaţi butonul pentru rabata în sus cotiera.

Atenţie Nu utilizaţi pentru scrum sau pentru alte articole incandescente. Rabataţi în sus sertarul intermediar şi fixaţi-l în poziţie verticală. apoi împingeţi în jos tetierele. 57 Portbagajul Spătarul banchetei din spate este divizat în două părţi.Depozitarea Un compartiment de depozitare suplimentar este localizat sub sertarul intermediar. Ambele părţi se pot rabata. Extensia portbagajului Consola spate Apăsaţi butonul pentru a scoate rama suportului pentru pahare. Rama suportului pentru pahare poate fi reintegrată pentru depozitarea sticlelor. Rama poate fi depozitată în torpedo. Scoateţi sertarul. Scoateţi copertina portbagajului dacă este necesar. Inapoi la Rezumat . Rabataţi în sus cotiera din spate. Apăsaţi şi menţineţi apăsată siguranţa.

împingeţi centurile de siguranţă odată cu ele. Trageţi centura de siguranţă din ghidajul spătarului scaunului şi aşezaţi-o în spatele siguranţei. pentru a nu se deteriora. Pentru rabatare. Spătarele sunt fixate corect numai când ambele marcaje roşii laterale de lângă maneta de deblocare nu mai sunt vizibile. Inapoi la Rezumat . Trageţi maneta de deblocare de pe una sau ambele părţi şi rabataţi spătarele peste perna banchetei. ridicaţi spătarele şi ghidaţi-le în poziţie verticală până când se fixează cu un declic. conform ilustraţiei. Nerespectarea acestei recomandări poate duce la rănire sau la deteriorarea încărcăturii sau a autovehiculului în cazul unei frânări bruşte sau al unui impact. Centura de siguranţă a scaunului central se poate bloca atunci când spătarul este rabatat prea rapid. asiguraţi-vă că spătarele sunt bine fixate în poziţie înainte de a porni la drum.58 Depozitarea Verificaţi ca centurile de siguranţă ale locurilor laterale să fie introduse în dispozitivele de ghidare corespunzătoare. Ghidaţi centurile de siguranţă prin suporturile laterale. Când rabateţi spătarele. 9 Avertisment La rabatarea în poziţie verticală.

Verificaţi fixarea capacului după rabatarea la loc. înguste.Depozitarea Pentru a debloca retractorul. Inapoi la Rezumat . Copertina portbagajului Nu puneţi obiecte pe capac. Rotiţi butonul 90°: buton = capac asigurat orizontal dinspre habitaclu buton = capac neasigurat vertical Apăsaţi ambele butoane şi pliaţi capacul. Sarcina maximă: 0. Adecvată pentru încărcarea obiectelor lungi. introduceţi-o sau scoateţi-o cu aprox. Trageţi de manetă şi deschideţi capacul. 20 mm şi apoi eliberaţi-o. 59 Spaţiul de depozitare din spate Deschideţi spaţiul de trecere din spătarul central al banchetei spate Rabateţi în jos cotiera din spate.5 kg. Capacul închis trebuie să fie asigurat dinspre portbagaj.

60 Depozitarea Ridicaţi capacul de partea din spate şi împingeţi-l în sus în partea din faţă. Luaţi capacul. Panoul reglabil pe înălţime 3 60. Dacă panoul reglabil pe înălţime este montat în poziţia mediană sau superioară. Ataşaţi chingile de fixare de hayon. Agăţaţi bucla în cârligul de pe partea inferioară a copertinei portbagajului. copertina portbagajului poate fi depozitată pe acesta. Scoaterea Capac spaţiu depozitare din podeaua portbagajului Capacul spaţiului de depozitare din podeaua portbagajului Montarea Angrenaţi copertina în ghidajele laterale şi rabataţi-o în jos. Capacul spaţiului de depozitare din podeaua portbagajului poate fi ridicat. Inapoi la Rezumat . Desprindeţi chingile de fixare de pe hayon.

Subwoofer-ul ar putea fi deteriorat.Depozitarea Atenţie Utilizaţi cârligul doar pentru agăţarea mochetei portbagajului sau a copertinei reglabile pe înălţime. Ridicarea Coborârea Panoul reglabil pe înălţime Pentru a coborî panoul. Inapoi la Rezumat . trageţi chinga spre înapoi şi concomitent apăsaţi în jos în centrul părţii frontale a panoului. 61 Atenţie Asiguraţi-vă că s-au fixat la acelaşi nivel capetele din faţă şi din spate ale panoului reglabil pe înălţime. ■ într-o poziţie mediană (2) ■ într-o poziţie superioară (3). Pentru a ridica panoul într-o poziţie superioară. A nu se coborî panoul reglabil pe înălţime în poziţia 1 la autovehiculele echipate cu subwoofer. Atenţie Panoul reglabil pe înălţime poate fi montat în trei poziţii: ■ direct deasupra mochetei portbagajului (1). trageţi chinga spre înapoi şi ridicaţi marginea din spate a panoului pe suporţii corespunzători.

Inelele de amarare Triunghiul reflectorizant Inelele de amarare sunt concepute pentru fixarea obiectelor împotriva alunecării. Atenţie Panoul reglabil pe înălţime poate să suporte o încărcătură de maxim 100 kg. Inapoi la Rezumat . triunghiul reflectorizant poate fi depozitat întrun compartiment de depozitare de sub mocheta portbagajului. În funcţie de dotare. pentru înlocuirea becurilor din blocul optic spate) este posibilă numai atunci când panoul reglabil pe înălţime este montat în poziţia 1 sau 2. ■ Dacă este utilizată poziţia 2 pentru montaj. ■ Deschiderea panourilor laterale (de ex. Depozitaţi triunghiului reflectorizant în spaţiul din spatele chingii din partea dreaptă a portbagajului. de exemplu cu ajutorul chingilor de fixare sau cu plasa pentru bagaje. spaţiul dintre mocheta portbagajului şi panoul reglabil pe înălţime poate fi utilizat drept compartiment de depozitare. ■ Panoul reglabil pe înălţime poate fi ridicat şi agăţat cu ajutorul chingii atunci când este utilizată poziţia 1 sau 2 pentru montaj.62 Depozitarea Notă ■ Dacă este utilizată poziţia 2 sau 3 pentru montaj. se crează o platformă de încărcare complet plată dacă spătarele scaunelor din spate sunt rabatate spre înainte.

Respectaţi instrucţiunile de instalare şi demontaţi portbagajul de acoperiş când nu este utilizat. se recomandă utilizarea sistemului omologat de portbagaj de acoperiş. Montarea portbagajului de acoperiş Depozitaţi trusa de prim-ajutor în compartimentul de depozitare. Inapoi la Rezumat . Utilizaţi degajările pentru plierea capacului. În funcţie de echipare.Depozitarea 63 Trusa de prim-ajutor Sistemul portbagaj de acoperiş Portbagajul de acoperiş Din motive de siguranţă şi pentru a se preveni deteriorarea acoperişului. contactaţi atelierul service local. trusa de primajutor poate fi depozitată în spaţiul de depozitare din spate 3 59. Pentru informaţii suplimentare. în spatele triunghiului reflectorizant. Detaşaţi căpăcelul fiecărui punct de fixare cu ajutorul unei şurubelniţe.

bagaje (7 kg) şi toate lichidele (rezervorul 90 % plin). ■ Nu amplasaţi niciun obiect pe copertina portbagajului sau pe planşa de bord şi nu acoperiţi senzorul din partea superioară a planşei de bord. ■ Încărcătura nu trebuie să obstrucţioneze acţionarea pedalelor. Pentru calcularea sarcinii utile. Dacă este necesar ca obiectele să fie stivuite unele peste altele. obiectele neasigurate pot fi proiectate prin habitaclu. Sarcina maximă: 5 kg per cârlig. ■ Asiguraţi obiectele mobile din portbagaj pentru a preveni alunecarea acestora. ■ Sarcina utilă reprezintă diferenţa dintre masa totală maximă autorizată (conform plăcuţei de identificare 3 212) şi masa proprie CE a autovehiculului. Nu aşezaţi în interiorul autovehiculului obiecte neasigurate. a manetei frânei de mână şi a manetei selectorului de viteze şi să nu limiteze libertatea de mişcare a şoferului. Fixaţi panoul reglabil pe înălţime în poziţia minimă (1) 3 60. introduceţi datele aferente autovehiculului dumneavoastră în tabelul Masele de la începutul acestui manual. Instrucţiuni referitoare la încărcare 9 Avertisment Asiguraţi-vă întotdeauna că încărcătura autovehiculului este depozitată în siguranţă. Inapoi la Rezumat ■ Obiectele grele din portbagaj vor fi plasate spre spătarele scaunelor. Masa proprie CE a autovehiculului include valorile estimate pentru greutatea şoferului (68 kg). În caz contrar. ■ Când transportaţi obiecte în portbagaj. putând provoca rănirea ocupanţilor sau deteriorarea încărcăturii sau a autovehiculului. ■ Nu conduceţi cu portbagajul deschis. ■ Încărcătura nu trebuie să depăşească marginea superioară a spătarelor. spătarele banchetei din spate nu trebuie să fie înclinate spre înainte.64 Depozitarea ■ Utilizaţi cele patru cârlige de pe panourile laterale ale portbagajului pentru agăţarea plaselor cu bagaje. Asiguraţi-vă că spătarele sunt blocate corect în poziţie. . cele grele vor fi aşezate la bază. ■ Asiguraţi obiectele cu chingile de amarare ataşate de inelele de amarare 3 62.

Sarcina autorizată pe acoperiş este de 75 kg.Depozitarea Echipamentele opţionale şi accesoriile măresc masa proprie a autovehiculului. Sarcina pe acoperiş reprezintă suma dintre masa portbagajului şi masa încărcăturii de pe acesta. Reglaţi presiunea în anvelope în concordanţă cu încărcarea autovehiculului. Verificaţi şi restrângeţi frecvent chingile. 65 Inapoi la Rezumat . ■ Conducerea cu portbagaj de acoperiş creşte sensibilitatea la vânt lateral şi afectează manevrabilitatea autovehiculului datorită ridicării centrului de greutate. Nu circulaţi cu viteze mai mari de 120 km/h. Distribuiţi încărcătura uniform şi asiguraţi-o corespunzător cu ajutorul chingilor de amarare.

... Nu reglaţi volanul decât dacă autovehiculul este staţionar şi sistemul de blocare a volanului este dezactivat... 97 Comenzile Reglarea volanului Comenzile de pe volan Deblocaţi maneta............. Inapoi la Rezumat . Sistemul de control al vitezei de croazieră 3 145........ reglaţi volanul............. Informaţii suplimentare se găsesc în manualul de utilizare al sistemului Infotainment....... 73 Afişajul pentru informaţii . 66 Lămpile de avertizare...66 Instrumentele şi comenzile Instrumentele şi comenzile Comenzile ....... aparatele de măsură şi indicatoarele .................. 94 Personalizarea autovehiculului ... apoi fixaţi în poziţie maneta şi asiguraţi-vă că s-a blocat complet.............. sistemul de control al vitezei de croazieră şi telefonul mobil sincronizat pot fi acţionate prin intermediul comenzilor de pe volan.. Sistemul Infotainment.. 90 Computerul de bord .. 85 Mesajele autovehiculului .........

Sistemul de oprire-pornire 3 130. Inapoi la Rezumat . Zonele recomandate pentru prinderea volanului sunt încălzite mai rapid şi la o temperatură mai mare decât celelalte zone. Încălzirea funcţionează numai când motorul este pornit şi în timpul unei opriri automate. Apăsaţi j. Activarea este indicată de ledul din buton.Instrumentele şi comenzile 67 Volanul încălzit Claxonul Se activează prin apăsarea butonului *.

în poziţia de parcare. Inapoi la Rezumat . braţul ştergătorului se deplasează lent în jos. Intervalul de ştergere reglabil Ştergerea automată cu senzor de ploaie Ştergătoarele/ spălătorul de parbriz Ştergătoarele de parbriz 2 1 P § = = = = ştergere rapidă ştergere lentă ştergere intermitentă dezactivat Pentru o singură trecere atunci când ştergătoarele de parbriz sunt dezactivate.68 Instrumentele şi comenzile Dezactivaţi ştergătoarele în spălătoriile auto. Nu utilizaţi ştergătoarele pe parbrizul îngheţat. Dacă frecvenţa ştergătorului este mai mare de 20 de secunde. Maneta ştergătoarelor în poziţia P. apăsaţi maneta în jos. Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru setarea intervalului de ştergere dorit: interval = rotiţi în sus butonul scurt rotativ de reglare interval = rotiţi în jos butonul lung rotativ de reglare P = ştergerea automată cu senzor de ploaie Senzorul de ploaie detectează cantitatea de apă de pe parbriz şi reglează automat frecvenţa ştergătoarelor de parbriz.

cu condiţia ca maneta să fie trasă un interval de timp suficient de lung. murdărie sau gheaţă. Dacă farurile sunt aprinse. După aceea. Inapoi la Rezumat . sistemul de spălare a farurilor este inoperabil timp de 5 cicluri de spălare sau până la oprirea şi pornirea din nou a motorului sau a farurilor. Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru a regla sensibilitatea: sensibilitate = rotiţi în jos butonul mică rotativ de reglare sensibilitate = rotiţi în sus butonul mare rotativ de reglare Trageţi maneta.Instrumentele şi comenzile Sensibilitatea reglabilă a senzorului de ploaie 69 Sistemul de spălare a parbrizului şi farurilor Păstraţi senzorul neacoperit de praf. lichidul pentru spălarea parbrizului este de asemenea pulverizat pe faruri. Lichidul de spălare este pulverizat pe parbriz şi ştergătoarele parcurg câteva curse.

Scăderea temperaturii este indicată imediat iar creşterea temperaturii. cu o scurtă întârziere. Lichidul de spălare este pulverizat pe lunetă şi ştergătoarele parcurg câteva curse.70 Instrumentele şi comenzile Personalizarea autovehiculului 3 97. Ştergătorul de lunetă este activat în mod automat când ştergătoarele de parbriz sunt în funcţiune şi este selectată treapta marşarier. Inapoi la Rezumat . Activarea sau dezactivarea acestei funcţii se poate modifica în meniul Settings (Setări) al afişajului pentru informaţii. Dezactivaţi ştergătoarele în spălătoriile auto. Nu utilizaţi ştergătoarele dacă luneta este îngheţată. Sistemul de spălare a lunetei este dezactivat când nivelul lichidului este scăzut. Ştergătorul/ spălătorul de lunetă Temperatura exterioară Apăsaţi butonul basculant pentru activarea ştergătorului de lunetă: poziţia = ştergere continuă superioară poziţia = ştergere inferioară intermitentă poziţia = dezactivat centrală Împingeţi maneta.

chiar dacă afişajul arată câteva grade peste 0 °C. Este afişat meniul Settings (Setări). Selectaţi Time & Date (Oră şi dată).AAAA). ■ RDS clock synchronization (Sincronizare oră RDS): Semnalul RDS al majorităţii staţiilor de emisie VHF setează automat ora. ■ Set time format (Setare format oră): Modifică modul de indicare a orei între 12 hours (12 ore) şi 24 hours (24 ore). pe Centrul de informaţii pentru şofer se afişează un mesaj de avertizare cu Afişajul superior sau Afişajul superior combinat. Dacă temperatura exterioară scade sub 3 °C. ■ Display digital clock (Afişare ceas digital): Activează/ dezactivează indicarea orei pe afişaj.MM. ■ Set date format (Setare format dată): Modifică modul de indicare a datei între MM/DD/YYYY (LL/ZZ/ AAAA) şi DD.Instrumentele şi comenzile Setarea datei şi orei 71 Apăsaţi butonul CONFIG.LL. Sincronizarea RDS a orei poate dura câteva minute. Unele staţii nu emit semnale de timp corecte. Inapoi la Rezumat . În astfel de cazuri. Opţiunile de setare selectabile: ■ Set time (Setare oră): Modifică ora indicată pe afişaj. ■ Set date (Setare dată): Modifică data indicată pe afişaj. Personalizarea autovehiculului 3 97. 9 Avertisment Suprafaţa carosabilului poate fi deja acoperită cu polei.YYYY (ZZ. se recomandă dezactivarea sincronizării automate a orei. Ceasul Data şi ora sunt prezentate pe afişajul pentru informaţii.

Inapoi la Rezumat . Se decuplează în mod automat atunci când elementul de aprindere s-a încins. Când contactul este decuplat. Apăsaţi bricheta. Scoateţi bricheta. cum ar fi încărcătoare de acumulatori sau acumulatori. Accesoriile electrice conectate trebuie să respecte cerinţele de compatibilitate electromagnetică stipulate de standardul DIN VDE 40 839. În plus. Nu conectaţi accesorii care furnizează curent. Rabataţi capacul în jos.72 Instrumentele şi comenzile O altă priză de 12 volţi este amplasată în consola spate. prizele pentru accesorii sunt dezactivate şi dacă încărcarea bateriei este slabă. prizele pentru accesorii se dezactivează. Nu deterioraţi priza utilizând fişe necorespunzătoare. Bricheta este amplasată în consola faţă. Nu depăşiţi consumul maxim de 120 W. Scrumieră Atenţie A se folosi numai pentru scrum şi nu pentru materiale inflamabile. Prizele de curent Bricheta O priză de 12 volţi este amplasată în consola faţă. Sistemul de oprire-pornire 3 130.

aparatele de măsură şi indicatoarele Blocul instrumentelor de bord La anumite versiuni. Pentru resetare. Scrumiera detaşabilă poate fi amplasată în suporturile pentru pahare. Indică viteza autovehiculului. menţineţi apăsat butonul de resetare timp de câteva secunde atunci când contactul este cuplat. indicatoarele instrumentelor de bord se rotesc scurt până în poziţia finală la cuplarea contactului. Contorul de parcurs În linia superioară se afişează distanţa parcursă de la ultima resetare. Contorul de kilometraj Vitezometrul Linia inferioară arată distanţa totală parcursă în km. Inapoi la Rezumat .Instrumentele şi comenzile 73 Lămpile de avertizare.

Inapoi la Rezumat . Indicatorul de temperatură a agentului de răcire motor Afişează turaţia motorului. conduceţi cât mai mult în gama de turaţii reduse în toate treptele de viteze. Lampa de control i se aprinde când nivelul din rezervor este scăzut. Dacă este posibil. cantitatea de completare poate fi mai mică decât capacitatea specificată a rezervorului de combustibil. Atenţie Dacă indicatorul se află în zona roşie de avertizare. Afişează temperatura lichidului de răcire. Motorul este în pericol. turaţia maximă admisă a motorului este depăşită. Realimentaţi imediat ce lampa de control începe să clipească. Nu permiteţi golirea completă a rezervorului de combustibil.74 Instrumentele şi comenzile Turometrul Indicatorul de nivel combustibil Datorită combustibilului aflat în rezervor. Afişează nivelul de combustibil din rezervor.

Verificaţi nivelul agentului de răcire. Pentru afişarea duratei de utilizare rămase pentru ulei: Apăsaţi butonul MENU pentru a selecta Vehicle Information Menu (Meniu informaţii autovehicul).Instrumentele şi comenzile partea stângă zona centrală partea dreaptă = nu s-a atins încă temperatura de funcţionare a motorului = temperatura de funcţionare normală = temperatură prea ridicată 75 Atenţie Dacă temperatura agentului de răcire este prea mare. Inapoi la Rezumat . în acest scop. opriţi autovehiculul şi decuplaţi motorul. durata de utilizare rămasă pentru ulei apare în Vehicle Information Menu (Meniu informaţii autovehicul). Pericol pentru motor. cu motorul oprit. Meniurile şi funcţiile pot fi selectate prin intermediul butoanelor de pe maneta de semnalizare. trebuie cuplat contactul. Pe afişajul central. Afişajul de service Sistemul de monitorizare a uzurii uleiului de motor vă anunţă când trebuie schimbat uleiul de motor şi filtrul. Rotiţi butonul rotativ pentru a selecta Remaining Oil Life (Scadenţă schimb de ulei). În acest scop. Sistemul trebuie resetat de fiecare dată când este schimbat uleiul de motor pentru a se asigura funcţionarea corectă. cu motorul oprit. durata de utilizare rămasă pentru ulei este indicată de lampa de control I. Apelaţi la un atelier service pentru asistenţă. numărul de kilometri parcurşi între schimburile de ulei de motor şi de filtru poate varia considerabil. Datorită condiţiilor de rulare. Pe afişajul superior sau afişajul superior combinat. trebuie cuplat contactul. Apăsaţi butonul SET/CLR pentru resetare.

atenţionare importantă galben = avertisment. informare. Lămpile de control Lămpile de control descrise în continuare nu sunt prezente în dotarea tuturor autovehiculelor. Change Engine Oil Soon (Schimbaţi cât mai curând uleiul de motor) sau un cod de avertizare apare pe centrul de informaţii pentru şofer. Informaţiile de service 3 209.76 Instrumentele şi comenzile Semnificaţia culorilor lămpilor de control: roşu = pericol. Descrierea se referă la toate versiunile de instrumente. Inapoi la Rezumat . poate varia poziţia lămpilor de control. Apelaţi la un atelier service pentru schimbarea uleiului de motor şi a filtrului în decurs de o săptămână sau după 500 km (funcţie de care survine mai întâi). În funcţie de echipament. majoritatea lămpilor de control se vor aprinde scurt pentru efectuarea unei autoverificări. La cuplarea contactului. Centru de informaţii pentru şofer 3 85. defecţiune verde = confirmare activare albastru = confirmare activare alb = confirmare activare Dacă sistemul a calculat că durata de utilizare a uleiului de motor s-a diminuat.

Instrumentele şi comenzile Lămpile de control din grupul de instrumente 77 Inapoi la Rezumat .

Lămpile de semnalizare 3 112. înseamnă că există o defecţiune în sistemul airbag. . Siguranţele fuzibile 3 182. k pentru scaunul pasagerului din faţă se aprinde sau clipeşte în roşu atunci când scaunul este ocupat. Înlocuirea becurilor 3 174. lampă de semnalizare a remorcii defectă. Apelaţi la un atelier service pentru asistenţă.78 Instrumentele şi comenzile Clipire rapidă: lampă de semnalizare sau siguranţă fuzibilă asociată defectă. Este posibil ca airbagurile şi dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranţă să nu se declanşeze în caz de accident. lampa de control se aprinde circa 4 secunde. Se aprinde După cuplarea contactului. până când se fixează centura de siguranţă. Lămpile de semnalizare sau luminile de avarie sunt activate. Clipeşte După trecerea a maxim 100 de secunde de la pornirea motorului. Declanşarea dispozitivelor de pretensionare a centurilor de siguranţă sau a airbagurilor este indicată de aprinderea v. Lămpile de control din consola centrală Lampa de avertizare centură de siguranţă Lampa de avertizare centură de siguranţă pentru scaunele din faţă X pentru scaunul şoferului se aprinde sau clipeşte în roşu. Sistemele airbag şi dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranţă v se aprinde în roşu. până când se fixează centura de siguranţă. Dacă lampa nu se aprinde. Inapoi la Rezumat Semnalizarea direcţiei O se aprinde sau clipeşte în verde. Se aprinde scurt Clipeşte Luminile de parcare sunt aprinse. La cuplarea contactului. nu se stinge după 4 secunde sau se aprinde în timpul mersului.

9 Pericol Risc de accidentare fatală pentru un copil instalat într-un scaun pentru copii când airbagul pasagerului din faţă este activat.Instrumentele şi comenzile 9 Avertisment Apelaţi imediat la un atelier service autorizat pentru remedierea cauzei defecţiunii. sistemul airbag 3 41. Este posibil ca limitele admise ale emisiilor de noxe să fi fost depăşite. Lampa de control defecţiuni Z se aprinde sau clipeşte în galben. Airbagul frontal al pasagerului din faţă este activat. Mesajele autovehiculului 3 90. În plus. Dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranţă. Servofrâna poate înceta să funcţioneze. Este aprinsă în timpul funcţionării motorului Opriţi autovehiculul şi motorul. Reduceţi apăsarea asupra pedalei de acceleraţie până când lampa nu mai clipeşte. Apelaţi la un atelier service pentru asistenţă. se afişează un mesaj de avertizare sau un cod de avertizare. Airbagul frontal al pasagerului din faţă este dezactivat 3 46. Răcirea motorului poate fi întreruptă. Risc de accidentare fatală pentru un adult când airbagul pasagerului din faţă este dezactivat. 79 Este aprinsă în timpul funcţionării motorului Sistemul de încărcare p se aprinde în roşu. Defecţiune în sistemul de control al emisiilor. Apelaţi imediat la un atelier service pentru asistenţă. Scadenţă verificare service autovehicul g se aprinde în galben. Inapoi la Rezumat . 3 44. Există o defecţiune ce poate duce la avarierea catalizatorului. Se aprinde la cuplarea contactului şi se stinge la scurt timp după pornirea motorului. Bateria nu se încarcă. Se aprinde la cuplarea contactului şi se stinge la scurt timp după pornirea motorului. Clipeşte în timpul funcţionării motorului Dezactivarea airbagurilor V se aprinde în galben. Apelaţi imediat la un atelier service pentru asistenţă. Apelaţi la un atelier service pentru asistenţă. * se aprinde în galben. Se impune revizia autovehiculului.

Se aprinde Frâna electrică de mână funcţionează defectuos 3 140. Frâna de parcare asistată electronic nu este complet aplicată sau eliberată. Clipeşte Se aprinde Frâna de mână electrică este cuplată 3 140. Se aprinde după cuplarea contactului dacă frâna de parcare manuală este aplicată 3 140. Opriţi autovehiculul. Sistemul de frână şi de ambreiaj Nivelul lichidului de frână şi de ambreiaj & se aprinde în roşu. Frâna de mână electrică m se aprinde sau clipeşte în roşu. Apelaţi la un atelier service autorizat. aplicaţi şi eliberaţi frâna de parcare asistată electronic pentru resetare. Clipeşte Trebuie acţionată pedala de ambreiaj pentru a porni motorul 3 129. Defecţiune frână de mână electrică j se aprinde sau clipeşte în galben. Frâna de parcare asistată electronic este în modul service. Sistemul de oprire-pornire 3 130. Acţionaţi pedala . 9 Avertisment Opriţi autovehiculul. Sistemul antiblocare frâne (ABS) u se aprinde în galben. Nivelul lichidului de frână şi de ambreiaj este prea scăzut 3 171. Clipeşte 9 Avertisment Apelaţi imediat la un atelier service autorizat pentru remedierea cauzei defecţiunii. Cuplaţi contactul.80 Instrumentele şi comenzile Se aprinde Trebuie acţionată pedala de frână pentru a se elibera frâna de parcare asistată electric 3 140. apăsaţi pedala şi încercaţi să resetaţi sistemul mai întâi prin eliberarea şi apoi prin aplicarea frânei electrice de mână. Inapoi la Rezumat . întrerupeţi călătoria şi apelaţi la un atelier service. Dacă m clipeşte în continuare.se aprinde sau clipeşte în galben. Nu continuaţi călătoria. Pedala de ambreiaj trebuie operată pentru a porni motorul.

dar fără a beneficia de reglarea oferită de sistemul ABS. Apelaţi la un atelier service. sistemul de senzori va funcţiona normal. Se aprinde în verde Sistemul este activat şi gata de funcţionare. 81 Se aprinde cu servodirecţia redusă Clipeşte în galben Servodirecţia este redusă datorită supraîncălzirii sistemului. Se recomandă cuplarea unei trepte superioare de viteză pentru economisirea combustibilului. Sistemul antiblocare frâne 3 139. Odată cu îndepărtarea sursei de interferenţă. Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare ) se aprinde în verde sau galben sau clipeşte în galben. Sistemul ultrasonic de asistenţă la parcare 3 149. Se aprinde în galben Servodirecţia c se aprinde în galben. Schimbarea într-o treaptă superioară de viteze [ luminează în verde sau apare sub formă de simbol în Centrul de informaţii pentru şofer cu afişaj superior sau cu afişaj superior combinat. Lampa de control se stinge când sistemul s-a răcit.Instrumentele şi comenzile Se aprinde timp de câteva secunde după cuplarea contactului. Se aprinde cu servodirecţia dezactivată Defecţiune în sistemul servodirecţiei. Nu este detectat niciun marcaj de bandă de rulare. Defecţiuni în sistem sau Defecţiuni datorate senzorilor care sunt murdari sau acoperiţi cu gheaţă sau zăpadă sau Interferenţe datorate surselor externe de ultrasunete. înseamnă că există o defecţiune la sistemul ABS. Sistemul de oprire-pornire 3 130. Sistemul ultrasonic de asistenţă la parcare r se aprinde în galben. Sistemul este gata de funcţionare după stingerea lămpii de control. Solicitaţi remedierea cauzei defecţiunii de către un atelier service. Dacă lampa de control nu se stinge după câteva secunde sau se aprinde în timpul mersului. Inapoi la Rezumat . Sistemul de frânare va funcţiona în continuare. Sistemul recunoaşte o schimbare neintenţionată a benzii de rulare.

Sistemul de control antipatinare este deconectat k se aprinde în galben. În limita posibilităţilor. Există o defecţiune în sistem. S-a atins nivelul maxim de încărcare a filtrului. în funcţie de starea suprafeţei carosabilului. nu permiteţi ca turaţia motorului să coboare sub 2. Se aprinde Filtrul de particule diesel este încărcat. Iniţiaţi procesul de curăţare cât mai curând posibil.82 Instrumentele şi comenzile Sistemul electronic de control al stabilităţii 3 142. Clipeşte Filtrul de particule pentru motor diesel % se aprinde sau clipeşte în galben. Se aprinde Pierdere de presiune din anvelope. Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope w se aprinde sau clipeşte în galben. Puterea motorului se poate reduce şi autovehiculul poate fi frânat automat într-o mică măsură. Clipeşte Se aprinde Preîncălzirea ! se aprinde în galben. Filtrul de particule diesel reclamă iniţierea procesului de curăţare. Controlul electronic al stabilităţii şi Sistemul de control al tracţiunii b se aprinde sau clipeşte în galben. Sistemul de oprire-pornire 3 130. sistemul de control al tracţiunii 3 142. Stabilitatea autovehiculului poate fi totuşi afectată. Iniţiaţi imediat procesul de curăţare pentru a preveni avarierea motorului. Continuaţi să conduceţi până când % se stinge. Control electronic de stabilitate oprit n se aprinde în galben. Sistemul este dezactivat. Sistemul este cuplat activ. Sistemul este dezactivat. Inapoi la Rezumat .000 rot/min. Apelaţi la un atelier service pentru remedierea defecţiunii. Opriţi imediat şi verificaţi presiunea în anvelope. Se activează doar dacă temperatura exterioară este scăzută. Este posibilă continuarea călătoriei. Filtrul de particule diesel 3 133. Preîncălzirea este activată.

Combustibilul s-a epuizat. Puterea motorului este redusă # se aprinde în galben. în caz contrar blocarea volanului se poate cupla pe neaşteptate. 2. Se aprinde Nivelul combustibilului din rezervor este scăzut. Aerisirea sistemului de alimentare cu motorină 3 173. 3. În timpul unei opriri automate. Inapoi la Rezumat . După 60-90 de secunde. lampa de control rămâne aprinsă. 9 Avertisment Când motorul este oprit. aduceţi maneta selectorului de viteze în poziţia N. Se aprinde la cuplarea contactului şi se stinge la scurt timp după pornirea motorului.Instrumentele şi comenzile Clipeşte 1. 4. fără a stânjeni circulaţia celorlalte autovehicule. Decuplaţi contactul. Sistemul antidemaraj d clipeşte în galben. 83 Defecţiune în sistem sau anvelopă fără senzor de presiune montat (de ex. Ieşiţi din trafic cât mai repede posibil. Motorul nu poate fi pornit. Verificaţi nivelul de ulei înainte de a apela la asistenţa unui atelier service 3 168. Realimentaţi imediat. Selectaţi poziţia neutră. Presiunea uleiului de motor I se aprinde în roşu. Catalizatorul 3 134. Clipeşte Este aprinsă în timpul funcţionării motorului Atenţie Lubrifierea motorului poate fi întreruptă. Apelaţi la un atelier service. Apăsaţi pedala de ambreiaj. Nu scoateţi cheia decât după oprirea autovehiculului. acţionarea volanului şi a pedalei de frână necesită o forţă considerabil mai mare. Nu permiteţi golirea completă a rezervorului de combustibil. unitatea de servofrână va continua să fie operaţională. Acest lucru poate duce la avarierea motorului şi/ sau la blocarea roţilor de tracţiune. Nivel scăzut al combustibilului i se aprinde sau clipeşte în galben. Defecţiune în sistemul antidemaraj. roata de rezervă).

Se aprinde Defecţiune în sistem. în timpul semnalizării cu farurile 3 105 sau când faza lungă este aprinsă prin intermediul funcţiei de asistenţă pentru faza lungă sau de reglare inteligentă a fasciculului farurilor 3 108. 3 108. Sistemul este comutat pe fază scurtă simetrică.84 Instrumentele şi comenzile Puterea motorului este limitată. Sistemul de control automat al luminilor 3 105. Nivelul lichidului de spălare este scăzut. Luminile exterioare sunt aprinse 3 104. Lampa de ceaţă spate r se aprinde în galben. Se aprinde atunci când faza lungă este aprinsă. Luminile exterioare 8 se aprinde în verde. Faza lungă C se aprinde în albastru. Apelaţi la un atelier service. Lichidul de spălare 3 170. Sistemul de control al vitezei de croazieră 3 145. Farurile adaptive f se aprinde sau clipeşte în galben. Proiectoarele de ceaţă > se aprinde în verde. Clipeşte Nivelul scăzut al lichidului de spălare G se aprinde în galben. Apelaţi la un atelier service pentru asistenţă. Inapoi la Rezumat . Lampa de control f clipeşte pentru aproximativ 4 secunde după ce contactul este cuplat pentru a atenţiona că sistemul a fost activat 3 107. Funcţia de asistenţă pentru faza lungă sau reglarea inteligentă a fasciculului farurilor este activată 3 106. Lampa de ceaţă spate este aprinsă 3 113. Proiectoarele de ceaţă sunt aprinse 3 112. Se aprinde în verde A fost memorată o anumită viteză. Se aprinde în alb Funcţia de asistenţă pentru faza lungă l se aprinde în verde. Control viteză de croazieră m se aprinde în alb sau verde. Sistemul este activat.

afişaj superior sau afişaj superior combinat. Afişajul pentru informaţii Centru de informaţii pentru şofer Centrul de informaţii pentru şofer (DIC) se află în grupul de instrumente. O portieră şi/sau hayonul sunt deschise.Instrumentele şi comenzile 85 Portieră deschisă h se aprinde în roşu. Pe afişajul superior pot fi selectate următoarele meniuri principale cu ajutorul butonului Menu: ■ Vehicle Information Menu (Meniu informaţii autovehicul) ■ Trip/Fuel Information Menu (Meniu informaţii parcurs/combustibil) Inapoi la Rezumat . între vitezometru şi turometru. Acesta este disponibil ca afişaj central.

iar unele funcţii sunt active doar când autovehiculul este în mişcare. Pe afişajul superior combinat. Inapoi la Rezumat . respectiv când staţionează. meniurile pot fi selectate cu ajutorul butonului Menu. Setările memorate 3 23. Selectarea meniurilor şi a funcţiilor Meniurile şi funcţiile pot fi selectate prin intermediul butoanelor de pe maneta de semnalizare. Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru a marca o opţiune de meniu sau pentru a seta o valoare numerică. indicat prin simbolurile de pe linia superioară a afişajului: X = Vehicle Information Menu (Meniu informaţii autovehicul) W = Trip/Fuel Information Menu (Meniu informaţii parcurs/ combustibil) Unele dintre funcţiile afişate diferă atunci când autovehiculul este în mişcare.86 Instrumentele şi comenzile Personalizarea autovehiculului 3 97. Apăsaţi butonul MENU pentru a comuta între meniuri sau pentru a reveni de la un submeniu la meniul superior următor.

Apăsaţi butonul SET/CLR pentru confirmare. afişajul superior şi afişajul superior combinat. Apăsaţi butonul SET/CLR pentru confirmare. Inapoi la Rezumat . Respectaţi instrucţiunile date în submeniuri. Trip/Fuel Information Menu (Meniu informaţii parcurs/ combustibil) Apăsaţi butonul MENU pentru a selecta Trip/Fuel Information Menu (Meniu informaţii parcurs/ combustibil) sau selectaţi W de pe afişajul superior combinat. Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru a selecta un submeniu. Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru a selecta un submeniu. Posibile submeniuri pentru următoarele funcţii: ■ Unitate: unităţile afişate se pot modifica ■ Presiunea anvelopelor: verifică presiunea în anvelopele tuturor roţilor în timpul deplasării 3 155 ■ Durata de viaţă rămasă a uleiului de motor: indică momentul în care uleiul de motor şi filtrul trebuie schimbate3 75 ■ Avertizare viteză: dacă aţi depăşit viteza presetată.Instrumentele şi comenzile Apăsaţi butonul SET/CLR pentru a selecta o funcţie sau pentru a confirma un mesaj. Vehicle Information Menu (Meniu informaţii autovehicul) Selecţiile şi indicaţiile pot diferi între afişajul central. se va activa avertizare sonoră ■ Sistemul de detectare a semnelor de circulaţie: afişează semnele de circulaţie pentru secţiunea curentă a traseului 3 151 ■ Indicarea distanţei din faţă: afişează distanţa până la un autovehicul în mişcare aflat în aceeaşi direcţie de mers în faţă3 148 87 Apăsaţi butonul MENU pentru a selecta Vehicle Information Menu (Meniu informaţii autovehicul) sau selectaţi X de pe afişajul superior combinat.

■ Contorul de kilometraj 1 ■ Contorul de kilometraj 2 ■ Viteza digitală Contorul de kilometraj 2 şi viteza digitală sunt disponibile numai la autovehiculele cu Afişaj superior sau Afişaj superior combinat. Computerul de bord 3 94. acesta dispune de un afişaj grafic pentru informaţii. Meniul informaţii de parcurs/ combustibil. afişajul color pentru informaţii În funcţie de configuraţia autovehiculului.88 Instrumentele şi comenzile Afişajul grafic pentru informaţii. Afişajul pentru informaţii se află în panoul de bord. afişajul grafic pentru informaţii este disponibil în două versiuni. Inapoi la Rezumat . deasupra sistemului Infotainment. conform descrierii din manualul sistemului Infotainment ■ setările pentru personalizarea autovehiculului 3 97 În funcţie de sistemul Infotainment. respectiv de un afişaj color pentru informaţii. Afişajul grafic pentru informaţii Afişajul grafic pentru informaţii indică: ■ ora 3 71 ■ temperatura exterioară 3 70 ■ data 3 71 ■ sistemul Infotainment. Pentru autovehiculele cu computer de bord sunt disponibile unul sau mai multe submeniuri.

Instrumentele şi comenzile Afişajul color pentru informaţii ■ mesajele autovehiculului 3 90 ■ setările pentru personalizarea autovehiculului 3 97 Tipul şi modul de afişare a informaţiilor depind de nivelul de echipare a autovehiculului şi de setările curente. conform descrierii din manualul sistemului Infotainment ■ sistemul de navigaţie. Afişajul color pentru informaţii indică. Butonul multifuncţional se foloseşte pentru selectarea unui articol şi pentru confirmare. Inapoi la Rezumat . conform descrierii din manualul sistemului Infotainment ■ setările sistemului Selectaţi o funcţie prin intermediul butoanelor sistemului Infotainment. Selecţiile se fac cu: ■ meniurile ■ butoanele funcţionale şi butonul multifuncţional ale sistemului Infotainment 89 Selectarea cu sistemul Infotainment Selectarea meniurilor şi a setărilor Meniurile şi setările sunt accesate prin intermediul afişajului. Se afişează meniul funcţiei selectate. în culori diferite: ■ ora 3 71 ■ temperatura exterioară 3 70 ■ data 3 71 ■ sistemul Infotainment.

în unele cazuri împreună cu un mesaj de avertizare şi un semnal sonor. pentru a şterge toate caracterele introduse. Butonul multifuncţional Butonul multifuncţional este elementul de comandă central pentru meniuri: Rotiţi butonul ■ Pentru a marca o opţiune de meniu ■ Pentru a seta o valoare numerică sau pentru a afişa o opţiune de meniu Apăsaţi (inelul exterior) ■ Pentru a selecta sau activa opţiunea marcată ■ Pentru a confirma o valoare setată ■ Pentru a activa/ dezactiva o funcţie a sistemului BACK buton Apăsaţi butonul pentru: ■ a ieşi dintr-un meniu fără a schimba setările ■ a reveni dintr-un submeniu la un meniu superior ■ a şterge ultimul caracter dintr-o secvenţă de caractere Mesajele autovehiculului Mesajele sunt indicate în principal pe centrul de informaţii pentru şofer (DIC). Inapoi la Rezumat . Setările memorate 3 23. Apăsaţi butonul SET/CLR butonul MENU sau rotiţi butonul de reglaj pentru a confirma mesajul. Personalizarea autovehiculului 3 97.90 Instrumentele şi comenzile Menţineţi apăsat butonul câteva secunde.

Mesaj autovehicul 2 3 4 5 Nu a fost detectată nicio telecomandă. Mesaj autovehicul 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Lampa plăcuţei de înmatriculare defectă 91 Lampa de semnalizare stânga faţă defectă Lampa de semnalizare stânga spate defectă Lampa de semnalizare dreapta faţă defectă Lampa de semnalizare dreapta spate defectă Verificaţi lampa de frână pentru remorcă Verificaţi lampa marşarier a remorcii Verificaţi lampa de semnalizare stânga a remorcii Verificaţi lampa de semnalizare dreapta a remorcii Verificaţi lampa de ceaţă a remorcii Verificaţi lampa de poziţie spate a remorcii Inapoi la Rezumat .Instrumentele şi comenzile Mesajele autovehiculului de pe afişajul central Nr. Nr. porniţi din nou motorul Autovehiculul suprasolicitat Compresorul supraîncălzit Al treilea stop de frână defect Lămpile de frână defecte Sistemul de reglare a fasciculu‐ lui farurilor defect Faza scurtă stânga defectă Lampa de ceaţă spate defectă Faza scurtă dreapta defectă Lampa laterală de poziţie stânga defectă Lampa laterală de poziţie dreapta defectă Lampa marşarier defectă Nr. apăsaţi pedala de ambreiaj pentru repornire Nivelul lichidului de răcire este prea scăzut Sistemul de aer condiţionat oprit Volanul este blocat 17 18 19 20 21 22 23 Apăsaţi pedala de frână pentru a elibera frâna de parcare asistată electronic Rotiţi volanul. Mesaj autovehicul 6 7 9 12 13 15 16 Mesajele autovehiculului sunt afişate sub formă de cod numeric. decuplaţi şi recuplaţi apoi contactul Rotiţi volanul.

Mesaj autovehicul 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 74 75 76 Deschideţi şi apoi închideţi geamul pasagerului din faţă Deschideţi şi apoi închideţi geamul stânga spate Deschideţi şi apoi închideţi geamul dreapta spate Tentativă de furt Efectuaţi revizia sistemului de alarmă antifurt Efectuaţi revizia dispozitivului de blocare a volanului Efectuaţi revizia servodirecţiei Efectuaţi revizia sistemului de suspensie Efectuaţi revizia sistemului de control al nivelului Efectuaţi revizia punţii spate Efectuaţi revizia AFL Efectuaţi revizia sistemului de aer condiţionat Efectuaţi revizia sistemului de avertizare unghi mort lateral Nr. Mesaj autovehicul 35 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 Înlocuiţi bateria telecomenzii radio Curăţaţi sistemul de avertizare unghi mort lateral Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare nedisponibil Sistemul de protecţie a pietonilor activat. curăţare bară de protecţie Inapoi la Rezumat . resetaţi capota Strângeţi buşonul rezervorului de combustibil Apă în filtrul de motorină Filtrul de particule diesel este plin 3 133 Presiune neechilibrată în anvelope pe puntea faţă Presiune neechilibrată în anvelope pe puntea spate S-au detectat anvelope fără senzori TPMS Deschideţi şi apoi închideţi geamul şoferului 128 Capotă deschisă 134 Defecţiune sistem de asistenţă la parcare. Mesaj autovehicul 77 78 79 81 82 83 84 94 95 Efectuaţi revizia sistemului de avertizare la părăsirea benzii de rulare Efectuaţi revizia sistemului de protecţie a pietonilor Completaţi uleiul de motor Efectuaţi revizia transmisiei Schimbaţi uleiul de motor în scurt timp Efectuaţi revizia sistemului adaptiv de control al vitezei de croazieră Puterea motorului este redusă Cuplaţi la parcare înainte de a ieşi Efectuaţi revizia sistemului airbag Nr.92 Instrumentele şi comenzile Nr.

Apăsaţi butonul multifuncţional pentru confirmarea unui mesaj. Semnalul sonor de avertizare referitor la centurile de siguranţă decuplate are prioritate faţă de orice alt semnal sonor de avertizare. înlocuirea becurilor ■ Sistemul de spălare/ ştergere a parbrizului ■ Portierele. Inapoi la Rezumat . Respectaţi instrucţiunile date în mesaje. ca mesaje pop-up. Unele mesaje apar doar câteva secunde. ■ Dacă o portieră (sau hayonul) nu este complet închisă la demarare. Semnalele de avertizare Când este pornit motorul sau în timpul mersului La un moment dat se va auzi un singur semnal de avertizare. Mesaj autovehicul 136 Service sistem de asistenţă la parcare 145 Verificaţi nivelul lichidului de spălare 174 Baterie descărcată 258 Sistem de asistenţă la parcare dezactivat Mesajele autovehiculului sunt afişate ca text. geamurile ■ Telecomanda radio ■ Centurile de siguranţă ■ Sistemele airbag ■ Motorul şi transmisia ■ Presiunea în anvelope ■ Filtrul de particule diesel ■ Bateria 93 Mesajele autovehiculului de pe afişajul color pentru informaţii Mesajele autovehiculului de pe afişajul superior sau afişajul superior combinat Unele mesaje importante apar suplimentar pe afişajul color pentru informaţii. Sistemul afişează mesaje referitoare la următoarele aspecte: ■ Nivelurile lichidelor ■ Sistemul de alarmă antifurt ■ Frânele ■ Sistemele de tracţiune ■ Sistemele de asistenţă la conducere ■ Sistemul de control al vitezei de croazieră ■ Sistemul de detectare a obiectelor ■ Luminile.Instrumentele şi comenzile Nr. ■ Dacă nu aveţi centura de siguranţă fixată.

94 Instrumentele şi comenzile În timpul unei opriri automate ■ Dacă portiera şoferului este deschisă. ■ Când luminile exterioare sunt aprinse. 2. Apăsaţi butonul MENU pentru a selecta Trip/Fuel Information Menu (Meniu informaţii parcurs/ combustibil) sau selectaţi W de pe afişajul superior combinat. apare un mesaj de avertizare sau codul 174 de avertizare în centrul de informaţii pentru şofer. Dacă bateria nu poate fi reîncărcată. încălzirea. Computerul de bord Meniurile şi funcţiile pot fi selectate prin intermediul butoanelor de pe maneta de semnalizare. ■ Dacă se depăşeşte o viteză programată sau o limită de viteză. ca de ex. 1. Când autovehiculul este parcat şi/sau portiera şoferului este deschisă ■ Când cheia este în contact. încălzirea lunetei spate sau alţi consumatori principali. Mesajul de avertizare sau codul de avertizare vor dispărea după ce motorul a fost pornit de două ori consecutiv fără o scădere a tensiunii. Tensiunea bateriei Când tensiunea bateriei scade prea mult. ■ Dacă sistemul de asistenţă la parcare detectează un obiect. Inapoi la Rezumat . ■ Dacă filtrul de particule pentru motor diesel a atins nivelul maxim de încărcare. Încărcaţi bateria prin conducerea continuă pentru o perioadă de timp sau prin folosirea unui dispozitiv de încărcare. apelaţi la un atelier service pentru eliminarea cauzei sau remedierea defecţiunii. ■ Dacă apare un mesaj sau un cod de avertizare pe centrul de informaţii pentru şofer. ■ Dacă este cuplată treapta marşarier şi sistemul de transport posterior este extins. ■ Dacă s-a depăşit o anumită viteză cu frâna de parcare aplicată. Deconectaţi imediat consumatorii electrici care nu sunt necesari pentru conducerea în siguranţă. ■ Dacă are loc schimbarea neintenţionată a benzii de deplasare.

Instrumentele şi comenzile 95 Trip/Fuel Information Menu (Meniu informaţii parcurs/combustibil) de pe afişajul superior Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru a selecta unul dintre submeniurile: ■ Contorul de kilometraj 1 ■ Contorul de kilometraj 2 ■ Autonomia ■ Consumul mediu ■ Consumul instantaneu ■ Viteza medie ■ Viteza digitală Trip/Fuel Information Menu (Meniu informaţii parcurs/combustibil) de pe afişajul superior combinat Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru a selecta submeniurile: ■ Contorul de kilometraj 1 ■ Consumul mediu ■ Viteza medie Inapoi la Rezumat .

Pot fi selectate două contoare de parcurs care înregistrează separat. apare un mesaj la autovehiculele cu Afişaj superior sau Afişaj superior combinat. Consumul instantaneu Viteza medie Se afişează consumul instantaneu. se afişează un cod de avertizare sau un mesaj de avertizare la autovehiculele cu Afişaj central şi Afişaj superior sau Afişaj superior combinat. Pentru resetare. Pentru resetare. Consumul mediu Autonomia Computer de bord 1 şi 2 Autonomia este calculată pe baza conţinutului curent al rezervorului şi a consumului curent. După alimentare. Măsurarea poate fi resetată în orice moment. Valorile afişate sunt valori medii. Se afişează consumul mediu. lampa de control i din indicatorul de nivel combustibil se aprinde sau clipeşte 3 83. Se afişează viteza medie. apăsaţi butonul resetare sau butonul SET/CLR timp de câteva secunde. Când rezervorul trebuie realimentat imediat. sistemul actualizează autonomia cu o uşoară întârziere. ■ Contorul de kilometraj 2 ■ Consumul mediu ■ Viteza medie Contorul de parcurs ■ Viteza digitală ■ Autonomia ■ Consumul instantaneu Informaţiile celor două computere de bord se pot reseta separat în fiecare mod. Contorul de parcurs afişează distanţa înregistrată de la o anumită resetare. Măsurarea poate fi oricând resetată şi porneşte de la o valoare stabilită. apăsaţi butonul SET/ CLR timp de câteva secunde. Inapoi la Rezumat .96 Instrumentele şi comenzile Când nivelul combustibilului din rezervor este scăzut. putându-se afişa distanţe de parcurs diferite. În plus.

unele funcţii descrise mai jos ar putea să nu fie disponibile. pentru fiecare cheie a autovehiculului. În funcţie de dotările autovehiculului şi de reglementările specifice ţării. Inapoi la Rezumat . Este afişat meniul Settings (Setări). 97 Viteza digitală Personalizarea autovehiculului Comportamentul autovehiculului poate fi personalizat prin schimbarea setărilor prin intermediul afişajului pentru informaţii. Unele dintre setările personale pentru fiecare şofer pot fi memorate individual. Setările memorate 3 23. Setările personale de pe afişajul grafic pentru informaţii Se afişează digital viteza curentă.Instrumentele şi comenzile Pentru resetare. apăsaţi butonul SET/ CLR timp de câteva secunde. Unele funcţii sunt afişate sau active numai când motorul funcţionează. Apăsaţi butonul CONFIG.

■ Sport suspension (Suspensie sport): Amortizarea se întăreşte. ■ Swap backlight colour main instr. ■ Climate and air quality (Climat şi calitate aer) Auto fan speed (Reglare automată turaţie ventilator): Modificarea reglajului ventilatorului.98 Instrumentele şi comenzile Sport mode settings (Setări mod sport) Şoferul poate selecta funcţiile care vor fi activate în modul Sport 3 143. ■ Sport powertrain performance (Performanţe sport ale grupului de propulsie): Caracteristicile pedalei de acceleraţie şi schimbătorului de viteze devin mai sensibile. Languages (Limbi) Selectarea limbii dorite. dată) Consultaţi Ceasul 3 71. Setarea Inapoi la Rezumat Radio settings (Setări radio) Consultaţi descrierea sistemului Infotainment din manualul sistemului Infotainment. Phone settings (Setări telefon) Consultaţi descrierea sistemului Infotainment din manualul sistemului Infotainment. ■ Sport steering (Direcţie sport): Asistarea servo a direcţiei este redusă. Time Date (Oră. Vehicle settings (Setări autovehicul) Următoarele setări pot fi selectate prin rotirea şi apăsarea butonului multifuncţional: ■ Sport mode settings (Setări mod sport) ■ Languages (Limbi) ■ Time Date (Oră. dată) ■ Radio settings (Setări radio) ■ Phone settings (Setări telefon) ■ Vehicle settings (Setări autovehicul) În submeniurile corespunzătoare se pot modifica următoarele setări: . (Modificare culoare iluminare de fond instrumente de bord): Modificarea culorii de iluminare a instrumentelor.

■ Park assist / Collision detection (Asistenţă la parcare / Detectare coliziuni) Park assist (Asistenţă la parcare): Activează sau dezactivează sistemul ultrasonic de asistenţă la parcare. Auto door lock (Blocare automată portiere): Activează sau dezactivează funcţia de blocare automată a portierelor după deplasare. Stop door lock if door open (Oprire blocare portiere la deschiderea unei portiere): Activează sau dezactivează funcţia blocare automată a portierelor în timp ce o portieră este deschisă. Delayed door lock (Blocare temporizată portiere): Activează Inapoi la Rezumat . ■ Exterior ambient lighting (Iluminare exterioară ambientală) Duration upon exit of vehicle (Durată la coborârea din autovehicul): Activează sau 99 dezactivează şi modifică durata luminilor de însoţire. Rear auto wipe in reverse (Ştergere automată lunetă la cuplarea treptei marşarier): Activează sau dezactivează pornirea automată a ştergătorului de lunetă la cuplarea treptei marşarier. Personalization by driver (Personalizare în funcţie de şofer): Activează sau dezactivează funcţia de personalizare. Climate control mode (Mod climatizare): Activează sau dezactivează răcirea la fiecare pornire a contactului sau foloseşte ultima setare aleasă. Auto demist (Dezaburire automată): Sprijinirea dezaburirii parbrizului prin selectarea automată a setărilor necesare şi a modului automat de condiţionare a aerului. Auto rear demist (Dezaburire automată lunetă): Activează automat luneta încălzită. ■ Comfort settings (Setări confort) Chime volume (Volum avertizare sonoră): Modifică volumul semnalelor sonore de avertizare. Exterior lighting by unlocking (Iluminare exterioară la deblocare): Activează sau dezactivează luminile de acces. ■ Power door locks (Închidere centralizată) Auto door unlock (Deblocare automată portiere): Activează sau dezactivează funcţia de deblocare automată a portierelor după decuplarea contactului.Instrumentele şi comenzile modificată va fi activă după oprirea şi pornirea din nou a contactului.

pornire cu ajutorul telecomenzii) Remote unlock feedback (Feedback deblocare cu telecomandă): Activează sau dezactivează răspunsul luminilor de avarie la deblocarea portierelor. Apăsaţi butonul CONFIG. ■ Remote locking. ■ Restore factory settings (Revenire la setările din fabricaţie) Restore factory settings (Revenire la setările din fabricaţie): Resetarea tuturor setărilor la setările implicite. Remote door unlock (Deblocare portiere cu telecomanda): Modifică configurarea pentru a se debloca doar portiera şoferului sau integral accesul în autovehiculul la deblocare.100 Instrumentele şi comenzile Setările personalizate de pe afişajul color pentru informaţii sau dezactivează funcţia de blocare temporizată a portierelor. Următoarele setări pot fi selectate prin rotirea şi apăsarea butonului multifuncţional: ■ Sport mode settings (Setări mod sport) ■ Languages (Limbi) ■ Time & Date (Oră şi dată) ■ Radio settings (Setări radio) ■ Phone settings (Setări telefon) ■ Navigation settings (Setări navigaţie) ■ Vehicle settings (Setări autovehicul) ■ Display settings (Setări afişare) Inapoi la Rezumat . starting (Blocare. deblocare. unlocking. Auto door relock (Reblocare automată portiere): Activează sau dezactivează funcţia de reblocare automată după deblocarea fără deschiderea unei portiere. Este afişat meniul Settings (Setări).

Radio settings (Setări radio) Consultaţi descrierea sistemului Infotainment din manualul sistemului Infotainment. Setarea modificată va fi activă după oprirea şi pornirea din nou a contactului. Navigation settings (Setări navigaţie) Consultaţi descrierea sistemului Infotainment din manualul sistemului Infotainment. Vehicle settings (Setări autovehicul) 101 ■ Climate and air quality (Climat şi calitate aer) Auto fan speed (Reglare automată turaţie ventilator): Modificarea reglajului ventilatorului. ■ Sport suspension (Suspensie sport): Amortizarea se întăreşte. ■ Sport powertrain performance (Performanţe sport ale grupului de propulsie): Caracteristicile pedalei de acceleraţie şi schimbătorului de viteze devin mai sensibile. Time & Date (Oră şi dată) Consultaţi Ceasul 3 71. Languages (Limbi) Selectarea limbii dorite. Auto rear demist (Dezaburire automată lunetă): Activează automat luneta încălzită. Auto demist (Dezaburire automată): Sprijinirea dezaburirii parbrizului prin selectarea automată a setărilor necesare şi a modului automat de condiţionare a aerului. ■ Sport steering (Direcţie sport): Asistarea servo a direcţiei este redusă. Inapoi la Rezumat . Phone settings (Setări telefon) Consultaţi descrierea sistemului Infotainment din manualul sistemului Infotainment. Climate control mode (Mod climatizare): Activează sau dezactivează răcirea la pornirea contactului sau foloseşte ultima setare aleasă. (Modificare culoare iluminare de fond instrumente de bord): Modificarea culorii de iluminare a instrumentelor. ■ Swap backlight colour main instr.Instrumentele şi comenzile În submeniurile corespunzătoare se pot modifica următoarele setări: Sport mode settings (Setări mod sport) Şoferul poate selecta funcţiile care vor fi activate în modul Sport 3 143.

■ Park assist / Collision detection (Asistenţă la parcare / Detectare coliziuni) Park assist (Asistenţă la parcare): Activarea sau dezactivarea . ■ Exterior ambient lighting (Iluminare exterioară ambientală) Duration upon exit of vehicle (Durată la coborârea din autovehicul): Activează sau dezactivează şi modifică durata luminilor de însoţire.102 Instrumentele şi comenzile sistemului de asistenţă la parcare cu ultrasunete. ■ Restore factory settings (Revenire la setările din fabricaţie) Restore factory settings (Revenire la setările din fabricaţie): Inapoi la Rezumat ■ Comfort settings (Setări confort) Chime volume (Volum avertizare sonoră): Modifică volumul semnalelor sonore de avertizare. Remote door unlock (Deblocare portiere cu telecomanda): Modifică configurarea pentru a se debloca doar portiera şoferului sau integral accesul în autovehiculul la deblocare. ■ Lock / Unlock / Start by remote (Blocare/Deblocare/Pornire de la telecomandă) Remote unlock feedback (Feedback deblocare cu telecomandă): Activează sau dezactivează răspunsul luminilor de avarie la deblocarea portierelor. ■ Power door locks (Închidere centralizată) Auto door unlock (Deblocare automată portiere): Activează sau dezactivează funcţia de deblocare automată a portierelor după decuplarea contactului. Exterior lighting by unlocking (Iluminare exterioară la deblocare): Activează sau dezactivează luminile de acces. Rear auto wipe in reverse (Ştergere automată lunetă la cuplarea treptei marşarier): Activează sau dezactivează pornirea automată a ştergătorului de lunetă la cuplarea treptei marşarier. Auto door relock (Reblocare automată portiere): Activează sau dezactivează funcţia de reblocare automată după deblocarea fără deschiderea unei portiere. Auto door lock (Blocare automată portiere): Activează sau dezactivează funcţia de blocare automată a portierelor după deplasare. Prevent doorlock while door open (Prevenire blocare portiere în timp ce există o portieră deschisă): Activează sau dezactivează funcţia blocare automată a portierelor în timp ce o portieră este deschisă.

103 Inapoi la Rezumat . ■ Automatic mode (Mod automat): Afişajul schimbă modul la aprindea/ stingerea luminilor autovehiculului.Instrumentele şi comenzile Resetează toate setările la setările implicite. ■ Night mode (Mod de noapte): Optimizarea pentru condiţiile de conducere pe timp de noapte. Display settings (Setări afişare) Setările selectabile ale afişajului: ■ Day mode (Mod de zi): Optimizarea pentru condiţiile de conducere pe timp de zi.

....104 Sistem de iluminare Sistem de iluminare Luminile exterioare .... 104 Iluminarea interioară .... = lămpile de poziţie laterale 8 = farurile 9 Inapoi la Rezumat ............. 115 Luminile exterioare Comutatorul de lumini Rotiţi comutatorul de lumini: Comutatorul de lumini cu funcţia de control automat al luminilor 7 = luminile sunt stinse 8 = lămpile de poziţie laterale 9 = farurile Lampa de control 8 3 84................................ Comutatorul revine în poziţia AUTO.. 114 Caracteristici ale sistemului de iluminare ... m = activarea sau dezactivarea sistemului de control automat al luminilor...... Rotiţi comutatorul de lumini: AUTO = sistemul de control automat al luminilor: Farurile se aprind şi se sting automat în funcţie de condiţiile de lumină exterioară...........

sunt lăsate să facă mai multe curse. Detectarea tunelurilor Lămpile de poziţie spate Lămpile de poziţie spate se aprind împreună cu farurile şi lămpile de poziţie laterale. La intrarea într-un tunel. Faza lungă Funcţia lumini pe timp de zi Funcţia lumini pe timp de zi creşte vizibilitatea autovehiculului în timpul zilei. farurile se aprind imediat. Când este activată funcţia de control automat al luminilor şi motorul este în funcţiune. în funcţie de condiţiile de luminozitate şi informaţiile furnizate de sistemul senzorului de ploaie. Farurile adaptive 3 108. farurile se aprind. 8 se aprinde când sunt aprinse farurile. Lampa de control 8 3 84. farurile se aprind dacă ştergătoarele de parbriz. 105 Sistemul de control automat al luminilor Activarea automată a farurilor În condiţii de lumină slabă. În plus. controlul automat al luminilor este activ.Sistem de iluminare Pe centrul de informaţii pentru şofer cu afişaj superior sau afişaj superior combinat se afişează starea curentă a funcţiei de control automat al luminilor. La cuplarea contactului. odată pornite. sistemul trece automat de la iluminatul pe timp de zi la iluminatul cu ajutorul farurilor. Inapoi la Rezumat .

Lampa de control verde l se aprinde când funcţia de asistenţă este activată. Pentru a reveni la faza scurtă. Dacă funcţia de semnalizare cu farurile se activează când faza lungă este aprinsă. Semnalizarea cu farurile Pentru a activa semnalizarea cu farurile. asistenţa pentru faza lungă rămâne activată. Funcţia de asistenţă pentru faza lungă Această funcţie permite utilizarea fazei lungi ca lumină principală de rulare pe timp de noapte şi când viteza autovehiculului depăşeşte 40 km/h. Inapoi la Rezumat . iar cea albastră 7 se aprinde când faza lungă este aprinsă. împingeţi maneta. Lampa de control l 3 84. Apăsaţi o dată maneta indicatorului. împingeţi din nou maneta sau trageţi de aceasta. Ultima setare a funcţiei de asistenţă pentru faza lungă va rămâne valabilă la următoarea cuplare a contactului. Dacă funcţia de semnalizare cu farurile se activează când faza lungă este stinsă. Se comută la faza scurtă atunci când: ■ camera din parbriz detectează luminile unui autovehiculul care vine din sau se află în faţă ■ viteza autovehiculului este mai mică de 20 km/h ■ este ceaţă sau ninge ■ vă deplasaţi în zone urbane Dacă nu sunt detectate restricţii. asistenţa pentru faza lungă este dezactivată. Aceasta este dezactivată de asemenea când proiectoarele de ceaţă sunt aprinse. trageţi de manetă. Funcţia de asistenţă pentru faza lungă este activată prin apăsarea de două ori a manetei indicatorului la o viteză mai mare de 40 km/h.106 Sistem de iluminare Activarea Dezactivarea Pentru a comuta de la faza scurtă la faza lungă. sistemul comută din nou la faza lungă.

lampa de control f începe să clipească şi se declanşează un semnal acustic. Lampa de control f 3 84. 0 = scaunele faţă ocupate 1 = toate scaunele ocupate Autovehiculele echipate cu sistem de faruri cu halogen Farurile nu trebuie reglate. Cheie în contact. 4. Inapoi la Rezumat . reglaţi farurile pentru a preveni orbirea celor care circulă din sens opus. Aducerea dinamică automată la nivel a farurilor 3 108. 2. Pentru a adapta raza de acţiune a fasciculului farurilor la încărcarea autovehiculului şi a preveni orbirea celor care circulă din sens opus: rotiţi butonul rotativ ? în poziţia necesară.Sistem de iluminare 107 Reglarea fasciculului farurilor Reglarea manuală distanţei de iluminare a farurilor 2 = toate scaunele ocupate şi portbagajul încărcat 3 = scaunul şoferului ocupat şi portbagajul încărcat. 1. Autovehiculele echipate cu sistem de faruri cu Xenon Farurile când conduceţi în afara ţării Faza scurtă asimetrică măreşte câmpul de vizibilitate pe marginea carosabilului dinspre partea pasagerului din faţă. După aproximativ 5 secunde. Cuplaţi contactul. Trageţi maneta de semnalizare şi ţineţi-o trasă (semnalizarea cu farurile). atunci când vă aflaţi în ţări în care se circulă pe cealaltă parte a şoselei. 3. Totuşi.

Se activează automat la viteze peste aproximativ 115 km/h şi mişcări minime ale volanului. Lampa f nu va clipi atunci când funcţia este dezactivată. Iluminarea în regim extraurban Se activează automat la viteze între aproximativ 55 şi 115 km/h.108 Sistem de iluminare ■ Funcţia schimbător de mers ■ Reglarea dinamică automată a fasciculului farurilor La fiecare cuplare a contactului. Fasciculul de lumină şi luminozitatea sunt diferite între partea stângă şi partea dreaptă. efectuaţi din nou procedura descrisă mai sus. Iluminarea pe autostradă Iluminarea pentru marginea carosabilului Farurile adaptive Următoarele funcţii ale farurilor adaptive sunt disponibile numai la farurile Bi-Xenon. Fasciculul de lumină este mai lung şi mai strălucitor. Reglarea fasciculului farurilor. Fasciculul de lumină este orientat la un unghi de 8° spre marginea carosabilului. când senzorul de ploaie sesizează umezeala sau ştergătoarele funcţionează continuu.55 km/h şi când senzorul de lumină detectează iluminarea stradală. Iluminarea în condiţii meteo nefavorabile Iluminarea în regim urban Se activează automat la viteze de aproximativ 40 . Pentru dezactivare. distribuţia şi intensitatea luminii sunt reglate variabil în funcţie de vizibilitate. Farurile adaptive dinamice pentru viraje Inapoi la Rezumat . Cu comutatorul de lumini în poziţia AUTO sunt disponibile toate funcţiile sistemului de iluminare. Lungimea fasciculului farurilor este redusă iar distribuţia acestuia este extinsă. Se activează automat la viteze de până la aproximativ 70 km/h. condiţiile meteo şi tipul de drum. lampa f clipeşte pentru atenţionare circa 4 secunde. distribuţia şi intensitatea luminii sunt activate variabil în funcţie de condiţiile de iluminare. Raza de acţiune. Următoarele funcţii sunt disponibile de asemenea cu comutatorul de lumini în poziţie 9: ■ Farurile adaptive dinamice pentru viraje ■ Farul adaptiv Se activează automat la viteze mici de până la aproximativ 30 km/h. Cuplează după o temporizare sau direct când autovehiculul este accelerat puternic.

iar cea albastră 7 se aprinde când faza lungă este aprinsă. îmbunătăţind iluminarea în viraje. Dacă nu sunt detectate restricţii. Lampa de control l 3 84. Inapoi la Rezumat . se aprind ambele faruri pentru viraje. luminând drumul în direcţia de mers. Lampa de control verde l se aprinde când funcţia de asistenţă este activată.Sistem de iluminare Fasciculul de lumină pivotează în funcţie de unghiul de bracaj şi viteză. 109 Funcţia schimbător de mers Farul adaptiv Dacă farurile sunt aprinse şi este cuplată treapta marşarier. Lampa de control f 3 84. un reflector suplimentar este aprins în dreapta sau stânga. Lampa de control f 3 84. Activarea Funcţia de asistenţă pentru faza lungă La viraje strânse sau întoarceri. Se activează la o viteză de până la 40 km/h. sistemul comută din nou la faza lungă. Această funcţie permite utilizarea fazei lungi ca lumină principală de rulare pe timp de noapte şi când viteza autovehiculului depăşeşte 40 km/h. în funcţie de unghiul de bracaj şi de lămpile de semnalizare. Se comută la faza scurtă atunci când: ■ camera din parbriz detectează luminile unui autovehiculul care vine din sau se află în faţă ■ viteza autovehiculului este mai mică de 20 km/h ■ este ceaţă sau ninge ■ vă deplasaţi în zone urbane Funcţia de asistenţă pentru faza lungă este activată prin apăsarea de două ori a manetei indicatorului la o viteză mai mare de 40 km/h. Acestea rămân aprinse timp de 20 de secunde după decuplarea treptei marşarier sau până la viteze mai mari de 17 km/h într-o treaptă de deplasare înainte.

Când sistemul este activ.110 Sistem de iluminare din faţă şi a celor care se deplasează în aceeaşi direcţie şi sunt poziţionaţi în faţă. distribuţiei şi intensităţii. reglarea inteligentă a fasciculului farurilor cu activarea automată a fazei lungi reduce diferenţa dintre faza scurtă convenţională şi cea lungă convenţională fără modificări drastice ale fasciculului de lumină. ■ la intrarea în zone urbane. iar reglarea inteligentă a fasciculului farurilor pentru faza scurtă va fi redusă la un nivel care să nu provoace orbirea atunci când camera frontală din parbriz detectează restricţiile următoare: ■ este recunoscut un autovehicul aflat în faţă. Ultima setare a funcţiei de asistenţă pentru faza lungă va rămâne valabilă la următoarea cuplare a contactului. care se deplasează în aceeaşi direcţie pe dealuri sau pante prin recunoaşterea lămpilor de poziţie spate care se deplasează înainte. ■ este recunoscut un autovehicul care vine din sens opus. Prin urmare. Aceasta este dezactivată de asemenea când proiectoarele de ceaţă sunt aprinse. Sistemul ajustează înălţimea zonei Inapoi la Rezumat . Dezactivarea Apăsaţi o dată maneta indicatorului. sistemul comută din nou la faza lungă. ■ este ceaţă sau ninge. Dacă funcţia de semnalizare cu farurile se activează când faza lungă este stinsă. Reglarea inteligentă a fasciculului farurilor cu activarea automată a fazei lungi Sistemul inteligent de ajustare a luminii foloseşte proprietăţile farurilor Bi-xenon pentru a prelungi raza de acţiune a luminii fazei scurte până la 400 metri şi activează suplimentar automat faza lungă fără orbirea sau deranjarea celor care vin O funcţie specială de evaluare topografică detectează vehiculele din faţă. asistenţa pentru faza lungă rămâne activată. asistenţa pentru faza lungă este dezactivată. Dacă nu sunt detectate restricţii. Dacă funcţia de semnalizare cu farurile se activează când faza lungă este aprinsă. Faza lungă va fi dezactivată. camera video din faţă monitorizează întotdeauna zona din faţa autovehiculului şi reglează permanent o împrăştiere optimă a luminii pentru vizibilitate maximă a şoferului în aproape toate condiţiile.

accelerare. Lampa de control verde l se aprinde când funcţia este activată. acesta trece la o poziţie presetată pentru a preveni orbirea şoferilor autovehiculelor care circulă din sens opus. farul defect va fi stins automat. Activarea automată a fazei lungi funcţionează la o viteză mai mare de 40 km/h şi se dezactivează la o viteză mai mică de 20 km/h. iar cea albastră 7 se aprinde când faza lungă se aprinde automat. Reglarea dinamică automată a fasciculului farurilor Reglarea inteligentă a fasciculului farurilor şi activarea automată a fazei lungi se activează automat. În orice caz. pe şosea. Dezactivarea Apăsaţi o dată maneta indicatorului. Pe centrul de informaţii pentru şofer este afişat un avertisment. Inapoi la Rezumat . Reglarea Luminile de avarie Pentru a preveni orbirea şoferilor autovehiculelor care circulă din sens opus. Aceasta este dezactivată de asemenea când proiectoarele de ceaţă sunt aprinse. prin apăsarea dublă a manetei indicatorului. reglarea farurilor se face automat pe baza informaţiilor despre înclinaţia măsurată între puntea faţă şi puntea spate. 111 Defecţiuni în sistemul farurilor adaptive Când sistemul detectează o defecţiune în sistemul farurilor adaptive.Sistem de iluminare de acţiune a iluminatului pentru asigurarea iluminatului optim în faţă. fără orbire. în acelaşi moment. unul dintre faruri va rămâne aprins. Ele pot fi activate dacă contactul este cuplat. Activarea inteligentă a fasciculului farurilor funcţionează la viteze mai mari de 55 km/h. decelerare şi viteză. Dacă acest lucru nu este posibil.

maneta în = semnalizare la sus dreapta maneta în = semnalizare la stânga jos Inapoi la Rezumat . Comutatorul de lumini în poziţia AUTO: aprinderea proiectoarelor de ceaţă va aprinde automat şi farurile. Dezactivaţi semnalizarea manual deplasând maneta în poziţia iniţială. deplasaţi maneta până în punctul de rezistenţă şi apoi eliberaţi-o. În cazul unui accident cu declanşarea airbagului. Când volanul revine în poziţia iniţială. la schimbarea benzii de rulare. lumina de semnalizare clipeşte de şase ori când este apăsată maneta până la simţirea unei rezistenţe. Proiectoarele de ceaţă Semnalizarea virajelor şi a schimbării benzii de rulare Acţionate prin intermediul butonului >. luminile de avarie se activează automat. şi pe urmă se eliberează.112 Sistem de iluminare Dacă maneta este împinsă dincolo de punctul de rezistenţă. de ex. semnalizarea direcţiei rămâne activată. Când este conectată o remorcă. Acţionate prin intermediul butonului ¨. semnalizarea direcţiei este dezactivată automat. Pentru trei clipiri de semnalizare. Deplasaţi maneta până în punctul de rezistenţă şi menţineţi-o în poziţie pentru a prelungi semnalizarea.

La parcarea autovehiculului. Acţionate prin intermediul butonului r. pot fi activate luminile de parcare de pe o latură a autovehiculului: 1. Lămpile de ceaţă spate sunt dezactivate în timpul tractării.Sistem de iluminare 113 Lămpile de ceaţă spate Lămpile de parcare Lămpile de marşarier Lămpile marşarier se aprind când contactul este cuplat şi este selectată treapta marşarier. Condensul dispare rapid de la sine. pentru a accelera procesul. Deplasaţi maneta de semnalizare complet în sus (lămpile de parcare de pe partea dreaptă) sau în jos (lămpile de parcare de pe partea stângă). ploaie puternică sau după spălare. Comutatorul de lumini în poziţia 8: lămpile de ceaţă spate se pot aprinde numai împreună cu proiectoarele de ceaţă. Inapoi la Rezumat . Decuplaţi contactul. aprindeţi farurile. 2. Comutatorul de lumini în poziţia AUTO: aprinderea lămpilor de ceaţă spate va aprinde automat şi farurile. Lentilele farurilor aburite Blocurile farurilor se pot aburi uşor la interior în condiţii de umezeală şi frig. Confirmare printr-un semnal şi prin lampa de control a lămpilor de semnalizare de pe partea respectivă.

Acţionaţi comutatorul basculant: w = aprinderea şi stingerea automată. Luminozitatea următoarelor funcţii se poate regla atunci când sunt aprinse luminile exterioare: ■ Iluminarea panoului de bord ■ Afişajul pentru informaţii ■ Comutatoare iluminate şi elemente de acţionare. Iluminarea interioară Controlul iluminării panoului de bord Plafoniera din faţă Luminile interioare În cursul urcării sau coborârii din autovehicul. Notă În cazul unui accident cu declanşarea airbagului. Inapoi la Rezumat . apăsaţi u = aprinsă. apăsaţi v = stinsă. plafonierele se aprind automat.114 Sistem de iluminare La autovehiculele cu senzor de lumină. luminozitatea poate fi reglată numai când luminile exterioare sunt aprinse şi senzorul de lumină detectează condiţii de noapte. Rotiţi butonul rotativ A şi menţineţi-l până la obţinerea luminozităţii dorite. plafoniera din faţă şi plafoniera din spate se aprind automat şi apoi se sting după un timp.

Inapoi la Rezumat Lămpile din parasolare Se aprind când este deschis capacul. ■ lămpile de poziţie spate. Următoarele lămpi se aprind pentru o perioadă scurtă de timp la deblocarea autovehiculului cu telecomanda radio: ■ farurile. Luminile de acces Luminile de întâmpinare Se aprinde împreună cu plafoniera din faţă în funcţie de poziţia comutatorului basculant. . ■ luminile din portiere şi din consolă. Acţionate cu butoanele s şi t din plafonierele faţă şi spate. ■ lămpile de praguri. ■ luminile pentru plăcuţa de înmatriculare.Sistem de iluminare Plafoniera din spate 115 Lămpile de lectură Caracteristici ale sistemului de iluminare Iluminarea consolei centrale Spoturile încorporate în plafoniere se aprind când sunt aprinse farurile. ■ luminile panoului de bord. ■ luminile interioare. ■ lămpile de marşarier.

Activarea Decuplaţi contactul. ■ luminile din consolă. Activarea sau dezactivarea acestei funcţii se poate modifica în meniul Settings (Setări) de pe Afişajul pentru informaţii. Inapoi la Rezumat 1. . Luminile de însoţire la ieşirea din autovehicul Următoarele lumini se aprind când cheia este scoasă din contact: ■ Luminile interioare ■ Iluminarea panoului de bord (numai când este întuneric) ■ Luminile din portiere şi din consolă ■ Lămpile de praguri Se vor stinge automat după un timp şi se vor aprinde din nou dacă este deschisă portiera şoferului. Trageţi de maneta de semnalizare. Dacă portiera şoferului nu este închisă. Aceste setări pot fi memorate pentru cheia care se utilizează 3 23. 4. 5. Scoateţi cheia din contact. ■ luminile din buzunarele portierelor. Luminile se sting imediat când contactul este adus în poziţia 1 3 128. lămpile marşarier şi lămpile plăcuţei de înmatriculare iluminează zonele înconjurătoare pentru un timp reglabil după ce aţi părăsit autovehiculul. Personalizarea autovehiculului 3 97. ■ Centru de informaţii pentru şofer. Închideţi portiera şoferului. Următoarele lumini se vor aprinde suplimentar când este deschisă portiera şoferului: ■ toate comutatoarele.116 Sistem de iluminare Unele funcţii operează numai pe timp de noapte şi facilitează localizarea autovehiculului. 3. lămpile de poziţie spate. Deschideţi portiera şoferului. Farurile. Luminile de însoţire sunt dezactivate imediat dacă maneta de semnalizare este trasă în timp ce portiera şoferului este deschisă. 2. luminile se sting după două minute.

unele lumini interioare se sting automat după un timp. Aceste setări pot fi memorate pentru cheia care se utilizează 3 23. pe centrul de informaţii pentru şofer va fi afişat un mesaj care confirmă activarea funcţiei de protecţie împotriva descărcării bateriei.Sistem de iluminare Activarea sau dezactivarea şi durata acestei funcţii se poate modifica în meniul Settings (Setări) de pe Afişajul pentru informaţii. 117 Stingerea luminilor Protecţia împotriva descărcării bateriei Starea funcţiei de încărcare a bateriei Funcţia asigură o viaţă mai lungă pentru baterie datorită unui alternator cu randament electric controlabil şi distribuţie optimizată a puterii. Personalizarea autovehiculului 3 97. următoarele sisteme sunt reduse automat în două etape şi apoi dezactivate: ■ Sistemul auxiliar de încălzire ■ Luneta şi oglinzile retrovizoare încălzite ■ Scaunele încălzite ■ Ventilatorul Pentru a preveni descărcarea bateriei când motorul este oprit. În a doua etapă. Pentru a preveni descărcarea bateriei în timpul deplasării. Inapoi la Rezumat .

....... Reglaţi fluxul de aer prin reglarea ventilatorului la turaţia dorită. ■ Setaţi selectorul de temperatură în poziţia cald la maximum................ Distribuţia fluxului de aer s = spre parbriz şi geamurile laterale din faţă M = în zona capului prin fantele de ventilaţie reglabile K = spre zona picioarelor Sunt posibile orice combinaţii. 124 Întreţinerea ... 118 Fantele de ventilaţie .. Inapoi la Rezumat .... Dezaburirea şi degivrarea ■ Apăsaţi butonul V: ventilatorul trece automat la turaţie mai mare.....118 Control climatizare Control climatizare Sistemele de climatizare .............. Turaţia ventilatorului Comenzile pentru: ■ Temperatura ■ Distribuţia fluxului de aer ■ Turaţia ventilatorului ■ Dezaburirea şi degivrarea Luneta încălzită Ü 3 34........ fluxul de aer este orientat spre parbriz.... 125 Sistemele de climatizare Sistemul de încălzire şi ventilaţie Temperatura roşu = aer cald albastru = aer rece Încălzirea nu va fi pe deplin funcţională înainte ca motorul să atingă temperatura de funcţionare normală......

Dacă parbrizul se abureşte dinspre exterior. opriţi sistemul de răcire pentru a economisi combustibil. sistemul de aer condiţionat are comenzi pentru: n = răcirea 4 = recircularea aerului Scaunele încălzite ß 3 40. De aceea se poate forma condens care este eliminat sub autovehicul. ■ Deschideţi fantele de ventilaţie laterale după dorinţă şi direcţionaţi fluxul de aer către geamurile portierelor. 119 Răcirea n Sistem de aer condiţionat Controlată prin intermediul butonului n şi funcţională doar atunci când motorul şi ventilatorul funcţionează. Suplimentar faţă de sistemul de încălzire şi ventilaţie. Dacă nu este necesară răcirea sau uscarea aerului. Inapoi la Rezumat . atunci când este orientat un flux de aer rece către acesta. activaţi ştergătorul de parbriz şi dezactivaţi s. parbrizul ar putea să se aburească dinspre exterior. Când sistemul de răcire este oprit. Răcirea maximă Deschideţi pentru scurt timp geamurile astfel încât aerul fierbinte să fie eliminat rapid. sistemul de climatizare nu va solicita nici o repornire a motorului în timpul unei opriri automate. Sistemul de recirculare a aerului 4 Acţionate prin intermediul butonului 4. ceea ce poate cauza somnolenţă pasagerilor.Control climatizare ■ Porniţi încălzirea lunetei Ü. Calitatea aerului din interior se deteriorează. Compresorul sistemului de aer condiţionat răceşte şi de-umezeşte aerul admis (îl usucă) atât timp cât temperatura exterioară este uşor mai mare decât temperatura de îngheţ. 9 Avertisment Funcţionarea în modul de recirculare a aerului reduce fluxul de aer admis în habitaclu. În condiţii de aer ambiant cald şi foarte umed. iar geamurile se pot aburi dinspre interior. Funcţionarea sistemului fără funcţia de răcire cauzează creşterea umidităţii aerului din interior. Volanul încălzit * 3 67.

fluxul de aer este orientat spre parbriz. oprirea automată va fi inhibată. Dacă sunt selectate setările pentru dezaburire şi degivrare în timp ce motorul se află în oprire automată. Comenzile pentru: ■ Temperatura pe partea şoferului ■ Distribuţia fluxului de aer ■ Turaţia ventilatorului ■ Temperatura pe partea pasagerului din faţă = răcirea n AUTO = modul automat = modul manual de 4 recirculare a aerului = dezaburirea şi degivrarea V Luneta încălzită Ü 3 34. motorul va reporni în mod automat. ■ Deschideţi fantele de ventilaţie laterale după dorinţă şi direcţionaţi fluxul de aer către geamurile portierelor. ■ Porniţi încălzirea lunetei Ü. Scaunele încălzite ß 3 40. ■ Răcirea n activată. Dezaburirea şi degivrarea geamurilor V Sistemul electronic de climatizare Sistemul de climatizare dual permite temperaturi de climatizare diferite pentru partea şoferului şi partea pasagerului din faţă. Inapoi la Rezumat .120 Control climatizare ■ Apăsaţi butonul V: ventilatorul trece automat la turaţie mai mare. ■ Activaţi răcirea n. ■ Setaţi selectorul de temperatură în poziţia cald la maximum. Notă Dacă sunt selectate setările pentru dezaburire şi degivrare. Volanul încălzit * 3 67. ■ Setaţi selectorul de temperatură în poziţia rece la maximum. ■ Setaţi turaţia ventilatorului la nivelul maxim. ■ Sistemul de recirculare a aerului 4 activat. ■ Deschideţi toate fantele de ventilaţie. ■ Apăsaţi butonul de reglare a distribuţiei fluxului de aer M.

turaţia ventilatorului şi distribuţia fluxului de aer reglează automat fluxul de aer. La unele versiuni. Dacă s-a setat temperatura minimă. Inapoi la Rezumat . ■ Deschideţi toate fantele de ventilaţie. Fantele de ventilaţie trebuie deci să fie întotdeauna deschise. Sistemul poate fi adaptat manual prin intermediul selectoarelor pentru distribuţia fluxului de aer şi turaţia ventilatorului. Fiecare modificare a setărilor apare pe afişajul pentru informaţii timp de câteva secunde. Toate fantele de ventilaţie sunt acţionate automat în modul automat. distribuţia aerului şi turaţia ventilatorului sunt reglate automat. Setări de bază pentru confort maxim: ■ Apăsaţi butonul AUTO. sistemul de climatizare funcţionează la răcire maximă. răcirea se activează automat prin apăsarea butonului AUTO. Sistemul electronic de climatizare este complet funcţional numai cu motorul pornit. ■ Apăsaţi n pentru a activa răcirea. Personalizarea autovehiculului 3 97. 121 Modul automat AUTO Reglarea turaţiei ventilatorului în modul automat se poate modifica în meniul Settings (Setări). În modul automat.Control climatizare Temperatura preselectată este menţinută automat la o valoare constantă. ■ Setaţi temperaturile preselectate pentru şofer şi pasagerul din faţă cu butonul rotativ din dreapta şi respectiv din stânga la 22 °C. Preselectarea temperaturii Temperaturile pot fi setate la nivelul dorit.

■ Pentru a reveni la modul automat: apăsaţi butonul V sau AUTO. Turaţia ventilatorului este indicată de numărul de segmente de pe afişaj. ■ Apăsaţi butonul de răcire n. sistemul de climatizare funcţionează la încălzire maximă. motorul va reporni în mod automat.122 Control climatizare Notă Dacă butonul V este apăsat în timp ce motorul este pornit. Dacă menţineţi apăsat butonul inferior: ventilatorul şi răcirea sunt dezactivate. Apăsaţi butonul inferior pentru a scădea sau butonul superior pentru a creşte turaţia ventilatorului aşa cum se arată în figură. oprirea automată va fi inhibată până când butonul V este apăsat din nou. ■ Porniţi încălzirea lunetei Ü. motorul va reporni în mod automat. Modificarea unei setări va dezactiva modul automat. Dacă menţineţi apăsat butonul superior: ventilatorul va funcţiona la turaţie maximă. Setările sistemului de climatizare se pot modifica prin acţionarea butoanelor şi a butoanelor rotative după cum urmează. Dacă s-a setat temperatura maximă. Inapoi la Rezumat . Turaţia ventilatorului Z Dezaburirea şi degivrarea geamurilor V Setarea manuală ■ Apăsaţi butonul V. ■ Temperatura şi distribuţia fluxului de aer sunt reglate automat iar ventilatorul funcţionează la turaţie maximă. Pentru a reveni la modul automat: Apăsaţi butonul AUTO. Notă Dacă temperatura este redusă cu 2 °C sau mai mult în timp ce motorul este în intervalul oprire automată. Dacă butonul V este apăsat în timp ce motorul este în intervalul oprire automată. Sistemul de oprire-pornire 3 130.

De aceea se poate forma condens care este eliminat sub autovehicul. Revenirea la modul automat de distribuţie a fluxului de aer: Dezactivaţi setarea corespunzătoare sau apăsaţi butonul AUTO. iar geamurile se pot aburi dinspre interior. Compresorul sistemului de aer condiţionat răceşte şi elimină umiditatea din aerul admis (îl usucă) atunci când temperatura exterioară depăşeşte un nivel specificat. Sunt posibile orice combinaţii. În condiţii de aer ambiant cald şi foarte umed. Activarea este indicată de ledul din buton.Control climatizare Distribuţia fluxului de aer s. K = spre zona picioarelor. s = spre parbriz şi geamurile laterale din faţă. opriţi sistemul de răcire pentru a economisi combustibil. ceea ce poate cauza somnolenţă pasagerilor. sistemul de climatizare nu va solicita nici o repornire a motorului în timpul unei opriri automate. atunci când este orientat un flux de aer rece către acesta. 123 Apăsaţi butonul corespunzător pentru reglarea dorită. Calitatea aerului din interior se deteriorează. K Dacă nu este necesară răcirea sau uscarea aerului. Modul de recirculare a aerului 4 9 Avertisment Funcţionarea în modul de recirculare a aerului reduce fluxul de aer admis în habitaclu. Afişajul va indica ACON (activat) când este activată răcirea sau AcOFF (dezactivat) când răcirea este dezactivată. Inapoi la Rezumat . Dacă parbrizul se abureşte dinspre exterior. Apăsaţi o dată butonul 4 pentru a activa modul manual de recirculare a aerului. Activarea este indicată de ledul din buton. activaţi ştergătorul de parbriz şi dezactivaţi s. Răcirea n Activaţi sau dezactivaţi cu butonul n. parbrizul ar putea să se aburească dinspre exterior. M. M = în zona capului prin fantele de ventilaţie reglabile. Când sistemul de răcire este oprit. Funcţionarea sistemului fără funcţia de răcire cauzează creşterea umidităţii aerului din interior.

9 Avertisment Pentru deschiderea fantelor de ventilaţie.124 Control climatizare Setările de bază Unele setări pot fi modificate în meniul Settings (Setări) de pe Afişajul pentru informaţii. Pentru închiderea fantelor de ventilaţie. Pericol de deteriorare şi rănire în cazul unui accident. rotiţi butonul rotativ de reglare spre simbolul W mai mare. Nu agăţaţi niciun obiect de fantele de ventilaţie. Reglaţi cantitatea de aer la ieşirea fantelor de ventilaţie prin rotirea rozetei de reglare. Personalizarea autovehiculului 3 97. Fantele de ventilaţie Fantele de ventilaţie reglabile Cel puţin una dintre fantele de ventilaţie trebuie să fie deschisă atunci când răcirea este activată. rotiţi butonul rotativ de reglare spre simbolul W mai mic. Sistemul auxiliar de încălzire Sistemul de încălzire a aerului Sistemul Quickheat este un încălzitor de aer electric auxiliar care încălzeşte habitaclul mult mai repede. Orientaţi fluxul de aer prin înclinarea şi pivotarea lamelelor. Inapoi la Rezumat .

funinginea. polenul şi sporii din aerul ce intră în habitaclu prin fantele de admisie. Îndepărtaţi praful. se recomandă ca după scurgerea a trei ani de la înmatricularea autovehiculului. sistemul de răcire trebuie pornit lunar timp de câteva minute. indiferent de condiţiile meteo şi de anotimp. verificarea incluzând: ■ Proba funcţională şi proba sub presiune ■ Funcţionarea încălzirii ■ Verificarea etanşeităţii ■ Verificarea curelelor de transmisie Filtrul de polen Filtrul de polen reţine praful. Întreţinerea Admisia aerului Funcţionarea normală a sistemului de aer condiţionat Pentru a asigura permanenţa funcţionării eficiente. sub geamurile laterale şi în zona picioarelor. sistemul de climatizare să fie verificat anual. Pentru a se asigura performanţe optime de răcire. Service Grila de admisie a aerului dintre capotă şi parbriz trebuie menţinută curată pentru a permite admisia aerului în habitaclu.Control climatizare 125 Fantele de ventilaţie fixe Fante de ventilaţie suplimentare sunt amplasate sub parbriz. Funcţionarea cu răcire nu este posibilă la temperaturi exterioare prea scăzute. frunzele sau zăpada. Inapoi la Rezumat .

126 Control climatizare ■ Curăţarea condensatorului şi purjarea evaporatorului ■ Verificarea performanţelor Inapoi la Rezumat .

................................. servodirecţia)....................... care poate fi sonoră........ trebuie crescută ieşirea de curent Inapoi la Rezumat .... 127 Pornirea şi utilizarea autovehiculului ............. Sistemul de oprire-pornire 3 130...................... 133 Transmisia automată ................... 160 Sfaturi pentru conducere Păstrarea controlului asupra autovehiculului Nu rulaţi fără ca motorul să fie pornit (cu excepţia intervalului de oprire automată) electric a generatorului.... va apărea un mesaj în centrul de informaţii pentru şofer............................. 135 Transmisia manuală .......... La autovehicule cu afişaj superior sau afişaj superior combinat............... 128 Sistemul de evacuare al motorului ............. Acest lucru este obţinut printr-o supraalimentare la ralanti... 157 Tractarea ........................... 138 Frânele . 145 Combustibilul .................. însă se va reduce în mod controlat acţiunea servodirecţiei asistate şi scade viteza autovehiculului.......... nu puneţi covoraşe în zona pedalelor... 139 Sistemele de suport în conducere ... Pedalele Multe sisteme sunt nefuncţionale în această situaţie (de exemplu servofrâna......... 142 Sistemele de asistenţă pentru şofer ..... Pentru a asigura cursa nestingherită a pedalei... Supraalimentarea la ralanti Dacă este necesară încărcarea bateriei datorită stării acesteia................. Conducerea în această manieră reprezintă un pericol pentru dumneavoastră şi pentru ceilalţi...Conducerea şi utilizarea autovehiculului 127 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Sfaturi pentru conducere ...... Toate sistemele funcţionează în timpul unei opriri automate...

128 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Pornirea şi utilizarea autovehiculului Rodajul autovehiculului nou Nu frânaţi excesiv dacă nu este necesar în cursul primelor deplasări. indiferent dacă vreuna dintre portiere este deschisă. La prima deplasare cu autovehiculul. 0 = Contactul decuplat 1 = Volanul deblocat. Oprirea automată poate fi inhibată pentru a permite încărcarea bateriei. Poziţiile comutatorului de contact Dezactivarea alimentării accesoriilor Următoarele sisteme electronice pot funcţiona până la deschiderea portierei şoferului sau cel târziu timp de 10 minute după oprirea contactului: ■ Geamurile acţionate electric ■ Prizele pentru accesorii Alimentarea sistemului infotainment va continua să funcţioneze timp de 30 de minute sau până la scoaterea cheii din contact. iar procesul de curăţare a filtrului de particule diesel poate surveni mai frecvent. parcaţi autovehiculul în aer liber pentru o perioadă scurtă şi evitaţi inhalarea fumului degajat. În cursul perioadei de rodaj. este posibilă apariţia fumului provenind de la ceara şi uleiul care se evaporă din sistemul de evacuare. După efectuarea primei deplasări. Filtrul de particule diesel 3 133. consumurile de combustibil şi ulei de motor pot fi mai mari. contactul decuplat 2 = Contactul cuplat. la motoare diesel: preîncălzirea 3 = Pornirea Inapoi la Rezumat .

Maneta selectorului de viteze trebuie să fie în poziţia P. 5 minute. Sunt necesare: un ulei de motor de o vâscozitate corectă. consultaţi Controlul automat al demarorului. Posibile motive pentru tentativa de pornire eşuată: ■ Nu s-a acţionat pedala de ambreiaj (transmisie manuală) ■ Nu s-a acţionat pedala de frână sau maneta selectorului de viteze nu este în poziţia P sau N (transmisie automată) ■ A expirat termenul presetat pentru pornire Inapoi la Rezumat . La temperaturi mai scăzute de -30 °C. transmisia automată are nevoie de o fază de încălzire de aprox.Conducerea şi utilizarea autovehiculului 129 Pornirea motorului întârziere când motorul este în funcţiune. motorul poate fi pornit prin apăsarea pedalei de ambreiaj. Această funcţie reglează procesul de pornire a motorului. Înainte de a reporni sau pentru a opri motorul. Nu acţionaţi pedala de acceleraţie. combustibilul corect. În timpul unei opriri automate. efectuarea lucrărilor de service şi o baterie suficient de încărcată. Transmisia automată: acţionaţi frâna şi aduceţi maneta selectorului de viteze în poziţia P sau N. Şoferul nu trebuie să ţină cheia în poziţia 3. readuceţi cheia de contact în poziţia 0. sistemul va continua automat demarajul până când motorul este pus în funcţiune. Odată aplicat. Motorul diesel: răsuciţi cheia la poziţia 2 pentru preîncălzire până când indicatorul de control ! se stinge. Controlul automat al demarorului Pornirea autovehiculului la temperaturi joase Transmisia manuală: acţionaţi ambreiajul. Rotiţi scurt cheia în poziţia 3 şi eliberaţi-o: un proces automat acţionează demarorul cu o mică Pornirea motorului fără încălzitoare suplimentare este posibilă până la -25 °C pentru motoarele diesel şi de până la -30 °С pentru motoarele pe benzină. motorul porneşte cu o mică întârziere. Din cauza procesului de verificare.

Dezactivarea este indicată prin stingerea ledului din buton. Activarea Sistemul de oprire-pornire este disponibil imediat ce motorul este pornit. de ex. iar condiţiile enumerate în acest capitol sunt îndeplinite. Dezactivarea Deplasarea inerţială Alimentarea cu combustibil este întreruptă automat în cursul deplasării inerţiale. dar fără acţionarea pedalei de acceleraţie. de ex. în special atunci când temperatura motorului este scăzută. Limitarea permite sistemului de lubrifiere să ofere protecţie completă motorului. Atunci când condiţiile permit acest lucru. activaţi funcţia oprire automată după cum urmează: ■ Apăsaţi pedala de ambreiaj ■ treceţi maneta în poziţia neutră ■ eliberaţi pedala de ambreiaj Inapoi la Rezumat . autovehiculul demarează. la semafor sau întrun ambuteiaj. sistemul opreşte motorul imediat ce autovehiculul ajunge la o viteză scăzută sau este staţionar. Acesta porneşte motorul automat imediat ce pedala de ambreiaj este apăsată. Oprire automată Dacă autovehiculul rulează cu o viteză scăzută sau este staţionar. Un senzor al bateriei asigură operarea funcţiei de oprire automată numai atunci când bateria este suficient de încărcată pentru o repornire. cuplul motor disponibil poate fi limitat pentru un interval scurt de timp. atunci când autovehiculul este condus cuplat întro treaptă de viteze.130 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Încălzirea motorului turbo La pornire. Dezactivaţi manual sistemul de oprire-pornire prin apăsarea butonului eco. Sistemul de oprire-pornire Sistemul de oprire-pornire ajută la economisirea combustibilului şi la reducerea emisiilor de gaze de eşapament.

au fost implementate mai multe funcţii de protecţie împotriva descărcării bateriei ca parte a sistemului de oprire-pornire. Anumite setări ale sistemului de climatizare pot inhiba o oprire automată. oprirea automată poate fi inhibată. Atenţie Direcţia asistată poate fi redusă în timpul opririi automate. ■ funcţia de autocurăţare a filtrului de particule pentru motorul diesel nu este activă ■ autovehiculul s-a deplasat de la ultima oprire automată Temperatura ambiantă apropiată de punctul de îngheţare poate inhiba Oprirea automată. sistemul de oprire automată va fi inhibat. ■ Sistemul de oprire-pornire nu este dezactivat manual ■ capota este complet închisă ■ portiera şoferului este închisă sau centura de siguranţă a şoferului este fixată ■ bateria este suficient de încărcată şi în stare bună ■ motorul este încălzit ■ temperatura lichidului de răcire a motorului nu este prea ridicată ■ temperatura sistemul de evacuare a motorului nu este prea ridicată. Rodajul autovehiculului nou 3 128. de exemplu după conducerea cu sarcini mari ■ temperatura exterioară nu este prea scăzută ■ sistemul de climatizare nu inhibă o oprire automată ■ vacuumul de frână este suficient 131 Oprirea automată este indicat de acul în poziţia AUTOSTOP din turometru. În timpul unei opriri automate. Condiţiile pentru oprirea automată Sistemul de oprire-pornire verifică dacă fiecare din condiţiile de mai jos este îndeplinită. Inapoi la Rezumat . consultaţi capitolul Control climatizare. performanţa încălzirii şi a frânei vor fi menţinute. Imediat după conducerea autovehiculului pe autostradă.Conducerea şi utilizarea autovehiculului Motorul va fi oprit în timp ce contactul rămâne cuplat. Pentru informaţii suplimentare. Altfel. Protecţia împotriva descărcării bateriei Pentru a asigura reporniri eficiente ale motorului.

Dacă un accesoriu electric. Pentru a permite o repornire automată. de ex. un mesaj de avertizare este afişat în Centrul de informaţii pentru şofer. Repornirea motorului de către şofer Apăsaţi pedala de ambreiaj pentru a reporni motorul. apăsaţi simultan şi pedala de frână.3 80. ■ Sistemul de oprire-pornire este dezactivat manual ■ capota este deschisă ■ centura de siguranţă a şoferului nu este fixată. Pe drumuri înclinate. Măsurile de economisire a energiei În timpul unei opriri automate. Pornirea motorului este indicată de acul din poziţia turaţiei la ralanti din turometru. Rotiţi volanul până când se blochează în poziţie. o scurtă cădere de tensiune poate fi observată în timpul repornirii. Aplicaţi frâna de parcare manuală fără a apăsa butonul de deblocare. sunt dezactivate sau comutate într-un mod de economisire a energiei. acţionaţi frâna de mână cât mai ferm posibil. lampa de control . ■ Opriţi motorul şi decuplaţi contactul. este conectat la priza de curent. motorul va fi repornit automat de către sistemul de oprirepornire. Pentru a reduce forţa de acţionare. În cazul în care una din condiţiile de mai jos se produc în timpul unei opriri automate. Dacă maneta selectorului este scoasă din poziţia neutră înainte de apăsarea în prealabil a ambreiajului. Inapoi la Rezumat .se aprinde sau este prezentată ca simbol pe Centrul de informaţii pentru şofer. Lampa de control . un CD player portabil.132 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Repornirea motorului de către sistemul de oprire-pornire Dacă capota nu este complet închisă. mai multe funcţii electrice. iar portiera şoferului este deschisă ■ temperatura motorului este prea scăzută ■ bateria este descărcată ■ vacuumul de frână nu este suficient ■ autovehiculul începe să se deplaseze ■ sistemul de climatizare solicită o pornire a motorului ■ aerul condiţionat este pornit manual Parcare ■ Nu parcaţi autovehiculul pe suprafeţe uşor inflamabile. maneta selectorului de viteze trebuie să fie în poziţia neutră. Turaţia ventilatorului sistemului de climatizare este redusă pentru a economisi energie. precum încălzitorul electric suplimentar sau încălzirea lunetei. Temperatura ridicată a sistemului de evacuare poate cauza aprinderea materialelor de sub autovehicul.. ■ Aplicaţi întotdeauna frâna de parcare.

Oprirea automată nu este disponibilă. Evitaţi să conduceţi cu hayonul deschis. Poziţionaţi roţile din faţă spre bordură. În mod normal. cuplaţi treapta marşarier sau aduceţi maneta selectorului de viteze în poziţia P înainte să decuplaţi contactul. deschideţi geamurile. în caz contrar gazele de eşapament putând pătrunde în autovehicul. Pe un drum în rampă.12 minute. mersului. Dacă în habitaclu pătrund gaze de eşapament. Dacă autovehiculul se află pe un drum în pantă. iar consumul de combustibil poate fi mai mare în această perioadă. Apelaţi la un atelier service pentru remedierea cauzei defecţiunii. un gaz toxic inodor şi incolor. 133 Sistemul de evacuare al motorului 9 Pericol Gazele de eşapament ale motorului conţin monoxid de carbon.Conducerea şi utilizarea autovehiculului ■ Dacă autovehiculul se află pe o suprafaţă plană sau pe un drum în rampă. cuplaţi treapta 1-a sau aduceţi maneta selectorului de viteze în poziţia P înainte să decuplaţi contactul. motorul este oprit automat dacă autovehiculul se opreşte după un anumit timp. ■ Încuiaţi autovehiculul şi activaţi sistemul de alarmă antifurt. a cărui inhalare poate fi fatală. Emisiile de mirosuri şi fum ce au loc în cursul acestui proces sunt normale. poziţionaţi roţile din faţă în sens opus faţă de bordură. Filtrul este curăţat prin arderea periodică a particulelor de funingine la temperaturi foarte înalte. Filtrul de particule pentru motor diesel Filtrul de particule diesel elimină particulele dăunătoare de funingine din gazele de eşapament. Notă În cazul unui accident cu declanşarea airbagurilor. Sistemul include o funcţie de autocurăţare care este executată automat în timpul Inapoi la Rezumat . este nevoie de 7 . Acest proces are loc automat în condiţii presetate de rulare şi poate dura maxim 25 de minute. fără avizarea şoferului.

Lampa de control % se stinge imediat ce procesul de autocurăţare se încheie. Inapoi la Rezumat . evitaţi utilizarea excesivă a demarorului. În cazul unor probleme legate de aprindere. filter is full continue driving (Filtrul de particule diesel este plin continuaţi conducerea) sau codul de avertizare 55 pe centrul de informaţii pentru şofer. De aceea. Dacă e necesar. menţinând turaţia motorului la peste 2. Atenţie Dacă procesul de curăţare este întrerupt. Dacă se aprinde şi g. conducerea poate fi continuată pentru scurt timp. 3 217 poate duce la avarierea catalizatorului sau a componentelor electronice asociate. continuaţi să conduceţi.000 rot/min. curăţarea nu este posibilă. Curăţarea filtrului de particule diesel este astfel iniţiată. apelaţi imediat la un atelier service pentru remedierea cauzei defecţiunii. Simultan apare Diesel partic. funcţionarea neuniformă a motorului. Procesul de curăţare Pentru a activa procesul de curăţare.134 Conducerea şi utilizarea autovehiculului comutaţi într-o treaptă de viteză inferioară. aceasta va fi indicată de lampa de control %. apelaţi la un atelier service. În caz de urgenţă. Dacă este necesară curăţarea filtrului şi condiţiile de deplasare anterioare nu au permis curăţarea automată. este posibil ca sistemul să nu activeze procesul automat de autocurăţare. Curăţarea se face mai rapid la turaţii ale motorului şi sarcini ridicate. În anumite condiţii de rulare. există riscul de provocare a deteriorării grave a motorului. de exemplu călătorii scurte. % se aprinde când filtrul de particule diesel este încărcat. Catalizatorul Catalizatorul reduce nivelul noxelor din gazele de eşapament. golirea completă a rezervorului şi pornirea motorului prin împingere sau tractare. cu menţinerea vitezei autovehiculului şi a turaţiei motorului la niveluri reduse. Atenţie Utilizarea altor combustibili decât cei prezentaţi la paginile 3 157. Combustibilul nears va duce la supraîncălzirea şi avarierea catalizatorului. Iniţiaţi imediat procesul de curăţare pentru a preveni avarierea motorului. reducerea evidentă a performanţelor motorului sau al altor probleme neobişnuite. % clipeşte când filtrul de particule diesel a atins nivelul maxim de încărcare. Iniţiaţi procesul de curăţare cât mai curând posibil.

Maneta selectorului de viteze Maneta selectorului de viteze este blocată în poziţia P şi poate fi mişcată doar când contactul este cuplat şi pedala de frână este apăsată. lampa de control j se aprinde. apăsaţi butonul de deblocare. Afişajul transmisiei Modul şi/sau treapta de viteze selectată sunt indicate pe afişajul transmisiei. Pentru a cupla P sau R. Inapoi la Rezumat . roţile sunt blocate. cuplaţi numai când autovehiculul este staţionar N = poziţia neutră D = modul automat cu toate treptele de viteze Dacă pedala de frână nu este apăsată. P = poziţia de parcare. lămpile de control j şi P clipesc. cuplaţi numai când autovehiculul este staţionar şi frâna de parcare este aplicată R = treapta marşarier. Dacă maneta selectorului de viteze nu este în poziţia P când contactul este decuplat.Conducerea şi utilizarea autovehiculului 135 Transmisia automată Transmisia automată permite schimbarea automată a treptelor de viteze (modul automat) sau schimbarea manuală a treptelor de viteze (modul manual).

Nu apăsaţi niciodată pedala de acceleraţie simultan cu pedala de frână. Inapoi la Rezumat Balansarea autovehiculului Balansarea autovehiculului este permisă doar dacă acesta este împotmolit în nisip. nu are loc comutarea automată la o treaptă superioară de viteze la turaţii ridicate ale motorului. . Programele electronice de conducere ■ După o pornire la rece. ■ Funcţia de trecere automată în poziţia neutră comută automat transmisia la ralanti atunci când autovehiculul este oprit cu o treaptă de viteze cuplată şi se apasă pedala de frână. noroi sau zăpadă. În modul manual. consultaţi Modul manual. < = Comută într-o treaptă superioară de viteze.136 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Parcarea Dacă se selectează o treaptă superioară de viteze când viteza de deplasare este prea redusă. Deplasaţi maneta selectorului de viteze din poziţia D spre stânga şi apoi spre înainte sau înapoi. Motorul poate fi pornit numai cu maneta în poziţia P sau N. autovehiculul începe să se mişte încet. Modul manual Frâna de motor Pentru a utiliza frâna de motor. pe afişajul cu informaţii pentru şofer poate să apară un mesaj. În acest caz. Deplasaţi maneta selectorului de viteze între D şi R în mod repetat. Nu acceleraţi în timpul selectării unei trepte de viteze. programul pentru temperatura de regim creşte turaţia motorului pentru a aduce rapid catalizatorul la temperatura necesară. Dacă s-a selectat poziţia N. Nu supraturaţi motorul şi evitaţi accelerarea bruscă. Când este cuplată o treaptă de viteze. la abordarea unei pante selectaţi o treaptă inferioară de viteze. Aplicaţi frâna de parcare şi cuplaţi P. la eliberarea pedalei de frână. apăsaţi pedala de frână sau aplicaţi frâna de parcare înainte de a porni. Cheia poate fi scoasă din contact numai dacă maneta selectorului de viteze se află în poziţia P. respectiv o treaptă inferioară de viteze la o viteză de deplasare prea ridicată. schimbarea treptei de viteze nu are loc. ] = Comută într-o treaptă inferioară de viteze.

Aplicaţi frâna de mână. rabataţi-l în sus şi rotiţi-l spre stânga. Inapoi la Rezumat . Dacă bateria s-a descărcat. transmisia comută la o treaptă inferioară de viteză în funcţie de turaţia motorului. ■ Programele speciale adaptează automat punctele de schimbare a treptelor de viteze la conducerea în rampă sau în pantă. deblocaţi maneta selectorului de viteze. Dacă nu bateria este cauza defecţiunii. Schimbaţi treapta numai când autovehiculul este oprit. în Centrul de informaţii pentru şofer se afişează un număr de cod sau un mesaj pentru autovehicul. transmisia schimbă treptele de viteze la turaţii mai mari ale motorului (dacă sistemul de control al vitezei de croazieră nu este activat). Mesajele autovehiculului 3 90. În funcţie de natura defecţiunii. treapta a 2-a poate fi disponibilă în modul manual. Transmisia nu mai comută treptele automat. lampa g se aprinde.Conducerea şi utilizarea autovehiculului ■ Când este selectat modul Sport. Este disponibilă numai cea mai înaltă treaptă de viteze. apelaţi la pornirea asistată a autovehiculului 3 202. Apelaţi la un atelier service pentru remedierea defecţiunii. în modul automat. Întreruperea alimentării electrice În cazul întreruperii alimentării electrice. Defecţiuni În cazul unei defecţiuni. Modul Sport 3 143. Cheia nu poate fi scoasă din contactul de aprindere. În plus. 2. Continuarea călătoriei este posibilă prin schimbarea manuală a treptelor de viteze. Degajaţi manşonul manetei selectorului de viteze din consola centrală din faţă. pedala de acceleraţie este apăsată complet. 137 Funcţia kickdown Dacă. maneta selectorului de viteze nu poate fi scoasă din poziţia P. 1.

maneta selectorului de viteze se va bloca din nou în poziţia respectivă. Pentru a cupla treapta marşarier când autovehiculul staţionează. 4. Atenţie Nu este recomandabil să conduceţi având mâna sprijinită pe maneta schimbătorului de viteze. eliberaţi şi apăsaţi din nou pedala de ambreiaj. Introduceţi o şurubelniţă în deschidere. 3. Când o acţionaţi.138 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Transmisia manuală Nu permiteţi patinarea inutilă a ambreiajului. Apelaţi la un atelier service pentru remedierea cauzei întreruperii alimentării electrice. apăsaţi complet pedala de ambreiaj. Dacă poziţia P sau N este selectată din nou. Nu utilizaţi pedala pe post de sprijin pentru picior. Montaţi la loc manşonul manetei selectorului de viteze în consola centrală. până la limită. aduceţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia neutră. şi scoateţi maneta selectorului de viteze din poziţia P sau N. Inapoi la Rezumat . aşteptaţi 3 secunde după apăsarea pedalei de ambreiaj şi apoi acţionaţi butonul de eliberare de pe maneta selectorului de viteze şi cuplaţi treapta de viteze. selectaţi din nou treapta de viteze. Dacă treapta de viteze respectivă nu este cuplată.

Pentru acest lucru este necesară o forţă considerabil mai mare. Este foarte important să aveţi în vedere acest amănunt atunci când autovehiculul este tractat. Nu reduceţi forţa exercitată asupra pedalei de frână. În cursul frânărilor bruşte. Acţiunea sistemului ABS este semnalată printr-o vibraţie a pedalei de frână şi zgomotul caracteristic procesului de reglare. neluând în considerare pulsarea pedalei. Defecţiuni 9 Avertisment Dacă există o defecţiune în sistemul ABS. înainte de a vă continua călătoria. autoturismul poate fi frânat prin intermediul celuilalt circuit. funcţia de asistare a frânării este inactivată după una sau două acţionări ale pedalei. menţineţi apăsată pedala de frână pe întreaga durată a procesului de frânare. toate cele trei lămpi de frână clipesc pe durata controlului ABS. Sistemul ABS începe să regleze presiunea de frânare imediat ce o roată prezintă tendinţă de blocare. sistemul efectuează o autotestare care poate fi sonoră.Conducerea şi utilizarea autovehiculului 139 Frânele Sistemul de frânare cuprinde două circuite independente de frânare. roţile se pot bloca la frânarea bruscă a autovehiculului. Distanţa de frânare este mai mare. Avantajele sistemului ABS nu mai sunt disponibile. Sistemul antiblocare frâne Sistemul antiblocare frâne (ABS) previne blocarea roţilor. Efectul de frânare nu este redus. Când motorul nu funcţionează. Lampa de control u 3 80. Însă efectul de frânare se realizează numai la apăsarea fermă a pedalei de frână. Lampa de frână adaptabilă În timpul frânării de urgenţă. Pentru frânare optimă. chiar în cursul frânărilor bruşte. Lampa de control & 3 80. După demarare. însă frânarea necesită o forţă considerabil mai mare. autovehiculul nu mai poate fi controlat şi poate intra în derapaj. Apelaţi la un atelier service pentru remedierea defecţiunii. Autovehiculul rămâne manevrabil. Apelaţi imediat la un atelier service pentru asistenţă. Dacă unul dintre circuite se defectează. Inapoi la Rezumat .

140 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Frâna de parcare asistată electronic Frâna de parcare asistată electronic poate fi activată întotdeauna. trageţi butonul m de două ori. chiar când contactul este decuplat. fără a acţiona butonul de eliberare. Inapoi la Rezumat Frâna de mână Frâna de parcare manuală Folosiţi întotdeauna frâna de mână în mod ferm. Frâna de mână electrică este aplicată când se aprinde lampa de control m 3 80. Înainte de părăsirea autovehiculului. Această funcţie ajută şi la pornirea în rampă. trageţi uşor în sus maneta. Pentru o forţă maximă. Funcţia de demaraj Apăsarea pedalei de ambreiaj (transmisia manuală) sau cuplarea unei trepte de viteze (transmisia automată) şi apăsarea pedalei de acceleraţie eliberează automat frâna de parcare asistată electronic. Eliberarea Cuplaţi contactul. . Pentru a elibera frâna de mână. apăsaţi în acelaşi timp şi pedala de frână. deoarece se va descărca bateria. frâna de parcare asistată electronic acţionează automat cu o forţă adecvată. Menţineţi pedala de frână apăsată şi apoi apăsaţi butonul m. Se aplică numai atunci când autovehiculul este staţionar Trageţi butonul m. Lampa de control m 3 80. verificaţi starea frânei de parcare asistate electronic. apăsaţi butonul de pe manetă şi coborâţi maneta complet. de ex. la parcarea cu remorcă sau pe drumuri înclinate. Lampa de control & 3 80. Nu acţionaţi prea frecvent sistemul frânei de parcare asistate electronic fără ca motorul să fie în funcţiune. Acest lucru nu este posibil dacă se trage concomitent butonul. mai ales dacă vă aflaţi pe drumuri înclinate. Pentru a reduce forţele de acţionare.

Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă nu este activ în timpul unei opriri automate. dar nu îl va opri. sistemul frânei de parcare asistate electronic va încetini autovehiculul. Decuplarea frânei de parcare asistate electronic: trageţi şi menţineţi tras butonul m mai mult de 2 secunde. frânarea dinamică va fi oprită. se aplică automat forţa maximă de frânare (frânare completă). Frânele se eliberează în mod automat imediat ce autovehiculul este accelerat. Dacă lampa clipeşte permanent.Conducerea şi utilizarea autovehiculului Demarajul agresiv poate reduce durata de viaţă a componentelor de uzură. frâna de parcare asistată electronic este aplicată. frânele rămân activate încă două secunde. 141 Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă Sistemul ajută la prevenirea unei deplasări neintenţionate la pornirea de pe loc din pantă. Sistemul de asistenţă la frânare Dacă pedala de frână este apăsată rapid şi în forţă. Dacă lampa de control m se stinge. Aplicarea frânei de parcare asistate electronic: trageţi şi menţineţi tras butonul m mai mult de 5 secunde. frâna de parcare asistată electronic este eliberată. Frânarea dinamică atunci când autovehiculul este în mişcare Când autovehiculul este în mişcare şi butonul m este menţinut tras. Defecţiuni Modul de urgenţă al frânei de parcare asistată electronic este indicat printro lampă de control j şi printr-un cod numeric sau un mesaj afişat pe centrul de informaţi pentru şofer. Forţa maximă de frânare este redusă automat la eliberarea pedalei de frână. Mesajele autovehiculului 3 90. eliberaţi frâna de parcare asistată electronic şi reîncercaţi să o aplicaţi. Dacă lampa de control m se aprinde. Exercitaţi o presiune constantă asupra pedalei de frână atât timp cât este necesară frânarea de urgenţă. Lampa de control m clipeşte: frâna de parcare asistată electronic nu este complet aplicată sau eliberată. Inapoi la Rezumat . Imediat ce butonul m este eliberat. La eliberarea pedalei de frână după oprirea în rampă.

Sistemele de suport în conducere Sistemul de control al tracţiunii Sistemul de control al tracţiunii (TC) este parte a sistemului de control electronic al stabilităţii. Lampa de control b 3 82. Inapoi la Rezumat Dezactivarea Sistemul TC poate fi dezactivat dacă este necesară patinarea roţilor de tracţiune: apăsaţi scurt butonul b. . indiferent de tipul de drum sau de aderenţa anvelopelor. Acest lucru îmbunătăţeşte stabilitatea autovehiculului. Imediat ce roţile de tracţiune încep să patineze. Sistemul de control electronic al stabilităţii Sistemul de control electronic al stabilităţii (ESC) îmbunătăţeşte stabilitatea autovehiculului atunci când este necesar. Acest lucru îmbunătăţeşte stabilitatea autovehiculului. Sistemul TC este de asemenea reactivat şi la următoarea cuplare a contactului. Adaptaţi viteza de deplasare la starea carosabilului. Când sistemul TC este activ. prin prevenirea patinării roţilor de tracţiune. puterea motorului este redusă şi roţile sunt frânate independent. în special pe carosabil umed şi alunecos. Acesta previne de asemenea patinarea roţilor de tracţiune. puterea motorului este redusă şi roata care patinează cel mai mult este frânată individual. Sistemul TC devine operaţional de îndată ce lampa de control b se stinge. b clipeşte. în special pe carosabil umed şi alunecos. Sistemul ESC devine operaţional de îndată ce lampa de control b se stinge. Imediat ce autovehiculul începe să derapeze (subvirare/ supravirare). Sistemul TC este reactivat printr-o nouă apăsare a butonului b. Sistemul TC îmbunătăţeşte stabilitatea autovehiculului când este necesar.142 Conducerea şi utilizarea autovehiculului 9 Avertisment Prezenţa acestui sistem de siguranţă nu trebuie să vă tenteze să adoptaţi o manieră riscantă de conducere. indiferent de tipul suprafeţei drumului sau de aderenţa anvelopelor. Lampa de control k se aprinde.

Dezactivaţi modul SPORT şi modul TOUR apăsând încă o dată butoanele corespunzătoare. Pentru conducerea de foarte înaltă performanţă. ledul se aprinde. Dacă sistemul TC a fost dezactivat anterior. Sistemul ESC este de asemenea reactivat şi la următoarea cuplare a contactului. Dezactivarea . Adaptaţi viteza de deplasare la starea carosabilului. 143 Sistemul interactiv de asistare a conducerii Conducerea flexibilă Sistemul de asistare a conducerii Flex Ride permite şoferului să aleagă între trei moduri de conducere: ■ Modul SPORT: apăsaţi butonul SPORT. Inapoi la Rezumat 9 Avertisment Prezenţa acestui sistem de siguranţă nu trebuie să vă tenteze să adoptaţi o manieră riscantă de conducere. Lampa de control n se aprinde. atât TC.Conducerea şi utilizarea autovehiculului Când sistemul ESC este activ. ■ Transmisia automată. cât şi ESC sunt reactivate. b clipeşte. ■ Modul TOUR: apăsaţi butonul TOUR. ledul se aprinde. ■ Modul normal: butoanele SPORT şi TOUR nu sunt apăsate. În fiecare mod de conducere Flex Ride. sunt supravegheate următoarele sisteme electronice: ■ Controlul permanent al suspensiilor. sistemul ESC poate fi dezactivat: menţineţi apăsat butonul b timp de circa 7 secunde. Sistemul ESC este reactivat printr-o nouă apăsare a butonului b. ■ Controlul direcţiei. Lampa de control b 3 82. niciun led nu este aprins. ■ Controlul pedalei de acceleraţie.

Sistemul de control al modului conducere Modul SPORT Setările sistemelor sunt adaptate la un stil de conducere mai sportiv: ■ Amortizoarele reacţionează mai rigid pentru a asigura un contact mai bun cu suprafaţa carosabilului. DMC comută la modul Sport în cazul unui comportament de conducere foarte sportiv. unitatea de comandă a DMC modifică automat setările în cadrul modului de conducere selectat sau. Modul Croazieră Setările sistemelor sunt adaptate la un stil de conducere confortabil: ■ Amortizoarele reacţionează mai moale. modul de conducere este modificat pe durata variaţiei. TOUR sau Normal). ■ Motorul reacţionează mai spontan la acţionarea pedalei de acceleraţie.144 Conducerea şi utilizarea autovehiculului ■ Punctele de schimbare a treptelor de viteze ale transmisiei automate sunt întârziate. Dacă. s-a selectat modul TOUR şi în timpul conducerii pe un drum sinuos este necesară o frânare Inapoi la Rezumat . reacţiile şoferului şi starea dinamică activă a autovehiculului. În cadrul fiecărui mod de conducere selectat manual (SPORT. ■ Punctele de schimbare a treptelor de viteze ale transmisiei automate acţionează în modul confort. sistemul de control al modului de conducere (DMC) detectează şi analizează continuu caracteristicile efective de conducere. iluminarea instrumentelor principale se modifică din alb în roşu. ■ Pedala de acceleraţie reacţionează la setările standard. ■ Asistarea direcţiei este redusă. ■ Iluminarea instrumentelor principale este albă. ■ Asistarea direcţiei este în modul standard. de exemplu. DMC modifică mai multe setări ale modului Normal în setări sportive. Modul normal Toate setările sistemelor sunt adaptate la valori standard. la recunoaşterea unor variaţii mai mari. Dacă. ■ Cu modul SPORT activat. s-a selectat modul Normal iar DMC detectează un comportament de conducere sportiv. de exemplu. Dacă este necesar.

Ca măsură de siguranţă. Inapoi la Rezumat . prealabilă a pedalei de frână. Aceste setări pot fi modificate în meniul Settings (Setări) al afişajului pentru informaţii. Când caracteristicile de conducere sau starea dinamică a autovehiculului revin la starea iniţială. Şoferul poate selecta funcţiile modului SPORT dacă se apasă butonul SPORT. sistemul de control al vitezei de croazieră poate fi activat numai după o acţionare Nu utilizaţi sistemul de control al vitezei de croazieră atunci când nu este recomandabilă menţinerea unei viteze constante de deplasare. La utilizarea sistemelor de asistenţă pentru şofer. Pot apărea abateri de la vitezele memorate în cazul conducerii în rampă sau în pantă. Activarea vitezei întâi nu este posibilă. La modelele cu transmisie automată. Lampa de control m 3 84. activaţi sistemul de control al vitezei de croazieră doar în modul automat. Şoferul este singurul responsabil pentru condusul autovehiculului. DMC va detecta starea dinamică a autovehiculului şi va modifica stările pentru suspensie la modul SPORT pentru a creşte stabilitatea autovehiculului. Setările personalizate în modul Sport Controlul vitezei de croazieră Sistemul de control al vitezei de croazieră poate memora şi menţine viteze cuprinse între aproximativ 30 şi 200 km/h. DMC va modifica setările la modul preselectat de conducere. 145 Sistemele de asistenţă pentru şofer 9 Avertisment Sistemele de asistenţă pentru şofer sunt dezvoltate cu scopul de a ajuta şoferului şi nu de a înlocui atenţia sa.Conducerea şi utilizarea autovehiculului bruscă. Personalizarea autovehiculului 3 97. luaţi în considerare condiţiile de trafic.

Sistemul de control al vitezei de croazieră este dezactivat.sau aduceţi-l scurt şi repetat în poziţia SET/-: viteza se reduce continuu sau în trepte mici. Dezactivarea Deconectarea Pentru a mări viteza Cu sistemul de control al vitezei de croazieră activat. Ca alternativă. lampa de control m din blocul instrumentelor de bord se aprinde în culoarea albă. viteza curentă este memorată şi menţinută. Controlul vitezei de croazieră rămâne activat în timpul schimbării treptei de viteză. Inapoi la Rezumat . ■ sistemul de control al tracţiunii sau sistemul de control electronic al stabilităţii intră în acţiune. Activarea Apăsaţi butonul m. lampa de control m din blocul instrumentelor de bord se aprinde în culoarea albă. Va fi reluată viteza memorată. ■ turaţia motorului este foarte redusă. 200 km/h. Pentru a reduce viteza Cu sistemul de control al vitezei de croazieră activat. ■ pedala de ambreiaj este apăsată câteva secunde. ■ pedala de frână este apăsată. După eliberarea pedalei de acceleraţie. acceleraţi până la viteza dorită şi memoraţi-o prin rotire în poziţia SET/-. menţineţi butonul rotativ în poziţia RES/+ sau aduceţi-l Apăsaţi butonul y. Viteza memorată este ştearsă. Pedala de acceleraţie poate fi eliberată. Lampa de control m din blocul instrumentelor de bord se aprinde în culoarea verde. menţineţi butonul rotativ în poziţia SET/. 30 km/h. Dezactivarea automată: ■ viteza autovehiculului sub aprox. Revenire la viteza memorată Rotiţi butonul rotativ în poziţia RES/+ la o viteză de peste 30 km/h. Apăsarea butonului L pentru activarea limitatorului de viteză sau oprirea contactului dezactivează şi controlul vitezei de croazieră şi şterge viteza stocată. Apăsaţi butonul m. ■ viteza autovehiculului peste aprox. ■ maneta selectorului la N. Activarea Acceleraţi la viteza dorită şi aduceţi butonul rotativ la SET/-. se va reveni la ultima viteza memorată. Ultima viteză setată este stocată în memorie pentru reluarea ulterioară a vitezei.146 Conducerea şi utilizarea autovehiculului scurt şi repetat în poziţia RES/+: viteza creşte continuu sau în trepte mici. lampa de control m din blocul instrumentelor de bord se stinge. Viteza autovehiculului poate fi mărită prin apăsarea pedalei de acceleraţie.

Dacă anterior au fost activate controlul vitezei de croazieră sau controlul adaptiv al vitezei de croazieră.pentru a descreşte viteza maximă dorită. acesta a fost dezactivat la activarea limitatorului de viteză. viteza curentă este memorată ca viteză maximă. Şoferul poate accelera doar până la viteza presetată. Cu limitatorul de viteză activ. ţineţi butonul rotativ răsucit la RES/+ sau răsuciţi scurt la RES/+ în mod repetat. Abaterile de la viteza presetată pot apărea la coborârea pantelor. acceleraţi la viteza dorită şi aduceţi scurt butonul rotativ la SET/-. iar lampa de control m se stinge. Schimbarea limitei de viteză Inapoi la Rezumat . Setarea limitei de viteză Cu limitatorul de viteză activ. răsuciţi butonul rotativ la RES/+ pentru a creşte sau SET/. Apăsaţi butonul L. Activarea Ca o alternativă. Limita de viteză presetată este afişată pe linia superioară a Centrului de informaţii pentru şofer atunci când sistemul este activ. Viteza maximă poate fi setată la o viteză mai mare de 25 km/h.Conducerea şi utilizarea autovehiculului 147 Limitatorul de viteză Limitatorul de viteză împiedică autovehiculul să depăşească viteza maximă presetată. Limita de viteză este afişată pe centrul de informaţii pentru şofer. până când pe Centrul de informaţii pentru şofer se afişează viteza maximă dorită.

depăşirea vitezei limită este posibilă prin apăsarea fermă a pedalei de acceleraţie dincolo de punctul de rezistenţă. Dezactivarea Indicarea distanţei din faţă Indicarea distanţei din faţă afişează distanţa până la un autovehicul în mişcare aflat în aceeaşi direcţie de mers. Viteza limitată este memorată şi un mesaj corespunzător apare în Centrul de informaţii pentru şofer. Viteza limitată va clipi pe Centrul de informaţii pentru şofer şi în această perioadă se aude un semnal sonor. Inapoi la Rezumat . Viteza memorată este ştearsă. în faţă. distanţa este indicată în secunde. iar autovehiculul poate fi condus fără limită de viteză. se vor afişa două liniuţe: -. Depăşirea limitei de viteză În cazul unei urgenţe. Eliberaţi pedala de acceleraţie şi funcţionarea limitatorului de viteză va fi reactivată când se atinge o viteză mai mică decât cea limită. Camera frontală din parbriz este utilizată pentru detectarea distanţei faţă de un autovehicul aflat direct în calea autovehiculului.s. Este activ la viteze mai mari de 40 km/h. iar viteza memorată este ştearsă..148 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Deconectarea Centrul de informaţii pentru şofer 3 85. indicaţia limitei de viteză de pe Centrul de informaţii pentru şofer se stinge. limitatorul de viteză este de asemenea dezactivat. Când este detectat în faţă un autovehicul aflat în aceeaşi direcţie de deplasare. Prin apăsarea butonului m pentru activarea controlului vitezei de croazieră sau a controlului adaptiv al vitezei de croazieră sau prin oprirea contactului.5 secunde. Apăsaţi butonul MENU de pe maneta pentru semnalizarea direcţiei pentru a selecta Vehicle Information Menu (Meniu informaţii autovehicul) X şi răsuciţi rotiţa de reglare pentru a alege pagina cu indicarea distanţei din faţă. Dacă nu există niciun autovehicul în faţă sau dacă autovehiculul din faţă este în afara razei de acţiune. Pentru a reveni la viteza limită Răsuciţi butonul rotativ la RES/+. Va fi reluată limita de viteză memorată. afişată pe o pagină din Apăsaţi butonul y: limitatorul de viteză este dezactivat. Distanţa minimă indicată este de 0. Apăsaţi butonul L.

Când este selectată treapta marşarier. semnalul acustic va fi continuu. sistemul mai include patru senzori de parcare cu ultrasunete montaţi în bara de protecţie faţă. Sistemul foloseşte două frecvenţe diferite pentru senzorii faţă şi spate. Activarea Sistemul de asistenţă la parcare facilitează parcarea prin măsurarea distanţei dintre autovehicul şi obstacole şi emiterea de semnale acustice. Un led aprins în butonul sistemului de asistenţă la parcare indică faptul că sistemul este gata de funcţionare. şoferul răspunde în totalitate de manevra de parcare. Dacă autovehiculul este echipat cu un sistem de asistenţă la parcare pentru faţă. Dezactivarea Dezactivaţi sistemul apăsând butonul r. Semnalul sonor de avertizare referitor la centurile de siguranţă nefixate are prioritate faţă de orice alt semnal acustic 3 93. respectiv. Când distanţa scade sub 30 cm. sistemul de asistenţă la parcare din faţă se reactivează întotdeauna atunci când viteza autovehiculului scade sub o anumită valoare. Lampa de control r 3 81. Intervalul de timp dintre semnale se va reduce odată cu reducerea distanţei faţă de obstacol. sistemul este activat automat. veţi auzi semnalul sonor al respectivilor senzori.Conducerea şi utilizarea autovehiculului 149 Sistemul de asistenţă la parcare Sistemul constă din patru senzori de parcare cu ultrasunete montaţi în bara de protecţie spate. Chiar şi când se foloseşte sistemul de asistenţă la parcare. În funcţie de senzorii care sunt mai aproape de un obstacol. fiecare cu un sunet diferit. Dacă butonul r este apăsat o dată într-un ciclu de aprindere. Inapoi la Rezumat . Sistemul de asistenţă la parcare pentru faţă poate fi activat la viteze reduse prin apăsarea butonului r.

se aplică anumite condiţii speciale. Sistemul este dezactivat automat la o viteză prestabilită. mini-furgonete. Mesajele autovehiculului 3 90. Dacă astfel de obstacole ies din raza de detecţie a senzorilor în cursul apropierii autovehiculului. r se aprinde sau un mesaj al autovehiculului este afişat pe centrul de informaţii pentru şofer dacă se detectează o defecţiune în sistem datorită unor condiţii cum ar fi acoperirea senzorilor cu zăpadă. se va emite un semnal de avertizare continuu. precum şi sursele de zgomot exterioare. cum ar fi materialele subţiri sau moi. pot cauza nedetectarea obstacolelor de către sistem. Se va acorda o atenţie specială obstacolelor ce pot avaria partea inferioară a barei de protecţie. diferitele suprafeţe reflectante ale unor obiecte sau articole de îmbrăcăminte. de exemplu cu gheaţă sau zăpadă. r se aprinde sau apare un mesaj al autovehiculului în Centrul de informaţii pentru şofer. Obiectele cu secţiune transversală de reflexie foarte mică. În cazul implicării unor autovehicule mai înalte (de exemplu. Identificarea obiectelor din partea superioară a autovehiculului nu poate fi garantată. Ledul din buton se stinge şi Centrul de informaţii pentru şofer va afişa Park Assist Off (Asistenţă la parcare dezactivată). Performanţele sistemelor de asistenţă la parcare pot fi reduse datorită supraîncărcării. autovehicule de teren.150 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Indicaţii importante pentru utilizarea sistemului de asistenţă la parcare 9 Avertisment În unele situaţii. Atenţie Performanţele senzorilor pot fi reduse ca urmare a acoperirii acestora. s-ar putea să nu fie detectate de sistem. furgonete). Defecţiuni În cazul unei defecţiuni de sistem. Sistemul de asistenţă la parcare nu va preveni coliziunea cu obiecte aflate în afara ariei de acoperire a senzorilor. În plus. Inapoi la Rezumat .

Conducerea şi utilizarea autovehiculului Notă Sistemul de asistenţă la parcare detectează automat echipamentul de tractare montat din fabricaţie. Senzorii pot detecta un obiect inexistent (perturbaţii eco) datorită unor perturbaţii acustice sau mecanice externe. Este posibil ca pe afişaj să apară combinaţii ale mai multor semne. Inapoi la Rezumat . 151 Sistemul de detectare a semnelor de circulaţie Funcţionarea Sistemul de detectare a semnelor de circulaţie detectează prin intermediul unei camere video frontale semnele de circulaţie specificate şi le afişează pe centrul de informaţii pentru şofer. Acesta este dezactivat atunci când este cuplat conectorul. Semnele de circulaţie care pot fi detectate sunt: Semne de limitare şi de interzicere a trecerii ■ limită de viteză ■ depăşire interzisă ■ sfârşit de limită de viteză ■ sfârşit de interzicere depăşire Semne rutiere ■ începere autostradă ■ sfârşit autostradă ■ şosele principale ■ străzi pe care se desfăşoară activităţi sportive Semne suplimentare ■ sfaturi suplimentare pentru semnele rutiere ■ avertizare drum umed ■ avertizare gheaţă ■ săgeţi de direcţie Semnele de limitare a vitezei sunt afişate în Centrul de informaţii pentru şofer până la detectarea următorului semn de limitare a vitezei sau la sfârşitul limitării vitezei sau expirarea semnificaţiei semnului şi după un timp definit.

Se va afişa următorul semn de limită de viteză recunoscut. afişajul se va reseta şi conţinutul paginii cu semnele de circulaţie va fi şters. starea este indicată de simbolul: Un semn de exclamaţie de pe un cadru indică faptul că există un semn suplimentar detectat care nu poate fi recunoscut de sistem. Conţinutul paginii cu semne de circulaţie poate fi şters de asemenea şi în timpul deplasării prin apăsarea butonului SET/CLR de pe maneta de semnalizare mai mult timp. conţinutul paginii cu semne de circulaţie este şters. Inapoi la Rezumat . Sistemul funcţionează numai la viteze cuprinse între 14 km/h şi 200 km/h. Noaptea. Dacă din meniul centrului de informaţii pentru şofer a fost selectată o altă funcţie şi pagina Detectarea semnelor de circulaţie este selectată din nou. Imediat ce viteza coboară sub 55 km/h. va fi afişat ultimul semn de circulaţie recunoscut. sistemul funcţionează doar la viteze sub 160 km/h. Semnele de circulaţie sunt prezentate la pagina Detectarea semnelor de circulaţie în Trip/Fuel Information Menu (Meniu informaţii parcurs/ combustibil). în funcţie de condiţiile de iluminare exterioară. selectată cu butonul rotativ de pe maneta de semnalizare 3 85.152 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Indicaţia afişajului Dacă sistemul este dezactivat.

funcţia pop-up este dezactivată. selectaţi Off (Dezactivat) pentru a dezactiva funcţia pop-up. 153 Detectarea semnelor de circulaţie împreună cu sistemul de navigaţie Funcţia pop-up Dacă autovehiculul este echipat cu un sistem de navigaţie. Sistemul de detectare a semnelor de circulaţie poate să nu funcţioneze corect dacă: ■ suprafaţa de parbriz pe care este amplasată camera frontală nu este curată ■ semnele de circulaţie sunt acoperite complet sau parţial cu praf sau zăpadă sau sunt greu lizibile ■ sunt condiţii meteo nefavorabile. Inapoi la Rezumat . zăpadă. Reactivat prin selectarea On (Activat). Defecţiuni După afişarea paginii de setări. radiaţie solară directă sau umbre.Conducerea şi utilizarea autovehiculului Funcţia pop-up poate fi dezactivată de la pagina semnelor rutiere prin apăsarea butonului SET/CLR de pe maneta de semnalizare. La pornirea contactului. Indicaţia pop-up este afişată timp de aproximativ 8 secunde în Centrul de informaţii pentru şofer. cum ar fi ploaie puternică. pot fi disponibile următoarele caracteristici: ■ recunoaşterea limitelor oraşului ■ indicaţia constantă a limitelor de viteză reale ■ indicaţia imediată a limitelor de viteză după părăsirea traseului principal Pe nici o pagină de meniu nu sunt afişate ca pop-up semne pentru restricţii de viteză şi de depăşire.

154 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Prezenţa acestui sistem de siguranţă nu trebuie să vă tenteze să adoptaţi o manieră riscantă de conducere. Adaptaţi întotdeauna viteza de deplasare la starea carosabilului. în limitele unui domeniu de viteză definit. Sistemul detectează schimbările benzii de rulare şi avertizează şoferul în cazul unei schimbări neintenţionate a benzii de rulare prin semnale optice şi acustice. În acest caz. Ledul aprins Inapoi la Rezumat . Activarea Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare este activat prin apăsarea butonului ). No Traffic Sign Detection due to Weather (Fără detecţie semne de circulaţie din cauza condiţiilor meteo) este indicat pe afişaj ■ semnele de circulaţie sunt instalate incorect sau deteriorate ■ semnele rutiere nu respectă Convenţia de la Viena asupra semnalizării rutiere Atenţie Sistemul este destinat asistenţei şoferului în distingerea semnelor de circulaţie. Centrul de asistenţă pentru şofer nu exonerează şoferul de deplina responsabilitate în conducerea autovehiculului. Criteriile de detectare a schimbării neintenţionate a benzii de rulare sunt: ■ nu sunt activate lămpile de semnalizare ■ nu s-a acţionat pedala de frână ■ nu s-a acţionat activ pedala de acceleraţie şi nu s-a accelerat ■ nu s-a acţionat volanul Dacă şoferul intervine activ. nu va fi emisă nicio avertizare. Nu ignoraţi semnele de circulaţie care nu sunt afişate de sistem. Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare urmăreşte marcajele benzii pe care se deplasează autovehiculul prin intermediul unei camere frontale. Sistemul nu distinge decât semnele convenţionale de circulaţie care ar putea anunţa o limită de viteză sau un sfârşit de limită de viteză.

lampa de control ) se aprinde în culoarea galbenă. Când lampa de control ) din grupul de instrumente se aprinde în verde. Defecţiuni Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare poate să nu funcţioneze corect dacă: ■ parbrizul nu este curat ■ sunt condiţii meteo nefavorabile. 155 Dezactivarea Sistemul este dezactivat prin apăsarea butonului ). Sistemul funcţionează numai la viteze mai mari de 60 km/h şi dacă marcajele pentru banda de rulare sunt vizibile. În plus. Toate cele patru roţi trebuie să fie echipate cu un senzor de presiune. Când sistemul detectează o schimbare neintenţionată a benzii de rulare. radiaţie solară directă sau umbre ■ nu pot fi detectate marcajele benzii de rulare Dacă sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare detectează una din aceste condiţii. Presiunile curente în anvelope pot fi prezentate în Vehicle Information Menu (Meniu informaţii autovehicul) pe centrul de informaţii pentru şofer. zăpadă. Dezactivarea este indicată printr-un mesaj pe centrul de informaţii pentru şofer. cum ar fi ploaie puternică. Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope verifică presiunea tuturor celor patru roţi o dată pe minut atunci când viteza autovehiculului depăşeşte o anumită limită.Conducerea şi utilizarea autovehiculului din buton indică faptul că sistemul este activat. în Centrul de informaţii pentru şofer se afişează un cod de avertizare sau un mesaj de avertizare. Simultan se declanşează şi o avertizare sonoră. lampa de control ) devine galbenă şi clipeşte. Inapoi la Rezumat . sistemul este nefuncţional. Meniul poate fi selectat cu butoanele de pe maneta de semnalizare. sistemul este gata de funcţionare. iar presiunea în anvelope trebuie să se afle la nivelul prescris. La viteze sub 60 km/h.

156 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Rotiţi butonul rotativ de reglare pentru a selecta sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope. Este posibilă montarea ulterioară a senzorilor. În plus. Mesajele autovehiculului 3 90. Utilizarea seturilor pentru depanarea anvelopelor disponibile în comerţ poate afecta funcţionalitatea sistemului. diferenţele considerabile de presiune între anvelopele de pe o punte sunt afişate printr-un mesaj de avertizare pe centrul de informaţii pentru şofer. Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope nu este operaţional pentru aceste roţi. Dacă se montează un set complet de roţi fără senzori (de ex. Starea sistemului şi diferenţele mici de presiune sunt afişate printr-un mesaj de avertizare cu simbolul anvelopei corespunzătoare clipind pe centrul de informaţii pentru şofer. Inapoi la Rezumat . sistemul rămâne operaţional. decuplaţi contactul. Lampa de control w se aprinde. Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope nu este funcţional. Dacă trebuie redusă sau crescută presiunea în anvelope. pe centrul de informaţii pentru şofer apare un mesaj. Echipamentele radio externe de mare putere pot perturba funcţionarea sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope. Apăsaţi butonul MENU pentru a selecta Vehicle Information Menu (Meniu informaţii autovehicul) X. Fiecare înlocuire a anvelopelor va fi însoţită de înlocuirea inserţiilor de ventil şi a inelelor de etanşare pentru sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope. patru anvelope de iarnă). Roata de rezervă sau roata de rezervă de uz temporar nu este prevăzută cu senzori de presiune. Diferenţele majore de presiune sunt indicate şi de lampa de control w. Pentru celelalte trei roţi. Utilizaţi numai seturi pentru depanare omologate. Lampa de control w 3 82.

Combustibilul Combustibilul pentru motoarele pe benzină Utilizaţi exclusiv benzină fără plumb conformă cu EN 228. utilizaţi exclusiv combustibili în conformitate cu E DIN 51626-1. Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope ţine cont de acest efect la emiterea mesajelor de avertizare. Utilizarea de combustibili cu cifră octanică prea mică poate penaliza puterea şi cuplul motorului şi să crească uşor consumul de combustibil. Utilizaţi combustibili având cifra octanică recomandată 3 217. Inapoi la Rezumat . De aceea este important să se verifice presiunea în anvelope atunci când acestea sunt reci. Procesul de rememorare următor necesită până la 10 minute de conducere cu o viteză minimă de 20 km/h. Funcţia de calibrare automată După schimbarea roţilor. autovehiculul trebuie să rămână staţionar aproximativ 20 de minute pentru ca sistemul să recalculeze. Atenţie Folosirea unui combustibil care nu se încadrează în prevederile standardului EN 228 sau similar poate duce depuneri sau avariere a motorului şi pierderea garanţiei. pe centrul de informaţii pentru şofer se afişează un mesaj de avertizare. Dacă apar probleme în cursul procesului de recalibrare. Valoarea presiunii în anvelope afişată pe centrul de informaţii pentru şofer indică presiunea efectivă în anvelope. decuplaţi mai întâi contactul.Conducerea şi utilizarea autovehiculului Funcţia limită adaptabilă Compensarea temperaturii 157 Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope detectează automat dacă autovehiculul este condus cu o presiune în anvelope corespunzătoare unei sarcini de maxim 3 persoane sau unei sarcini maxime. Se pot utiliza combustibili standard echivalenţi cu un conţinut de etanol de maxim 10 % din volum. În acest caz se poate afişa $ sau valorile de presiune pot apărea pe centrul de informaţii pentru şofer. În acest caz. Presiunea în anvelope este mai redusă când anvelopele sunt reci şi mai ridicată când anvelopele sunt calde. Dacă trebuie redusă presiunea în anvelope.

În ţările din afara Uniunii Europene. Combustibilii pentru motoare diesel nu trebuie diluaţi cu combustibili pentru motoare pe benzină. Atenţie Folosirea unui combustibil care nu se încadrează în prevederile standardului EN 590 sau similar poate duce la pierderea puterii motorului. Nu sunt admise flăcări deschise sau scântei. solicitaţi imediat eliminarea cauzei de către un atelier service. Respectaţi instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă ale staţiei de alimentare. Închideţi telefoanele mobile.158 Conducerea şi utilizarea autovehiculului Atenţie Nu folosiţi motorine de uz marin. Utilizarea de combustibili cu cifră octanică prea mică poate duce la o ardere necontrolată şi la avarierea motorului. Aquazole şi emulsii similare motorină-apă. uleiuri pentru încălzire. Dacă simţiţi miros de combustibil în autovehicul. Alimentarea cu combustibil 9 Pericol Combustibilul este inflamabil şi exploziv. uzură crescută sau avariere a motorului şi pierderea garanţiei. 9 Pericol Înainte de a realimenta. Combustibilul pentru motoarele diesel Utilizaţi exclusiv motorină conformă cu EN 590. opriţi motorul şi sistemele de încălzire exterioare care au camere de ardere. Inapoi la Rezumat . Nu fumaţi. folosiţi motorină Euro cu concentraţie de sulf mai mică de 50 ppm.

Buşonul rezervorului de combustibil Buşonul rezervorului de combustibil poate fi agăţat de cârligul de pe clapeta rezervorului de combustibil. Clapeta rezervorului de combustibil poate fi deschisă numai când autovehiculul este descuiat.Conducerea şi utilizarea autovehiculului Atenţie În cazul alimentării cu un combustibil incorect. Pentru a deschide. se poate completa cu maximum două doze de combustibil. Deblocaţi clapeta rezervorului de combustibil apăsând-o. Utilizaţi exclusiv buşoane originale pentru rezervorul de combustibil. rotiţi buşonul rezervorului de combustibil către dreapta până ce cuplează. După întreruperea automată. Pentru alimentarea cu combustibil. introduceţi complet duza pompei şi porniţi-o. Pentru a închide. Clapeta rezervorului de combustibil se află în partea din dreapta spate a autovehiculului. Consumul de combustibil Emisiile de CO2 Inapoi la Rezumat . Închideţi clapeta şi lăsaţi-o să se cupleze. Autovehiculele echipate cu motor diesel sunt prevăzute cu un buşon special pentru rezervorul de combustibil. rotiţi uşor buşonul către stânga. 159 Atenţie Ştergeţi imediat orice combustibil revărsat. nu cuplaţi contactul.

de ex. Consumul de combustibil se încadrează în intervalul ■ urban: 5. Calculul consumului de combustibil ia în considerare masa proprie a autovehiculului. evaluată în concordanţă cu aceste reglementări. consumul de . Tractarea Informaţii generale Utilizaţi numai echipamente de tractare omologate pentru autovehiculul dumneavoastră. ■ mediu: 4.2 l/100 km.1 l/100 km. scuturilor termice sau ale altor echipamente. Vă recomandăm să încredinţaţi unui atelier service montarea echipamentului de tractare.9-7. În acest caz.160 Benzină Conducerea şi utilizarea autovehiculului combustibil este dependent de stilul personal de conducere. Inapoi la Rezumat Informaţii generale Pentru valorile specifice autovehiculului dumneavoastră. ■ extra urban: 4. Dimensiuni de instalare a echipamentului de tractare instalat din fabricaţie 3 223. Funcţia de detectare a defecţiunii becului pentru lampa de frână a remorcii nu poate detecta defectarea parţială a becului. Cifrele date nu pot fi luate drept garanţie pentru consumul de combustibil al unui autovehicul anume. În plus. precum şi de condiţiile de trafic şi de drum. Toate valorile se bazează pe modelul de bază UE cu echipare standard. în cazul a 4 x 5 W.4-5. Ţineţi permanent în autovehicul cuplajul sferic de tractare. Dotările opţionale pot determina o uşoară creştere a consumului de combustibil şi a emisiilor CO2 şi o reducere a vitezei maxime. utilizaţi cuplajul sferic de tractare. Determinarea consumului de combustibil este reglementată prin directiva R (CE) Nr. Emisiile de CO2 se încadrează între ■ 129 şi 166 g/km. Ar putea fi necesare modificări ale sistemului de răcire. consultaţi Certificatul de conformitate CEE care însoţeşte autovehiculul sau alte documente de înregistrare. se detectează defectarea lămpii numai dacă rămâne o lampă de 5 W sau niciuna.8-9. Specificaţiile privind emisiile de CO2 sunt de asemenea o componentă a acestei directive. Montarea echipamentului de tractare poate acoperi orificiul cârligului de tractare.8 l/100 km. 715/2007 (cea mai nouă versiune).

Conducerea şi utilizarea autovehiculului

161

Caracteristici de conducere şi sugestii referitoare la tractare
Înainte de ataşarea unei remorci, gresaţi cuplajul sferic de tractare. Totuşi, nu gresaţi cuplajul sferic de tractare dacă se utilizează un stabilizator care acţionează asupra cuplajului sferic de tractare pentru a reduce mişcările oscilante. În cazul remorcilor cu stabilitate de drum redusă şi o masă totală maximă autorizată mai mare de 1.400 kg, se recomandă insistent utilizarea unui stabilizator la rularea cu viteze de peste 80 km/h. Dacă remorca începe să aibă mişcări oscilante, reduceţi viteza, nu încercaţi să corectaţi direcţia şi frânaţi puternic dacă este necesar. La abordarea unei pante, conduceţi în aceeaşi treaptă de viteze cu care v-aţi deplasa în rampă şi cu o viteză similară. Corectaţi presiunea în anvelope la valoarea specificată pentru sarcină maximă 3 220.

Tractarea unei remorci
Încărcătura remorcii
Sarcina maximă autorizată a remorcii depinde de autovehicul şi de motor, depăşirea acestei valori nefiind permisă. Sarcina efectivă a remorcii reprezintă diferenţa dintre masa maximă totală autorizată a remorcii şi valoarea efectivă a sarcinii pe cupla de tractare când remorca este ataşată. Sarcinile autorizate pentru remorci sunt menţionate în documentaţia autovehiculului. În general, se pot urca pante cu înclinaţie de maximum 12 %. Sarcina maximă autorizată a remorcii este valabilă pentru pante cu înclinaţii în limitele specificate şi altitudini de până la 1.000 metri peste nivelul mării. Având în vedere că puterea motorului scade odată cu creşterea altitudinii din cauza rarefierii aerului, din acest motiv, reducându-se capacitatea de urcare, şi masa totală maximă autorizată a autovehiculului cu remorcă va trebui redusă cu

10 % pentru fiecare 1.000 metri altitudine în plus. Masa totală maximă autorizată a ansamblului cu remorcă nu trebuie redusă la conducerea autovehiculului pe drumuri cu înclinaţie redusă (sub 8 %, de ex., pe autostrăzi). Nu trebuie depăşită masa totală maximă autorizată a autovehiculului cu remorcă. Această masă este specificată pe plăcuţa de identificare 3 212.

Sarcina pe cupla de tractare

Sarcina pe cupla de tractare este forţa pe care o exercită remorca pe cuplajul sferic de tractare. Această sarcină poate fi modificată prin distribuţia încărcăturii din remorcă. Sarcina maximă pe cupla de tractare (75 kg) este specificată pe plăcuţa de identificare a echipamentului de tractare şi în documentaţia autovehiculului. Încercaţi să obţineţi sarcina maximă, în special când tractaţi remorci grele. Sarcina pe cupla de tractare nu trebuie să fie niciodată mai mică de 25 kg.
Inapoi la Rezumat

162

Conducerea şi utilizarea autovehiculului
Depozitarea cuplajului sferic de tractare Montarea cuplajului sferic de tractare

Sarcina pe puntea spate

În cazul tractării unei remorci cu autovehiculul complet încărcat, sarcina maximă autorizată pe puntea spate (conform plăcuţei de identificare sau documentelor autovehiculului) poate fi depăşită cu 70 kg, iar masa totală maximă autorizată a autovehiculului poate fi depăşită cu 70 kg. Dacă sarcina maximă autorizată pe puntea spate este depăşită, nu circulaţi cu viteză mai mare de 100 km/h.

Echipamentul de tractare
Atenţie
Când nu tractaţi, demontaţi cuplajul sferic de tractare.

Săculeţul în care este ambalat cuplajul sferic de tractare este depozitat în compartimentul de depozitare din spate, pe podea. Treceţi chinga prin inelul de amarare, înfăşuraţi-o de două ori în jurul săculeţului şi strângeţi-o pentru a asigura săculeţul.

Decuplaţi şi rabataţi în jos priza. Îndepărtaţi dopul de etanşare din alezajul pentru cuplajul sferic de tractare şi depozitaţi-l.

Inapoi la Rezumat

Conducerea şi utilizarea autovehiculului
Verificarea tensionării cuplajului sferic de tractare În caz contrar, cuplajul sferic de tractare trebuie să fie tensionat înainte de introducere: ■ Deblocaţi cuplajul sferic de tractare rotind cheia în poziţia c. Introducerea cuplajului sferic de tractare

163

■ Marcajul roşu de pe butonul rotativ trebuie să fie orientat spre marcajul verde de pe cuplajul sferic de tractare. ■ Interstiţiul dintre butonul rotativ şi cuplajul sferic de tractare trebuie să fie de circa 6 mm. ■ Cheia trebuie să se afle în poziţia c.

■ Trageţi butonul rotativ în afară şi rotiţi-l la maximum în sens orar.

Introduceţi cuplajul sferic de tractare tensionat în alezaj şi împingeţi-l puternic în sus până când se fixează în poziţie cu un declic. Butonul rotativ revine în poziţia iniţială, sprijinindu-se de cuplajul sferic de tractare, fără interstiţiu.

Inapoi la Rezumat

164

Conducerea şi utilizarea autovehiculului
9 Avertisment
Verificarea corectitudinii montării cuplajului sferic de tractare ■ Marcajul verde de pe butonul rotativ trebuie să fie orientat spre marcajul verde de pe cuplajul sferic de tractare. ■ Nu trebuie să existe niciun interstiţiu între butonul rotativ şi cuplajul sferic de tractare. ■ Cuplajul sferic de tractare trebuie să fie bine fixat în alezaj. ■ Cuplajul sferic de tractare trebuie să fie blocat în poziţie şi cheia să fie scoasă.

Demontarea cuplajului sferic de tractare

Nu atingeţi butonul rotativ în cursul introducerii cuplajului. Blocaţi cuplajul sferic de tractare rotind cheia în poziţia e. Scoateţi cheia şi închideţi clapeta de protecţie. Inelul pentru cablul de siguranţă

9 Avertisment
Tractarea unei remorci este permisă numai când este instalat corect un cuplaj sferic de tractare. Dacă nu se fixează corect cuplajul sferic de tractare, apelaţi la un atelier service pentru asistenţă.

Ataşaţi cablul de siguranţă de inel.

Deschideţi clapeta de protecţie şi rotiţi cheia în poziţia c pentru deblocarea cuplajului sferic de tractare. Trageţi butonul rotativ în afară şi rotiţil la maximum în sens orar. Trageţi în jos cuplajul sferic de tractare pentru a-l scoate. Introduceţi dopul de etanşare în alezaj. Rabataţi la loc priza.

Inapoi la Rezumat

Inapoi la Rezumat .Conducerea şi utilizarea autovehiculului 165 Sistemul de asistenţă la stabilizarea remorcii Dacă sistemul detectează mişcări oscilante. În timp ce sistemul funcţionează. Sistemul de asistenţă la stabilizarea remorcii (TSA) este o funcţie a sistemului de control electronic al stabilităţii 3 142. puterea motorului este redusă şi ansamblul autovehicul/ remorcă este frânat selectiv până la încetarea oscilaţiilor. menţineţi volanul cât mai stabil cu putinţă.

.. apărătoarele de noroi s-ar putea deteriora.............. ■ Parcaţi autovehiculul în locuri uscate şi bine ventilate............... 203 Îngrijirea aspectului ................... de exemplu prin conectarea de consumatori suplimentari sau modificarea unităţilor electronice de control (chip tuning)......... 167 Înlocuirea becurilor .......... 202 Tractarea ...... ■ Goliţi rezervorul lichidului de spălare....... ■ Corectaţi presiunea în anvelope la valoarea specificată pentru sarcină maximă............ 166 Verificarea autovehiculului ... ■ Umpleţi complet rezervorul de combustibil.......... Compartimentele de depozitare din autovehicul Parcarea pe perioade îndelungate Dacă autovehiculul urmează să fie parcat timp de mai multe luni: ■ Spălaţi şi ceruiţi autovehiculul........ Nu operaţi modificări la sistemul electric... Nu putem evalua sau garanta fiabilitatea altor produse ... 189 Jantele şi anvelopele .chiar dacă acestea sunt omologate conform standardelor de ramură sau în alt mod..... 205 Informaţii generale Accesoriile şi modificările autovehiculului Vă recomandăm să utilizaţi piese de schimb şi accesorii originale şi componente omologate special pentru autovehiculul dumneavoastră..166 Îngrijirea autovehiculului Îngrijirea autovehiculului Informaţii generale .............................. ■ Curăţaţi şi protejaţi chederele din cauciuc... . ■ Verificaţi stratul de ceară din compartimentul motor şi de la partea inferioară a caroseriei.......... ■ Schimbaţi uleiul de motor.... Cuplaţi treapta 1-a de viteze sau Inapoi la Rezumat Atenţie La transportul autovehiculului pe un tren sau pe un autovehicul pentru recuperare........... 182 Trusa de scule ....... 189 Pornirea asistată ..... ■ Verificaţi protecţia antigel şi anticoroziune a lichidului de răcire... 174 Sistemul electric ............

Inapoi la Rezumat . ■ Verificaţi nivelul lichidului de răcire. Reţineţi că toate sistemele sunt nefuncţionale. ■ Umpleţi rezervorul lichidului de spălare. Verificarea autovehiculului Efectuarea de lucrări de întreţinere Repunerea în exploatare Când autovehiculul urmează să fie repus în exploatare: ■ Conectaţi borna negativă a bateriei autovehiculului. ■ Verificaţi nivelul uleiului de motor. 167 Reciclarea autovehiculelor la sfârşitul duratei de utilizare Pe website-ul nostru sunt disponibile informaţii cu privire la centrele de recuperare a autovehiculelor la sfârşitul duratei de utilizare şi reciclarea autovehiculelor la sfârşitul duratei de utilizare. 9 Avertisment Derulaţi verificări în compartimentul motor numai cu contactul decuplat. ■ Nu aplicaţi frâna de parcare. Încredinţaţi această activitate numai centrelor de reciclare autorizate. ■ Montaţi plăcuţa de înmatriculare dacă este necesar. sistemul de alarmă antifurt. Blocaţi roţile autovehiculului. Ventilatorul de răcire poate intra în funcţiune şi când contactul este decuplat. închideţi toate portierele şi încuiaţi autovehiculul.Îngrijirea autovehiculului marşarierul sau aduceţi maneta selectorului de viteze în poziţia P. ■ Deschideţi capota. ■ Deconectaţi borna negativă a bateriei autovehiculului. ■ Verificaţi presiunea în anvelope. Activaţi unitatea electronică de control a geamurilor acţionate electric. de ex.

regulat. Închiderea Capota Deschiderea Împingeţi maneta de siguranţă spre dreapta şi deschideţi capota. Coborâţi capota şi lăsaţi-o să cadă liber de la câţiva centimetri pentru a se fixa în închizătoare. Inapoi la Rezumat . Sprijiniţi capota în tija de susţinere. motorul va fi repornit automat din motive de siguranţă. fixaţi tija de susţinere în suportul aferent. Lichide şi lubrifianţi recomandaţi 3 210. Sistemul de aprindere şi farurile cu Xenon utilizează tensiuni extrem de înalte. Verificaţi dacă s-a blocat capota. pentru a preveni deteriorarea motorului. Uleiul de motor Verificaţi nivelul uleiului de motor manual. Trageţi maneta de deblocare şi readuceţi-o în poziţia iniţială. Faceţi verificarea cu autovehiculul oprit pe o suprafaţă plană. Nu atingeţi. Înainte de închiderea capotei. Asiguraţi-vă că se utilizează ulei de motor conform specificaţiilor. Motorul trebuie să se afle la temperatură de regim şi oprit de cel puţin 5 minute.168 Îngrijirea autovehiculului 9 Pericol Dacă capota este deschisă în timpul unei opriri automate.

completaţi cu ulei de motor. Inapoi la Rezumat . introduceţi-o până la opritorul de pe mâner. Lichidul de răcire a motorului Lichidul de răcire asigură protecţie la îngheţ până la aproximativ -28 °C. lichidul de răcire prevăzut din fabrică asigură protecţia la îngheţ până la aproximativ -37 °C. sunt utilizate diferite tipuri de joje de ulei. 169 Se recomandă utilizarea unui ulei de motor de aceeaşi clasă ca cel folosit la ultimul schimb de ulei. Atenţie Uleiul de motor în exces trebuie golit sau extras. Fixaţi capacul vasului de expansiune în poziţie şi strângeţi-l. ştergeţi-o. În funcţie de varianta de motorizare. Introduceţi joja până la opritorul de pe mâner şi rotiţi-o cu o jumătate de tură. scoateţi-o din nou şi citiţi nivelul uleiului de motor. În ţările nordice cu temperaturi foarte scăzute. Capacităţile 3 220.Îngrijirea autovehiculului Scoateţi joja de ulei. Dacă nivelul uleiului de motor a scăzut până la marcajul de MIN. Nivelul uleiului de motor nu trebuie să depăşească marcajul de MAX pe joja de ulei.

citiţi pe recipientul de lichid de spălare. Verificaţi concentraţia lichidului de răcire şi solicitaţi remedierea cauzei pierderilor de lichid de răcire la un atelier service. 9 Avertisment Înainte să deschideţi capacul vasului de expansiune. eliberând treptat suprapresiunea. Nivelul lichidului de răcire Atenţie Nivelul prea scăzut al lichidului de răcire poate cauza avarierea motorului. nivelul lichidului de răcire trebuie să se afle deasupra marcajului liniei de umplere. Completaţi cu lichid dacă nivelul este scăzut. Inapoi la Rezumat . Pentru completare. Dacă nu dispuneţi de lichid de răcire concentrat. folosiţi un amestec 1:1 de lichid de răcire concentrat omologat şi apă potabilă. Lichidul de spălare Utilizaţi exclusiv antigelul omologat.170 Îngrijirea autovehiculului Atenţie Dacă sistemul de răcire este rece. Deschideţi cu atenţie capacul. Completaţi cu apă curată în amestec cu o cantitate corespunzătoare de soluţie de spălare pentru parbriz cu conţinut de antigel. Atenţie Numai un lichid de spălare cu o concentraţie suficientă de aditiv antigel asigură protecţie la temperaturi scăzute sau în cazul unei scăderi bruşte a temperaturii. Pentru raportul de amestec corect. completaţi cu apă potabilă. lăsaţi motorul să se răcească. Strângeţi bine la loc capacul.

Utilizaţi numai lichid de frână de înaltă performanţă omologat pentru autovehicul. cu condiţia ca modul de utilizare să asigure încărcarea suficientă a bateriei. se aude un scârţâit în timpul frânării. Lichidul de frână 9 Avertisment Lichidul de frână este toxic şi coroziv. Evitaţi contactul cu ochii. Evitaţi utilizarea de consumatori electrici inutili. asiguraţi o curăţenie impecabilă deoarece contaminarea lichidului de frână poate provoca defectarea sistemului de frânare. Inapoi la Rezumat . Staţionarea autovehiculului pentru o perioadă mai lungă de 4 săptămâni poate provoca descărcarea bateriei. Bateria Bateria autovehiculului este fără întreţinere. După înlocuirea garniturilor de frână. Când completaţi cu lichid. Acestea vor fi eliminate prin intermediul unui centru adecvat de reciclare. pielea. tapiţeria şi suprafeţele vopsite. Conducerea pe distanţe scurte şi pornirile frecvente pot duce la descărcarea bateriei. Deconectaţi borna negativă a bateriei autovehiculului.Îngrijirea autovehiculului 171 Frânele În cazul grosimii minime a garniturilor de frână. Nivelul lichidului de frână trebuie să se încadreze între marcajele de MIN şi MAX. Adresaţi-vă unui atelier service pentru remedierea cauzei pierderii de lichid de frână. Se poate continua deplasarea. Lichidul de frână şi de ambreiaj 3 210. nu frânaţi excesiv dacă nu este absolut necesar în cursul primelor deplasări. însă solicitaţi în cel mai scurt timp posibil înlocuirea garniturilor de frână. Bateriile nu vor fi eliminate odată cu gunoiul menajer.

Înlocuirea bateriei Notă Orice deviere de la instrucţiunile furnizate în acest paragraf pot duce la o dezactivare temporară a sistemului de oprire-pornire. Sistemul de oprire-pornire 3 130. Altfel. asiguraţivă că nu există orificii de vetilaţie deschise în apropierea bornei pozitive. La autovehiculele cu sistem de oprire-pornire. Vă recomandăm să înlocuiţi bateria la un atelier service specializat.6 V atunci când este utilizat un încărcător de baterie.172 Îngrijirea autovehiculului Încărcarea bateriei 9 Avertisment La autovehiculele cu sistem de oprire-pornire. Vă recomandăm să utilizaţi o baterie originală Opel. Funcţia de protecţie împotriva descărcării bateriei 3 117. trebuie închis cu un capac fals şi vetilaţia din apropierea bornei negative trebuie deschisă. Când este înlocuită bateria. Asiguraţi-vă că este decuplat contactul înaintea conectării sau deconectării bateriei autovehiculului. O baterie AGM poate fi identificată cu ajutorul unei etichete de pe baterie. asiguraţi-vă că potenţialul de încărcare nu depăşeşte 14. Utilizaţi numai baterii care permit montarea cutiei de siguranţe deasupra bateriei. bateria se poate deteriora. Notă Utilizarea unei baterii AGM diferite de bateria originală Opel poate duce la o performanţă mai redusă a sistemului de oprire-pornire. asiguraţi-vă că bateria AGM (Fibră de sticlă absorbantă) este înlocuită cu o baterie AGM. Pornirea asistată 3 202. Etichetă de avertizare Inapoi la Rezumat . Dacă este un orificiu de ventilaţie deschis în această zonă.

câte 15 secunde de fiecare dată. Lamela ştergătorului de lunetă Înlocuirea ştergătorului de parbriz Ridicaţi braţul ştergătorului. Gazele explozive pot produce orbirea sau rănirea. Ridicaţi braţul ştergătorului până când rămâne în poziţie ridicată. apăsaţi butonul pentru decuplarea lamei ştergătorului şi scoateţi-o. Repetaţi această procedură după minim 5 secunde. ■ Bateria conţine acid sulfuric care poate produce orbirea sau rănirea gravă prin arsuri. Coborâţi cu grjă braţul ştergătorului.Îngrijirea autovehiculului Semnificaţia simbolurilor: ■ Fără scântei. ■ Vezi Manualul utilizatorului pentru informaţii suplimentare. Dacă motorul tot nu porneşte. ■ Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor. ■ În apropierea bateriei poate exista gaz exploziv. Inapoi la Rezumat . 173 Dezaerarea sistemului de alimentare cu motorină Dacă rezervorul de combustibil s-a golit complet. timp de maxim 40 de secunde. apelaţi la un atelier service pentru asistenţă. Ataşaţi lama ştergătorului în unghi uşor faţă de braţul ştergătorului şi împingeţi-o până ce se cuplează. Apoi porniţi motorul. Cuplaţi contactul de trei ori. ■ Protejaţi întotdeauna ochii. flacără deschisă sau fumat. Deblocaţi lamela ştergătorului conform figurii şi scoateţi-o. sistemul de alimentare cu motorină trebuie aerisit.

Coborâţi cu grjă braţul ştergătorului. Lămpile de poziţie laterale/ funcţia lumini pe timp de zi (3). Apucaţi becul nou numai de bază! Nu apucaţi de partea din sticlă cu mâinile goale. Înlocuiţi becurile farurilor prin compartimentul motor. Lămpile de semnalizare din faţă (2). Utilizaţi exclusiv becuri de acelaşi tip pentru înlocuire. Farul cu bi-halogen (1) cu un bec pentru faza scurtă şi faza lungă. Înlocuirea becurilor Înlocuirea becului Decuplaţi contactul şi aduceţi în poziţia dezactivat comutatorul relevant sau închideţi portierele. Farurile cu halogen Verificarea becului După o înlocuire a unui bec. Inapoi la Rezumat . cuplaţi contactul şi acţionaţi pentru a verifica lămpile.174 Îngrijirea autovehiculului Ataşaţi lama ştergătorului în unghi uşor faţă de braţul ştergătorului şi împingeţi-o până ce se cuplează.

Rotiţi soclul becului în sens antiorar pentru deblocare. Scoateţi soclul becului din reflector. Înlocuiţi becul şi conectaţi suportul becului cu fişa conectoare. Potriviţi capacul şi rotiţi-l în sens orar. Deblocaţi soclul becului din fişa de conectare prin presarea clemei de fixare. 4. 175 Lămpile de semnalizare din faţă (2) 1. Rotiţi capacul (1) în sens antiorar şi scoateţi-l. Rotiţi capacul (2) în sens antiorar şi scoateţi-l. inserând cele două urechi în reflector şi rotind în sens orar pentru fixare. Inapoi la Rezumat . 5. 3. 1.Îngrijirea autovehiculului Faza scurtă/lungă (1) 2. Introduceţi soclul becului. 6.

6. 4. Demontaţi becul din soclu prin tragere. Introduceţi soclul becului în reflector şi rotiţi în sens orar. 5. 3. 4. Înlocuiţi şi introduceţi noul bec în soclu prin răsucire în sens orar. Demontaţi becul din soclu prin răsucire în sens invers acelor de ceasornic. 3.176 Îngrijirea autovehiculului Lămpile de poziţie laterale/ funcţia lumini pe timp de zi (3) 2. Înlocuiţi şi introduceţi noul bec în soclu. Potriviţi capacul şi rotiţi-l în sens orar. Introduceţi suportul becului în reflector şi rotiţi în sens orar. Scoateţi soclul becului din reflector. Rotiţi soclul becului (3) în sens antiorar pentru deblocare. 2. Inapoi la Rezumat . Rotiţi soclul becului în sens antiorar şi scoateţi-l. 1.

6. Farul adaptiv 2. Decuplaţi prin tragere becul din fişa conectoare.Îngrijirea autovehiculului 177 Farurile adaptive 9 Pericol Sistemul de faruri adaptive foloseşte faruri cu xenon. Apelaţi la un atelier service pentru înlocuirea becurilor. inserând cele două urechi în reflector şi rotind în sens orar pentru fixare. Inapoi la Rezumat . 5. Nu atingeţi. 4. Farurile Xenon lucrează la tensiuni extrem de înalte. Introduceţi soclul becului. Rotiţi capacul în sens antiorar şi scoateţi-l. 3. Scoateţi soclul becului din reflector. 1. Lămpile de poziţie laterale/utilizarea luminilor de poziţie pe timp de zi sunt proiectate ca diode emiţătoare de lumină (LED-uri) şi nu pot fi modificate. Rotiţi soclul becului în sens antiorar pentru deblocare. Potriviţi capacul şi rotiţi-l în sens orar. Becurile pentru semnalizarea direcţiei şi cele pentru farurile adaptive pot fi schimbate. Înlocuiţi becul şi conectaţi suportul becului cu fişa conectoare.

Lămpile de semnalizare din faţă Proiectoarele de ceaţă 1. 3. Inapoi la Rezumat . 5. 1. Potriviţi capacul şi rotiţi-l în sens orar. Înlocuiţi şi introduceţi noul bec în soclu prin răsucire în sens orar. 4. Introduceţi soclul becului în reflector şi rotiţi în sens orar. Rotiţi soclul becului în sens antiorar pentru deblocare. Rotiţi capacul în sens antiorar şi scoateţi-l. Demontaţi becul din soclu prin răsucire în sens invers acelor de ceasornic. Scoateţi soclul becului din reflector.178 Îngrijirea autovehiculului 2. 6. Desfaceţi capacul cu ajutorul unei şurubelniţe în degajare şi scoateţi capacul.

Deşurubaţi ambele şuruburi şi demontaţi ansamblul lămpii. Degajaţi capacul şi scoateţi-l. 7. răsuciţi în sens orar şi cuplaţi. 1. 8. Deblocaţi soclul becului din fişa de conectare prin presarea clemei de fixare. Montaţi ansamblul lămpii prin strângerea ambelor şuruburi. 6. 4.Îngrijirea autovehiculului 3. Demontaţi şi înlocuiţi soclul becului cu becul şi ataşaţi fişa de conectare. Introduceţi soclul becului în reflector. Inapoi la Rezumat . 179 Lămpile de poziţie din spate 2. Rotiţi soclul becului în sens antiorar şi scoateţi-l din reflector. Asamblaţi şi fixaţi capacul. 5.

4. 2.180 Îngrijirea autovehiculului 8. 3. Închideţi şi fixaţi capacul. Lampa de poziţie spate/ frână (1) Lampa de semnalizare (2) Lămpile de poziţie din spate cu diodă emiţătoare de lumină (LED) pentru lămpile din spate şi lămpile de frână Doar lampa de semnalizare a direcţiei (2) poate fi schimbată. Conectaţi fişa de conectare cu ansamblul lămpii. Lămpile din hayon 3. Introduceţi şi rotiţi soclul becului în sens orar în blocul optic spate. 9. Deschideţi hayonul şi scoateţi capacele. Extrageţi cu atenţie corpul lămpii din ştifturile de susţinere şi îndepărtaţi-l. 7. Detaşaţi fişa de conectare din ansamblul lămpii. Deşurubaţi manual ambele piuliţe de fixare din plastic. Deşurubaţi cele trei şuruburi. 6. Demontaţi şi înlocuiţi becul prin răsucirea soclului becului în sens antiorar. 5. 2. Inapoi la Rezumat . Scoateţi corpul lămpii. Introduceţi corpul lămpii pe ştifturile de susţinere şi strângeţi piuliţele de fixare. 1.

Scoateţi lentila. 6. Montaţi corpul lămpii în hayon şi strângeţi şuruburile. apăsaţi în lateral şi eliberaţi arcul. Deblocaţi clema de fixare şi scoateţi soclul becului din fişa de conectare. Luminile pentru plăcuţa de înmatriculare 3. 4. Înlocuiţi şi introduceţi noul bec în soclu. Presaţi soclul becului în corpul lămpii şi închideţi lentila lămpii. 4. Ataşaţi fişa de conectare pe soclul becului. Montaţi toate capacele. Inapoi la Rezumat . Rotiţi soclul becului în sens antiorar şi scoateţi-l din reflector. Scoateţi şi înlocuiţi soclul becului împreună cu becul. Scoateţi soclul becului apăsând în jos. fără a trage cablul.Îngrijirea autovehiculului 6. 181 1. 8. Introduceţi soclul becului în reflector şi rotiţi în sens orar. Lămpile de semnalizare laterale Apelaţi la un atelier service pentru înlocuirea becurilor. 2. 5. 7. 5. Introduceţi şurubelniţa în degajarea din lentilă. Înlocuiţi becul: Lumină spate (1) Lampa de ceaţă spate (2) (numai o parte) Lampa de marşarier (2) (numai o parte) Lămpile de poziţie din spate cu diode emiţătoare de lumină (LED) Numai lampa de ceaţă spate sau lampa de marşarier (2) poate fi schimbată.

Siguranţele fuzibile defecte pot fi recunoscute după filamentul topit. în interior. Iluminarea panoului de bord Apelaţi la un atelier service pentru înlocuirea becurilor. lămpile de lectură Apelaţi la un atelier service pentru înlocuirea becurilor. Lampa pentru iluminarea portbagajului Unele circuite electrice pot fi protejate prin intermediul mai multor siguranţe fuzibile. În autovehicul se găsesc trei cutii cu siguranţe: ■ în partea stângă-faţă a compartimentului motor. Sistemul electric Siguranţele Datele siguranţei fuzibile de schimb trebuie să corespundă cu cele ale siguranţei fuzibile arse. ■ la autovehiculele cu volan pe stânga. Înlocuiţi siguranţa fuzibilă doar dacă s-a remediat cauza defectului. Apelaţi la un atelier service pentru înlocuirea becurilor. ■ în spatele unui capac din stânga portbagajului. în spatele compartimentului de depozitare sau în autovehiculele cu volanul pe dreapta.182 Îngrijirea autovehiculului Luminile interioare Plafoniera. închideţi comutatorul respectiv şi decuplaţi contactul. în spatele torpedoului. Înaintea înlocuirii unei siguranţe fuzibile. Inapoi la Rezumat . Siguranţele fuzibile pot fi de asemenea introduse şi fără a fi alocate unei funcţii.

prindeţi siguranţele de partea superioară sau laterală cu ajutorul extractorului şi scoateţi-le. În funcţie de tipul siguranţei fuzibile.Îngrijirea autovehiculului 183 Extractorul de siguranţe Este posibil să aveţi un extractor de siguranţe în panoul de siguranţe din compartimentul motor. Inapoi la Rezumat .

Circuit 1 2 3 4 5 6 7 8 Modulul de comandă al motorului Sonda lambda Injecţia de combustibil.184 Îngrijirea autovehiculului Nr. sistemul de aprindere Injecţia de combustibil. 9 10 Senzorul bateriei 11 Deblocarea portbagajului 12 Modulul farurilor adaptive 13 – 14 Ştergătorul de lunetă 15 Modulul de comandă al motorului 16 Demarorul Inapoi la Rezumat . Desprindeţi capacul. motorul Senzorul lunetei Cutia cu siguranţe din compartimentul motor Panoul de siguranţe se găseşte în partea din stânga faţă a compartimentului motor. sistemul de aprindere – Încălzirea oglinzilor Controlul ventilatorului Sonda lambda. ridicaţi-l şi scoateţi-l.

modulul de comandă al motorului 54 Monitorizarea cablajului După înlocuirea siguranţelor defecte. închideţi capacul panoului de siguranţe şi apăsaţi-l până când se blochează în poziţie. Circuit 49 Pompa de combustibil 185 50 Reglarea fasciculului farurilor 51 Obturatorul de aer 52 Sistemul auxiliar de încălzire. Circuit 17 Modulul de comandă al transmisiei 18 Luneta încălzită 19 Geamurile faţă acţionate electric 20 Geamurile spate acţionate electric 21 ABS 22 Faza lungă stânga (halogen) 23 Sistemul de spălare a farurilor 24 Faza scurtă dreapta (Xenon) 25 Faza scurtă stânga (Xenon) 26 Proiectoarele de ceaţă 27 Încălzirea motorinei 28 – 29 Frâna de parcare asistată electronic 30 ABS 31 – 32 Airbagurile 33 Farurile adaptive Nr. motorul diesel 53 Modulul de comandă al transmisiei.Îngrijirea autovehiculului Nr. Circuit 34 – 35 Geamurile acţionate electric 36 – 37 Supapa electromagnetică pentru ventilaţia rezervorului cu cărbune activ 38 Pompa de vacuum 39 Modulul de comandă al sistemului de alimentare cu combustibil 40 Sistemul de spălare a parbrizului. În cazul în care capacul panoului de siguranţe nu este închis corect. Inapoi la Rezumat . se pot produce defecţiuni. sistemul de spălare a lunetei 41 Faza lungă dreapta (halogen) 42 Ventilatorul radiatorului 43 Ştergătoarele de parbriz 44 – 45 Ventilatorul radiatorului 46 – 47 Claxonul 48 Ventilatorul radiatorului Nr.

Circuit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Afişajele Luminile exterioare Luminile exterioare Aparatul radio Sistemul Infotainment. Rabataţi compartimentul în jos şi scoateţi-l. Deschideţi compartimentul şi împingeţi-l spre stânga pentru a-l debloca. panoul de siguranţe se află în spatele compartimentului de depozitare din planşa de bord. Deschideţi torpedoul. apoi deschideţi capacul şi rabataţi-l în jos. Nr. La autovehiculele cu volan pe stânga. instrument Priza pentru accesorii din faţă Priza pentru accesorii din spate Faza scurtă stânga Faza scurtă dreapta Inapoi la Rezumat .186 Îngrijirea autovehiculului Cutia cu siguranţe din panoul de bord La autovehiculele cu volan pe dreapta. panoul de siguranţe se află în spatele unui capac din torpedou.

Îngrijirea autovehiculului
Nr. Circuit 10 Încuietorile portierei 11 Ventilatorul interior 12 – 13 – 14 Mufa de diagnosticare 15 Airbagurile 16 – 17 Sistemul de aer condiţionat 18 Presiguranţă: radio, Infotainment, afişaje 19 Lămpile de frână, lămpile de poziţie, luminile interioare 20 – 21 – 22 Contactul 23 Unitatea de comandă a caroseriei 24 Unitatea de comandă a caroseriei 25 – 26 Priza din portbagaj Luaţi capacul.

187

Cutia de siguranţe din portbagaj
Panoul de siguranţe se află în partea stângă a portbagajului, în spatele unui capac.

Atribuirea siguranţelor

Inapoi la Rezumat

188
Nr. Circuit 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Îngrijirea autovehiculului
Nr. Circuit 19 Încălzirea volanului 20 – 21 Încălzirea scaunelor 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 Amplificatorul, subwoofer-ul 32 Sistemul activ de amortizare, sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare La asamblare, apăsaţi storul în garniturile de cauciuc pentru a ajunge la forţa de retenţie totală.

Modulul pentru remorcă Priza pentru remorcă Sistemul de asistenţă la parcare – – – – Sistemul de alarmă antifurt –

10 – 11 Modulul pentru remorcă, priza pentru remorcă 12 – 13 Priza pentru remorcă 14 – 15 – 16 – 17 – 18 –

Inapoi la Rezumat

Îngrijirea autovehiculului

189

Trusa de scule
Uneltele
Autovehicule cu trusă de depanare anvelope

Autovehiculele cu roată de rezervă

Jantele şi anvelopele
Starea anvelopelor, starea jantelor

Cricul, trusa de scule şi o chingă pentru asigurarea roţii aflate în pană se află într-un compartiment de depozitare, sub roata de rezervă din portbagaj. Roata de rezervă 3 198.

Conduceţi încet peste borduri şi întrun unghi drept dacă se poate. Trecerea peste muchii ascuţite poate provoca deteriorări ale anvelopelor şi jantelor. La parcare, aveţi grijă ca anvelopele să nu fie strivite de borduri. Verificaţi periodic jantele pentru depistarea eventualelor deteriorări. Apelaţi la un atelier service pentru asistenţă în caz de defecţiuni sau uzură neobişnuită.

Trusa de scule şi setul pentru depanarea anvelopelor se află într-un compartiment de depozitare amplasat sub mocheta portbagajului.

Anvelopele de iarnă
Anvelopele de iarnă îmbunătăţesc siguranţa în trafic la temperaturi mai mici de 7 °C, de aceea este indicată montarea lor pe toate roţile. Conform reglementărilor specifice ţării, lipiţi eticheta pentru viteză în câmpul vizual al şoferului.

Inapoi la Rezumat

190

Îngrijirea autovehiculului
uitaţi roata de rezervă. Regula se aplică şi pentru autovehiculele cu sistem de monitorizare a presiunii în anvelope. Deşurubaţi căpăcelul ventilului. Umflaţi întotdeauna anvelopa roţii de rezervă la presiunea specificată pentru sarcină maximă. Presiunea ECO în anvelope serveşte pentru obţinerea celui mai redus consum de combustibil posibil. Presiunea incorectă va afecta siguranţa şi manevrabilitatea autovehiculului, confortul şi consumul de combustibil şi va duce la uzura prematură a anvelopelor.

Etichetele anvelopelor
De ex. 215/60 R 16 95 H 215 = Lăţimea anvelopei, în mm 60 = Raportul în secţiune (înălţimea/ lăţimea anvelopei), în % R = Tipul benzii de rulare: Radial RF = Tipul: RunFlat (cu flancuri întărite) 16 = Diametrul jantei, în inch 95 = Indicele de sarcină, de ex. 95 corespunde unei sarcini de 690 kg H = Indicele de viteză Indicele de viteză: Q = până la 160 km/h S = până la 180 km/h T = până la 190 km/h H = până la 210 km/h V = până la 240 km/h W = până la 270 km/h

9 Avertisment
Presiunea prea scăzută poate duce la încălzirea anvelopei şi avarierea internă a acesteia, rezultatul fiind separarea căii de rulare a anvelopei şi chiar explozia acesteia la viteze mari. Când reduceţi sau creşteţi presiunea în anvelope la un autovehicul cu sistem de monitorizare a presiunii în anvelope, decuplaţi contactul.

Presiunea în anvelope
Verificaţi presiunea în anvelopele reci cel puţin o dată la 14 zile, precum şi înaintea unei călătorii mai lungi. Nu

Presiunea anvelopelor 3 220 şi pe eticheta de pe rama portierei stângafaţă. Datele referitoare la presiunea în anvelope sunt pentru anvelopele reci. Acestea sunt valabile atât pentru anvelope de vară, cât şi pentru anvelope de iarnă.

Inapoi la Rezumat

Adâncimea minimă admisă legal a profilului căii de rulare (1. acestea trebuie schimbate periodic între ele. nu folosiţi anvelope cu talon. În cazul în care capacele şi anvelopele folosite nu sunt omologate de producător. 9 Avertisment Folosirea de anvelope inadecvate poate duce la accidente sau poate afecta funcţionarea corectă a autovehiculului. Verificaţi dacă sensul de rotaţie a roţilor este aceeaşi ca înainte. Vă recomandăm să înlocuiţi anvelopele la fiecare 6 ani. Inapoi la Rezumat .Îngrijirea autovehiculului 191 Adâncimea profilului căii de rulare Verificaţi adâncimea profilului căii de rulare a anvelopelor la intervale regulate. După trecerea la anvelope de dimensiuni diferite. înlocuiţi anvelopele dacă adâncimea profilului căii de rulare este de 2-3 mm (4 mm la anvelopele de iarnă). solicitaţi înlocuirea etichetei autocolante referitoare la presiunea în anvelope. Dacă anvelopele din faţă sunt mai uzate decât cele din spate. Din motive de siguranţă. Poziţia lor este indicată prin marcaje pe flancurile anvelopei. Capacele de roţi nu trebuie să afecteze răcirea frânelor. Anvelopele îmbătrânesc. Schimbarea dimensiunii jantelor şi anvelopelor Dacă se utilizează un tip de anvelope de dimensiuni diferite faţă de cele instalate din fabricaţie. chiar dacă nu sunt utilizate.6 mm) este atinsă când anvelopele se uzează până la apariţia primului indicator de uzură (TWI). Capacele de roţi Trebuie folosite capace de roţi şi anvelope omologate de producător pentru autovehiculul respectiv şi care se conformează tuturor cerinţelor relevante privind combinaţiile de jante şi anvelope. s-ar putea să fie necesară reprogramarea vitezometrului şi a presiunii nominale în anvelope şi să se opereze alte modificări ale autovehiculului.

9 Avertisment Defectele pot duce la explozia anvelopelor. La anvelopele de dimensiunea 245/45 R 18.192 Îngrijirea autovehiculului 9 Avertisment mai mult de 10 mm la profilul căii de rulare şi pe flancurile anvelopelor (inclusiv dispozitivele de blocare ale lanţurilor). 235/45 R 19. Nu este permisă utilizarea lanţurilor antiderapante la anvelope de dimensiuni 235/55 R 17. Dacă aveţi o pană de cauciuc: Utilizaţi lanţurile antiderapante numai la roţile din faţă. A nu se utiliza timp îndelungat. Lanţurile antiderapante 9 Avertisment Nu depăşiţi viteza de 80 km/h. Deteriorările anvelopei mai mari de 4 mm sau cele de pe flancuri nu pot fi reparate cu setul pentru depanarea anvelopelor. Lanţurile antiderapante sunt admise la anvelopele cu dimensiunea de 225/55 R17. dacă acestea au fost concepute cu o curea de lanţ rotativ pe profilul căii de rulare. 245/40 R 20. Nu se permite utilizarea lanţurilor antiderapante pe roata de rezervă de uz temporar. Utilizarea anvelopelor sau capacelor neadecvate poate conduce la pierderea bruscă de presiune. Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea lanţurilor antiderapante pentru anvelope de aceste dimensiuni. contactaţi un dealer de piese auto specializat sau producătorul lanţurilor antiderapante. fără zale pe flancurile anvelopelor şi dacă nu adaugă mai mult de 12 mm la profilul căii de rulare. Utilizaţi întotdeauna lanţuri cu zale fine care nu adaugă Inapoi la Rezumat . Controlul direcţiei şi manevrabilitatea pot fi afectate. sunt admise numai lanţuri antiderapante speciale. ceea ce poate provoca accidente. Setul pentru depanarea anvelopelor Deteriorările minore ale profilului căii de rulare pot fi reparate cu ajutorul setului pentru depanarea anvelopelor. Corpurile străine nu se vor îndepărta din anvelope. 235/50 R 18.

Înşurubaţi furtunul de umplere pe ventilul anvelopei. Setul pentru depanarea anvelopelor se află în compartimentul de sub mocheta portbagajului. 6. 193 4. 2. 1. Scoateţi setul pentru depanarea anvelopelor din portbagaj. Scoateţi compresorul. Potriviţi recipientul cu soluţie de etanşare în elementul de fixare de pe compresor.Îngrijirea autovehiculului Trageţi frâna de mână şi cuplaţi treapta întâia. 7. Scoateţi cablul electric şi furtunul de aer din compartimentele de stocare de sub compresor. Puneţi compresorul lângă anvelopă astfel încât recipientul cu soluţie de etanşare să stea vertical. Deşurubaţi căpăcelul ventilului anvelopei aflate în pană. 5. Inapoi la Rezumat . 3. treapta marşarier sau poziţia P. Înşurubaţi furtunul de aer al compresorului pe racordul de pe recipientul cu soluţie de etanşare.

Manometrul compresorului indică pentru scurt timp maxim 6 bari pe parcursul golirii recipientului cu Dacă valoarea specificată a presiunii în anvelope nu este atinsă într-un interval de 10 minute. Ulterior. anvelopa este prea deteriorată. Instalaţi din nou setul pentru depanarea anvelopelor şi continuaţi procedura de umplere timp de alte 10 minute. 11. Întreaga cantitate de soluţie de etanşare este pompată în anvelopă. Aduceţi comutatorul basculant al compresorului în poziţia I. Apoi presiunea indicată începe să scadă. opriţi compresorul. Reduceţi presiunea în exces prin intermediul butonului de pe manometru. anvelopa este umflată. Presiunea prescrisă trebuie să fie atinsă în 10 minute. Presiunea în anvelope 3 220.194 Îngrijirea autovehiculului soluţie de etanşare (circa 30 de secunde). 9. Nu utilizaţi compresorul pentru mai mult de 10 minute. 12. Conectaţi fişa de alimentare la priza pentru accesorii sau la priza brichetei. 10. 13. depanarea anvelopelor. După ce aţi obţinut presiunea corectă. desfaceţi setul pentru Inapoi la Rezumat . Detaşaţi setul pentru depanarea anvelopelor. Înşurubaţi furtunul pentru umflarea anvelopei la racordul liber al recipientului cu soluţie de etanşare. Apelaţi la un atelier service pentru asistenţă. Comutatorul compresorului trebuie adus în poziţia J. Deplasaţi autovehiculul astfel încât roţile să parcurgă o rotaţie completă. vă recomandăm să lăsaţi motorul în funcţiune. Anvelopa este umplută cu soluţie de etanşare. Împingeţi clema de pe suport pentru a putea scoate recipientul cu soluţie de etanşare din suport. 14. Dacă valoarea specificată a presiunii în anvelope nu este atinsă. Pentru a evita descărcarea bateriei. Acest lucru previne scurgerea soluţiei de 8.

Notă Caracteristicile de conducere cu anvelopa reparată sunt grav afectate. Compresorul şi soluţia de etanşare pot fi utilizate de la o temperatură de aproximativ -30 °C. înşurubaţi furtunul de aer al compresorului şi luaţi adaptorul. Inapoi la Rezumat . ca de exemplu. opriţi-l pentru cel puţin 30 de minute. în consecinţă înlocuiţi-o cât mai repede. 195 Dacă presiunea este mai mică de 1. Porniţi cât mai repede pentru a facilita distribuirea uniformă a soluţiei în anvelopă. 17. După ce aţi condus aprox.Îngrijirea autovehiculului etanşare. Dacă se aud zgomote neobişnuite sau compresorul se încălzeşte prea mult. Pentru a-l scoate. saltele pneumatice. trebuie afişată în câmpul vizual al şoferului. Reţineţi data de expirare a trusei. Apelaţi la un atelier service pentru asistenţă. autovehiculul nu mai trebuie utilizat. Depozitaţi setul pentru depanarea anvelopelor în portbagaj. Depozitaţi setul pentru depanarea anvelopelor în portbagaj. Eliminaţi recipientul după utilizare în conformitate cu reglementările în vigoare. Respectaţi instrucţiunile de păstrare înscrise pe recipientul cu soluţie de etanşare.3 bari. mingi de fotbal. Înlocuiţi recipientul după utilizare. 15. bărci pneumatice etc. Supapa de siguranţă încorporată se deschide la presiunea de 7 bari. Eticheta autocolantă de pe recipientul cu soluţie de etanşare. Ştergeţi soluţia scursă cu o lavetă. opriţi şi verificaţi presiunea în anvelopă. Repetaţi procedura până când nu se mai pierde presiune. 10 km (dar nu mai mult de 10 minute). Cuplaţi furtunul compresorului direct pe ventil pentru a face acest lucru.3 bar. 18. Adaptoarele suplimentare pot fi folosite pentru umflarea altor obiecte. ce indică viteza maximă admisă. corectaţi la valoarea prescrisă. După această dată capacitatea sa de etanşare nu mai este garantată. Ele se găsesc sub compresor. 16. Dacă presiunea se situează sub 1.

stabilă şi fără pericol de alunecare. piuliţa roţii şi conul piuliţei roţii. Scoateţi capacul roţii folosind cârligul din trusa de scule. ■ Nu intraţi niciodată sub un autovehicul ridicat pe cric.196 Îngrijirea autovehiculului ■ Nu permiteţi ca în autovehiculul ridicat pe cric să rămână persoane sau animale. Pentru a proteja janta. Trusa de scule a autovehiculului 3 189. Roţile din faţă trebuie să fie orientate spre înainte. ■ Folosiţi cricul numai la schimbarea roţii în caz de pană. 9 Avertisment Nu gresaţi şurubul roţii. ■ Nu înlocuiţi niciodată mai multe roţi simultan. Înlocuirea roţii Unele autovehicule sunt echipate cu un set pentru depanarea anvelopelor în loc de roată de rezervă 3 192. Derulaţi următoarele operaţii pregătitoare şi respectaţi următoarele instrucţiuni: ■ Parcaţi autovehiculul pe o suprafaţă plană. nu-l folosiţi la schimbarea anvelopelor de iarnă sau de vară. ■ Curăţaţi piuliţele de roată şi filetul cu o lavetă curată înaintea montării roţii. Desfaceţi capacele de piuliţă ale roţii cu o şurubelniţă şi îndepărtaţi-le. treapta marşarier sau poziţia P. Jantele din aliaj uşor: Desfaceţi capacele de piuliţă ale roţii cu o şurubelniţă şi îndepărtaţi-le. ■ Nu porniţi autovehiculul ridicat pe cric. 1. ■ În cazul în care terenul de sub autovehicul este moale. sub cric. folosiţi o lavetă moale între şurubelniţă şi janta din aliaj. Jante din aliaj cu capac central pentru şuruburi: Desfaceţi capacul central prin introducerea şi tragerea cu ajutorul Inapoi la Rezumat . groasă de maximum 1 cm. amplasaţi o placă stabilă. ■ Trageţi frâna de mână şi cuplaţi treapta întâia. ■ Scoateţi roata de rezervă 3 198.

3. Inapoi la Rezumat . Asiguraţi-vă că poziţionarea cricului s-a făcut corect în punctul de ridicare adecvat. Înlocuiţi roata. asigurânduvă că este fixată bine şi slăbiţi fiecare piuliţă de roată cu câte o jumătate de tură. 8. Reglaţi cricul la înălţimea necesară. Înşurubaţi piuliţele pe roţi. 7. Roata de rezervă 3 198. Deşurubaţi piuliţele de roţi. 6. Coborâţi autovehiculul. într-un mod care să prevină alunecarea acestuia. 2. 197 4. 5. Poziţionaţi-l direct sub punctul de ridicare. Ataşaţi corect manivela cricului şi rotiţi-o până când roata se ridică de la sol. Instalaţi cheia de roţi.Îngrijirea autovehiculului extractorului 3 189 în degajarea din emblema mărcii.

Instalaţi cheia de roţi asigurânduvă că este fixată bine şi strângeţi încrucişat fiecare piuliţă. Inapoi la Rezumat . Cuplul de strângere este de 140 Nm. Depozitaţi roata înlocuită 3 198 şi sculele autovehiculului 3 189. Poziţionaţi braţul din spate al platformei elevatorului centrat sub degajarea pragului lateral. Aliniaţi orificiul pentru ventil din capacul roţii faţă de ventilul anvelopei înainte de a instala capacul. Verificaţi în cel mai scurt timp posibil presiunea în anvelopa instalată şi cuplul de strângere a piuliţelor de roată.198 Îngrijirea autovehiculului Poziţia de ridicare pentru pentru platforma elevatorului 9. 11. Roata de rezervă Unele autovehicule sunt echipate cu un set pentru depanarea anvelopelor în loc de roată de rezervă. Roata de rezervă poate fi clasificată ca roată de rezervă de uz temporar în funcţie de dimensiunile acesteia comparativ cu celelalte roţi şi cu reglementările în vigoare la nivel naţional. Poziţionaţi braţul din faţă al platformei elevatorului la nivelul podelei autovehiculului. 12. 10. Solicitaţi înlocuirea sau repararea cât mai curând posibil a anvelopei defecte. Instalaţi capacele piuliţelor de roată. Montaţi capacul central la jantele de aliaj.

Îngrijirea autovehiculului Roata de rezervă este echipată cu o jantă de tablă. Extrageţi spaţiul de depozitare în sus. Pentru scoaterea spaţiului de depozitare din spate: apăsaţi ambele butoane şi pliaţi capacul. Roata de rezervă este fixată cu o piuliţă-fluture. 5. Trusa de scule se află în cutia de sub roata de rezervă. Inapoi la Rezumat . 199 Atenţie Utilizarea unei roţi de rezervă mai mici decât celelalte roţi sau împreună cu anvelopele de iarnă poate afecta manevrabilitatea. 1. 4. 3. O roată în pană de cauciuc va fi depozitată în portbagaj şi va fi asigurată cu o chingă. Deschideţi mocheta portbagajului. Înlocuiţi roata deteriorată 3 196. Înlocuiţi cât mai curând posibil anvelopa defectă. Deşurubaţi piuliţa. închideţi capacul podelei şi introduceţi spaţiul de depozitare din spate. Spaţiul pentru roata de rezervă nu este proiectat pentru alte dimensiuni ale roţii decât cele ale roţii de rezervă. sub mocheta portbagajului. Fixaţi trusa de scule prin rotirea conului şi a piuliţei-fluture. Depozitarea unei roţi deteriorate în portbagaj Roata de rezervă se găseşte în spaţiul pentru roata de rezervă. 2. Pentru scoatere: 1. scoateţi conul şi scoateţi roata. Trusa de scule a autovehiculului 3 189. Poziţionaţi roata lângă unul dintre panourile laterale ale portbagajului.

scoateţi spaţiul de depozitare. 4. 3. Poziţionaţi conul excentricului în degajare şi fixaţi prin rotirea înapoi a piuliţei-fluture. 5. Tensionaţi chinga şi asiguraţi-o cu ajutorul cataramei. Treceţi bucla chingii prin inelul de amarare din faţă de pe partea corespunzătoare. 3. 6. 2. Depozitarea roţii de rezervă înapoi după înlocuirea roţii deteriorate 1. deşurubaţi şi scoateţi piuliţafluture şi conul. Inapoi la Rezumat . Treceţi capătul cu cârlig al chingii prin buclă şi trageţi de acesta până când chinga este fixată bine de inelul de amarare. Închideţi mocheta portbagajului şi introduceţi spaţiul de depozitare din spate. Aşezaţi roata de rezervă cu partea exterioară în sus în spaţiul pentru roata de rezervă. Treceţi chinga printre spiţele jantei conform figurii. Fixaţi cârligul de inelul de amarare din spate. Deschideţi capacul mochetei. 4.200 Îngrijirea autovehiculului 2.

Îngrijirea autovehiculului 9 Avertisment Depozitarea în portbagaj a cricului. Lanţurile antiderapante 3 192. Sensul de rotaţie este indicat de un simbol (de ex. Inapoi la Rezumat . Anvelopele direcţionale Montaţi anvelopele direcţionale astfel încât să se rotească în sensul de mers. se aplică următoarele: ■ Manevrabilitatea poate fi afectată. Înlocuiţi cât mai curând posibil anvelopa defectă. 201 Roata de rezervă de uz temporar Atenţie Utilizarea unei roţi de rezervă mai mici decât celelalte roţi sau împreună cu anvelopele de iarnă poate afecta manevrabilitatea. echipamentul neasigurat poate lovi pe cineva. Solicitaţi înlocuirea sau repararea cât mai curând posibil a anvelopei defecte. Dacă autovehiculul dv. o săgeată) pe flancul anvelopei. ■ Conduceţi cu mare atenţie pe carosabil umed sau acoperit cu zăpadă. La instalarea anvelopelor direcţionale în sens invers de rotaţie. a unei roţi sau a altui echipament poate cauza răniri dacă acestea nu sunt fixate corect. Nu depăşiţi viteza de 80 km/h. În cazul unei opriri bruşte sau a unei coliziuni. montaţi roata de rezervă de uz temporar în faţă şi anvelopa umflată în spate. va avea o pană în spate în timpul remorcării altui vehicul. Depozitaţi întotdeauna cricul şi trusa de scule în compartimentele de depozitare corespunzătoare şi asiguraţi-le prin fixare. Montaţi numai o roată de rezervă de uz temporar. O roată deteriorată aşezată în portbagaj trebuie să fie întotdeauna asigurată cu o chingă. Abordaţi virajele cu viteză redusă. Nu o utilizaţi timp îndelungat.

■ Autovehiculele nu trebuie să se atingă în cursul procesului de pornire asistată. Ordinea conectării bornelor: 1. ■ Utilizaţi pentru pornirea asistată cabluri cu cleme izolate şi cu secţiune de minim 16 mm2 (25 mm2 pentru motoare diesel). ■ Aplicaţi frâna de parcare. Un autovehicul cu bateria descărcată poate fi pornit asistat prin conectarea la bateria altui autovehicul. ■ Bateria descărcată nu trebuie deconectată de la autovehicul. ■ În cursul manipulării bateriei. Conectaţi clema neagră la borna negativă a bateriei donoare. ■ O baterie descărcată poate îngheţa la temperaturi de 0 °C. Conectaţi clema roşie la borna pozitivă a bateriei donoare. 9 Avertisment Procedaţi cu maximă atenţie la pornirea asistată. Conectaţi cealaltă clemă roşie la borna pozitivă a bateriei descărcate. ■ Opriţi toţi consumatorii electrici care nu sunt necesari. 2. Pornirea asistată Nu porniţi motorul cu ajutorul unui redresor rapid. respectiv transmisia automată în poziţia P. Orice abatere de la instrucţiunile următoare poate conduce la accidentări sau deteriorări cauzate de explozia bateriei sau defectarea sistemelor electrice ale ambelor autovehicule. purtaţi ochelari şi echipament de protecţie. Capacitatea nominală a acesteia (Ah) nu trebuie să fie considerabil mai mică decât cea a bateriei descărcate. 3. aduceţi transmisia în poziţia neutră. pielea. Electrolitul conţine acid sulfuric. ■ Nu vă aplecaţi deasupra bateriei pe tot parcursul pornirii.202 Îngrijirea autovehiculului ■ Bateria nu trebuie expusă niciodată la flăcări deschise sau scântei. ■ Evitaţi neapărat contactul clemelor unui cablu cu clemele celuilalt. Lăsaţi bateria să se dezgheţe înainte să racordaţi cablurile pentru pornirea asistată. 9 Avertisment Evitaţi contactul electrolitului cu ochii. care provoacă arsuri şi deteriorări în cazul contactului direct. tapiţeria şi suprafeţele vopsite. ■ Utilizaţi o baterie donoare cu aceeaşi tensiune nominală (12 volţi). Inapoi la Rezumat .

însă la cel puţin 60 cm.Îngrijirea autovehiculului 4. Decuplaţi capacul deplasând cu grijă şurubelniţa în jos. Realizaţi conexiunea cât mai departe de bateria descărcată. 203 Tractarea Tractarea autovehiculului Introduceţi o şurubelniţă în fanta din curbura inferioară a capacului. la intervale de 1 minut. Porniţi motorul autovehiculului donor. 2. Cablurile se vor aşeza astfel încât să nu poată fi atinse de componentele în mişcare din compartimentul motor. Cârligul de tractare se află în trusa de scule a autovehiculului 3 189. După 5 minute. Porniţi consumatorii electrici (de exemplu farurile sau încălzirea lunetei) autovehiculului pornit asistat. Motoarele ambelor autovehicule vor fi lăsate să funcţioneze la ralanti timp de aproximativ 3 minute cu cablurile pentru pornirea asistată conectate. Cablurile trebuie deconectate în succesiune inversă faţă de conectare. porniţi celălalt motor. Durata tentativelor de pornire asistată nu trebuie să depăşească 15 secunde. Pornirea motorului: 1. 3. Inapoi la Rezumat . 4. de exemplu la blocul motor sau la tampoanele motorului. 5. Conectaţi cealaltă clemă neagră la masa autovehiculului ce trebuie pornit.

Când motorul este oprit. recomandabil. Ataşaţi cablul de tractare – sau. Introduceţi capacul în partea superioară şi blocaţi-l în jos. Introduceţi o şurubelniţă în fanta din curbura inferioară a capacului. Transmisia în poziţia neutră. cu maxim 80 km/h şi nu mai mult de 100 km. a claxonului şi a ştergătoarelor de parbriz. deşurubaţi cârligul de tractare. Cârligul de tractare trebuie folosit numai pentru tractare. Autovehiculele cu transmisie automată: Autovehiculul trebuie tractat cu faţa în sensul de mers. Apelaţi la un atelier service pentru asistenţă. bara de tractare – la cârligul de tractare. Atenţie Conduceţi cu viteză mică. În toate celelalte cazuri şi când transmisia este defectă. acţionarea direcţiei şi a frânelor necesită o forţă considerabil mai mare. După tractare. Decuplaţi capacul deplasând cu grijă şurubelniţa în jos. Tractarea altui autovehicul Înşurubaţi complet cârligul de tractare în sens antiorar.204 Îngrijirea autovehiculului Porniţi luminile de avarie la ambele autovehicule. Cârligul de tractare se află în trusa de scule a autovehiculului 3 189. până la blocarea acestuia în poziţie orizontală. Se va activa funcţia de recirculare a aerului şi se vor închide geamurile pentru a împiedica intrarea gazelor de eşapament de la autovehiculul tractor. Inapoi la Rezumat . Forţa excesivă de tractare poate afecta autovehiculul. puntea faţă trebuie ridicată de pe sol. Evitaţi manevrele bruşte. nu şi pentru recuperarea unui autovehicul. Cuplaţi contactul pentru a debloca coloana de direcţie şi pentru a permite funcţionarea lămpilor de frână.

Îngrijirea autovehiculului Atenţie Conduceţi cu viteză mică. Ataşaţi cablul de tractare – sau. Excrementele de păsări. selectaţi un program care include şi ceruirea. bara de tractare – la cârligul de tractare. Evitaţi manevrele bruşte. Spălaţi şi ceruiţi periodic autovehiculul. Inelul de amarare aflat sub autovehicul în partea din spate nu se va utiliza niciodată pentru tractare. răşinile. 205 Îngrijirea aspectului Întreţinerea exterioară Încuietorile Încuietorile sunt gresate din fabricaţie cu vaselină specială de înaltă calitate. deoarece acesta îndepărtează vaselina şi afectează funcţionarea încuietorii. Când utilizaţi o spălătorie automată. Inapoi la Rezumat . Introduceţi capacul în partea superioară şi blocaţi-l în jos. şi mai bine. Înşurubaţi complet cârligul de tractare în sens antiorar. Forţa excesivă de tractare poate afecta autovehiculul. Cârligul de tractare va fi folosit numai pentru tractare. până la blocarea acestuia în poziţie orizontală. resturile de insecte. deşurubaţi cârligul de tractare. După tractare. Utilizaţi un agent de degivrare numai când este aboslut necesar. nu şi pentru recuperarea unui autovehicul. apelaţi la un atelier service pentru gresarea încuietorilor. polenul trebuie curăţate imediat deoarece conţin constituenţi agresivi ce pot deteriora vopseaua. Spălarea Vopseaua autovehiculului este expusă influenţelor mediului. După utilizarea agentului de degivrare.

Lustruirea şi ceruirea Ceruiţi periodic autovehiculul (cel târziu atunci când apa nu mai formează perle). asiguraţi-vă că interiorul contraaripilor este clătit temeinic cu apă. respectaţi instrucţiunile furnizate de fabricantul instalaţiei. precum şi zonele acoperite la închiderea acestora. raclete pentru gheaţă şi evitaţi ştergerea acestora când sunt uscate. Nu utilizaţi obiecte dure pentru îndepărtarea petelor de gudron. Când curăţaţi luneta dotată cu dispozitiv de încălzire. Dacă utilizaţi o spălătorie auto. Utilizaţi soluţia pentru îndepărtarea petelor de gudron de pe suprafeţele vopsite. Inapoi la Rezumat . Clătiţi frecvent bucata de piele utilizată pentru ştergerea autovehiculului. Lustruirea este necesară când vopseaua a devenit mată şi s-au acumulat depuneri solide pe suprafaţa acesteia. Lustruirea cu silicon formează o peliculă protectoare. La autovehiculele cu emblemă tactilă: la spălarea cu un aparat de spălat sub presiune. Pentru a curăţa mecanic gheaţa. Componentele din plastic ale caroseriei nu trebuie tratate cu agent de conservare sau ceară. asiguraţi-vă că nu deterioraţi filamentul din interior. făcând ceruirea inutilă. Dacă spălaţi vehiculul manual. vopseaua se va usca. Apăsaţi ferm pe racletă astfel încât să nu poată pătrunde murdărie între racletă şi geam. Ungeţi balamalele tuturor uşilor la un atelier. asiguraţi o distanţă de 30 cm faţă de hayon pentru a preveni deblocarea neintenţionată. Scoateţi antena şi accesoriile externe precum portbagajul de acoperiş. Folosiţi lavete de ştergere separate pentru geamuri şi pentru suprafeţele vopsite: urmele de ceară pot afecta vizibilitatea.206 Îngrijirea autovehiculului Clătiţi bine autovehiculul şi uscaţi-l. În caz contrar. Nu utilizaţi agenţi caustici sau abrazivi. Nu curăţaţi compartimentul motorului cu jet de aburi sau cu un agent de curăţare cu jet de mare presiune. etc. folosiţi o racletă pentru gheaţă. Curăţaţi ştergătoarele care lasă urme cu o lavetă moale şi soluţie de curăţare pentru geamuri. Curăţaţi marginile şi muchiile portierelor şi capotei/ hayonului. Geamurile şi lamelele ştergătoarelor de parbriz Luminile exterioare Lentilele farurilor şi ale celorlalte lămpi sunt realizate din plastic. Ştergătoarele de parbriz şi ştergătorul de lunetă trebuie oprite. care altfel se poate zgâria. Folosiţi o lavetă ce nu lasă scame sau o piele de căprioară împreună cu soluţie de curăţare pentru geamuri şi de îndepărtare a insectelor.

operaţi periodic sistemul de transport posterior. soluţii care conţin acetonă etc. Planşa de bord se va curăţa numai cu ajutorul unei lavete moi umezite. Apelaţi la un atelier service pentru intervenţia asupra părţii inferioare a caroseriei. Dacă nu îl utilizaţi regulat. spălaţi partea inferioară a caroseriei şi solicitaţi verificarea acoperirii de protecţie din ceară.Îngrijirea autovehiculului Panoul de sticlă Planşeul 207 Nu folosiţi niciodată pentru curăţare agenţi abrazivi sau diluanţi. verificaţi starea stratului protector de ceară şi corectaţi dacă e necesar. diluant de vopsea. Îngrijirea interiorului Interiorul şi tapiţeria Curăţaţi interiorul autovehiculului. soluţii alcaline sau acide. inclusiv planşa de bord şi capitonajul. Apelaţi la un atelier service pentru repararea deteriorărilor mai extinse ale vopselei şi a suprafeţelor afectate de rugină. utilizaţi substanţă de curăţare a pielii. Curăţaţi tapiţeria de piele cu apă curată şi o lavetă moale. În cazul murdăririi severe.). soluţii puternice (de ex. După spălarea planşeului. Îndepărtaţi petele folosind o soluţie de curăţare pentru tapiţerie. Deteriorarea stratului de vopsea Echipamentul de remorcare Rectificaţi defectele minore ale stratului de vopsea folosind un creion de retuş înainte de apariţia ruginii. Curăţaţi tapiţeria cu un aspirator şi o perie. combustibili. Unele suprafeţe ale părţii inferioare a caroseriei au acoperire de protecţie din PVC. La intrarea şi ieşirea din sezonul rece. Nu curăţaţi cuplajul sferic de tractare folosind instalaţii cu jet de aburi sau jet de mare presiune. Jantele sunt vopsite şi pot fi tratate cu aceeaşi agenţi de protecţie ca şi vopseaua autovehiculului. Inapoi la Rezumat . mai ales în timpul iernii. Materialele bituminoase şi din cauciuc pot afecta acoperirea de protecţie din PVC. Obturatorul de aer Curăţaţi sistemul obturatorului din bara de protecţie faţă pentru a menţine funcţionarea corespunzătoare. Curăţaţi jantele cu o soluţie neutră de curăţare pentru jante. Jantele şi anvelopele Nu folosiţi instalaţii de spălare cu jet de mare presiune. numai cu o lavetă uscată sau o soluţie de curăţare pentru interior. Sistemul de transport posterior Curăţaţi sistemul de transport posterior cu un jet de aburi sau un curăţător în jet de înaltă presiune de cel puţin o dată pe an. un burete dur. în timp ce unele zone critice au un strat protector durabil de ceară. Nu aplicaţi ceară sau agenţi de polişare pe suprafaţa panoului de sticlă.

deoarece benzile Velcro deschise de pe sistemele de închidere ale articolelor de îmbrăcăminte pot deteriora tapiţeria scaunelor. Utilizaţi. Nu folosiţi instalaţii de spălare cu jet de mare presiune. cum ar fi fermoarele. curelele şi pantalonii cu ţinte. o soluţie de curăţare pentru interior. Evitaţi în special solvenţii şi benzinele. dacă este necesar. Inapoi la Rezumat . Componentele din plastic şi cauciuc Componentele din plastic şi cauciuc pot fi curăţate cu aceeaşi soluţie de curăţare utilizată pentru curăţarea caroseriei. Nu utilizaţi alte tipuri de soluţii. Atenţie Închideţi benzile Velcro. Acelaşi lucru se aplică articolelor de îmbrăcăminte cu accesorii cu muchii ascuţite.208 Îngrijirea autovehiculului Curăţaţi centurile de siguranţă numai cu apă călduţă şi soluţie de curăţare pentru interior.

... Italia... lubrifianţi şi piese de schimb recomandate . Finlanda... Croaţia.. Belgia. Regatul Unit al Marii Britanii. Spania. Programul de service pentru autovehiculul dumneavoastră... Estonia. Luxemburg... Afişajul de service 3 75.. dacă afişajul de service nu indică altceva..000 km sau după 1 an. Polonia. Inapoi la Rezumat . 209 Lichide. 210 Informaţii generale Informaţii service Pentru a garanta o utilizare economică şi sigură a autovehiculului şi pentru a menţine valoarea acestuia. Israel. Suedia. Afişajul de service 3 75... Groenlanda...... Ungaria. Olanda. dacă afişajul de service nu indică altceva... Grecia. Irlanda. funcţie de care survine mai întâi. detaliat şi actualizat.. Bulgaria. Danemarca. Intervale de service pentru Europa Intervale de service la nivel internaţional Întreţinerea autovehiculului dumneavoastră este necesară la fiecare 30. Afişajul de service 3 75.. Lituania. Intervalele de service internaţional sunt valabile pentru ţările care nu sunt enumerate la Programul service pentru Europa. Elveţia.. este extrem de important ca lucrările de întreţinere să fie efectuate la intervalele de timp specificate. Malta. România. Cipru.000 km sau după 1 an. Islanda.. Germania. Slovacia... Intervalele de service la nivel european sunt valabile în următoarele ţări: Întreţinerea autovehiculului dumneavoastră este necesară la fiecare 15. este disponibil la atelierul service. BosniaHerţegovina. Muntenegru. Republica Cehă. funcţie de care survine mai întâi. Norvegia.. Letonia.Reparaţia şi întreţinerea 209 Reparaţia şi întreţinerea Informaţii generale .... Portugalia.. Slovenia.. Austria. Macedonia.. Andorra. Franţa.

Respectaţi instrucţiunile prezente pe recipienţii în care acestea sunt livrate. fiind de asemenea utilă atunci când autovehiculul este vândut. Lichide. în funcţie de utilizare. de exemplu. Avariile rezultate din folosirea produselor care nu se încadrează în aceste specificaţii nu vor fi acoperite de garanţie. Manevraţi-le cu grijă. Dacă nu este disponibil. Recomandările pentru motoarele pe benzină sunt valabile şi pentru motoare care funcţionează cu gaz natural comprimat (GNC). în timp ce clasa de vâscozitate oferă informaţii despre variaţia fluidităţii uleiului în funcţie de temperatură. Uleiul de motor uleiul ce urmează a fi utilizat. dovada permanentă a intervenţiilor service fiind esenţială pentru satisfacerea oricăror solicitări acoperite de garanţie sau alte programe speciale. curăţenia motorului. Dexos este clasa cea mai nouă de calitate a uleiului care oferă o protecţie optimă pentru motoarele diesel şi pe benzină. Selectaţi uleiul de motor adecvat în funcţie de calitatea acestuia şi de temperatura ambientală minimă 3 214. protecţia împotriva coroziunii şi controlul îmbătrânirii uleiului. Afişajul de service 3 75. Asiguraţi-vă că se completează corect Caietul de service şi garanţie. lubrifianţi şi piese de schimb recomandate Lichide şi lubrifianţi recomandaţi Folosiţi numai produse care respectă specificaţiile recomandate. trebuie utilizat ulei de motor conform claselor de calitate prescrise. Calitatea uleiului asigură. Intervalul de service cu durata de utilizare rămasă pentru ulei 9 Avertisment Materialele utilizate sunt periculoase şi pot fi toxice. Afişajul de service vă informează atunci când trebuie înlocuit uleiul de motor. cu gaz petrolier lichefiat (GLP) şi cu etanol (E85). Completarea uleiului de motor Uleiurile de motor provenite de la diferiţi producători sau livrate sub diferite mărci pot fi amestecate atât Inapoi la Rezumat Uleiul de motor este identificat prin clasa de calitate şi prin vâscozitate. Intervalul de service se bazează pe mai mulţi parametri. Calitatea este mai importantă decât vâscozitatea atunci când se alege .210 Reparaţia şi întreţinerea Confirmări Confirmarea intervenţiilor service este înregistrată în Caietul de service şi garanţie. Data şi kilometrajul sunt completate cu ştampila şi semnătura reprezentantului atelierului service.

de exemplu SAE 5W-30. apelaţi la un atelier service autorizat. Această concentraţie trebuie menţinută pe întreg parcursul anului. Inapoi la Rezumat . Selectaţi uleiul de motor adecvat în funcţie de calitatea acestuia şi de temperatura ambientală minimă 3 214. Aditivii pentru lichidul de răcire destinaţi asigurării unei protecţii Utilizaţi un lichid de frână cu performanţă ridicată aprobat pentru acest autovehicul. -28 °C. Selectaţi clasa de vâscozitate adecvată în funcţie de temperatura ambientală minimă 3 214. Uleiurile multigrad sunt indicate prin două cifre. aprobat pentru acest autovehicul. Toate clasele de vâscozitate recomandate sunt adecvate pentru temperaturi exterioare ridicate. iar cea de-a doua indică vâscozitatea la temperaturi ridicate. Lichidul de frână va fi de aceea înlocuit la intervalele specificate. ceea ce va reduce eficienţa frânării. Lichidul de frână şi de ambreiaj Lichidul de răcire şi antigelul Utilizaţi numai antigel pentru lichid de răcire cu acid organic cu o durată lungă de utilizare. Prima cifră.Reparaţia şi întreţinerea timp cât sunt conforme cu cerinţele referitoare la calitatea şi vâscozitatea uleiului de motor. Asiguraţi-vă că lichidul de frână nu este impurificat. Păstraţi lichidul de frână într-un rezervor etanş pentru a evita absorbţia de apă. lichidul de frână absoarbe umiditate. În ţările nordice. 211 suplimentare împotriva coroziunii sau etanşării împotriva scurgerilor minore pot cauza probleme de funcţionare. Aditivi suplimentari pentru uleiul de motor Utilizarea de aditivi suplimentari pentru uleiul de motor poate duce la avarierea motorului şi invalidarea garanţiei. lichidul de răcire prevăzut din fabrică asigură protecţie la îngheţ până la aprox. urmată de un W. Clase de vâscozitate a uleiului de motor Clasa de vâscozitate SAE oferă informaţii cu privire la fluiditatea uleiului. pe termen lung. acestea pot duce la avarierea motorului în anumite condiţii de utilizare. cu temperaturi foarte scăzute. Sistemul este prevăzut din fabrică cu un lichid de răcire creat pentru protecţie excelentă la coroziune şi protecţie la îngheţ până la aprox. -37 °C. Apelaţi la un atelier service. Este interzisă utilizarea uleiurilor de motor din clasele ACEA A1/B1 şi A5/ B5 deoarece. indică vâscozitatea la temperaturi scăzute. Nu ne asumăm răspunderea pentru consecinţele utilizării de aditivi suplimentari pentru lichidul de răcire. În timp.

.. Inapoi la Rezumat ... 214 Identificarea autovehiculului Seria de identificare a autovehiculului (VIN) Plăcuţa de identificare Plăcuţa de identificare este fixată pe rama portierei stânga faţă..212 Date tehnice Date tehnice Identificarea autovehiculului . 212 Date referitoare la autovehicul ... Seria de identificare a autovehiculului (VIN) este vizibilă prin parbriz.

213 Inapoi la Rezumat . dacă puntea faţă este încărcată la sarcina maximă autorizată. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări. De exemplu. Datele tehnice sunt stabilite în concordanţă cu normele Comunităţii Europene. Specificaţiile din documentaţia autovehiculului au întotdeauna prioritate asupra celor din prezentul manual.Date tehnice Informaţiile de pe plăcuţa de identificare: 1 = Producătorul 2 = Numărul omologării de tip 3 = Seria de şasiu (VIN) a autovehiculului 4 = Masa totală maximă autorizată a autovehiculului în kg 5 = Masa totală maximă autorizată a ansamblului cu remorcă în kg 6 = Sarcina maximă autorizată pe axa faţă în kg 7 = Sarcina maximă autorizată pe axa spate în kg 8 = Datele specifice autovehiculului sau datele specifice ţării Sarcinile totale combinate de pe axele faţă şi spate nu trebuie să depăşească masa totală maximă autorizată a autovehiculului. puntea spate poate suporta numai diferenţa dintre masa totală maximă autorizată a autovehiculului şi sarcina pe axa faţă.

E85) – ✔ Motoare diesel – ✔ Numai Israel Motoare pe benzină Motoare diesel (inclusiv GNC. GLP. Rusia. GLP. E85) ✔ – – ✔ Dacă nu este disponibil uleiul de motor de calitate dexos. Moldova. Rusia. Serbia. Clase de vâscozitate a uleiului de motor Toate ţările din Europa precum şi Israel (cu excepţia Belarus. Moldova. Serbia.214 Date tehnice Date referitoare la autovehicul Lichide şi lubrifianţi recomandaţi Programul service pentru Europa Cerinţele referitoare la calitatea uleiului de motor Toate ţările din Europa (cu excepţia Belarus. Turcia) Calitatea uleiului de motor dexos 1 dexos 2 Motoare pe benzină (inclusiv GNC. Turcia) Temperatura mediului ambiant Până la -25 °C Sub -25 °C Motoare pe benzină şi diesel SAE 5W-30 sau SAE 5W-40 SAE 0W-30 sau SAE 0W-40 Inapoi la Rezumat . se poate utiliza maxim 1 litru de ulei de clasa ACEA C3 o singură dată între două schimburi de ulei.

GLP. Rusia. Serbia. E85) ✔ – Motoare diesel – ✔ Inapoi la Rezumat . E85) – ✔ Motoare diesel – ✔ Dacă nu este disponibil uleiul de motor de calitate dexos. Rusia. Moldova. GLP.Date tehnice Program service internaţional Cerinţele referitoare la calitatea uleiului de motor Toate ţările din afara Europei cu excepţia Israel Calitatea uleiului de motor dexos 1 dexos 2 Motoare pe benzină Motoare diesel (inclusiv GNC. trebuie utilizat ulei de motor conform claselor de calitate prescrise mai jos: Toate ţările din afara Europei cu excepţia Israel Calitatea uleiului de motor GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 Motoare pe benzină Motoare diesel (inclusiv GNC. Serbia. Turcia Motoare pe benzină (inclusiv GNC. Moldova. E85) ✔ – – ✔ 215 Numai Belarus. GLP. Turcia Motoare pe benzină (inclusiv GNC. GLP. E85) ✔ – – ✔ Numai Belarus.

dar se recomandă utilizarea uleiului de motor SAE 5W-30 sau SAE 5W-40 de calitate dexos. Moldova. GLP. Turcia Motoare pe benzină (inclusiv GNC. Moldova. Turcia Temperatura mediului ambiant Până la -25 °C Sub -25 °C Până la -20 °C Motoare pe benzină şi diesel SAE 5W-30 sau SAE 5W-40 SAE 0W-30 sau SAE 0W-40 SAE 10W-301) sau SAE 10W-401) 1) Este admis. Rusia.216 Date tehnice Toate ţările din afara Europei cu excepţia Israel Numai Belarus. Serbia. E85) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ – ✔ ✔ – – Clase de vâscozitate a uleiului de motor Toate ţările din afara Europei (cu excepţia Israel). Inapoi la Rezumat . Serbia. GLP. Rusia. inclusiv Belarus. E85) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Motoare diesel – ✔ ✔ – – Calitatea uleiului de motor ACEA A3/B3 ACEA A3/B4 ACEA C3 API SM Conservarea resurselor API SN Motoare pe benzină Motoare diesel (inclusiv GNC.

6 – – – 0.Date tehnice 217 Date despre motor Descrierea comercială Codul de identificare al motorului Numărul de cilindri Capacitatea cilindrică la turaţia (rot/min) Cuplul [Nm] la turaţia (rot/min) Tipul de combustibil Cifra octanică (RON) recomandată admisă admisă Consumul de ulei [l/1000 km] 95 98 91 0.6 A16LET 4 1598 132 5500 230 2200.4 A14XER 4 1398 74 6000 130 4000 Benzină 1.4 A14NET 4 1364 103 4900-6000 200 1850-4900 Benzină 1.6 95 98 91 0.6 [cm3] Puterea motorului [kW] 1.6 95 98 91 0.4 A14NEL 4 1364 88 4200-6000 200 1850-4200 Benzină 1.5400 Benzină 2.0 Turbo A20DTH 4 1956 121 4000 350 1750-2500 Motorină Inapoi la Rezumat .6 95 98 91 0.

Inapoi la Rezumat . pentru modelul de bază fără echipamente opţionale Motorul cu sistem de aer condiţionat [kg] A14XER A14NEL A14NET A16LET A20DTH Transmisia manuală 1437 1437 1437 1471 1550 Transmisia automată – – – – – 2) Viteza maximă specificată poate fi atinsă la masa proprie a autovehiculului (fără şofer) plus 200 kg sarcină utilă.218 Date tehnice Performanţele Motorul Viteza maximă2) [km/h] 178 – 192 – 201 200 220 – 210 207 Transmisia manuală Transmisia automată A14XER A14NEL A14NET A16LET A20DTH Masa autovehiculului Masa proprie. Echipamentele opţionale pot reduce viteza maximă specificată a autovehiculului.

pentru modelul de bază cu toate echipamentele opţionale Motorul cu sistem de aer condiţionat [kg] A14XER A14NEL A14NET A16LET A20DTH Transmisia manuală 1571 1571 1571 1613 1701 Transmisia automată – – – – – 219 Dimensiunile autovehiculului Lungimea [mm] Lăţimea fără oglinzi retrovizoare exterioare [mm] Lăţimea cu două oglinzi retrovizoare exterioare [mm] Înălţimea (fără antenă) [mm] Lungimea podelei portbagajului [mm] Lungimea portbagajului cu bancheta spate rabatată [mm] Lăţimea portbagajului [mm] Înălţimea portbagajului [mm] Ampatamentul [mm] Diametrul de bracaj [m] 4466 1840 2020 1482 855 1617 980 512 2695 11.Date tehnice Masa proprie.4 Inapoi la Rezumat .

235/55 R17.1 (30) 250/2.5 (36) 220/2. A14NET 4.0 1. 245/45 R18 210/2. capacitatea nominală [l] 56 Presiunea în anvelope Motorul Anvelope Confort pentru o încărcare de maximum 3 persoane faţă spate [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO pentru o încărcare de maximum 3 persoane faţă spate [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Pentru sarcină maximă faţă [kPa/bar] ([psi]) spate [kPa/bar] ([psi]) A14XER 225/55 R17.0 A14NEL.0 1.6 (38) Inapoi la Rezumat .5 (36) 250/2.5 1.0 Rezervorul de combustibil Benzină/ motorină.0 A20DTH 4.2 (32) 260/2.5 1. 235/50 R18.0 A16LET 4.1 (30) 210/2.220 Date tehnice Capacităţi Uleiul de motor Motorul inclusiv filtrul [l] între MIN şi MAX [l] A14XER 4.

1 (30) 270/2. 235/50 R18.1 (30) 250/2.5 (36) 250/2.2 (32) 270/2.1 (30) 210/2.1 (30) 210/2. A14NET 235/45 R19.6 (38) Inapoi la Rezumat . 245/45 R18 A16LET 225/55 R17. 235/55 R17. 245/40 R20. 225/55 R17.7 (39) 210/2.7 (39) 220/2. 245/40 R20.2 (32) 260/2. 245/45 R18 210/2. 235/45 R19.Date tehnice Confort pentru o încărcare de maximum 3 persoane faţă spate [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO pentru o încărcare de maximum 3 persoane faţă spate [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Pentru sarcină maximă faţă [kPa/bar] ([psi]) spate [kPa/bar] ([psi]) 221 Motorul Anvelope A14NEL. 235/50 R18.5 (36) 220/2.7 (39) 270/2. 235/55 R17.

2 (61) – – 420/4.4 (35) 280/2. 245/40 R20.7 (39) 270/2. 235/45 R19. 245/45 R18 Toate Roata de rezervă de uz temporar 230/2.222 Date tehnice Confort pentru o încărcare de maximum 3 persoane faţă spate [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO pentru o încărcare de maximum 3 persoane faţă spate [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Pentru sarcină maximă faţă [kPa/bar] ([psi]) spate [kPa/bar] ([psi]) Motorul Anvelope A20DTH 225/55 R17.3 (33) 230/2. 235/50 R18.2 (61) Inapoi la Rezumat .2 (61) 420/4.7 (39) 240/2.8 (41) 420/4. 235/55 R17.2 (61) 420/4.3 (33) 270/2.

Date tehnice 223 Dimensiuni de instalare a cârligului de tractare Inapoi la Rezumat .

Acest lucru permite atelierului service să ofere lucrări de întreţinere şi reparaţii eficiente. dacă autovehiculul este în leasing. alte date sunt înregistrate numai în cazul unei coliziuni sau în eventualitatea producerii unei coliziuni de către modulele sistemelor autovehiculului dotate cu funcţia de înregistrare în cazul producerii unui eveniment.nivelul uleiului sau kilometrajul autovehiculului) şi modul în care a fost operat (de exemplu viteza motorului. Sistemele pot înregistra date de diagnosticare despre starea autovehiculului (de exemplu. este necesar un echipament special şi accesul la autovehicul. aplicarea frânelor sau utilizarea centurilor de siguranţă).224 Informaţii pentru client Informaţii pentru client Înregistrarea datelor despre autovehicul şi confidenţialitatea . al beneficiarului de leasing Inapoi la Rezumat . Pentru a citi aceste date. la fiecare vizită la atelier. Unele date de diagnosticare sunt introduse electronic în sistemul de diagnosticare globală Opel atunci când autovehiculul este reparat întrun atelier service pentru a documenta istoricul lucrărilor de service aferente acelui autovehicul. personalizate pentru fiecare autovehicul individual. Unele date pot fi stocate în timpul funcţionării normale pentru a facilita remedierea defecţiunilor detectate. cu excepţia cazului: ■ în care primeşte acordul proprietarului autovehiculului sau. 224 Înregistrarea datelor despre autovehicul şi confidenţialitatea Dispozitive de înregistrare a evenimentelor Autovehiculul este dotat cu un număr de sisteme sofisticate care monitorizează şi controlează date autovehiculului. precum modulul de comandă a airbagurilor. Producătorul nu va accesa informaţiile referitoare la comportamentul şoferului în cazul unei coliziuni şi nici nu le va divulga.

Inapoi la Rezumat . unde este păstrată confidenţialitatea adecvată şi apare cerinţa ■ de a împărtăşi date sintetice care nu sunt legate de un anumit autovehicul cu alte organisme.Informaţii pentru client ■ ca răspuns la o solicitare oficială a poliţiei sau a unui organism guvernamental similar ■ ca parte a apărării producătorului în cazul unor proceduri legale ■ cerute de lege În plus. pentru scopuri de cercetare 225 Identificarea prin frecvenţă radio (RFID) Tehnologia RFID este folosită la unele autovehicule pentru funcţii cum ar fi monitorizarea presiunii anvelopelor şi siguranţa sistemului de aprindere. producătorul poate utiliza datele de diagnosticare colectate sau primite: ■ pentru necesităţi de proiectare ■ pentru a le pune la dispoziţia necesităţilor de proiectare. Tehnologia RFID din autovehiculele Opel nu foloseşte şi nici nu înregistrează informaţii cu caracter personal şi nici nu realizează legături cu niciun alt sistem Opel care conţine informaţii cu caracter personal. Se foloseşte de asemenea împreună cu dispozitive cum ar fi telecomenzile radio pentru blocarea/ deblocarea portierelor şi pornire şi la emiţătoarele din interiorul autovehiculelor pentru dispozitivele pentru deschiderea uşilor garajelor.

...... 85 Centura de siguranţă .................. 8 Centura de siguranţă cu fixare în 3 puncte ............. 73 Bricheta ...... 157 Combustibilul pentru motoarele diesel ..................... încuietorile................................................... 25 Blocul instrumentelor de bord .. afişajul color pentru informaţii ................. 125 Afişajul de service ........... 220 Capac spaţiu depozitare din podeaua portbagajului .................................... 21 Claxonul .................... 191 Capacităţi ............. 66 Compartimentele de depozitare.......... 73 Contorul de parcurs .......... 191 Admisia aerului ......................................... 90 Combustibilul.............. 158 Anvelopele de iarnă ......... 85 Afişajul transmisiei ............................. 158 Combustibilul pentru motoarele pe benzină ...................................... 73 Inapoi la Rezumat ..... 75 Afişajul grafic pentru informaţii........................ 67 Codul........ 135 Alimentarea cu combustibil ......................... 166 Computerul de bord .. .................... 21 Cheile.............................................................................. 71 Centru de informaţii pentru şofer................ 159 Contorul de kilometraj .226 Index alfabetic Accesoriile şi modificările autovehiculului ......... setările memorate.... 88 Afişajul pentru informaţii...... 42 Centurile de siguranţă ..................... 166 Adâncimea profilului căii de rulare ............... 189 Bateria ......... 66 Comenzile de pe volan ............... 54 Compartimentele de depozitare din autovehicul................................................ 157 Comenzile............................................ 60 Capota ......... 171 Blocarea automată ................. 14................................... .. 41 Cheie................................................................................... 134 Ceasul.................................... 23 Cheile .... 168 Caracteristici ale sistemului de iluminare...... 94 Comutatorul de lumini ....... ......................... 104 Consumul de combustibil Emisiile de CO2.. 21 Catalizatorul .. 72 A B C Capacele de roţi . ............................... 115 Caracteristici de conducere şi sugestii referitoare la tractare 161 Cartela Car Pass ..............................................................

........... .. 187 Date despre motor .......................... 82 Controlul iluminării panoului de bord ......... 162 Efectuarea de lucrări de întreţinere ................................................................. 186 Cutia de siguranţe din portbagaj ..... 108. 18 Deplasarea inerţială ........................... 139................................. 219 Dispozitive de înregistrare a evenimentelor............................. 114 Controlul vitezei de croazieră .................................. 145 Control viteză de croazieră .................................. 130 Depozitarea...................................................... 140 Frâna de mână electrică.... 106 Funcţia manuală anti-orbire...................................................................... 56 Depozitarea în partea din faţă....... 79 Dezactivarea alimentării accesoriilor........................... 55 Dezactivarea airbagurilor ..................................... 82.......... 80 Frânele ..... 190 Fantele de ventilaţie.......... 182 Indicarea distanţei din faţă............................... 177 Farurile când conduceţi în afara ţării ........................................................ 125 Frâna de mână................ 84............... 139........ 173 Dimensiuni de instalare a cârligului de tractare ............. 124 Farurile........ 214 Date specifice autovehiculului ............ 125 Fantele de ventilaţie reglabile ........................... 31 Funcţionarea normală a sistemului de aer condiţionat ................. 114 Iluminarea în curbe. 6 Defecţiune frână de mână electrică. 54 Depozitarea în consola centrală .... 46.............227 Control climatizare .......................... 84............ 171 Funcţia automată anti-orbire....... 174 Faza lungă ......... 108 Iluminarea panoului de bord . 133 Filtrul de polen ......... 224 Echipamentul de tractare ........................................ 148 Indicatoare................................. ................ 160 Cutia cu siguranţe din compartimentul motor ...... . 128 Dezaerarea sistemului de alimentare cu motorină .... 74 Inapoi la Rezumat E G D F I ........................ 40........ 133 Filtrul de particule pentru motor diesel...... 84 Copertina portbagajului ......... 184 Cutia cu siguranţe din panoul de bord ..... 124 Fantele de ventilaţie fixe ............ 223 Dimensiunile autovehiculului ......................... 59 Cotiera........ 105 Filtrul de particule...... ... 115 Iluminarea interioară.. 225 Iluminarea consolei centrale .............. 82 Controlul electronic al stabilităţii şi Sistemul de control al tracţiunii.. 104 Farurile adaptive ...... 107 Farurile cu halogen ........... 167 Etichetele anvelopelor .................................... 217 Date referitoare la autovehicul................. .......................... 16 Control electronic de stabilitate oprit..... 137 Demararea ...... 3 Deblocarea autovehiculului .. 189 Cuplarea remorcii... 80 Defecţiuni ..... 32 Geamurile acţionate electric .......................... 125 Geamurile............................. 41 Cricul autovehiculului................ 84......... 73 Indicatorul de nivel combustibil .......................... 32 Funcţia de asistenţă pentru faza lungă...................... 32 Identificarea prin frecvenţă radio (RFID)....................

........ 205 Îngrijirea interiorului ..... 50 Luminile de acces ..................................... 79 Lanţurile antiderapante ..................... 84.. 210 Lichidul de răcire a motorului ....... 192 Lămpi de avertizare.. 104 Lămpile de semnalizare laterale 181 Lămpile din parasolare . 160 Informaţii service ...................... 114................................................. 64 Introducere ............................... 136 M N Nivel scăzut al combustibilului ...... 210....... 111 L Luminile de însoţire la ieşirea din autovehicul .............. 84 Lampa de control defecţiuni ............ 62 Inelele de ancorare superioare ......... 170 Limitatorul de viteză.. 207 Înlocuirea becului .......................................................................... 30 Oglinzile interioare...................... 205 Înţepătură.................................. 40 Încălzite ......... 74 Inelele de amarare .............. 210 Lichidul de spălare ... 78 Lampa de ceaţă spate .. 76 Lămpile de lectură ................................................ 90 Modul manual . 113 Lichide şi lubrifianţi recomandaţi .................................... 3 Încălzirea ....... 137 Întreţinerea exterioară ......... 20............ 181 Luneta încălzită ................................................................. 209 Instrucţiuni referitoare la încărcare ....... 169 Lichidul de răcire şi antigelul............ 214 Lichidul de frână ...... 73 Lămpile de ceaţă spate ..... 60 Parasolarele ........... 31 Oglinzile retrovizoare exterioare............................................ 115 Lămpile de marşarier ... 32 Parcare ........... 12................................... 173 Înregistrarea datelor despre autovehicul şi confidenţialitatea...... ..... 34 Parbrizul............ 218 Mesajele autovehiculului ............................ 104 Luminile interioare . 196 Î J Jantele şi anvelopele ............................................................................ 174 Înlocuirea roţii ....................................................................... 30 P Panoul reglabil pe înălţime pentru podeaua portbagajului....... 179 Lămpile de poziţie laterale.........228 Indicatorul de temperatură a agentului de răcire motor .. 132 Inapoi la Rezumat ................... 34 Maneta selectorului de viteze ...................... 171 Lichidul de frână şi de ambreiaj............... 182 Luminile pentru plăcuţa de înmatriculare .. 84 O Oglinzile convexe .................... 113 Lămpile de poziţie din spate .. 115 Lentilele farurilor aburite ................... ...................................... 224 Întreruperea alimentării electrice ................................................ 116 Luminile exterioare ........ 113 Lămpile de control............ 189 Lampa de avertizare centură de siguranţă ......... 83 Nivelul scăzut al lichidului de spălare ... 115 Luminile de avarie ....................................... 147 Locuri de instalare a scaunelor pentru copii . 113 Lămpile de parcare ........ 135 Masa autovehiculului ................... 53 Informaţii generale ......... 196 Înlocuirea ştergătorului de parbriz .......................... 31 Îngrijirea aspectului.

..................... 112 Seria de identificare a autovehiculului (VIN) ......... 203 Rabatarea scaunelor ................ 127 Siguranţele ... 57 Portbagajul de acoperiş ... ................ 82 Presiunea în anvelope ............. 44 Sistemul antiblocare frâne ............ 212 Pornirea asistată ..... 112..................................... 85 Portierele.... 212 Service ............................... 142 Sistemele de asistenţă pentru şofer.... 107 Reglarea oglinzilor retrovizoare ........... 63 Portieră deschisă ... 81 Scrumieră ..................... 78 Sistemele de asistenţă la conducere........... 118 Sistemele de spălare şi ştergere .............. 182 Simboluri .......................... 167 Reglarea electrică .... 9 Reglarea scaunelor .......... 139 Sistemul antiblocare frâne (ABS) 80 Inapoi la Rezumat R Rabatarea ........................................... 27 Semnalele de avertizare ........ 48 Schimbarea dimensiunii jantelor şi anvelopelor ........... 106 Semnalizarea direcţiei ......................... 37 Scaunele pentru copii ISOFIX ..................................... 127 Performanţele .......................................... 41 Scaunele faţă........................................... 129 Pornirea şi utilizarea autovehiculului......... 4 Personalizarea autovehiculului ................... 78 Semnalizarea virajelor şi a schimbării benzii de rulare ........ 26 Poziţia scaunului .................. 14 Sistemul airbag . 125. 10 Primul ajutor........... 145 Sistemele de climatizare... 8 Reglarea volanului ........................ 26.............. 63 Prizele de curent . 72 ....................... 79 Scaunele din spate.............................. avertizări şi atenţionări ....... 119 Sistemele airbag şi dispozitivele de pretensionare a centurilor de siguranţă .............. 30 Reglarea fasciculului farurilor ................. 23 Setul pentru depanarea anvelopelor ... 136 Proiectoarele de ceaţă 84.............. 128 Preîncălzirea .................. 81 Setările memorate..... 128 Portbagajul ............... 30...................... 191 Schimbarea într-o treaptă superioară de viteze............................................. 202 Pornirea motorului ................. 7................. 192 Sfaturi pentru conducere.. 97 Plăcuţa de identificare ......................... 178 Protecţia împotriva descărcării bateriei .................................. 9.................................. 220 Presiunea uleiului de motor ................................. 128 S Scadenţă verificare service autovehicul ................................ 209 Servodirecţia.................................. 93 Semnalizarea cu farurile ..................................................... 83 Prezentare generală a panoului de bord ..............229 Păstrarea controlului asupra autovehiculului ............................. 37 Reglarea tetierelor ........................ 190. 72 Programele electronice de conducere .................................................................... 83 Securitatea autovehiculului........ 40 Reciclarea autovehiculelor la sfârşitul duratei de utilizare ......... 218 Pericole............. 117 Puterea motorului este redusă.. 53 Scaune pentru copii ....................... 37 Poziţiile comutatorului de contact .............. 66 Roata de rezervă ................... 198 Rodajul autovehiculului nou .. 4 Sistem de aer condiţionat ...............

.... 118 Verificarea autovehiculului.... 45 Sistemul de airbaguri pentru protecţia capului ..................................... 151 Sistemul de evacuare al motorului ... 167 Vitezometrul ...... 182 Sistemul electronic de climatizare ....................... 54 Tractarea........... 55 Suporturile pentru pahare ........................................ 189 Utilizarea prezentului manual ..... 68 Ştergătorul/ spălătorul de lunetă ........................................ 23 Sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope..... 28 Sistemul de asistenţă la frânare 141 Sistemul de asistenţă la parcare ................................ 82........................................ 83 Sistemul auxiliar de încălzire......................................... 29..... 35 Tetierele active.... 81 Spaţiul de depozitare al cotierei .............................. 62 Trusa de prim-ajutor .... 44 Sistemul de airbaguri laterale ... 17 Transmisia automată ................. 70 V Ventilaţia... 79 Sistemul de închidere centralizată ..................... 81.............. 73 Volanul încălzit ..... 27 Sistemul de control al tracţiunii ................. 67 Inapoi la Rezumat ................................ 105 Sistemul de control electronic al stabilităţii........... 118 Sistemul de încărcare ........... 214 Uneltele ...... 149 Sistemul de asistenţă la pornirea în rampă ..................... . 36 Torpedoul ............. 120 Sistemul interactiv de asistare a conducerii...... 189 Turometrul ............. 94 Tetierele ...... 143 Sistemul Quickheat....230 Sistemul antidemaraj ............................. 46 Sistemul de alarmă antifurt .................................. 133 Sistemul de frână şi de ambreiaj ................ 22 Temperatura exterioară .. motor. 124 Sistemul ultrasonic de asistenţă la parcare ............ 80 Sistemul de încălzire şi ventilaţie ................ 74 Ulei.. 124 Sistemul de airbaguri frontale .... 160........................................................ 59 Suportul pentru ochelari ...................... 54 Telecomanda radio .................. 203 Tractarea altui autovehicul .... 3 T U Ş Ştergătoarele/ spălătorul de parbriz ..... 142 Sistemul de control antipatinare este deconectat................ 161 Transmisia ...... 82 Sistemul de control automat al luminilor ........ 135 Transmisia manuală . 138 Triunghiul reflectorizant ............................................................ 149 Sistemul de detectare a semnelor de circulaţie........................................................................................................ 142 Sistemul de detectare a obiectelor................................................................... 210...... 130 Sistemul electric.... 154 Sistemul de blocare antifurt ........ 214 Uleiul de motor .............. 155 Sistemul de oprire-pornire.... 168........ 56 Spaţiul de depozitare din spate...................... 70 Tensiunea bateriei ........................................................ 204 Tractarea autovehiculului ..... 203 Tractarea unei remorci ................................................ 141 Sistemul de asistenţă la stabilizarea remorcii .. 63 Trusa de scule................. 165 Sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare............

KTA-2737-en octombrie 2011 *KTA-2737-EN* Inapoi la Rezumat . precum şi modificări ale publicaţiei în sine. caracteristicile şi designul autovehiculelor în legătură cu informaţiile prezentate în această publicaţie. Germany. Adam Opel AG îşi rezervă dreptul de a face modificări cu privire la specificaţiile tehnice. Informaţiile conţinute în acest manual intră în vigoare începând cu data specificată mai jos. Rüsselsheim.Copyright by ADAM OPEL AG. Rüsselsheim. Ediţia: octombrie 2011. ADAM OPEL AG. Tipărit pe hârtie albă fără clor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful