Cuprins

PARTEA I- a
APLICAŢII PRACTICE ÎN LOGOPEDIE
CAPITOLUL I Evaluarea logopedică ....……………………………….
Delimitări conceptuale ……………………………………………..
Fişe de evaluare …………………………………………………...
*Fişă de evaluare nr. 1 - „Structuri perceptiv-motrice de
orientare temporală” ………………………………………...
*Fişă de evaluare nr. 2 - „Structuri perceptiv-motrice de
culoare şi orientare spaţială” ………………………………...
*Fişă de evaluare nr. 3 - „Structuri perceptiv-motrice de
formă şi dimensiune” ………………………………………..
*Fişă de evaluare nr. 4 - „Capacitatea de diferenţiere
fonematică” ………………………………………………….
*Fişă de evaluare nr. 5 - „Fişă de pronunţie” ………………
*Fişă de evaluare nr. 6 - „Structura gramaticală” …………...
*Fişă de evaluare nr. 7 - „Evaluarea dislexiei” ……………..
*Fişă de evaluare nr. 8 - „Evaluarea disgrafiei” …………….
CAPITOLUL II Fişa logopedică ……………………………………….
Delimitări conceptuale ……………………………………………..
Fişă logopedică …………………………………………………….
Fişă logopedică (exemplificare) ……………………………………
CAPITOLUL III Planul de intervenţie personalizat …………………..
Delimitări conceptuale ……………………………………………..
Plan de intervenţie personalizat ……………………………………
Plan de intervenţie personalizat (exemplificare) …………………
Monitorizarea programului de intervenţie logopedică ……………..
Monitorizarea
programului
de
intervenţie
logopedică
(exemplificare) ……………………………………………………..
Grilă de evaluare a progresului …………………………………….
Grilă de evaluare a progresului (exemplificare) …………………...
CAPITOLUL IV Procesul de corectare a dislaliei ……………………..
Importanţa implicării părinţilor în procesul de corectare a vorbirii...
Fişă de evidenţă a implicării părinţilor în procesul logopedic ……..
Fişă de evidenţă a implicării părinţilor în procesul logopedic
(exemplificare) ……………………………………………………..
Etapele procesului de corectare a dislaliei …………………………
CAPITOLUL V Jocuri şi exerciţii pentru: ……………………………..
Etapele generale ……………………………………………………
Etapele specifice ………………………………………………..…
CAPITOLUL VI Fişe de lucru pentru corectarea pronunţiei …………

15
15
18
18
19
20
21
22
24
25
26
27
27
28
31
34
34
36
37
38
39
40
45
50
50
54
55
56
58
58
62
69

.. BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………. Mijloace utilizate în evaluarea informală …………………………. Modmodelare comportamentală . CAPITOLUL II Fişa psihologică ……………………………………… Delimitări conceptuale …………………………………………….. Program de intervenţie terapeutică (exemplificare 1 – diminuarea comportamentului agresiv) ……………………………………… Program de intervenţie terapeutică (exemplificare 2 – eliminare comportamentului opozant) ………………………………………. Modelare comportamentală ………………………………………... Etape în realizarea programului de intervenţie terapeutică ……….. Evaluarea informală ……………………………………………….. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare …………………………….... Studiu de caz (exemplificare) ……………………………………. CAPITOLUL V Fişe de lucru pentru: …………………………………. Cunoaşterea proceselor afective ………………………………….. Dezvoltarea proceselor şi funcţiilor cognitive ……………………. Delimitări conceptuale ……………………………………………. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ……………………………..a APLICAŢII PRACTICE ÎN PSIHOLOGIA ŞCOLARĂ CAPITOLUL I Evaluarea psihologică ………………………………… Evaluarea formală …………………………………………………..………………………………… STUDIUL DE CAZ ……………………………………………………. Cunoaşterea proceselor afective …………………………………. CAPITOLUL IV Jocuri şi exerciţii pentru: …………………………… Dezvoltarea proceselor şi funcţiilor cognitive ……………………... Fişă psihologică …………………………………………………… Fişă psihologică (exemplificare) …………………………………. Mijloace utilizate în evaluarea formală ……………………………. CAPITOLUL III Planificarea programului de intervenţie terapeutică .......PARTEA a II. 91 91 93 97 98 104 104 106 109 112 112 113 121 132 132 143 145 149 155 155 178 179 185 186 186 188 193 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.