Stap Inspiratie!

Waarom Elk leerproces begint met inspiratie: als je geïnspireerd bent, is het makkelijk te leren en om discipline op te brengen. Door het Internet te gebruiken, leer je er makkelijker mee omgaan.

Stappen 1. Gebruik Pinterest.com of Glogster.com om inspirerende afbeeldingen of video’s te verzamelen. 2. Vertel aan je docent en klasgenoten wat je interessant vindt, en vraag of ze nog tips hebben. 3. Deel je poster op de Facebook groep. Gebaseerd op wat je hebt verzameld, probeer te beschrijven wat je in 4 weken wilt onderzoeken: 4. Schrijf je doelstellingen op. 5. Om die doelstellingen te bereiken, schrijf de bijbehorende onderzoeksvragen op. 6. Per vraag, schrijf op wanneer en hoe je die wilt beantwoorden.

Voorbeeld 1. Zoek in de krant, op internet, of bij bedrijven 3 vacatures (banen) die jou aanspreken en waar jij dus zou willen werken. 2. Bespreek dit met de docent en andere leerlingen. 3. Deel op Facebook een filmpje van je toekomstig beroep.

Doelstellingen en onderzoeksvragen

Het definiëren van goede onderzoeksvragen is heel moeilijk. Een goede onderzoeksvraag is uitdagend, maar haalbaar, net als de doelstellingen die je jezelf stelt. En relevant voor jou.

4. Doelstelling: Ik wil onderzoeken of ik dit werk echt wil doen. 5. Onderzoeksvragen: I) Wat is het minimumloon van dat werk? II) Wil ik dat werk echt doen? III) Wat moet ik kunnen en weten om dit beroep te kunnen doen?

Planning

Een planning met daarin duidelijk beschreven wat je doet, hoe je het gaat doen, en wanneer.

6. Schrijf bij de bovenstaande vragen op hoe je het gaat onderzoeken: I) Minimumloon zoek ik uit door op Internet te zoeken, bijvoorbeeld op de site van het ministerie van Economische Zaken. (week 1) II) Ik geef bij elke vacature twee redenen waarom je daar zou willen werken. Noem ook bij elke vacature een nadeel van dat werk. Ik ga bij de leukste vacature een bedrijf bezoeken en iemand interviewen. (week 1 en week 2) III) Ik ga vergelijkbare vacatures opzoeken en bekijken wat voor soort eisen (opleiding, niveau) ze stellen. Ik ga ook iemand van het bedrijf hierover interviewen. (week3) 7. a) Ik ga een sollicitatiebrief schrijven en/of sollicitatieformulier uitprinten voor de vacature die me het leukst lijkt. b) Van bovenstaande stappen maak ik een poster en zet die online. Hierop verwerk ik ook plaatjes van mijn toekomstige werk. c) Ik ga mijn poster presenteren in de klas. d) Ik ga thuis een sollicitatiegesprek voorbereiden, vragen overleggen met de docent, en in de klas een echt sollicitatiegesprek voeren. 8. Na het sollicitatiegesprek reflecteert de klas samen met de docent. De ‘werkgever’ bespreekt eerst de goede en minder goede punten. Daarna reflecteer ik op de voorbereiding en het hele proces en hoe ik een echt sollicitatiegesprek zou aanpakken.

Presentatie

Het is belangrijk, met name voor mensen met buitenlandse roots, om goed te kunnen spreken en presenteren. Presentatie gebeurt zowel op Internet, in de klas, als 1 op 1 in een gesprek.

7. Beschrijf hoe en wat je op het Internet (via Pinterest, een presentatie, of filmpje), en in de klas gaat presenteren.

Reflectie

Iedereen die een project doet, maakt wel eens een foutje of doet juist iets heel goed. Het is heel goed om daarop te reflecteren.

8. Schrijf voor jezelf op wat de 2 belangrijkste eigenschappen zijn die je hebt geleerd. Geef 2 dingen aan die je goed hebt gedaan en 2 dingen die anders of beter zou doen als je het nog een keer zou doen. Bespreek dit in de klas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.