P. 1
Manikayu 1 PM

Manikayu 1 PM

|Views: 1,600|Likes:
Published by Hj Ibrahim

More info:

Published by: Hj Ibrahim on Dec 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 1 PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA Unit Sidang 1.

Tajuk : : : Pengakap Muda 1 ISTIADAT PENGAKAP. 1.1 1.2 2. 3. Masa Objektif : : Laung Agung. Istiadat Bendera..

120 minit. Di akhir sesi peserta kursus dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 Memahami erti dan dapat melakukan hormat, isyarat dan jabat tangan pengakap. Memahami dan menjalankan laung agung dengan sempurna dan tertib. Memahami dan menjalankan istiadat bendera. Teori dan amali. Demonstrasi. Membuat sehabis baik. Kerjasama dalam kumpulan. Berdisiplin. Melahirkan semangat kekeluargaan. Perpaduan serta membina persefahaman dan patriotisma. Bendera. Carta. LCD.

4. 5.

Kaedah

:

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3

Nilai-Nilai Murni

6.

Alat Bantu

7.

Penyampaian / Pengajaran 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 7.1.2 7.1.3 Menerangkan tentang Cara Hormat Pengakap. Bila masa dan di mana memberi hormat Pengakap. Hormat sebagai salam.

7.2 Langkah 2 : (5 minit) 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 Menerangkan apa itu isyarat Pengakap. Cara isyarat Pengakap dilakukan. Pengertian isyarat Pengakap. Masa penggunaan.

7.3 Langkah 3 : (5 minit) 7.3.1 7.3.2 7.3.3 Berjabat tangan Pengakap. Menerangkan cara berjabat tangan dengan Pengakap luar negara. Cara Pengakap Malaysia

7.4 Langkah 4 : (15 minit) 7.4.1 7.4.2 Laung Agung. Menerangkan cara mengendalikan / melakukan laung agung oleh Pengakap Kanak-kanak.

7.5

Langkah 5 : (10minit) 7.5.1 7.5.2 7.5.3 Istiadat Mengibar bendera. Menerangkan bagaimana cara melakukan istiadat mengibarkan bendera selepas Laung Agung bagi Pengakap Kanak-Kanak. Menerangkan istiadat mengibar bendera PengPengakap Muda Remaja dijalankan.

7.6 Langkah 6 : (10 minit) 7.6.1 7.6.2 Istiadat menurunkan bendera. Menerangkan bagaimana cara melakukan istiadat menurunkan bendera untuk pek dan trop.

7.7 Langkah 7 : (60 minit) 7.7.1 8. Lampiran : 8.1 8.2 Latihan amali bagi istiadat Pengakap Gambar rajah kedudukan istiadat bagi semua istiadat Pengakap. Gambar rajah Hormat, Isyarat dan Berjabat Tangan Pengakap.

Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

2 UNIT PENGAKAP MUDA 60 Minit Di akhir sidang ini diharapkan peserta dapat memahami: 3.1 Mengetahui peringkat umur unit Pengakap Muda. 3.2 Mengetahui skim lencana Pengakap Muda. 3.3 Cogankata unit Pengakap Muda. 3.4 Menambah Pengetahuan sediada. 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 Soaljawab. Syarahan. Perbincangan Kumpulan. Kerjasama. Bantu membantu sesama peserta Carta lencana. Buku skim latihan baru Pengakap Muda. Kertas Majong.

4.

Kaedah

:

5. 6.

Nilai-Nilai Murni Alat Bantu :

7.

Penyampaian Pengajaran 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 Jurulatih bersoal-jawab bersama peserta mengenai: 7.1.1.1 Umur unit Pengakap Muda. 7.1.1.2 Cogankata Unit Pengakap Muda

7.2

Langkah 2 : (10 minit) 7.2.1 Jurulatih menerangkan; 7.2.1.1 Keperluan dan naluri kanak-kanak berumur 12 – 15 tahun. 7.2.1.2 Tingkahlaku kanak-kanak pra remaja.

7.3

Langkah 3 : ( 10 minit)

7.3.1

Jurulatih menerangkan beberapa contoh aktiviti/lencana yang disediakan bersesuaian dengan Unit Pengakap Muda

7.4

Langkah 4 : (30 minit) 7.4.1 Peserta membuat perbincangan dan perbandingan dalam kumpulan mengenai kesesuaian aktiviti yang disediakan untuk Unit pengakap Muda dan menyenaraikan dikertas majong

7.5

Langkah 5 : ( 5 minit) 7.5.1 Jurulatih membuat rumusan berdasarkan carta yang disediakan oleh kumpulan.

8.

Lampiran

:

8.1 8.2

Carta skim lencana Pengakap Muda. Carta cogankata unit Pengakap Muda.

Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : : :

PKK / PM / PR 3 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN PENGAKAP 60 minit Di akhir sidang peserta dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 Mengetahui peranan dan tanggungjawab sebagai pemimpin. Meyakinkan diri semasa menjalankan tugas sebagai pemimpin. Menambah pengalaman sedia ada.

4.

Kaedah

:

4.1 Syarahan. 4.2 Perbincangan. 4.3 Percambahan fikiran. 4.4 Pembentangan. 5.1 5.2 Menanam sikap bertanggungjawab tentang peranannya sebagai pemimpin Pengakap. Sikap bekerjasama sesama pemimpin dan masyarakat. LCD dan skrin. Komputer. OHP dan lutsinar. Papan putih.

5.

Nilai-Nilai Murni :

6. Alat Bantu

:

6.1 6.2 6.3 6.4

7.

Penyampaian Pengajaran 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 di 7.2 Jurulatih bersoaljawab dengan peserta mengenai tugas dan jawatan peserta Kumpulan.

Langkah 2 : (5 minit) 7.2.1 Jurulatih memberi beberapa situasi untuk dibincang oleh peserta. Langkah 3 : (30 minit)

7.3

7.3.1 7.3.2

Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Peserta berbincang dan menyenarai peranan dan tanggungjawabnya kepada: 7.3.2.1 Setiap ahli Pengakap Kumpulan/Unit/Patrol. 7.3.2.2 Ibu bapa ahli Pengakap. 7.3.2.3 Pemimpin/Penolong Pemimpin di Kumpulan/Unit. 7.3.2.4 Terhadap dirinya sendiri. 7.3.2.5 Kumpulan/Unitnya.

7.4

Langkah 4 : (15 minit) 7.4.1 Pembentangan kumpulan.

7.5

Langkah 5 : (5 minit) 7.5.1 Jurulatih membuat rumusan

8.

Lampiran

:

8.1

Nota edaran.

Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : : :

Pengakap Muda 4 PROGRAM LATIHAN PENGAKAP MUDA 60 Minit Di akhir sidang ini diharapkan peserta dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 3.4 Mengetahui jenis-jenis lencana yang terdapat dalam unit Pengakap Muda. Mengetahui cara memakai lencana Pengakap Muda. Menerangkan cara bagaimana untuk mendapatkan lencana Pengakap Muda. Menambah pengetahuan sediada. Soaljawab Syarahan Perbincangan Kumpulan Tunjuk cara Kerjasama Yakin diri Minat kepada Pengakap Carta Lencana Buku Skim Latihan Pengakap Muda Carta kedudukan lencana pada baju

4.

Kaedah

:

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

5.

Nilai-Nilai Murni

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian Pengajaran 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 Jurulatih bersoal-jawab bersama peserta sambil mempamerkan carta-carta lencana dan kedudukan lencana pada baju Pengakap

7.2

Langkah 2 : (10 minit) 7.2.1 Jurulatih menerangkan Skim Latihan Unit Pengakap Muda berdasarkan Carta Lencana dan Buku Skim Latihan Unit Pengakap Muda. 7.2.1.1 Lencana Usaha , Maju dan Jaya.

7.2.1.2 7.3

Lencana Kepandaian.

Langkah 3 : (10 minit) 7.3.1 Jurulatih menerangkan beberapa contoh bagaimana cara untuk mendapatkan lencana (Ujian Lencana).

7.4

Langkah 4 : (30 minit) 7.4.1 Peserta membuat perbincangan bersama rakan dalam kumpulan bagaimana cara untuk menjalankan ujian lencana berdasarkan Buku Program Latihan Pengakap Muda yang dibekalkan.

7.5

Langkah 5 : (5 minit) 7.5.1 Jurulatih membuat rumusan berdasarkan penerangan yang diberikan oleh kumpulan

8.

Lampiran

8.1 8.2 8.3

Carta skim lencana Pengakap Muda. Contoh-contoh skima ujian lencana Pengakap Muda. Contoh Rambu Pengakap Muda.

Sessi 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : :

5 PERMAINAN PENGAKAP 60 Minit Di akhir sidang ini peserta dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 3.4 Memahami kekuatan Sistem Berpatrol dalam Pengakap. Menyesuaikan jenis permainan dengan umur Kanak-Kanak. Mencipta permainan baru sesuai dengan Pengakap Muda. Menambah pengetahuan sediada. Tunjukcara. Syarahan. Perbincangan Kumpulan. Kerjasama. Yakin diri. Taat dan patuh kepada peraturan. Seronok. Carta/nota Permainan. Kertas Majung. Alat tulis.

4.

Kaedah

:

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3

5.

Nilai-Nilai Murni

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian Pengajaran 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 Jurulatih mengadakan permainan ”Belalang Belatuk” secara sepontan bersama peserta sebagai permulaan pengajaran

7.2

Langkah 2 ( 5 minit) Jurulatih menerangkan jenis-jenis permainan yang terdapat dalam pengakap; • Permainan Pasukan • Permainan Troop/Ramai • Permainan Berpatrol • Permainan Ujian • Permainan Latihan Deria

• • • • 7.3

Permainan Senyap Permainan Senyap Permainan Luar Permainan Dalam

Langkah 3 ( 10 minit) Jurulatih menerangkan beberapa contoh permainan dan melakonkan bersama peserta Langkah 4 ( 15 minit) Peserta diminta mencipta satu permainan kecil berdasarkan jenis permainan di atas bersama rakan dalam kumpulan. Langkah 5 ( 20 minit) Setiap kumpulan dikehendaki membuat persembahan secara bergilir-gilir Langkah 6 ( 5 minit) Jurulatih membuat rumusan berdasarkan persembahan kumpulan Carta Jenis-Jenis Permainan Nota Contoh Permainan Contoh Peraturan permainan

7.4

7.5

7.6

8. Lampiran

8.1 8.2 8.3

Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : : :

PKK / PM / PR 6 MERANCANG PROGRAM 180 minit Diakhir sidang peserta dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 3.4 Memahami kepentingan merancang sesuatu program dalam aktiviti Pengakap. Dapat membezakan antara program jangka panjang dengan program jangka pendek. Meyakinkan diri semasa menjalankan aktiviti Pengakap. Menambah pengetahuan sedia ada.

4.

Kaedah

:

4.1 Syarahan. 4.2 Perbincangan. 4.3 Percambahan fikiran. 4.4 Pembentangan. 5.1 5.2 Membina keyakinan. Menanam minat dengan aktiviti-aktiviti dan ilmu Kepengakapan.

5.

Nilai-Nilai Murni

:

6.

Alat Bantu

:

6.1 LCD dan skrin. 6.2 Komputer. 6.3 OHP dan lutsinar. 6.4 Papan putih. 6.5 Kertas majong, kertas warna, gum.

7.

Penyampaian Pengajaran 7.1 Langkah 1 : (5 minit) 7.1.1 Jurulatih bersoaljawab dengan peserta tentang kekuatan dan kelemahan sesuatu program.

7.2

Langkah 2 : (15 minit)

7.2.1

Jurulatih memberi beberapa situasi/contoh program jangka panjang dan jangka pendek.

7.3

Langkah 3 : (130 minit) 7.3.1 7.3.2 Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Peserta berbincang dalam kumpulan mengikut tajuk-tajuk yang diberikan: 7.3.2.1 Program tahunan. 7.3.2.2 Program bulanan. 7.3.2.3 Perjumpaan mingguan.

7.4

Langkah 4 : (20 minit) 7.4.1 Pembentangan kumpulan.

7.5

Langkah 5 : (10 minit) 7.5.1 Jurulatih membuat rumusan.

8.

Lampiran

:

8.1 8.2 8.3

Nota edaran. Contoh-contoh program jangka panjang. Contoh-contoh program jangka pendek.

Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : : :

Pengakap Muda 7 AKTIVIT ASAS 1 – KEMAHIRAN BERPENGAKAP (MEMBACA PETA) 120 minit Diakhir sidang peserta dapat memahami: 3.1 3.2 3.3 3.4 Cara sebenar mengajar peta pada pemimpin dan Pengakap. Menambah kemahiran. Dapat bekerjasama antara pemimpin dan Pengakap. Boleh mengembara tanpa ragu-ragu. Syarahan. Demontrasi. Latihan bersama kumpulan.

4.

Kaedah

:

4.1 4.2 4.3

5.

Nilai-Nilai Murni

5.1 Bekerjasama dalam patrol / krew. 5.2 Mendisiplinkan diri dalam pelajaran ini. 5.3 Pemimpin dan pengakap dapat bekerjasama. 5.4 Sabar dan tenang. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 LCD dan skrin Komputer Kompas Carta / Kertas putih Protector Benang

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian Pengajaran 8.1 Langkah 1 8.1.1 8.1.2 Terangkan apakah peta dan tujuannya. Kepentingan peta.

8.2

Langkah 2 8.2.1 Jenis-jenis peta.

8.2.2 8.3

Ukuran dalam peta.

Langkah 3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 Istilah dalam peta. Maklumat dalam peta. Jenis-jenis simbol dalam peta.

8.4

Langkah 4 8.4.1 8.4.2 Terangkan cara-cara penjagaan peta. Terangkan garisan / Rujukan Grid.

8.5

Langkah 5 8.5.1 8.5.2 Cara-cara menggunakan peta. Cara mengukur jarak dalam peta.

8.6

Langkah 6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 Cara penggunaan kompas. Cara mencari bearing. Cara mencari back / pembalikan bearing.

8.7

Langkah 7 8.7.1 Peserta dibahagikan beberapa kumpulan untuk membuat latihan amali.

8.8

Langkah 8 8.8.1 Jurulatih membuat rumusan.

9.

Nota lampiran.

Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : : :

Pengakap Muda 8 AKTIVITI ASAS 2 – KEMAHIRAN BERPENGAKAP (PENGGUNAAN KOMPAS) 120 minit Diakhir sidang peserta dapat memahami: 3.1 Mengetahui peranan dan tanggungjawab sebagai pemimpin dalam bagaimana mengendalikan kompas dan cara penggunaannya serta dapat meyakinkan diri semasa menjalankan tugas pemimpin. 3.2 Menambah pengalaman sedia ada. 3.3 Tahu cara sebenar belajar kompas. Syarahan. Demontrasi. Latihan bersama kumpulan.

sebagai

4.

Kaedah

:

4.1 4.2 4.3

5.

Nilai-Nilai Murni

5.1 Bekerjasama dalam patrol / krew. 5.2 Mendisiplinkan diri dalam pelajaran ini. 5.3 Pemimpin dan Pengakap dapat bekerjasama. 5.4 Sabar dan tenang. 6.1 6.2 6.3 6.4 LCD dan skrin. Komputer. Kompas. Carta / Kertas putih.

6.

Alat Bantu

:

7.

Penyampaian Pengajaran 7.1 Langkah 1 7.1.1 7.2 Terangkan apakah kompas dan tujuannya.

Langkah 2 7.2.1 7.2.2 Jenis-jenis kompas. Cara-cara menjaga kompas.

7.3

Langkah 3 7.3.1 7.3.2 7.4 Terangkan arah kompas. Mata angin kompas / bearing.

Langkah 4 7.4.1 Terangkan perbezaan penarikan magnet / gangguan pada kompas.

7.5

Langkah 5 7.5.1 Terangkan perbezaan penarikan magnet / gangguan bahan besi.

7.6

Langkah 6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 Cara penggunaan kompas. Cara mencari bearing. Cara mencari back / pembalikan bearing.

7.7

Langkah 7 7.7.1 Peserta dibahagikan beberapa kumpulan untuk membuat latihan amali.

7.8

Langkah 8 7.8.1 Jurulatih membuat rumusan.

8.

Nota lampiran.

Unit Sidang 1. 2. 3. Tajuk Masa Objektif

: : : : :

PKK / PM / PR 9 dan 10 MALAM PENGAKAP 90 minit Di akhir sidang peserta akan dapat memahami: 3.1 3.3 Menerang kenapa nyanyian dapat memberi peranan dalam membentuk keyakinan diri. 3.2 Menunjuk bakat. Bergembira dengan menyanyi beramai-ramai.

4.

Kaedah

:

4.1 Mengajar baris demi baris. 4.2 Menyanyi diikuti oleh semua. 4.3 Syarahan. 4.4 Perbincangan dalam sekawan. 4.5 Bersoaljawab.

6.

NILAI MURNI : 6.1 Yakin kepada diri sendirl 6.2. Menanamkan sifat berani BAHAN-BAHAN : 7.1 Alat muzik sebenar / rekaan sendirl 7.2 Carta sebak (Senikata lagu-lagu) 7.3 Lutsinar (jenis permainan) PENYAMPAIAN PENGAJARAN : 8.1 Langkah 1 : ( 10 minit ) Jurulatih menyanyi dlikuti oleh para peserta. Lagu "Di Sini Senang, Di Sana senang". 8.2 Langkah 2 : (10 minit) Penerangan oleh jurulatih tentang jenis-jenis Nyanyian Pengakap KanakKanak (Lampiran 6A) Penerangan mengenai akitiviti lain yang ada dalam malam pengakap – lakonan, tarian dan sketsa. Penerangan mengenai penggunaan yell.

7.

8.

8.3

Langkah 3 ( 15 minit) Jurulatih memberi tugasan kepada sekawan (Lampiran 6B). Setiap sekawan menjalankan perbincangan dengan dibantu oleh Pembimbing

8.4

Langkah 4 ( 20 minit) Sekawan mempersembahkan hasil perbincangan

8.5

Langkah 5 (5 minit) Jurulatih merumus persembahan sekawan

Lampiran 6A JENIS-JENIS NYANYIAN 1. Nyanylan Beramal-ramal DI sini senang, di sana senang Di mana-mana hatiku senang

2x

2.

Nyariyian Kumpulan / Pertandingan Goreng pisang Goreng pisang Goreng pisang sekarang Nyanyian Perseorangan Tudung periuk Tudung periuk Pandal menarl (tidak digalakkan) Nyanyian Beraksi Apabila bunga kembang berserl Seekor galah keluar menarl Nyanylan Bercerita Bangau oh Bangau Nyanylan dalam Permainan Injit-injit semut Siapa sakit naik atas

3.

4.

5. 6.

Lampiran 6 TUGASAN 1. Setiap sekawan dikehendaki mereka cipta satu nyanyian : 1.1 1.2 1.3 1.4 2. Beramai-ramai Beraksi Bercerita Berkumpulan / Pertandingan

Bilakah aktiviti nyanyian ini dapat dijalankan.

Unit Sessi 1. Tajuk 2. Masa

: : :

Pengakap Muda 11 SISTEM BERPATROL : 60 Minit

3. Objektif:

Pada akhir sesi ini diharapkan peserta dapat; 3.1 mengetahui peranan dan kekuatan Sistem Berpatrol dalam pengakap 3.2 memahami struktur Majlis Ketua Patrol 3.3 menambah keyakinan diri semasa menjalankan 3.4 Menambah Pengetahuan sediada Pembentangan Syarahan Perbincangan Kumpulan 5.1 Kerjasama Bantu membantu sesama peserta Menghormati pendapat orang lain 6.1 Carta Majlis Ketua Patrol Kertas majong 7.1 Langkah 1 ( 5 minit) Jurulatih menerangkan peranan Sistem Berpatrol berdasarkan Carta yang disediakan dan mengaitkan dengan P.O.R Langkah 2 ( 10 minit) Jurulatih memberi penerangan dan berbincang bersama peserta mengenai; • Tugas-tugas dan peranan Ketua Patrol • Garis panduan/syarat pelantikan Ketua Petrol Langkah 3 ( 10 minit) Jurulatih bersoaljawab bersama peserta mengenai perjalanan / pelaksanaan Sistem Berpatrol yang dilaksanakan disekolah. Langkah 4 ( 30 minit)

aktiviti pengakap 4. Kaedah : 4.1 4.2 4.3 : 5.2 5.3 : 6.2

5. Nilai Murni

6. Alat Bantu

7. Penyampaian:

7.2

7.3

7.4

Jurulatih mengadakan ’lakonan’ Mesyuarat Majlis Ketua Patrol bersama peserta. Fokus kepada aktiviti Ujian Keris. 7.5 Langkah 5 ( 5 minit) Jurulatih membuat rumusan berdasarkan aktiviti dan peranan AJK semasa amali Mesyuarat Ketua Patrol 8.1 Carta Sistem Berpatrol Nota Tugas-tugas Ketua Patrol Taarif Patrol seperti P.O.R. Faedah Sistem Berpatrol dalam pengakap

8. Lampiran 8.2 8.3 8.4

Unit: Bilangan Sesi: 1. Tajuk Sesi: 2. Masa: 3. Objektif:

PM/PR 12 PERJUMPAAN TROOP MINGGUAN 90 Minit 3.1- Merancang Dan Melaksanakan Secara Amali Program Perjumpaan Terup Mingguan. 3.2- Mengenal Pasti Kriteria Menilai Perjumpaan. 3.3- Membanding Beza Program-Program Perjumpaan.

4. Kaedah: 5. Nilai Murni:

Soal Jawab, Perbincangan & Pembentangan Dan Latihan Amali 5.1- Memupuk minat dan semangat berpengakap dikalangan pengakap. 5.2- Mengekal dan meningkatkan mutu kepengakapan.

6. Alat Bantu:

6.1- Alat Bantu Ajar Elektronik 6.2- Papan Putih, Kertas Sabak Dan Manilakad.

7. Penyampaian / Pengajaran; 7.1- Perancangan (30 minit) Merancangkan Satu Perjumpaan 7.2- Pelaksanaan (30 minit) Melaksanakan Perjumpaan Secara Amali 7.3- Penilaian (30 minit) Objektif Alatan Masa Keseronokan

Penglibatan Ahli 8. Lampiran 8.1- Nota 8.2- Contoh Program Perjumpaan Terup Mingguan
: PKK / PM / PR

UNIT

BILANGAN SESI : 13 1. TAJUK SESI 2. MASA 3. : ORGANISASI KUMPULAN, DAERAH DAN NEGERI : 60 minit

KUMPULAN SASARAN : PEMIMPIN PENGAKAP KANAK-KANAK.

4. OBJEKTIF Diakhir sesi peserta dapat ; Mengetahui struktur organisasi dan pentadbiran kumpulan, daerah dan negeri. Menambah pengetahuan sedia ada. 5. KAEDAH 5.1 Syarahan 5.2 Perbincangan 5.3 Percambahan fikiran 5.4 Pembentangan 6. NILAI-NILAI MURNI

6.1 Menanam sikap hormat menghormati.
6.2 Menggalakkan hubungan baik dan mesra. 7. BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU 7.1 LCD dan skrin. 7.2 Komputer 7.3 OHP dan lutsinar 7.4 Papan putih. 7.5 Carta. 7.6 Kertas majung dan marker. 8. PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah) 8.1 LANGKAH 1 (5 minit)

8.1.1 8.1.2

Jurulatih bersoaljawab dengan peserta tentang pemimpin-pemimpin Pengakap yang diketahuinya. Bersoaljawab tentang persamaan dan perbezaan organisasi persatuan lain dengan organisasi Pengakap di Kumpulan masingmasing.

8.2

LANGKAH 2 (5 minit) 8.2.1 Jurulatih menerangkan tentang ahli Pengakap berpakaian seragam dan ahli Pengakap yang tidak berpakaian seragam. 8.2.2 Mengenalkan jawatan-jawatan atau pangkat-pangkat dalam Pengakap. LANGKAH 3 (30 minit) 8.3.1 Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Peserta berbincang dalam kumpulan mengikut tajuk-tajuk yang diberikan;; a. Struktur pentadbiran Kumpulan. b. Struktur Organisasi PPM Daerah dan Majlis Pengakap Tempatan. c. Struktur PPM Negeri dan Majlis Pengakap Negeri. LANGKAH 4 (15 minit) Pembentangan kumpulan. LANGKAH 5 (5 minit) Jurulatih membuat rumusan

8.3

8.4

8.5

9.

LAMPIRAN. 9.1 9.2 Nota edaran. Gambar

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->