Često postavljena pitanja

Ko ima da pravo da se prijavi? Studenti treće i četvrte godine Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu koji su tokom studija ostvarili prosečnu ocenu 8.00 i više. Studenti koji se prijavljuju treba da se služe engleskim jezikom na nivou B1 ili više prema CEF skali i da poznaju programe iz paketa MS office. U slučaju da putujem iz drugog mesta na mesto prakse, da li NIS pokriva troškove ili na neki drugi način obezbeđuje prevoz? U slučaju da praksu obavljate u gradu koji nije Vaše prebivalište, NIS će obezbediti prevoz sopstvenim autobusima na relacijama: NS – BG i obrnuto, BG – PA i obrnuto, NS – ZR i obrnuto. Autobusi saobraćaju po unapred utvrđenom redu vožnje sa kojim ćete biti plagovremeno upoznati. Na koliko se praksi mogu prijaviti? Možete se prijaviti za najviše 3 prakse, upisujući najviše 3 koda u subject maila prilikom podnošenja prijave. Da li NIS obezbeđuje smeštaj za studente koji putuju do mesta prakse? Ne, NIS ne obezbeđuje smeštaj za studente koji nemaju prebivalište u mestu održavanja prakse. Da li se potpisuje ugovor sa NIS-om i kakav? Svi praktikanti će potpisati ugovor o poverljivosti podataka. Studenti koji budu odabrani za praktikantska mesta iz tipa „10 sati u nedelji“, pored ugovora o poverljivosti, potpisuju i ugovor o stručnom osposobljavanju koji će im omogućiti isplaćivanje odgovarajuće nadoknade. Da li ću imati svog mentora koji će pratiti moj rad? Da. Svi praktikanti će imati svog mentora, ali je moguće da nekoliko studenata ima istog mentora. Da li je praksa plaćena? Nadoknada je predviđena samo za studentsku praksu „10 sati u nedelji“.da. U kojoj formi je potrebno dostaviti tražene podatke za prijavu? Biografiju je potrebno dostaviti u traženoj formi (word ili pdf), motivaciono pismo u slobodnoj formi (word ili pdf) i potvrdu sa fakulteta u bilo kojoj elektronskoj formi (PDF, JPG...)

veoma su dobrodošli! . Forma biografije koju tražimo je obavezan uslov za sve studente koji se prijavljuju na programe prakse. Da li svoju biografiju mogu dostaviti u drugačijoj formi od predložene? Ne. ukoliko zadovoljavaju prethodno definisane kriterijume.ac. Da li studenti na master studijama mogu da se prijave? Da.nis@uns.rs Odgovor će stići najkasnije u roku od 24 časa.Da li ću biti obavešten/a o odabiru za drugi krug selekcije? Samo kandidati koji budu odabrani za naredni krug selekcije će biti kontaktirani. motivacije za učešće na programu. Studenti koji uđu u najuži krug proći će još jedan intervju sa mentorom iz kompanije NIS koji će doneti konačnu odluku o izboru praktikanata. kao i nivoa znanja engleskog jezika. Da li mogu da konkurišu i studenti koji su prošle godine bili na praksi? Naravno. Studenti master studija su dobrodošli. Šta nakon drugog kruga? Nakon drugog kruga ćemo obavestiti sve studente o rezultatima intervjua. Koja je tema intervjua u drugoj fazi selekcije? Intervju podrazumeva proveru dostavljene biografije. Kome da se obratim u slučaju da imam pitanje koje ovde nije navedeno? Vaše pitanje možete poslati na: praksa.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.