You are on page 1of 3

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1997 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997 Mataram, 20 Desember

2010 Kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB di MATARAM Yang bertanda tangan dibawa ini: Nama NIP Pangkat/Gol Ruang Jabatan Satuan Organisasi : : : : : MOH. RIZKY SYARIF, SH. 19640423 198703 1 001 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB.

dengan ini mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun 2010 selama 9 (sembilan) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Selama menjalankan cuti tahunan alamat saya adalah di Mataram. No. HP. 0818363872 Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat saya,

(MOH. RIZKY SYARIF, SH) NIP. 19640423 198703 1 001 CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti KAP 6. Ket Lain-lain : Tahun 2010 (9HK) : : : : : CATATAN / PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1997 TANGGAL : 25 PEBRUARI 1997 Mataram, 07 Nopember 2011 Kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB di MATARAM Yang bertanda tangan dibawa ini: Nama NIP Pangkat/Gol Ruang Jabatan Satuan Organisasi : : : : : MOH. RIZKY SYARIF, SH. 19640423 198703 1 001 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB.

dengan ini mengajukan permintaan cuti tahunan untuk tahun 2010 selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011. Selama menjalankan cuti tahunan alamat saya adalah di Mataram. No. HP. 0818363872 Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat saya,

(MOH. RIZKY SYARIF, SH) NIP. 19640423 198703 1 001 CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti KAP 6. Ket Lain-lain : Tahun 2010 (9HK) : : : : : CATATAN / PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG