You are on page 1of 2

Autor: Barbora ehkov Soutn pspvek .

25 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(vaha)

Co vechno vs napadne, kdy se ekne vzdor? Pedstavte si tletho stapatho chlapeka v samoobsluze, jak vztekle lomcuje nkupnm kokem, dupe, ki, protoe chce nanuka. Zoufal maminka mu vysvtluje, e se prv vylil z angny a e mu radji koup sek elatinovch medvdk. Stapat chlapeek pesto stle ki, dupe a doaduje se svho nanuka. Pedstavte si mon tak tinctiletou dvenku doma ped zrcadlem, kter svd boj s maminkou. Ta j nechce dovolit odejt do koly s ernou rtnkou na rtech a se zelenm rozcuchem na hlav. Dvka zuiv odmt rov triko s blm lmekem a zarputile trv na ernm rozsthanm triku se zavenmi stbrnmi etzy. Nebo si pedstavte patnctiletho mladka, jak mlky odmt pipraven spoleensk oblek s naehlenou koil a novou kravatou. Rozzloben maminka stoj ve dvech ve spoleenskm kostmku s novm esem. Tolik se tila na prvn tanen svho syna. Ten sed v kesle s nohama na stolku, sleduje fotbalov zpad v televizi a odmt mt cokoliv spolenho se spoleenskm tancem, protoe takov nesmysl on v ivot potebovat nebude. J sama tak vzdoruji asto doma rodim, ve kole, babice. Ale posledn dobou m dl astji chpu tu maminku v samoobsluze. Vm, e pro ni je nejdleitj zdrav jejho stapatho chlapeka. Chpu i maminku ped zrcadlem a vm, jak ji mrz, e jej dcera ni na sob to, co je na n hezk. A tak vidm svho tatnka, jak letos celou zimu usilovn trnuje dvakrt tdn tanen kroky a kadou nedli v podveer vyr s mamkou do tanench pro star a pokroil, aby dohnal to, co v mld zanedbal. Konen si mohl letos po mnoha letech s mamkou zatancovat na country blu krsn valk a polku, ale i teba rumbu a anglick walz. A tak vidm babiku, jak se tomu nenpadn usmv. A tak si m dl tm astji km, jestli by nebylo lep si dospl vyslechnout a do konce a trochu si popemlet. Oni toti u vd sv.
1