You are on page 1of 4

Autor: Anna Vackov Soutn pspvek .

26 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(povdka)

Do svch pskov blonatch vlas jsem lehce zastrila prko a vechny ty vlnit vlasy, co pipomnaj rozbouen Atlantik, se promnily v uhlazen elegantn drdol. Usmla jsem se do ovlnho zrcadla a naposledy jsem zkontrolovala, e je vechno v podku. Obliej se mi pes noc nerozpadl, nerozleptal i pes vechnu tu zkenost, pnu a patnost, co se v lovku skrv. Jet jednou obthnu pomalmi a pelivmi tahy svoje soumrn rty purpurov rudou rtnkou a jsem pipraven. Vykrom pravou nohou (ano, na tyhle rituly jet pod vm), podpatky zaklapaj a te u jen nadzvednu koutky rt usmvm se. Vyceuji 32 blch zivch vciek v mch stech, kter se ale dokou i podn zakousnout. Mirko! Mirko! slym za sebou. Kam tak uhn? Jet mme 20 minut asu! Jo, jo, j vm, ale chtla jsem si vechno podn pipravit, odpovm Radce soustedn. Jej okoldov hnd vlasy se lesknou jako nov nablskan Audi A8. Oteve sv velk sta a pokrauje. Dneska letme s tm novm pilotem, co? zept se m a uchichtne se. Jsem napnut, jak turbulence bude zvldat on, zasmje se nahlas a j musm s n. Je blzniv. Spolen poletujeme nad zem u ti a pl roku. Sedly jsme si hned po prvnch dnech, i kdy je tolik vc a vlastnost, co m na Radce vyt, samozejm. Vak to znte i vy sami. Teba to, kdy nutn potebuju potvrdit dleit zleitosti a ona ne a nen k nalezen. To, kdy mi nco slb a pak se na m vyprdne. Kdy chci jen tak koukat a pozorovat svt a dn a lidi kolem, ale Radka se mnou neustle potebuje mluvit. I pesto spolu trvme spoustu asu i mimo na pracovn dobu. Milujeme spolen zmrzlinov dchnky, geocaching nebo prost jen to, kdy v lt lehneme pod irk a opjme se ovocnm vnem. Pod ji nos s sebou v tch tvch oprskanch deskch? hlesne Radka tlumenm hlasem. To v, e jo! Pod je to mj oprn bod. Pod se chci dostat se spolenost do Kalifornie. Tenhle stereotyp iju u moc dlouho, odmlm se na krtkou chvli. Copak ty se nechce dostat jinam? zajmm se j. Popravd pohlednici Antarktidy u sebe jet nenosm, zasmjeme se hlasit znovu a as pivtat cestujc na palub prv zaklepal na dvee.

Let je klidn a Zdenk, ten pilot novek, vechno zvld znamenit. Pod se drme vysoko nad zem. Sedme s Radkou na nepohodlnch keslech a popjme brusinkov dus. Jej tv je stejn, nemnn, ale vidm, e oi jsou najednou vn. Ty, Mirko, v o tom konkurzu na novou letuku? Nov letuka? Kam? Jak spoj? vyhrknu pohotov. Radka pomalu vyjmenovv onen spoj. Praha Pa Heathrow Sacramento. Coe? vypustm ze sebe tak rychle, e se mlem zakuckm. Holky? Za 10 minut pistvme, ozve se z kabiny pilota. Mechanicky se s Radkou zvedneme a udlme vechno tak, jak mme. Do m ale najednou vjel nov ivot. Zblesk, zemtesen, Tohle je moje ance! Vechno kolem m se to jako kolotoe o poutch. Moje oi se te podobaj tm dtskm radost, nadj a pesvdenm. Smr a dldn cesta. Jedin dti toti vd, co hledaj a j jsem se prv vrtila o pr let zptky. Slym, jak se o sebe opraj such listy rkos. Jak po strunch pejdj koneky zkch prst. Dokonce i to, kdy baculat kapiky det putuj po obloze a v dal sekund se roztt o kamenn patnky v ulicch velkomst. Pomalu pichzm k sob, naden po sob zahlazuje prvn viditeln stopy, ale vm, jsem si jist, e hav lva neustle bobtn uvnit m. Na povrch vystupuje jen hork tepl pra. Dom se dostvm po 14 hodinch od zatku naeho letu. Utkm, se mi sly sta. Sprintuji tak, e nohy pedbhaj samotn tlo. Touha je mou vbojkou, mm momentlnm nejlepm ptelem. S Radkou jsme se jen rychle rozlouily, pevn se objaly a ekly jsme si tm vc slov, ne kdybychom vedly tminutov dialog. Ta reklama na snhobl Rafaelo m opravdu nco do sebe, probleskne mi hlavou. Sleno Dolej! Vs jsem takovou dobu nevidla! ohldnu se a pmo za mnou stoj pan Horkov. Na nohou m erven vybledl trepky a jej drobounkou, a kostnatou postavu, lemuje tmav ern pl. Jak se mte? No povdejte! Jak se mte? opakuje nedokav znovu. Jej hlas je trochu v poloen a pi vyslovovn koncovek la a te j nepirozen posko jet v. A tak odpovm, e moc dobe a e se vlastn nic jinho nedje, e si jen tak iju a snam se nestresovat. Zaklapnu dvee, ruce navonm levandulovm mdlem a sedm k potai. Najdm na strnky a moje oi do slova a do psmene dycht po odkazu, kter hledm. Parda! Mm to. Konkurz, konkurz, mumlm si pro sebe. A pak pila rna. Bum. Bum. Bc. Prsk. Panenky mi znehybnly a potemnly jet vc, ne je to snad mon. Hlasivky mi pestaly fungovat. Lapm po dechu jako kapr o Vnocch, kter za chvli vydechne naposledy, a ostatn si potom schovaj jeho upiny pod tdroveern tal. Nectm nic. ern dra uprosted mho hrudnku. Medov zlat psek tekouc mezi mmi prsty u nohou na przdn pouti. Dkujeme vem za ast ve vbrovm zen a gratulujeme vtzce Radce Blhov. 56x jsem peetla tuhle vtu a bhem nkolika okamik se ze m stala plovouc ledov kra.

Jak se te zachovat a jakm mylenkm dt v hlav prostor? Zradilo m m druh j. Zradil m nkdo, komu jsem bezmezn dvovala. Zradila m Radka a ukradla mi mj sen. Mj sen. A co je nejhor, e ona sama to dobe v. Dalho dne jsem se s toc se hlavou vypotcela ven. Jako kdyby m z onoho pouovho kolotoe nechtli sundat. Nechtli mi zastavit, abych se chodidly mohla dotknout pevn zem. Do svch pskov blonatch vlas jsem lehce zastrila prko a vechny ty vlnit vlasy, co pipomnaj rozbouen Atlantik, se promnily v uhlazen elegantn drdol. Usmla jsem se do ovlnho zrcadla a naposledy jsem zkontrolovala, e je vechno v podku. Obliej se mi pes noc nerozpadl, nerozleptal i pes vechnu tu zkenost, pnu a patnost, co se v lovku skrv. Vykrom pravou nohou (ano, ano, jet pod vm) a pak ji zahldnu. Jde jist jako obvykle. Nehrb se a jej hlava je vztyen. Vlasy se lesknou, tentokrt jako Ford Mustang Shelby. Obejme m na pivtanou a uvnit m se vechno kymc jako stbla letnch trav. Jdeme tie klap, klap, klap, klap. Podpatky, slyte? Vechno vm, vypadne ze m nhle a neekan. O tom konkurzu, o t vhe. Vechno. A te je ticho. Slym kapiky det padajc na patnky. Mirko, odpust mi to. J, j chtla jsem ti vechno ct. Svit se ti s tm. Poprosit o odputn, ale nelo to. Nevm pro, ale zkrtka to nelo. Jej tv vypadala jako mln sklo, skrz kter nen nic vidt. Vm, e tohle je tvj sen a j ti ho vzala. Bez oznmen a bez nieho, pokraovala Radka nenavn dl a jej slova se mi pomalu ztrcela za obzorem. Promnila jsem se v tlakov hrnec, kter psk a pn. V rovku, kter praskla. V torndo, co sl kadou sekundou vc a vc. Najednou se ve mn nco silnho vzepelo. Z nieho nic. Ne. Nech toho. Peju ti to. Nezlobm se. Netrap se kvli tomu. Kvli mn, s podivem jsem poslouchala sama sebe. Nechpala jsem, co dlm, co vyvdm, protoe jedin, na co jsem myslela, bylo, jak Radce podrazm nohy a ona se pede mnou sesune k zemi. Svmi silnmi paemi ji budu dret hlavu pod vodou. Nechm ji, a se vzpr a pitlam jet vc. Nehty j rozdrpu ki do krve a nechm ji leet tak, aby ji mohli oklovvat ptci. Pro jsem to neudlala? Pro jsem j podala ruku a usmla se? Kolik asu svho ivota lovk proije v kei a pedstrn? Objaly jsme se, tak jako vdy a v uch jsem slyela omluvy. A pak jsme vykroily spolen vstc letadlu (jakou nohou, to u te nevm) a posledn na co si vzpomenu, jsou kusy papru, co poletuj vzduchem. To jen m star a ooupan pohlednici pirostla kdla a roztrhan na mal kousky se vznela a mizela v neznmu.

Souvislost s tmatem: Mirka se vzpr, vzdoruje nemu pirozenmu uvnit sebe. Potlauje logicky vysujc reakci. Vzdoruje svm opravdovm pocitm, sama sob.
3