Fără nici un dubiu, Sistemul Monetar European a permis concretizarea obiectivelor politice ale membrilor fondatori, conferind Comunităţii

Europene o poziţie mai puternică pe plan internaţional. Totuşi, viitorul obiectivelor Comunităţii Europene depindea şi de realizarea obiectivelor economice, în acest caz, situaţia fiind mai ambiguă, pentru că decizia de a avea rate de schimb fixe putea duce, şi a dus, în principiu, la avantaje, dar şi la dezavantaje. Modificându-şi rata de schimb o ţară poate să absoarbă efectele perturbante ale şocurilor asimetrice; pe de altă parte, flexibilitatea cursurilor de schimb poate avea efecte nedorite, cum ar fi eliminarea încetul cu încetul, a implicării guvernelor în controlul inflaţiei. Pentru a măsura costurile economice, pe care o ţară trebuie să le suporte prin trecerea la cursuri de schimb fixe, în raport cu avantajele acestei decizii, trebuie să existe un cadru sistematic de analiză privind gradul în care ţara respectivă îşi pierde stabilitatea economică, cât şi câştigurile în eficienţă şi credibilitate pe care le poate obţine. Robert Mundell, laureat al premiului Nobel în economie, a demonstrat importanţa regimurilor cursului de schimb; în cazul în care cursul de schimb este flotant, politica monetară devine puternică, iar politica fiscală slabă. Inversul este valabil când există un curs de schimb fix. În cazul unei mobilităţi perfecte a capitalului, ratele externe ale dobânzii coincid cu cele interne, presupunând un curs de schimb fix. În aceste condiţii, banca centrală trebuie să intervină pe piaţa monetară în vederea satisfacerii cererii de monedă externă şi, ca urmare, banca centrală pierde controlul ofertei de monedă, pe care o adaptează pasiv la cererea de monedă. Costurile şi beneficiile pe care le poate avea o ţară care aderă la o zonă în care cursurile de schimb sunt fixe, cum a fost Sistemul Monetar European, depind de măsura în care propria economie se poate integra şi face faţă concurenţei economiilor potenţialilor parteneri. Analiza care a dus la această concluzie e cunoscută sub numele de zonele monetare optime. Aceasta a indicat că un sistem de cursuri de schimb fixe e potrivit pentru acele ţări integrate în comerţul internaţional şi în care factorii de producţie sunt destul de mobili. Mundell subliniază importanţa unei mari mobilităţi a forţei de muncă în scopul contracarării unor distorsiuni care pot să apară. El presupune că într-o zonă monetară

1

arată că mâna de lucru este mai mobilă 2 . Întrebarea pe care Mundell a exprimat-o. Europa permit monedelor lor să fluctueze între ele.U. Principalele criterii de evaluare a optimului monetar al zonei euro sunt următoare:  Mobilitatea forţei de muncă.A. Europa şi criteriile unei zone monetare optime. a fost radicală: „Când este oportun pentru un număr de regiuni să renunţe la suveranitatea monedei lor în favoarea unei monede comune?” Articolul menţionează pe scurt avantajele şi dezavantajele unei monede comune. iar factorii de producţie nu sunt destul de mobili. cum ar fi Statele Unite. regiunea nu poate fi o zona monetară optimă. ţara respectivă va trebui să utilizeze o formă de ajustare. Rezultatul ar fi că un spaţiu în care cursurile de schimb sunt fixe. dezavantajul major fiind dificultatea menţinerii ocupării când cererea internă se schimbă sau când şocurile asimetrice cer o reducere reală a salariului într-o regiune particulară. şi chiar dacă aceste regiuni întreţin relaţii comerciale una cu cealaltă.adică facilitatea cu care se deplasează forţa de muncă şi capitalul. în articolul său referitor la zonele monetare optime din 1961. cum ar fi rata de schimb. Studiile care compară Europa cu zonele monetare deja existente. În acest fel. Japonia. Dacă o regiune este atinsă de un asemenea şoc. dar concluziile sunt numeroase şi clare. aceasta permiţându-i să arate că efectele politicii de stabilizare depind de gradul de mobilitate al capitalului.optimă tendinţa de migrare este destul de mare pentru a asigura ocuparea deplină atunci când una dintre regiuni cunoaşte un şoc asimetric. Gradul global de integrare economică se poate evalua dacă se ia în calcul integrarea pieţelor bunurilor -adică amploarea schimburilor şi integrarea pieţelor factorilor . muncă) sunt suficient de mobili pentru a realiza o ajustare în caz de şoc asimetric. mobilitatea interregională a forţei de muncă este slabă. Analiza lui Mundell este simplă. Această perspectivă arată de ce S. O ţară are mai multe avantaje din aderarea la o zonă monetară dacă economia sa e bine integrată cu celelalte economii ale ţărilor membre. Zonele monetare optime sunt spaţii economice unde factorii de producţie (capital. serveşte mai bine interesele economice ale fiecăruia din membrii săi dacă schimburile de bunuri şi factori sunt intense. Autorul introduce comerţul exterior şi mişcările de capital în modelul IS-LM al unei economii închise.

Portugalia. piaţa muncii ajustându-se mai rapid când este atinsă de diverse şocuri. Odată ratele de schimb fixate. un şoc care afectează această industrie poate paraliza întreaga regiune. care minimizează aceste şocuri e similaritatea structurilor economice.  Similaritatea structurilor economice. acest lucru neînsemnând afectarea întregii ţări. mai ales în ceea ce priveşte tipul de bunuri produse.între statele americane decât între ţările europene. problema şocurilor asimetrice este mai puţin gravă.  Concentrarea regională a industriilor. Ţările din UEM nu sunt total diferite în structura lor manufacturieră. şi chiar dacă cererea pentru un bun de consum se diminuează. 3 . sudul Italiei. şocurile care au impact asupra unor industrii pot fi importante. dacă realizarea Pieţei Unice în Europa va elimina diferenţele şi redistribuirea capitalurilor şi a forţei de muncă pe teritoriul Europei. Un comerţ extins cu zona UEM face mai uşoară adaptarea la şocurile simetrice sau asimetrice. rămânând totuşi diferenţe importante. Principalele bariere privind mobilitatea forţei de muncă şi implicit a persoanelor. dar riscul ca ele să afecteze întreaga ţară este mic.  Diversificarea bunurilor.A. ca în cazul Statelor Unite. sau va întări şi încuraja specializarea regională. Se poate observa producerea efectului de aglomerare în care mai multe întreprinderi ale unei industrii se grupează în aceeaşi regiune. având ca efecte exploatarea economiilor la scară. iar industriile se pot concentra într-o anumită regiune. Industria va beneficia de economii de scară deoarece tot ceea ce se relaţionează cu ea se va instala în regiune. întreprinderile nu se mai confruntă cu acest risc.U. nu sunt controalele la frontiere. Se ştie că o ţară produce mai multe bunuri. Grecia. Totuşi. Un element cheie. Nu se poate spune încă clar. diferenţele de limbă şi cultură descurajând această mobilitate într-o măsură mai mare decât în cadrul regiunilor din S. ţările Europei de Nord fiind mai bogate în capital şi forţă de muncă calificată decât ţările din Europa de Sud. Întreprinderile care doresc să-şi reducă riscurile datorită variaţiilor cursului de schimb preferă să deschidă reprezentanţe în ţările în care exportă. dar nu spune nimic despre factorii care produc frecvenţa şi amploarea acestor şocurilor. produsele comunitare care încorporează multă muncă puţin calificată vin din Spania. o ţară care produce diversificat va fi mai puţin atinsă de un şoc asimetric. Deoarece ţările europene au o producţie diversificată.

Din păcate. pentru că afectează preţurile în general. În SUA. chiar dacă sunt puţine interferenţe care se opun deplasării capitalurilor. Pe de altă parte. Totuşi. de a creşte pierderile de stabilitate economică. şi anume capacitatea U. Combinaţia actuală din U. în raport cu restul naţiunii.E. Cursul de schimb nu este neapărat o armă atunci când economia luată în discuţie este foarte deschisă. O altă problemă trebuie să intervină în evaluarea UEM. fiecare stat stabileşte singur nivelul taxelor care urmează să fie aplicate.E. acest fapt anulând câştigurile de competitivitate realizate prin evoluţia cursului de schimb. nu-i permite să practice federalismul fiscal decât într-o măsură foarte mică. în aceste condiţii. în ceea ce priveşte liberalizarea fluxului de capital poate avea un efect pervers. succesul U. susţinută fiind de actualul buget comunitar. o depreciere a schimbului pentru a remedia un şoc într-un sector dat. puterea limitată de impunere a taxelor pe care o are U. fără să se mai poată apela la modificarea cursului de schimb. În absenţa fiscalităţii unice. În acest caz. Cu cât o economie este mai deschisă. pierderea instrumentului ratei de schimb este mai puţin problematică. de exemplu. primesc automat un sprijin de la Washington sub formă de beneficii sociale şi alte transferuri federale ce provin din taxele pe care alte ţări le plătesc. liberalizarea unei pieţe putând reduce eficienţa economică a unei alte ţări. de a transfera resursele ţărilor membre bogate spre cele mai puţin dezvoltate. mobilitatea forţei de muncă nu atinge nici pe departe nivelul necesar pentru ca ţările să se adapteze cu supleţe la şocurile de pe piaţa bunurilor. salariaţii vor pretinde modificarea salariilor la nivelul preţurilor produselor importate.  Federalismul fiscal. Ţările europene sunt în general deschise şi. Deschiderea economiei. statele mai sărace. Acest federalism fiscal poate contribui la compensarea pierderii stabilităţii economice datorată cursurilor de schimb de fixe.E.E. Chiar dacă forţa de muncă rămâne relativ imobila în interiorul Europei. între o puternică mobilitate a capitalului şi o mobilitate redusă a forţei de muncă poate creşte şi mai mult costul de adaptare la şocurile asimetrice. afectează toate bunurile şi nu numai sectorul atins iniţial. Cum s-ar putea analiza UEM prin prisma teoriei ariilor optimale? Global. cu atât este mai puţin eficientă flexibilitatea cursului de schimb ca instrument. Întrebarea care se pune este dacă moneda unică va reuşi să facă faţă diverselor şocuri care vor apare. rezultând astfel o 4 . s-ar părea ca pieţele de bunuri şi factori sunt suficient de unificate în Europa pentru a realiza o arie monetară optimală.

un italian din sud. În ceea ce priveşte pieţele de capital. moneda euro facilitează deplasarea în interiorul zonei euro. situaţia nu s-a modificat. acestea au rămas aceleaşi ca şi înainte de introducerea euro. 5 .concurenţă între statele vecine. Referitor la întreprinderi şi la delocalizarea acestora. Cu cât fiscalitatea este mai redusă. ţările cu fiscalitate mai mare. unde costul forţei de muncă este mult mai ridicat. În schimb. nu-şi poate permite o şedere îndelungată în Germania. forţa de muncă neputându-se deplasa în orice loc datorită diferenţelor culturale şi lingvistice. care la rândul lor să fie impusă de instituţiile politice unice. îşi diminuează activităţile. dar în privinţa repartizării echitabile a resurselor. cu un cost redus al forţei de muncă. euro a avut un impact foarte mare la nivel european şi mondial. Întradevăr. resursele bugetare şi fiscale nemodificându-şi esenţial nici structura şi nici destinaţia după introducerea monedei unice. spre exemplu. decât să le deplaseze în zonele mai puţin favorizate din statele partenere. moneda unică trebuie susţinută printr-o politică bugetară şi fiscală unice. bineînţeles. concurenţa fiscală pe plan european putând favoriza concentrarea spaţială a activităţilor şi veniturilor. acela care va avea cea mai redusă fiscalitate. Moneda unică nu a reuşit încă să influenţeze o repartizare echitabilă a resurselor. fiind nevoite să compenseze pierderile prin creşterea taxelor şi reducerea cheltuielilor publice. În concluzie. câştigând. veniturile bugetare putând să scadă în continuare. firmele europene preferând să-şi mute producţiile poluante în ţări în curs de dezvoltare. dar datorită puterii de cumpărare diferite. Acelaşi lucru se poate spune şi în privinţa resurselor umane. cu atât statul respectiv este mai atractiv pentru investitori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful