VETI GASI SI HG 560/2005 HOTĂRÂRE nr. 37 din 12 ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.

560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

1.Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. 1 Se aprobă categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor de protecţie civilă este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafaţă construită, la sol, mai mare de 150 m2 şi sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de folosinţă: a) clădiri pentru birouri şi activităţi administrative; b) clădiri pentru activităţi financiar-bancare; c) clădiri pentru afaceri şi comerţ; d) clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă; e) clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială; f) clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie; g) clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazării; h) clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi; i) clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii; j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălţime mai mare de S+P+4 etaje." -****PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Gheorghe Dobre Ministrul economiei şi comerţului, Codruţ Ioan Şereş

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 47 din data de 19 ianuarie 2006

c)clădirile şi construcţiile de cult. -****PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor. dacă acestea au o suprafaţă construită la sol mai mare de 150 m 2 şi sunt prevăzute cu subsol sau cele neprevăzute cu subsol. şi al art. 4 Sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă următoarele categorii de construcţii: a)clădirile proiectate fără subsol. d)construcţiile şi amenajările hidrotehnice a căror exploatare nu necesită prezenţa permanentă a personalului specializat. cu o suprafaţă desfăşurată mai mare de 600 m2. 1 Se aprobă categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor este obligatorie. al Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. republicată. uşor inflamabile care. 3 Proiectarea. d)sediile centrale ale companiilor naţionale şi regiilor autonome. f)clădirile şi construcţiile speciale pentru activităţi sportive şi de agrement. în caz de avariere sau incendiu. dotarea. f)clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie. g)clădiri pentru activităţi turistice.HOTĂRÂRE nr. e)clădirile şi construcţiile speciale pentru activităţi de producţie şi/sau de depozitare a materialelor explozive. (4) din Legea nr. precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă În temeiul art. după cum urmează: a)sediile autorităţilor administraţiei publice centrale. 108 din Constituţia României. g)clădirile şi construcţiile din lemn şi pământ. precum şi ale consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor. Art. b)sediile prefecturilor şi ale consiliilor judeţene. f)sediile centrale ale operatorilor economici din industria de apărare. toxice. cultură şi artă. potrivit legii. echiparea şi întreţinerea adăposturilor şi a punctelor de comandă se realizează în conformitate cu Normele tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. e)clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială. h)clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi. Vasile Blaga . Art. precum şi clădirile provizorii. indiferent de suprafaţa construită. 1. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă. c)sediile centrale ale instituţiilor financiar-bancare. 2 Se aprobă categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de comandă. Art. i)clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. c)clădiri pentru afaceri şi comerţ. Art. b)clădirile staţiilor de distribuţie a carburanţilor. h)extinderea. destinate cazării. j)clădiri de locuit. e)sediile centrale ale posturilor de radio şi televiziune. reabilitarea şi/sau modernizarea unor clădiri care nu se încadrează în prevederile art. 45 alin. executarea. 481/2004 privind protecţia civilă. d)clădiri pentru învăţământ. ştiinţă. din următoarele categorii de folosinţă: a)clădiri pentru birouri şi activităţi administrative. aflate la o distanţă mai mică de 50 m de limita exterioară a rezervoarelor de depozitare a carburanţilor. ar periclita viaţa persoanelor adăpostite. b)clădiri pentru activităţi financiar-bancare. dacă clădirea care se adaugă nu este prevăzută cu subsol sau dacă suprafaţa construită este mai mică de 150 m2.

Ministrul finanţelor publice. Ionel Popescu Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 526 din data de 21 iunie 2005 .