Geogra a României

Clasa a IV-a

GHID PENTRU ÎNVĂ ĂTORI

proiecte tematice teste de evaluare Geogra e clasa a IV-a. România şi Europa
Ghid geografieV11.indd 1 11/9/2011 2:38:25 PM

CUPRINS:
A. Elemente de geogra e a orizontului apropiat şi local
Proiect tematic: Localitatea natală – parte a orizontului local Fişă de lucru – Orizontul apropiat: Sala de clasă, şcoala, cartierul, localitatea. Orientarea în orizontul apropiat Fişă de lucru – Orizontul apropiat: Planul clasei, al şcolii, planul locuinţei, al cartierului şi al localităţii Fişă de lucru – Orizontul local: Linia orizontului. Punctele cardinale. Harta simplă a orizontului local şi orientarea pe aceasta Fişă de lucru – Caracteristici geogra ce ale orizontului local: Elemente generale despre relieful, hidrogra a, vegetaţia, populaţia şi aşezările omeneşti ale orizontului local Test de evaluare Fişă de lucru – Geogra e distractivă

B. Elemente de geogra e a României
Proiect tematic: Dunărea albastră Fişă de lucru – Limitele şi vecinii. Relieful (caracteristici generale şi trepte de relief) Fişă de lucru – Clima Fişă de lucru – Apele Fişă de lucru – Vegetaţia, animalele şi solurile Fişă de lucru – Locuitorii şi aşezările omeneşti Fişă de lucru – Principalele activităţi economice Test de evaluare Fişă de lucru – Geogra e distractivă

C. Marile unităţi geogra ce ale ţării (prezentare generală)
Proiect tematic: Carpaţii – o cetate în inima ţării Fişă de lucru – Munţii Carpaţi Fişă de lucru – Munţii Carpaţi Fişă de lucru – Dealurile şi podişurile Fişă de lucru – Câmpiile Proiect tematic: Delta Dunării – Paradisul României Test de evaluare

Ghid pentru învăţători  Geogra e  Clasa a IV-a
Ghid geografieV11.indd 5 11/9/2011 2:38:28 PM

CUPRINS:
D. Organizarea administrativă
Proiect tematic: Bucureşti, capitala ţării mele Fişă de lucru – Organizarea administrativă. Prezentarea localităţii natale, a reşedinţei de judeţ şi a judeţului Fişă de lucru – Bucureşti, capitala României

E. România în Europa şi pe Glob
Proiect tematic: România în Uniunea Europeană Fişă de lucru – România în Europa. Europa, un continent la nivelul planetei. Caracteristici geogra ce generale. Uniunea Europeană Fişă de lucru – Terra, planeta oamenilor. Terra, o planetă a Sistemului Solar

F. Recapitulare nală
Proiect tematic: Sunt mândru că sunt român Test de evaluare

Ghid pentru învăţători  Geogra e  Clasa a IV-a
Ghid geografieV11.indd 6 11/9/2011 2:38:29 PM

B. Elemente de geogra e a României

Proiect tematic
Titlul proiectului Dunărea albastră Obiective de referinţă 1.3; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 4.1 Durata de realizare a proiectului 1 săptămână Captarea atenţiei
Zigga e o extraterestră cochetă, căreia îi place să fie mereu „în formă”. Pe planeta ei practică foarte multe sporturi, însă preferatul său e, de departe, înotul. Adoră marea, râurile de munte, dar își petrece destul de mult timp și la piscină. Deși poate părea curios, până acum Zigga n-a văzut niciodată un fluviu și tare și-ar dori să afle cât mai multe lucruri despre cel care trece prin ţara noastră. Credeţi că puteţi să-i oferiţi câteva informaţii despre fluviul Dunărea? Zigga v-ar fi foarte recunoscătoare dacă îi prezentaţi fluviul cu propriile cuvinte, aprecieri și impresii.

B

Structura proiectului
1. 2. 3. 4. Ce este Dunărea? (tipul de apă curgătoare, ce loc ocupă în Europa) Locul de unde izvorăște, lungimea totală și lungimea pe teritoriul României Ţările și capitalele pe care le străbate Locul pe unde Dunărea intră în România; drumul parcurs pe teritoriul ţării noastre a) de la Baziaș la Călărași (prin ce parte a ţării trece, ce forme și unităţi de relief întâlnește) b) de la Călărași la Brăila (direcţia în care curge, în câte braţe se desparte, ce formează) c) de la Brăila până la vărsarea în Marea Neagră (direcţia în care curge, în câte braţe se desparte în dreptul orașului Tulcea, cum se numesc, ce formează, unde se sfârșește călătoria Dunării) A uenţi mai mari de pe teritoriul românesc Importanţa Dunării (plante și animale care trăiesc în mediul oferit de Dunăre, hidrocentrale construite pe Dunăre, transporturi, porturi, importanţa Canalului Dunăre-Marea Neagră etc. ) Cum putem proteja Dunărea Știaţi că… (lucruri interesante, deosebite legate de Dunăre, personalităţi care i-au dedicat cărţi, melodii etc.) Aplicaţie practică cu titlul „Dunărea albastră” – machetă

5. 6. 7. 8. 9.

Imagini (acestea pot inserate pe parcursul proiectului; notaţi în dreptul lor ce reprezintă)

Materiale recomandate pentru documentare
– Softul educa ional „Geogra e clasa a IV-a. România și Europa”, secţiunea „Cu harta în faţă”: Geogra a României (harta principalelor unităţi de relief peste care se suprapun orașe, râuri, căi ferate și porturi); România în Europa (harta zico-geogra că peste care se suprapun orașe, râuri și lacuri) – Hărţi, atlase, albume etc.

Ghid pentru învăţători  Geogra e  Clasa a IV-a
Ghid geografieV11.indd 23 11/9/2011 2:39:07 PM

in perechi reciproca frontal in a lu reciproca in perechi b b luilu b in a a frontal raportare b lui a in perechi reciproca recomadare

„Creioanele la mijloc” „Cercul lui Robin” „Cip-urile vorbitoare” B. Elemente de geogra e a României „Creioanele la mijloc” „Cip-urile în perechi” „Învăţareavorbitoare”

„Succesiune” „Joc de rol”

„Gândeşte – Formea perechi – Împărtăşe

„Succesiune” „Gândeşte – Formea perechi – Împărtăşe „Amestecă şi potrive

raportare „Turul galeriei” Prezentarea portofoliilor!folosind o metodă activ-participativă in a lu b in grup recomadare frontal b lui a

B

„Floare raportare de lotus” in perechi reciproca

individual in grup

„Bulgarele de zăpad „Gândeşte – Formea „Cip-urile vorbitoare” perechi – Împărtăşe ! Învăţătoarea selectează opt elevi coordonatori, cărora „Bulgarele de zăpad le „Turul galeriei” „Succesiune” „Creioanele la mijloc” distribuie câte una dintre primele 8 subteme ale proiectului. „Cercul lui Robin” „Joc de rol”

pregatire individual recomadare in a lu b pregatire inlui a b grup individual raportare pregatire recomadare frontal in grup in perechi reciproca individual in a lu b pregatire b lui a raportare recomadare in grup individual pregatire

Fiecare coordonator își constituie propria echipă și prezintă membrilor acesteia tema pe care urmează să o dezvolte împreună, lucrând „Etalare” acasă, individual, dar și în grup. În plus, ecare echipă trebuie să se ocupe ! și de executarea punctului 9 din structura de proiect, care presupune „Bulgarele de zăpad „Turul galeriei” „Gândeşte – Formea efectuarea unei machete. „Etalare” câte opt idei relevante pentru aceasta. Secretarul grupului le notează.

„Cip-urile vorbitoare” ŞTIU perechi – Împărtăşe După aprofundarea temei de studiu, ecare grup elaborează „Învăţarea în perechi” „Amestecă şi potrive ŞTIU „Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat” „Ştiu - Vreau să galeriei” învăţat” „Turul ştiu - Am

Liderul ecărei echipe va prezenta în plen ideile emise de grupul său. Se discută și se comentează„Etalare”asemenea, prezintă macheta, ideile. De tema ei și ce reprezintă.

!

Se evalueză activitatea celor optmijloc”din prisma implicării „Creioanele la echipe ŞTIU membrilor, a varietăţii și validităţii informaţiilor culese, dar și a caracterului personal al ecărei idei. De asemenea, se evaluează originalitatea, mesajul „Joc didactic” și aspectul ecărei machete.

„Bulgarele de zăpad „Succesiune”

„Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat” „Joc didactic” „Etalare” „Cip-urile vorbitoare” ŞTIU „Schimbă perechea” „Joc didactic” „Schimbăştiu - Am învăţat” „Ştiu - Vreau să perechea” „Turul galeriei”

„Gândeşte – Formea perechi – Împărtăşeş

!

„Bulgarele de zăpad

„Schimbă perechea” „Joc didactic” „Etalare” ŞTIU „Schimbă perechea” „Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat”

„Joc didactic”
Ghid pentru învăţători  Geogra e  Clasa a IV-a
Ghid geografieV11.indd 24 11/9/2011 2:39:14 PM

B. Elemente de geogra e a României IV. Vegetaţia, animalele şi solurile

Fişă de lucru
1. Colorează casetele din tabelul de mai jos cu culorile conven ionale ale formelor de relief unde întâlnim vegetaţia, fauna și solurile menţionate. Vegetaţie Faună puţin fertile fertile, bune pentru cultivarea cerealelor mai puţin fertile, bune pentru pomi fructiferi și viţă-de-vie urs, cerb, căprioară, cocoș de munte șoarece de câmp, iepure, vulpe Soluri ierburi mărunte, arbuști, arbori mistreţ, lup, veveriţă, cuc stejar, fag, ulm, tei, arţar brad, molid jneapăn, a n, pășuni 2.

B

capră neagră, acvilă de munte soluri în straturi subţiri

Studiază harta, apoi notează în casetă zonele/treptele de relief unde întâlnim următoarele tipuri de vegetaţie: a) stepă:

C

b) păduri de foioase:

A

B

c) păduri de conifere:

IV

3.

Răspunde la întrebările și cerinţele de mai jos, urmărind harta de la punctul anterior. a) Cum se numește unitatea de relief unde trăiesc: pelicanul, lebăda, raţa și gâsca sălbatică?

b) Speci că treapta și unitatea de relief dintre cele marcate pe hartă cu A, B sau C, unde se găsesc solurile cele mai fertile.

c) Scrie denumirea treptei și a unităţii de relief marcate pe hartă cu literele A, B sau C unde se a ă podgorii și livezi întinse.

Ghid pentru învăţători  Geogra e  Clasa a IV-a
Ghid geografieV11.indd 28 11/9/2011 2:39:24 PM

B. Elemente de geogra e a României IV. Vegetaţia, animalele şi solurile

4.

Explică de ce oamenii cultivă cereale mai ales în zona de stepă. Te vei referi la relieful, clima și solurile întâlnite în această zonă.

B

5.

Notează mai jos câte două exemple de plante și animale ocrotite prin lege în România.

IV

Pentru informaţii suplimentare, folosiţi CD-ul „Geogra e clasa a IV-a. România și Europa”, secţiunea „Cu harta în faţă”: Geogra a României (Harta principalelor unităţi de relief - vegetaţie). Ghid pentru învăţători  Geogra e  Clasa a IV-a
Ghid geografieV11.indd 29 11/9/2011 2:39:26 PM

B. Elemente de geogra e a României Evaluare

Test de evaluare
1. Scrie în spaţiile din dreapta vecinii României nota i pe hartă cu litere de la A la E. A B C D E

B

2.

Identi că pe harta de la punctul 1 apele enumerate mai jos și notează în dreptul ecăreia cifra corespunzătoare: Olt 1. Dunăre 2. Mureș 3. Prut 4. Marea Neagră 5.

3.

Completează enunţurile de mai jos: , caracterizată prin România are o climă puri. Temperaturile și precipitaţiile sunt in uenţate de relief. ridicate în zona de câmpie și scad odată cu înălţimea. în munţi și mai slabe la câmpie. anotimsunt mai sunt mai bogate

4.

Notează forma sau formele de relief unde întâlnim ecare tip de vegetaţie: stepă: păduri de foioase: păduri de conifere: pajiști alpine: vegetaţie de luncă:

5.

Scrie în dreptul a rmaţiilor de mai jos A, dacă sunt adevărate sau F, dacă sunt false. În România, populaţia este mai numeroasă în mediul rural. La câmpie se întâlnesc mai mulţi locuitori decât în celelalte forme de relief. Cel mai mare oraș din sud-estul ţării este Constanţa. Satele aparţin mediului urban. Locuitorii de la sate au ca principală ocupa ie agricultura. Populaţia României este de aproximativ 22 milioane de locuitori.

VI

Ghid pentru învăţători  Geogra e  Clasa a IV-a
Ghid geografieV11.indd 33 11/9/2011 2:39:34 PM

B. Elemente de geogra e a României Evaluare

6.

Scrie în casetele din partea dreaptă răspunsul la întrebările de mai jos. Care este cea mai înaltă treaptă de relief din România? Pe ce treptă de relief se întâlnesc solurile cele mai fertile? Unde întâlnim del nii?

B

7.

Realizează corespondenţa, trasând linii între elementele celor două coloane: Cultivarea plantelor și creșterea animalelor. Transformarea bogăţiilor solului și subsolului în diferite produse. Deplasarea oamenilor și mărfurilor pe uscat, pe apă sau pe calea aerului. Vânzarea și cumpărarea de mărfuri. Deplasarea oamenilor în anumite locuri pe o perioadă limitată de timp pentru recreere, odihnă, îngrijirea sănătăţii etc. Turismul Agricultura Industria Transportul Comerţul

VI

Ghid pentru învăţători  Geogra e  Clasa a IV-a
Ghid geografieV11.indd 34 11/9/2011 2:39:36 PM

B. Elemente de geogra e a României Evaluare

Test de evaluare
Cali cativ Item 1 Foarte bine

Descriptori de performanţă
Bine Su cient Scrie vecinii României notaţi pe hartă cu litere de la A la E, având două greșeli sau omisiuni. Notează pe hartă cifra corespunzătoare apelor enumerate, având două greșeli sau omisiuni. Completează enunţurile cu informaţiile corecte (temperată, patru, temperaturile, precipitaţiile), având două greșeli sau omisiuni. Notează cel puţin o formă de relief unde întâlnim trei tipuri de vegetaţie.

B

Scrie vecinii României Scrie vecinii României notaţi pe hartă cu litere de notaţi pe hartă cu litere de la A la E. la A la E, având o greșeală sau omisiune. Notează pe hartă cifra corespunzătoare apelor enumerate. Completează enunţurile cu informaţiile corecte (temperată, patru, temperaturile, precipitaţiile). Notează forma sau formele de relief unde se întâlnește ecare tip de vegetaţie. Stabilește corect valoarea de adevăr a a rmaţiilor. Răspunde: munţi, câmpii, Marea Neagră. Realizează corect corespondenţa dintre activităţile economice și categoria din care fac parte. Notează pe hartă cifra corespunzătoare apelor enumerate, având o greșeală sau omisiune. Completează enunţurile cu informaţiile corecte (temperată, patru, temperaturile, precipitaţiile), având o greșeală sau omisiune. Notează forma sau formele de relief unde se întâlnesc patru dintre tipurile de vegetaţie menţionate. Stabilește corect valoarea de adevăr a cinci a rmaţii. Răspunde, având o greșeală sau omisiune. Realizează corect corespondenţa dintre patru activităţi economice și categoria din care fac parte.

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Stabilește corect valoarea de adevăr a patru a rmaţii. Răspunde, având două greșeli sau omisiuni. Realizează corect corespondenţa dintre trei activităţi economice și categoria din care fac parte.

Item 6 Item 7

VI

Ghid pentru învăţători  Geogra e  Clasa a IV-a
Ghid geografieV11.indd 35 11/9/2011 2:39:37 PM

B. Elemente de geogra e a României Geogra e distractivă

Fişă de lucru
1.

B

Zigga a primit un mesaj cifrat prin care este invitată să viziteze unul dintre podișurile ţării noastre. A ă destinaţia exactă, ordonând în caseta din dreapta literele de sub imagini, conform indiciilor primite. CARPAŢII UCRAINA MAREA NEAGRĂ

T DELTA DUNĂRII

I BULGARIA

E

C 1. Vecinul de la Sud al României 2. Apa la care are România ieșire 3. Cea mai înaltă formă de relief 4. Vecinul din Nord al României 5. Cel mai tânăr pământ al ţării 2. Știaţi că... 1 2

G

3

4

5

La Cleanov, comuna Carpen, în Podișul Getic are loc sărbătoarea teiului?

VI

Pe valea pârâului Mâzgana, a uent al Argeșului, se a ă lacul Cureasca, lac de baraj natural format în urma unei alunecări de teren? La 5 km de Filiași, în Podișul Getic, se a ă mănăstirea Gura Motrului, ctitorie a lui Matei Basarab?
A aţi mai multe informaţii din CD-ul „Geogra e clasa a IV-a. România și Europa”, secţiunea „Cu geogra a în rani ă” (Harta principalelor unităţi de relief - „Știa i că...”)

Ghid pentru învăţători  Geogra e  Clasa a IV-a
Ghid geografieV11.indd 36 11/9/2011 2:39:40 PM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful