Minőségbiztosítás

MINŐSÉGÜGY A FELSŐKTATÁSBAN

MINŐSÉG?

amelyek hatással vannak a terméknek vagy a szolgáltatásnak arra a képességére.A MINŐSÉG FOGALMA A minőség a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége. hogy a kifejezett vagy az elvárt igényeket kielégítse. . (MSZ 1895. túllépi a felhasználók igényeit. amely kielégíti ill. ISO 8402) Legáltalánosabban a minőség az a szolgáltatási színvonal.

A MINŐSÉG A minőséget befolyásoló legfontosabb tényezők:    a szolgáltatás környezete a szolgáltatás a szolgáltatást nyújtók magatartása és felkészültsége A minőség értelmezésének 5 szintje:   megfelelés a szabványoknak a használatra való alkalmasság  megfelelés a vevők jelenlegi igényének. megfelelés a költségeknek  megfelelés a vevők látens igényeknek  további jövőbeni megfelelőségek .

együttműködését az állandó továbbfejlesztés folyamatában. igényeit a leghatékonyabb. hogy  egy adott szervezet a használók. TQM =Total Quality Management = teljes körű minőségirányítás Minőségirányítási filozófia. képességét. amely meghatározza a minőségpolitikát és a szervezet valamennyi tagjának egyöntetű közreműködésével követi azt. megrendelők szükségleteit. . költségkímélő módon elégítse ki és  maximálisan kihasználja munkatársainak tudását. mely azokat a tevékenységeket öleli fel.MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS A minőségirányítás az általános vezetési tevékenységnek az a része. melyek biztosítják.

TQM ÉRTELMEZÉSE Teljes  A vállalkozás teljes egészét átfogó minőségtörekvés  Az alkalmazottak bevonása minden döntésbe  Az ügyfél.és társadalomorientáltság Minőség  A folyamat. végrehajtása  Az állandó tanulás és továbbképzés biztosítása . a vállalkozás minősége  A minőség a vállalkozás stratégiája  A fogyasztó elvárása a minőség mértékegysége Irányítás  Az alkalmazottak elkötelezettsége a minőség mellett  A munkafolyamat és a munkaszervezés állandó javítása  A hibaelhárító intézkedések elkészítése. az eredmény.

A TQM egy adott szervezet olyan irányítási koncepciója. . amelynek célja a rendszer anyagi.  melynek központjában a minőség áll. a használó.TQM A TQM olyan menedzsment filozófia és ennek szervezeti megvalósítási gyakorlata. technikai és emberi erőforrásait hasznosítania rendszer céljainak leghatékonyabb úton való elérése érdekében.  hosszú távon sikereket ér el. a partner megelégedettsége révén  és hasznára van a szervezet összes tagjának és a társadalomnak.  összes tagjának részvételén alapszik.

TQM legfontosabb feladata. hanem maga az utazás a jövőkép elérése irányában” . „A TQM nem végcél. s összehangolja azokat összvállalati szinten. hogy beépítse a minőségre vonatkozó követelményeket és tevékenységeket a szervezeti egységek működésébe.

. amelynek középpontjában a minőségi elvek és a marketing alapú gondolkodás áll. a minőség elérését segítő eszközök és módszerek gyakorlati alkalmazásával. kiegészülve az adott szervezet által választott.TQM Olyan filozófia és módszertan.

TQM LEGFONTOSABB ALAPELVEI        Filozófia: a hiba-okok megelőzése Módszer: a vezetés elkötelezett. aktív stratégiai irányítása Kiterjedése: valamennyi munkatársra Hatékonyság mérése: a minőségköltségek segítségével Követelmény: hibamentesség Szabályozott területei: a szervezet egésze Cél: a folyamatos javítás .

TQM ALAPPILLÉREI     Megfelelő légkör kialakítása Felhasználó középpontba helyezése Tények és adatok alapján történő menedzsment Folyamatos minőségjavítás .

akkor szabványosítás.A FOLYAMATJAVÍTÁS LÉPÉSEI: 1. ha nem. . akkor közbeavatkozás Új célok kitűzése (a folyamat újraindul). A cél kitűzése. 2. a cél megvalósításának tervezése A kitűzött cél elérésének vizsgálata (a kitűzött célok. 3. a tervezés és a megvalósítás elemzése) Ha a kitűzött célt elértük. 4.

akkor módosítsuk. P A D D (do): Cselekedj! A végrehajtás fázisa C C (check): Ellenőrizd! Ellenőrizzük és elemezzük. .PDCA CIKLUS P (plan): Tervezd meg! Meghatározzuk a meglévő folyamat. hogy a terveink megvalósultak-e. ha megfelelt terveinknek. A (action): Avatkozz be! Ha a folyamat nem megfelelő. akkor dokumentáljuk és alkalmazzuk a javított folyamatot. vagy tevékenység kulcsproblémáit és azok kijavítási lehetőségeit.

mindenki érezze magáénak és a napi feladatához tartozónak.  A folyamatmenedzsment megvalósítása a folyamatok meghatározásán és irányításán keresztül.  Intézményi politika kialakítása. továbbképzése. Nem plusz feladatként kell jelentkezni. Nem pusztán statisztika.A TQM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI I. A hierarchia lebontása. irányítási rendszerének átalakítása. . hanem a teljesítmények mérése és értékelése. a küldetésnyilatkozat és a stratégiai terv alapján. a minőségjavító eszközök és technikák használatára. melyeket a szolgáltatások nyújtása közben véghezviszünk  A teljesítmény mérése objektív adatokra alapozott mérési rendszerekkel.  A minőségfejlesztést integrálni kell a folyamatokba. A szervezet minden tagját képezni kell a minőségtudatosság fokozására. A folyamatok pontos ismerete szükséges.  A munkatársak oktatása. a felelősség továbbadása.  Az intézmény menedzsmentjének.

Minőségi körök Önkéntes alapon szerveződő csoportok. tervezeteiket átadják a szervezet vezetésének. .  fejleszti az együttműködő képességet. Fő szabálya – minden vélemény tiszteletreméltó. ötletözön Csoportmódszer a problémafeltárásra. Munkájuk eredményét. ami éppen eszükbe jut a felvetett problémával kapcsolatban. mint a TQM alapja  erősíti a bizalmat. amelyek a munkahely szintjén a munkahelyi körülmények fejlesztését és a szervezet fejlődését tartják céljuknak.A TQM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI II. Brainstorming = ötletbörze. ötleteiket.  javítja a kommunikációt. Csoportmunka. ötletroham. hogy engedjék szabadjára a fantáziájukat és mondják el. amely során a csoport vezetője felvet egy problémát és arra kéri a tagokat.

. a döntéseket rombuszok. felesleges elemekre. lépésekre. mely bemutatja az ideális tevékenységvégzést.FOLYAMAT Tevékenységelemzés. a folyamat irányát nyilak jelölik. Az ábrázolás szabványos jelei közül a kezdést és a befejezést kör. az egyes lépéseket téglalapok. Alkalmazásával a folyamatok átláthatóvá válnak. A munkafolyamatok különböző lépéseinek és a köztük lévő kapcsolatok ábrázolásának eszköze. fény derül a redundáns.

átgondolására . 3. Tegyük lehetővé. Hagyjunk időt a folyamatábra áttekintésére. a hosszabb folyamatok részfolyamatként történő ábrázolása. A munkát ténylegesen végző munkatársak vegyenek részt a folyamatábra készítésében.és végpontjának meghatározása. 2.FOLYAMATÁBRA KÉSZÍTÉS Lépései 1. hogy mindenki részt vehessen a munkában 3. Részfeladatok azonosítása a folyamatábrákon alkalmazott szimbólumoknak megfelelően. Folyamat kezdő. Szabályai 1. A feladatok apró lépésekre bontása. 2. leírása.

Ok-okozati elemzés . Adatgyűjtés 3. A probléma meghatározása Brainstorming 2.A PROBLÉMAMEGOLDÁS 7 LÉPÉSE (1) 1. Adatelemzés 4.

A megoldás szabványosítása vagy újratervezése . Tervezés és megoldás bevezetése 6.A PROBLÉMAMEGOLDÁS 7 LÉPÉSE (2) 5. Hatások értékelése 7.

DOKUMENTUMAI - - Küldetésnyilatkozat Szervezeti felépítés Minőségügyi kézikönyv Szervezeti önértékelési kézikönyv Minőségfejlesztési program .

FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMOK .erőforrások .hallgatói elégedettség .szervezeti eredmények KAROK. SZAKOK.társadalmi hatás .folyamatok EREDMÉNYEK .stratégia .KÉTSZINTŰ ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL UNI-CAF MODELL ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK INTÉZMÉNY UNI-EFQM MODELL ADOTTSÁGOK .vezetés .munkatársak irányítása .munkatársi elégedettség .

akciók megfogalmazása . szintű szervezeti önértékelés elkészítése 3. partnerkapcsolatok • Folyamatok EREDMÉNYEK • Munkatársi elégedettség • Hallgatói elégedettség • Társadalmi hatás Szöveges önértékelés végrehajtása ADOTTSÁGOK • Vezetés • Stratégia • Munkatársak irányítása • Erőforrások. szervezeti önértékelés indítása Képzési program szervezeti önértékelés indítása Intézményi szintű szolgáltató folyamatok szervezeti önértékelés indítása Kérdőíves felmérés végrehajtása ADOTTSÁGOK ÉS EREDMÉNYEK VIZSGÁLATA Kérdőíves felmérés végrehajtása ADOTTSÁGOK • Vezetés • Stratégia • Munkatársak irányítása • Erőforrások. szintű szervezeti önértékelés elkészítése Kari M. szervezeti önértékelés indítása Szak N. partnerkapcsolatok • Folyamatok EREDMÉNYEK • Munkatársi elégedettség • Szervezeti eredmények Kérdőívek statisztikai feldolgozása RADAR értékelés Kérdőívek statisztikai feldolgozása Szak 1.Szervezeti önértékelés indítása Kar 1. ábra: A szervezeti önértékelés folyamata Intézményi szintű UNI-CAF szervezeti önértékelés Fejlesztési területek. szervezeti önértékelés indítása Kar M. szervezeti önértékelési eredményeinek összefoglalása Javító akciók megfogalmazása Kari 1. szervezeti önértékelés indítása Szak 1.

.

RADAR ÉRTÉKELÉSI MÁTRIX® AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSÉRE Elem Approach (Megközelítés. ¾ fontos területen -én vezették be bevezették Nyilvánvaló bizonyítékok vannak Széleskörű bizonyítékok vannak Nincs bizonyíték vagy anekdotikus Összesen: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 . ¼-én vezették be Van némi bizonyíték 50 % A fontos területek kb. ½ -én vezették be Van bizonyíték 75 % 100 % Bevezetett: • a megközelítést bevezették Szisztematikus: • a megközelítést strukturált módon bontották le A fontos Valamennyi területek kb. szemlélet) Százalék Jellemző Szilárdan megalapozott: 0% 25 % 50 % 75 % Nyilvánvaló bizonyítékok vannak 100 % Széleskörű bizonyítékok vannak • a megközelítésnek világos bizonyíték oka van vagy • a folyamatok jól meghaanekdotikus tározottak és kialakítottak • a megközelítés az érdekelt felek igényeire összpontosít Nincs Van némi bizonyíték Van bizonyíték Integrált: • a megközelítés támogatja a politikát és stratégiát • a megközelítés kapcsolódik más megközelítésekhez Nincs bizonyíték vagy anekdotikus Van némi bizonyíték Van bizonyíték Nyilvánvaló bizonyítékok vannak Széleskörű bizonyítékok vannak Összesen: Jellemző Százalék 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 0% Nincs bizonyíték vagy anekdotikus Elem Deployment (Alkalmazás. lebontás) 25 % A fontos területek kb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful