EN 16001

Ocjena Sustava upravljanja energijom od strane Uprave Ulazni parametri za ocjenu Sustava od strane Uprave uključuju : 1. «Follow-up» aktivnosti sa prošle ocjene uprave Ovo je prva ocjena Sustava upravljanja energijom 2. Ocjenu aspekata energije Proveden je inicijalni energetski pregled te je utvrđena ukupna potrošnja energije (električna, gorivo i plin). Električna energija obuhvaća cca 2/3 ukupne energije, a gorivo za vozila čine cca 1/3. Potrošnja plina je minorna na ukupnu potrošnje energije. Značajni aspekti energije povezani su sa rasvjetom/grijanjem/ hlađenjem Zgrada i čvorova, ventilacijom i rasvjetom tunela i gorivom za vozni park.

3. Rezultate internih audita i evaluaciju usklađenosti sa propisima i ostalim zahtjevima Rezultati internog audita – u prilogu. Utvrđeni su novi primjenljivi propisi te su postavljeni odnosno povezani sa svjetlosnim onečišćenjem rasvjete. 4. Status ostvarenja ciljeva Ostvarenje ciljeva i programa je u početnoj fazi, a ocjena statusa/ realizacije ciljeva biti će pripremljena za slijedeću ocjenu Sustava. 5. Ukupni energetski pokazatelji Prikazati grafički potrošnju po potrošačima za prošle 2 godine. 6. Procjena potrošnje energije u slijedećem periodu Procjena prosječne ukupne potrošnje dobivena je analizom i prosjekom potrošnje iz 2009 i 2010 g. 7. Status korektivnih i preventivnih aktivnosti Ako je bilo nesukladnosti / preporuka za poboljšanja u internom auditu onda ih prikazati ovdje. 8. Preporuke za unapređenje - slijedeći interni audit ponoviti za 6 mjeseci - unaprijediti povezanost između potrošnje energije i energetskih faktora - ................. ciljevi u svrhu usklađenja sa novim

propisima iz područja energije povezanih sa energetskim pregledima grijanja i hlađenja

Smjernice i zadaci Uprave za slijedeće razdoblje: Preporuke za unapređenje se prihvaćaju i treba ih provesti u slijedećem razdoblju.06.2011 . Dodatno potrebno je: - fokusirati se posebno na aktivnosti povezane sa usklađenjem sa zakonskim i ostalim zahtjevima iz područja energije poboljšati energetsku učinkovitost grijanja/hlađenja u COKP i naplatnim postajama analizirati najbolju EU praksu u energetskoj učinkovitosti u sektoru upravljanja autocestama (Benchmarking) i uspostaviti KPEI (ključne energetske pokazatelje) poticati zaposlene da prijavljuju ideje za poboljšanja u energetskoj učinkovitosti Za navedene aktivnosti osigurati će se potrebni resursi. Zapis vodio: Datum:01.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful