You are on page 1of 1

Assalamualaikum Tuan2 dan Puan2. Siala jawab semua soalan berikut. Tidak perlu panjang.

Memadai dengan jawapan yang padat dan tepat. Serahkan pada 21hb April. Sila baca tajuk falsafah dan Sejarah Pendidikan di Malaysia, sebab ada ujian ringkas pada 21Hb April 2012. Sejarah Pendidikan di Malaysia EDF 1001 1. Latar belakang pendidikan peringkat awal di Malaysia adalah yang mudah dan lebih berdasarkan suasana kehidupan masyarakat ketika itu. Huraikan keadaan tersebut.

2. Perubahan ekonomi menggalakkan pelbagai kaum berhijrah da nada yang turut dibawa masuk oleh British ke Malaysia. Hal ini, mewujudkan system pendidikan vernacular. Jelaskan sistem vernakular dan apakah kesannya sehingga hari ini. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Senaraikan perkembangan system pendidikan sehingga kepada Laporan Rahman Talib 1962. Apakah keunikan yang dapat dikenalpasti? Jelaskan.

4. Pada pendapat anda, mengapakah system pendidikan yang mengikut kaum terpaksa dikekalkan sehingga hari ini. Sila hujahkan pendapat anda dengan merujuk kepada pelabagai sumber/bukti. ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

2. Perubahan ekonomi menggalakkan pelbagai kaum berhijrah da nada yang turut dibawa masuk oleh British ke Malaysia. Hal ini, mewujudkan system pendidikan vernacular. Jelaskan sistem vernakular dan apakah kesannya sehingga hari ini. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Senaraikan perkembangan system pendidikan sehingga kepada Laporan Rahman Talib 1962. Apakah keunikan yang dapat dikenalpasti? Jelaskan.

4. Pada pendapat anda, mengapakah system pendidikan yang mengikut kaum terpaksa dikekalkan sehingga hari ini. Sila hujahkan pendapat anda dengan merujuk kepada pelabagai sumber/bukti. ______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

Salam semua, Apakah perbezaan yang ketara antara falsafah Barat dengan Islam? Atau adakah pendapat mereka sama? Huraikan.