You are on page 1of 2

Presentatie workshop LTAD 6 november 2011 Huis van de Sport Nieuwegein 1. Introduktie 2. Twee filmpjes (YouTube) a.

One of the best 3 year old basketball b. Sports for Life - Long Term Athlete Development LTAD 3. Wat vind jij goed aan de eerste / tweede film? (wat valt op?) 4. Waar komt LTAD vandaan? 5 min 5 min 4 min 5 min 5 min 5 min

5. Waarom krijgt LTAD juist nu , in de hoog conjuctuur landen, aandacht? 10.00 uur 6. Maar wat is het dan (niet)? 7. Secret of the Wild Child part 1 8. De 10 factoren die het LTAD model bepalen 9. Stakeholders LTAD 10.7 stages incl filmpjes a. Motor skills b. Tennis Canada LTAD Learning to Train Excerpt YouTube c. LTAD Obstacle Course 11.Basketball en hoe starten we? Mike Mackay Canada Basketball min a. 2-LTAD Fundamental Movement.mp4 b. 3-LTAD Fundamental Movement.mp4 12.Ondersteunt LTAD breedtesport en topsport? uur 13.Opdracht 1 (+ koffie)U16 nationaal team in voorbereiding op EK min 14.Leeftijd

10 min 5 min 10 min 5 min 10.30 uur 15 min

10

5 min 11.00 40 10 min

15.Trainability 16.PHV 17.10 S-en 18.LTAD model: kansen en kanttekeningen 12.30 uur Pauze 12.30 -12.45

5 min 12.00 uur 5 min 10 min 15 min

19.Talentontwikkeling en factoren die talentontwikkeling beinvloeden min 20.Motorisch leren a. Wat is het? Schemas b. Welke fasering c. Impliciet versus expliciet leren d. Feedback en hoe e. Besluitvorming 21.Overige leervragen 15 min

10

45 min