You are on page 1of 11

Adarco Invest SRL ___________________________________________ 95 puncte

Tehnologii pentru sortarea si reciclarea deseurilor menajere 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 6. b Fiecare instalatie de sortare sau statie de transfer a deseurilor menajere reprezinta un produs unicat care se proiecteaza si se fabrica in functie de-bugetul disponibil, spatiul existent (sau disponibil), populatia comunitatii respective si de structura acesteia, distanta pana la cel mai apropiat depozit ecologic, gradul de automatizare dorit. Produse: Prescontainere destinate colectarii si compactarii deseurilor rezultate din marile complexe comerciale, societati de salubritate, piete agroalimentare diverse alte companii si institutii publice unde ca urmare a activitatilor specifice rezulta mari cantitati de ambalaje. Prescontainerele sunt comandate de automate programabile cu afisaje cu display care vizualizeaza in permanenta principalii parametri de functionare. Instalatii de sortare. Pupitrul de comanda SIEMENS regleaza viteza benzilor transportoare si a cirului rotativ prin variatoare de frecventa si afiseaza digital parametrii de functionare ai elementelor componente. Statii de transfer. Cantitatea deseurilor procesate intr-un interval de 8 ore se incadreaza intre 70.000 ... 90.000 kg. Suprafata necesara amenajarii unei statii de transfer este de aproximativ 1600mp (L x l =cca. 65 x 25 m), cu acces la drumurile nationale sau judetene (comunale). Spatiul va fi betonat si amenajat astfel incat sa asigure manevrabilitatea usoara si in siguranta a autocamioanelor. Prin intermediul statiilor de transfer se realizeaza o economie de combustibil, forta de munca, echipamente si respectiv o reducere a gradului de uzura a echipamentelor de circa 6 ori in comparatie cu

transportul conventional. Benzi transportoare - componente ale statiilor de sortare sau de transfer a deseurilor

Aquaproiect SA _____________________________________________ 90 puncte

Institut de proiectare in domeniul gospodaririi apelor si ingineriei mediului 1. a 2. a 3. c 4. a 5. a 6. a Proiectare pentru dezvoltarea lucrarilor de valorificare energetica a resurselor de apa, a amenajarilor pentru alimentari cu apa potabila sau industriala, combaterea inundatiilor si amenajari hidroameliorative. A dezvoltat marea majoritate a proiectelor barajelor si lacurilor de acumulare cu folosinte complexe din Romania (alimentari cu apa, irigatii, hidroenergie, combaterea inundatiilor etc.), ca si lucrari complete de infrastructura - statii de tratare pentru alimentare cu apa si statii de epurare a apei uzate. Ca urmare a diversificarii cererii de servicii in domeniu, a dezvoltat aria de activitate de proiectare si n domenii noi, cum ar fi amenajarea depozitelor de deseuri, constructii civile, drumuri si poduri.

Avaco SA _________________________________________________ 100 puncte


Instalatii de sortare a deseurilor 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 6. a Detine un brevet de inventie pentru o instalatie de sortare al carei scop este recuperarea intro proportie cat mai mare a tuturor tipurilor de materiale recuperabile: hartie, materiale plastice, sticla, metale, lemn, etc. Instalatia de sortare este compusa in principal din utilaje specifice (benzi transportoare, separatoare de materiale nemetalice, separatoare electromagnetice, separatoare cu jet de aer, ciururi rotative, prese de balotat hartie, plastic, metale si constructiile metalice aferente), in functie de cerintele beneficiarului. Toate utilajele componente ale instalatiei sunt de conceptie romaneasca, elementele specifice (presa, separatoare, etc.) fiind importate. A proiectat, executat si montat in Germania 5 instalatii de sortare si compostare in vederea extragerii materiilor prime din resurse secundare . Certificari: ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Biosol PSI SRL ______________________________________________ 90 puncte


Cercetare dezvoltare in tehnologii de depoluare/decontaminare 1. a 2. a 3. c 4. a 5. a 6. a Cercetare stiintifica: studii de solutie privind identificarea riscurilor de mediu si indicarea solutiilor practice de prevenire si combatere studii de solutie pentru reabilitare ecologica a zonelor poluate studii de solutie privind depoluarea apelor uzate industriale si/sau menajere
ECOEMERGE - STUDIU: Identificarea si evaluarea societatilor eco-inovatoare 24

studii de solutie privind depoluarea solului contaminat (produse petroliere, alti compusi organici) studii de solutie privind decontaminarea diferitelor reziduuri industriale (slamuri petroliere, gudroane acide, etc) Servicii de mediu: punerea in functiune a statiilor de epurare (tratamente fizicochimice si microbiologice) monitorizarea tratamentelor fizico-chimice si microbiologice a statiilor de epurare a apelor uzate formarea de namol biologic activ in treptele biologice ale statiilor de epurare imbunatatirea randamentelor in statiile de epurare ape uzate industriale sau menajere decontaminarea solului poluat cu produse petroliere prin metode de bioremediere in situ (local) sau land farming (pe platforma de decontaminare autorizata) asistenta tehnica de specialitate pe probleme de mediu Servicii de laborator: laboratorul de monitorizare a calitatii apei potabile prin analize fizico-chimice si microbiologice (Acreditat de Ministerul Sanatatii)

laboratorul de noxe profesionale efectueaza determinari de: o agenti chimici : acid sulfuric, acid clorhidric, acid azotic, acid fluorhidric, alcool metilic, monoxid de carbon, oxizi de azot, amoniac, bioxid de sulf, formaldehida, fenol, toluen, xileni, tetraclorura de carbon, hidrogen sulfurat, benzen, mangan, amine, acroleina, hidroxid de sodiu, anilina, cloroform, hidrocarburi alifatice

Cast SA ___________________________________________________ 100 puncte

Instalatii si echipamente de automatizare a proceselor de tratare a apelor uzate 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 6. a Domenii de activitate: Proiectare si executie de aparatura, echipamente si tehnologii pentru controlul si combarea poluarii Proiectare si executie de echipamente, tehnologii si instalatii de tratare a apelor uzate Proiectare si executie de instalatii de potabilizare a apei, de mica si medie capacitate Studii si consultanta in domeniul protectiei mediului, al gospodaririi apelor si al tratarii si denocivizarii deseurilor industriale Echipamente de monitorizare a calitatii apei si aerului Fabricatie de mijloace de masurare Activitati de laborator de metrologie

Ecorom 2000 SRL ___________________________________________ 85 puncte


Substante absorbante de produse petroliere 1. a 2. a 3. a 4. a 5. b 6. c Produse: OILDEPOLPLAST - brevetat de OSIM Bucuresti, brevet nr. 117423/2002 o ab/adsoarbe produsele petroliere de pe apa si sol o fabricat din materiale plastice. o capacitate de ab/adsorbtie cca 1: 6 o nebiodegradabil o se elimina prin incinerare MIXSORB o ab/adsoarbe foarte bine produsele petroliere in pelicula subtire de pe apa/sol, suprafete dure (pardiseli, pereti, piese, diverse alte obiecte etc.) o are in compozitie materiale sintetice. o capacitate mare de ab/adsorbtie a produsului petrolier sub forma de plicula subtire, nu lasa irizatii pe apa. o partial biodegradabil o se elimina prin incinerare

Envirotech SRL _____________________________________________ 90 puncte


Tehnologii pentru depoluari 1. c 2. a 3. a 4. a 5. a 6. a Produse: absorbant de produse petroliere BIOPETROABS marca inregistrata; baraje absorbante; filtre absorbante; batiste absorbante; perne absorbante; ciorapi absorbanti; absorbant biodegradabil "CANSORB"; absorbant sintetic; lavete absorbante; kit-uri materiale absorbante. Produsele absorbante au fost testate si avizate de I.C.I.M Bucuresti.

ECOEMERGE - STUDIU: Identificarea si evaluarea societatilor eco-inovatoare 36

ICPE Actel SA ______________________________________________ 100 puncte Institut de cercetare - proiectare pentru electrotehnica - actionari electrice 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 6. a Produsele ICPE ACTEL mbina avantajele componentelor de electronica de putere (circuite integrate specializate, microprocesoare) cu tehnicile de reglare numerica a proceselor ECOEMERGE - STUDIU: Identificarea si evaluarea societatilor eco-inovatoare 45 industriale, bazate pe sisteme moderne de achizitii de date si PLC, pentru a fi oferite ntr-o gama diversa spre multiple domenii: generare si distributie energie electrica, foraj terestru si marin, telecomunicatii, industrii (metalurgica, chimica, etc), transport terestru (auto, feroviar) si naval, agricultura, etc. Produse principale o RUN - Redresoare universale numerice o EAMC - Echipamente de actionare motoare de curent continuu o EMAS - Echipamente de actionare motoare asincrone o SRATN - Echipamente de excitatie statica o SDACRN - Echipamente de actionare pentru instalatii de foraj o SNTA - Sursa nentreruptibila de tensiune alternativa o EAEC - Sursa de c.c. pentru aplicatii electrochimice o MAR - Modul de alimentare de la retea o EPCC - Echipament protectie catodica anticoroziva o VTA - Variator de tensiune alternativa o VTC - Variator de tensiune continua o XTR - Modul de temperatura Domenii de aplicatie o Energie o Industrie o Foraj o Telecomunicatii o Petrochimie o Metalurgie o Transport o Agricultura

Servicii o Cercetare o Proiectare o Consultanta o Asistenta tehnica la montaj, punere n functiune si ntreaga durata de viata a produsului o Service n perioada de garantie si postgarantie o Scolarizare personal clienti Echipament tehnic, tehnologii o Tehnici de proiectare si executie CAD, CAM ECOEMERGE - STUDIU: Identificarea si evaluarea societatilor eco-inovatoare 46 o Procesare mecanica o Sectie circuite imprimate o Asamblare o Laborator testare echipamente Certificari: SR EN ISO 9001: 2001 SR EN ISO 14001: 2005 OHSAS 18001

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Mediului ICIM Bucuresti __________________________________________________ 95 puncte Institut de cercetare dezvoltare in domeniul protectiei mediului 1. a 2. a 3. b 4. a 5. a 6. a Cercetare-dezvoltare si cercetari fundamentale, aplicative si de dezvoltare tehnologica, in domeniile ingineriei mediului, oceanografiei, ingineriei marine si costiere, ecologiei si protectiei mediului marin, gestionarii resurselor vii din Marea Neagra, ecologiei si protectiei mediului din zona Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si din alte zone umede de interes national si international. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului are in structura sa doua subunitati cu personalitate juridica: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" I.N.C.D.M. Constanta ECOEMERGE - STUDIU: Identificarea si evaluarea societatilor eco-inovatoare 78 Activitati: Efectuare de cercetari fundamentale si aplicative pentru dezvoltarea tehnologica Participarea la elaborarea de studii, sinteze si prognoze pentru programe nationale si

strategii nationale in domeniul protectiei mediului Activitati de utilitate publica Proiectarea tehnologica in domeniul protectiei mediului si hidroedilitar Normative tehnice si economice de interes public si national care privesc domeniul protectiei mediului Indrumarea tehnica si instruirea personalului agentiilor teritoriale de protectia mediului Perfectionarea profesionala in protectia mediului. Directii de cercetare: Managementul si controlul calitatii apei, solului si aerului Monitorizarea integrata a factorilor de mediu Controlul poluarii apei Tehnologii de alimentare cu apa Tehnologii si echipamente pentru epurarea apelor reziduale - prelucrarea namolului si a deseurilor Ecologia acvatica si biodiversitate Controlul calitatii aerului Mecanica fluidelor si dispersia poluantilor Poluare fonica si vibratii Managementul deseurilor solide Impactul constructiilor asupra mediului Stabilitatea constructiilor si a amplasamentelor Poluare industriala Documentare informare - marketing Legislatie - economie si statistica pentru mediu

Stericare Romania SRL _______________________________________ 95 puncte Managementul deseurilor medicale 1. a 2. a 3. b 4. a 5. a 6. a Stericare Romnia aduce sistemului sanitar romnesc beneficiul unei solutii moderne si ecologice pentru gestionarea si rezolvarea problemei legate de sterilizarea deseurilor medicale. Stericare Romania detine prima fabrica de neutralizare a deseurilor medicale cu un sistem folosit cu succes de peste 10 ani n Europa si SUA - sistemul de sterilizare prin caldura a deseurilor sanitare - HDS (Heat Disinfections System). Stericare colecteaza si sterilizeaza toate categoriile de deseuri infectioase cu exceptia tesuturilor umane, farmaceuticelor si a produselor radioactive. Sistemul de neutralizare a

deseurilor nu genereaza emisii toxice. Prin sterilizarea completa a deseurilor rezulta un reziduu nepericulos. Tehnologia Stericare este considerata a fi printre cele mai ecologice solutii de neutralizare a deseurilor medicale. ECOEMERGE - STUDIU: Identificarea si evaluarea societatilor ecoinovatoare 106 Sistemul de sterilizare prin caldura fara ardere reduce nevoia de incinerare sterilizeaza deseurile complet, rezultnd un reziduu nepericulos deseurile medicale colectate sunt stocate n recipienti avizati de normele n vigoare (carton si plastic), care ulterior sunt distrusi n timpul procesarii deseurile sunt mai nti maruntite si ulterior sterilizate uscat la temperaturi de peste 150 o C resturile sunt racite si compactate, fiind apoi depuse n siguranta n depozitele ecologice n urma procesarii nu exista reziduri sau emisii, nici n apa, nici n aer ntreg procesul de prelucrare semiautomata a deseurilor este monitorizat si controlat cu ajutorul unui sistem complet informatizat Certificari: SR EN ISO 9001:2001 SR EN ISO 14001:2005 ISO 8000 - in curs de implementare