You are on page 1of 2

THI: NGN HANG TRUNG NG I. Trc nghim. Chn phng n ng nht: 1.

NHTW khng thc hin chc nng: A. Pht hnh tin B. L ngn hng ca cc ngn hng C. Thanh tra gim st h thng ngn hng D. Ngn hng ca Chnh ph 2. Li sut ti cp vn hin hnh l: A.13% B.12% C. 11% D.10% 3. NHTW quyt nh tng t l d tr bt buc dn n A. Tng vn kh dng ca t chc tn dng, li sut th trng gim B. Gim vn kh dng ca t chc tn dng, li sut th trng gim C. Tng vn kh dng ca t chc tn dng, li sut th trng tng D. Gim vn kh dng ca t chc tn dng, li sut th trng tng 4. Giao dch ngoi hi ca NHTW ti th trng nc ngoi mc ch A. Tng tiu dng, kch thch tng trng kinh t B. n nh li sut C. Thay i tin c s D. Bo tn v pht trin qu d tr ngoi hi II. Bi tp. Thng 9, ngn hng lin doanh A gi bo co cho NHNN v s d tin gi huy ng bnh qun khng k hn v c k hn di 24 thng trong k xc nh d tr bt buc thng 8 nh sau: Bng ng Vit Nam 960 t - Tin gi khng k hn 460 t - Tin gi c k hn di 12 thng 300 t - Tin gi c k hn t 12 thng tr ln 200 t Bng ngoi t 75 triu USD Trong loi t 12 thng n di 24 thng 25 triu USD D tr bt buc thc t ca ngn hng lin doanh A bng ng VN l 19,5 t ng, bng USD l 2 triu USD. Li sut SIBOR k hn 3 thng l 1%/nm Yu cu: Cn c vo quyt nh hin hnh v d tr bt buc ca NHNN Vit Nam, hy nh gi vic tun th quy nh d tr bt buc ca NHTM B v x l tha thiu? III Cu hi, tr li ngn gn 1. im khc nhau c bn gia hnh thc cho vay cm c th chp v cho vay ti chit khu

2. Ti sao NHNN hnh thnh qu d tr pht hnh tin mt v qu nghip v pht hnh tin mt. 3.Trnh by cc hnh thc thanh ton m NHNN Vit Nam t chc thanh ton gia cc NHTM 4. Ti sao NHTW phi p dng c hai phng php gim st t xa v thanh tra tra ti ch khi thc hin thanh tra gim st cc TCTD III. Cu hi phn tch Trnh by hot ng ca NHNN Vit Nam nhm n inh lm pht t nm 2008 n nay (yu cu phn tch s liu hot ng NHNN tai Th trng m v th trng ngoi hi)