You are on page 1of 4

PRIMARIA COMUNEI PLENITA JUDETUL DOLJ Nr.

din 24 Mai 2010

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca dl PADUREANU FLOREA, legitimat cu CI seria DX,nr.209361,C,N,P,1620611163221, Student in anul II, la Universitatea ,,SPIRU HARET" - FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA - specializarea ADMINISTRATIE PUBLICA, a desfasurat practica in cadrul Aparatului de specialitate al Primariei Plenita, in perioada 03-05.2010 - 21.05.2010 insumand 90 ore. Mentionam ca pe durata desfasurarii practicii in cadrul Primariei Plenita, studentul a dat dovada de vadite aptitudini si interes pentru activitatea depusa in cadrul Compartimentului stare civila.

PRIMAR, CALAFETEANU MIHAI-PUIU

SECRETAR, MARIAN ADRIAN

PRIMARIA COMUNEI PLENITA JUDETUL DOLJ Nr.din 24 Mai 2010

REFERAT
Subsemnatul PADUREANU (A) FLOREA - student ANUL II la UNIVERSITATEA ,,SPIRU HARET" - Facultatea de Drept si Administratie Publica-specializarea Administratie Publica ,am desfasurat practica in cadrul Aparatului de specialitate al Primariei Plenita judetul Dolj, in perioada 03.05.2010-21.05.2010 la compartimentul stare civila. Acest compartiment are in componenta sa un functionar coordonat de secretarul comunei care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.l19/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare a Normelor metodologice de aplicare unitare a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 si a altor dispozitii in domeniu. In perioada mentionata mai sus, am participat la urmatoarele activitati desfasurate in cadrul compartimentului: a) Intocmirea unui act de casatorie , pentru care sunt necesare: declaratie de casatorie depusa si semnata de solicitanti cu 10 zile inainte de incheierea casatoriei; buletinele de identitate/cartile de identitate ale solicitantilor in original; certificatele de nastere in original; certificate medicale prenuptiale cu mentiunea "apt pentru casatorie"; sentinta judecatoreasca de pronuntarea divortului, definitiva si irevocabila (daca unul dintre soti a mai fost casatorit); certificat de deces (daca unul dintre soti este vaduv). Casatoria se incheie de catre ofiterul starii civile la sediul autoritatii administratiei publice locale a municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului sau comunei in a carei raza administrativ teritoriale isi are domiciliul sau resedinta unul dintre soti. Aceasta se mai poate incheia si in afara sediului autoritatii administratiei publice locale, cu aprobarea primarului daca din motive temeinice , unul dintre soti se afla in imposibilitate de a se prezenta.

Actul de casatorie incheiat se semneaza de catre cei doi soti cu numele pe care au convenit sa-1 poarte de catre doi martori si de ofiterul de stare civila, dupa ce le-a fost luat consimtamantul ambilor soti liber si deplin exprimat in prezenta celor doi martori si dupa citirea de catre ofiterul de stare civila a dispozitiilor din Codul Familiei privind drepturile si obligatiile sotilor. b) Intocmirea unui livret de familie (la cerere), pentru care sunt necesare: acte de identitate ( ale sotilor si ale copiilor in varsta de pana la 14 ani daca se afla in intretinerea parintilor ; cerere; certifieat de casatorie; hotarare judecatoreasca de divort (definitiva si irevocabila daca este cazul); dovada domiciliului comun al sotilor ; certifieat medical constatator al nasterii; buletinul /cartea de identitate a mamei; certificatul de nastere al parintilor; certificatul de casatorie; buletinul de identitate al declarantului (daca parintii copilului nu sunt casatoriti); declaratie de stabilire a numelui copilului, in cazul in care parintii poarta nume de familie diferite. Termenele in care se declara nasterea sunt: 15 zile de la nastere, daca copilul se naste viu si este in viata; 3 zile de la nastere, daca copilul s-a nascut mort; 24 ore de la deces, daca copilul s-a nascut viu dar a murit in primele 15 zile de viata; 30 de zile de la data copilului gasit , la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza administrativ teritoriale a fost gasit, pe baza procesului - verbal incheiat de politie, de medic si de reprezentantii administratiei publice locale careia ii revine si obligatia de a face declaratia de inregistrare a nasterii. Persoana care a gasit copilul este obligata in termen de 24 ore se anunte politia si sa prezinte copilulul toate obiectele si documentele gasite asupra lui. - daca declararea nasterii se face in termen de un an,dar la peste 15 zile, inregistrarea nasterii

- certificat de deces (in cazul in care unul dintre soti este decedat);

c) Intocmirea actului de nastere, la baza caruia stau urmatoarele documente ;

se face cu aprobarea primarului; - daca declararea nasterii se face la mai mult de 1 an, pentra inregistrare este necesara o sentinta judecatoreasca. La inregistrarea nasterii se atribuie si Codul numeric personal.de catre ofiterul de stare civila, care se mentioneaza in certificatul de nastere si in toate celelalte acte ce privesc persoana in cauza. Adoptia se face in baza unei sentinte judecatoresti, defmitive si irevocabile intocmindu-se un nou act de nastere la sediul autoritatii locale unde isi au domiciliul adoptatorii sau in raza careia se afla institutia de ocrotire in ingrijirea careia se afla adoptatul. In situatia in care adoptatorii sunt cetateni straini, sau cetateni romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate actul se intocmeste de catre autoritatea adraministratiei publice locale unde isi are domiciliul adoptatul sau isi are sediul institutia de ocrotire in ingrijirea careia se afla copilul. d) Intocmirea actului de deces, la baza caruia stau urmatoarele: certificat medical constatator al decesului; buletinul/cartea de identitate a defunctului; buletinul /cartea de identitate a delcarantului, livretul militar al defunctului (daca acesta este de sex mascului si nu a depasit varsta de 55 ani); certificat de nastere. Inregistrarea se face in maximum 3 zile de la deces iar in caz contrar numai cu aprobarea procuraturii. Intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz la autoritatea administratiei publice locale de la: locul de nastere a celui declarat mort, domicilul celui declarat mort, in cazul cand actul de nastere a fost intocmit la autoritatile locale din strainatate, domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii in situatia in care locul nasterii si domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.