You are on page 1of 1

Diskurs HIV/AIDS: Asocialita, sebevrada a skryt politika

HIV/AIDS za posledn ticet let zskalo mnoho metaforickch pirovnn: Vyhrocen asociln chovn, potenciln smrteln nebezpen zdroj nkazy pro zdrav, syfilis jednadvactho stolet nebo takov hor sebevrada. Uveden pirovnn naznauj, e HIV/AIDS je vc ne nemoc. Je vdy soust pedstav o dobr a zdrav spolenosti; reprezentace viru HIV/AIDS jsou vdy soust politickch vztah moci a nadvldy. Tento argument se d ilustrovat na promnch pohledu na HIV/AIDS od 80. let a po souasnost. Abychom odhalili slu stigmatu a spoleenskho odmtn a vylouen HIV pozitivnch a lid ijcch s AIDS, je poteba HIV a AIDS nikoliv individualizovat, ale naopak zasadit do kontextu socilnch vztah.
Kde a kdy: 4.6. 2012, 19:0021:00, Fakulta socilnch vd UK, budova

Hollar, Smetanovo nbe 6, Praha 1, mstnost 115

Vystoup: Kateina Kolov, Ph.D. z Fakulty humanitnch studi UK Kateina Kolov - pedn na Katede genderovch studi FHS UK a vnuje se kulturnm politikm genderu, postien a sexuality. Akci pod Charlie, queer sdruen Univerzity Karlovy, v rmci cyklu Queertalk. Queertalk vyuv poznatky socilnch a humanitnch vd k osvt a akademick diskusi o otzkch dleitch pro ivot queer lid. Vstup voln. odkaz na FB udlost: https://www.facebook.com/events/443414879003862/
Charlie o.s. studentsk queer sdruen pi Univerzite Karlove v Praze students' queer association at the Charles University in Prague info@charlie.li www.charlie.li Facebook: www.charlie.li/facebook