You are on page 1of 11

B NHN DIN THNG HIU CNG TY TNHH ZUJI VIT NAM

LOGO CARD GIY VIT TH PHONG B TH NH PHONG B TH LN

LOGO

Zuji
C:5, M: 65, Y: 75, K: 0 C: 88, M: 0, Y: 47, K: 23 R: 203, G:201, B: 76 R: 62, G:137 , B: 130

THNG S KCH THC

1a 3a1/2 12a

3a

Zuji
2a 3a1/2 1a 4a1/2 2a,3/4 20a

3a1/2

Trong : a: l n v tnh bt k

Logo nh dng chun

Logo theo sc Grayscale Dng trong trng hp in en trng

Logo theo m bn Dng trong trng hp chm khc ln nha knh, hay trn cc sn phm lu nim

Logo theo m bn Dng trong trng hp chm khc ln nha knh, hay trn cc sn phm lu nim

Logo khng thay i mu sc

Logo khng x nghing, khng bp mo hnh

Khng quay logo

Khng thay di chi tit thnh phn logo

CARD

Zuji Vietnam ., Ltd


Add : 5th Flr., Sentinel Place, 41A Ly Thai To Street, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam Tel : +84 (0) 4 39 38 87 88 Fax : +84 (0) 4 39 38 87 37 Web : www.zuji.com.vn

Hong Th Hng
Chief Executive Officer Add : 5th Flr., Sentinel Place, 41A Ly Thai To Street, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam Tel : +84 (0) 988 555 315 Fax : +84 (0) 4 39 38 87 37 Web : hung.hoang@zuji.com.vn

Nguyn Kim Anh


Projects Manager Add : 5th Flr., Sentinel Place, 41A Ly Thai To Street, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam Tel : +84 (0) 982 950 969 Fax : +84 (0) 4 39 38 87 37 Web : kimanh@zuji.com.vn.

Nguyn Lan Anh


B2B Sales Manager Add : 5th Flr., Sentinel Place, 41A Ly Thai To Street, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam Tel : +84 (0) 912 476 481 Fax : +84 (0) 4 39 38 87 37 Web : lananh@zuji.com.vn

Nguyn Hong Cng


Vice Director Add : 5th Flr., Sentinel Place, 41A Ly Thai To Street, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam Tel : +84 (0) Fax : +84 (0) 4 39 38 87 37 Web : lananh@zuji.com.vn

PHONG B TH NH

Tng 5 - Ta nh Sentinel Place,Q. Hon Kim - H Ni T: 84. 4. 39 38 87 88 Fax: 84.4. 39 38 87 37 Web: www.zuji.com.vn

Tng 5 - Ta nh Sentinel Place,Q. Hon Kim - H Ni T: 84. 4. 39 38 87 88 Fax: 84.4. 39 38 87 37 Web: www.zuji.com.vn

Tng 5 - Ta nh Sentinel Place,Q. Hon Kim - H Ni T: 84. 4. 39 38 87 88 Fax: 84.4. 39 38 87 37 Web: www.zuji.com.vn

220mm

120mm

35mm

PHONG B TH LN

Tng 5 - Ta nh Sentinel Place,Q. Hon Kim - H Ni T: 84. 4. 39 38 87 88 Fax: 84.4. 39 38 87 37 Web: www.zuji.com.vn

GIY VIT TH

Tng 5 - Ta nh Sentinel Place,Q. Hon Kim - H Ni T: 84. 4. 39 38 87 88 Fax: 84.4. 39 38 87 37 Web: www.zuji.com.vn

210mm

297mm