You are on page 1of 1

111000589610000000600014

FACTUR{ PROFORM{
Serie: Num[r: Data:
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Cod de @nregistrare fiscal[: 4553380 Sediul: str. A. I. Cuza nr.13 Localitatea: Craiova, Dolj Tel-Fax: 0251-412057

111 00058961 27-01-2012

Nume: VELEA F MIRELA-CRISTINA


CNP: 2881122282205 Adresa: aleea Aradului, nr. 4, bl. 5 Localitatea: CRAIOVA, DOLJ, Rom`nia

Servicii facturate
Economie ]i Administrarea Afacerilor - , Examen restan\[ (60 RON/examen)

Dat[ scaden\[

Valoare
60.00 RON

TOTAL

60.00 RON

Important
Pentru efectuarea pl[\ii este necesar s[ prezenta\i factura curent[. V[ rug[m s[ p[stra\i chitan\a! V[ rug[m s[ pl[ti\i integral factura! Cum ]i unde pute\i pl[ti factura? - plata cash (@n numerar) la toate ghi]eele b[ncii BRD Groupe Societe Generale - cu orice card BRD sau numerar, prin intermediul re\elei ROBO a b[ncii BRD Groupe Societe Generale C`nd pl[ti\i factura? V[ rug[m s[ achita\i factura cu cel pu\in o zi @nainte de expirarea termenelor de plat[! Mai multe informa\ii pute\i g[si vizit`nd www.ucv.ro V[ mul\umim! C.N.P. titular: 2881122282205
Document generat de programul EvStud, Centrul de Informatic[ ]i Statistic[, Universitatea din Craiova - www.ucv.ro, la data de 27-01-2012 pagina 1 din 1